Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

π. Πρύτανης ΔΠΘ: Ο σχεδιασμός «Γαβρόγλου» για το κλείσιμο του ΔΠΘ

«Τελικά ο Γαβρόγλου μετατρέπει το ΔΠΘ από ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πανεπιστήμια σε ένα θνησιγενές ΙΕΚ τρίτου κόσμου με ημερομηνία λήξης»
Δημοσίευση: 21/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης
πρώην Πρύτανης ΔΠΘ

Σήμερα έχει γίνει φανερό και στον πλέον αδαή ότι ο Γαβρόγλου με συνενοχή, αν όχι σε πλήρη συνεργασία, με τους κυβερνητικούς βουλευτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις πρώτες ημέρες στο Υπουργείο Παιδείας έβαλε σε εφαρμογή σχέδιο για την συρρίκνωση (και αργότερα εξάλειψη) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι λόγοι χωρούν αρκετή συζήτηση και μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορες εκτιμήσεις, όμως το αποτέλεσμα το ενεργειών του έχει κοινό παρανομαστή την ταχεία αποδυνάμωση του ΔΠΘ σε συνδυασμό με την ασύμμετρη και χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξη άλλων περιφερειακών πανεπιστημίων, στο όνομα μιας δήθεν αναδιάταξης χωρίς καμία έστω στοιχειώδη μελέτη, ενάντια σε αυτά που και ο ίδιος έλεγε πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα σταθώ στο σημείωμα αυτό στην χωρίς στοιχειώδη μελέτη ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ίδρυση πανεπιστημίων, με συνενώσεις Πανεπιστημίων και με ΤΕΙ τα οποία μεταξύ των ευρίσκονται 300 χιλιόμετρα απόσταση, και με φωτογραφικές διατάξεις για αρεστούς πρυτάνεις. Θα παραμείνω και θα περιγράψω μόνο τις στοχευμένες ενέργειες του Γαβρόγλου κατά του ΔΠΘ, που δείχνουν το μίσος του για το πανεπιστήμιο στο οποίο υπηρετώ, και κατ’ επέκταση για την Θράκη (άγνωστο σε εμένα για ποιο λόγο). Άλλωστε πολλοί συνομιλητές του κατά καιρούς τον έχουν ακούσει να καταφέρεται κατά του ΔΠΘ.

Την εποχή που ανέλαβε το ΥΠΕΠΘ ο Γαβρόγλου το ΔΠΘ μετά από 41 χρόνια από την ίδρυση του είχε καταφέρει να είναι το 3 Πανεπιστήμιο στη χώρα με οκτώ ισχυρές σχολές στις 4 μεγαλύτερες πόλεις της Θράκης 18 τμήματα προπτυχιακών σπουδών και 53 μεταπτυχιακών σπουδών με 31000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 7 πανεπιστημιουπόλεις. Παράλληλα είχε αναπτύξει σημαντική εξωστρέφεια με συνεργασίες και συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού ενώ παρά τον υποδιπλασιασμό των χορηγούμενων από το ΥΠΕΠΘ πόρων κατάφερνε μέσα από Ευρωπαϊκές δράσεις αλλά και εξορθολογισμό των δαπανών του να αναπτύσσει συνεχώς τον τομέα παροχής των υπηρεσιών του σε κοινωνικές κυρίως δράσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κάτοικοι της Θράκης, αλλά και αυτοί της Ανατολικής Μακεδονίας, θεωρούν το ΔΠΘ, εκτός από τον σημαντικότερο αναπτυξιακό μηχανισμό από ιδρύσεως του, το βασικό συστατικό της πολιτιστικής και κοινωνικής αναβάθμισης της περιοχής ενσωματωμένο στον κοινωνικό ιστό. Από τις διάφορες πρόσφατες δράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, μπορεί κανείς να αναφερθεί:

•    Στη δωρεάν διδασκαλία και πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας στους ιεροδιδασκάλους των μουσουλμανικών διδασκαλείων της Θράκης.  

•    Στην επιτυχημένη λειτουργία του μουσουλμανικού διδασκαλείου στην Αλεξανδρούπολη για την εξομοίωση των διδασκάλων των μουσουλμανικών σχολείων Επίσης χωρίς υποστήριξη από το ΥΠΕΠΘ

•    Στην ίδρυση και λειτουργία 53 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην πλειοψηφία τους με δίδακτρα.

•    Στην ίδρυση με Νόμο του πρώτου Αγγλόφωνο προπτυχιακού τμήματος Ελληνικών σπουδών τετραετούς φοίτησης με δίδακτρα για κατοίκους εκτός ΕΕ στο οποίο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να σπουδάσουν πολίτες από Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ελβετία, Ρωσία κ.α. (Δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ με γραφειοκρατικά τεχνάσματα δεν μας επέτρεψε να το λειτουργήσουμε παρά το ότι το θέμα έφτασε δύο φορές στη Βουλή).

•    Στην ίδρυση με σχετικό Νόμο στην Περιφέρεια ΑΜΘ τριών νέων ερευνητικών ινστιτούτων σε συνεργασία με το ΔΠΘ.

•    Στη προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ σε θέματα αιχμής χωρίς να εγκαταλείψει τις ανθρωπιστικές επιστήμες(από τα γνωστότερα, ο πρώτος Ελληνικής κατασκευής δορυφόρος που απέστειλε η NASA στο διάστημα, η χρονολόγηση του τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, κ.α.)

•    Στην οργάνωση με ίδια μέσα (αγορά εξοπλισμού κ.λπ.) για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μεταπτυχιακών την οποία επίσης δεν μας επέτρεψε το ΥΠΕΠΘ.

•    Στην ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών μελετών, τα Διεθνή συνέδρια για την Θράκη και τις μειονότητες της.

•    Στην ανάπτυξη των υποδομών του με πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕτΕ.

•    Στις σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ιαπωνία κ.λπ.

•    Στις διάφορες δράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, με συνεχείς παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία για θέματα της Θράκης (Διαπολιτισμική εκπαίδευση, διεθνή συνέδρια για τους Πομάκους την οικονομία, την Ιστορία  και τον Πολιτισμό της περιοχής).

•    Στην Ίδρυση και λειτουργία της Δομής του Ανοικτού Τύπου Πανεπιστημίου στην περιφέρεια της ΑΜΘ

•    Στην προετοιμασία και την υλοποίηση των σχετικών μελετών για  ίδρυση 10 νέων τμημάτων προπτυχιακών σπουδών.

•    Στην προετοιμασία και την υλοποίηση των σχετικών μελετών συγχώνευσης, μετά από αξιολόγηση, με τα υγιή τμήματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (Ιδέα την οποία το ΔΠΘ σχεδίαζε και υλοποιούσε με την διοίκηση και ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ ΑΜΘ πολύ πριν την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την εξαγγελλία για την απορρόφηση άλλων ΤΕΙ της χώρας από Πανεπιστημιακά ιδρύματα).

•    Στην ίδρυση κέντρου περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης στο Δασικό χωριό Δράμας το οποίο ανακαίνισε με δικούς του πόρους.

Στοιχεία τα οποία υλοποιήθηκαν τα τελευταία δυόμιση χρόνια και για τα οποία στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) κατατάσσεται το ΔΠΘ υψηλότερα από κεντρικά Πανεπιστήμια, και η Διοίκηση του επαινείται για τους στόχους και τις επιτυχίες της ενώ ταυτόχρονα παροτρύνεται να διεκδικήσει περισσότερα  από την Πολιτεία για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον η διοίκηση του ΔΠΘ όπως είχε δεσμευτεί και ως όφειλε απέστειλε στην δικαιοσύνη όσους είχαν εμπλακεί σε σοβαρά οικονομικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του ΔΠΘ, όπως καθηγητή συγγενή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, αλλά και τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Όμως τόσο ο Γαβρόγλου όσο και οι υποστηρικτές του αντιλαμβάνονταν ότι με ισχυρή πρυτανική αρχή στο ΔΠΘ, η οποία μάλιστα είχε εκλεγεί με συντριπτική πλειοψηφία και η οποία είχε σημαντικά κοινωνικά ερείσματα, θα ήταν αδύνατο να έχει επιτυχία το σχέδιο της συρρίκνωσης. Άλλωστε εκτός από τις παραπάνω δράσεις ο Πρύτανης Καραμπίνης ως Πρόεδρος της συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων είχε διαφωνήσει ανοικτά με ορισμένες επιλογές του Γαβρόγλου και υποστήριζε σθεναρά όχι μόνο να μην συρρικνωθεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αλλά αντίθετα να ισχυροποιηθεί. Έτσι λοιπόν κατέληξαν (μαζί με τους πρωτοστατούντες μειονοτικούς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ) στο ‘η αυτός ή εμείς’ Το σχέδιο προκειμένου να τον εξουδετερώσουν γνωστό, μεθοδολογία που αργότερα εφάρμοσαν και στην υπόθεση «Novartis». Έτσι χρησιμοποιούν, τον κατηγορούμενο για σοβαρά αδικήματα σχετικά σε βάρος του ΔΠΘ καθηγητή του ΔΠΘ και Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας (κάτι σαν τον προστατευόμενο μάρτυρα στην Novartis) να μεθοδεύσει έκθεση του ΣΕΕΔΔ (παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του είναι μη σύννομη αφού ο Πρύτανης του ΔΠΘ είναι πειθαρχικός του προϊστάμενος) για δήθεν παρατυπίες του πρύτανη Καραμπίνη στη διαδικασία σίτιση των φοιτητών κατά το έτος 2007. Βέβαια γνώριζαν όλοι αυτοί για το θέμα αυτό ότι:

•    Το 2007 ο  Καραμπίνης ήταν αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού χωρίς καμία αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά, διαγωνισμών ΄’η/και φοιτητικής μέριμνας.

•    Έχει υπάρξει πλήρης έλεγχος από την υπηρεσία Δημοσιονομικών ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών μετά από Εισαγγελική εντολή χωρίς να βρεθεί τίποτα το μεμπτό.

•    Έχει υπάρξει προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει τεθεί, μετά από διερεύνηση, η όλη υπόθεση στο αρχείο με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

•    Έχει υπάρξει δικαστικός έλεγχος από την Εισαγγελία Ροδόπης και έχει τεθεί η όλη υπόθεση στο αρχείο με σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

•    Έχει υπάρξει έλεγχος από την ίδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το 2009 χωρίς να υπάρξουν ευρήματα !

•    Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων, ανέφερε δημοσίως ότι «... η Α.Β.Μ. Α09/1568+Γ10/154+Γ11/109 προκαταρκτική δικογραφία προς διερεύνηση τέλεσης ή μη αξιοποίνων πράξεων κατά την οικονομική διαχείριση γενικό και ειδικά ως προς τους διαγωνισμούς για τις προμήθειες και τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ., για τα έτη 2001 έως 2009. Κατόπιν σχετικής παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης για διενέργεια διαχειριστικού -οικονομικού ελέγχου στο Δ.Π.Θ. από την Οικονομική Επιθεώρηση Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και την έκδοση του σχετικού πορίσματος, η δικογραφία αρχειοθετήθηκε κατ' άρθρο 43 Κ. Π. Δ. την 19.08.2011 και με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης».

Μάλιστα από βήματος της Βουλής ο Γαβρόγλου πέρα και έξω από κάθε δεοντολογία είχε προαναγγείλει την δίωξή του πρύτανη Καραμπίνη (όπως και στην Novartis) το δε ‘πόρισμα’ του ΣΕΕΔΔ είχε διαρρεύσει στην γνωστή ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ (και άλλη σύμπτωση με Novartis !). Παράλληλα μέσα από αυτή την προσπάθεια της ακαδημαϊκής και κοινωνικής εξόντωσης του τότε Πρύτανη ικανοποιούσε το εσωκομματικό του ακροατήριο. Να θυμηθούμε ότι το 2007 οι τότε φοιτητές του ΔΠΘ, μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ (ΑΡΕΝ) και ΕΑΑΚ και νυν κυβερνητικά στελέχη αντιδρώντας στις επιλογές της Συγκλήτου του ΔΠΘ να σεβαστεί τις ομόφωνες αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχώρησαν σε καταλήψεις, τοποθέτησαν φέρετρα έξω από το σπίτι του πρύτανη, και τελικά τον έχτισαν στο γραφείο του μαγνητοσκοπώντας μάλιστα το 'κατόρθωμα' τους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη σχετική δίκη ο μάρτυρας υπεράσπισης των φοιτητών αυτών κ. Αναστάσιος Κουράκης βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ τότε) όχι μόνο υποστήριξε τους τότε φοιτητές αλλά καταφέρθηκε εναντίον του Καραμπίνη και εναντίον του κ. Εισαγγελέα της έδρας.

Έτσι ο Γαβρόγλου με μία σύννομη πράξη του έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον Πρύτανη κ Καραμπίνη προκειμένου να προχωρήσει χωρίς αντιδράσεις στο σχέδιο του. Βέβαια η δικαιοσύνη στην οποία προσέφυγε ο Πρύτανης τον δικαίωσε  πανηγυρικά αφού τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας με την με αριθμό 465/2018 απόφαση του έκρινε μη σύννομη την απόφαση Γαβρόγλου, όσο και η αρμόδια κατά νόμο Εισαγγελία Ροδόπης έκρινε (με την η υπ. αριθμ. Β17/52/ΕΓ318/326 διάταξη του κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης και με σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης) ότι, η δικαστική υπόθεση η οποία άνοιξε με την διαβίβαση της έκθεσης του ΣΕΕΔΔ προς την Εισαγγελία, και χρησιμοποιήθηκε για την πειθαρχική δίωξη του Πρύτανη, τίθεται στο αρχείο αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής του κ. Καραμπίνη..

Στο μεσοδιάστημα βέβαια ο Γαβρόγλου χωρίς καμία αντίδραση:

•    Παρά τις αντιδράσεις τότε της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των φορέων της Θράκης κατήργησε το μουσουλμανικό διδασκαλείο του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη εκπληρώνοντας τις (προφητικές !) δηλώσεις του βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσειν Ζειμπέκ, ο οποίος δήλωνε ότι το μουσουλμανικό διδασκαλείο του ΔΠΘ ουδέποτε θα λειτουργήσει.

•    Επέβαλε την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα νηπιαγωγεία της Θράκης χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής μελέτης σκοπιμότητας και παρά τις αντιδράσεις των διδασκάλων αλλά και των γονέων των μαθητών

•    Συνενώνει σε όλες τις περιοχές της χώρας ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια με ΤΕΙ) δημιουργώντας υπερ- πανεπιστήμια με τμήματα με ταυτόσημα γνωστικά αντικείμενα με το ΔΠΘ έτσι ώστε (και λόγω οικονομικής κρίσης) οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδεχομένως να δήλωναν το ΔΠΘ να εισάγονται σε Πανεπιστήμια πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους.

•    Μετέτρεψε χωρίς καμία αξιολόγηση το ΤΕΙ Αττικής σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τραγελαφικά αποτελέσματα (π.χ υποψήφιος φοιτητής που θα εισάγεται στους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΔΠΘ με 15000 μόρια μετά από 5 χρόνια σπουδών θα έχει τα ίδια δικαιώματα με φοιτητή που θα εισάγεται στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 10000 μόρια και 4 χρόνια σπουδών !!. Ποιος λοιπόν υποψήφιος θα δηλώνει το ΔΠΘ όπου θα απαιτείται πολύ υψηλότερη βάση εισαγωγής, περισσότερα χρόνια σπουδών και θα είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ;

•    Ισχυροποιεί όλα τα κεντρικά αλλά και περιφερειακά Πανεπιστήμια (Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Δυτικής Ελλάδος, Πατρών, Πελλοπονήσσου κ.λπ) πλην ΔΠΘ με νέα τμήματα και ενσωματώσεις ΤΕΙ σε αυτά.

Συγκεκριμένα:

  • Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται 20 νέα τμήματα προπτυχιακών σπουδών και ένα ερευνητικό κέντρο.
  • Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται 12 τμήματα προπτυχιακών σπουδών και ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής
  • Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται 7 νέα τμήματα προπτυχιακών σπουδών
  • Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται σχολή Γεωπονικών και Θαλασσίων Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και σχολή Πολιτιστικής Διαχείρισης καθώς και συνενώνεται με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.
  • Ιδρύει 4η Νομική Σχολή στην Πάτρα παρά τις αντιδράσεις του νομικού κόσμου γεγονός που θα συρρικνώσει την Νομική Σχολή της Θράκης (ο ίδιος άλλωστε δήλωσε ότι ο αριθμός των φοιτητών στις Νομικές Σχολές της χώρας θα παραμείνει σταθερός).
  • Δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα την Καβάλα στο ΔΠΘ παρά την εκφρασμένη επιθυμία τόσο των δύο ιδρυμάτων όσο και των φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντίθετα επιβάλλει την συνένωση του ΤΕΙ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (!) παρά την αντίδραση που και εκεί υπάρχει με αυτή την παρά φύση συνένωση.
  • Κατάργησε τα τρία νέα ερευνητικά ινστιτούτα της Θράκης που θα λειτουργούσαν σε συνεργασία με το ΔΠΘ
  • Επιτρέπει τις μετακινήσεις καθηγητών από περιφερειακά σε κεντρικά Πανεπιστήμια, φωτογραφίζοντας μέλη του ΔΠΘ (και του ΣΥΡΙΖΑ) που θέλουν να μετακινηθούν, παρότι  οι καθηγητές των πανεπιστημίων, με βάση τον Νόμο, εκλέγονται στο τμήμα και στο Ίδρυμα που υπηρετούν.

Δράσεις στοχευμένες που σε πρώτη φάση θα συρρικνώσουν το ΔΠΘ σε ποσοστό πάνω από το 50%, και το οποίο εκτός από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του θα χάσει την δυναμική του και την δυνατότητα να διαδραματίζει στην περιοχή τον ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε από την Πολιτεία. Τελικά ο Γαβρόγλου μετατρέπει το ΔΠΘ από ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πανεπιστήμια σε ένα θνησιγενές ΙΕΚ τρίτου κόσμου με ημερομηνία λήξης. Τόσο μίσος !!

Σχόλια (13)

 
ΙΕΚ
21 Ιαν 2019 13:47

Από που προκύπτει, ότι τα ΙΕΚ είναι "θνησιγενή τρίτου κόσμου"; Τα ΙΕΚ παρέχουν κατάρτιση 3 και πλέον ετών και παράγουν πολύ καλούς τεχνικούς! Τελευταία κάνουν μάθημα και πολλοί καθηγητές με διδακτορικά και εμπειρία ...

Μάλιστα έχουμε και πάρα πολύ καλά ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης (ειδικά αυτοί με πιστοποίηση πανελλαδικού χαρακτήρα!), αφού η πλειοψηφία επιθυμεί μανιωδώς να σπουδάσει στα ΑΕΙ (ιδρύαμε και τμήματα σωρό σε κάθε πόλη και χωριό!), οπότε εμείς των ΙΕΚ είμαστε αριθμητικά αρκετά λιγότεροι και βρίσκουμε δουλειές!

 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
21 Ιαν 2019 13:57

Μετά το σταυρό κ. Καραμπίνη, έρχεται και η δικαίωση ξέρετε. Και δεν θα αργήσει.

 
Γιωργος
21 Ιαν 2019 15:02

Ειμαι γονιός παιδιού που τελείωσε στο ΔΠΘ. Μπράβο για το θάρρος σας και για όσα κάνατε. Μη το βάζετε κάτω. Συνεχίστε τον αγώνα σας

 
Φοιτητής
21 Ιαν 2019 15:44

Το τμήμα πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ έχει τεράστια διαφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων με το αντίστοιχο τμήμα του ΕΜΠ, αυτό είναι πολύ άδικο για τους φοιτητές του ΕΜΠ οι οποίοι θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με το ΔΠΘ των 12.000 μορίων

 
@Φοιτητής
21 Ιαν 2019 16:06

Και οι δύο Πολιτικοί Μηχανικοί είναι. Τώρα αν το ένα τμήμα είναι καλύτερο από το άλλο θα το αποδείξουν στο επαγγελματικό στίβο και όχι με τα μόρια που είναι προσφορά και ζήτηση.

 
@ΙΕΚ
21 Ιαν 2019 16:12

Τα ΙΕΚ είναι διετής δομές στην καλύτερη 2μιση και ο σκοπός τους είναι να βγάζουν εξειδικευμένους τεχνικούς. Η πιστοποίηση δεν πιάνεται για χρόνος σπουδών. Χαίρομαι που κάποιος βρίσκει δουλειά. Μην συγκρίνεται την μεταδευτεροβάθμια με την τριτοβάθμια έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους!!!

 
Φοιτητής
21 Ιαν 2019 16:22

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη, το τμήμα πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ έχει 12.913 και το τμήμα του ΠΑΔΑ 10.658, το 12+ λοιπόν έγινε 15 και το 10+ έγινε 10....Άρα και το τμήμα του ΔΠΘ είναι άδικο να έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με το ΕΜΠ με τα 16860 μόρια ή μήπως εκεί η λογική αυτή δεν περνάει!!!!

 
IEK
21 Ιαν 2019 17:05

@ΙΕΚ: τα ΙΕΚ δεν είναι φυσικά διετείς δομές, πού το είδατε αυτό? Στα ΙΕΚ πρέπει να κάνεις 2 έτη μαθήματα και 1 εξάμηνο πρακτική, για να αποκτήσεις τη ΒΕΚ. Μάλιστα, το κάθε εξάμηνο είναι 15 εβδομάδες μαθήματα (και όχι 13, όπως στα ΑΕΙ... για κάνε τις επιπλέον χρονικές αναγωγές) με υποχρεωτική παρακολούθηση σε θεωρίες και εργαστήρια (όχι μόνο στα εργαστήρια, όπως στα ΑΕΙ). Και μετά προετοιμασία για πιστοποίηση. Δεν κατάλαβα το να μην πιάνεται ως χρόνος σπουδών η πιστοποίηση ή πρακτική και να λέμε "διετείς σπουδές τα ΙΕΚ". Στα ΤΕΙ, για παράδειγμα, δεν λέμε ότι είναι 4 έτη μαζί με την πρακτική;

Από τα ΙΕΚ βγαίνουν τεχνικοί, το είπαμε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το ξαναπούμε, όπως επίσης δεν τη συγκρίναμε με την τριτοβάθμια (άστοχο σχόλιο) μιας και όντως έχουν διαφορετικούς στόχους (αν και τα ΤΕΙ έχουν διαφορετικούς στόχους με τα πανεπιστήμια, αλλά όλοι θέλουν "ισοτίμηση" με αυτά διαβάζουμε εδώ μέσα).

Μάλιστα, τα ΙΕΚ ανήκουν πια στο επίπεδο 5 του ΕΠΠ, όπως και οι ανώτερες σπουδές. Άρα και τα ΙΕΚ είναι ισότιμα με τις ανώτερες σπουδές (όπως ήταν π.χ. κάποτε τα ΚΑΤΕΕ, που έγιναν ΤΕΙ, που ισοτιμήθηκαν με τα πανεπιστήμια). Όποιος έχει πτυχίο ανώτερων σπουδών έχει το δικαίωμα για κατατακτήριες σε ΑΕΙ (ανώτατες σπουδές), ενώ εμείς των ΙΕΚ... όχι! Γιατί;

 
ΔΕΠ
21 Ιαν 2019 17:43

Ο Γαβρόγλου είναι ο χειρότερος υπουργός παιδείας που πέρασε ποτέ. Δηθεν μειλίχιος διαλύει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με υποσχέσεις προεκλογικές.

 
Παλιος
21 Ιαν 2019 20:17

Σκεφτοσαστε αυτά που έκανε ο Γαβρογλου στον Καραμπίνη να τα είχε κάνει δεξιός υπουργός
Θα είχαν κλείσει όλα τα πανεπιστήμια για συμπαράσταση και παρεμβασεις στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων Όμως στη πρώτη φορά αριστερά..

 
Σοβαρά τα λέτε αυτά;
21 Ιαν 2019 22:04

Το ΔΠΘ αρνήθηκε να ενσωματώσει το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα γιατί τα δάκρυα;

 
Κώστας Δελίδης
22 Ιαν 2019 10:44

Σχετικό σχόλιο, που δημοσιεύτηκε σε άλλο σημείο.
21 Ιαν 2019 23:16
Τεράστιο λάθος που το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δεν συγχωνεύτηκε με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο! !!! Τα επιχειρήματα στήριξης αυτής της άποψης είναι πολλά, σοβαρά και απόλυτα ορθά και πιστικά. Δεν παρατίθενται εδώ για λόγους οικονομίας της συζήτησης. Πολύ φοβάμαι και θλίβομαι ότι είναι πολύ αργά για διόρθωση του λάθους. Κύριε Γαυρόγλου είναι μεγάλη η ευθύνη που φέρετε.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
22 Ιαν 2019 22:53

"Μετέτρεψε χωρίς καμία αξιολόγηση το ΤΕΙ Αττικής σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής"

Η ΑΔΙΠ με εξωτερικούς αξιολογητές, αξιολόγησε το ΤΕΙ Αθήνας με Άριστα "Worth of Merit", κατατάσσοντάς το στο 30% των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με αντίστοιχη αξιολόγηση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean