Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Στα “μαλακά” η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Ξεκινά από το επόμενο σχολικό έτος 2019-20
Δημοσίευση: 22/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Light” αυτοαξιολόγηση ξεκινά για τις σχολικές μονάδες και των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά.

Στόχος, όπως προκύπτει από την υπουργική απόφαση, είναι να ενταχθούν περισσότερες δράσεις με συγκεκριμένο πρόγραμμα στα σχολεία και στο τέλος να γίνεται η εκτίμηση , ώστε στο νέο προγραμματισμό να ενισχυθούν από την πολιτεία ενδεχόμενες αδυναμίες.

Ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσει η κάθε σχολική μονάδα για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου;

Για την υλοποίηση του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων, θα  ορίσει ομάδες εκπαιδευτικών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
Οι ομάδες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου των συγκεκριμένων δράσεων, καθώς και για την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, προκειμένου να ληφθούν από τον σύλλογο διδασκόντων σχετικές αποφάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι περιλαμβάνει ο   προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου;

Α. Σχολείο και σχολική ζωή

1. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Ενδεικτικά: Αναφορά στο γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το σχολείο, αποτύπωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα και φορείς παιδείας και πολιτισμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α. Ε. Ι.), ερευνητικά κέντρα κ.λπ.  

2. Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων

Ενδεικτικά: Αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί στο σχολείο μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας - δυνατά σημεία και δυσχέρειες.

3. Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας

Ενδεικτικά: Συνοπτική αναφορά στην υποδομή του σχολείου (π.χ στοιχεία για το κτίριο, τους χώρους, τον εξοπλισμό) και στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διαδέτει η Πολιτεία για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας.

Β. Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

1. Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου

Ενδεικτικά: Αναφορά σε δυνατά και αδύνατα σημεία στην οργάνωση και λειτουργία του και σε πρωτοβουλίες και για την καλύτερη και πιο δημοκρατική λειτουργία του.

2. Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα

Ενδεικτικά: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και μάθηση και παρατηρήσεις σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά, όπως π.χ. με την έγκαιρη παραλαβή των σχολικών εγχειριδίων και άλλων υλικών, την πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών διδασκαλίας, την ανάγκη πραγματοποίησης σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ.

3. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

Ενδεικτικά: Αποτύπωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

4. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών

Ενδεικτικά: Αποτύπωση του βαθμού ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών για την προώθηση και ανάπτυ- ξη κοινών προγραμμάτων και δράσεων διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων καθώς και του βαθμού ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών.

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

1. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ενδεικτικά: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα εκπαι- δευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τις διδακτικές/μαθησιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται- ανάπτυξη προβληματισμού στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους.

2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών

Ενδεικτικά: Καταγραφή παραγόντων που αφορούν το σχολείο και δυσχεραίνουν ή ευνοούν την ακαδημαϊκή πρόοδο καθώς και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών.

3. Φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/μαθητριών

Ενδεικτικά: Αποτύπωση της κατάστασης σχετικά με την τακτική φοίτηση των μαθητών/μαθητριών και τη σχολική διαρροή και εντοπισμός σχετικών προβλημάτων.

Δ. Σχέδιο για τις Προγραμματισμένες Δράσεις

Ο Σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών του σχολείου προγραμματίζει την υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων δράσεων, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, και συμπληρώνει το ακόλουθο Σχέδιο
Σχέδιο προτεινόμενης Δράσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος κάνει την αποτίμηση , αν υλοποιήθηκε δηλαδή ο προγραμματισμός;

Ο σύλλογος   διδασκόντων κάνει γραπτή έκθεση για το παραγόμενο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας για κάθε θεματικό άξονα και ειδικότερα στα πεδία των θεματικών αξόνων και παραμέτρων στα οποία υλοποιήθηκαν δράσεις:

α) αναφέρονται τυχόν διαφοροποιήσεις που προέκυψαν σε σχέση με την Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου καθώς και δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν,

β) αποτιμώνται τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν,

γ) κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος και

δ) προτείνονται οι επιμορφωτικές δράσεις που θεωρούνται απαραίτητες να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Επίσης ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποτιμά τη Δράση/τις Δράσεις που είχε προγραμματίσει στην Έκθεση Προγραμματισμού και επισυνάπτει σχετικό υλικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με το είδος της Δράσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι περιλαμβάνει η Συμπερασματική Έκθεση για τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων των  ΠΕΚΕΣ;

Από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.   υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ξεχωριστή συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων  ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά τύπο σχολείου ως εξής:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Υποβάλλεται ξεχωριστή Έκθεση για: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Μειονοτικά σχολεία, Διαπολιτισμικά σχολεία.

Δευτεροβαθμια Εκπαίδευση: Υποβάλλεται ξεχωριστή Έκθεση για: Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά Γυμνάσια, Μουσικά Γενικά Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Καλλιτεχνικά Γενικά Λύκεια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Γενικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ.), Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), Μειονοτικά σχολεία, Διαπολιτισμικά σχολεία.

Α. Συνοπτική συνολική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που υλοποίησαν τα σχολεία -ανά Θεματικό Άξονα (Θ.Α.) και τις αντίστοιχες Παραμέτρους τους

Στις εκθέσεις τα ΠΕΚΕΣ , διατυπώνουν επίσης Συμπεράσματα και Προτάσεις:

1. Καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων που προέκυψαν όσον αφορά τη διαδικασία του προγραμμα- τισμού και της αποτίμησης.

2. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Προγραμματισμού και Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

3. Ιεραρχημένη καταγραφή ενεργειών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτές προκύπτουν από τα αναφερόμενα στις Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

4. Ιεραρχημένη καταγραφή των κρισιμότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στις Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης των σχολείων, σύμφωνα με τη γενικότερη εκτίμηση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης τους, κατά το επόμενο σχολικό έτος.

 

Σχόλια (6)

 
Δημήτρης
22 Ιαν 2019 18:03

Δεν καταλαβαίνω τον τίτλο στα "μαλακά". Είναι αυτονόητο οτι η αυτοαξιολόγηση θα ξεκινήσει, ως διαδικασία, στην αρχή της χρονιάς θέτοντας στόχους και θα τελειώσει στο τέλος της χρονιάς με αποτίμηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων. Άρα, λογικό και φυσιολογικό να εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά.
Και μη νομίζουν μερικοί οτι θα είναι μια fake αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση η οποία με την 'βοήθεια" των συνδικαλιστών θα πεταχτεί στις καλένδες. Από τη στιγμή που βγαίνει το ΦΕΚ, όσοι έχουν έννομο συμφέρον θα το επικαλούνται και θα ζητούν την εφαρμογή του. Είμαι περίεργος να ακούσω τι θα απαντούν π.χ. οι διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων στις νόμιμες πλέον αιτιάσεις των γονέων για διάφορα θέματα του σχολείου και συμμετοχή στην αξιολόγηση. Η καταδίκη του διευθυντή για την έλλειψη ηλεκτρονικών συστημάτων πυρόσβεσης έδειξε οτι η αποφυγή του νόμου δεν είναι αστεία υπόθεση.

 
Στράτος
22 Ιαν 2019 18:15

Με πιο απλά λόγια:
Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε να κάνουμε καμία αξιολόγηση. Επειδή έπρεπε εδώ και 2 χρόνια να κάνουμε τουλάχιστον αυτοαξιολόγηση σχολείων, όπως είχαμε δεσμευθεί στη Τρόικα, τώρα την νομοθετήσαμε αλλά... πάλι δεν θα την εφαρμόσουμε. Γιατί απλά με το νέο σχολικό έτος δεν θα είμαστε κυβέρνηση!
Δεν θα γίνουμε εμείς κακοί με τους εκπαιδευτικούς. Κακός θα γίνει ο αρχηγός της Ν.Δ.!

 
αξιολόγηση είπατε;
22 Ιαν 2019 20:33

Πράγματι είναι αξιοθαύμαστος ο ΣΥΡΙΖΑ πώς κατάφερε για 4 και πλέον χρόνια να παγώσει την αξιολόγηση και να ετοιμάσει την καυτή πατάτα της για μετά τις εκλογές. Τότε ως αντιπολίτευση μαζί με τους συνδικαλιστές του έχει να ξηλώσει πεζοδρόμια και πεζοδρόμια για τα ΔΙΚΑΙΑ των μη αξιολογούμενων εκπαιδευτικών. Δηλαδή αξιολόγηση από τη ΝΔ με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ.

 
@Δημήτρης
22 Ιαν 2019 21:32

Αν δεν καταλαβαίνεις το "στα μαλακά" ψάξε λίγο να δεις πως γίνεται η "αποτίμηση" στα σχολεία άλλων χωρών. Αντί για "συμπερασματική έκθεση" γενική, θα έπρεπε να μιλάμε για το τι κάνει ο κάθε ένας προσωπικά, από τον διευθυντή ως τον καθαριστή της τουαλέτας. Προσωπική ευθύνη το λένε, και το αναζητάμε σ'αυτή τη χώρα εδώ και χρόνια τώρα.
Μια έκθεση-σαχλαμάρα θα υπερκαλύπτει τα του ΦΕΚ που λες και όλα καλά. Οσο για τον διευθυντή με το θέμα της πυρόσβεσης, είναι άξιον απορίας πως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός - σίγουρα η μακρινή εξαίρεση και όχι ο κανόνας (ως τώρα).

 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
23 Ιαν 2019 10:45

Του χρόνου με άλλη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει τους πάντες στους δρόμους εναντίον της αξιολόγησης.

Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα...

 
είναι γάτα ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ;
23 Ιαν 2019 12:41

Η ΝΔ να κάνει αξιολόγηση με τα νυν στελέχη ΣΥΡΙΖΑ, Περιφερειακούς, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές κλπ., με απαγορευτικό παραιτήσεών τους και με δυνατότητα διαρκών προσφυγών, μηνύσεων, αγωγών και δε συμμαζεύεται των θιγομένων εκπαιδευτικών.
Κι άσε τους αδελφούς συνδικαλιστές να βαράνε τα αδέρφια τους που διοικούν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.