Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δυνατότητα εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. με Διδακτορικό σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π.

Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
Δημοσίευση: 28/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε Κε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε εκ νέου το δίκαιο αίτημα της δυνατότητας ακαδημαϊκής εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχων διδακτορικού, των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στην τρέχουσα ακαδημαϊκή πραγματικότητα οι υπηρετούντες σε θέσεις μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, καλύπτουν ακαδημαϊκά, πραγματικές πάγιες και διαρκείς επιστημονικές ανάγκες, αναλαμβάνοντας αυτοδύναμο διδακτικό έργο, παρουσιάζοντας έντονη ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλές φορές και ανεξάρτητη (αφού ο νόμος τους επιτρέπει να είναι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων).

Σε αυτή την πραγματικότητα, έρχεται να προστεθεί το γεγονός της ενεργοποίησης ξανά της θέσης του «Λέκτορα» στους νόμους για τις πρόσφατες περιπτώσεις συνέργειας μεταξύ ΤΕΙ και ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ με διδακτορικό να ενταχθούν σε θέσεις Λέκτορα, ενώ στους μη διδάκτορες να ενταχθούν σε θέση «Λέκτορα Εφαρμογών», με προνόμια μέλους ΔΕΠ, κυρίως δε με το προνόμιο της δυνατότητας εξέλιξης. Είναι προφανής η αδικία και η στρέβλωση που δημιουργείται η οποία έχει και ισχυρές νομικές προεκτάσεις, δεδομένης της παραβίασης συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων Διδακτόρων μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.

Με μια σειρά διατάξεων (Ν. 1268/1982, άρθρο 31. • Ν. 2517/1997, άρθρο 3. • Ν. 3027/2002, άρθρο 3, §23. • Ν. 3377/2005, άρθρο 25. • Ν. 4301/2014, άρθρο 49, § 6. • Ν. 4310/2014, άρθρο 47, §5 & 6. • Ν. 4386/2016, άρθρο 25, § 4. • Ν. 4415/2016, άρθρο 61, § 2. • Ν. 4452/2017, άρθρο 22, § 2) που έχουν υλοποιηθεί από το 1982 έως και το 2014, δόθηκε επανειλημμένα η δυνατότητα εξέλιξης τόσο στους ΕΔΙΠ
όσο και σε ανάλογες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, όπως βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, βοηθούς ερευνητές, ΕΕΔΙΠ κλπ.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμενη η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, ύστερα από απόφασή της (με συντριπτική πλειοψηφία), δικαίως προτείνει να δοθεί η δυνατότητα εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ. Επιπλέον, αναδεικνύει το έκδηλο ακαδημαϊκό παράλογο να παρέχεται η δυνατότητα ‘λεκτοροποίησης’ σε καθηγητές των Τ.Ε.Ι. που στερούνται διδακτορικού τίτλου, κάτι που θέτει σε αμφισβήτηση την ύπαρξη της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής δεοντολογίας.

Τέλος σημειώνεται ότι, με την κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα, έχει εκ των πραγμάτων καταστεί ως πρόδρομη θέση ένταξης σε θέση μέλους ΔΕΠ, η βαθμίδα του ΕΔΙΠ. Έτσι, για παράδειγμα, με τον Ν. 4301/2014, άρθρο 49, § 6 με την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), οι υπηρετούντες σε αυτή μόνιμοι καθηγητές, εντάχθηκαν αρχικά σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να ενταχθούν σε θέσεις ΔΕΠ.

Επιπλέον των όσων περιγράφονται παραπάνω, το γεγονός ότι τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ δεν φέρουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ, δημιουργεί μια σειρά περιορισμών, εμποδίων και προβλημάτων στο λειτούργημά τους και στην περαιτέρω εξέλιξή τους ως ακαδημαϊκές οντότητες, επ’ ωφελεία και του ίδιου του Πανεπιστημίου τους. Δημιουργεί δε τις αναπόφευκτες προϋποθέσεις ενός δευτερογενούς αλλά εξίσου επώδυνου ακαδημαϊκά brain drain, και μάλιστα μέσα στην ίδια τη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι υπογράφοντες την παρούσα προτείνουμε τη νομοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου, διάταξης που θα προβλέπει ότι:

Τα υπηρετούντα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κάτοχοι διδακτορικού, να μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους σε θέση Λέκτορα ή σε βαθμίδα μέλους ΔΕΠ (όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 16 του ν. 4009/2011), με το γνωστικό αντικείμενο που ήδη κατέχουν ή με τροποποίηση του, κατόπιν κρίσης ή διαπίστωσης συγκεκριμένων ακαδημαϊκών προϋποθέσεων, όπως αυτές θα οριστούν από το Υπουργείο.

Σε περίπτωση επιτυχούς κρίσης να τοποθετούνται στην αντίστοιχη θέση, διατηρώντας τη μονιμότητά τους. Η διαδικασία κρίσης να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της αίτησης.

Για την Πρωτοβουλία Διδακτόρων ΕΔΙΠ

(Ακολουθούν  τα ονόματα 25 ΕΔΙΠ)

 

Ετικέτες: 
ΕΔΙΠ

Σχόλια (89)

 
ΕΔΙΠ
28 Ιαν 2019 11:53

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία...ελπίζω το υπουργείο να "τρέξει" και να προνοήσει για το μέλλον των ιδρυμάτων, αξιοποιώντας ένα τόσο αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό....

 
Δρ ΕΔΙΠ με αυξημένα προσόντα
28 Ιαν 2019 12:02

Πολλά μπράβο στους συναδέλφους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ για την πρωτοβουλία τους! Είμαστε όλοι οι ΕΔΙΠ και ΕΕΠ μαζί σας! Να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον δίκαιο αγώνα μας ώστε μέσα στον Φεβρουάριο να κατατεθεί από τον Υπουργό Παιδείας σε νομοσχέδιο το άρθρο για την δυνατότητα εξέλιξης των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ.

 
Ανώνυμος
28 Ιαν 2019 12:05

Κατευθείαν "εξέλιξη" σε μόνιμη θέση ΔΕΠ; Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Εδώ παίρνουμε νέους επίκουρους και δεν έχουν μονιμοτητα για τρία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, εκλογές έρχονται, οπότε μπορεί να το δούμε και αυτό.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ
28 Ιαν 2019 12:13

Για το πτυχίο των αποφοίτων που έχει αχρηστευτεί έχουν να διατυπώσουν κάποια γνώμη; Ακόμη με τις θέσεις τους ασχολούνται; Για κάτι "αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές" έκαναν κάποτε λόγο.

 
ΕΕΔΙΠ 2
28 Ιαν 2019 12:44

ο δίκαιο αυτό αίτημα συνοδεύεται από συγκεκριμένη πρόταση
ΕΔΙΠ/ΕΕΠ με διδακτορικό να περάσουν από κρίση επιτροπής και να γίνουν λέκτορες. Το αυτόν πρότεινε και η ΠΟΣΔΕΠ...

 
Δρ ΕΔΙΠ με 40 paper, h index 16 και 900 ετεροαναφορές
28 Ιαν 2019 12:58

Πολύ καλή πρωτοβουλία από τους συναδέλφους!
Καλό θα ήταν να υπάρξει η δυνατότητα να υπογράψουν κι άλλα μέλη που δεν είχαμε ενημερωθεί για την κίνηση.

 
Konstantinos
28 Ιαν 2019 13:01

εκείνη η ρύθμιση μετάταξης μονίμων δημοσίων υπαλλήλων σε ετεπ θα ξανατεθεί σε ισχύ?
είναι πολύ άδικο να ισχύσει μόνο για 6 μήνες ενώ για τους εκπαιδευτικους δευτεροβαθμιας να ισχύει κάθε χρόνο .

 
ΕΕΠ
28 Ιαν 2019 13:18

Η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει....

Δίνεται η δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης στα μέλη του προσωπικού των κατηγοριών αυτών τα οποία έχουν σημαντικά ακαδημαϊκά προσόντα, γεγονός που θα δημιουργήσει ένα κλίμα ανανέωσης και θα τους δώσει νέα ώθηση δημιουργικότητας και περαιτέρω ανάπτυξης.
 Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενός ιδιαίτερα δυναμικού και δημιουργικού στοιχείου των πανεπιστημίων με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται ευρέως για να καλύπτει τις ελλείψεις σε θέσεις ΔΕΠ, ενώ παράλληλα αισθάνεται αδικημένο με τις ρυθμίσεις ένταξης διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια.
 Τα γνωστικά αντικείμενα των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ θα επανακαθοριστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων και των Τμημάτων.
 Όσοι μπορέσουν να εξελιχθούν θα συμβάλλουν στο σύνολο του έργου του κάθε τμήματος (δηλαδή και στο διοικητικό και στο ερευνητικό έργο) ενώ με το παρόν καθεστώς επιτελούν κυρίως επικουρικό διδακτικό έργο.
 Με την παρούσα πρόταση διασφαλίζεται η τήρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς η εκλογή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα θα γίνεται με κρίση με τα ίδια κριτήρια και τις διαδικασίες των μελών ΔΕΠ.
 Με τη μετατροπή των υπαρχουσών θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σε θέσεις λεκτόρων για όσους έχουν τα προσόντα και καταφέρουν να εκλεγούν, θα αυξηθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ καλύπτοντας έτσι κάποια από τα κενά που υπάρχουν, επιπλέον των νέων θέσεων ΔΕΠ που οφείλει να δώσει η κυβέρνηση στα Πανεπιστήμια.
 Για τη συγκεκριμένη διαδικασία των κρίσεων μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν ήδη θέση (και άρα και το κονδύλι της θέσης) είναι σαφώς προτιμότερο για τα Πανεπιστήμια να γίνουν αυτές με κλειστή διαδικασία εκλογής, καθώς η ανοιχτή διαδικασία λόγω της πιθανότητας εκλογής εξωτερικών υποψηφίων, προϋποθέτει την εξασφάλιση νέων κονδυλίων, τα οποία θα αφαιρούνταν από τις νέες θέσεις που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τα Πανεπιστήμια. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι κατόπιν της εκλογής τους στη βαθμίδα του Λέκτορα, η μετέπειτα εξέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα θα γίνεται με ανοιχτή διαδικασία, αφού σύμφωνα με την πρότασή μας: «...Η εξέλιξη όσων από αυτούς ενταχθούν στη βαθμίδα του Λέκτορα να γίνεται με τις διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ...»

Τι πιο ξεκάθαρο........

 
Δρ ΕΔΙΠ Μετάταξης
28 Ιαν 2019 13:20

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία των συναδέλφων. Το αίτημα είναι δικαιότατο, στηρίζεται πλέον ανοικτά από την ΠΟΣΔΕΠ και από όλους τους συναδέλφους και από την πλειονότητα των πανεπιστημιακών φορέων, είναι ώρα να γίνει πράξη!

 
Mitsos
28 Ιαν 2019 13:21

Για όποιον θέλει να γίνει καθηγητής υπάρχουν οι διαδικασίες εκλογής που ισχύουν για όλους.

 
ΕΔΙΠ
28 Ιαν 2019 13:32

Η απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, η οποία ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία σχετικά με την εξέλιξη των ΕΔΙΠ-ΕΕΠ αναφέρει:

"Με την παρούσα πρόταση διασφαλίζεται η τήρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς η εκλογή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα θα γίνεται με κρίση με τα ίδια κριτήρια και τις διαδικασίες των μελών ΔΕΠ."

 
@Mitsos
28 Ιαν 2019 13:41

Με τη διαφορά ότι για κάποιο λόγο η ΠΟΣΔΕΠ (δηλαδή όσοι κρίθηκαν με τις διαδικασίες που αναφέρεις) συμφωνεί με το αίτημα... Κάτι παραπάνω θα γνωρίζει από εσένα Mitsos, δεν νομίζεις;

 
ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
28 Ιαν 2019 13:46

Στην τελευταία σύνοδο Πρυτάνεων πολλοί Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις το ζήτησαν ξεκάθαρα. Ακολουθεί η ΠΟΣΔΕΠ με 2 ανακοινώσεις που ξεκάθαρα υποστηρίζει την προοπτική αυτή για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Όλη η ακαδημαική κοινότητα φαίνετια να είναι θετική και να το ζητά από το Υπουργείο. Επιτέλους, ας φέρει την τροπολογία το Υπουργείο, έχουν να κερδίσουν όλοι από αυτό το μέτρο. Ήρθε η ώρα!

 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
28 Ιαν 2019 15:25

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΔΙΠ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ; ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩ ΚΑΙ ΑΣΚΩ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΔΙΠ;

 
PhD
28 Ιαν 2019 15:26

Απλό είναι το ζήτημα!!! Όταν προκηρύσσονται θέσεις για μέλη ΔΕΠ με ανοιχτές διαδικασίες βέβαια να βάλει ο καθένας τα χαρτιά του και ο καλύτερος να εκλεγεί!!! Δημοκρατία & Δικαιοσύνη!!! ! Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα!!!! Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού!!!!

 
ΕΔΙΠ
28 Ιαν 2019 15:27

Μπράβο τελικά που στάλθηκε η επιστολή.

Δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μία θέση για την οποία δεν απαιτείται καν διδακτορικό με αμοιβές κατώτερες του ενιαίου μισθολογίου.

Δεν είναι δυνατόν σε κάποια πανεπιστήμια να μη μας αναγνωρίζουν το γνωστικό αντικείμενο.

Δεν είναι δυνατόν να μας αναθέτουν πράγματα και μετά να αγνοούν ότι τα κάναμε γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος καθηγητής να μας επιβλέπει.
Δεν πρέπει να στερούμε την δυνατότητα σε αυτή τη κατηγορία προσωπικού να συνεισφέρει και τεχνητά να το κρατάμε σε χειρότερη μοίρα.

 
@ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
28 Ιαν 2019 15:40

Αν θέλεις να βρίσκεις μπροστά σου τα μέλη ΕΔΙΠ όποτε ανοίγει νέα θέση με ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ συνέχισε να υποστηρίζεις τη θέση σου... Δεν καταλαβαίνεις ότι αν γίνει αυτό εποφελείσαι και εσύ γιατί για όποια νέα θέση ανοίγει δεν θα έχεις να ανταγωνιστείς και τους ΕΔΙΠ; Οι ανάγκες είναι τεράστιες και ακόμα και να προχωρήσει η τροπολογία αυτή οι νέες θέσεις που θα βγουν θα είναι οι ίδιες... με αναλογία 1/5 και από το νέο έτος 1/1, κάτι ανεξάρτητο από το αν θα γίνουν ΔΕΠ τα μέλη ΕΔΠ με διδακτορικό... για τα οποία υπάρχει ήδη η πίστωση και πληρώνονται...

 
edip
28 Ιαν 2019 15:46

Μπράβο στην πρωτοβουλία!!! Οι Ε.ΔΙ.Π υπηρετούν ήδη στα πανεπιστήμια, το μισθολογικό κονδύλι υπάρχει ήδη, συνεπώς η επιβάρυνση για το κράτος είναι μηδαμινή. Όλες οι πλευρές θα βγουν κερδισμένες από μια τέτοια απόφαση.

 
phd
28 Ιαν 2019 15:55

Απλό είναι το ζήτημα!!! Επειδή είναι ελάχιστες οι θέσεις που προκηρύσσονται για μέλη ΔΕΠ με ανοιχτές διαδικασίες βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να προκηρυχθεί το γνωστικό αντικείμενο ενός ΕΔΙΠ!!! Δημοκρατία & Δικαιοσύνη!!! ! Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού!!!!

 
εδιπ
28 Ιαν 2019 16:00

@phd, @διδακτορας
Δεν έχετε βαρεθεί σε κάθε ανάρτηση που αφορά τους ΕΔΙΠ να λέτε τα ίδια και τα ίδια; Έχετε καταντήσει κουραστικοί!!! Επιτέλους η θέση για την εξέλιξη των ΕΔΙΠ δεν είναι μόνο αίτημα των ΕΔΙΠ αλλά και της ΠΟΣΔΕΠ και πολύ μεγάλου ποσοστό των Πρυτάνεων (όπως φάνηκε στην τελευταία σύνοδο). Έλεος πια!!!!

 
@phd
28 Ιαν 2019 16:25

Κάνεις λάθος και δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα... Οι ΕΔΙΠ έχουν ήδη γνωστικό αντικείμενο... Επιπλέον έχουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο... Άρα αν το γνωστικό σου αντικείμενο θεραπεύεται ΗΔΗ από μέλος ΕΔΙΠ δεν χάνεις κάτι αν γίνει μέλος ΔΕΠ, ίσα ίσα κερδίζεις επειδή σε ένα άλλο ίδρυμα όταν ανοίξει θέση για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο δεν θα τον βρεις μπροστά σου... Τόσο απλά... Και οι νέες θέσεις ΔΕΠ με νέα πίστωση δεν θα μειωθούν από αυτή την τροπολογία επειδή είναι ήδη αρκετά κάτω από τις ανάγκες και ορίζονται όχι βάσει των αναγκών αλλά βάσει πολύ συγκεκριμένης αναλογίας αναχωρήσεων (συντάξεις) νέων προσκλήψεων (1/5).
Οπότε μόνο καλό θα είναι για εσένα και όλους του διδάκτορες ένα τέτοιο μέτρο ακριβώς επειδή δεν θα έχετε πλέον να ανταγωνιστείτε όλα τα μέλη ΕΔΙΠ που έχουν χρόνια αυτοδύναμου διδακτικού έργου, επιβλέψεις διπλωματικών, δημοσιεύσεις κτλ. και χωρίς κανένα αρνητικό (π.χ. να βγουν λιγότερες νέες θέσεις).

 
@phd
28 Ιαν 2019 16:26

Α και μην ανησυχείς, αν μειώνονταν οι νέες θέσεις από τη διαδικασία αυτή να είσαι σίγουρος ότι η ΠΟΣΔΕΠ ποτέ δεν θα τασσόταν υπερ, if you know what I mean...

 
Ανώνυμος
28 Ιαν 2019 16:40

Τα εργαστήρια ποιος θα τα κάνει, αν οι ΕΔΙΠ γίνουν ΔΕΠ; Μήπως να προσλάβουμε νέους ΕΔΙΠ; Καλύτερα να προσληφθούν νέα ΔΕΠ που δεν έχουν ήδη εργασία.

 
Μακης
28 Ιαν 2019 16:52

Η εκλογή σε θέση ΔΕΠ είναι ανέκαθεν μια ανοικτή διαδικασία. Οποιος θέλει κάνει αίτηση και κρίνεται. Αυτό θα μπορούσαν να κάνουν και οι ΕΔΙΠ, αλλά εδώ ψάχνουμε για προσωποπαγείς διαδικασίες, "αυτόματη" εξέλιξη, και άλλα ωραία. Αρκεί να μην κριθούμε όπως είναι ο κανόνας για εκλογή σε θέση ΔΕΠ. "Δικαιο αίτημα" σου λένε κι όλας.

 
Δημήτρης
28 Ιαν 2019 16:55

Θα μπορούσε να μας αναφέρει κάποιος γνώστης (ΕΔΙΠ ή μη) με ποιον τρόπο κάποιοι εντάχθηκαν τα περασμένα χρόνια σε αυτή την κατηγορία οι ΕΔΙΠ και ΕΕΠ και από που ακριβώς προήλθαν;

 
@εδιπ
28 Ιαν 2019 16:58

Α... ΟΚ, αφού είναι και αίτημα Πρυτάνεων και της ΠΟΣΔΕΠ σίγουρα είναι λογικό σωστό δίκαιο, ε; Και φυσικά εχει και το παράπλευρο αποτέλεσμα να παρακάμπτει την ανοιχτή διαδικασία επιλογής μελών ΔΕΠ. Πολύ καλή ιδέα ναι - γιατί να πονοκεφαλιάζουμε με ανταγωνισμούς, ανοιχτές προσκλήσεις και τέτοια ξεπερασμένα; Καλύτερες είναι οι φωτογραφικες διατάξεις που μας βάζουν μέσα απ'το παράθυρο, και δεν κινδυνεύουμε να έρθει κανένας καλύτερος να μας "φάει", ουτε κινδυνεύουμε να πει ένα τμήμα "δεν μ'ενδιαφέρει το ερευνητικό πεδίο Χ, δεν θέλω να ανοίξω θέση ΔΕΠ σε αυτό". Αμ, θα μου ανοίξεις (αν είμαι ΕΔΙΠ) και θα πεις κι ένα τραγούδι!. Ετσι αναβαθμίζουμε την τριτοβάθμια, βλέπετε οι άλλοι να μαθαίνετε.

 
MANOS
28 Ιαν 2019 16:58

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους για την πρωτοβουλία! Είναι ένα δίκαιο αίτημα χρόνων. Προσυπογράφω το κείμενο. Μακάρι να προχωρήσει...

 
Δρ Χρύσα Παπαδέλη ΕΔΙΠ ΑΠΘ
28 Ιαν 2019 16:59

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία συνάδελφοι!
Αποτελεί, πλέον, ώριμη ανάγκη για τα ΑΕΙ και ένα δίκαιο συλλογικό αίτημα, που πρέπει να γίνει άμεσα πράξη!

 
Μητσος
28 Ιαν 2019 17:15

@Μακης
Μίλησε κανείς για αυτόματη εξέλιξη; Αλήθεια έχετε διαβάσει κάτι πριν σχολιάσετε ή απλά λέτε τον πόνο σας;

 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.
28 Ιαν 2019 17:17

Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να καθορισθούν τα προσόντα των Λεκτόρων και μετά να δούμε με ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ πόσα ΕΔΙΠ πραγματικά αξίζουν να καταλάβουν θέση ΔΕΠ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean