Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΕΑΠ: Ένα Πανεπιστήμιο που προέβλεψε το μέλλον-Οι κίνδυνοι μιας συγχώνευσης

Το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας με θεσμικό ρόλο την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση κινδυνεύει να χαθεί σ έναν κυκεώνα πολιτικών αποφάσεων και θεσμικών (και ασφαλώς προσωπικών) επιλογών.
Δημοσίευση: 02/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Αντώνη Λιοναράκη  (Κοσμήτορας  της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος)

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα χωρίς να αποτελέσει είδος ανταγωνισμού, ούτε απειλή για τα συμβατικά πανεπιστήμια και γενικότερα για το συμβατικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης. Τα πολιτικά κόμματα στη διάρκεια της ψήφισης του ιδρυτικού του νόμου στη Βουλή στο σύνολό τους ήταν ιδιαίτερα σκεπτικά για το νεοφερμένο ίδρυμα. Εξαιρέσεις υπήρξαν μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Στελέχη της πολιτικής ζωής και πολλοί ακαδημαϊκοί ήταν εξ αρχής ιδιαίτερα  θερμοί για το ξεκίνημά του. Το γεγονός αυτό ίσως ήταν και ο βασικός λόγος που προχώρησε η υλοποίησή του. Από τη μία οι συγκυρίες, από την άλλη οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα σε αναμονή. Όταν βρέθηκαν τα χρήματα μέσα από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1996) δόθηκε το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του.  Η πρόκληση ήταν μοναδική. Θα έπρεπε να προσδιοριστούν όλες οι νομικές, ακαδημαϊκές και διοικητικές λεπτομέρειες. Να σχεδιαστεί επί χάρτου και να πάρει νομική και κανονιστική μορφή. Να δημιουργηθεί ένα νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ένα εναλλακτικό πανεπιστήμιο, καινοτόμο και διαφορετικό από όλα τα άλλα.

Εξ αρχής οι καινοτομίες ήταν ελκυστικές και πρωτοπόρες. Συγκεντρώνανε όμως μια εμπειρία από τις υπάρχουσες εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, από τη λειτουργία ανοικτών πανεπιστημίων στο εξωτερικό και κυρίως τη θέληση και βαθιά επιθυμία για κάτι το διαφορετικό στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί γνώριζαν το Open University της Βρετανίας έχοντας μια θετική εικόνα, χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες ακαδημαϊκού χαρακτήρα και διαχείρισης.

Η πρόκληση για την αρχική Ομάδα Εκτέλεσης Έργου ήταν τεράστια. Πώς χτίζεις εξ αρχής ένα διαφορετικό πανεπιστημιακό ίδρυμα με διαφορετική φιλοσοφία στο συντηρητικό και σχεδόν εχθρικό ακαδημαϊκό σύστημα της χώρας; Και τι σημαίνει «διαφορετικό»; Μέχρι ποιο σημείο θα είναι διαφορετικό; Ποιες αλλαγές έπρεπε να συντελεστούν; Πώς θα ορίζονταν οι στόχοι του νέου ιδρύματος;

Οι καινοτομίες που σχεδιάστηκαν ήταν σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

•    Καινοτομίες υποδομής
•    Καινοτομίες στρατηγικής
•    Εκπαιδευτικές καινοτομίες

Καινοτομίες υποδομής

•    Το ΕΑΠ ίδρυσε θεσμικά τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.  Για πρώτη φορά στα χρονικά υπήρξε μια μονάδα η οποία αξιολογούσε όλες τις ακαδημαϊκές, διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

•    Ίδρυσε θεσμικά το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ως εργαστήριο έρευνας και εφαρμογής για την ανάπτυξη και βελτίωση των μεθοδολογιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

•    Δημιουργήθηκε μια οριζόντια υποδομή διαχείρισης και οργάνωσης του ιδρύματος, η οποία ήταν ιδιαίτερα ευέλικτη και δεν απαιτούσε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Αυτό μείωνε το κόστος και την άσκοπη κινητικότητα μεγάλων αριθμών υπαλλήλων.  

•    Σημαντική ιδιαιτερότητα του πανεπιστημίου ήταν η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες των σπουδών τους, πράγμα το οποίο έδινε τη δυνατότητα ανεξαρτησίας και ελευθερίας στη διοίκησή του.  

Πρωτάκουστες καινοτομίες στρατηγικής

•    Το ΕΑΠ εξ αρχής επιμόρφωσε 240 διδάκτορες σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έτσι ώστε να υπάρξει η πρώτη μαγιά για τα στελέχη του πανεπιστημίου.

•    Επιμόρφωσε 1.500 περίπου δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να αναπτύξουν αλληλεπιδραστικό και ευέλικτο διδακτικό / μαθησιακό πακέτο για τα προγράμματά του. Πρώτη φορά στην ιστορία ακαδημαϊκοί και επιστήμονες ακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα για συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων.  

•    Οι δημιουργοί αυτοί ανέπτυξαν περίπου 600 τίτλους βιβλίων / εγχειριδίων όλων των προγραμμάτων σπουδών.  Τα βιβλία αυτά αξιολογήθηκαν και ελέγχθηκαν από ένα τριπλό σύστημα ακαδημαϊκού  ελέγχου  

•    Επιμόρφωσε σταδιακά όλους τους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ακαδημαϊκοί δάσκαλοι παρακολούθησαν σεμινάρια για το πώς να διδάξουν.

•    Έδωσε τη δυνατότητα σε υποψήφιους φοιτητές να ενταχθούν με κλήρωση αρχικά σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς εξετάσεις. Πρώτη φορά στη σύγχρονη  ελληνική ιστορία υπήρξε ελεύθερη πρόσβαση υποψηφίων φοιτητών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίς τη διαδικασία των εξετάσεων.

Πρωτοπόρες εκπαιδευτικές καινοτομίες

•    Κατήργησε την έννοια του «μαθήματος» και το αντικατέστησε με την ετήσια Θεματική Ενότητα ως διεπιστημονική  και διαθεματική εκπαιδευτική μονάδα.

•    Αναπροσδιόρισε την έννοια «μάθημα – εισήγηση – διδασκαλία από έδρα» και υιοθέτησε την Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση, ως κυρίαρχο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας προσδιόρισαν την ποιότητα στην εκπαιδευτική πράξη.

•    Αναβάθμισε το ρόλο του διδάσκοντα – καθηγητή και από κύριο εισηγητή στο μάθημα τον μετέτρεψε σε «καθηγητή – σύμβουλο». Ο καθηγητής – σύμβουλος αντιπροσωπεύει κυρίως τον αγγλοσαξονικό ρόλο του «tutor» ή ακόμα και του «tutor – counselor». Η βασική φιλοσοφία του καθηγητή – συμβούλου βρίσκεται στις ρίζες της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, της κριτικής παιδαγωγικής και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Από τη μία ο φοιτητής λειτουργεί αυτόνομα και αυτορυθμίζει  τη μελέτη του και από την άλλη ο καθηγητής – σύμβουλος υποστηρίζει το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κυρίαρχα διδάσκει και ανοίγει δρόμους για την ανακαλυπτική μάθηση.  

•    Εισήγαγε τη σύνταξη των γραπτών εργασιών ως υποχρεωτικών και ως προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις και τις προσδιόρισε ως κυρίαρχο εργαλείο μάθησης. Ταυτόχρονα καθιέρωσε τα αναλυτικά σχόλια στις εργασίες αυτές τονίζοντας το διδακτικό ρόλο του καθηγητή – συμβούλου.

•    Τέλος, το κύτταρο της καινοτομίας του αποτέλεσε το εκπαιδευτικό υλικό που διαμόρφωσε  με τη μεθοδολογία του την καρδιά του συστήματος. Ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει σε συνεχή βάση να επικαιροποιείται και να βελτιώνεται, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί ως αλληλεπιδραστικός μηχανισμός αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης.

Οι κίνδυνοι μιας συγχώνευσης

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κληρονομιά της σύγχρονης Ελλάδας και παρακαταθήκη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας με θεσμικό ρόλο την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση κινδυνεύει να χαθεί σ έναν κυκεώνα πολιτικών αποφάσεων και θεσμικών (και ασφαλώς προσωπικών) επιλογών. Το πανεπιστήμιο που επηρέασε τα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας σε εκπαιδευτικές και οργανωτικές καινοτομίες αυτές τις μέρες εμπαίζεται και κινδυνεύει να αποτελέσει μπαλάκι στα χέρια κάποιων στελεχών της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που χάσει την πιο σημαντική του ιδιαιτερότητα,  που είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργείται ο κίνδυνος ανισορροπίας της εκπαιδευτικής πολιτικής και των δυνατοτήτων που εκφράζονται μέσα από την ύπαρξή του.

Εν κατακλείδι:

•    Στην προοπτική οποιωνδήποτε θεσμικών αλλαγών όλα τα μέρη, χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να λάβουν μέρος, και ασφαλώς συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΠ.
•    Να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια των συζητήσεων και αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και των επόμενων που πρόκειται να γίνουν.  
•    Σε καμία περίπτωση, σε κανένα σενάριο δεν θα πρέπει να αλλοιωθεί η καινοτόμα φυσιογνωμία του ΕΑΠ και κυρίαρχα η εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.
•    Το ΕΑΠ θα πρέπει να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα καινοτομιών και εναλλακτικών δυνατοτήτων σε θέματα εφαρμογών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
•    Ο πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός χαρακτήρας του ΕΑΠ θα πρέπει να μείνει ξεκάθαρος και αναλλοίωτος.  
•    Το ΕΑΠ να παραμείνει ο μοναδικός θεσμικός φορέας – ΑΕΙ παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τουλάχιστον προπτυχιακού επιπέδου.
•    Τέλος, το ΕΑΠ να μπορεί να πιστοποιεί άλλα ιδρύματα και φορείς που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη βάση της διασφάλισης της ποιότητας

Σχόλια (28)

 
Αποφοιτος
02 Φεβ 2019 19:06

Επαγγελματικά δικαιώματα ;

 
Απορών
02 Φεβ 2019 19:46

Το ΕΑΠ μόλις προκήρυξε 251 θέσεις διοικητικών και αλλων ειδικοτήτων υπαλλήλων, ζητώντας εμπειρία 24 μηνών σε θέματα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Μέχρι σήμερα, και έχοντας ιδρυθεί πριν περισσότερα από 20 χρόνια, εμπλέκει περί τους 180 υπαλλήλους.
Είναι προφανές ότι σχεδιάζει κάποια πολύ μεγάλη επέκταση κάποιου είδους (άγνωστο πως και γιατί, δεδομένου ότι τα τελευταία έτη δυσκολεύεται να προσελκύσει επαρκείς αριθμούς υποψηφίων Φοιτητών) και ότι ΔΕΝ σχεδιάζει να αλλάξει προσανατολισμό ή φιλοσοφία λειτουργίας.

 
Αριστόγατος
02 Φεβ 2019 20:05

Το Πολυτεχνείο μάλλον θα ωφελήσει το ίδρυμα εάν το σύστημα εκπαίδευσης γίνει μεικτό δηλ οι σχολές του ΕΑΠ ως έχουν και η Πολυτεχνική μόνο δια ζώσης τα προπτυχιακά και έξ αποστάσεως τα μεταπτυχιακά.
Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη , π.χ. ΣΔΟ του ΑΤΕΙ ΔΥτ Ελλάδας (οτι να ναι δηλαδή...) είναι περιττή και επικίνδυνη...

 
ΔΕΠ ΣΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
02 Φεβ 2019 20:16

Αρκετά μέλη ΔΕΠ της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι επί σειρά ετών μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ και διδάσκουν επιτυχώς στο ΕΑΠ με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έχουν αξιόλογα βιογραφικά σημειώματα και έχουν επιλεγεί κατόπιν σχετικών ανοικτών προκήρυξεων του ΕΑΠ (ανά έτος ή ανα τριετία) και κατάταξης τους σε αξιολογικούς πίνακες.

 
ΗΡΕΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
02 Φεβ 2019 21:37

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΕΡΗΜΩ
ΚΛΑΦΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ

 
Παρακαταθήκες
02 Φεβ 2019 22:25

Η σχολή του δεν είναι η μόνη που δίνει τα πτυχία χωρίς δικαιώματα? Μάλιστα, καινοτομία θα είναι και αυτό.

 
Κώστας
02 Φεβ 2019 23:13

Γιατί μόνο εξ΄αποστάσεως.
Υπάρχει πρόβλημα με την διδασκαλία δια ζώσης;
Τις υποδομές του ΕΑΠ τις πληρώνει ο έλληνας φορολογούμενος.Τι σας ενοχλεί η ΣΤΕΦ που δεν θα έχει δίδακτρα και έχει προσωπικό αξιόλογο και ανταξιό σας.
Το ποιο εύκολο είναι να συνεργαστήτε εάν τα κινητρά σας είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στα παιδιά μας και όχι μόνο το κυνήγι του κέρδους.
Εξ άλλου στην Ελλάδα είμαστε τι μέλλον πιστέυεται ότι θα έχουν οι σπουδές εξ΄ αποστάσεως τώρα μέ όλα τα ΑΕΙ που έγιναν Πανεπιστήμια;

 
Observator
03 Φεβ 2019 00:08

To EAP ιδρυθηκε για να προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μια διέξοδο να σπουδάσουν όσοι δεν το κατάφεραν μέσω πανελληνιων εξετάσεων. Ετσι ο ρολος τους ηταν συμπληρωματικός με τα υπάρχοντα ΑΕΙ. Το προβλημα ξεκίνησε οταν αρχισε το ΕΑΠ να προσφέρει τη δυνατοτητα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ δεν ειχε το ανάλογο προσωπικό. Η διαφορά ειναι οτι μεταπτυχιακες σπουδές προσφέρουν ολα τα ΑΕΙ και μπορουν να τις οργανώσουν εξ αποστάσεως με μικροτερο κοστος διοτι έχουν το προσωπικο και δεν απαιτείται η συνεργασία με εξωτερικο προσωπικο.

 
Νίκος
03 Φεβ 2019 03:23

Καλά τα λέτε αλλά δεν θέλει το Πατρών τη ΣΤΕΦ. Την να την κάνουν;
Έτσι και αλλιώς θα δημιουργηθεί "μελλοντικά Πολυτεχνική Σχολή" (ποτέ δηλαδή).
Τα ΤΕΙ ολοκλήρωσαν την πορεία τους και καλό θα ήταν να συγχωνευθούν με ομοειδή. Το ΕΑΠ έχει άλλο σκοπό και μόνο τροχοπέδη θα είναι μια τέτοια συγχώνευση.

 
Σοφία
03 Φεβ 2019 10:26

Το ΕΑΠ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να χάσει τον "εξ'αποστάσεως" χαρακτήρα του. Η δημιουργία σχολών θα αναβαθμίσουν τον ρόλο του.

 
Ο μοναδικός!
03 Φεβ 2019 11:25

Είμαι ένας και μοναδικός
Λένε πως μοιάζω με θεός
Η κατάσταση μου ΔΕΝ αλλάζει
Και κανεις ΔΕΝ με πειράζει
Τι κι αν λένε όλοι οι άλλοι
Πως μαζί θα γίνουμε μεγάλοι;
Εγώ θέλω να είμαι ένας
Κι ας είμαι ο ΚΑΝΕΝΑΣ

Επαγγελματικά δικαιώματα, λίγοι φοιτητές, πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας, οικονομίες κλίμακας, αλλαγή οργάνωσης 3βαθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε. Ισχυρά ΑΕΙ.
Θα σας φάνε λάχανο σε λίγα χρόνια οι κακοί οι ξένοι κύριοι!!!
Ξ Υ Π Ν Α Τ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

 
ΓιάννηςΔ
03 Φεβ 2019 12:13

Σίγουρα είναι παράξενη η πιθανολογούμενη "ένωση" με κάποιο ΤΕΙ εξαιτίας του χαρακτήρα εξ απόστάσεως του ΕΑΠ, που έχει και το μονοπώλιο στη χώρα μας... ανεξήγητα αν δούμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο (απλά κάκιστος και αδιέξοδος προστατευτισμός)!
Αλλά από την άλλη πλευρά το να τονίζουμε την "μοναδικότητα" και "πρωτοπορία" του ΕΑΠ είναι μάλλον υπερβολικό!
1. Απλά αν δούμε το πόσα κυπριακά πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα σπουδών και προςσελκύουν χιλιάδες φοιτητές δείχνει ότι κάτι πάει "Στραβά" στην "ανάπτυξη του ΕΑΠ.
2. Η μορφή της προσφερόμενης εκπαίδευσης είναι πρωτοποριακή, αλλά έχει αναπτύξει μια "βιομηχανία" προσφοράς εργασιών, μαθημάτων σε φοιτητές του ΕΑΠ, αναρωτιέμαι μήπως ο τζίρος των "υποστηρικτών" είναι μεγαλύτερος από τα δίδακτρα του ΕΑΠ...
Συνοπτικά: Το ΕΑΠ είναι μια προσπάθεια να καλύψει ένα κενό στην 3βάθμια εκπαίδευση στην ελληνική κοινωνία, οι χιλιάδες των ελλήνων φοιτητών στην Κύπρο δείχνει ότι το κενό δεν καλύφθηκε!!!

 
zaroulias
03 Φεβ 2019 12:26

Όλα καλά με το ΕΑΠ αλλά πείτε μου τι αντίκρισμα έχουν τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά στην ελεύθερη αγορά?
Μικρό έως πολύ μικρό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τους τίτλους του ΕΑΠ για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
Άρα δεν κινδυνεύει μόνο το ΕΑΠ από πολιτικές αποφάσεις και θεσμικές επιλογές αλλά όλη η Ελληνική κοινωνία.

 
Απορία
03 Φεβ 2019 13:08

Σεβαστέ καθηγητή, στην ίδια τη σχολή σου δίνονται πτυχία χωρίς επαγγελματικό δικαίωμα. Οι απόφοιτοι πώς θα ζήσουν? Θα φάνε "καινοτομίες"?

 
@Απορία
03 Φεβ 2019 13:54

Εσύ που παραπονιέσαι, όταν πήγες και πλήρωσες να σπουδάσεις στη σχολή, γιατί πήγες αφού δεν έδινε "επαγγελματικά δικαιώματα"; Σου είπαν ότι έδινε και σε εξαπάτησαν; Φτάνει πια με αυτή την καραμέλα στην Ελλάδα.

 
@@Απορία
03 Φεβ 2019 14:04

Είπαν ότι δίνει ισότιμα πτυχία. Ξέρετε τι θα πει ισότιμα ή χρειάζεστε λεξικό?

 
alexandros
03 Φεβ 2019 14:55

Εξ'αποστάσεως μεταπτυχιακά είναι χρήσιμος θεσμός αλλά μόνο για εκείνους που πραγματικά δε μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης. Εν τούτοις έχει γίνει πλέον μόδα και αυτό πρέπει να σταματήσει, δε μπορεί να είναι ισότιμα με αντίστοιχα ''δια ζώσης'' μεταπτυχιακά!

 
@@@Απορία
03 Φεβ 2019 15:30

Ισότιμα με *ποιά* ακριβώς; Σε ποιά ανάρτηση/έγγραφο σας το είπαν; Σε ποιό ΦΕΚ παρέπεμπε η ενημέρωση που σας έκαναν; Αν ισχυρίζεστε ότι σας εξαπάτησαν, τότε μπορείτε να στραφείτε ομαδικά κατά αυτών που σας εξαπάτησαν.

 
ΣΕΠ
03 Φεβ 2019 15:47

άσε που αν συνενωθεί το ΕΑΠ μετά δε θα υπάρχει διοικούσα επιτροπή, αυτό που το βάζετε;

 
alexandros
03 Φεβ 2019 15:50

@@@Απορία ως προς τι ο παροξυσμός;
Καλό θα ήταν να καταλάβετε κάποιοι ότι μεταπτυχιακό και διδακτορικό σημαίνει πολλές θυσίες από τη ζωή σου,σημαίνει να ξεπερνάς τα όρια σου για το καλό το δικό σου αλλά και της εκάστοτε επιστήμης που υπηρετείς. Σε κάποιους τομείς μπορείς και εξ αποστάσεως να το πετύχεις αυτό (ειδικά σε πιο θεωρητικούς) σε άλλους όμως όχι. Αυτό λέω και τίποτα παραπάνω. Ο έχων ώτα ακούειν..

 
@@@@Απορία
03 Φεβ 2019 19:03

Αν δεν ξέρετε τα φεκ δείχνεθ ότι απλά μάλλον δεν έχετε καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Δεν θα σας κάνουμε "μάθημα", ψάξτε μόνος σας και πολύ ασχοληθήκαμε.

 
συγχωνευση και δικαιωματα
03 Φεβ 2019 19:37

Α) αυτο που αν συγχωνευθει θα παψει να εχει διοικουσες δεν ειναι τοσο δεδομενο, ας κραταμε μικρο καλαθι, βλ περιπτωση Παδα. Β) η κατασταση με τα επαγγ. δικαιωματα καποιων πτυχιων υπονομευει την εικονα ολου του πανεπιστημιου, τη στιγμη μαλιστα που υπαρχει συγκεκριμενο πρ. διαταγμα εδω και 10 χρ. που δεν υλοποιειται.

 
@alexandros
03 Φεβ 2019 20:39

Που είδατε τον παροξυσμό; Και τι σχέση έχουν τα περι θυσιών και διδακτορικών; Εγώ ρώτησα αν οι ενδιαφερόμενοι γνώριζαν όταν έκαναν την εγγραφή τους και πλήρωναν τα χρήματά τους, αν και τι επαγγελματικά δικαιώματα θα τους προσέφερε το πτυχίο. Ή δεν τους ενημέρωσαν σωστά, ή οι ίδιοι πήραν ένα ρίσκο εν γνώσει τους.

 
@@@@@Απορία
04 Φεβ 2019 08:51

Η απάντησή σας μάλλον μαρτυρά ότι και σεις είστε μπερδεμένος/η. Ελεύθερο φόρουμ είναι εδώ, δεν είστε υποχρεωμένος/η να ασχολείστε με κανέναν. Η ερώτησή μου δεν ηταν ειρωνική. Βάσει ποιού/ων ΦΕΚ έχουν θεσπιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα, και αν το γνωρίζουν αυτό οι φοιτητές όταν ξεκινούν τη φοίτησή τους. Από κει και πέρα αν δε θέλετε ή δεν ξέρετε να απαντήσετε, Αν όμως θέλετε να πείσετε τους συνομιλητές σας τα ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια δεν "πιάνουν".

 
alexandros
04 Φεβ 2019 11:52

Δεν απαξιώνω κανένα ΕΑΠ, οπότε καλό θα ήταν να διαβάσετε και να κατανοήσετε καλύτερα αυτά που γράφω. Το ΕΑΠ είναι ένας πραγματικά πολύ χρήσιμος θεσμός, ο οποίος θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ο ρόλος του. Η ιεραρχία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν είναι τυχαία, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, από το επίπεδο των φοιτητών και των καθηγητών μέχρι τον εργαστηριακό εξοπλισμό ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Τα ΤΕΙ έγιναν ΑΕΙ για κομματικούς λόγους και μόνο, ουδέποτε τηρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που οριακά θα μπορούσαν υπο προϋποθέσεις να γίνουν ΑΕΙ). Πάμε τώρα στο ΕΑΠ, γνώμη μου είναι ότι μπορεί να είναι πρωτοπόρο στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, απλά όπως και στη περίπτωση των ΤΕΙ θα πρέπει τα τα πτυχία που παρέχει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες (από ''ΦΕΚ'') πιστωτικές μονάδες, αλλά όχι ισάξιες με ένα πτυχίο ΑΕΙ (για μένα κάτω και από ΤΕΙ). Το ΕΑΠ δυστυχώς σήμερα τείνει να γίνει ''επιχείρηση'' για εύκολα πτυχία (ειδικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο) επ'αμοιβή. Γι'αυτό και είναι σημαντική η δωρεάν εκπαίδευση ή ακόμα και κατάρτιση, το να πληρώνεις για να αποκτήσεις τη γνώση δεν είναι και το πιο υγιές πράγμα στο κόσμο..

 
Αντιφάσεις
04 Φεβ 2019 15:45

Η μόνη σχολη του ΕΑΠ που χορηγεί πτυχία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Πόσο δόκιμο είναι να βγάζει ανακοινώσεις περί καινοτομίας και πρωτότυπης συμβολης στην εκπαίδευση? Όλο το πανεπιστήμιο αμαυρώνεται απ' αυτή την κατασταση με αυτή την σχολή.

 
Άκης
04 Φεβ 2019 17:42

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα ούτε οι σχολές τις ΣΤΕΦ έχουν (π.χ. μηχανολογίας).
Όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή όλα τα πανεπιστήμια έχουν μεταπτυχιακά με δίδακτρα (2400 πλήρωσα εγω).

 
Σοφία PhD
04 Φεβ 2019 23:18

@alexandros

Παρακαλώ λίγο προσοχή, με τις ανακρίβειες τις όποιες αναφέρεις καθώς υπάρχει κόσμος εδώ (απλοί πολίτες, μαθητές, γονεις, φοιτητές και άλλοι) που διαβάζοντας τις ανακριβειες που αναφέρεις σχετικά με το επίπεδο των ΤΕΙ βγάζει λάθος συμπεράσματα.. Μπερδεύεις τα τότε ΤΕΙ με τα τωρινά ΤΕΙ που δεν έχουνε καμία σχέση τα περισσότερα τμήμα. Αρχικά  τα ΤΕΙ δεν γίναν ΑΕΙ μόνο για κομματικούς λόγους τότε οπως κακώς πιστεύετε.. Τώρα όμως λίγο πριν τελειώσει ο θεσμός των ΤΕΙ, υπήρξαν αξιολογήσεις (βλεπε 2016) όπου επίτρεψαν και τις διδακτορικές διατριβές στα ΤΕΙ. Αυτό και μόνο "κάνει" τμήματα πανεπιστημιακά. Αφού θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένα τμήμα για να οργανώσει τρίτο κύκλο σπουδών (επαρκής αριθμός μελών ΔΕΠ, φοιτητών, διοργάνωση μεταπτυχιακών για συγκεκριμένο διάστημα, υποδομές και αλλα). Τα ΤΕΙ τα τελευταία χρόνια, έχοντας αρκετά τμήματα τα οποία είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ στο εξωτερικο, προχώρησαν σε εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών  (κυριως των τμημάτων που είναι πανεπιστημιακά στο εξωτερικό) με βάση τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού. Συνήθως με αυτών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. (Σε τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων, Φυσιοθεραπείας,Εργοθεραπείας, Βιοιατρικές Επιστήμες ή ιατρικών εργαστηρίων, Λογοθεραπειας κλπ).

Σχετικά με τις "πιστωτικές μονάδες"..
Τέτοιες απαρχαιωμένες-φιλελέ αντιλήψεις εχω να ακούσω από την τομεάρχη της νδ η οποία ευθέως απαξιώνει τα ΤΕΙ δίχως να λαμβανει υποψιν τα παραπάνω που ανέφερα. Τι πιστωτικές μονάδες και μη ισάξιες με τα Πανεπιστήμια?  Μαλλον ζείτε ακόμα στην εποχή των κατεε με τους εργοδηγούς... Και ευθέως , με ασυνειδησία απαξιώνετε φοιτητές και αποφοίτους που εργάζονται και αρκετοί προχωράνε σε διδακτορικές σπουδές, και διδάσκουν σε ξένα όμως Πανεπιστήμια. Γιατί στην Ελλάδα ακόμα βαστούν απόψεις όπως οι δικές σας..

Εγώ ρωτάω με την σειρά μου, αφού έχετε απαξιωτικές αντιλήψεις σχετικά με τα ΤΕΙ και λέτε και πως γιναν Μόνο για πολιτικούς λόγους ΑΕΙ, και τα οποία τωρα καλώς θα γίνουν Πανεπιστήμια. Οι σχολές-ακαδημίες που πανεπιστημιοποιήθηκαν κυριολεκτικά εν μια νυκτί, είχαν έντυπες αξιολογήσεις? Αναφέρομαι στις ακαδημίες σωματικής αγωγής, παιδαγωγικές, χαροκόπειος σχολή οικιακής Οικονομίας και άλλες.. Είχαν αξιολογήσεις "λίαν Καλώς" όπως τα περισσότερα ΤΕΙ? Υπάρχουν έντυπες αξιολογήσεις? Είχαν ολα τα τμήματα τους αντικείμενα σπουδών με Διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον? Να τις δούμε Τέλος πάντων!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean