Τα τμήματα της νέας Πολυτεχνικής Σχολής στο Ηράκλειο

Τα προτεινόμενα τμήματα στο πόρισμα και στο μέρος που αφορά στα πενταετή τμήματα Μηχανικών με έδρα το Ηράκλειο είναι υφιστάμενα και δεν προτείνονται ως νέα.

15/02/2019

Ενημερώθηκε: 15/02/2019, 17:56

Άκουσε το άρθρο

Φ. Μαυροματάκης, Καθ., Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Κοσμήτορας ΣΤΕΦ
Ε. Κυμάκης, Καθ., Δρ. Πανεπιστημίου Cambridge, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Δ. Κατσαπρακάκης, Αν. Καθ., Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Α. Μαλάμος, Καθ., Δρ. Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Α. Φουντουλάκης, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
Α. Τσατσάκης, Msc Πανεπιστημίου ΚρήτηςΕκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Είναι σαφές ότι το πόρισμα της Επιτροπής για την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μια συμβιβαστική λύση που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της ανάπτυξης ενός συνεχώς εξελισσόμενου Ιδρύματος και της υφιστάμενης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής  με έδρα το Ηράκλειο η οποία θα περιλαμβάνει και τα υφιστάμενα τμήματα της ΣΤΕΦ με νέα προγράμματα σπουδών. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση της εξέλιξης του Ιδρύματος η ένταξή του στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τεκμηριώνεται στο πόρισμα το οποίο και στηρίζουμε.  

Σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται στα τμήματα της Σχολής και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν, ενημερώνουμε ότι τα προτεινόμενα τμήματα στο πόρισμα και στο μέρος που αφορά στα πενταετή τμήματα Μηχανικών με έδρα το Ηράκλειο είναι υφιστάμενα και δεν προτείνονται ως νέα. Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών λειτουργούν εδώ και 34 χρόνια  (από το 1985) ενώ το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια (από το 1999). Το προσωπικό στα τμήματα αυτά ανέρχεται σε 48 μέλη ΔΕΠ με αρκετά υψηλές επιδόσεις στο ερευνητικό πεδίο και με σημαντική χρηματοδότηση από Εθνικούς και κυρίως Ευρωπαϊκούς πόρους. Μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές υποψήφιων διδακτόρων ενώ στο Ίδρυμα υλοποιούνται και διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ. Στα τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο λειτουργούν έξι (6) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δύο από αυτά είναι Διιδρυματικά, ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Είναι γεγονός ότι οι γνωστικές περιοχές των αντικειμένων του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου και της Πληροφορικής είναι τόσο ευρείες που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να μπορεί ένα τμήμα να καλύψει όλες εκείνες τις ανάγκες που είναι σήμερα απαραίτητες. Αυτό αντικατοπτρίζεται φυσικά και στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, όπου είναι εμφανείς οι διαφοροποιήσεις τους.

Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΗΜΜΥ)  με έδρα τα Χανιά προέρχεται από πρόσφατη μετεξέλιξη του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2016 και τα μέλη του δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ηλεκτρονική και τη Μηχανική Υπολογιστών. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στο πρόγραμμα σπουδών, όσο και στα γνωστικά αντικείμενα νέων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη όπου το βάρος δίνεται στην ειδικότητα του μηχανικού υπολογιστών. Μόνο μια θέση στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού πληρώθηκε πρόσφατα μετά την αλλαγή του ονόματος του εν λόγω Τμήματος σε ΗΜΜΥ. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης προτείνεται να μετεξελιχθεί σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ενεργειακών Μηχανικών, για να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δυο τμημάτων ώστε να αναδεικνύεται η αριστεία του τμήματος στη θεματική ενότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το αντικείμενο του Μηχανολόγου, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί σήμερα το μοναδικό αμιγώς τμήμα σε ολόκληρη τη Νότια, Νησιωτική Ελλάδα, που θεραπεύει το επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού στο σύνολό του και με την απαιτούμενη από τις αρχές της Τέχνης και της Επιστήμης εμβάθυνση, με εκτεταμένη και πολύπλευρη συμβολή στην έρευνα και την ανάπτυξη έργων στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα. Πράγματι, το γεωγραφικά πλησιέστερο στην Κρήτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, βρίσκεται σήμερα στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο προβάλλεται να καλύπτει το αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, στην πραγματικότητα, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εστιάζει περισσότερο σε μαθήματα παραγωγικού, διοικητικού και επιχειρησιακού αντικειμένου και λιγότερο σε βασικά αντικείμενα ενός κλασσικού προγράμματος σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο της Πληροφορικής, τα προγράμματα σπουδών των όμορων τμημάτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου είναι ενδεικτικά ότι πέραν των βασικών και παγκόσμια κοινών μαθημάτων στα αρχικά εξάμηνα, υπάρχει μια διασπορά εκπαιδευτικών αντικειμένων που απεικονίζει τη σύνθεση των μελών ΔΕΠ του κάθε τμήματος που είναι και αυτή που προσφέρει τις ιδιαιτερότητες του κάθε απόφοιτου. Είκοσι έτη κοινής παρουσίας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με τα άλλα υφιστάμενα δεν επηρέασε σε τίποτα την ποιότητα και την εξέλιξη των αποφοίτων κανενός από τα πολύ καλά αυτά τμήματα. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στην Πελοπόννησο υπάρχουν πέντε (5) τμήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δύο (2) από αυτά στην ίδια Πολυτεχνική Σχολή στην Πάτρα, στην Αθήνα υπάρχουν οκτώ (8) τμήματα και στη Θεσσαλονίκη πέντε (5) τμήματα.

Η παρουσία τμημάτων που γειτνιάζουν και σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως πρόβλημα ή ως προσπάθεια να πληγεί ένα ίδρυμα από την παρουσία του άλλου. Απλά είναι σε όλους ξεκάθαρη η ευρύτητα του αντικειμένου και η συμπληρωματικότητα των αποφοίτων. Μάλιστα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προέκυψε εποικοδομητική επιστημονική συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων των ιδρυμάτων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και σε συμφωνία με το πόρισμα της Επιτροπής, η ΣΤΕΦ μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Ηράκλειο και με τμήματα που το αντικείμενό τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως αντικείμενο Μηχανικού.

Παρακάτω καταγράφονται συνοπτικά μερικά στοιχεία για τη ΣΤΕΦ.

Διοργάνωση και Συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

•    Ενεργειακά Συστήματα

•    Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

•    Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics Engineering

•    Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
ΔιΙδρυματικά Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών

•    Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΤΕΙ+Παν.Κρήτης)

•    Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές (ΤΕΙ+Παν. Κρήτης+ΙΤΕ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (21)

@@@Η λογική λέει...
|

Προφανώς η λογική λέει ότι χρειάζεται συμμάζεμα. Αφού το Πολυτεχνείο ΔΕΝ θελει (και σωστα λογο ποιότητας) την συνένωση με το ΤΕΙ στα Χανιά , ας πάει το Τμήμα Ηλεκτρονικής στο Ηράκλειο να ενωθεί με τους Ηλεκτρολόγους σε ενα μεγάλο τμημα μηχανικών. Το δε τμημα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ταιριάζει απόλυτα σε μία Γεωπονική όπως σχεδιάζεται στο Ηράκλειο. Εξάλλου και τα μέλη ΔΕΠ εχουν συνάφεια αφου ειναι χημικοι, Βιολογοι και Γεωπόνοι.
Το δε τμήμα μουσικής τεχνολογίας αντι για πολυτεχνειακό ας παέι στους Ηλεκτρολογους (οσοι κανουν οπτικα) και στην πληροφορική.
Μπορεί να λέονται Δημόσιοι Λειτουργοί αλλά ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ του Κρατους ειναι και θα πρέπει να μετακινούνται όπου το κράτος τους έχει ανάγκη. Οποιος δεν θέλει να προσφέρει οπου το κράτος χρειάζεται τις υπηρεσίες του ας παραιτηθεί.....

@@TUC
|

Ότι θα αξιολογούμασταν κι απ' τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούν των ΤΕΙ...
Κάτι λέει ο λαός μας για το ...καλάμι. Συνέλθετε!

@@TUC
|

Νομίζω οτι κανεις δεν πρέπει να αμφισβητεί την Αριστεία του ΗΜΜΥ αλλά ουτε και την δυναμική των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων στο ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Το τραγικό για ένα ανεξάρτητο observer ειναι η τοπική συνύπαρξη του ΗΜΜΥ με το "Πολυτεχνειακό" τμ Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ στα Χανιά το οποίο απέχει απο το να μπορεί να θεωρηθεί τμήμα Πανεπιστημιοακού ΑΕΙ

@@Η λογική λέει...
|

Προφανώς και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη με έδρα της πολυτεχνικής σχολής στα Χανιά, αλλά κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νέο πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνεχίσει να είναι κατακερματισμένο σε πέντε σημεία!!

@TUC
|

Κανένας δεν αμφισβητεί την αριστεία του ΗΜΜΥ. Απλώς η αριστεία δεν βρίσκεται στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας όπως το αντίστοιχο τμήμα στο ΕΜΠ αλλά στο software engineering. Το τμήμα στο Ηράκλειο θα εστιαστεί αποκλειστικά στην ηλεκτρική ενέργεια όποτε ο τίτλος που προτείνεται παρουσιάζει ακριβώς την προτεινόμενη διαφοροποίηση.

@tuc
|

Γιατί δεν συμμετείχατε στον διάλογο με το ΤΕΙ Κρήτης; Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα είναι το ποιο μικρό ελληνικό πανεπιστήμιο σε 2 μήνες. Μου θυμίζετε τον Μακάριο που ήθελε να είναι πρόεδρος δημοκρατίας και όχι νομάρχης με τα γνωστά αποτελέσματα.

@George
|

To ζήτημα είναι οτι το κείμενο θέλει να απαντήσει σε προβληματισμούς που εκφράζονται με βαση τη συνάφεια τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Νέου Πανεπιστημίου και τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτο προφανώς μορεί να γίνει μόνο συνολικά πράγμα που σημαίνει οτι θα απαιτούσε μια συνολική απάντηση εκ μερους των υπο ένταξη τμημάτων σε Ηράκλειο-Χανιά-Ρέθυμνο, πράγμα που δεν έγινε.

Μια συνολική απάντηση θα έδειχνε και τη δυνατότητα να συνεργάζονται λειτουργικά τμήματα σε 3 διαφορετικές πόλεις υπο μια σχολή. Οτι βγήκε ανακοίνωση μονο απο τη ΣΤΕΦ δείχνει οτι εσωτερικά το τει κρήτης ειναι ασύνδετο και κατακερματισμένο και οτι μια κοινη Σχολή σε επίπεδο 3 πόλεων είναι μικρομεγαλισμός.

Ουτε μια κοινή ανακοίνωση δεν κατάφεραν να συντάξουν οι άνθρωποι, πως θα συνεργασθούν ερευνητικά/ακαδημαικά/διοικητικά ως μια Σχολή;

@Η λογική λέει...
|

Στο Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο Κρήτης η Πολυτεχνική Σχολή θα βρίσκεται στα Χανιά και η Σχολή Θετικών Επιστημών στο Ηράκλειο. Σωστός σχεδιασμός είναι στο Νέο Πανεπιστήμιο Κρήτης να δημιουργηθεί Σχολή Θετικών Επιστημών στο Ηράκλειο με τμήματα συμπληρωματικά αυτών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα Χανιά να δημιουργηθεί Πολυτεχνική Σχολή με τμήματα συμπληρωματικά αυτών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει άμεσα, ανώδυνα και ουσιαστικά, η συνένωση των τριών ιδρυμάτων στο Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

TUC
|

Η ίδρυση τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πενταετούς φοίτησης στο Ηράκλειο Κρήτης είναι χτύπημα "κάτω από τη ζώνη" απέναντι στη, με ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, αφού εκμεταλεύεται την οικονομική συγκιρία που περιορίζει σημαντικά την δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών πέραν του τόπου διαμονής των, γεγονός που αναμένεται να επιρρεάσει τις βάσεις εισαγωγής και το επίπεδο των νεοεισαχθέντων φοιτητών της ως άνω Σχολής. Η θέση του Πολυτεχνείου Κρήτης να συνεχίσει αυτούσιο την άριστη πορεία του δεν σημαίνει πως θα σταθεί θεατής σε γεγονότα που το διαβάλλουν όπως η ίδρυση ταυτόσημου τμήματος στο Ηράκλειο Κρήτης.

περί h-index
|

η μέση (11) και η μέγιστη (42) τιμή του h-index δείχνει μάλλον ανομοιογένεια του προσωπικού.
Μήπως για ποιο αντικειμενική εικόνα, τα outliers να μείνουν έξω από τη στατιστική;

κορπορατισμός στο μεγαλείο του
|

@ΠΔ 99 6-11-2018 ΦΕΚ 187Α/2018
Σοβαρά τα λέτε αυτά; Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που θεωρεί ότι το ΠΔ99/2018 ξεχωρίζει δύο γαϊδάρων άχυρα; ΠΔ που ξεκινά τα ΕΔ των πολιτικών μηχανικών λέγοντας «α) εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών …» Και καλά οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες είναι παλιές ειδικότητες. Ας υποθέσουμε ότι έχουν μπλέξει τα αντικείμενα ιστορικά και είναι δύσκολο να ξεμπλέξουν. Ας πάρουμε ένα νέο θέμα. Το smart grid. Τα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα.
Η εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων είναι αντικείμενο 5 ειδικοτήτων; Οι μισές δηλαδή! Αυτό το κείμενο θεωρείτε ότι ξεχωρίζει και βάζει σε τάξη τα πράγματα;

Μουρίκης
|

@ΠΔ 99 6-11-2018 ΦΕΚ 187Α/2018
Μελετήστε τα άρθρα 5 και 15 και δείτε οτι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα συμπίπτουν (με τους Μηχ Μηχ να έχουν περισσότερα βεβαίως)

Ενδεικτικά Αρ 5 ξθ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής
για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές. (Μηχ Μηχ)
και αρ 15 νστ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής
για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές. (Μηχ Π/Δ)

( και αλλά περίπου 40+ ίδια)

Η λογική λέει...
|

Τα τμήματα από τα Χανιά και το Ρέθυμνο θα πρέπει να ήταν Ηράκλειο, καθώς στα Χανιά υπάρχουν ήδη πολυτεχνικές σχολές.

Ανάπτυξη
|

Από τον υγειή ανταγωνισμό δεν έχει να φοβηθεί κανείς. Αν κάποιος φοβάται τον ανταγωνισμό είναι προφανείς οι λόγοι!

George
|

Αγαπητοί, η ένα λόγω ανακοίνωση είναι από τη κοσμητεια της ΣΤΕΦ στο Ηράκλειο. Τα τμήματα στα Χάνια και στο Ρέθυμνο ανήκουν στη ΣΕΦΕ (Σχολή Εφαρμοσμένων επιστημών). Το γιατί τα τμήματα δεν ανήκουν σε μια έννοια σχολή μπορείτε να απευθυνθείτε στις προηγούμενες διοικήσεις..

ΠΔ 99 6-11-2018 ΦΕΚ 187Α/2018
|

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Άρθρο 5 ΠΔ99/6-11-2018) δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα αφού έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης (Άρθρο 15/6-11-2018).

Το ίδιο ισχύει και για τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (Άρθρο 11 ΠΔ99/6-11-2018) αφού έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (Άρθρο 6 ΠΔ99/6-11-2018).

@ΣΤΕΦ
|

Η παραπάνω τοποθέτηση έχει σκοπό να απαντήσει στο Διγαλάκη ή να ευλογίσει τα γένια της ΣΤΕΦ ; ...κατά τα άλλα φταίνε οι Χανιώτες που εκφράζουν τις ανησυχίες τους δημόσια. Δύο μέτρα και δύο σταθμά ;

ενδιαφέρον
|

έχει η κατάθεση απόψεων για τα τμήματα του Ηρακλείου. Η απουσία αναφοράς για τα τμήματα Χανιών και ρεθύμνου για ποιό λόγο γίνεται; Τα τμήματα αυτά δεν αξίζουν αναφοράς λόγω επιδόσεων τους; Ο κ Πρύτανης στην τελευταία δημόσια παρουσίαση μίλησε για ένα Νεο Πανεπιστήμιο όλης της Κρήτης. Οι κ καθηγητές απο το ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο μήπως και αυτοι με τη σειρά τους αναδαβλίζουν τον τοπικισμό; Αν θεωρούν οτι μόνο για τα τμήματα του Ηρακλείου αξίζει ο λόγος, ας βγάλουν ανακοίνωση οτι τα υπόλοιπα τμήματα της νέας Πολυτεχνικής Σχολής δεν θα έπρεπε να ενταχθούν.

απορια και θλιψη
|

το τμημα Επιστημης των υλικων ποτε θα γινει ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΝ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Dipl Eng
|

Μένω έκπληκτος με τις επιδόσεις του ΤΕΙ Κρήτης χωρίς διδακτορικούς φοιτητές και με τη ρετσινιά του ΤΕΙ στις υποβολές προτάσεων ερευητικών προγραμμάτων.
Γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν συζήτησε μαζί τους ώστε να δημιουργηθεί ένα δυνατό πανεπιστήμιο.

εκ δυσμών
|

για τα υπόλοιπα τμήματα της νέας πολυτεχνικής σχολής σε Ρέθυμνο και Χανιά, έχετε να μας πείτε κάτι ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ