Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Οδηγία για αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα Ιδιωτικά Σχολεία- Eγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων: «Έλεγχοι; Φυσικά! ...αλλά παντού»
Δημοσίευση: 20/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες για την άσκηση απροειδοποίητου δειγματοληπτικού ελέγχου  των Ιδιωτικών Σχολείων (λειτουργία παρεκκλίσεων και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ΕΩΠΔ και  προσωπικό που απασχολείται σε παρεκκλίσεις και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ωράριο εκπαιδευτικών, τροποποίηση διοριστηρίων κ.λπ).,έδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, με νέα εγκύκλιο,  προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Ειδικότερα  το υπουργείο Παιδείας στo πλαίσιo της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων της χώρας, βάσει του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.682/77 (244 Α ́), όπως ισχύει, καλεί τις  Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπως προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο  για τη  λειτουργία  των παρεκκλίσεων και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Το υπουργείο προτείνει ο έλεγχος   να διενεργηθεί από τριμελές κλιμάκιο αποτελούμενο από:

α. Τη συντονίστρια/τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που εποπτεύει την εκάστοτε ιδιωτική σχολική μονάδα.

β. Την υπεύθυνη/τον υπεύθυνο για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης.

γ. Την προϊσταμένη/τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ή εναλλακτικά τη Διευθύντρια/τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος από το κατά τα ως άνω οριζόμενα κλιμάκιο διενεργείται, σύμφωνα με  την οδηγία του υπουργείου, χωρίς προειδοποίηση σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της οικείας κάθε φορά Διεύθυνσης και σε αριθμό ιδιωτικών σχολικών μονάδων ανάλογο με το πλήθος των ιδιωτικών σχολείων που εποπτεύει, σύμφωνα με την παρακάτω αναλογία:

Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει προς τις   Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι  “οφείλουν να συντάξουν ενημερωτικό έγγραφο με τα αποτελέσματα των ελέγχων τους και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Απριλίου 2019  (λειτουργία παρεκκλίσεων και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ΕΩΠΔ και  προσωπικό που απασχολείται σε παρεκκλίσεις και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ωράριο εκπαιδευτικών, τροποποίηση διοριστηρίων κ.λπ).

Οι Διευθύνσεις που εποπτεύουν μόνο μία (1) ιδιωτική σχολική μονάδα, οφείλουν να προβούν στον έλεγχο.

Τέλος, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι είναι “υποχρεωτική αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων των ελέγχων με τις καταχωρημένες παρεκκλίσεις και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πληροφοριακό σύστημα MySchool”.

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων: «Έλεγχοι; Φυσικά! ...αλλά παντού»

“Για  συνεχή επίθεση του υπουργείου Παιδείας στα ιδιωτικά σχολεία” κάνει λόγο,  ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων,  και ζητά έλεγχο όλων των σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα ,  ο Σύνδεσμος μεταξύ άλλων, τονίζει:

Εγκύκλιος με καθεστωτικό ύφος: Στο πλαίσιο της συνεχούς επίθεσης του Υπουργείου Παιδείας στα ιδιωτικά σχολεία, τους φορείς δηλαδή που η σημερινή του ηγεσία έχει περιγράψει ως αρχετυπικούς εχθρούς, πληροφορούμαστε ότι το συνημμένο υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 25488/Ν1/19.02.2019 έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με καθεστωτικό ύφος και επείγοντα χαρακτήρα, καλεί για «δειγματοληπτικούς ελέγχους» εφαρμογής κάποιας εγκυκλίου.

Ερμηνευτική η εγκύκλιος για να στραφούν  τα βέλη  στους «μη αρεστούς»: Για ακόμα μια φορά, υπενθυμίζουμε στο Υπουργείο Παιδείας ότι τα ιδιωτικά σχολεία διοικούνται από Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι προσηλωμένοι στην υποχρέωση τήρησης των Νόμων που ψηφίζει η ελληνική Βουλή και όχι τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που εργαλειακά χρησιμοποιεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία για να επεκτείνει, να διαστρεβλώσει το γράμμα και το πνεύμα των νόμων και εν τέλει να στρέψει τα βέλη της στους «μη αρεστούς»

Αδιαφάνεια: Ο «δειγματοληπτικός» χαρακτήρας των ελέγχων υποκρύπτει συναλλαγή και αδιαφάνεια

Έλεγχοι παντού: Φυσικά χαιρετίζουμε τον έλεγχο, όπως και κάθε προηγούμενο, που θα επαναλάβει τη διαπίστωση ότι τα ιδιωτικά σχολεία βρίσκονται στην κορυφή της νομιμότητας των επιχειρήσεων που απασχολούν νόμιμα προσωπικό. Επιπλέον, υπερθεματίζουμε, ζητώντας έλεγχο όλων των σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Θα ελέγξουμε κάθε αυθαιρεσία: Ο ΣΙΣ θα παρακολουθήσει στενά και θα ελέγξει κάθε αυθαιρεσία των εποπτευουσών αρχών και θα προστατεύσει κάθε νόμιμο δικαίωμα των ιδιωτικών σχολείων στις επιλεγόμενες απ' αυτά δράσεις και υπηρεσίες που παρέχουν και οι οποίες πάντα ως τελικό επωφελούμενο έχουν τον απόλυτο κριτή: τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Απάντηση του υπουργείου Παιδείας

Σκληρή απάντηση στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, σχετικά με την οδηγία για απροειδοποίητους ελέγχους , εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας τονίζει στην απάντηση:

Απαράδεκτη  η ανακοίνωση τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το ύφος: Η ανακοίνωση του  Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων που κάνει λόγο για «καθεστωτικό ύφος» της εγκυκλίου, για «συνεχείς επιθέσεις του Υπουργείου στα Ιδιωτικά Σχολεία που η σημερινή του ηγεσία έχει περιγράψει ως «αρχετυπικούς εχθρούς» και «φεουδαρχική κυριαρχία της διοίκησης πάνω στους υπηκόους της», είναι απαράδεκτη τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το ύφος.

Υποχρέωση της πολιτείας οι έλεγχοι: Οι έλεγχοι από πλευράς Πολιτείας είναι υποχρέωση και θα γίνουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Οι κραυγές   δείχνουν φόβο και πανικό: Οι κραυγές και οι παραλογισμοί της συγκεκριμένης ανακοίνωσης δείχνουν φόβο και πανικό.

Να διευκολύνει    ο Σ.Ι.Σ.   τους ελέγχους:  Στην ίδια ανακοίνωση ο Σ.Ι.Σ. δηλώνει ότι είναι σύμφωνος «για καθολικούς ελέγχους καθώς και στην τήρηση των νόμων που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή». Αφού, λοιπόν, συμφωνεί ο Σ.Ι.Σ. με τους ελέγχους, τον καλούμε να διευκολύνει το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών ».

Συμφωνούν όλοι οι Ιδιοκτήτες Σχολείων; Τέλος, είναι απορίας άξιο αν η συγκεκριμένη ανακοίνωση εκφράζει όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.