ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Συγχωνεύσεις ΤΕΙ -Πανεπιστημίων και εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δημοσίευση: 20/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Tου εκπαιδευτικού Παντελή Γαλίτη

Οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις ΑΕΙ – ΤΕΙ έχουν ανοίξει συζητήσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει ασάφειες σε περίοδο που η προετοιμασία των υποψηφίων της Γ΄ Λυκείου για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε πλήρη ένταση. Μία από τις ασάφειες αυτές, ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια την υπόσταση της ίδιας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφορά στο ποσοστό πρόσβασης των αποφοίτων της στα Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εύλογος είναι ο προβληματισμός και η ανησυχία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. για το τι θα ισχύσει τελικά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019, αλλά και μετέπειτα, για την εισαγωγή των αποφοίτων της Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα σχετικά με το ποσοστό πρόσβασης στις Σχολές της.

Σύμφωνα με την υπ. αρ.: Α5/43612/ΦΕΚ 983 Β΄/15-03-2018 Υ.Α. με θέμα: «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκεί¬ου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωμα¬τικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυ¬φυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστη¬μίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυ¬τού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πα¬νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ` εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. διεκδικούσαν  ως υποψήφιοι για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά¬των των Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούσαν ειδικό ποσοστό θέσεων το οποίο: «…είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%. Για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων του άρ¬θρου 1 της παρούσας διεκδικούν ποσοστό 5% του συ¬νολικού αριθμού εισακτέων. Κατ’ εξαίρεση το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (άρθρο 5).
Ειδικά για τους υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που φοιτούσαν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπε¬ρινών ΕΠΑ.Λ. ή στους απόφοιτους που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δινόταν η δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής τους είτε για την εισαγωγή τους στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα ως άνω αναφερόμενα ποσοστά είτε διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.

Συναφές με τον προβληματισμό που δημιουργεί ο προσδιορισμός του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το θέμα του καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ. αρ.: Α5/43612/ΦΕΚ 983 Β΄/15-03-2018 Υ.Α.:

«Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισα¬γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:
- για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελε¬στής 1,5
- για το μάθημα « Νέα Ελληνικά»/ «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 1,5
- για το α` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
- για το β` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισα¬γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:
- για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελε¬στής 3,5
- για το μάθημα « Νέα Ελληνικά»/ «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 3,5
- για το α` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
- για το β` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5» (άρθρο 15)

Ενώ, σύμφωνα με την υπ. αρ.: Α5/153/69691/ΦΕΚ 1610 Β΄/03-05-2018 Υ.Α.:

«3. Στο τέλος της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται: «Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύ¬σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συ¬ντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης Α ως ανωτέρω».

Οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημιακών τμημάτων με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και σαφώς νέα δεδομένα στην εισαγωγή των αποφοίτων των Λυκείων της χώρας. Φαντάζει στην τρέχουσα χρονική περίοδο θολό το τοπίο των ποσοστών εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στα Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι τώρα η διαδικασία με την οποία οι απόφοιτοί τους θα διεκδικούν την εισαγωγή τους σε αυτά. Επακόλουθο αυτής της ασάφειας είναι ο προβληματισμός για το ποια ποσοστά θέσεων στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ισχύσουν για τα ΕΠΑ.Λ. το τρέχον σχολικό έτος.

Ειδικά για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η πρόσβαση των οποίων εδώ και αρκετά χρόνια προσδιορίζεται από ειδικά ποσοστά για τα ΤΕΙ της χώρας – και από την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα – ο έγκαιρος και μη αιφνιδιαστικός καθορισμός αυτών των ποσοστών πρόσβασης θα λειτουργήσει οπωσδήποτε ενισχυτικά στην ψυχολογία τους, ιδιαίτερα στην τρέχουσα χρονική περίοδο που η προετοιμασία τους για την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκεται στην μεγαλύτερη έντασή της.

Ως δεύτερο αίτημα, μα όχι χαρακτηριστικά υποδεέστερο του προηγούμενου, έρχεται η ανάγκη έγκαιρου καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Η ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτεί πολυδιάστατες τομές και καινοτόμες ρυθμίσεις. Οπωσδήποτε όμως απαιτεί χάραξη σταθερής διαχρονικής στρατηγικής. Στην κατεύθυνση αυτή, η υιοθέτηση σταθερού ενισχυτικού πλαισίου εισαγωγής των αποφοίτων της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα αποτελέσει σημαντικό μέτρο ενίσχυσής της και παράλληλα αδιαμφισβήτητο δείγμα έμπρακτης και αποφασιστικής στήριξής της.

Σχόλια (14)

 
T.Τ.
22 Φεβ 2019 16:33

Πρέπει άμεσα να εκδοθεί Υ.Α. με την οποία το ποσοστό των θέσεων εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στα Πανεπιστήμια, από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, από 5% που είναι σήμερα να γίνει 10%.
Επηρεάζεται αρνητικά η ψυχολογία των υποψηφίων όσο παρατείνεται η εκκρεμότητα αυτή.
Είναι μια δίκαια λύση που θα διατηρήσει περίπου σταθερή την αναλογία εισακτέων από ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με το παρελθόν, μετά τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια και δεν θα επιφέρει ανατροπές της τελευταίας στιγμής.

 
γεωπονία
22 Φεβ 2019 14:55

Οι γεωπονικές σπουδές στα πανεπιστήμια είναι 10 εξάμηνα με μαθήματα (υποχρεωτική πρακτική τα καλοκαίρια ή μετά το πέρας αυτών των σπουδών χρονικά), ενώ οι σπουδές στα ΤΕΙ-τεχνολόγοι γεωπονίας είναι 8 εξάμηνα (7 εξάμηνα μαθήματα & 1 εξάμηνο πρακτική). Άρα όσοι των ΤΕΙ με τεχνολογία γεωπονίας επιθυμούν σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο πρέπει να κάνουν 1,5 έτος μαθήματα (και όχι μόνο 1 έτος) αν και, περαιτέρω, ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι διαφορετικός μεταξύ γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπονίας (ΠΕ>ΤΕ).

Και αυτό αν γίνει επιπλέον η παραδοχή, ότι τα "κοινά μαθήματα" (πάνω-κάτω από τον τίτλο) θα ήταν ίδιου επιπέδου, που δεν είναι όμως και αυτό ορθό, βλέπε π.χ. εφαρμοζόμενες διαδικασίες μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων (στο πανεπιστήμιο γίνεται μεγαλύτερη εμβάθυνση σε σχέση με τα ΤΕΙ, όπως ορίζεται και από τη σχετική εκπαιδευτική στοχοθεσία αμφοτέρων και τα μαθήματα ΤΕ δεν αναγνωρίζονται στους ΠΕ).

 
Solwn
22 Φεβ 2019 12:26

Το θέμα "ΤΕΙ" πρέπει να λυθεί-τελειώσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και το σημερινό Υπουργείο Παιδείας.

@Περι λογικής

Φυσικά! όσες σχολές γίνονται πενταετές, πχ οι τεχνολόγοι γεωπόνοι και άλλοι που οι σχολές τους έγιναν πενταετεις να διδαχτούν ένα επιπλέον έτος για εξίσωση του πτυχίου τους.

 
Π.Τ.
22 Φεβ 2019 03:50

Όπως διαφαίνεται, στο μηχανογραφικό των Πανελλαδικών του 2019 δεν θα υπάρχουν ΤΕΙ παρά μόνο Πανεπιστήμια. Παρά τις καταργήσεις - συγχωνεύσεις τμημάτων δεν πρέπει να υπάρξει μείωση στον συνολικό αριθμό εισακτέων στην Ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό εύκολα μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα.
Σε κάθε περίπτωση η αναλογία εισακτέων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να παραμείνει σταθερή. Πρέπει το Υπουργείο, χωρίς άλλες αναβολές, να ολοκληρώσει σύντομα τη διαμόρφωση του «χάρτη» της Ανώτατης εκπαίδευσης και να ρυθμίσει την εκκρεμότητα, ώστε να μην επιβαρύνεται η ψυχολογία των υποψηφίων που δίνουν ένα κρίσιμο για το μέλλον τους αγώνα.
Όσο για τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, δεν υπάρχει προφανής λόγος για κάποια αλλαγή.

 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικά Λύκεια
21 Φεβ 2019 22:42

Περι λογικης

Ενταξει. Ισως εχετε δικιο. Ας γινει ετσι οπως το θετετε. Ας εξισωθει το πτυχιο των τμηματων των τει με των αντιστοιχων τμηματων πανεπιστημιων που παρεχουν τα ιδια χρονια σπουδων. Με τους αποφοιτους κατεε ομως τι θα γινει; Και εκεινοι θα εξισωθουν; Εκεινοι δεν θα πρεπει να δωσουν κατατακτηριες εξετασεις; Λιγοτερα εξαμηνα παρακολουθησαν. Τα τμηματα στα οποια γινουν 5ετεις οι σπουδες οπως γεωπονια, αν ενας σπουδασε τεχνολογος γεωπονος με 4 χρονια και θελει να σπουδασει στο τμημα γεωπονιας το οποιο θα γινει 5 χρονια, πως θα παρακολουθησει τα παραπανω μαθηματα; Δεν θα πρεπει να δωσει κατατακτηριες εξετασεις κανονικα;

 
Γαβριήλ Ζώτος
21 Φεβ 2019 22:23

Θα πρέπει - άμεσα - να γίνει νομοθετική ρύθμιση με την οποία το ποσοστό των θέσεων εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑ. Λ. στα πανεπιστήμια , από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 , από 5% που είναι σήμερα να γίνει 10% τόσο για την ομάδα των σχολών και τμημάτων που αφορούν τους τομείς και τις ειδικότητες , όσο και για την κοινή ομάδα σχολών. Για την ομάδα των στρατιωτικών - αστυνομικών κ.α. σχολών το ποσοστό εισαγωγής να είναι 5% ( κοινό για όλες τις σχολές ). Μόνον έτσι οι μαθητές / τριες θα έχουν ένα σοβαρό κίνητρο να επιλέξουν τα ΕΠΑ. Λ. για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

 
Περι λογικης
21 Φεβ 2019 21:49

@Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικά Λύκεια 21 Φεβ 2019 20:11

Παρότι γράψατε στην αρχή για γεγονότα που μόνο με λαϊκισμό μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει και χρησιμοποιήσατε την λογική για το συμπέρασμα πως το Σεπτέμβριο ΔΕΝ θα πρέπει να υπάρχουν πλέον ΤΕΙ συνεχίσατε με ένα μεγάλο ατόπημα που διαφωνώ κάθετα μαζί σας.
Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ έχουν σπουδάσει με προγράμμα σπουδών αξίας 240 ECTS πράγμα που σημαίνει ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ οτι έχουν ισάξια πτυχία με αποφοίτους των πανεπιστημίων. ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ. Άρα μια μικρή αλλαγή στο προγράμμα σπουδών ΔΕΝ τους απαξιώνει τα πτυχία για να πρέπει να σπουδάσουν ξανά με κατατακτήριες. Στην περίπτωση ομως που τα τμήματα γίνουν πενταετή τότε και μόνο τότε θα πρέπει ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα για να ισοβαθμήσουν τα πτυχία τους(βλέπε μηχανικούς).
Ειναι το μόνο δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη.

 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικά Λύκεια
21 Φεβ 2019 20:11

ioannis

Κανενα τει δεν εχει μετεξελιχθει σε πανεπιστημιο; Λαθος. Τα τει Αθηνας και Πειραιας μετεξελιχθηκαν και ενωθηκαν σε ενα πανεπιστημιο, απλα οι εγκαταστασεις τους λειτουργουν και στο πρωην αει Πειραιας και στο πρωην Τει Αθηνας. Άλλα τει θα απορροφηθουν απο τα υπαρχοντα πανεπιστημια. Σε αυτο συμφωνω. Σαν να λεμε τα περισσοτερα πανεπιστημια θα καταπιουν πολλα τμηματα των τει και τα υπολοιπα θα καταργηθουν.

Δεν καταργηθηκαν ολα τα τει ακομα. Θα πρεπει να καταργηθουν ολα το καλοκαιρι. Κανενα τει να μην δεχθει αποφοιτους λυκειου το φθινοπωρο του 2019. Να μην υπαρχουν τα τει και η ασπαιτε στο μηχανογραφικο δελτιο του λυκειου φετος το καλοκαιρι. Τα τει θα πρεπει να συνεχισουν να υπαρχουν απο το φθινοπωρο και μετα, μονο για τους δευτεροετεις, τριτοετεις, τεταρτοετεις φοιτητες και ανω (οχι για τους πρωτοετεις φοιτητες), οσπου να παρουν ολοι πτυχιο και μετα παυει για παντα η λειτουργια των τει. Ετσι θα πρεπει να γινει. Οσοι αποφοιτοι των τει θελουν πτυχιο πανεπιστημιου, απλουστατα ας δωσουν κατατακτηριες εξετασεις. Η λογικη αυτο λεει. Να ξανα σπουδασουν.

 
Solwn
21 Φεβ 2019 19:14

@ioannis

Μόλις έγραψες μια από τις χειρότερες τοποθετήσεις όσο αναφορά την θέση των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση. Η άγνοια σου δεν έχει ταβάνι.
1) Καταρχήν που είδες εσυ οτι η "τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση" καταργήθηκε και υποβαθμίστηκε?
2) Ποιο τμήμα ΤΕΙ είδες που έγινε "ΙΕΚ" διετές κιόλας (όπως είναι ένα ΙΕΚ) το χρονικο διαστημα που λαμβάνουν χώρα συγχωνεύσεις?
3)Που διάβασες οτι οι απόφοιτοι πετάχτηκαν στον κάδο των αχρήστων οταν ακομα δεν ολοκληρώθηκαν οι συγχωνεύσεις, και εκκρεμούν και δικαστήρια από συλλόγους αποφοίτων?
4) Έχεις ιδέα ένα "τεχνολογικό Πανεπιστήμιο" τι σπουδές παρέχει? τι θέσεις έχουν σε παγκόσμια κατάταξη?

Να σου θυμίσω ότι τμήματα των ΤΕΙ όπως Τεχνολογία Τροφίμων, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, ιατρικά εργαστήρια, εργοθεραπεια κλπ, παντού στον κόσμο είναι πανεπιστημιακά εδώ και πολλά χρόνια, και είναι τμήματα με προγράμματα σπουδών πανομοιότυπα πολλές φορες με τα δικά μας των ΤΕΙ.
Όταν μιλάμε για τμήματα ΤΕΙ δεν μιλάμε για τμήματα ιεκ μιλάμε για πανεπιστημιακά τμήματα με υποδομές, προσωπικό, μεταπτυχιακά, και φοιτητές που εισέρχονται με υψηλές βάσεις (πχ φυσιοθεραπεία 17500+). Μπερδεύεσαι και η άγνοια δεν κάνει καλό.
Τα τεχνολογικά Πανεπιστήμια παρέχουν υψηλού επιπέδου σπουδές

 
St
21 Φεβ 2019 15:48

@Παντελής Γαλίτης

Ο ίδιος ακυρώνεις όλη σου την τοποθέτηση λέγοντας το αναχρονιστικό πια "ΑΕΙ ΤΕΙ". Φυσικά και τα ΤΕΙ έπρεπε να γίνουν Πανεπιστήμια καθώς έχουν ήδη πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και για να κλείσουν στόματα που εν ετει 2019 αρέσκονται σε διαχωρισμούς τέτοιους ("ΑΕΙ ΤΕΙ").Ενημερωμένος κατά τ'άλλα πας και να υποστηρίξεις τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, Διάβασε κανένα ΦΕΚ του 2001 και τα λέμε παλι.

 
ioannis
21 Φεβ 2019 14:24

1. Κατ' αρχήν, τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται είδικά από εκπαιδευτικούς. Σε αυτή την περίπτωση αναδύεται και η ιδεοληψία που υπάρχει τόσα χρόνια κατά των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
2. Ο Ν. 2916 και η νομολογία του ΣτΕ δεν προβλέπουν διαχωρισμό των ιδρυμάτων πριν και μετά το 2001. Τα ΤΕΙ αναγνωρίστηκε ότι ήταν Τριτοβάθμια Ανώτατα Ιδρύματα, γι' αυτό και οι απόφοιτοι προχωρούσαν σε μεταπτυχιακές σπουδές από το 1989 και μετά. Ο 2916 ήρθε να λύσει τις όποιες αμφισβητήσεις.
3. Υπάρχουν στατιστικά ως προς το τι ποσοστά εισαγωμένων από ΕΠΑΛ εγκατέλειψαν τις σπουδές τους στα Τεχνολογικά Ιδρύματα για διάφορους λόγους ? Προσωπική εμπειρία είναι ότι εισακτέοι από ΕΠΑΛ και παλαιότερα από τεχνικά λύκεια, εγκατέλειπαν τις σπουδές τους γιατί δεν είχαν την κατάλληλη υποδομή και αυτός ήταν και ένας λόγος που λειτουργούσε ως τροχοπέδη για τις σπουδές στα ιδρύματα. Θα έπρεπε να υπήρχε ένα είδος απτών εξετάσεων από την αρχή, όπως με κάποιο τρόπο τελικά θεσμοθετήθηκε πολύ αργότερα.
4. Προφανώς το υπουργείο παιδείας, προχώρησε πρόχειρα στις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο μόνο τα ΤΕΙ γιατί αποτελούσαν στόχο των επιμελητηρίων. Τα ΤΕΙ θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε τεχνολογικά πανεπιστήμια, όπως υπάρχουν στην Ευρώπη ή πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών. Άλλωστε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ίδρυσαν τμήματα εφαρμογής επιστημονικών πεδίων και τεχνολογίας και δεν φάνηκε να υπολείπονται από τα υπόλοιπα. Άρα όλος ο στόχος ήταν η εξαφάνιση των ΤΕΙ και των αποφοίτων και όχι η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι κάκιστες πολιτικές που ακολουθήθηκαν.

Προσωπικά, προτείνω σε όλους τους Πτυχιούχους ΤΕΙ, πρώτα να ενημερωθούν για το τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει τώρα και να μην βιάζονται να εκφράζουν απόψεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Και η πραγματικότητα είναι ότι η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ σε διετή όπως είναι των ΙΕΚ.
Κανέναν ΤΕΙ δεν έχει μετεξελιχθεί σε πανεπιστήμιο. Όσα ΤΕΙ απορροφήθηκαν, έχουν καταργηθεί. Όπως ήταν και ο στόχος της κυβέρνησης από την αρχή.

Οι δε απόφοιτοι των ΕΠΑΛ προφανώς θα ενταχθούν στις διετής δομές που ΘΑ ιδρύσουν τα πανεπιστήμια.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
21 Φεβ 2019 12:48

Οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ..»
Στην πρώτη (!) φράση σας κάνετε ένα διαχωρισμό που δεν ισχύει από το 2001. Πως είναι δυνατόν ως εκπαιδευτικός που σχολιάζει την εισαγωγή των μαθητών (τεχνολογικού τομέα..) στην τριτοβάθμια να μη γνωρίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και 18 χρόνια αποτελείται από δυο παράλληλους τομείς (Ανώτατης εκπαίδευσης και οι δυο) τον Τεχνολογικό και τον Πανεπιστημιακό!
Το να μη γνωρίζει το παραπανω ένας δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση-αποφοιτος της δεκαετιας ‘90, ισως δικαιολογείται αλλά εσείς ως εκπαιδευτικος (σε ΕΠΑΛ προφανώς) νομίζω πως πρακτικα ακυρώνει την όλη τοποθέτηση σας. Σωστή η επισήμανση

 
@Παντελη Γαλιτη
21 Φεβ 2019 08:16

«Οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ..»
Στην πρώτη (!) φράση σας κάνετε ένα διαχωρισμό που δεν ισχύει από το 2001. Πως είναι δυνατόν ως εκπαιδευτικός που σχολιάζει την εισαγωγή των μαθητών (τεχνολογικού τομέα..) στην τριτοβάθμια να μη γνωρίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και 18 χρόνια αποτελείται από δυο παράλληλους τομείς (Ανώτατης εκπαίδευσης και οι δυο) τον Τεχνολογικό και τον Πανεπιστημιακό!
Το να μη γνωρίζει το παραπανω ένας δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση-αποφοιτος της δεκαετιας ‘90, ισως δικαιολογείται αλλά εσείς ως εκπαιδευτικος (σε ΕΠΑΛ προφανώς) νομίζω πως πρακτικα ακυρώνει την όλη τοποθέτηση σας.
Ένας απόφοιτος ΕΠΑΛ -φοιτητης πλέον σε ΤΕΙ

 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικά Λύκεια
21 Φεβ 2019 00:08

Τα πανεπιστημια χρειαζονται μεγαλες εγκαταστασεις. Ετσι δεν ειναι; Τα τει εχουν πιο μικρες. Υπαρχουν αιθουσες μικρες 30 ατομων. Δεν θα πρεπει να υπαρχουν τοσα λιγα καθισματα λες και ειμαστε στο σχολειο. Εγω συμφωνω τα τει να γινουν πανεπιστημια. Τμηματα των τει που θα καταργηθουν και θα μεταφερθει το προσωπικο στα αντιστοιχα τμηματα των πανεπιστημιων, εκεινες λογικα οι εγκαταστασεις των τει θα κλεισουν. Τα υπολοιπα τμηματα που θα ενταχθουν στα πανεπιστημια θα παραμεινουν στις εγκαταστασεις των τει.

Υπαρχουν αιθουσες στα τει που καποια καθισματα εχουν χαλασει και ειναι και μικρες αιθουσες. Πως θα κανουν μαθημα οι φοιτητες σε τετοιες αιθουσες; Δεν θα πρεπει να κλεισουν τα κτηρια και να δημιουρηθουν νεα κτηρια, νεες εγκαταστασεις, πιο μεγαλες; Ολα αυτα απαιτουν πολλα χρηματα, το καταλαβαινω. Δεν θα επρεπε ομως να γινουν; Αν ειναι να γινει κατι τετοιο, τοτε καποια τει να μην γινουν αμεσως πανεπιστημια. Να μην δεκτουν αλλους εισακτεους απο το 2019 και μετα. Να παρουν ολοι πτυχιο οι φοιτητες που θα φοιτουν απο το ακαδημαικο ετος 2019- 2020 στο δευτερο, τριτο, τεταρτο και εξαμηνο πτυχιο απο τα ταδε τει και μετα να διαλυθουν οι εγκαταστασεις των τει και να ξανα χτιστουν νεες και μετα να γινουν πανεπιστημια. Ευκολο να τα λεμε στα λογια αλλα στην πραξη δυσκολο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.