ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα 9 αιτήματα των υπαλλήλων του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας

Δημοσίευση: 26/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εννέα αιτήματα θέτει η Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή το σχέδιο νόμου  για τη «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

Πρόκειται για τα εξής αιτήματα:

1.    Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων
2.    Προσλήψεις στο ύψος των αναγκών, πάσης φύσεως προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά και μονιμοποίηση των υπαρχόντων συμβασιούχων
3.    Καμία αλλαγή που να χειροτερεύει τους όρους εργασίας των εργαζομένων αλλά αντιθέτως, ορθολογικός σχεδιασμός και μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του νέου σχήματος.
4.    Καμία μετακίνηση προσωπικού από τον χώρο εργασίας του, χωρίς δική του αίτηση
5.    Γραμματεία σε κάθε Σχολή, Τμήμα και παράρτημα
6.    Ταυτόχρονη με το νομοσχέδιο, έγκριση μεταβατικού οργανισμού του νέου ΔΙΠΑΕ και διασφάλιση της ύπαρξης των υπαρχουσών διοικητικών δομών στους κόμβους για τη εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου
7.    Κατάργηση της επιχειρηματικότητας από την εκπαίδευση
8.    Δυνατότητα συμμετοχής στα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως του εξαμήνου που βρίσκονται
9.    Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στα νέα Τμήματα και δημιουργία διαδικασίας ισοτίμησης των πτυχιούχων ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                                                                                   
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

➢    7 πόλεις (Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Κατερίνη, Κιλκίς, Δράμα, Διδυμότειχο)
➢    7 σχολές με 33 τμήματα και 1 παράρτημα τμήματος
➢    2 κέντρα (κέντρο Διεθνών προγραμμάτων σπουδών, Ερευνητικό κέντρο)  και 1 Ινστιτούτο (εκπαιδευτικής έρευνας)
➢    40.000 φοιτητές
➢    385 μέλη ΔΕΠ, (+ καμιά 20αρια σε αναμονή μονιμοποίησης), 1.250 λιγότεροι από το ΕΚΠΑ, με τα 32 τμήματα, 152 λιγότερους από το ΠΑΔΑ με τα 33 τμήματα
➢    257  διοικητικοί υπάλληλοι  (μόνιμοι & αορίστου χρόνου),  ~120 συμβασιούχοι, 250 λιγότεροι από τις ανάγκες

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

➢    Στο άρθρο 3, Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά, τα δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές,  τα πολλά προγράμματα σπουδών σε ένα τμήμα, και εργαστηριακές δραστηριότητες εξ αποστάσεως.
➢    Στο άρθρο 11, παρ. 2 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου γράφει ότι, οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΤΕΙ συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ΤΕΙ, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΤΕΙ λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου.
➢    Τα ΤΕΙ είχαν αναγνωριστεί ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Τεχνολογικού τομέα (Ν. 2916/2001, 3549/2007, 4009/2011 και 4485/2017) και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (Επίπεδο 6) με τα πτυχία των Πανεπιστημίων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Προσόντων. Ωστόσο, η κατάργηση των τριών ΤΕΙ χωρίς μία διαδικασία ισοτίμησης των πτυχίων, αφήνει τους αποφοίτους εκτεθειμένους στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.
➢    Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τη χρηματοδότηση του νέου Ιδρύματος, την κάλυψη των αναγκών των νέων Τμημάτων σε προσωπικό, μέλη ΔΕΠ, εργαστηριακό εξοπλισμό και υποδομές. Η υπάρχουσα υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις είναι τεράστιες, ενώ παράλληλα δημιουργούνται πολλαπλά διετή προγράμματα σπουδών.
➢    Δε  λαμβάνεται υπόψη η υποστελέχωση των υπηρεσιών, και οι σοβαρές ελλείψεις των Ιδρυμάτων, σε πάσης φύσεως προσωπικό.
➢    Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και αναφορά για προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, όταν το υπάρχον  εργάζεται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης,  και   επιφορτίζεται επιπλέον με τη διοικητική υποστήριξη των Κέντρων και του Ινστιτούτου που δημιουργούνται. Παραμένει το καθεστώς ομηρείας των συμβασιούχων, και αυξάνεται ο αριθμός των όμηρων.  
➢    Δε διασφαλίζεται η θέση ευθύνης των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων, πλην ενός (του οικείου προϊστάμενου  ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.), μάλλον γιατί το  οικείος μετράει περισσότερο από την 15ετή εμπειρία στο αντικείμενο, άλλων προϊστάμενων ΕΛΚΕ.

Ο Υπαλληλικός Κώδικας και  οι, Ν. 4369/2016,  4485/2017 και το άρθρο 18 του  Ν. 4492/2017,  προφανώς δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

➢    Ακόμα και η μετακίνησή των διοικητικών υπαλλήλων από πόλη σε πόλη μπορεί να γίνει με μια αίτηση, αλλά  δεν προβλέπεται ρητά ότι γίνεται  με δική τους αίτηση.
➢     Οι όποιες αναφορές εξασφάλισης θέσεων και μετακινήσεων (άρθρο 10),   δεν περιλαμβάνουν τους νυν εργαζόμενους του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
➢    Δεν υπάρχει μεταβατικός οργανισμός των υπηρεσιών του νέου ΔΙΠΑΕ. Για την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές),  πρέπει να υπάρχουν νέες δομές προβλεπόμενες έστω και από μεταβατικό οργανισμό,  διαφορετικά δεν υπάρχουν αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τα διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν  από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε
➢    Δε διασφαλίζεται η ύπαρξη των υπαρχουσών οργανωτικών δομών των τριών ΤΕΙ που καλούνται να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες αλλά και τους νέους φοιτητές.

Μετά από ενημέρωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το σχέδιο νόμου  για τη «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»  που δόθηκε σε διαβούλευση, η Γενική Συνέλευση ζητάει τα παρακάτω:

1.    Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων
2.    Προσλήψεις στο ύψος των αναγκών, πάσης φύσεως προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά και μονιμοποίηση των υπαρχόντων συμβασιούχων
3.    Καμία αλλαγή που να χειροτερεύει τους όρους εργασίας των εργαζομένων αλλά αντιθέτως, ορθολογικός σχεδιασμός και μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του νέου σχήματος.
4.    Καμία μετακίνηση προσωπικού από τον χώρο εργασίας του, χωρίς δική του αίτηση
5.    Γραμματεία σε κάθε Σχολή, Τμήμα και παράρτημα
6.    Ταυτόχρονη με το νομοσχέδιο, έγκριση μεταβατικού οργανισμού του νέου ΔΙΠΑΕ και διασφάλιση της ύπαρξης των υπαρχουσών διοικητικών δομών στους κόμβους για τη εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου
7.    Κατάργηση της επιχειρηματικότητας από την εκπαίδευση
8.    Δυνατότητα συμμετοχής στα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως του εξαμήνου που βρίσκονται
9.    Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στα νέα Τμήματα και δημιουργία διαδικασίας ισοτίμησης των πτυχιούχων ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία.

 

Σχόλια (6)

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
27 Φεβ 2019 09:13

geo@Πτυχιούχος ΤΕΙ
Αγαπητέ μου ,δεκτή η παρατήρηση αν και όπως βλέπεις το σχόλιο έγινε ξημερώματα και εκ παραδρομής δεν γράφτηκε σωστά η λέξη .
Όμως εσύ πριν καταφέρεις να περάσεις σε κάποιο ΑΕΙ ,καλό θα ήταν να πάρεις ένα πτυχίο ecdl για να μάθεις να βάζεις τόνους στα γραπτά σου.
Όταν δε ,με το καλό, περάσεις σε κάποια σχολή ΑΕΙ θα δεις ότι αυτό θα το μάθεις από το πρώτο εξάμηνο σπουδών .
Φιλικά πάντα

 
geo@Πτυχιούχος ΤΕΙ
27 Φεβ 2019 08:01

Μονο που γραφεις "ισοτιμιση" (αφηνω τον τονο απ' εξω), ξανα πισω στο ΤΕΙ να τα μαθεις καλυτερα. Μου θελεις και ισοτιμιση...

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
27 Φεβ 2019 00:40

Ένα μεγάλο μπράβο που μέσα στα αιτήματά τους συμπεριλαμβάνουν και την ισότιμιση των πτυχίων των αποφοίτων, όταν οι δάσκαλοι μας, έχουν "ξεχάσει" ότι υπάρχουμε και εμείς.

 
Απόφοιτοι Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙΘ
26 Φεβ 2019 22:26

Επιτέλους να γίνουν όλα όπως πρέπει!!!
Πρώτο μέλημα για εμάς τους απόφοιτους είναι να μη χαθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα να γίνει ισοτιμία στα πτυχία όλων των φοιτητών δίνοντας τους το δικαίωμα σε όσους θέλουν να τα αναβαθμίσουν με τον τίτλο του Διεθνές Πανεπιστημίου.
Είναι άδικο για όλους τους απόφοιτους να τους αφήσουν έξω απ' όλο αυτό...

 
Όλα στο max!
26 Φεβ 2019 16:20

Αυτό το "Κατάργηση της επιχειρηματικότητας από την εκπαίδευση" είναι όλα τα λεφτά... Κάτι από ΠΑΜΕ δηλαδή. Ενώ ταυτόχρονα πολλά λεφτά και πολλές προσλήψεις. Αυτό που λέμε παράλληλο σύμπαν!

 
Διοικητικός άλλου τει
26 Φεβ 2019 16:12

κοινώς αν δεν κάνει κάτι τώρα το υπουργείο, αρχίζει η συγχώνευση 4 ιδρυμάτων με τσίρκο!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.