Κοσμητεία ΣΤΕΦ ΤΕΙ Κρήτης: Η εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης & πενταετείς σπουδές Μηχανικών

28/02/2019

Ενημερώθηκε: 28/02/2019, 17:38

Άκουσε το άρθρο

Τα κρισιμότερα σημεία του πορίσματος για την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης αφορούν στην ένταξη του στον Πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και την υλοποίηση πενταετών προγραμμάτων σπουδών σε αντικείμενα των Μηχανικών σε συνδυασμό με προγράμματα διετών σπουδών. Όμως δημοσιεύματα στον τύπο, συνεντεύξεις σε ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν το Ίδρυμα και το προσωπικό του και να επιβάλουν μη ακαδημαϊκά ή κατ’ επίφαση ακαδημαϊκά κριτήρια στην πορεία του Ιδρύματος και τη διαμόρφωση του οργανογράμματος του νέου Πανεπιστημίου.

Όλα τα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με έδρα το Ηράκλειο έχουν αξιολογηθεί από Επιτροπές Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους τόσο της ΑΔΙΠ όσο και του ΤΕΙ Κρήτης. Ακόμα όπως καταγράφεται στο πόρισμα της Επιτροπής «Για το διάστημα 2000-2014, με βάση σχετική μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ΤΕΙ της Ελλάδας όσον αφορά στις ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση (ετεροαναφορές), ενώ καταγράφει δείκτη απήχησης (impact factor) που ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο. Επιπρόσθετα, το ΤΕΙ Κρήτης έχει ξεπεράσει αρκετά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα (μελέτη ΕΚΤ - report06.metrics.ekt.gr).». Εάν λάβουμε υπόψιν μας ότι τα ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα αριθμούν περί τα 1.200 ενεργά μέλη ΔΕΠ ενώ τα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα αριθμούν περί τα 8.000 μέλη ΔΕΠ (πλην μελών ΔΕΠ του ΠΑΔΑ), τη διαχρονική κατανομή πόρων από την Πολιτεία μεταξύ των δύο τομέων, το ωράριο των μελών ΔΕΠ, τον αριθμό μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικού προσωπικού αλλά και τη συνεισφορά των διδακτορικών φοιτητών στην έρευνα και την εκπαίδευση του πανεπιστημιακού τομέα (απονομή περίπου 1.800 διδακτορικών ανά έτος, metrics.ekt.gr/el/node/362, ΕΚΤ), το παραπάνω γεγονός αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Η Σχολή Μηχανικών επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται την τελευταία πενταετία καθώς και σε διεθνώς αποδεκτούς δείκτες αξιολόγησης.  Επίσης, παρέχει τις προϋποθέσεις για επιτυχημένες 5ετείς προπτυχιακές σπουδές Μηχανικών σε κλασσικά αντικείμενα διεθνώς αναγνωρισμένα και όχι σε αντικείμενα που αποτελούν εξειδικεύσεις βασικών πεδίων της επιστήμης και της τέχνης ή σε αντικείμενα δημιουργικής φαντασίας. Τα προτεινόμενα νέα τμήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν, τουλάχιστον, σε ορίζοντα τριετίας για να παρέχουν ικανοποιητικά ολοκληρωμένη εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψιν το συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης (154),  τις θέσεις (15) που είναι εξέλιξη, τον αριθμό των θέσεων που προτείνονται στο πόρισμα (40) και το μέσο όρο ανά τμήμα των άλλων ΑΕΙ της Κρήτης που ανέρχεται σε 23 (πλην Ιατρικής). Η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή θα πρέπει να είναι το όργανο που θα εξετάσει τις δυνατότητες λειτουργίας των προτεινόμενων νέων τμημάτων και τα μέλη της να αποφασίσουν με σύνεση, μακριά από πρόσκαιρες συμμαχίες και προσωπικές επιθυμίες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υποδομών και του προσωπικού.

Τέλος, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη ενός νομού ή μιας πόλης δεν μπορεί να συνδέεται μόνο με την ύπαρξη ακαδημαϊκών τμημάτων.  Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε νομός έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη, η οποία όμως μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές. Οι μορφές ανάπτυξης στηρίζονται και προωθούνται από την Πολιτεία σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (π.χ. Δήμοι, Επιμελητήρια, Περιφέρειες) εξετάζοντας τα ισχυρά σημεία που πρέπει να αναδειχθούν κατά περίπτωση. Η χωρική πολυδιάσπαση ενός Ιδρύματος θα προκαλέσει μακροπρόθεσμα σημαντικά προβλήματα στη βιωσιμότητα και τη λειτουργία του, στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές του (εκπαίδευση, σίτιση, στέγαση, υποστήριξη, κ.λπ.) και θα δικαιώσει απολύτως τους επικριτές της προσπάθειας της Πολιτείας για την ενοποίηση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, εάν πραγματικά τους ενδιαφέρει η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από ένα βιώσιμο Ίδρυμα στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΕΙ Κρήτης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (17)

3Λ2Χ
|

@ ΠΚΣ
Είναι ότι ακριβώς έγινε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί στην Κρήτη να γίνει κάτι διαφορετικό;

ΤΠ
|

τα τμήματα της ΣΤΕΦ στο Ηράκλειο που ειναι αναβαθμισμένα ακαδημαικά και έχουν πληρότητα ΔΕΠ να γινουν αναξάρτητη 5ετής Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών και τα τμήματα της ΣΕΦΕ σε Χανιά και Ρέθυμνο που έχουν χαμηλή βάση και είναι υποστελεχωμένα να παραμείνουν σε ανεξάρτητη Σχολή με 4ετή κύκλο σπουδών.

@ΠΚΣ
|

Σωστά τα λες αλλά τα λες μισά. Στην ίδια λογική ξέχασες να προσθέσεις και τις έντονες επικαλύψεις μεταξύ τμημάτων του Πολυτεχνείου και 'νέων' τμημάτων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο καθώς και την επιστημονικά αβάσιμη προσπάθεια να υποστηρίξουν 14 μέλη ΔΕΠ ένα 5ετές τμήμα Γεωπονίας.

ΠΚΣ
|

Στην Δυτική Κρήτη η Επιτροπή προτείνει να γίνουν 5ετή Πολυτεχνικά με εισακτέους του 5-7 κάτω απο τη βάση:

Ρέθυμνο με ένα μονο τμήμα:
- Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής με 10 ΔΕΠ και βάση Εισαγωγής: 5.5
Προτείνεται να δημιουργηθούν 3 επιπλέον 2ετή τμήματα που θα τα στηρίζει με υποδεομές και προσωπικό το τμήμα

στα Χανιά με 2 τμηματα:
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Βάση Εισαγωγής: 7
- Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μετατρέπεται σε Χημικών Μηχανικών με 12 μέλη ΔΕΠ και χωρίς καθόλου υποδομές!. Βάση Εισαγωγής: 6.5

κι όλα αυτά τα νεα πολυτεχνικά θα λειτουργήσουν απο τα 2-3 επιπλέον μέλη ΔΕΠ που θα πάρει το κάθε τμήμα με την πανεπιστημιοποίηση. Αν αυτο δεν είναι κακός σχεδιασμός τότε τι είναι;

Φορολογούμενος
|

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων
Δεν είπα ποτέ ότι πρέπει να υπάρχουν όλες οι σχολές στο Ηράκλειο. Απλά αν το δημόσιο πληρώνει καλό θα είναι να μην γίνονται σπατάλες 5 campus κοστίζουν πολύ περισσότερο από ένα. Τώρα που θα είναι …. Όπου είναι καλύτερα!!!
Αυτό που με ενδιαφέρει, και πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, είναι να μην σπαταλούνται χρήματα που μπορούν να πιάσουν τόπο αλλού. Θέλω καλά Πανεπιστήμια αλλά και να μην πετάω χρήματα από το παράθυρο. Αν για να λειτουργήσει όπως, οι αγαπητοί κκ. της κοσμητείας, αναφέρουν χρειάζεται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ διπλάσιο προσωπικό άρα και διπλάσια έξοδα. Αυτό που λέω είναι ότι καλά τα μεγαλεπήβολα σχέδια αλλά καλύτερα να πηγαίνεις με ένα βήμα τη φορά. Θα βρεθούν τα κονδύλια για διπλασιασμό του κόστους λειτουργείας του ιδρύματος ? Από που
Ένα παράδειγμα τραγελαφικό
Στην Κρήτη υπάρχουν ή θα υπάρξουν :
 Τμήμα επιστήμης υπολογιστών
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (και ενεργειακών μηχανικών )
 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Δεν υπάρχουν επικαλύψεις στα τμήματα αυτά ?
Δεν θα μπορούσαν τα τμήματα αυτά να γίνουν 3 ή ακόμα και 2 ?
Ποιος ο λόγος να υπάρχουν όλα αυτά τα τμήματα ταυτόχρονα?
Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν?
πχ Ο απόφοιτος του ΗΜΜΥ θα μπορούσε να διοριστεί καθηγητής πληροφορικής το ίδιο και απόφοιτος του csd, αλλά και ο μηχανικός πληροφορικής. Υπογραφή Ηλεκτρολόγου έχει ο απόφοιτος του ΗΜΜΥ, θα έχει και ο απόφοιτος του (πρώην) ΤΕΙ . Γιατί λοιπόν εγώ να πληρώνω διπλούς γραμματείς διπλή τεχνική υπηρεσία διπλά επιδόματα ευθύνης.
Αν αυτό το απλό ερώτημα μου το απαντήσει κανείς τότε όχι 15 τμήματα να δημιουργηθούν αλλά 1015
Υ.Γ Αν μου πουν για αυτονομία των ΑΕΙ θα τους απαντήσω αυτονομία με λεφτά του κράτους και χωρίς επί τοις ουσίας αξιολόγηση και λογοδοσία δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα μοιράζεστε, αυτοί οι στόχοι υπάρχουν αν δεν τους φτάσετε σπίτια σας. Απλά

απάντηση στον ''ο ποιητής''
|

Εννοεί ότι, δεδομένου ότι η Κρητη έχει θερμοκητια, δεν θα μου κάνεις τμήμα θερμοκηπίας ή ντοματολογίας ,αλλά τμήμα φυτικής παραγωγής .

@@Φορολογούμενος
|

Τα 2ετή προγράμματα δεν είναι ανεξάρτητα απο τα 4ετή και τα 5ετή. Ότι ισχύει για λόγους διοικητικούς/ακαδημαικούς στα μεν, ισχύει και στα δε. Οπότε το σκεπτικό σας για μεταφορά όλων των τμημάτων στο Ηράκλειο και δημιουργια στη θέση τους τμημάτων 2ετών σπουδών είναι αντιφατικό.

Επίσης θα πρέπει να λάβετε υποψη οτι με τη δημιουργία 2ετών τμημάτων ενισχύονται τοπικά εκείνα τα τμήματα που αυτη τη στιγμή είναι μεμονομένα. Πχ στη Σητεία προβλέπονται 2 νέα τμήματα: Επισιτισμού& Διασωστων ενώ στο Ρέθυμνο προβλέπονται 3 νέα τμήματα: Ηχοληπτων, Συντηρητές Μνημειων και Εικονων, Συστηματων εκτροφης μηρυκαστικων. Αυτά δε θα δημιουργήσουν τοπικά campus και θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση των υπαρχόντων τμημάτων.

@Αντώνης
|

Η Κοσμιτεία της ΣΤΕΦ προφανώς και έλαβε υπόψη της το πόρισμα της Επιτροπής. Με ακαδημαικές διαδικασίες εκφράζει την άποψη των Τμημάτων που την απαρτίζουν και με διακριτικό αλλά σαφή τρόπο διαφοροποιείται απο αυτό και προσπαθεί να διορθώσει τα σημεία που κατα τη γνώμη της θα λειτουργήσουν προς ώφελος τόσο της Σχολής όσο και του ιδρύματος γενικότερα. Ακολουθεί με διαφανη τρόπο, τις θεσμοθετιμένες δημοκρατικές διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης, όπως θα έπρεπε να γίνεται σε όλο το ΤΕΙ Κρήτης τόσο πριν, όσο και μετα τη συγκρότηση της Επιτροπής και την εξέδοση του πορίσματος.

@@Φορολογούμενοs
|

Πολύ σωστά!!! Το ίδιο μοντέλο να εφαρμοστεί και στο Λασίθι, διετή προγράμματα σπουδών σε κάθε πόλη και τα κανονικά τμήματα στο Ηράκλειο.
Πρέπει επιτέλους να μπούμε στη νοοτροπία ενός campus. Τι αλληλεπίδραση έχει ένασ φοιτητής σε ένα τμήμα σε μια απομακρισμένη πόλη χωρίς υποδομές και φοιτητές και καθηγητές άλλων αντικειμένων. Είναι πραγματικά Ελληνικό φαινόμενο μια πόλη με ένα μόνο τμήμα πανεπιστημίου...

Αντώνης
|

Το πόρισμα έχει βγει και λέει όσα λέει. Ας ξεκαθαρίσει η ΣΤΕΦ, διαφοροποιείται με το πόρισμα ή όχι ; και αν ναι, με ποιον τρόπο ; όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και χωρίς κάποια ακαδημαϊκή βάση. Δυστυχώς κάποιοι δεν χειρίζονται το θέμα σωστά και αφήνουν άναρθρες κραυγές να δημιουργούν εμφυλιοπολεμικό κλίμα εντός του ΤΕΙ.

@@Φορολογούμενος
|

προς τι κόπτεσθε τόσο δια τα τμήματα σε Χανιά και στο Ρέθυμνο και δεν ομιλείτε δια τα τμήματα σε Σητεία και Αγ.Νικόλαο;

Αυτο το
|

"Η χωρική πολυδιάσπαση ενός Ιδρύματος θα προκαλέσει μακροπρόθεσμα σημαντικά προβλήματα στη βιωσιμότητα και τη λειτουργία του" αφορά τις πιέσεις για δημιουργία νέων τμημάτων ή περιλαμβάνει και τα ήδη υπάρχοντα ανατολικά και δυτικά;

@Φορολογούμενος
|

Πολύ σωστά. Κλείστε τα τμήματα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στη θέση τους τρέξτε προγράμματα σπουδών 2ετής διάρκειας για όσους καθηγητές θέλουν να μεινουν εκεί και οι υπόλοιποι να ενταχθούν στα τμήματα του Ηρακλείου, ώστε να προκύψουν τμήματα με >30 ΔΕΠ και όχι 10.

Φορολογούμενος
|

Αγαπητοί κύριοι της κοσμητείας της ΣΤΕΦ
Αναφέρετε ότι υπάρχουν 154 ΔΕΠ στο ΤΕΙ και αναμένονται άλλα 15, σύνολό 169 άτομα διδακτικό προσωπικό. Από μια επίσκεψη στο δικτυακό σας τόπο φαίνεται ότι περίπου το 10% του Διδακτικού σας προσωπικού (καθηγητές εφαρμογών) δεν έχουν Διδακτορικό δίπλωμα πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν το τυπικό προσόν διορισμού σε θέση ΔΕΠ σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο του κόσμου. Ας θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν Διδακτορικό δίπλωμα τον επόμενο μήνα. Δεν θα συνταξιοδοτηθεί κανένας από τους υπάρχοντες καθηγητές και προσλαμβάνονται την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και οι 15 νέοι διδάσκοντες που αναφέρετε. Το σύνολο των διδασκόντων τη νέα χρονιά είναι 169 αν διαιρέσουμε τον αριθμό αυτόν διά του 15 (τόσα είναι τα τμήματα που προβλέπονται από το πόρισμα της επιτροπής) τότε ο αριθμός ΔΕΠ ανά τμήμα είναι 11,2 !!! δηλαδή το μισό από το μέσο όρο διδασκόντων στα υπόλοιπα ΑΕΙ της Κρήτης (23) !!!! Δηλαδή για να φτάσετε τον αριθμό των υπολοίπων ΑΕΙ της Κρήτης θέλετε διπλασιασμό του προσωπικού !!!!!!
Μήπως είναι πολύ βαρύ ο διπλασιασμός του μισθολογικού κόστους για μένα το φορολογούμενο ???
Όσο καλοί κι’ αν είστε (που κατά τα λεγόμενά σας είστε) δεν βλέπω ΚΑΜΙΑ αναγκαιότητα να πληρώνω φόρους για να δημιουργούνται τμήματα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργούνται.
Αν τα τμήματα σας ήταν αυτοχρηματοδοτούμενα και οι μισθοί σας αποκλειστικά από χρήματα προγραμμάτων που φέρνετε από την ΕΕ ή από δίδακτρα που θα πληρώνουν οι φοιτητές τότε κάντε όσα τμήματα θέλετε. Από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά βγαίνουν από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη θα πρέπει να δίνονται με φειδώ. Το να δημιουργείς τμήματα που απαιτούν για να έρθουν στα ίσα τους Διπλασιασμό του μισθολογικού κόστους απλά είναι για άλλες εποχές ή ?? τα φτιάχνεις για να μην είναι βιώσιμα και να τα κλείσει κάποιος άλλος.
Κάτι τελευταίο αν με την υφιστάμενη κατάσταση το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ λειτουργεί με το μισό προσωπικό των άλλων ΑΕΙ της Κρήτης και παράγει τέτοια αποτελέσματα μήπως το Υπουργείο θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο ? Αφού το ΤΕΙ είναι αποδεδειγμένα καλό μήπως αντί 15 τμήματα έφτιαχνε 7 (όσα περίπου και το πολυτεχνείο) τα οποία όντως θα είχαν δυναμική?
Αν πραγματικά το υπουργείο θέλει να φτιάξει δυναμικά τμήματα θα πρέπει να τα θωρακίσει δηλαδή ή να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το υπάρχον προσωπικό με ελάχιστη αύξηση του κόστους ή να διπλασιάσει το κόστος προσλαμβάνοντας ΑΜΕΣΑ προσωπικό. Στη δεύτερη περίπτωση όμως θα πρέπει να κάνει το ίδιο σε όλο το Δημόσιο υπάρχουν τα χρήματα? προφανώς όχι οπότε …….

ο λογοτέχνης
|

Τι υπο/εννοεί με το "τα μέλη της να αποφασίσουν με σύνεση, μακριά από πρόσκαιρες συμμαχίες και προσωπικές επιθυμίες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υποδομών και του προσωπικού."

ο ποιητής
|

τι υπο/εννοεί με το: "και όχι σε αντικείμενα που αποτελούν εξειδικεύσεις βασικών πεδίων της επιστήμης και της τέχνης ή σε αντικείμενα δημιουργικής φαντασίας"?

Πολίτης
|

To TEI ΚΡΗΤΗΣ και δη η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι από τις καλύτερες αν όχι η καλύτερη σχολή των (πρώην πλέον) ΤΕΙ στην Ελλάδα. Όλες οι αξιολογήσεις σε αυτό συνηγορούν. Το προσωπικό όπως φαίνεται από της αξιολογήσεις που επικαλείται το κείμενο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από προσωπικό Πανεπιστημίων (μάλλον το ανάποδο). Η αυτόματη όμως μετατροπή του και μάλιστα ως έχει σε Πολυτεχνείο ίσως μπορεί και να αποβεί μοιραία για το ίδρυμα. Το προσωπικό που τώρα υπηρετεί στο ΤΕΙ παρά το γεγονός ότι είναι υψηλού επιπέδου φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες των υπό ίδρυση τμημάτων αλλά και των μεταπτυχιακών και των διετών σπουδών ; Το πιθανότερο πως όχι. Άρα θα χρειαστούν νέες προσλήψεις προσωπικού, πόσο χρόνο χρειάζεται για να ενταχθεί το προσωπικό αυτό στο ίδρυμα ? στην καλύτερη περίπτωση 1-1.5 χρόνο δηλαδή από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος !!! Σε τι ποσοστό επί του υπηρετούντος προσωπικού θα πρέπει να είναι οι νέες προσλήψεις ? Οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν τις ανάγκες των νέων τμημάτων ?
Για να γίνουν όλα τα παραπάνω χρειάζονται χρήματα και μάλιστα πολλά σχεδόν διπλασιασμός του προϋπολογισμού του ιδρύματος και εδώ έρχεται η δική μου ερώτηση αντί το υπουργείο να φτιάχνει μια δομή που για να λειτουργήσει θέλει πάρα πολλά χρήματα γιατί να μην αξιοποιήσει πόρους που ήδη υπάρχουν ενοποιώντας τα τρία ιδρύματα του νησιού και να φτιάξει ένα πραγματικά μεγάλο πανεπιστήμιο που ανταγωνίζεται και σε μέγεθος (τα κάνουν και 3 ήδη σε επιτεύγματα) πανεπιστήμια όπως το ΕΜΠ και το ΕΚΠΑ?
Αγαπητοί μήπως θα έπρεπε να το σκεφτούν αυτό οι σύντεκνοι καθηγητάδες των τριών ιδρυμάτων του νησιού και να φτιάξουν 1 πραγματικά μεγάλο Πανεπιστήμιο Κρήτης ?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ