Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ Κρήτης θέτουν τρία ζητήματα για την πανεπιστημιοποίηση του Ιδρύματός τους

“Το νέο Πανεπιστήμιο να περιλαμβάνει οπωσδήποτε Πολυτεχνική και Γεωπονική Σχολή επίσης 5ετούς φοίτησης”
Δημοσίευση: 01/03/2019
ΤΕΙ Κρήτης
Alt Text: 
ΤΕΙ Κρήτης
Title Text: 
ΤΕΙ Κρήτης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Γενική  Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών ΤΕΙ Κρήτης, στηρίζει ανεπιφύλακτα την εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο,  και ζητά  από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου , προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος:

Α.  Να περιλαμβάνεται ως έχει  στο νομοσχέδιο που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί η προτεινόμενη στο πόρισμα της Επιτροπής ακαδημαϊκή διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου,  δηλαδή όπως οριοθετείται από τα υφιστάμενα 12 Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, και ενισχύεται με τα 3 νέα Τμήματά με ευρύτερα επιστημονικά προγράμματα σπουδών,

Β. Να διατεθούν οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι καθώς και οι απαιτούμενες νέες θέσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να στηριχθεί πραγματικά και να είναι κατ’ ελάχιστον αποτελεσματική η προτεινόμενη ακαδημαϊκή διάρθρωση.

Γ. Το νέο Πανεπιστήμιο να  περιλαμβάνει  οπωσδήποτε στις ακαδημαϊκές μονάδες του, Πολυτεχνική Σχολή 5ετούς φοίτησης, Γεωπονική Σχολή  επίσης 5ετούς φοίτησης, καθώς και προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα του Τουρισμού, όπως αναφέρεται και στο πόρισμα της Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση  των μελών ΔΕΠ καλεί  τον υπουργό Παιδείας  “να καταθέσει έγκαιρα στην Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο της πανεπιστημιοποίησης του ΤΕΙ Κρήτης, περιλαμβάνοντας σε αυτό τις προαναφερόμενες προβλέψεις-  αιτήματα, ώστε το νέο Πανεπιστήμιο να ευρίσκεται στο μηχανογραφικό δελτίο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020”.

Παράλληλα  ζητά  από τον Κ. Γαβρόγλου “να μην υποκύψει στις μικροπολιτικές, συντεχνιακές και τοπικιστικές πιέσεις που ασκούνται με σκοπό την αλλοίωση του πορίσματος της Επιτροπής, με αλλαγές που οδηγούν στην ανατροπή και τη μη βιωσιμότητα του εγχειρήματος”.

Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών ΤΕΙ Κρήτης-Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 

Στις 26.02.2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών ΤΕΙ Κρήτης, μετά την εμπρόθεσμη πρόσκληση του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Το μοναδικό θέμα συνεδρίασης ήταν το πόρισμα της επιτροπής «Γαβρόγλου» όσον αφορά τις δυνατότητες εξέλιξης του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο.

Η Γενική Συνέλευση μετά την ενημέρωση που έκανε ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης και τις τοποθετήσεις των μελών του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών ΤΕΙ Κρήτης, κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:

• Η Γενική Συνέλευση στηρίζει ανεπιφύλακτα την εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, που ορίστηκε για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η δημιουργία ενός τρίτου Πανεπιστημίου στην Κρήτη, που θα προκύψει από την αυτοδύναμη εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης, είναι η μόνη δυνατή λύση μετά την άρνηση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τη συνένωση των τριών ΑΕΙ του νησιού.

• Η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι η εμβληματική αυτή διαδικασία πρέπει να τύχει της ολόθερμης στήριξης από ολόκληρη την Κρητική κοινωνία, καθώς και από απ’ όλους του θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της, και ζητά συγκεκριμένα από την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους της Κρήτης, τα Επιμελητήρια Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο (παραρτήματα Κρήτης), το Οικονομικό Επιμελητήριο (παραρτήματα Κρήτης),  το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (παράρτημα Κρήτης), τους Εμπορικούς Συλλόγους Κρήτης, και τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων να υποστηρίξουν ενεργά   την σχεδιαζόμενη πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης.

• Η Γενική Συνέλευση ζητά από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος, α) να περιλαμβάνεται ως έχει  στο νομοσχέδιο που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί η προτεινόμενη στο πόρισμα της Επιτροπής ακαδημαϊκή διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου,  δηλαδή όπως οριοθετείται από τα υφιστάμενα 12 Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, και ενισχύεται με τα 3 νέα Τμήματά με ευρύτερα επιστημονικά προγράμματα σπουδών, και β) να διατεθούν οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι καθώς και οι απαιτούμενες νέες θέσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να στηριχθεί πραγματικά και να είναι κατ’ ελάχιστον αποτελεσματική η προτεινόμενη ακαδημαϊκή διάρθρωση.

• Η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι η περαιτέρω χωροταξική εξάπλωση του νέου Πανεπιστημίου, με τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων εκτός της έδρας του νέου Πανεπιστημίου, αντιβαίνει σε κάθε έννοια επιστημονικότητας και κοινής λογικής και τείνει να ευτελίσει ένα εμβληματικό εγχείρημα σε μια διαδικασία εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων.

• Η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι το νέο Πανεπιστήμιο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει στις ακαδημαϊκές μονάδες του, Πολυτεχνική Σχολή 5ετούς φοίτησης, Γεωπονική Σχολή  επίσης 5ετούς φοίτησης, καθώς και προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα του Τουρισμού, όπως αναφέρεται και στο πόρισμα της Επιτροπής, και ζητά από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση των θέσεων αυτών στην ακαδημαϊκή διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου.

• Η Γενική Συνέλευση θεωρεί επίσης ότι είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμη για την κοινωνία η προτεινόμενη διοργάνωση 2ετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης από το νέο Πανεπιστήμιο, και ζητά από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει για την έγκαιρη θεσμοθέτηση του τρόπου επιλογής των σπουδαστών, την έγκριση των προτεινόμενων 2ετών προγραμμάτων καθώς και για την ουσιαστική χρηματοδότηση τους, προκειμένου αυτά να αρχίσουν τη λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

• Η Γενική Συνέλευση καλεί  τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων να καταθέσει έγκαιρα στην Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο της πανεπιστημιοποίησης του ΤΕΙ Κρήτης, περιλαμβάνοντας σε αυτό τις προαναφερόμενες προβλέψεις-  αιτήματα, ώστε το νέο Πανεπιστήμιο να ευρίσκεται στο μηχανογραφικό δελτίο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, και ζητά να μην υποκύψει στις μικροπολιτικές, συντεχνιακές και τοπικιστικές πιέσεις που ασκούνται με σκοπό την αλλοίωση του πορίσματος της Επιτροπής, με αλλαγές που οδηγούν στην ανατροπή και τη μη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ανδρέας Αναστασάκης                              Νίκος Βιδάκης         
Πρόεδρος Δ.Σ.                                      Γ. Γραμματέας Δ.Σ.

Ετικέτες: 
ΤΕΙ Κρήτης

Σχόλια (19)

 
γιαννης
01 Μαρ 2019 13:27

Έτσι , σωστά . Εύγε κύριοι καθηγητές , υποκλίνομαι στην γενναιότητα σας.
Μην αφήσετε τους υποχθόνιους και τους σκοτεινούς να σας καταστρέψουν , μη δεχθείτε τίποτα λιγότερο, μην αφήσετε τους φοιτητές σας ''στην απόξω''.
Προχωρήστε μπροστά όπως πάντα ξέρετε να κάνετε εκεί στην Κρήτη .
Να προστατέψετε την δουλειά σας και την υπόληψη σας, να προστατέψετε την περιουσία σας που δεν ειναι άλλο από τους φοιτητές σας. Να προστατέψετε τους μηχανικούς σας .
Μην επιτρέψετε να ξαναγίνει το βατερλό των μηχανικών της Θεσσαλίας , της Χαλκίδας της Καβάλας και το νεοεπιχειρούμενο της Κοζάνης. Έτσι ψηλά το κεφάλι .Να γίνετε ο φάρος και το κάλο παράδειγμα.
Επιτελούς να δούμε και κάποιους δίκαιους ανθρώπους σ'αυτη την πολύπαθη χώρα.
Ενα να ξέρετε το σωστό και το δίκαιο ειναι πάντα σωστό και δίκαιο έστω και αν όλοι οι άλλοι λένε ότι ειναι λάθος και άδικο.
Και πάλι εύγε.

 
mike
01 Μαρ 2019 14:32

Η γενική συνέλευση ξέχασε να στηρίξει τους ήδη αποφοίτους του τμήματος.....

Ααα ξέχασα!!!Αυτοί την έκαναν την δουλειά τους, κάνοντας το τμήμα το καλύτερο ΤΕΙ της χώρας και πάνω από αρκετά πανεπιστήμια........τώρα δεν τους χρειαζόμαστε πλέον.

Καλή τους τύχη λοιπόν με το υποβαθμισμένο τους πλέον πτυχίο.
Τα σέβη μου στην γενική συνέλευση ξέχασα να δώσω ..........

 
Ερώτηση
01 Μαρ 2019 14:52

Πόσα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης συμμετείχαν σε αυτή τη ΓΣ;

 
ΕΡΤ
01 Μαρ 2019 16:13

Μπορούν να μας που οι κ. καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης, που θα βρεθεί "η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ιδίως δε το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδομή"; (όπως προσδιορίζει ο νόμος)

Πχ τα τμήματα στη Σητεία και στο Ρέθυμνο έχουν τόσους ΔΕΠ που να περισσεύουν ώστε να καλύψουν και τα 2ετή προγράμματα σπουδών σε 2 κ 3 νέα τμήματα αντίστοιχα;

 
γιαννης για τον mike
01 Μαρ 2019 16:39

Εχεις απόλυτο δίκιο.
Κύριοι καθηγητές πρεπει να μιλήσετε και για αυτό το πολύ σημαντικό και δίκαιο.
Βέβαια ο κ. γαβρογλου θα απαντήσει πολιτικά '' θα ετοιμαστεί μια συνολική νομοθετική αντιμετώπιση του δικαίου αιτήματος αυτού''

 
ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΡΙΕΣ
01 Μαρ 2019 17:06

Σε Γεωπονική Σχολή πενταετούς φοίτησης θα εξελιχθεί το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων;;; Με 14 μέλη ΔΕΠ; Μήπως κι εκεί θα χρειαστεί να προσληφθούν και άλλα μέλη ΔΕΠ; Πώς θα βρεθούν τα χρήματα για όλα όσα ζητάνε;;; Μόνοι τους το αποφάσισαν αυτό και έκριναν ότι είναι εφικτό; Ας επιτρέψουν και σε κάποια ανεξάρτητη αρχή ή επιτροπή να κρίνει αντικειμενικά το όλο εγχείρημα.. Δεν γίνεται να ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει,....Είναι τεράστιες οι αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία όπως αντιλαμβάνομαι από τα δημοσιεύματα στον Τύπο...Και νομίζω ότι όποιος διαφωνεί δεν υπηρετεί απαραίτητα "μικροπολιτικές, συντεχνιακές και τοπικιστικές πιέσεις"...

 
PhD
01 Μαρ 2019 20:34

.... τελικά σε αυτή τη χώρα ποια είναι τα κριτήρια για τις σχολές που πρέπει να ιδρυθούν ? Τι έχει ανάγκη η χώρα η πόσους καθηγητές έχουμε να τους βολεψουμε σε σχολές της αρεσκείας των?
Πασχουμε από Πολυτεχνεία η από Γεωπονικές ? Φυσικά και όχι !!! Ήδη υπάρχει πληθώρα ανέργων από αυτές τις σχολές και φτάνουν και περισσεύουν οι ήδη υπάρχουσες!!!! Έλεος!!!!!!!!!!

 
Μαξιμαλιστικές προτάσεις!
02 Μαρ 2019 09:34

Γεωπόνοι 5ετους με 14μέλη Δεπ,
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 5 ετους με 16 μέλη ΔΕΠ και απόλυτη επικάληψη από τους ΗΜΜΗ του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Χημικοί Μηχανικοί 5ετους με 12 μέλη ΔΕΠ, μαξιμαλιστικη η πρόταση για 5ετους. 4ετες και εφαρμοσμενων επιστημών σας αρμόζει καλύτερα.

 
@Μαξιμαλιστικές προτάσεις!
02 Μαρ 2019 11:40

Άρα πρέπει να κλείσουν όλα τα παραρτήματα και να μεταφερθούν οι καθηγητές στο Ηράκλειο ώστε να προκύψουν τμήματα με >30 μέλη ΔΕΠ!!
Αλλά πως θα συντηρηρήσουμε τα σουβλατζίδικα και τα μπαράκια σε όλη την επικράτεια...

 
ΔΕΠ ΤΕΙ Κρήτης
02 Μαρ 2019 11:46

Οι Μηχανολόγοι και οι Ηλεκτρονικοί δεν πήραν έγκριση για εκπόνηση διδακτορικών, τώρα πως θα γίνουν πανεπιστημιακά τμήματα. Ενώ τα υπόλοιπα τμήματατα εκτός τους Ηλεκτρολόγους, Πληροφορικάριους και Γεωπόνους, όπου εγκρίθηκε ο φάκελος τους, δεν έκαναν καν αίτηση γιατί δεν πληρούσαν τις υποχρεώσεις!!!
Με απλή λογική μόνο τα τμήματα με ΔΕΠ με προσόντα που έχουν αξιολογηθεί απο επιστημονικές επιτροπές, πρέπει να γίνουν πανεπιστημιακά τμήματα, να απορροφήσουν τους καθηγητές που έχουν σχετικά γνωστικά αντικείμενα και όλα τα υπόλοιπα τμήματα να δίνουν μόνο 2-ετη προγράμματα σπουδών στους απόφοιτους ΕΠΑΛ.

 
@ΔΕΠ ΤΕΙ Κρήτης
02 Μαρ 2019 12:05

Για ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε βλέπω. Ξέρω ότι έχετε τρομοκρατηθεί αλλά 1 χρόνο σας παρακαλούσε ο πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης και εσείς σφυρίζατε κλέφτικα. Επιπλέον, σας έδωσε να καταλάβετε με πολλούς τρόπους πως εάν δεν συμφωνήσετε το ΤΕΙ Κρήτης θα γίνει αυτόνομο πανεπιστήμιο, μιας και ο θεσμός των ΤΕΙ κλείνει τον κύκλο του.
Σε ένα μήνα το Πολυτεχνείο Κρήτης θα είναι το μικρότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Εύχομαι οι νέες διοικήσεις να προχωρήσουν στην εννοποίηση και των 3 πλέον πανεπιστημίων στο νησί.

 
@ ΔΕΠ ΤΕΙ Κρήτης
02 Μαρ 2019 13:03

Ξεχάσατε, ελπίζω όχι σκόπιμα, το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, το οποίο πήρε και αυτό έγκριση για 3ο κύκλο σπουδών.
Και ποιο το αποτέλεσμα βέβαια; Κλείνει πανηγυρικά, ενώ ξεφυτρώνει ένα Τμήμα Χημικών Μηχανικών που είναι αμφίβολο αν και πότε θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του.
Με απλά λόγια: πουθενά δεν υπάρχει λογική στον όλο σχεδιασμό και όλα έχουν γίνει με κριτήρια σαφώς μη ακαδημαικά.

 
ΠΚΣ
02 Μαρ 2019 13:05

ΣΤΕΦ & ΣΕΦΕ να παραμείνουν διαφορετικές σχολές.
Η ΣΤΕΦ να γίνει 5ετής και Η ΣΕΦΕ να παραμείνει 4ετής

 
ΣΚΕΨΕΙΣ
02 Μαρ 2019 18:19

Ποιός ή ποιοί εισηγήθηκαν την δημιουργία τμήματος Χημικών Μηχανικών; Ποιά η αναγκαιότητα; Με ποιές υποδομές και ποιό προσωπικό; Κάποιοι, όχι μόνο θέλουν πιεστικά να γίνουν με το ζόρι Πανεπιστημιακές οι Σχολές τους αλλά και να ιδρύσουν και κάποιες νέες Σχολές για τις οποίες δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές έως τώρα, απ΄όσο διαβαζουμε σε δημοσιεύματα και σχόλια... Μόνοι τους κρίνουν ότι μπορούν, μόνοι τους προτείνουν και αποφασίζουν; Γιατί άραγε;;Ποιός ή ποιοί θα ωφεληθούν από αυτό; Ποιός κρίνει την αναγκαιότητα όλων αυτών; Πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώνει τα όνειρα ή/και τις φιλοδοξίες κάποιων; Καταλαβαίνω μήπως κάτι λάθος; Όσο για την ίδρυση Γεωπονικής Σχολής, από ένα τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με 14 μέλη ΔΕΠ, δεν έχω σχόλια!!!

 
Φορολογούμενος
02 Μαρ 2019 23:39

Οι περισσότεροι σχολιαστές εδώ αναφέρουν το ίδιο πράγμα το οποίο ούτε οι κκ. της Κοσμητείας της ΣΤΕΦ ούτε τα μέλη ΔΕΠ αναφέρουν. Πως θα λειτουργήσουν τόσα τμήματα ?
Με μεταδιδάκτορες ? μα αν υπάρχουν κατά μέσο όρο 15 μέλη ΔΕΠ ανά τμήμα στις 5ετής σχολές και 9 στις 4ετής και δεδομένου ότι θα έχουν 6 μαθήματα ανά εξάμηνο θα χρειάζονται ανά τμήμα 10-15 μεταδιδάκτορες !!!!!!!! Μέχρι να εκλεγούν νέοι διδάσκοντες.
Τελικα απλά για να λειτουργήσουν τα τμήματα χρειάζονται τουλάχιστον 10 διδάσκοντες ανά τμήμα δηλαδή 150 (διπλασιασμό) των υπαρχόντων καθηγητών και χωρίς να μετράμε ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό.
Ποιος θα πληρώσει για όλο αυτό ?
Εδώ στο ΤΕΙ Κρήτης τα λένε μόνοι τους που από 13 έγιναν 15 τα τμήματα φαντάζομαι τι θα γίνεται στα υπόλοιπα ΑΕΙ που αν και συγχωνευθηκαν ΑΕΙ αυξήθηκαν τα τμήματα κατά πολύ περισσότερο.
Το υπουργείο έχει υπόψη του τι χρήματα χρειάζονται ? για να γίνουν τα τμήμα αυτά βιώσιμα??? ή μήπως ….. Ιδρύει τμήματα για να τα κλείσουν άλλοι αργότερα????

 
Μαξιμαλιστικό το 5-ετες.
03 Μαρ 2019 01:09

Κανένα Τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης δεν μπορεί να υποστηρίξει 5-ετείς σπουδές. Η λύση για όλα τα πρώην ΤΕΙ είναι να αποδοθούν σε τετραετούς φοίτησης συν μεταπτυχιακό τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα Πολυτεχνεία. Στο ΤΕΙ Κρήτης θα χωρούσαν μία Σχολή Μηχανικών και μία Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας και οι δύο τετραετούς φοίτησης. Όσο για γεωπόνους πενταετούς φοίτησης με 14 μέλη ΔΕΠ... απλά ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟ 5-ΕΤΕΣ!!!
Όσο για το όνομα
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Επιστημών & Τεχνολογίας (M.U.S.T.)
για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μεσογειακά πανεπιστήμια.

 
Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
03 Μαρ 2019 16:12

@Μαξιμαλιστικό το 5-ετες
Θα ήταν μια καλή λύση το Bsc + Msc αν δεν ήθελαν οι συντεχνίες την πίτα δικιά τους.

 
Γιαννης Μ.
03 Μαρ 2019 19:43

Για τους αποφοίτους, τίποτα ε; Τι στο καλό... Έχουμε φταίξει σε κάτι άλλο, εκτός του ότι κάποτε τους είχαμε καθηγητές;

 
@Γιαννης Μ.
04 Μαρ 2019 00:42

Το Πτυχιό + Μάστερ ισοδύναμο με επαγγελματικά δικαιώματα πολυτεχνικής σχολής καλύπτει και τους απόφοιτους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.