Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Σε επταήμερη διαβούλευση έως την Τετάρτη 27 Μαρτίου
Δημοσίευση: 21/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε  διαβούλευση θα τεθεί από αύριο  από 22 Μαρτίου, μέχρι  και   τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 27 Μαρτίου, το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ .

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια σας στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/opengov

Άρθρο 1
Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Ο ν. 4186/2013 (Α ́ 193) τροποποιείται ως εξής:

α) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται από το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

«1. Η Α ́ Τάξη και η Β ́ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.»

β) η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

«2. Η Γ ́ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.»

γ) οι παρ. 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οι παρ. 3 έως 7 του άρθρου 3 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 3Γ του άρθρου 2 καταργείται από το σχολικό έτος 2019- 2020.

δ) το άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4532/2018 (Α ́ 63) αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: α) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, β) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5, 2. α)

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5,

β) Η περίπτ. α ́ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:

αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13). Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), ή

ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη που οφείλεται σε: ααα) θάνατο του ενός γονέα, βββ) αναπηρία του ενός γονέα, εάν ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

γγ) εγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας, ή

δδ) μετεγγράφονται από την α ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην α ́ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΕΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής:

Οι μαθητές της Β ́ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α ́ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.

β) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α ́ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των παρ. 1 και 2 με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.

γ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν βάσει της Α ́ δήλωσης προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού.

4. α) Για τους μαθητές, στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

β) Οι μαθητές στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α ́. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α ́ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ ́ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία.

γ) Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α ́ δήλωση προτίμησης.

5. Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

β) στα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σ’ αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτ. α ́, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»

ε) μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Επιστημονικά Πεδία

1. α) Τα Τμήματα και Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται
ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες

2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής

4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.

Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία. δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Μαθηματικά, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και η Οικονομία.»

στ) Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1

Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων» ζ) Μετά το άρθρο 13Β προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 13Γ
Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 13Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου 4.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 5 του άρθρου 4.

3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.

4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της περίπτ. β ́ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. ββ ́ της περίπτ. α ́ της παρ. 2 του άρθρου 4.

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13Δ.

Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) ο χρόνος υποβολής της Α ́ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β ́ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,

β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ ́ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,
γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται,

ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στ) τα τμήματα και οι σχολές, μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησής τους, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,

ζ) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου εκάστου σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,

η) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.

θ) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α ́ 156).

ι) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών,

ια) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

ιβ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,

ιγ) το ποσοστό συμμετοχής στην τελική βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,

ιδ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής,

ιε) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ιστ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας.

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.»
η) Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:

α) Οι περίπτ. β ́ και γ ́ της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ ́ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

γ) καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,» β) Στην παρ. 8 του άρθρου 42 προστίθενται περιπτ. ε ́ και στ ́ που έχουν ως εξής:

«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και

στ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.»

2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσμετράται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, αλλά μόνο ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, β) η Α ́ δήλωση προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, δεν υποβάλλεται έως τις τριάντα (30) Ιουνίου, αλλά έως τις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου από τους μαθητές της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ..

3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ ́ τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ ́ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..

4. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021:

α) οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 3, η παρ. 2 του άρθρου 13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/14 (Α ́ 258),

β) η παρ. 33 του άρθρου 39, η παρ. 3, 4, η περίπτ. β ́ της παρ. 5 και η παρ. 7 του άρθρου 42, η περίπτ. β ́ της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

γ) οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α ́ 164),

δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση την παρ. 4 και η παρ. 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

5. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) π.δ. 46/2016 (Α ́ 74),

β) η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193)

Σχόλια (17)

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ
27 Μαρ 2019 16:57

Ως ο εμπνευστής από το 2013 της πρότασης για το 5ο προαιρετικό μάθημα, το επονομαζόμενο και σύστημα 4+1 σύστημα.
Ως ο μόνος εκπαιδευτικός που πρότεινε στον "Εθνικό" "Διάλογο" το 2015 ολοκληρωμένη πρόταση που βασιζόταν στο Εθνικό Απολυτήριο και στην Ελληνική Πραγματικότητα.
Ως εκπαιδευτικός που έχει διαβάσει το "3ετές πρόγραμμα για την Παιδεία" του Κ. Γαβρόγλου και παρακολουθεί τα τεκταινόμενα τα τελευταία 10 έτη στην Εκπαίδευση με συνέπεια.
Ως πολίτης που παρακολουθεί την διακωμώδηση της έννοιας της διαβούλευσης και της ανυπαρξίας στρατηγικής και οράματος στην Εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια.

Παρακολουθώ άναυδος τον ένα διάλογο του Υπουργείου να διαδέχεται τον άλλο και τη μία διαβούλευση να συμπληρώνει την άλλη. Όποτε δεν αρέσει το ένα πόρισμα, δημιουργείται άλλο.

Τα θετικά στοιχεία της πρότασης πολλά, οφείλονται όμως σε αυτούς που έχουν συλλάβει το βασικό της σχήμα και όχι στους συντάκτες του σχεδίου νόμου. Οι ατέλειες της πρότασης επίσης πολλές, βασίζονται σε εμμονές, φαντασιώσεις και έλλειψη επίγνωσης της πραγματικότητας και του τί συντελείται διεθνώς στην διάχυση της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Δεν ξαφνιάζει η παραμορφωμένη προβολή της Επιστήμης της Πληροφορικής στο "Σχέδιο" του "Νέου" Λυκείου των Δεσμών. Όσα άρθρα σε εφημερίδες και ανώνυμα σχόλια σε ιστοσελίδες κι αν γραφτούν, δεν αναθεωρείται το γεγονός ότι οι συντάκτες ούτε ξέρουν ούτε μπορούν να παράξουν το νέο.

Όπως δεν έγινε εξορθολογισμός της ύλης το 2016, δεν αναθεωρήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια, δεν άλλαξαν τα Προγράμματα Σπουδών, δεν επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί (δεν σχεδιάστηκε καν), δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός (θεμέλιο σύμφωνα με τον Υπουργό στις αναρίθμητες συνεντεύξεις του για την επιτυχία της "ελεύθερης πρόσβασης") και πάρα πολλά άλλα.
Δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, δεν γράφτηκαν ούτε 2 γραμμές για τις απολυτήριες εξετάσεις.

Ελπίζω να υπάρξει κάποια ηγεσία στο Υπουργείο που όντως επιθυμεί να ανατάξει το δημόσιο σχολείο, κι ας μην έχει τον ... προγραμματισμό της Ελβετίας που έχει η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του επικεφαλής της.

 
ΠΕ86
25 Μαρ 2019 08:21

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν.Η Πληροφορική στο απόσπασμα!Ποιoς; Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η !ΕΤΟΣ 2019!Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!

 
Μαθητής
24 Μαρ 2019 23:07

Με την αύξηση των ωρών των μαθημάτων κατεύθυνσης στην τρίτη λυκείου δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως με την αύξηση της ύλης είναι ανούσια η αύξηση, εφόσον αποσκοπεί στην ελάττωση των φροντηστηρίων. Δεν παραλείπω πως οι μαθητές της Δευτέρας λυκείου έχουν ήδη αρχίσει την αντίστοιχη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει πως με την εισαγωγή της νέας ύλης (η οποία χρειάζεται και κάποια προδιεργασία ήδη από το γυμνάσιο) η ύλη απλώς δεν βγαίνει και η προετοιμασία είναι ελλιπής. Εν ολίγοις, η αύξηση των ωρών είναι ευπρόσδεκτη, όχι όμως και η αύξηση της ύλης. Το πιο δίκαιο θα ήταν να εφαρμοστεί το νέο σύστημα σε μαθητές που ακόμα δεν έχουν φτάσει στις λυκειακές τάξεις

 
Προκόπιος Πατσελλης
24 Μαρ 2019 20:29

Συμφωνώ με το νέο σύστημα,όμως δεν συμφωνώ με την αυξηθεί της ύλη, πρεπει να παραμείνει ίδια

 
Δον Κιχώτης
24 Μαρ 2019 15:13

@Ολιγαρκής αφθονία.
1. Υπάρχει και η περίπτωση να καταλαβαίνει... γι' αυτό και η Αριστερά που ευτύχησε ο μαρτυρικός Λαός μας να τον κυβερνά, αποφάσισε να πατάξει τη Διαφθορά για να πάρει επιτέλους ανάσα αυτός ο τόπος. Έτσι, μετά την καθαρίστρια με το πλαστό απολυτήριο του Δημοτικού, πήρε σειρά η γιαγιά και ακολουθεί σε λίγο και το κορι-τσάκι με τα χαρτομάντιλα που κάθεται λίγο παρακάτω. Το «ηθικό πλεονέκτημα» είναι ήδη ορατό! Μη μου πεις τίποτε για την άλλη Διαφθορά γιατί αυτή δεν πηγαίνει στη λαϊκή αγορά... και επομένως η σύλληψή της είναι αδύνατη.

2. Ας πούμε τώρα και κάτι σχετικό με την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα.
Η πλούσια αφθονία τους είναι δυστυχώς απούσα για άλλη μία φορά. Αυτό οφείλεται στη φτωχή φαντασία των συνεργατών που αδυνατούν να βρουν νέες ελκυστικές ονο-μασίες σε αγέννητα τμήματα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να συμβάλλουμε όλοι στην επί-λυση του «δημογραφικού προβλήματος» που μαστίζει τα Πανεπιστήμιά μας και να τους δώσουμε ζωή τώρα που αχνοφαίνεται η ανάπτυξη. Πρωτοπόρο σ’ αυτόν τον αγώνα πρέπει να είναι το ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα που παρακολουθεί αμήχανο τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται... Να φταίει άραγε η εαρινή κόπωση;
Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε ψηλότερα, να λάμψουν τα μάρμαρα των Νέων Τμημάτων, να γίνει παρελθόν η ολιγαρκής αφθονία, να ανασάνει η Πατρίδα!...
Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου,
σκύβω το κεφάλι στα μαρτύριά σου...

 
Νίκη
24 Μαρ 2019 14:33

Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η προσπάθεια που κάνετε για το νέο σύστημα για την μείωση των φροντιστηρίων αλλά με την αύξηση της ύλης ίσα ίσα που θα αυξηθούν οι ώρες των φροντιστηρίων που απαιτούνται,επίσης δεν με την εκχώρηση των λογοτεχνικών κειμένων στην ύλη της έκθεσης κάνετε ένα μάθημα που είναι ήδη δύσκολο ακόμα πιο δυσκολο

 
Ολιγαρκής αφθονία.
23 Μαρ 2019 20:13

Ολιγαρκής είναι η 90χρονη Πόντια γιαγιά με ανήμπορο σύζυγο και άνεργα παιδιά που έπλεκε τερλίκια και τα πουλούσε στη λαϊκή.Συνελήφθη,πέρασε 12 ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα ,της πήραν αποτυπώματα και σχηματίστηκε δικογραφία.
Αφθονία είναι σχεδόν όλο το πολιτικό σύστημα που ζει με αυτήν και δεν καταλαβαίνει το τι γίνεται γύρω του.Μια ματιά στο μενού του Πρωθυπουργικού αεροσκάφους το επιβεβαιώνει.

 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ....ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
22 Μαρ 2019 23:07

Αργεί πολύ το πολυνομοσχέδιο που αναβαθμίζει το ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο. Ελπίζουμε να μην υποχωρήσουν στις πιέσεις οι.......του υπουργείου Παιδείας. Γρίφο αποτελεί και το όνομα του νέου Πανεπιστημίου καθώς και ΕΚΠΛΗΞΗ οι 5ετής σπουδές στα αντικείμενα των Μηχανικών και Γεωπονικών Επιστημών!

 
ΓΣ
22 Μαρ 2019 18:33

Ουτε τα προσχήματα δεν τηρουνται πλεον. Διάλογος 1 εβδομάδα (με εορταστικό τριήμερο στη μέση) για ένα τόσο σοβαρό και πολύπλοκο θέμα οπως η εισαγωγή στα ΑΕΙ. Είναι εξοργιστική η ελαφρότητα με την οποία προσεγγίζουν την όλη διαδικασία, και δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει η διαβούλευση στην ουσία της, και ότι δεν έχουν σκοπό να τη λάβουν υπ'όψη. Αλλά θέλουμε να κάνουμε "τσεκ" το κουτάκι που λεέι ότι έγινε "διαβουλευση". Αφήνω στην άκρη το ότι δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ να αλλάζει σε κάποιο μικρό η μεγάλο βαθμό κάθε χρόνο. Ξεπεσμός και μικροπολιτική.

 
Κωστας_Δ
22 Μαρ 2019 13:49

Το νέο σύστημα δε βελτιώνει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής στις σχολές που απαιτούν προσπάθεια από τους μαθητές (για την εισαγωγή τους).
Το αντίθετο, καταργώντας τα μαθήματα βαρύτητας γίνεται πιο άδικο στην τελική μοριοδότηση, αφού εξισώνει τώρα τα πάντα. Επίσης οι μαθητές ξαφνικά θα πρέπει να εξεταστούν τώρα ΚΑΙ στη Λογοτεχνία.
Είπαμε, το κύριο μέλημα του νέου συστήματος είναι πώς θα κάνει φοιτητές τους μαθητές που δεν προσπαθούν. Ο άλλοι, οι συνεπείς, ας πρόσεχαν...

 
TEI Kρήτης
22 Μαρ 2019 09:59

Το σχέδιο νόμου για την πανεπιστημιοποίηση του τει κρήτης πότε θα βγεί;
Δεν θα εντάσσονταν μαζι με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ σε ενοιαίο πολυνομοσχέδιο;

 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
22 Μαρ 2019 09:16

Μέχρι τέλος του Μάρτη έχει δηλώσει ο Υπουργός οτι θα έρθει στη Βουλή και κατά συνέπεια στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία.....ΑΡΓΕΙ πολύ όμως και οι εκλογές πλησιάζουν!

 
Νίκος Κ
21 Μαρ 2019 22:50

Μια πρόβλεψη για την "ελεύθερη πρόσβαση":
- Ή αυτό το σύστημα δεν θα εφαρμοστεί ποτέ (το πιθανότερο).
- Ή (εάν εφαρμοστεί) η ελέυθερη πρόσβαση θα γίνει σε ελάχιστες Σχολές. (Δηλαδή πολύ κακό για το τίποτα).

 
@εκπαιδευτικός
21 Μαρ 2019 21:42

σωστα συναδελφε δεν περιεχονται οι δημοτικες πανελλαδικες...

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
21 Μαρ 2019 20:42

Οι διατάξεις για τον τρόπο λήψης του εθνικού απολυτηριου δεν περιέχονται στο νομοσχέδιο. Εκτός και αν καθορίσουν με υπουργική απόφαση μεταγενεστερα. Συντομα να γινει η ανακοίνωση της εξεταστεας ύλης και καθορισμός των όρων λήψης του εθνικού απολυτηριου το οποίο θα δίνει την πρόσβαση στα ΤΕΠ

 
Αρβανιτόπουλος (εντός)
21 Μαρ 2019 20:12

δεν παίρνετε και τις αναρτήσεις από τη διαβούλευση του Αρβανιτόπουλου του 2013; μην τα ξαναγράφουμε:
εγκλωβισμος μαθητών σε μικρα πεδία, ελλειψη επαγγελματικου προσανατολισμου, υλη σφηνακι σε 6ωρα που δεν αφομοιωνονται, παλια βιβλία και πολλα άλλα που λόγω κλειστων τμημάτων δεν προλαβαίνουμε να τα γράψουμε ξανά εντός της νεας διαβουλευσης

 
διαβούλευση
21 Μαρ 2019 19:24

από τον ιανουάριο 2015 η Καλαμαρά του Σύριζα δήλωνε ότι "είμαστε έτοιμοι".
Βέβαια τότε δεν ήξερε η ίδια ότι θα υλοποιηθεί το νέο Λύκειο του Αρβανιτόπουλου μετά από 3 διαλόγους και ισάριθμα πορίσματα.
Λες και έχει νόημα η διαβούλευση ρε παιδιά....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ