Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στα «κάγκελα» ο Κοσμήτορας της ΣΟΔΠ και οι καθηγητές του τμ. Πληροφορικής του Πανεπ. Πελοποννήσου

"Η φημολογούμενη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα δεν υπηρετεί τη διασύνδεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά παράλληλα εισάγει σοβαρές επικαλύψεις στα αντικείμενα της νέας Σχολής με τα αντικείμενα ήδη υφισταμένων σχολών του Παν. Πατρών"
Δημοσίευση: 27/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στα «κάγκελα» βρίσκονται ο Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής και οι καθηγητές ου τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι επίκειται αποορόφηση της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος από το Ιδρυμά τους και ταυτόχρονα ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα , αντί στην Τρίπολη , όπως προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής «Γαβρόγλου».

« Η φημολογούμενη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα δεν υπηρετεί τη διασύνδεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά παράλληλα εισάγει σοβαρές επικαλύψεις στα αντικείμενα της νέας Σχολής με τα αντικείμενα ήδη υφισταμένων σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Σχολής, στερώντας τη δυνατότητα από τους υποψήφιους φοιτητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προσανατολίζονται στα αντικείμενα αυτά να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους» τονίζουν οι καθηγητές σε ανοικτή επιστολή και υπογραμμίζουν τα εξής:

Πολυτεχνική στην Τρίπολη: Στο πλαίσιο των διεργασιών σχετικά με τη συνεργασία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΤΕΙ Πελοποννήσου, το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει τοποθετηθεί, με απόφαση Συνέλευσης από τις 10 Οκτ 2018, ζητώντας την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής 5ετούς φοίτησης με έδρα την Τρίπολη και μετεξέλιξη του τμήματος σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η Επιτροπή «Γαβρόγλου»: Στη συνέχεια, η μεικτή επιτροπή συνεργασίας για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, η οποία συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπέβαλε σχέδιο στο οποίο προβλέπεται ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής 5ετούς φοίτησης με έδρα την Τρίπολη και με δύο τμήματα

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και

β) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Το υπουργείο Παιδείας: Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί του σχεδίου που υποβλήθηκε από τη μεικτή επιτροπή συνεργασίας.

Διαρροές: Αντιθέτως, αρχικά υπήρξαν διαρροές περί απόρριψης της ίδρυσης πολυτεχνικής σχολής, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, πρόσφατα δε είδαν το φως της δημοσιότητας σενάρια σύμφωνα με τα οποία προωθείται ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, προκειμένου για την υποστήριξη της ένταξης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ενταξη  της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:  Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω σενάρια, το θέμα της ένταξης της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται σε συζητήσεις μεταξύ του Υπουργείου και των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ δεν έχει ζητηθεί αντίστοιχα η γνώμη των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ανησυχία: Οι υπογράφοντες καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αισθανόμενοι αφ’ ενός ευθύνη και ανησυχία απέναντι στους φοιτητές μας, για το πώς οι διαφαινόμενες εξελίξεις τους επηρεάζουν και αφ’ ετέρου την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπηρετούμε ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής:

Α. Τονίζουμε ότι η αρχική πρόταση του τμήματος, καθώς και το σχέδιο που υπεβλήθη από τη μεικτή επιτροπή συνεργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελούν τις μοναδικές προτάσεις, που έχουν διαμορφωθεί από αρμόδια όργανα κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιστημονικές εξελίξεις και τάσεις, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και το δυναμικό των ιδρυμάτων, δίδοντας προοπτικές βιωσιμότητας και εξέλιξης. Υπό αυτό το πρίσμα, υποστηρίζουμε απόλυτα τις δύο αυτές προτάσεις και εμμένουμε στην υλοποίησή τους. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι η πρόταση της μεικτής επιτροπής συνεργασίας για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στην Τρίπολη ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον παραγωγικό ιστό και την οικονομία της περιοχής (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη, αξιοποίηση ήπιων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, βιομηχανικός και βιοτεχνικός κλάδος σε μεταποίηση και καινοτομία). Στον αντίποδα, η φημολογούμενη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα δεν υπηρετεί τη διασύνδεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά παράλληλα εισάγει σοβαρές επικαλύψεις στα αντικείμενα της νέας Σχολής με τα αντικείμενα ήδη υφισταμένων σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Σχολής, στερώντας τη δυνατότητα από τους υποψήφιους φοιτητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προσανατολίζονται στα αντικείμενα αυτά να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Β. Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στη διαμόρφωση σεναρίων και την προώθηση εξελίξεων σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς την ενεργό και αποφασιστική συμμετοχή των ακαδημαϊκών του οργάνων.

Γ. Ζητούμε άμεση και επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο σχετικά με: (α) τη θέση του Υπουργείου αναφορικά με το σχέδιο που υποβλήθηκε από τη μεικτή επιτροπή συνεργασίας και τεκμηρίωση επί των τυχόν υφιστάμενων αντιρρήσεων και (β) άλλα σχέδια που ενδεχομένως έχουν διαμορφωθεί και που αφορούν τις συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους στόχους που έκαστο εξ αυτών επιδιώκει και τις σχετικές μελέτες επί των οποίων καταρτίστηκαν τα σχέδια αυτά.

Την ανοικτή επιστολή υπογράφουν οι:

Αθανασιάδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής

Βλάχος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Γλεντής Γεώργιος-Όθωνας, Καθηγητής

Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Καλόξυλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής

Μαράς Ανδρέας, Καθηγητής

Μοσχολιός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπουκουβάλας Αντώνιος, Καθηγητής

Πέππας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Πλατής Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Σαγιάς Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής

Σταυδάς Αλέξανδρος, Καθηγητής

Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσούλος Γεώργιος, Καθηγητής
 

Σχόλια (12)

 
Άκης
27 Μαρ 2019 22:30

Τον καφέ της παρηγοριάς κέρασε και το ΠΑ.ΠΕΛ. στο ΤΕΙ.

 
ότι ναναι
27 Μαρ 2019 22:48

<<Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω σενάρια, το θέμα της ένταξης της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται σε συζητήσεις μεταξύ του Υπουργείου και των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ δεν έχει ζητηθεί αντίστοιχα η γνώμη των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.>> Έχουν άδικο;;; Το όλο σχέδιο συγχώνευσης Πανεπιστημίου Πατρών - Τει δυτικής Ελλάδας με την παράνοια ένταξης ΣΤΕ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γίνεται μέσα από υπόγεια κανάλια που ουδεμία σχέση με "συνέργεια" έχουν.

 
συνέργεια
27 Μαρ 2019 23:04

το ΤΕΙ δυτικής Ελλάδας έχει ακούσει όχι από το ΕΑΠ, το Παν. Πελοποννήσου και από το Παν. Πατρών ως βασικού παίκτη, καθώς συζητήσεις ενάμιση έτους δεν καταλήγουν πουθενά. Το πιθανότερο πλέον σενάριο, είναι να ακολουθήσει την πορεία του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ , εγκαταστάσεις σε 6 πόλεις και άρτια οργάνωση. Λείπει μια μικρή αναδιάρθρωση των τμημάτων προς τα γνωστικά αντικείμενα και των αριθμό των καθηγητών. Πολλά πανεπιστήμια είναι λιγότερο ισχυρά από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 
Άλλη λύση
28 Μαρ 2019 09:07

Μπορεί βέβαια να καταργηθεί, γιατί αφού δεν το θέλει κανένα ΑΕΙ σημαίνει ότι αφενός καλύπτει ήδη τα αντικείμενα και αφετέρου ότι βρίσκεται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Άρα τι ανάγκη καλύπτει πλέον ως ίδρυμα πέρα από τις θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ και στις κατά τόπου καφετέριες και σουβλατζίδικα;

 
Σπύρος
28 Μαρ 2019 10:43

Πολύ εύκολα λέτε το "να καταργηθεί". Αυτή η κατάργηση όμως σημαίνει πως τουλάχιστον 200 άτομα, (έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια —οι περισσότεροι σχεδόν δεκαετία), θα μείνουν στο δρόμο. 200 οικογένειες. Μπορώ να δεχτώ όλα τα επιχειρήματα και τους φόβους που μπορεί να έχει κάποιο Τμήμα και οι καθηγητές του, μπορώ να δεχτώ ακόμα και τις συντεχνιακές λογικές που εκφράζουν πολλά Τμήματα που αρνούνται την συγχώνευση υπό τον μανδύα δήθεν "ακαδημαϊκών κριτηρίων", αυτό που με τρομάζει όμως είναι η αναλγησία, το να λέμε "να καταργηθεί" όταν ξέρουμε τί σημαίνει αυτό...

 
@Σπύρος
28 Μαρ 2019 10:59

Το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν θα μπορεί να εργαστεί έτσι κι αλλιώς όταν γίνουν ΑΕΙ. Είναι διαφορετικές οι διαδικασίες.

 
Νικος
28 Μαρ 2019 11:57

Η λυση ειναι μια .Πανεπιστημιοποιηση του ΤΕΙ Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ οπως στη Κρητη .

 
‘Ρεαλιστής’
28 Μαρ 2019 12:04

Μετά από :
Την απόρριψη του ΕΑΠ και του κ. Υπουργού της συνέργειας με το ΤΕΙ Δ.Ε.
Την απόρριψη από την μεγάλη πλειοψηφία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών της πρότασης του κ. Υπουργού για απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του ΤΕΙ Δ.Ε. (πλην της ΣΤΕ).
Την δημόσια αντίδραση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκδοχή συνέργειας με την ΣΤΕ του ΤΕΙ Δ.Ε. με δημιουργία σχολής στη Πάτρα που θα ενταχθούν. Σε αυτή την σφοδρή αντίδραση με ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά επιχειρήματα υπερασπίζονται με απόλυτη πειστικότητα την μετατροπή του Τμήματος τους σε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και της Σχολής τους σε Πολυτεχνική με δύο Τμήματα στην έδρα του Πανεπιστημίου τους στη Τρίπολη, όπως άλλωστε έχει προτείνει η επιτροπή του κ. Υπουργού για την σχετική συνέργεια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου.
Την συνεχή απαξίωση του ΤΕΙ Δ.Ε. και κυρίως της ΣΤΕ που εμφανίζεται στο Πανελλήνιο σαν ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα αιωρούμενο που προσπαθεί το Υπουργείο να το ‘φορτώσει’ κάπου για να προχωρήσει στον βασικό στόχο του να καταργήσει όλα τα ΤΕΙ από το μηχανογραφικό των πανελληνίων εξετάσεων και να υπάρχουν μόνο Πανεπιστημιακά Τμήματα.
Υπάρχουν δύο εκδοχές:
Η πρώτη ο κ. Υπουργός να ανακαλέσει την βασική του θέση ότι οι συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα γίνουν μόνο εάν τις αποδεχτούν τα ακαδημαϊκά όργανα (Σύγκλητοι, συνελεύσεις Τμημάτων) των εμπλεκομένων ΑΕΙ και ο ίδιος να αποφασίσει με κριτήρια πολιτικά αγνοώντας τα ΑΕΙ αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος συνεργειών με τη βία και με αντίθετα τα εμπλεκόμενα ΑΕΙ.
Η δεύτερη το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος να μετασχηματισθεί σε ένα μικρού σχετικά μεγέθους μοντέρνο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με ανασυγκροτήσεις των υπαρχόντων Τμημάτων του ώστε να γίνουν βιώσιμα και ανταγωνιστικά στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον και να συμπληρώσουν τα κενά που δεν καλύπτουν τα υπάρχοντα Πανεπιστήμια. Ο σχεδιασμός της νέας αρχιτεκτονικής του μπορεί να γίνει άμεσα αν συνεργασθούν έμπειρα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης σπουδών με ακαδημαϊκό κύρος Καθηγητές του, με νέους ακαδημαϊκά ενεργούς Καθηγητές ώστε μια σύγχρονη πρόταση να παρουσιασθεί και να εγκριθεί από τα όργανα του ΤΕΙ (συνελεύσεις Τμημάτων, Σύγκλητος) και να γίνει αποδεκτή από την ευρύτερη κοινωνία και το Υπουργείο. Αξίζει να σημειωθεί πως το μέγεθος αυτού του Πανεπιστημίου θα είναι στην ίδια τάξη μεγέθους υπαρχόντων Πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη σημερινή του μορφή, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κ.α. Αυτή η επιλογή αν και προκύπτει από τις αρνήσεις των υπαρχόντων Πανεπιστημίων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο, ευέλικτο, σύγχρονο και μοντέρνο Πανεπιστήμιο που να καλύψει τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής σε συνεργασία αλλά και ανταγωνιστική άμυλα με τα άλλα Πανεπιστήμια.

 
Προς Σπύρο
28 Μαρ 2019 12:30

Δίνετε την κοινωνική διάσταση του θέματος που όμως κρύβει όλη την παθογένεια του συστήματος και εν τέλει την πραγματικότητα του ποια ανάγκη τελικά καλύπτει.

 
Πελοπόννησος
28 Μαρ 2019 13:50

Η Τρίπολη δικαιούται Πολυτεχνική Σχολή. Δεν υπάρχει άλλη στην ίδια περιφέρεια. Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό από τον Υπουργό το πόρισμα της Επιτροπής που εκείνος έχει ορίσει;

 
Άνθρωπος_Χ
30 Μαρ 2019 02:43

Δυστυχώς το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διασύρεται στο πανελλήνιο.

Μια κάποια λύση θα ήταν αντί αυτό να συγχωνευτεί με κάποιο Πανεπιστήμιο, θα ήταν ένα Πανεπιστήμιο να συγχωνευτεί με το ΤΕΙ...

Τέλος, θα μπορούσε να πανεπιστημιοποιηθεί αυτόνομο και η Νομική Σχολή να ιδρυθεί σε αυτό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.