ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΚΙΝΑΛ: 16 Θέσεις για την Παιδεία, την Εκπαίδευση & τη Δια Βίου Μάθηση

Κατάργηση του ν. Γαβρόγλου για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών
Δημοσίευση: 02/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

1.Ενίσχυση του Ολοήμερου  Σχολείου.

α) Πλήρη εφαρμογή της ολοήμερης λειτουργίας και ενίσχυση των δομών και του προσωπικού στην Προσχολική Εκπαίδευση. Πολυδύναμα νηπιαγωγεία, με σταδιακή υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

β) Υλοποίηση σχεδίου κτιριακής αναβάθμισης των υποδομών της Προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και της Δημοτικής εκπαίδευσης για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ολοήμερου προγράμματος.   

γ) Επαναφορά του  Ολοήμερου Σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο . Λειτουργία του πρωινού προγράμματος  έως τις 2.00 μμ. Επαναφέρεται ο θεσμός του Δασκάλου –  Υπεύθυνου ολοημέρου.

δ) Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου και  στα Γυμνάσια με τη δημιουργία και λειτουργία ομίλων εκπαίδευσης. Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας και Πληροφορικής  με το Απολυτήριο της Γ ΄ Γυμνασίου.

2. Ενίσχυση  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Λύκειο αποκτά αυτόνομο μορφωτικό  κι εκπαιδευτικό ρόλο.

α) Τριετές Λύκειο  το οποίο παρέχει Εθνικό Απολυτήριο, με χρήση της Τράπεζας Θεμάτων και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η  θέσπιση του Εθνικού Απολυτήριου και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών αποτελούν ουσιαστική ποιοτική ενίσχυση του Λυκείου (Γενικού–Tεχνικού) και καταπολεμούν την φροντιστηριοποίηση της εκπαίδευσης.

β) Ενίσχυση της γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Εισαγωγή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

γ) Δημιουργία Τμημάτων Επιστημονικής και Προπονητικής Υποστήριξης (Τ. Ε. Π. Υ)  σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας όπου ο αριθμός των μαθητών –αθλητών καθώς και οι υποδομές δε δικαιολογούν λειτουργία Πρότυπων  Αθλητικών Σχολείων .

3.Προτεραιότητα δίνουμε στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για την  ανάπτυξη σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

α) Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου και στη Δευτεροβάθμια Τεχνική κι Επαγγελματική Εκπαίδευση.

β) Αναδιοργάνωση του 4ου έτους – Μαθητεία (επίπεδο 5) .Τάξη μαθητείας για όλους τους τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Ανάπτυξη ειδικοτήτων σε συνεργασία με την τοπική οικονομία ώστε να συνδέονται οι ειδικότητες με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τις προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο Προτεραιότητα δίνεται στις ειδικότητες της ναυτιλίας και του τουρισμού. Συνεργασία με τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

γ) Αύξηση της αμοιβής των μαθητευόμενων  στο ύψος των αποδοχών του κατώτατου μισθού

δ)  Καθιέρωση συγκεκριμένου ποσοστού (10%) για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και χωρίς να εξαιρούνται του ποσοστού αυτού  οι σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας .

ε) Προγράμματα σπουδών συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «επαγγελματικών περιγραμμάτων» και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

4.Εξάπλωση του θεσμού των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολικών Μονάδων σε περιφερειακό επίπεδο.

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και όλων των τύπων Σχολείων. Πρότυπα Αθλητικά  Σχολεία όπου οι σχολικές υποδομές και ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών-αθλητών υψηλού επιπέδου  το επιτρέπουν. Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία στηρίζονται και διατηρούν απολύτως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

5. Ενίσχυση των υποστηρικτικών  δομών και προγραμμάτων , όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων) Στήριξη όλων των μαθητών /τριων που υστερούν ή προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά. Συμμετοχή όλων των μεταναστών και των προσφύγων μαθητών στα σχολεία με την προϋπόθεση επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. Τα μαθήματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας τα παρέχει δωρεάν η πολιτεία. Ιδρύονται  Τάξεις Υποδοχής σε όσα Δημοτικά και Γυμνάσια δεν διαθέτουν. Διαπολιτισμικά προγράμματα για τη μουσουλμανική μειονότητα.

6. Επανασχεδιάζουμε  για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης την  εκπαιδευτική πολιτική για τον απόδημο Ελληνισμό με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με την  εκπαίδευση και τον πολιτισμό της χώρας μας.

7. Για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης εφαρμόζονται ενιαίοι και σταθεροί κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διασφάλιση της διαδικασίας της συνέντευξης. Άμεση επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με νέο ανανεωμένο πλαίσιο λειτουργίας και νέο καθηκοντολόγιο. Αύξηση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων .

8.Τα σχολεία ή ενότητες σχολείων ενισχύονται σταδιακά με οργανικές θέσεις νέων ειδικοτήτων π.χ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ (Ειδικό Εκπ/κό Προσωπικό), Σχολικοί Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.λ.π καθώς και Διοικητικό Προσωπικό .

9.Κατάργηση του ν. Γαβρόγλου για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Λέμε ΟΧΙ στο κλειστό επάγγελμα του εκπαιδευτικού που καταδικάζει τους νέους πτυχιούχους. Διορισμοί και προσλήψεις από ενιαίους πίνακες με βάση αντικειμενικά κριτήρια (βαθμολογία από διαγωνισμό ΑΣΕΠ, προσμέτρηση όλης της διδακτικής προϋπηρεσίας , ακαδημαϊκοί τίτλοι και κοινωνικά κριτήρια). Οι Ακαδημαϊκοί τίτλοι και τα κοινωνικά κριτήρια δεν πρέπει να ακυρώνουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

10.Αξιολόγηση όλων των συντελεστών της παρεχόμενης εκπαίδευσης (δομών, περιεχομένου, προγραμμάτων, διδακτικών μεθοδολογιών, διοίκησης, εκπαιδευτικών, βιβλίων ,υποδομών κ.λπ.) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κι όχι την τιμωρία των εκπαιδευτικών.

11.Αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Αναβάθμιση της επαγγελματικής του ταυτότητας, της κοινωνικής και οικονομικής του θέσης. Στο πλαίσιο της κατάργησης του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου το θέμα της συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζεται με κριτήριο τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης..

12. Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με ισχυρούς εκπαιδευτικούς πόλους ανά περιφέρεια και επαναφορά του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επανασχεδιασμός και αναδιάρθρωση συνολικά του κατακερματισμένου (γεωγραφικά και ακαδημαϊκά) χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Χωροταξική αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη δημιουργία ισχυρών εκπαιδευτικών πόλων ανά περιφέρεια (και όχι ένα Τμήμα σε κάθε πόλη).  Επαναφορά και ενδυνάμωση του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Κατάργηση των στρεβλώσεων των νόμων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών Κέντρων κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

13. Χάραξη Εθνικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Έρευνα μέσω της εκπόνησης ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη.   Η υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη, που θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της πατρίδας μας. Δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση και την επιστροφή των νέων ερευνητών .

Επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας  (ΕΣΥΠ) για την προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, τα πολιτικά κόμματα. Ανάγκη για  συνεννόηση, και ουσιαστικό διάλογο. Να μπει ένα τέλος στη σισύφειο πορεία της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

14. Θεσμοθέτηση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά φοιτητές. Να σταματήσει και το φαινόμενο των μεταγραφών. Υποτροφίες, επιδότηση ενοικίου, έκπτωση φορολογίας, αύξηση του αφορολόγητου για γονείς φοιτητών, εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων  και κατασκευή νέων  εστιών, χρήση πιστωτικών καρτών εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών κουπονιών ώστε να βοηθηθούν οι οικογένειες με παιδιά φοιτητές .

15. Τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστημα  της χώρας λόγω αναπηρίας. Συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

α)  Έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής με  τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.  Επανασχεδιασμός των Διαγνωστικών και Υποστηρικτικών υποδομών (ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ κλπ).

β) Ουσιαστική αναβάθμισή των Σ.Μ.Ε.Α ( ειδικά σχολεία ), ώστε να καταστούν φορείς παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε. Ε. Ε. Ε. Κ)  και αύξηση του αριθμού τους  ώστε να βρίσκουν εκπαιδευτική διέξοδο οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Γυμνάσια.  

16.Αναμόρφωση και ενίσχυση των θεσμών της Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης

α) Στήριξη, ενίσχυση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου  λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), θεσμού που διασφαλίζει την ισότιμη  μετακίνηση των εργαζομένων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με κάθε ΔΙΕΚ θα συνδέονται ως επίσημο δίκτυο οι  μονάδες της Τυπικής Τεχνικής Εκπαίδευσης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  που ανήκουν στον ίδιο Δήμο με το ΔΙΕΚ. Ένταξη δράσεων κατάρτισης στα τοπικά προγράμματα στήριξης της εργασίας, της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

β) Ενίσχυση, αναβάθμιση και εμπλουτισμός του περιεχομένου των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ). Αναβάθμιση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για την συστηματική οργάνωση  και ανάπτυξη τοπικών δικτύων /κοινοτήτων/cluster δια βίου μάθησης . Ανάπτυξη υποδομών από τους Δήμους  για τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων εξ αποστάσεως για ενήλικες με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία .

Σχόλια (18)

 
Λάθη στο copy paste
03 Απρ 2019 08:39

Μάλλον κάποια μικρολαθάκια ξέφυγαν από copy paste παλαιότερες θέσεων. Δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή ομάδα έμπειρων σε θέματα εκπαίδευσης...αν δούμε και ελλείψεις στις παρεμβάσεις...εχει πλέον αποκτηθεί DNA μικρού κόμματος.

 
Ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ
02 Απρ 2019 21:33

Σε όλο τον κόσμο έχει καταργηθεί ο διαχωρισμός της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την Πανεπιστημιακή κι εδώ κάποιοι πάνε να την επαναφέρουν! Το ένα λάθος μετά το άλλο είναι αυτό το κόμμα. Εκεί που πάμε να το στηρίξουμε πετάει ατάκες σαν την σημερινή με τα ΤΕΙ και μας διώχνει ξανά.
Το μοντέλο το σωστό είναι: Υπερ-Πανεπιστήμια που να δίνουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από 5 έως 8 (με ανθρωπιστικά, θετικά και τεχνολογικά στον ίδιο αλληλεπιδρώντα χώρο). Αυτό πάει να κάνει (σωστά) ο Γαβρόγλου ασχέτως αν τοπικιστικά θέματα χαλάνε εν μέρη την σούπα αλλά το σύστημα θα βρει την ισορροπία του!

 
Teacher
02 Απρ 2019 15:34

Επί Διαμαντοπούλου ρημάξετε την εκπαίδευση. Δεν ξεχνάμε...

 
Βασίλης
02 Απρ 2019 15:30

Επαναφορά και ενδυνάμωση του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης

Περιμένει κανείς από ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, κόμματα *υποτίθεται* πλέον φιλελεύθερα, τόσο συντηρητικές απόψεις στους μηχανικούς;

Μια δίκαια λύση θα ήταν η πολιτεία να αναγκάσει το ΤΕΕ σε ανοικτό διαγωνισμό για το ποιος θα πάρει σφραγίδα μηχανικού ή εξάσκησης επαγγέλματος. Εκεί θα φανούν οι γνώσεις από μηχανικούς κάθε κατηγορίας... Όμως πρώτα θα πρέπει αυτοί που διοικούν το ΤΕΕ να περάσουν τις εξετάσεις, που δεν θα είναι εξετάσεις διοίκησης...

 
Μέλος ΔΕΠ
02 Απρ 2019 14:41

Τα περί δευτεροβάθμιας είναι μια από τα ίδια με όσα εφαρμόζει ήδη η κυβέρνηση περί εθνικού απολυτηρίου. Τα περί τριτοβάθμιας είναι γραμμένα πριν γίνει ότι έγινε τα τελευταία χρόνια. Από το 2001 δεν υπάρχει πια κανένας διακριτός ρόλος. Από το 2017 η πολιτεία το έχει και τυπικά αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει ο διακριτός ρόλος. Τι τα θέλει το ΚΙΝΑΛ και τα επαναφέρει αυτά. Όποιος τα υποστηρίζει αυτά ονειρεύεται επαναφορά στον νόμο Πλαίσιο του 1984! Στην εποχή του ήταν βαθιά προοδευτικός, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι πια ξεπερασμένος. Όποιος επαναφέρει διακριτούς ρόλους απλά προσπαθεί να κάνει χώρο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μόνο.

 
Νίκος
02 Απρ 2019 13:35

Απλώνουμε δίχτυα σε όσους έμειναν δυσαρεστημένοι από τις ανακοινώσεις Γαβρόγλου κι όσα ψάρια πιάσουμε...
Οι προτάσεις είναι αστείες. Τις σχολίασαν προηγουμένως. Αλλά αυτή η επιστροφή των ΑΤΕΙ σε ΤΕΙ θα έχει πολλή πλάκα να δούμε πως θα γίνει.
Και η κλασική ερώτηση: μα τριάντα χρόνια στην εξουσία, τώρα σας θυμήθηκαν όλα; Μια απορία είναι και αυτή...

 
ΧΗΜΙΚΟΣ
02 Απρ 2019 13:28

" Επαναφορά του Ολοήμερου Σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο . Λειτουργία του πρωινού προγράμματος έως τις 2.00 μμ. Επαναφέρεται ο θεσμός του Δασκάλου – Υπεύθυνου ολοημέρου."
Έχετε διδάξει κύριοι του ΚΙΝΑΛ τελευταία ώρα σε παιδιά Δημοτικού, που το ωράριό τους τελειώνει στις 2.00μμ;
Έλεος πιά με τα ΕΑΕΠ, ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΗΤΑΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΕΑΕΠ ΣΕ ΤΙ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;;;;;;;;;

 
Νίκη
02 Απρ 2019 12:43

Πολύ θετικό ακούγεται η κατάργηση νόμου Γαβρόγλου και η άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Αυτός είναι για μένα λόγος ψήφου

 
Η Λογική του Κιναλ
02 Απρ 2019 12:34

Τη μόνη πιθανή εξήγηση που μπορώ να βρω είναι, ότι τις θέσεις αυτές του ΚΙΝΑΛ τις συνέταξαν κάποιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έθεσαν τη συντεχνία τους υπεράνω του κόματος τους. Πως είναι δυνατόν μετά από τόσες συζητήσεις, διεργασίες, παραθέσεις απόψεων υπέρ και κατά, να εξακολουθούν να μην κατανοούν ότι ο "διακριτός ρόλος" των ΤΕΙ δεν υφίσταται πλέον στη νέα Ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία για να χρειάζεται τα ΤΕΙ που τροφοδοτούσαν την ανάγκη για χαμηλόβαθμα στελέχη όταν πρωτοδημιουργήθηκαν. Η ανάγκες της οικονομίας μας για τις νέες τεχνολογίες υπηρετούνται πολύ καλυτερα από αναβαθμισμένα ΤΕΙ τα οποία δε διαφέρουν σε τίποτα -μα σε τίποτα - από τα Πανεπιστήμια. Ας ξεκολλήσει επομένως ο Τομέας Παιδείας του ΚΙΝΑΛ από τις θέσεις που εκφράζουν μια πραγματικότητα 3 δεκαετιών πίσω και ας δουν το πως μέσα από τις συγχωνεύσεις θα εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια. Ισως ετσι καταφέρουμε να κάνουμε τα τριτοβάθμια ιδρύματα μας πιο αποδοτικά και πιο ανταγωνιστικά.

 
Πτυχιούχος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
02 Απρ 2019 12:05

Επαναφορά των ΤΕΙ που τόσα χρόνια υπάρχουν χωρίς καν Ε.Δ.
Ούτε λέξη για τους πτυχιούχους που καταργήθηκαν ουσιαστικά τα τμήματα τους ,όπως έγινε στο ΠΑΔΑ.
Αυτό το κόμμα θα ζητήσει αύριο την ψήφο μας...
ΛΥΠΑΜΑΙ , μόνο αυτό τίποτα άλλο.

 
Νικόλαος
02 Απρ 2019 12:05

"Επαναφορά και ενδυνάμωση του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης"; Πόσο ενδυνάμωση των διακρίσεων δηλαδή; δεν τους φτάνουν οι επί 36 χρόνια παράνομες και παράλογες διακρίσεις σε βάρος μας; Θα μας κρεμάσουν και τίποτα ταμπέλες που θα γράφουν προσοχή ΤΕΙτζής ή θα μας κλείσουν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως;

 
Άρες μάρες ..
02 Απρ 2019 10:17

"Επαναφορά και ενδυνάμωση του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης"!
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πως μανιωδώς και με τελείως σπασμωδικές κινήσεις - προτάσεις προσπαθούν να περισώσουν έστω και 1000 ψήφους με τοποθετήσεις σαν την άνω.. Μα πράγματι δεν καταλαβαίνουν τη ζημιά που κάνουν στο ίδιο τους το κόμμα?
Ελπίζω (και ίσως για κάποιους λόγους και οι ίδιοι?) σε λίγα χρόνια να αποτελούν απλά μια δυσάρεστη ανάμνηση..

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΠΑΛ
02 Απρ 2019 09:47

Καλές οι θέσεις σας για τα ΕΠΑΛ αλλά ειδικά στην επαρχία οπου υπάρχει ένα σχολείο Επάλ ανά πόλη δεν βλέπω πως μπορεί να εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων για το Απολυτήριο...Επίσης μετά τη συγχώνευση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ οι θλεσεις για τους μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν μειωθεί ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ και αυτό είναι πολύ άδικο!Εάν θέλουν να αποφευχθεί η είσοδος μαθητων στα ΑΕΙ με πολύ χαμηλή βάση ,ας θεσμοθετήσουν επιτέλους τη βάση του 10 ή έστω ένα minimum εισόδου,και όχι να τσεκουρώνουν τις θέσεις των μαθητών τουλάχιστον 50%!!Ας το έχουν υπόψιν τους εκεί στο ΚΙΝΑΛ....

 
Οικονόμου.
02 Απρ 2019 09:28

Πασοκ...συγνώμμη ΚΙΝΑΛ ήθελα να πώ...μία απο τα ίδια...ποιά ακριβώς είναι η πρόταση τους για τα Δ.Ι.Ε.Κ., κατάλαβε κανείς? εγώ όχι. Μάλλον μίλησαν δια της σιωπής τους. Υποβάθμιση, πτυχία σκουπίδια, επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου, ανεργία. Κιν αλ, όχι ευχαριστώ.

 
St
02 Απρ 2019 09:09

.. λίγο τσίπα.. Τόσα χρόνια κυβέρνηση, ουδέποτε αναβαθμίσετε τα ΤΕΙ μένετε ακόμα και τώρα σε "αναχρονιστικες" αντιλήψεις περί "διακριτού ρόλου τεχνολογικής εκπαίδευσης". Για αυτο δεν θα ξανά βγείτε κυβέρνηση, εκεί στο ράφι της ιστορίας.

 
Solwn
02 Απρ 2019 08:47

''επαναφορά του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης'' = Επαναφορά του ''ΑΕΙ-ΤΕΙ'' ''ΤΕΙΤΖΗΔΩΝ'' και άλλων διακρίσεων που έχουν υποστεί οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ τόσα χρόνια. Αντί να αναφερερθείτε σε κάποιες σωστές αλλαγές, όπως βελτίωση του νέου τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης και ισοτίμηση πτυχίων, έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων.... μένετε ακόμα στην ''ΔΙΑΚΡΙΣΗ''. Θα σας ψηφίσουμε σίγουρα..... Τέτοιο σοσιαλισμό είχε και ο Ανδρέας κάποτε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.... Είστε μια πικρή ανάμνηση του παρελθόντος. Καλά είμαστε εδώ που είμαστε.

 
Apostolos
02 Απρ 2019 08:43

Λέτε " [...] Επαναφορά και ενδυνάμωση του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης. [...]"
Αν είναι δυνατόν! Πως θα γίνει κάτι τέτοιο? Ποια ιδρύματα θα δεχθούν να ξαναγίνουν ΤΕΙ?

 
THOMAS
02 Απρ 2019 08:29

ΚΙΝΑΛ.: Ομιλία του Λ.Γρηγοράκου στη Βουλή για το Σ/Ν για το Παν. Θεσσαλίας
<<Τα ΤΕΙ δίνουν Πτυχία Ανωτέρας Εκπαίδευσης>>

Πολλές ανακρίβειες, με τέτοιο σκεπτικό θέλετε να γίνετε Κυβέρνηση

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.