Placeholder

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Υπουργείο:Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση

Δημοσίευση: 08/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοινώθηκε κι επισήμως σήμερα από το υπουργείο Παιδείας το πολυνομοσχέδιο , στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση :

Άρθρο 221

Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016

1. α) Η παρ.7 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Στην περίπτωση διετούς παράτασης της απόσπασης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι συντονιστές εκπαίδευσης λαμβάνουν στο πρώτο έτος παράτασης τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαμβάνει στο πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα.

2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020 για το νότιο ημισφαίριο και μόνο για τους συντονιστές εξωτερικού και τους εκπαιδευτικούς που κατά το εν λόγω σχολικό έτος ξεκινούν το πρώτο έτος παράτασης της απόσπασής τους.

3. Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα σχολικές μονάδες της περίπτ. α΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ., της περίπτ. β΄ του άρθρου 3, και στις άλλες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περιπτ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών.».

Σχόλια (22)

 
Βασιλική
09 Απρ 2019 09:44

Αφού το υπουργείο έδιωξε τους παντρεμένους με κάτοικο εξωτερικού (οι οποίοι δεν κόστιζαν καθόλου) και τους χώρισε από τις οικογένειές τους, λεφτά υπάρχουν για τέταρτο έτος για τα "δικά μας παιδιά". Υπενθυμίζω πως αυτοί που βρίσκονται στο τρίτο έτος και θα πάρουν επιμίσθιο και για τέταρτο έτος με αυτή τη ρύθμιση του υπουργείου, αποσπάστηκαν τη χρονιά που έδιωξαν παντρεμένους, οι οποίοι δικαιούνταν παράταση κι αργότερα δικαιώθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια. Έπρεπε να "ανοίξουν" θεσούλες για τα "παιδιά μας", που θα πάρουν επιμίσθιο για τέταρτο έτος πριν... αποχωρήσει η παρούσα ηγεσία του υπουργείου. Κοντός ψαλμός αλληλούια... Σε μερικές εβδομάδες οι παντρεμένοι θα ψηφίσουν, μια και θα βρίσκονται στην Ελλάδα, όπου τους έστειλε το υπουργείο...

 
Stefanos
09 Απρ 2019 11:42

Βασιλική, συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου. Αυτή είναι η καθαρή ανάγνωση του νόμου. Ράβε-ξήλωνε κατά το δοκούν...

 
Mak
09 Απρ 2019 15:04

Και οι άλλοι περιμένουν να βγουν τα αποτελεσματα για συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού... Αυτό είναι κράτος!!! Μπορείς να κανεις τον προγραμματισμό σου!!!!! Χαλαρά τώρα με τα αποτελεσματα, σε κάνα δυο χρόνια θα βγουν....

 
dim
09 Απρ 2019 15:15

Πως θα πάρουν παράταση; αφού το 1ο δίμηνο του ημερολογιακού έτους για να δηλώσουν την επιθυμία τους για παράταση έχει ήδη περάσει, σύμφωνα με το νόμο εδάφιο β. Μήπως αφορά σε αυτούς που θα κλείσουν τα 3 έτη την επόμενη σχολική χρονιά και όχι φέτος;

 
Costas
09 Απρ 2019 16:47

Απλές ερωτήσεις.
Α. Υπάρχει συντονιστής που θα ζητήσει παράταση για την επόμενη διετία; Σε ποιους συντονιστές απευθυνεται το άρθρο;
Β. Σε τι διαφέρει ο εκπαιδευτικός που θα βρίσκεται του χρόνου στον δεύτερο χρόνο της παράτασης από εκείνον που θα βρίσκεται στον πρώτο χρόνο παράτασης; Γιατί ο ένας θα παίρνει επιμίσθιο και ο άλλος όχι;

Είναι μια ρύθμιση άδικη και "αήθης", που προκαλεί διακρίσεις και διαχωρισμούς. Κρίμα! Από ανθρώπους που είχαν σημαία την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισονομία.

 
Σπυριδούλα
09 Απρ 2019 20:25

Είναι μια ρύθμιση στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία και να έχουν προσωπικό. Κάθε ρύθμιση έχει κάποιο χρόνο από τον οποίο ισχύει

 
Μοναχο
10 Απρ 2019 00:52

Θετικό βήμα μετά από πολλά χρόνια. Ήμουν καθηγητής αποσπασμένος στο Μόναχο, και θυμαμαι την ψυχρολουσία μας όταν μας έκοψαν το 40% του επιμισθιου μας. Δυστυχώς κάθε νόμος έχει κερδισμένους και χαμένους. Μην βάζουμε τα προσωπικά μας συμφέροντα μπροστά και ας το δούμε σαν ένα βήμα για την αναβάθμιση και στήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων του εξωτερικού.

 
Δάσκαλος αποσπασμένος στη Γερμανία
10 Απρ 2019 10:51

Ορισμένα σχόλια επί του Άρθρο 221 που αφορά τις τροποποιήσεις του ν. 4415/2016.
Πρώτο συμπέρασμα με απλά λόγια:
Αντί για τρία χρόνια επιμίσθιο θα λαμβάνουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί το επιμίσθιο για τέσσερα χρόνια.
Δεύτερο συμπέρασμα.
Η χορήγηση του επιμισθίου για το τέταρτο έτος ξεκινά άμεσα το σχολικό έτος 2019-20 και γι’ αυτούς που βρίσκονται σήμερα στο τρίτο έτος απόσπασης (αναφέρεται με σαφήνεια στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 221)
Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις επί του ζητήματος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν.
Ως προς το θέμα του επιμισθίου:
Σαφέστατα θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αναφορικά με τη δίκαιη αμοιβή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Πιστεύω μάλιστα ότι από τη στιγμή που κάποιος αποσπάται για 5 έτη στο εξωτερικό, θα πρέπει και για τα 5 έτη να λαμβάνει το επιμίσθιο το οποίο προσφέρεται για να καλυφθεί η διαφορά κόστους ζωής ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα απόσπασης. Αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα ελληνόπουλα της διασποράς (ο τίμια αμειβόμενος εκπαιδευτικός οφείλει να αποδώσει τα μέγιστα στο έργο του), αλλά θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα επιστρέφουν στην πατρίδα μας πλούσιοι σε εμπειρίες από τις οποίες θα επωφελούνται πάλι οι μαθητές τους και η εκπαίδευση στο σύνολό της.
Μια πληγή για τη χώρα μας στη διάρκεια της κρίσης έχει αποτελέσει το λεγόμενο "brain drain" (διαρροή επιστημονικού δυναμικού). Δεν μπορεί λοιπόν το υπουργείο παιδείας να ενισχύει σε καμία περίπτωση αυτή την πρακτική με «ατελείωτες» παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερικό. Οπότε η λύση είναι απλή: Πέντε έτη απόσπασης, με τίμιες αποδοχές για ανθρώπινη διαβίωση, και επιστροφή στη συνέχεια στην Ελλάδα για συνέχιση της προσφοράς υπηρεσιών στη χώρα που μας έχει εκπαιδεύσει και συνεχίζει να μας πληρώνει ως υπαλλήλους αυτής.
Οτιδήποτε άλλο είναι έξω από τα συμφέροντα τόσο της Ελλάδας όσο και της ομογένειας.

 
Κρητικός
11 Απρ 2019 12:30

@ "Δάσκαλος αποσπασμένος στη Γερμανία"
"Μια πληγή για τη χώρα μας στη διάρκεια της κρίσης έχει αποτελέσει το λεγόμενο "brain drain" (διαρροή επιστημονικού δυναμικού). Δεν μπορεί λοιπόν το υπουργείο παιδείας να ενισχύει σε καμία περίπτωση αυτή την πρακτική με «ατελείωτες» παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερικό. "
Aγαπητέ συνάδελφε από πότε οι εκπαιδευτικοί που στέλνει το υπουργείο να διδάξουν τους ελληνόπαιδες της Ομογένειας αποτελούν μέρος του "brain drain" (και συνεπώς απώλεια για την Ελλάδα); Εσύ που λες ότι είσαι αποσπασμένος στη Γερμανία θεωρείς τον εαυτό σου ως τέτοιο;
Ήμουν με την εντύπωση ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία του εξωτερικού υπηρετούν "τα συμφέροντα τόσο της Ελλάδας όσο και της ομογένειας" που λες και συ στην κατακλείδα του post σου. Φαίνεται ότι παρόλο που πήγες στο εξωτερικό και διδάσκεις την ομογένεια, αυτό δεν το έχεις δει ως υπηρεσία στην Ελλάδα...

 
@ Κρητικός
12 Απρ 2019 11:55

Είναι ξεκάθαρα τα όσα αναφέρω στο post μου και είναι ξεκάθαρο ότι μιλάω για όφελος της ελληνικής εκπαίδευσης, μέσα από την απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
Αρκεί ωστόσο αυτές οι αποσπάσεις να μην είναι "ες αεί"...
Αρκεί δηλαδή κάποια στιγμή (μετά από 5 έτη είναι ένα καλό χρονικό διάστημα) ο εκπαιδευτικός να επιστρέφει στην πατρίδα.
Νομίζω ότι αναφέρομαι σε κάτι πολύ λογικό και σε κάτι που άλλωστε προβλέπει τόσο το "γράμμα" όσο και το "πνεύμα" του νόμου περί αποσπάσεων.
Συνοψίζω: 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό, με "τίμιες" αποδοχές (βλπ επιμίσθιο) ώστε να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να ζει από τον μισθό του.
Πού ακριβώς έγκειται η διαφωνία μας;
Ίσως απαιτείται απλά μία πιο προσεκτική και ολοκληρωμένη ανάγνωση των όσων γράφω.

 
Κ. Βασίλης
12 Απρ 2019 23:37

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, δεν μπορεί όμως να κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και να διχάζει. Ή σε όλους ή σε κανέναν.

 
Γονέας
13 Απρ 2019 11:03

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτηση και συμμερίζομαι την αγωνία των εκπαιδευτικών.
Ως γονέας ωστόσο, από συζητήσεις που έχω κάνει με εκπαιδευτικούς στην περιοχή μας, έχω καταλάβει ότι αν δε λυθεί το θέμα του επιμισθίου για το σχολικό έτος 2019-20, πλήθος ελληνικών σχολείων στη Γερμανία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δασκάλους και πλήθος Ελλήνων μαθητών χωρίς εκπαίδευση.
Θα συμφωνήσουμε όλοι φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να συμβεί.
Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να πράξει το καθήκον της, νομοθετώντας άμεσα ό,τι απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας, τόσο για το επόμενο σχολικό έτος όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν.

 
anna
13 Απρ 2019 12:52

ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΝΟΜΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 
Κρητικός
13 Απρ 2019 14:11

@ "Δάσκαλος αποσπασμένος στη Γερμανία"
Για αυτό που σου ρωτάω δεν απάντησες (αλήθεια, τι δεν καταλαβαίνεις;):
"Aγαπητέ συνάδελφε από πότε οι εκπαιδευτικοί που στέλνει το υπουργείο να διδάξουν τους ελληνόπαιδες της Ομογένειας αποτελούν μέρος του "brain drain" (και συνεπώς απώλεια για την Ελλάδα); Εσύ που λες ότι είσαι αποσπασμένος στη Γερμανία θεωρείς τον εαυτό σου ως τέτοιο;"
Όσο για τα υπόλοιπα που επαναλαμβάνεις σε παραπέμπω σε όσα σωστά επισημαίνει ο Βασίλης: δηλ. ότι ο νόμος "δεν μπορεί να κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και να διχάζει. Ή σε όλους ή σε κανέναν" (αρχή της ισότητας που υιοθετεί το ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 4).

 
@ Κρητικός
14 Απρ 2019 11:04

Μια χαρά απαντώ (ξαναδιάβασε παρακαλώ τα όσα γράφω).
Καμία απώλεια για την Ελλάδα (τουναντίον μιλάω για μεγάλο ΟΦΕΛΟΣ) υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιστρέφουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην πατρίδα μας και παραδίδουν τις θέσεις τους σε άλλους συναδέλφους που έρχονται και αυτοί να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδος στο εξωτερικό (όπως τα αναλύω παραπάνω).
Φυσικά και παραμένω ΠΑΝΤΑ με στραμμένο το ενδιαφέρον στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, στην οποία και θα συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου.
Ο Βασίλης θέτει ένα άλλο θέμα, με το οποίο θα συμφωνήσω απόλυτα. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να "κατηγοριοποιούνται". Ο κανόνας λοιπόν οφείλει και πρέπει να είναι ο εξής: 5 έτη απόσπασης με επιμίσθιο για όλους και επιστροφή έπειτα στην Ελλάδα.
Αγαπητέ "Κρητικέ"... πιο ξεκάθαρη απάντηση δεν μπορώ να σου δώσω όσων αφορά τις θέσεις και πεποιθήσεις μου επί του θέματος (με τις οποίες βέβαια δε σε υποχρεώνει κανείς να συμφωνήσεις).

 
Ανήσυχος γονέας
14 Απρ 2019 12:47

Όσον αφορά τον διάλογο:
Αναρωτιέμαι αν το ες αει είναι δυσνόητη λέξη.
Ες αει νομίζω πως σημαίνει για πάντα. Ένας εκπαιδευτικός που αποσπάται για 10-20+ χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, είναι πλέον μακριά από την πατρίδα και δεν προσφέρει σε αυτήν ελάχιστα. Καθαρό Brain drain.

Ειλικρινή απορία:
Ένας αποσπασμένος χωρίς επιμίσθιο, με Ελληνικό μισθό στη Γερμανία, ζει; Χωρίς άλλη εργασία;;;;
Μήπως υπάρχουν περιπτώσεις μονίμως αποσπασμένων βγάζουν το "χαρτζιλίκι" τους από τον ελληνικό μισθό έχοντας ως κύρια κάποια άλλη δουλειά, με προφανείς συνέπειες στο πραγματικό τους έργο;

 
Χρηστος
14 Απρ 2019 21:40

Αυτη τη στιγμη το επιμισθιο εδωσε κινητρο για να παραμεινουν δασκαλοι που δεν θα μπορουσαν οικονομικα να ανταπεξελθουν. Χωρις αυτους τους εκπαιδευτικους η σχολικη χρονια 2019/2020 θα ειχε φοβερες ελλειψεις. Συνεπως καλως εδωσε το υπουργειο το επιμισθιο για την τεταρτη χρονια. Ομως οι πικραμενοι και ισως αδικημενοι στο παρελθον δεν χαιρονται. Να παλεψουμε πρεπει ολοι μαζι για να βρουν και εκεινοι καποιο δικιο. ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ για την παιδεια της ομογενειας. Οπως εγραψε και καποιος πριν :αδικημενοι παντα θα υπαρχουν, αρκει να μην ειναι παντα οι ιδιοι.

 
Μαριαννα
15 Απρ 2019 00:42

Απλά ερώτηματα.
Γιατί να δοθεί επιμίσθιο σε εκπαιδευτικός που βρίσκονται στο 4ο, 5ο κτλ ετος. ;Οι ίδιοι δεν ζήτησαν παράταση ΧΩΡΙΣ επιμίσθιο; Τους κράτησε το υπουργείο με το ζόρι στο εξωτερικο; Αντιθέτως αυτοί οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν να προηγούνται στις αποσπάσεις αυτων με το επιμίσθιο,γιατί χρησιμοποιούσαν σαν αιτιολογία ότι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών,λοιπόν,έγινε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι από το υπουργείο.

 
Εκπαιδευτικός στη Γερμανία
15 Απρ 2019 01:15

Μιλώντας για τη Γερμανία, γνωρίζω ότι τα τελευταία 3 χρόνια έγινε μια ανανέωση στα σχολεία της χώρας με με νεους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, δεν ήρθαν για να μείνουν.
Φέτος λοιπόν που εξαντλείται η τριετία, και τα ποσοστά των αιτήσεων επιστροφής ήταν υψηλά, φαίνεται ότι ταρακούνησε κάποιους στο υπουργείο και παρθηκε αυτή η απόφαση.
Χωρίς να θέλω να θίξω συναδέλφους, φαίνεται ότι οι αιτήσεις για παρατάσεις χωρίς επιμίσθιο, που γίνονταν παλιότερα από μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών, έδινε άλλοθι στο υπουργείο να μην αυξάνει το χρόνο καταβολής επιμίσθιου.

 
Αγγελικη
15 Απρ 2019 09:28

@Costas. Υπάρχει μια βασική διαφορα αναμέσα στον εκπαιδευτικό που διανύει το 2ο έτος απόσπασης και τον άλλο που θα διανύει το 1ο. Ο πρωτος αιτήθηκε 2 έτη παράταση χωρίς επιμίσθιο και ο 2ος θα αιτηθεί παράταση με τον πρώτο χρόνο να του καταβάλεται το ειδικό επιμίσθιο. Αν τα κουκιά , στην πρώτη περίπτωση, δεν του έβγαιναν ας μην αιτούνταν παράταση.
Δικαιολογημενα το υπουργείο δεν περιλαμβάνει αυτή την κατηγορία στο νομοσχέδιο.

 
Κρητικός
15 Απρ 2019 11:43

@"Ανήσυχος γονέας" γράφεις ότι
" Ένας εκπαιδευτικός που αποσπάται για 10-20+ χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, είναι πλέον μακριά από την πατρίδα και δεν προσφέρει σε αυτήν ελάχιστα. Καθαρό Brain drain". Υποστηρίζεις δηλ, όπως και ο "Δάσκαλος αποσπασμένος στη Γερμανία", ότι όποιος εκπαιδευτικός παραμένει μακροχρόνια στην Ομογένεια γίνεται μέρος του brain drain και... "δεν προσφέρει στην πατρίδα". Ταπεινά πιστεύω ότι η Ομογένεια είναι πατρίδα και Ελλάδα, άξια προσφοράς και υπηρεσίας εκ μέρους μας. Κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι και δεν είναι τυχαίο ότι -για άλλη μια φορά- οι ομογενείς στερούνται το δικαίωμα ψήφου στις ΕΘΝΙΚΕΣ εκλογές...

Όσο για την ανησυχία σου εάν ο εκπαιδευτικός που αποσπάται (λόγω γάμου) μπορεί να ζήσει μόνο με τον ελληνικό μισθό, προφανώς έχει μετρήσει τα οικονομικά του νοικοκυριού του και ο/η σύζυγός του που είναι κάτοικος εξωτερικού και αμοίβεται ανάλογα, εξασφαλίζει τα προς το ζην.

 
@ Κρητικός
16 Απρ 2019 11:34

Συνοπτικά:
1. Στόχος είναι οι αποσπάσεις περιορισμένου χρονικού διαστήματος (5 έτη) για Έλληνες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, με μισθό (βλπ επιμίσθιο) από τον οποίο να μπορούν αντικειμενικά να ζήσουν.
Φτάσαμε στο σημείο να επιχειρηματολογούμε για τα αυτονόητα...
Το αν κάποιος/α "καλοπαντρεύτηκε", μπράβο του/της, αλλά δε μας αφορά!
Κατανοώ ότι ορισμένοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουν χαράξει μία πορεία ζωής με βάση κάποια παλαιότερα δεδομένα. Σεβαστό…, αλλά κάπου πρέπει να μπαίνει και μία τελεία και να πάψει να διαιωνίζεται το φαινόμενο αιώνιων παρατάσεων.
2. Η προσφορά στην Ομογένεια είναι προσφορά στην Ελλάδα. Κανείς δεν βλέπω να το αμφισβητεί αυτό. Τουναντίον... υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προσφέρουν και θα πρέπει να δοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα αυτή (με μισθό που να μπορούν να επιβιώσουν και για χρονικά διάστημα που να "πιάνει τόπο" η προσφορά τους: τα 5 έτη είναι καλά θεωρώ). Η συγκεκριμένη ρύθμιση του υπουργείου εκτιμώ ότι έχει κινητοποιήσει αρκετούς ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα.
3. Αξίζουν συγχαρητήρια στο υπουργείο παιδείας για τη συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς και για το γεγονός ότι προσπαθεί πράγματι να βάλει μία τάξη στο θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού (στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω, πολλοί είναι οι ομογενείς με παιδιά σε ελληνικά σχολεία, οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις).
4. Σε θέματα εκπαίδευσης, "κομματικά" δεν χωράνε. Οι εθνικές εκλογές είναι άλλο θέμα και εκεί θα ψηφίσει ο καθένας μας με τα δικά του γενικότερα κριτήρια.
(Άσχετο αλλά και εγώ Κρητικός είμαι).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean