Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΙΕΠ: Αιτήσεις για το Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών

Δημοσίευση: 09/04/2019
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΙΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και φυσικά πρόσωπα/ελεύθερους επαγγελματίες,  να καταθέσουν αίτηση  ένταξης στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι η ανάθεση έργου επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 για τις ανάγκες της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που εμπλέκονται στη Δράση «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (στο εξής ΜΝΑΕ).

Η καθοδήγηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των επιμορφωτών θα γίνεται από την Επιστημονική Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.), η οποία έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και έχει την ευθύνη:

 • της συνεργασίας με την Συντονιστική Επιτροπή Έργου της Δράσης ΜΝΑΕ,
 • του σχεδιασμού του πλαισίου υλοποίησης της επιμόρφωσης
 • του συντονισμού όλων των ενεργειών και των εμπλεκόμενων – συντελεστών, επιλύοντας επιστημονικά και μεθοδολογικά προβλήματα κατά την εξέλιξη της Πράξης,  της επιστημονικής υποστήριξης και υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης,
 • της επιλογής από το μητρώο επιμορφωτών/επιμορφωτριών και της κατανομής τους στα διάφορα τμή- ματα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού) της χώρας, βάσει των τρεχουσών αναγκών του προγράμματος, και σε συμφωνία με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση,
 • της επικοινωνίας με τους επιμορφωτές/-ώτριες και της υποστήριξης του έργου τους με όλα τα διατιθέ- μενα από την Πράξη μέσα, καθώς και των καταγραφών του επιμορφωτικού τους έργου σύγχρονα ή/και ασύγχρονα καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπλοκής τους
 • της κατάρτισης εκθέσεων προόδου/αποτύπωσης της εξέλιξης των επιμορφωτικών δράσεων της Πράξης,
 • Επιμορφωτές/-ώτριες – Φυσικό αντικείμενο

Έργο των επιμορφωτών/επιμορφωτριών, που θα επιλέγονται από το μητρώο, και στους οποίους/στις ο- ποίες θα ανατίθεται το επιμορφωτικό έργο με την προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης επιμορφωτι- κού προγράμματος διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ωρών, είναι:

 • η επιμόρφωση (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ., στελεχών εκπαίδευσης και Ψυχολόγων στην εφαρμογή των δράσεων της ΜΝΑΕ, σύμφωνα με το επιμορφωτικό πρόγραμμα,
 • η συνεργασία με τους/τις κατά τόπους Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη στο αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας των διακριτών ρόλων τους, όπως προβλέπονται από την παρούσα και από τον Ν. 4547/2018,
 • η υποστήριξη των επιμορφούμενων σε ό,τι αφορά στο παιδαγωγικό και επιστημονικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, σε ό,τι αφορά στην ανατρο- φοδότηση με τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης (π.χ. προτάσεις εμπλουτισμού του επιμορφωτικού υλικού με βάση καλές πρακτικές που τυχόν αναπτυχθούν κατά την επιμόρφωση).

Το περιεχόμενο των επιμορφώσεων, κατά ειδικότητα (βλέπε τα σχετικά Υπομητρώα), αφορά την επιμορ- φωτική υποστήριξη:

 • της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, δηλαδή της συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου από ζεύγη ομότιμων συνδιδασκόντων/-ουσών της ιδίας ειδικότητας, για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, αρχικώς της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.,
 • του θεσμού του/της Συμβούλου Καθηγητή/-ήτριας, για τους μαθητές και μαθήτριες, προς υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας, και  του έργου των Ψυχολόγων, που τοποθετούνται στο πλαίσιο της δράσης ΜΝΑΕ σε ΕΠΑ.Λ., για την υ- ποστήριξη μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και Συμβούλων Καθηγητών/τριών, αλλά και, εν γένει, του συνόλου της σχολικής κοινότητας των ΕΠΑ.Λ.

Για κάθε σχολική χρονιά, κάθε επιμορφωτής/επιμορφώτρια, που θα επιλέγεται από το μητρώο, θα πρέπει να υλοποιήσει δύο (2) επιμορφώσεις ανά ανατιθέμενο τμήμα επιμορφούμενων, η πρώτη διήμερη διάρκει- ας δεκατεσσάρων (14) ωρών και η δεύτερη μονοήμερη επτά (7) ωρών.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος για κάθε σχολική χρονιά θα καθορίζεται – κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης – με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης, οι επιμορφωτές/επιμορφώτριες υποχρεούνται να:

Α) συνεργάζονται με την Επιστημονική Ομάδα Έργου (η οποία έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση, παρα- κολούθηση και τον συντονισμό των επιμορφωτών/επιμορφωτριών και της υλοποίησης του προγράμματος) και με τους/τις αρμόδιους/αρμόδιες Συντονιστές/-ίστριες Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ (οι οποίοι/-ες έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής υποστήριξης της υλοποίησης των αντικειμένων της επι- μόρφωσης στις σχολικές μονάδες) στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπηρετούν οι επιμορφούμενοι/νες
του τμήματος που τους έχει ανατεθεί.

Β) υλοποιούν τις δύο (2) επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Πράξης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης που περιλαμβάνει:

 • Επιτόπιες, διά ζώσης επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε επιμορφωτικά κέντρα (σχολικές μο- νάδες ΕΠΑ.Λ.) σε κεντρικές πόλεις των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) της επικράτειας, ενώ θα υπάρ- χει μέριμνα τόσο για την ευχερέστερη πρόσβαση όλων των επιμορφούμενων, όσο και για τη δυνατότητα σύντομων επιτόπιων ενδοσχολικών παρεμβάσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα.
 • Εξ αποστάσεως επιμορφώσεις, εφόσον και για όποια επιμόρφωση αποφασιστεί από την Ε.Ο.Ε., που θα πραγματοποιηθούν με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μέσω της πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. και κατά τη διάρκεια των οποίων ο επιμορφωτής/η επιμορφώτρια μπορεί να βρίσκεται στον χώρο του Ι.Ε.Π. ή όπου αλλού αυτός/αυτή επιλέξει, διασφαλίζοντας, σε αυτήν την περίπτωση, την ευχερή επιτέλεση του ανατι- θέμενου έργου (για παράδειγμα αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).

Πριν την ανάθεση του παραπάνω περιγραφόμενου έργου της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες επιμορφωτές/επιμορφώτριες που έχουν επιλεχθεί από το Μητ- ρώο θα πρέπει να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του «Επιμορφωτικού Προγράμματος Επιμορφω- τών» που οργανώνεται από την Επιστημονική Ομάδα Έργου του Ι.Ε.Π.,

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχόλια (1)

 
ΑΝΤΑ Κ.
09 Απρ 2019 20:32

Το ΙΕΠ συνεχίζει να προκαλεί με τα άστοχα κριτήρια που θέτει στις κατά καιρούς προκηρύξεις του. Ενδεικτικά διαβάζουμε:
5.3 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3 – Γνωστικό αντικείμενο: Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια. Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή.
1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου που προβλέπεται για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. και
2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Σύμβουλος Καθηγητής, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης κατά τη διάρκεια ενός, τουλάχιστον, σχολικού έτους, ή και, αντιστοίχως, σε προηγούμενες εφαρμογές του θεσμού. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών (Σ.Δ.) ή, σε περίπτωση υλοποίησης του θεσμού ως σχολικό πρόγραμμα, με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα.
ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-ώτρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή, ως εισηγητής/εισηγήτρια.
ή Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής μαθητών/μαθη-τριών, κατά προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ή Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα Συμβουλευτικής.
ή Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΕΠΑ.Λ.
Αφού αρκεί ένα μόνο κριτήριο, αρκεί λοιπόν για να γίνεις καθηγητής σύμβουλος,, να επιμορφώσεις δηλαδή εκπαιδευτικούς με εμπειρία και προυπηρεσία και μεταπτυχιακά κλπ κλπ να έχει ςπέντε χρόνια προυπηρεσία σε ΕΠΑΛ!
Τα σχόλια δικά σας!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean