Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για τις εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019
Δημοσίευση: 12/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ενδεικτική αίτηση-δήλωση εγγραφής,

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Υπόδειγμα 1,

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το  Υπόδειγμα 2,

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Υπόδειγμα 3,

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το  Υπόδειγμα 4

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο  οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019. Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2019-20, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α).

Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-20, μαθητές γεννημένοι το 2014 και το 2015 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. Στους Δήμους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Η ́ της παρούσης εγκυκλίου, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020, καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α).

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Νηπιαγωγείου αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρακολούθηση του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος , σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

2. Επιπλέον αναφέρεται ρητά αν, στα όρια του δήμου στον οποίο ανήκει το νηπιαγωγείο, η φοίτηση και των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών εμπίπτει στις προβλέψεις της περ. γ ́ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α) από το σχολικό έτος 2019-20, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Η ́ της παρούσης εγκυκλίου.

3. Οι εγγραφές μαθητών στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α). Κατά τις εγγραφές των μαθητών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο.

4. Α) Σε όλους τους δήμους της χώρας, ο Προϊστάμενος/η, Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις, για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.

Β) Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

5. Α) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Προϊστάμενος/η, Διευθυντής/τρια του νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών:

α) ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων (υπόδειγμα 1) και

β) πίνακα μαθητών οι οποίοι αιτούνται να παρακολουθήσουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (υπόδειγμα 2).

B) Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων και προνηπίων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου ή των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων:

α) υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Π.Ε. για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα (υπόδειγμα 3) και

β) αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων - προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων, με την επισήμανση αν πρόκειται για νήπια ή προνήπια καθώς και αν έχουν αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο (υπόδειγμα 4).

Ειδικότερα, αν ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 4δ του Π.Δ.79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).

6. Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης αποφασίζει, ύστερα από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής, είτε για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών σε όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής, έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

7. Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 οι γονείς ενημερώνονται από τη Δ/νση του νηπιαγωγείου στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής (περ. δ, παρ.4, του άρθρ.6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α)) για το νηπιαγωγείο φοίτησης των τέκνων τους.

8. Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 συγκροτούνται τα τμήματα του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2019- 2020 (πρωινό υποχρεωτικό και προαιρετικό ολοήμερο).

9. Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών, για το σχολικό έτος 2019-20, καταχωρούνται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων τους, στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος myschool από 14 έως 21 Ιουνίου 2019.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:

α. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)

β. Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool», σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και την υπ ́ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

γ. Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από την παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142Α/2018) και από το άρθρο 74 του ν. 4589 (ΦΕΚ 13Α/2019), από το οποίο, διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο νηπιαγωγείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α)).

στ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2. Μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

I) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Δ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφών του κεφαλαίου Α’ και τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Β’ της παρούσης εγκυκλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο.

2. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη
γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

3. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ:
α. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος
β. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

A. Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ισχύουν: οι παρ.4, 11 &12, του άρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), και η με αρ. 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επισημαίνεται ότι:

1. Οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων ενθαρρύνουν την προσέλευση μαθητών
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο σχολείο, αναζητούν τα παιδιά αυτών των ομάδων που μένουν στην περιοχή τους και φροντίζουν για την εγγραφή και τη φοίτησή τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση.

2. Στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά ευάλωτων κοινωνικά ομάδων γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το εάν είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα ή δημοτολόγια. Για την εγγραφή τους, μεριμνούν οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, σύμφωνα με την παρ. 11 του αρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

3. Οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων δεν παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση τους, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (παρ. 12, αρ. 6, Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας.

4. Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, Ο.Τ.Α., Κέντρα Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Φορείς Κοινωνικής Στήριξης καθώς και με το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Κατ’ αντιστοιχία, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, σχετικά με την έκδοση Α.Δ.Υ.Μ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία του/της Προϊσταμένου/-ης και του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου με το φορέα που θα προβεί στον εμβολιασμό.

5. Η εγγραφή των μαθητών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Β. 1. Για την εγγραφή μαθητών αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και Ασύλου στα παραρτήματα νηπιαγωγείων που λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης του κέντρου φιλοξενίας αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για την έγγραφή των μαθητών δικαιολογητικά και να τα καταθέσει στο νηπιαγωγείο στο οποίο υπάγεται το παράρτημα, (παρ.4β, του άρθρου 77, του ν.4547/2018 (ΦΕΚ102Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4559/2018 ( ΦΕΚ 142A) & κεφ. Στ’, παρ.7,8,9,10 του άρθρου 21, του ν.4251/2014 ( ΦΕΚ 80A).

2. Για την εγγραφή των ανωτέρω μαθητών στα νηπιαγωγεία εκτός των κέντρων φιλοξενίας προβλέπονται:

α. Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

1) Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου επίσημου εγγράφου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών,

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και

3) Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσια
υγείας.

β. Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή ο Συντονιστής του κέντρου υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο μαθητής, αναλαμβάνει με δήλωσή του να τα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισης τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο/η προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (παρ.4β, του άρθρου 77, του ν.4547/2018 (ΦΕΚ102Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4559/2018 ( ΦΕΚ 142A) & κεφ. Στ’, παρ.7,8,9,10 του άρθρου 21, του ν.4251/2014 ( ΦΕΚ 80A).

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 72, του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, (κεφ.Στ’, παρ.7,8,9,10 του άρθρου 21, του ν.4251/2014 ( ΦΕΚ 80A).

δ. Οι εγγραφές των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου γίνονται με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό. Προσωρινά, και μέχρι να μεταφραστούν επίσημα τα δικαιολογητικά εγγραφής, η εγγραφή στο Βιβλίο Μητρώου μπορεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη φωνητική απόδοση των στοιχείων των μαθητών στην ελληνική γλώσσα.

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Με δεδομένο ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία πραγματοποιούνται από 6-20 Μαΐου 2019, επισημαίνονται τα εξής:

1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.

2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φοίτησης το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία προσκομίζεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

3. Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Προϊστάμενοι/ες, Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων για να εκτυπώσουν τους εν λόγω τίτλους, είναι οι ακόλουθες: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι ->Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίου ήΒεβαίωση Φοίτησης Νηπίου.

4. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή
του πιστοποιητικού φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το πιστοποιητικό παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.

Ζ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 579/1982 (ΦΕΚ 105Α) ως χρόνος λήξης των κανονικών εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία ορίζεται η προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων ημερομηνία και οι μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α ́ της παρούσης εγκυκλίου.

2. Ο αριθμός των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία είναι ανάλογος με τις αίθουσες διδασκαλίας και τη χωρητικότητα αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Ο μέγιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι 24 νήπια, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης του ποσοστού 10%, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 682/1977(ΦΕΚ 244Α), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας, ο μέγιστος αριθμός νηπίων μπορεί να ανέρχεται στα είκοσι πέντε (25).

4. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του θέματα, οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί οι μαθητές, καθώς και οι οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις των γονέων και κηδεμόνων. Ο εσωτερικός κανονισμός των ιδιωτικών σχολείων θεωρείται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίγραφο αυτού παραλαμβάνουν ενυπόγραφα οι κηδεμόνες των μαθητών κατά την εγγραφή τους στο σχολείο (άρ. 11, του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244Α).

Η. ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της περ. γ ́ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α), στους 298 δήμους του επισυναπτόμενου πίνακα 1 υλοποιείται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δυνάμει των με αρ. πρωτ. 66981/Δ1/27-04-2018 (ΦΕΚ 1586Β) και Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623Β -διόρθωση ΦΕΚ 745Β) Υπουργικών Αποφάσεων.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
(παρ. 3 άρθρου 6 ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109Α)

Στους 298 δήμους  , στους οποίους καθορίζεται η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών σύμφωνα με τις προβλέψεις της περ. γ ́ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α), η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ όλων των μαθητών (νηπίων και προνηπίων), του συνημμένου πίνακα (υπόδειγμα 4) που τους έχει αποσταλεί από τα Νηπιαγωγεία, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί στη δυναμικότητα του νηπιαγωγείου με μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα τους 22. Ειδικότερα, αν ο αριθμός αιτήσεων για εγγραφή υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 74 του νόμου 4589/29-1-2019 (ΦΕΚ 13Α).

Οι μαθητές που δεν θα κληρωθούν, κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας.

Στους υπόλοιπους δήμους της χώρας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των νηπίων έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 22 νηπίων ανά τμήμα. Τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Τα νήπια που δεν κληρώθηκαν κατανέμονται στα όμορα νηπιαγωγεία. Στις κενές θέσεις που προκύπτουν η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και για τα προνήπια.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια για την διενέργεια των εγγραφών τριμελής επιτροπή πρέπει λαμβάνει υπόψη της ότι:

α. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι: α) δεκατέσσερις (14) μαθητές και β) πέντε (5) μαθητές σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων (παρ. 4 του άρθρου 40 ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13Α)).

β. Η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής προς τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να λαμβάνει υπόψη της τις αιτήσεις εγγραφών των όμορων νηπιαγωγείων έτσι ώστε σε όμορα νηπιαγωγεία να μην παρατηρούνται τμήματα με μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών ( περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 6 σε του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α)).

γ. Τα όρια της σχολικής περιφέρειας των νηπιαγωγείων ορίζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

Επισημαίνονται τα εξής:

Οι τριμελείς επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) οφείλουν να εφαρμόζουν ορθά και με προσοχή τη νομοθεσία έχοντας υπόψη τους και τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α) καθώς και το άρθρο 5 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Ως εγγραφή νοείται η πρώτη και μοναδική καταχώρηση των στοιχείων του μαθητή/τριας στο Βιβλίο Μητρώου και στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί από 14 έως 21 Ιουνίου 2019.

Ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών των Νηπιαγωγείων, στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής myschool, για την τριετία 2017-2020 θα είναι ο αριθμός 2017. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και έως το σχολικό έτος 2029-2030, ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, θα είναι ο αριθμός 2020, ο οποίος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη δεκαετία. Οι ανωτέρω αριθμοί θα καταχωρούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.