Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Γονείς Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου: Ζητείται όραμα για την παιδεία

Δημοσίευση: 12/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ως Έλληνες πολίτες και γονείς παιδιών, που φοιτούν στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Βαρβακείου Σχολής, με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό, έχουμε να θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

•    Γιατί πριν λίγες μέρες, με τροπολογία του Υπουργείου, έγινε σύσταση νέας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ), στην θέση της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), εφόσον η νέα θα είχε τις ίδιες αρμοδιότητες με την προηγούμενη;

•    Γιατί, λίγες μέρες μετά, γνωστοποιείται πως θα κατατεθεί νέο σχέδιο νόμου, αναφορικά με τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), το οποίο δεν θα τεθεί καν σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους Συλλόγους Γονέων, τα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών & την Επιστημονική Κοινότητα; Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας. Γιατί λοιπόν παρακάμπτεται εύκολα και αυθαίρετα;

•    Το παρόν νομοθέτημα έρχεται να επανιδρύσει, επί της ουσίας, τα ΠΠΣ σε πλήρη αντίθεση με την τροπολογία και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού. Καταργείται η αυτονομία των ΠΠΣ όπως επίσης καταργείται η πενταετής θητεία και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αν η αιτιολόγηση είναι η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ σχετικά με το εργασιακό τους καθεστώς, τότε γιατί καταστρατηγείται χρόνια τώρα ο νόμος Διαμαντοπούλου, ο οποίος προέβλεπε, μετά την λήξη της πρώτης πενταετούς θητείας στα ΠΠΣ, αξιολόγηση και νέα ισόχρονη θητεία; Γιατί οι εκπαιδευτικοί αφήνονται τόσο καιρό από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκθετοι, με άτυπες παρατάσεις; Το ιδανικό, μετά το πέρας και της δεύτερης πενταετίας, θα ήταν να μετατεθούν με προτεραιότητα σε οργανική θέση της επιλογής τους ώστε να υπάρχει διάχυση του Επιστημονικού τους έργου και στα άλλα σχολεία ή να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο ΠΠΣ, αν το επιλέξουν, αλλά πάντα με εφαρμογή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου. Πώς τα δικαιολογείτε όλα αυτά;

•    Η αντικειμενική αξιολόγηση είναι η διαδικασία επίτευξης της αξιοκρατίας, απαραίτητη για την άνθιση μιας κοινωνίας και αυτονόητη για τον ιδιωτικό τομέα ενώ παραμένει αδιανόητη για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, παρά την επισήμως κρατούσα ισονομία! Είναι επιθυμητή από τους ανθρώπους που θέλουν να αποδειχθεί η αξία τους και η προσφορά τους στην κοινωνία. Γιατί τους το στερούμε; Αντίθετα, εκείνοι που φοβούνται την ανάδειξη της ανεπάρκειάς τους, είναι πολέμιοι της αξιολόγησης. Με ποιους συντάσσεται το υπουργείο;

Όλοι εμείς, οραματιζόμαστε ένα άλλο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Μια Παιδεία δημόσια, αταξική, υψηλού επιπέδου. Μια Παιδεία, στην οποία οι κύριοι μοχλοί, οι εκπαιδευτικοί, θα αξιολογούνται συνεχώς για το έργο τους και θα τους δίνονται κίνητρα για να το προσφέρουν. Και η αξιολόγηση αυτή δεν θα περιορίζεται στα ΠΠΣ αλλά θα διαχέεται σε όλα τα δημόσια σχολεία, όλων των βαθμίδων.

Τι λέτε κύριε Υπουργέ; Θα μοιραστείτε το όραμά μας; Το προσδοκούμε, για να έχουμε εμείς την εκπαιδευτική πραγματικότητα που ονειρευόμαστε και εσείς τον ρόλο του πολιτικού που τόλμησε να αναδείξει την Παιδεία ως ισάξια της Ιστορίας του τόπου μας.

Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου για τα ΠΠΣ

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμο για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία καταργούνται όλα τα άρθρα των προηγούμενων νόμων που αναφέρονταν στα ΠΠΣ (3966/2011, 4604/2019) καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη (άρθρο 97). Αυτό σημαίνει ότι το παρόν νομοθέτημα επανιδρύει επί της ουσίας τα εν λόγω σχολεία.
Βασικό χαρακτηριστικό των επανιδρυόμενων Πειραματικών και προτύπων σχολείων είναι η άμβλυνση των διαφορών τους από τα υπόλοιπα σχολεία τόσο ως προς τη λειτουργία τους όσο και ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Μετά το 2012 ουσιαστικά αυτά τα σχολεία λειτούργησαν με διαφοροποιημένο καθεστώς σε σχέση με τα άλλα σχολεία ως προς τους σκοπούς, τη διοίκηση , τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού τους .

Ειδικότερα σε σχέση με τους σκοπούς καταργείται:

•    η σύνδεση με τα ΑΕΙ για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας στη πράξη,
•    η εξασφάλιση δωρεάν  υψηλής ποιότητας  παιδείας για όλους, η υποστήριξη της αριστείας

Σε σχέση με τη διοίκηση:

περιορίζεται σημαντικά  η  αυτονομία των σχολείων καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με τα ΑΕΙ ή ερευνητικά ιδρύματα

-Η διοίκησή τους μεταφέρεται από την Περιφέρεια (ευρύτερη περιοχή) στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (όπως και τα υπόλοιπα σχολεία )/άρθρο 73,&3

Η ρύθμιση θεμάτων προσωπικού , λειτουργίας σχολείων   μεταφέρεται από το αυτοτελές τμήμα προτύπων πειραματικών του Υπουργείου Παιδείας στην Διεύθυνση (όπως όλων των σχολείων)

Ο διευρυμένος αποφασιστικός και συντονιστικός ρόλος της   διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων με 7/μελή σύνθεση και επιλογή του προέδρου από την επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής (αξιολόγηση σχολείων, εκπαιδευτικών, τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα σχολεία, εγγραφή/ επιλογή μαθητών,   ανάπτυξη συνεργασιών με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα, κα) περιορίζεται σε   επιλογή ακόμη και του αριθμού των μελών από τον  Υπουργό, τον ορισμό των μελών από τον υπουργό και σε καθαρά γνωμοδοτικό ρόλο (άρθρο 94)

Εκπαιδευτικό έργο και προσωπικό των σχολείων

Με τον ισχύοντα νόμο   Οι εκπαιδευτικοί μέχρι τώρα τοποθετούνταν με 5/ετή θητεία στα ΠΠΣ κατόπιν αξιολόγησης και με συνέντευξη από την Διοικούσας Επιτροπή των ΠΠΣ . Η Θητεία μπορούσε να ανανεωθεί   μετά από αξιολόγηση (από το 2015 δεν έχουν καλυφθεί τα κενά με θητεία δηλ. έχει καταργηθεί στη πράξη) .

Για την εξασφάλιση  του έργου  υψηλής ποιότητας  και την προώθηση των στόχων των ΠΠΣ με ΥΑ το ωράριο των εκπαιδευτικών  των ΠΠΣ μπορούσε να διαφοροποιηθεί  σε σχέση με το ωράριο των εκπαιδευτικών των υπολοίπων σχολείων.

Η εισήγηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες   κάθε σχολείου   ήταν στη ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου   το οποίο έπρεπε να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου, λειτουργία ομίλων, εκπαιδευτικών δράσεων, σύνδεση με το Πανεπιστήμιο κα .

Με τον προτεινόμενο νόμο οι οργανικές θέσεις σε κάθε ΠΠΣ θα προκύπτουν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 76, &1 ) και οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα καθορίζονται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο ) (όπως σε όλα τα σχολεία).

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα  οι οριζόμενες οργανικές θέσεις στην πλειοψηφία των ειδικοτήτων να είναι λιγότερες από τις αντίστοιχες θέσεις με θητεία που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετούνται με οργανική τοποθέτηση θα είναι λιγότεροι από τους υπηρετούντες με θητεία.

Συνεπώς  με ην εφαρμογή του νόμου πιθανόν κάποιοι αξιολογημένοι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί θα απομακρυνθούν  από τα σχολεία ως πλεονάζοντες  και το υπόλοιπο προσωπικό δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει   στο υψηλών απαιτήσεων έργο του ΠΠΣ, δηλαδή καταργείται στην πράξη ο ιδιαίτερος/διαφοροποιημένος ρόλος των ΠΠΣ.

Ένα ΠΠΣ για να μπορεί να υλοποιεί εκπαιδευτικές έρευνες, διαφοροποιημένα αναλυτικά, ωρολόγια προγράμματα, θα πρέπει   να στελεχώνεται   από μόνιμο προσωπικό, υψηλών προσόντων,  αξιολογημένο  στο οποίο θα προσφέρονται κίνητρα για την παραμονή τους στο ΠΠΣ. Αντί αυτού μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν  βιώσει  σε πολλές περιπτώσεις  την εχθρική/τιμωρητική   διάθεση   ΟΛΜΕ   απέναντι τους γιατί δέχθηκαν να αξιολογηθούν (;) και διαχρονικά την αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας για την εξασφάλιση ξεκάθαρου εργασιακού καθεστώτος που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους στα ΠΠΣ. Έτσι την τελευταία τριετία αποχώρησαν από τα ΠΠΣ  πάνω από το 40% των εκπαιδευτικών 5/ετούς θητείας (για θέσεις ΕΔΙΠ, αποσπάσεις σε σχολεία του εξωτερικό, θέσεις Δ/ντων κ.α.)

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη αρνητική διάθεση απέναντι στους υπηρετούντες με θητεία εκπαιδευτικούς, δηλαδή :

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόδοση οργανικής θέσης η οποία δεν αποδίδεται αυτοδίκαια παρότι έχουν αξιολογηθεί.Εεπιπλέον δε -  δεν διευκρινίζεται αν η τοποθέτηση θα είναι στο συγκεκριμένο σχολείο που υπηρετούν -  ή σε οποιαδήποτε άλλο (άρθρο 77, &1) σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που για πρώτη φορά ορίζεται ως πειραματικό η οργανική θέση τους αποδίδεται αυτοδίκαια /χωρίς αξιολόγηση (άρθρο 78, &1).

Για ποιο λόγο άραγε η  διαφοροποίηση;

Μήπως γιατί οι πρώτοι έχουν αξιολογηθεί;

Υπογράφουν:

1.    Γιώργος Παπαχαραλάμπους
2.    Ασπασία Γιαλαμά
3.    Παναγιώτης Βασιλόπουλος
4.    Αναστασία Βελέντζα
5.    Νικόλαος Κομπορόζος
6.    Σοφία Τζίρου
7.    Μαρία Βασιλοπούλου
8.    Σπυρίδων Μόρος
9.    Χρήστος Συροκάκης
10.    Θεόδωρος Αλέστας
11.    Άντζελα Κακκάβα
12.    Αννίτα Τσοπανέλλη
13.    Ελένη Ιωαννίδη
14.    Δήμητρα Σκλαβενίτη
15.    Σταματούλα Τσικρικά
16.    Αλέξανδρος Βαζούρας
17.    Ανδρέας Αμουντζάς
18.    Ειρήνη Παρασκευοπούλου
19.    Μαργαρίτα Κυλάφα
20.    Μάριαν Χρυσοστόμου
21.    Ιωάννης Τράπαλης
22.    Γεώργιος Ξανθάκος
23.    Φένια Παναγιώτα Τσόπλου
24.    Ανδριάνα Διαμαντοπούλου
25.    Ροδούλα Θεοδωροπούλου
26.    Ελεάνα Χαβιαρά
27.    Γιώτα Μπαχούρου
28.    Δήμητρα Παντιώρα
29.    Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
30.    Γιώργος Μηλίκας
31.    Μίνα Λαυρεντάκη
32.    Έφη Γρηγοράκη
33.    Ελίνα Παπαδοπούλη
34.    Χριστίνα Κοτταρίδη-Πετράκη
35.    Φλώρια Σάββα
36.    Έφη Ζερβού
37.    Γιώργος Βούλκας
38.    Σοφία Ανεζίρη
39.    Κώστας Μωραΐτης
40.    Ειρήνη Τετενέ
41.    Ευθύμιος Αυγερινός
42.    Παναγιώτα Μπαχούρου
43.    Δήμητρα Τολίζα
44.    Μαρία Λύτρα
45.    Βάνα Σύψα
46.    Γεωργία Λουκά
47.    Κωνσταντίνος Αποστολάρας
48.    Μιχάλης Ζωίδης
49.    Άγγελος Καρεκλάς
50.    Χριστίνα Μάγκου
51.    Δήμητρα Μπαλογιάννη
52.    Βίκτωρ Μπορμπόλης
53.    Θανάσης Γιαννόπουλος
54.    Χριστίνα Κωστάρη
55.    Γεωργία Βαγενά
56.    Βασιλική Ιωαννίδου
57.    Αλεξάνδρα Χαχάλου
58.    Μαρία Αδαμαντίδη
59.    Άννα Νικητάκη
60.    Άννα Κατιμερτζή
61.    Κωνσταντίνος Μπακογιάννης
62.    Γιάννης Ζορμπάκης

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ