Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Γιατί σκοτώσαμε την Ιστορία Γ.Π. και τα Λατινικά;

Δημοσίευση: 19/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Ιωάννη-Παναγιώτη Αμπελά, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στη Βουλή η τελική συζήτηση για το αποκαλούμενο «πολυνομοσχέδιο», όπου μεταξύ άλλων προτείνεται η μετατροπή της Γ΄ Λυκείου από τάξη συνδυασμού Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Προσανατολισμού σε καθαρά προπαρασκευαστικό έτος για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός έρχεται ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης, την οποία έχει υιοθετήσει με δηλώσεις του αρκετές φορές τα δύο τελευταία χρόνια ο νυν Υπουργός Παιδείας, ότι «το σύστημα με τη συναίνεση της κοινωνίας έχει καταστρέψει την Γ΄ Λυκείου » (Εφ. Συντακτών 30/8/2017), ότι «δεν έχουμε Γ’ Λυκείου, είμαστε μια χώρα χωρίς Γ’ Λυκείου » (ΕΡΤ1 -  εκπομπή Πρώτη Είδηση 13/07/2018) κλπ.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συλλογιστικής η Πολιτεία έρχεται να θεσμοθετήσει ένα νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την Γ΄ Λυκείου, όπου για πρώτη φορά στην ελληνική εκπαιδευτική ιστορία εξοβελίζονται δύο σημαντικά γνωστικά αντικείμενα: η Ιστορία Γενικής Παιδείας και τα Λατινικά. Συμμεριζόμενος την αγωνία των συναδέλφων φιλολόγων, καταθέτω σύντομα τις παρακάτω επισημάνσεις:

Α. Σχετικά με την κατάργηση των Λατινικών (ως μαθήματος Προσανατολισμού/Κατεύθυνσης)

Πράγματι, το μάθημα των Λατινικών είχε καταντήσει μάθημα μηχανιστικής γλωσσικής διδασκαλίας, και δεν αναδεικνυόταν επ’ ουδενί η σημασία της λατινικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πολλώ δε μάλλον οι ανθρωπιστικές αξίες του ρωμαϊκού πολιτισμού. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια δεν διατυπώθηκε από τους αρμόδιους φορείς (Π.Ι., Ι.Ε.Π.) μία ολοκληρωμένη πρόταση αναπλαισίωσης του μαθήματος, όπως συνέβη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, που θα περιελάμβανε π.χ. α) εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου με επιλεγμένα μεταφρασμένα κείμενα της λατινικής (ή και μεσαιωνικής λογοτεχνίας) στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών αξόνων, β) αναδιαμόρφωση του τελικού τρόπου αξιολόγησης του μαθήματος π.χ. συνδυασμός πρωτότυπου και μεταφρασμένου κειμένου, γλωσσικές και ερμηνευτικές ερωτήσεις, συσχέτιση του λατινικού λεξιλογίου με το λεξιλόγιο των ευρωπαϊκών γλωσσών (αξιοποιώντας τα όσα προτείνονται στο σχολικό εγχειρίδιο), απόδοση στα λατινικά σύντομων νεοελληνικών φράσεων με βάση το διδαχθέν λεξιλόγιο, μεγαλύτερη έμφαση στις ασκήσεις μετασχηματισμού κλπ..

Αντί, λοιπόν, να αξιοποιηθεί η παρούσα συγκυρία και να κατατεθεί επιτέλους μία ανανεωμένη διδακτική πρόταση για τα Λατινικά που θα τους έδινε την αναγκαία ώθηση, ώστε να γίνουν μάθημα πολιτισμού, ανθρωπιστικών αξιών και κριτικής γλωσσικής καλλιέργειας, επιλέγεται η εύκολη λύση της αντικατάστασής του από το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας (χωρίς φυσικά την αντίστοιχη προετοιμασία) με το πρόσχημα της πρόσβασης σε περισσότερα τμήματα Κοινωνικών Επιστημών. Σε αυτό σημείο είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι δεν αμφισβητούνται ούτε η αξία της Κοινωνιολογίας ως επιστήμης ούτε η προσπάθεια των συναδέλφων Κοινωνιολόγων. Ίσως μία λύση θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού και των δύο μαθημάτων προκειμένου ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, να έχει πρόσβαση στο σύνολο των Τμημάτων (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) με ανάλογη γνωστική υποδομή (περισσότερα πεδία, συνδυασμοί μαθημάτων), όπως συνέβαινε παλαιότερα για τις Θετικές Επιστήμες.

Β. Σχετικά με την κατάργηση της Ιστορίας Γενικής Παιδείας.

Η απουσία της Ιστορίας Γενικής Παιδείας από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου είναι μάλλον χαρακτηριστική – ας μου επιτραπεί η έκφραση – της προχειρότητας με την οποία συνήθως στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Για πρώτη φορά το 2020 θα αποφοιτήσουν μαθητές από τα Γενικά Λύκεια χωρίς να έχουν διδαχθεί τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας σε μία εποχή, όπου όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία της ιστορικής μνήμης και συνείδησης, αλλά και τους κινδύνους που απορρέουν από τον ανιστόρητο εθνικισμό.

Βασικό επιχείρημα για την κατάργηση της Ιστορίας Γ.Π. αποτέλεσε η διαπίστωση ότι οι ώρες της Γενικής Παιδείας σε πολλές περιπτώσεις απαξιώνονταν από την πλειονότητα των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είχαν να αντιμετωπίσουν ένα μάλλον αδιάφορο ακροατήριο. Αντί, λοιπόν, να αναθεωρήσουμε και να εμπλουτίσουμε τη διδακτική μας πρακτική, αποφασίζουμε να καταργήσουμε το μάθημα της Ιστορίας Γ.Π., και να αποδεχθούμε την ήττα του σχολείου έναντι του «συστήματος» (βλ. παραπάνω σχετική δήλωση).

Για παράδειγμα, ένα ανοιχτό Α.Π.Σ., ειδικά για τα μαθήματα Γ.Π. της Γ΄ Λυκείου, που θα έδινε την ευκαιρία για ουσιαστική αυτενέργεια στους εκπαιδευτικούς με προτεινόμενους, αλλά όχι υποχρεωτικούς διδακτικούς άξονες, ώστε αυτοί να συνδιαμορφώσουν με τους μαθητές τους ένα ελάχιστο διδακτικό πρόγραμμα εμπλουτισμένης διδασκαλίας (π.χ. με χρήση των Τ.Π.Ε.) δίνοντας έμφαση στα σημαντικότερα γεγονότα της Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας, πιθανόν να ανέτρεπε σταδιακά τη γενικευμένη αδιαφορία και την καθοδηγούμενη από εξωσχολικούς παράγοντες απαξίωση των μαθημάτων Γ.Π..

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι με βάση και τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για το Γυμνάσιο (ΦΕΚ 959, τ.Β΄21/3/2019) δεν θα διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) η ιστορική περίοδος του 20ου αιώνα, και μετατίθεται η διδασκαλία της για την Α΄ Λυκείου , ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το περιεχόμενο της διδασκαλίας για τη Β΄ Λυκείου. Είναι ορατός, λοιπόν, ο κίνδυνος να αποφοιτούν σταδιακά οι μαθητές μας και να έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή ιστορική γνώση για γεγονότα, όπως αυτά του 20ου αιώνα.

Ας ξανασκεφτούν, επομένως, οι συντάκτες των συγκεκριμένων προτάσεων τις άμεσες επιπτώσεις, και κατανοώντας τις ρεαλιστικές ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας να νομοθετήσουν αποδίδοντας στην Ιστορία τη θέση που της αρμόζει στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το Δημοτικό έως και το Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό). 

Ετικέτες: 
Ι.Π.Αμπελάς

Σχόλια (9)

 
Πέτρος
19 Απρ 2019 13:15

Ενώ τώρα θεωρείτε ότι μαθαίνουν Ιστορία 20ου αιώνα;;;
Μάλλον δεν βρίσκεστε στην σχολική πραγματικότητα αγαπητέ...

 
ΠΑΠΑΣ
19 Απρ 2019 19:08

1) ΙΣΤΟΡΙΑ : ΟΣΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ.
Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΗ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΥΛΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ.
2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ . ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 
Δον Κιχώτης
19 Απρ 2019 19:24

Ο καθένας κοιτά τα οζά του...
Εσείς χάσατε δυο αίγες αλλά - άμα ξανοίξετε στο κάμπο - όλα τα οζά είναι μισερά!
Αυτή είναι η Παιδεία μας - ένα μισερό κοπάδι!*

* Κουράδι δε το λένε οι βοσκοί;

 
Νικος
19 Απρ 2019 20:10

Στην Γ Λυκείου θα μάθουν την ιστορία του 20ου αιώνα ; Είχατε παιδί στην Γ λυκείου να δείτε τι γίνεται; Το βιβλίο κάτω από το θρανίο ανέγγιχτο όλη τη χρόνια.

 
Κρητικός
19 Απρ 2019 21:40

@ Πέτρος
και γιατί το υπουργείο δεν φρόντισε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μαθαίνουν αγαπητέ;...

 
Π. Αμπελάς
20 Απρ 2019 00:02

Μερικές διευκρινίσεις στο πλαίσιο ενός ενδιαφέροντος διαλόγου και σχολιασμού:
1) Η βασική μου θέση είναι ότι οφείλεις να αντιμετωπίζεις υπεύθυνα τις παθογένειες που υπάρχουν και να μην διαγράφεις το πρόβλημα, αλλά να παλεύεις για αυτό. Υπάρχουν εξαιρετικά δείγματα εκπαιδευτικών που αναπλαισίωσαν τη διδασκαλία τους και την έκαναν πιο ευέλικτη στο πλαίσιο της Γ.Π.. Αλλιώς περνάς λάθος μήνυμα.
2) Μία ανανεωμένη διδασκαλία των Λατινικών θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια σε διάφορους τομείς των Ανθρωπιστικών Σπουδών (και κριτικής σκέψης) και όχι μόνο για τα Φιλολογικά Τμήματα. Η πρόχειρη αντικατάσταση από την Κοινωνιολογία για όλες ανεξαρτήτως τις σχολές δεν θα βοηθήσει στη διδακτική ανανέωση.
3) Υπενθυμίζω ότι όταν τα προς εξέταση μαθήματα ήταν 12 ή 9 η Ιστορία Γ.Π. (2000-2004) εξεταζόταν κανονικά και μάλιστα οι μαθητές των Θετικών Επιστημών (υποτίθεται αδιάφοροι) είχαν εξαιρετικές επιδόσεις. Δεν πιστεύω βέβαια στην καταξίωση ενός μαθήματος μέσω των εξετάσεων, αλλά όταν επικαλούμαστε το παρελθόν π.χ. 30 χρόνια κλπ να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβαινε και υπό ποιες συνθήκες.
4) Το βιβλίο είναι βοήθημα για το μάθημα, αλλά όχι ο αυτοσκοπός του μαθήματος. Ας μείνει στο θρανίο ... Η διδασκαλία, η συζήτηση, ο σχολιασμός, η αντίρρηση των μαθητών είναι η ουσία. Και αυτό τελικά αρέσει στα παιδιά. Αλλά τώρα αυτή η ευκαιρία χάνεται ...
5) Προσωπικά είμαι κοντά στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κρινόμαστε από τις προσωρινές ιδιότητες που έχουμε (ad hominem), αλλά από την ουσία της θέσης που διατυπώνουμε.

 
απορών
20 Απρ 2019 10:25

θα συμφωνήσω : ας μη διαβάζουν ιστορία (ή άλλα μαθήματα- προετοιμασία πάντα ήταν η γ΄λυκείου , τι να γίνει) και μόνο που ακούνε παράδοση-παρουσίαση-συζήτηση κάτι παίρνουν. υπάρχει τρόπος. η απαξίωση οφείλεται και στο γενικότερο κλίμα που έχει κακομάθει τα παιδιά... (το κλείνω εδώ, μεγάλη κουβέντα)
για τα λατινικά : έπρεπε να μείνουν με μικρή διαφοροποίηση. όσοι τα κάναμε σε ένα χρόνο ξέρουμε ότι (παραδόξως, όπως και για τα αρχαία της α' λυκείου εκπληκτικά βιβλία) κάλυψαν ύλη εύκολα και ουσιαστικά (και λεξιλόγιο) που στάθηκε η βάση για τα πανεπιστήμια . μάθαμε χωρίς να το καταλάβουμε-κουραστούμε τα θεμελιώδη

 
Θεμιστοκλής
20 Απρ 2019 12:29

Το να μπαίνουν τα παιδιά σε όλη τη γκάμα των σχολών των κοινωνικών επιστημών (ψυχολογία, κοινωνιολογία, Πολιτικές επ. Κ.τ.λ) με λατικά και αρχαία είναι άκρος παράλογο. Δεν αμφιβάλω οτι πρέπει να έχουν δουλειά και οι φιλόλογοι αλλά αυτό δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πρόβλημα για τα ίδια τα παιδιά. Γενικότερα η εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα σε επιστήμες όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, οι πολιτικές επιστήμες είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη και απαιτείται αναβάθμιση. Η αναγκαιότητα γνώσης των λατινικών (σε επίπεδο μάλιστα πανελλαδικών) ενός μελλοντικού ψυχολόγου είναι αυταπόδεικτα εντελώς άχρηστη. Δυστυχώς στη χώρα μας η υποκρισία περισσεύει και η προσπάθεια εξυπηρέτησης συντεχνιακών συμφερόντων υποκρύπτεται κάτω απο το πέπλο της πραγματικής κατά τα άλλα ανάγκης τα παιδιά να διαθέτουν και κλασική παιδεία. Η αναγκαιότητα όμως ένας Ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, Πολιτικός επιστήμονας να ξέρει απταιστα λατινικά και αρχαία και να μην έχει ιδέα από το αντικείμενο το οποίο θα πάει να σπουδάσει είναι πράγματι κάτι που ξεπερνάει κάθε λογική.

 
Πλατάρος Γιάννης
20 Απρ 2019 14:46

Η πολυσυζητημένη ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ του Υπουργού ότι «...δεν υπάρχει Γ΄Λυκείου εδώ και 30 χρόνια...» είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΩΣΤΗ.
Και μέσω της πολιτικής του Υπουργού Παιδείας, έχουμε στο «δια ταύτα»
Αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει Γ΄Λυκείου εδώ και 30 χρόνια, το νομιμοποιούμε αποδεχόμενοι αυτό, το θεσμοθετούμε, το διαπραγματευόμαστε και το οξύνουμε για των θεσμικών μας παρεμβάσεων.
Τα παραπάνω είναι αυτά που εισέπραξα από τις εξαγγελίες και το νομοσχέδιο. Αν κάνω λάθος να με διορθώσει κάποιος....
Ποίο θα ήταν το σωστό;;
Το διατυπώνω:
Επειδή η Γενική Παιδεία στο Λύκειο πάει κατά διαβόλου, όχι μόνο στην Γ΄Λυκείου , ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΩ!
Γιατί;
Διότι υπάρχει ολική άγνοια σε όλους τους τομείς του επιστητού από τους αποφοίτους Λυκείου:
Ιστορία: την 28η Οκτωβρίου πολεμήσαμε τους Τούρκους
Φυσικοχημεία: Το νερό που βγαίνει από τους κινητήρες των αεροπλάνων σε μεγάλα ύψη όπου υγροποιείται αμέσως από την αόρατη μορφή του υδρατμού το ερμηνεύω ως «μας ψεκάζουν» Η Γη είναι επίπεδη. Δεν ξέρω να εξηγήσω τις εναλλαγές των εποχών. Απορώ που στην Αυστραλία οι άνθρωποι δεν πέφτουν.
Μαθηματικά: Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι συνάρτηση, ας την κάνω σε όλη την ύλη του Γυμνασίου Λυκείου όλα τα χρόνια.
Ελληνικά: Δεν κατέχω γρυ από το λεξιλόγιο και την απλή ετυμολογία οποιασδήποτε λέξης.
Καλλιεργείται συστηματικά σε΄όλες τις βαθμίδες η παπαγαλία και ούτε κάτι απ΄αυτήν δεν μου μένει.
Η ανεργία όλων των νέων κτυπά κόκκινο. Μ ε χαρακτηριστικά μονιμότητας του φαινομένου.
Τι να κάνω;
Διδάσκω όλα τα αντικείμενα με όλη την ύλη τους σπειροειδώς με διαδικασίες επίλυσης προβλήματος αυθεντικού. Από το Δημοτικό έως και το Λύκειο.
Η Εισαγωγή στα ΑΕΙ γίνεται με τεστ πολλαπλής επιλογής σε Γενικές γνώσεις επί του ΑΠΣ Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου.
1) Δοκιμασία Γλωσσικών ικανοτήτων (περίληψη, κατανόηση κειμένου, ανάπτυξη κειμένου, αντίθετα παράγωγα συνώνυμα σημασία λέξεων. )
2) Τεστ πολλαπλών επιλογών επί όλων των γνωστικών αντικειμένων πλην ειδικών
3) Τεστ Μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων επί όλης της ύλης.
4) Τεστ Φυσικών επιστημών
5) Τεστ Οικονομίας -Ιστορίας, Κοινωνιολογίας.
6) Ειδικό τεστ Σχολής.
Τα παραπάνω τεστ έχουν συντελεστές ανά Σχολή.
Τα παραπάνω τεστ δίδονται τον Σεπτέμβριο αφού έχει ολοκηρωθεί η Γ΄Λυκείου.
Τα παραπάνω τεστ δίδονται επί Η/Υ με δυνατότητα επανάληψης 3 φορές ανά έτος Με το πιστοποιητικό επιδόσεων και μόνον, γίνονται οι εγγραφές στις Σχολές, συν ό,τι ζητήσει κάθε Σχολή για το δικό της τεστ.
Τα Σχολεία κάνουν σε διδακτέα ύλη απολύτως καθορισμένη με έλεγχο ολοκλήρωσής της.
Κάθε δίμηνο, γίνεται ένα τεστ όπου το αποτέλεσμα λέει δύο τινά: «Συνεχίζει στην τάξη» ή «πηγαίνει ΚΑΙ απογευματινή υποχρεωτική διδασκαλία»
Στις τελικές εξετάσεις που είναι μόνο γραπτές με πολλαπλές επιλογές και σύντομης απάντησης, έχουμε τρία αποτελέσματα: «Συνεχίζει στην επόμενη τάξη» , «πάει υποχρεωτικά μαθήματα τον Αύγουστο» «Συνεχίζει στην ίδια τάξη»
Απαγορεύται αυστηρά η εργασία ανηλίκων κάτω από 18 ετών. Αποτελεί κακούργημα. Η Οικογένεια με παιδιά που φοιτούν ανελλιπώς λαμβάνει επίδομα. Αυτό διαπιστώνεται με το να μην έχουν ξεπεράσει τις 114 απουσίες. Αν τις ξεπεράσει, διακόπτεται η φοίτηση και επιστρέφονται στο Κράτος τα επιδόματα. Η φοίτηση επαναλαμβάνεται την επόμενη χρονιά. Αν μαθητής δημιουργεί προβλήματα στο Σχολείο, ο ΣΔ μεσα από μια διαφανή διαδικασία 3 συνεδριάσεων με πρακτικό παρουσία του κηδεμόνα, έχει δικαίωμα -την τρίτη- να δώσει «ελεύθερη μετεγγραφή» για οποιοδήποτε Σχολείο επιθυμεί να τον δεχθεί. Το Σχολείο υποδοχής έχει δικαίωμα να του εκδώσει «ελευθέρας» με μία μόνο συνεδρίαση.
Η φοίτηση στο Λύκειο είναι υποχρεωτική. Μαθητής που αλλάζει δεύτερη φορά Σχολικό περιβάλλον εντός του ιδίου Σχολικού έτους φιλοξενείται σε ειδικές δομές ένταξης υποχρεωτικά, μέχρι το τέλος της Χρονιάς, όπου επαναφοιτεί σε κανονικό Σχολείο της επιλογής του, με τους ίδιος όρους με τους άλλους μαθητές.
Επίτηδες μπήκα σε λεπτομέρειες στο τέλος για ένα φαινόμενο όπου όλοι τηρούν σιγήν ιχθύος .
Αποπειράθηκα μια αχνή σκιαγραφική προσέγγιση σε ένα εθνικό πρόβλημα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.