Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ: Προτεινόμενες Τροπολογίες στο πολυνομοσχέδιο

Δημοσίευση: 19/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ θεωρεί, ότι πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η διαδικασία υλοποίησης της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θέλουμε λοιπόν να τοποθετηθούμε στις εκκρεμότητες των μελών ΔΕΠ που έχουν προκύψει  από τις συγχωνεύσεις μεταξύ των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  θα πρέπει ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθ. Κ. Γαβρόγλου να συμπεριλάβει τις παρακάτω τροπολογίες  στο κατατεθέν προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου.

1.    Tα προσωποπαγή μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων να έχουν τις ίδιες αμοιβές με τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, μέχρι και την 31-08-2024, δηλαδή τροποποίηση του Αρ. 4 παρ. 2γ-αα του Ν4521/2018, και των αντίστοιχων άρθρων του Ν4559/2018 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του Ν4589/2019 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης να τροποποιηθεί το Αρ 4 παρ. 2δ του Ν4521/2018, οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε μόνιμες οργανικές θέσεις (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) ή σε προσωποπαγείς θέσεις (χωρις διδακτορικό)  λεκτόρων πανεπιστημίου μέχρι 31-08-2024 με το μισθολογικό καθεστώς  λέκτορα πανεπιστημίου, με εφαρμογή και στον Ν4559/2018 και στον Ν4589/2019.

2.    Προτεινόμενη ρύθμιση, που προστίθεται στο τέλος της διάταξης του άρθρου 19 § 1, περ. β’, υποπερ. αα, αριθμός i) του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα, η εξής πρόβλεψη : Ειδικώς για τους, κατά το χρόνο ψήφισης του Ν. 4009/2011, υπηρετούντες Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και καταλαμβάνονται από τη διάταξη του άρθρου 78 § 6 του Νόμου αυτού (4009/2011), όπως αυτή ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι το αυτοδύναμο διδακτικό έργο που προσφέρουν, μέχρι την λήψη του διδακτορικού διπλώματος, αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη διδασκαλία και διατηρούν το δικαίωμα, αμέσως μετά την λήψη του διδακτορικού διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 78 § 6 του Ν. 4009/2011, χωρίς την ανάγκη παρέλευσης τριετίας από την λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Η διαδικασία εξέλιξής τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν. 4009/2011».

3.    Μετατροπή  θέσης  Λέκτορα σε Επίκουρου Καθηγητή. Όποιος καθηγητής Ξένων Γλωσσών είναι κάτοχος διδακτορικού Διπλώματος κ' είχε ενταχθεί σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με την περ. ββ' του στοιχείου στ' της  παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 και ήταν ήδη κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από την ημερομηνία της ισχύος  της ως άνω νομοθετικής διάταξης, ο οποίος όμως σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 3794/2009 εξαιρέθηκε από την εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,  παρά την κατοχή από αυτόν Διδακτορικού Διπλώματος, και ο οποίος εν τέλει εντάχτηκε με τον Ν. 4472/2017 στη βαθμίδα του Λέκτορα, δύναται να υποβάλλει αίτηση έως τις 31/12/2022 στη Διοικούσα Επιτροπή ή τη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά για τη μετατροπή της θέσης του, σε οργανική επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή  του τμήματος που ήδη υπηρετεί.

4.    Μετατροπή θέσης Λέκτορα σε Επίκουρου Καθηγητή. Όποιος καθηγητής Εφαρμογών, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος εντάχτηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα σε προσωποπαγή θέση, δύναται να υποβάλλει αίτηση έως τις 31/12/2022 στη Διοικούσα Επιτροπή ή τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά για τη μετατροπή της θέσης του, σε μόνιμη οργανική θέση Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος που ήδη υπηρετεί. Η κρίση για την μετατροπή της θέσης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1 εδάφιο δ’ του νόμου 2916/2001 το οποίο και ισχύει μέχρι 31/12/2022. Οι ημερομηνίες που αναγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 εδάφιο δ’ του νόμου 2916/2001 αντικαθίστανται με την 31/12/2022.

5.     Εάν μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει αίτημα μετακίνησης σε άλλο ΑΕΙ και έχει λάβει την έγκριση του Tμήματός του (Tμήμα προέλευσης), χωρίς όμως η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του ιδρύματος προέλευσης να έχει λάβει απόφαση περί της έγκρισης ή όχι μετά την πάροδο εξαμήνου από την έγκριση του Τμήματος, τότε η Σύγκλητος ή η Δ.Ε. του ιδρύματος προέλευσης αποστέλλει την αίτηση με την έγκριση του Τμήματος προέλευσης στο ΑΕΙ υποδοχής για έγκριση της μετακίνησης. Επιπρόσθετα, (α) εάν στο διάστημα αυτό το μέλος ΔΕΠ έχει εκλεγεί σε ανώτερη βαθμίδα από αυτήν που κατείχε κατά την στιγμή υποβολής της αίτησής του, η αίτησή του προς το ίδρυμα υποδοχής ισχύει για την νέα βαθμίδα που έχει εκλεγεί και (β) εάν το ίδρυμα υποδοχής έχει συγχωνευτεί, η αίτηση μαζί με την έγκριση του Τμήματος προέλευσης θα στέλνεται προς τη Σύγκλητο του διαδόχου ιδρύματος που έχει προκύψει από τη συγχώνευση.

6.    Τροποποίηση του άρθρου 55 του σχεδίου νόμου, οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται., σύμφωνα με τις διατάξεις περιλαμβανομένου και του τρόπου συγκρότησης μέσω του μητρώου εκλεκτόρων (ΑΠΕΛΑ) του οικείου εκλεκτορικού σώματος και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για προκήρυξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου, στο οποίο εντάσσονται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξε τη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Αν δεν προκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η Σύγκλητος ορίζει το αρμόδιο Τμήμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 και στην παρ. 3 του άρθρου 18, στην παρ. 4 του άρθρου 28, στην παρ. 4 του άρθρου 40 και στην παρ. 3 του άρθρου 50. Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης.

7.    Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, του τμήματος Γεωπονίας που είναι στην Αμαλιάδα, να μπορούν να επιλέξουν το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής που ιδρύεται στο Μεσολόγγι. Διαθέτουν συναφές αντικείμενο και θα λειτουργήσουν από φέτος.

8.    Σε περίπτωση άμεσης συνταξιοδότησης μέλους ΔΕΠ, που χρήζει ένταξης στο νέο σχήμα, αυτός αξιολογείται κατά τα ισχύοντα και κατά προτεραιότητα, προ της ημερομηνίας συνταξιοδότησης του (31/08), με ενέργειες της αρμοδίας Πρυτανείας, για να μετατραπεί η θέση κατευθείαν σε οργανική, έτσι ώστε να μην χάνονται θέσεις μελών ΔΕΠ.

Κύριε Υπουργέ, η τελευταία παρουσία της ΟΣΕΠ ΤΕΙ στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα θέλαμε να συνοδεύεται και με την επίλυση των παραπάνω εκκρεμοτήτων των μελών ΔΕΠ προς όφελος της ομαλής και χωρίς προβλήματα μετάβασης στα νέα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ

Ο Πρόεδρος

Κοκκόσης Απόστολος

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Παραλίκα

Ετικέτες: 
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

Σχόλια (9)

 
Νίκος
20 Απρ 2019 11:54

Κάποιος θα πρέπει να αναλογισθεί με ποια κριτήρια διορίστηκε κάποιος στην οποιαδήποτε βαθμίδα και αν αυτά τα κριτήρια συμφωνούν με αυτά της βαθμίδας που θέλει να εξισωθεί.

 
ΑΝΤΙΛΑΪΚΙΣΤΗΣ
20 Απρ 2019 10:41

το άκρον άωτον του λαϊκισμού. Με λίγα λόγια ισοπέδωση των πάντων.

 
Εξέλιξη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ
19 Απρ 2019 19:33

προφανώς θα έρθει τροπολογία τη Δευτέρα, διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό που διαβάζουμε παραπάνω

 
Acis
19 Απρ 2019 16:53

Πολλές Φωτογραφικές διατάξεις προτείνετε κ. Καθηγητά. Οι θέσεις από ΕΔΙΠ και πάνω ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, αν θέλουμε να μιλάμε για το καλό και την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ
19 Απρ 2019 16:06

Ρε παιδιά βλέπω καλά; Δεν ανέφερε τίποτα για τους αποφοίτους των ΤΕΙ;

 
ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
19 Απρ 2019 15:48

Και εμείς οι ΕΕΠ και οι ΕΔΙΠ με διδακτορικό εδώ και χρόνια, με ερευνητικό έργο που θα ζήλευαν και αναπληρωτές καθηγητές, να παλεύουμε για τα αυτονόητα...

 
Γιάννης
19 Απρ 2019 15:19

Μας δουλεύουν κανονικότατα!Η δέσμευση στον σύλλογο και το άδειασμα ξεπερνάει κάθε όριο ανηθικότητας!

 
Πτυχιούχος
19 Απρ 2019 13:47

Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά.
Για τους πτυχιούχους πάλι τίποτα.
Γνωρίζω ότι εκπροσωπείτε την ΟΣΕΠ ΤΕΙ ,αλλά τοσα χρόνια ήσασταν καθηγητής μας όπως και τα υπόλοιπα μέλη της ΟΣΕΠ.
Προχθές δεσμευτήκατε στον σύλλογο αποφοίτων ΑΕΙ Πειραια και Αθήνας να μεταφέρετε το θέμα μας.
Σήμερα δεν υπάρχουμε πουθενά .
Τουλάχιστον τώρα γνωρίζουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και πως πρέπει και εμείς να φερθούμε.

 
"πτυχιούχος"
19 Απρ 2019 13:19

Κάποια πρόταση για τους Πτυχιούχους ΣΑΣ ?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.