Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Άποψη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας για τη μετονομασία του σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασία

Δημοσίευση: 20/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιώργος Νικολάου
Καθηγητής
Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε.    

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τη δεκαετία του ’80, μετά από αγώνες του κλάδου των Δασκάλων για ακαδημαϊκή αναβάθμιση των σπουδών τους. Μέσα από την υπερτριακονταετή λειτουργία τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του επιστημονικού προφίλ του σημερινού εκπαιδευτικού. Συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη της έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στη χώρα μας και τη συμμετοχή στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και κινητικότητα.

Είναι αλήθεια ότι αυτή η διαδικασία συντελέστηκε μέσα σε μία ευνοϊκή οικονομική και δημογραφική συγκυρία, έστω και αν η τελευταία οφείλονταν κυρίως στην υποδοχή μεταναστευτικών πληθυσμών. Ωστόσο, από το 2009 μέχρι και σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Αφενός η οικονομική κρίση και αφετέρου η δημογραφική κάμψη έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η οικονομική κρίση και η επιβεβλημένη οικονομική προσαρμογή ως αποτέλεσμα των Μνημονίων, έχει οδηγήσει στη μείωση των σχολικών μονάδων, τη συρρίκνωση του Ολοήμερου Σχολείου και τη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων εκπαιδευτικών. Από την άλλη, η δημογραφική κάμψη – κυρίως από το 2010 και μετά – σε συνδυασμό την παλιννόστηση σημαντικού αριθμού μεταναστών που εργάζονταν στη χώρα μας, έχει περιορίσει σημαντικά των αριθμό του μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ (http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_17122018_REP.pdf) ο αριθμός των μαθητών που φοίτησαν στην Α’ Δημοτικού κατά την περίοδο 2014 – 2017 παρουσιάζει μείωση κατά 13,7%. Παράλληλα, οι δημογραφικοί δείκτες κάθε άλλο παρά επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τον πληθυσμό της χώρας, αφού με 1,35 παιδιά ανά γυναίκα (δείκτης γονιμότητας), έχει υποθηκευτεί για τις επόμενες δεκαετίες η πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που γερνάει.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα,  ο αριθμός των εκπαιδευτικών από 180,3 χιλ. το 2009 ενδέχεται να μειωθεί το 2035 σε 110,5 χιλ (μείωση 38,7% στο σενάριο προσαρμογής)  και σε 80,7 χιλ (μείωση 55,2% στο σενάριο της ευρωπαϊκής σύγκλισης). Οι συνέπειες της μείωσης των μαθητών όσον αφορά τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για τη λειτουργία των σχολείων, ανάλογα και με το σενάριο εκπαιδευτικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί τα προσεχή χρόνια, αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στις διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται ότι θα εκδηλωθούν πρώτα (2018) στην ειδικότητα των Δασκάλων καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Δημοτικά σχολεία (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Καλλιτεχνικών, Πληροφορικής), (ό.π., η επισήμανση δική μου).

Μέσα σ’ αυτό το αρνητικό περιβάλλον, κάθε χρόνο αποφοιτούν από εννέα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα πάνω από δύο χιλιάδες Δάσκαλοι, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στις χιλιάδες των άνεργων συναδέλφων τους. Όποιος δεν κατανοεί ή κάνει ότι δεν κατανοεί αυτή την δραματική πραγματικότητα, προφανώς δεν καταλαβαίνει γιατί τα ΠΤΔΕ, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει έναν κύκλο. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν ως παραγωγικές σχολές που στελεχώνουν ένα Δημοτικό Σχολείο, το οποίο πλέον δεν μπορεί να τους απασχολήσει και απ’ ότι δείχνουν οι οικονομικές και δημογραφικές προβλέψεις, δεν πρόκειται να το μπορέσει βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

«Κλείνω τον κύκλο μου» δεν σημαίνει ότι τελείωσε η αποστολή μου. Η Εκπαίδευση, παρά τα προβλήματα που προαναφέραμε, δεν παύει να αποτελεί παγκοσμίως τον τέταρτο σε μέγεθος οικονομικό κύκλο εργασιών και ασφαλώς την πρώτη προτεραιότητα των οικογενειών για το μέλλον των παιδιών τους. Απλώς, οι μορφές και τα είδη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας έχουν αλλάξει ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ., ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται, με τη Δια Βίου Μάθηση, αλλά και ως προς το είδος του προσωπικού και τις νέες ειδικότητες που απαιτεί το νέο σχολείο. Μπροστά στις προκλήσεις αυτές τα ΠΤΔΕ δεν μπορούν να μείνουν αδρανή, ακολουθώντας ένα μοντέλο λειτουργίας τριάντα και πλέον χρόνων. Επιβάλλεται να προσαρμοστούν στη νέα κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και δημογραφική πραγματικότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στην υψίστης σημασίας αποστολή την οποία τους έχει εμπιστευθεί η Πολιτεία. Η προσαρμογή αυτή απαιτεί ευελιξία, καινοτομία, φαντασία και ακαδημαϊκό θάρρος. Απαιτεί, βεβαίως, και «ξεβόλεμα» από την πεπατημένη τόσων δεκαετιών.

Η μετονομασία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας εντάσσεται ακριβώς σ’ αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για δύο επιστημονικά πεδία, τα οποία πιθανόν εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους, ωστόσο η διεθνής εμπειρία μας δείχνει ότι σε πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως η εκπαίδευση συνυπάρχει και συνεργεί με την κοινωνική εργασία είτε σε επίπεδο σχολής είτε σε επίπεδο τμήματος. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα Προγράμματα Σπουδών των δύο κατεξοχήν διεπιστημονικών Τμημάτων θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κοινά επιστημονικά πεδία και κοινά μαθήματα, όπως αυτά της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφίας κλπ. Βεβαίως και είναι διαφορετική η φύση του επαγγέλματος του Δασκάλου από αυτή του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού. Από την άλλη, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες «τομές», αφού συνυπάρχουν σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους και η ώσμωση μεταξύ των δύο Προγραμμάτων Σπουδών θεωρούμε ότι θα είναι επωφελής για όλους τους φοιτητές. Στην περίπτωσή μας αυτό που προτείναμε ομόφωνα στο ΠΤΔΕ της Πάτρας είναι να υπάρξει ταυτόχρονα με τη μετονομασία του Τμήματός μας η δημιουργία δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων  η οποία θα αποτυπώνεται και στα μηχανογραφικά δελτία που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι, καθώς και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δασκάλων και των Κοινωνικών Λειτουργών για τα διακριτά πτυχία που θα απονέμονται στους αποφοίτους μας. Η απόφαση αυτή είναι προϊόν ενδελεχούς, συστηματικής και υπεύθυνης μελέτης από το Τμήμα μας και γι’ αυτό ακριβώς εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Συνέλευσή μας. Η υλοποίηση της πρότασής μας στη συγκεκριμένη συγκυρία οφείλεται στην ευκαιρία που μας παρέχεται από τη συνολική αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων ΑΕΙ με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και στη δυνατότητα που έχουμε να προωθήσουμε σημαντικές ακαδημαϊκές αλλαγές στο πλαίσιο ευρύτερων ανακατατάξεων.

Τόσο η μετονομασία όσο και η διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου του ΠΤΔΕ Πάτρας δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματός μας, με διετή προγράμματα σπουδών επαγγελματικής κατεύθυνσης, αλλά και με άλλες ειδικεύσεις, τις οποίες χρειάζεται ο χώρος της εκπαίδευσης. Είναι μία τολμηρή και ρηξικέλευθη απόφαση, η οποία για να πετύχει απαιτούνται κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις, με πρώτες την ενίσχυση σε μέλη ΔΕΠ, αλλά και σε πόρους.

Τέλος, μπορούμε να κατανοήσουμε το ξάφνιασμα, την επιφυλακτικότητα ή τους φόβους όσων αντέδρασαν στην απόφαση αυτή. Είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε ο απαιτούμενος χρόνος για να «ζυμωθεί» και να ωριμάσει μέσα στο χώρο των εκπαιδευτικών και των συναδέλφων πανεπιστημιακών, σε αντίθεση με τις μακρές και εποικοδομητικές συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Τμήμα. Το κείμενο αυτό είναι μία απόπειρα να εξηγήσουμε τις προθέσεις και τις επιδιώξεις μας και να εκθέσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στην πρόταση μετονομασίας. Δεν αποτελεί απάντηση σε κανέναν από αυτούς που έσπευσαν να κατηγορήσουν, με βαρείς χαρακτηρισμούς μάλιστα, ένα πανεπιστημιακό Τμήμα για μία απόφαση που αφορά το μέλλον του και την ύπαρξή του. Συχνά η δύναμη της αδράνειας υπονομεύει τις τολμηρές και καινοτόμες προτάσεις. Τελικά, είναι η ίδια η Ιστορία που δικαιώνει ή καταδικάζει τις κάθε είδους επιλογές.

Σχόλια (11)

 
ΜΠ
20 Απρ 2019 10:12

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την διορατικοτητα και την τόλμη τους, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον διαλόγου που κάποιοι άλλοι "φρόντισαν" να είναι τοξικό. Το μέλλον θα αποδείξει πόσο δίκιο έχουν. Καλή πρόοδο στο νέο Τμήμα.

 
ΜΠ
20 Απρ 2019 10:15

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την διορατικοτητα και την τόλμη τους, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον διαλόγου που κάποιοι άλλοι "φρόντισαν" να είναι τοξικό. Το μέλλον θα αποδείξει πόσο δίκιο έχουν. Καλή πρόοδο στο νέο Τμήμα.

 
αν.....
20 Απρ 2019 12:12

κατάλαβα καλά διαβάζοντας την επιστολή του κου Νικολάου
η συγκεκριμένη συγχώνευση εξυπηρετεί στο να διαιωνίζεται συνεχώς η "υπερπαραγωγή" εκπαιδευτικών ΠΕ και Κοινωνικών Λειτουργών με το γνωστό και αναφερόμενο στην επιστολή αποτέλεσμα να υπάρχουν αέναα!!!!εκτός από άνεργοι πτυχιούχοι δάσκαλοι!!!! και άνεργοι πτυχιούχοι Κοινωνικοί Λειτουργοί.
Κατά την άποψή μου θα έπρεπε οι πανεπιστημιακές σχολές να μη συμβάλλουν μόνο στην "παραγωγή" ανέργων και εν δυνάμει υποψήφιων μεταναστών επιστημόνων αλλά να δέχονται μόνο τον αριθμό των φοιτητών που όντως, τελειώνοντας τις σποδές τους, θα βρουν δουλειά

 
Louisa Tsiblidou
20 Απρ 2019 17:19

Χαίρομαι που αποφοίτησα απο το ΠΤΔΕ Πατρών ! Πάντα ήταν πρωτοπόρο !!

 
Άγνωστος
20 Απρ 2019 21:40

Χωρίς να θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, αυτό που διαπιστώνω από την επιστολή του Προέδρου του ΠΤΔΕ Πατρών είναι ότι προέχει να διατηρηθεί το ΠΤΔΕ και να μη συρρικνωθεί, λόγω της αδιοριστίας των δασκάλων, άρα η συγχώνευση με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας είναι επιτακτική ανάγκη, διότι διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών ΔΕΠ του νέου τμήματος. Δεν είναι κακό οι Πανεπιστημιακοί να θέλουν να διασφαλίσουν το μέλλον τους, αλλά πάει πολύ από το να κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς φορείς για συντεχνιακή λογική ή έλλειψη οράματος.

 
Academicmogul
20 Απρ 2019 22:21

Εύγε στον πρόεδρο. Όχι μόνο δεν σήκωσε το γάντι που του έριξαν, αλλά απάντησε με ακαδημαϊκά κριτήρια, ως όφειλε!

 
Πανεπιστημιακός
20 Απρ 2019 22:52

Έωλο ως εκσυγχρονισμός. Απλά δύο Τμήματα σε ένα. Και δεν αναφέρει ευελιξία αλλαγής κατεύθυνσης μετά την εισαγωγή. Πολύ πρόχειρο. Θα περίμενε κανείς κάτι μοντέρνο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες. Αν βγάζεις δάσκαλο πάλι, ποιο το όφελος; Κρατάς το μπακαλίστικο "ε, ας έχει και το χαρτί του δασκάλου μπας και διοριστεί" και τάχα προσπαθείς να εκσυγχρονιστείς. Κρίμα. Προφανώς άλλοι είναι οι λόγοι.

 
Νικος
21 Απρ 2019 10:27

Τα ΠΤΔΕ είναι εδώ και χρονια σχολές παραγωγής ανεργων και μάλιστα χωρίς προοπτική λόγω δημογραφικου... Θα έπρεπε να μειωθούν οι εισακτεοι σε όλα τα Παιδαγωγικά αλλά αυτό προσκρούει σε άλλα συμφέροντα προφανώς...

 
Ράπτης Ηλίας, πρώην σχολικός σύμβουλος Π.Ε.
21 Απρ 2019 22:18

Μια σύντομη απάντηση στις αλχημείες του κ. Νικολάου..
@ ΜΠ, @ " αν ", @ Louisa Tsiblidou

Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή η ικανότητα "προσαρμογής και ευελιξίας, αλλά κα η (δημιουργική) φαντασία καθώς και το ακαδημαϊκο θάρρος" του κ. Νικολάου ο οποίος καταφέρνει να "καλουπώσει" όλο το σκεπτικό της παραπάνω ανάλυσής του στα "θέλω" του παρόντος αλλά πρωτίστως του μέλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Πατρών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο πρώτος σχολιαστής "ΜΠ" - πολύ θά 'θελα να μάθω την ιδιότητά του - συγχαίρει τον " Πρόεδρο (κ. Νικολάου) και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για τη "διορατικότητα και την τόλμη τους..." Βέβαια ο έτερος σχολιαστής με το "αν" κατάλαβα καλά... ανατρέπει όλο το ούτως ή άλλως σαθρό και έωλο σκεπτικό του κ. Νικολάου θέτοντας το απλό , απλούστατο ερώτημα: Γιατί να προσαρμοστούν όλες οι επικείμενες αλλαγές - οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και δημογραφικές - στα "θέλω" του Παιδαγωγικού Τμήματος Πατρών και όχι μόνο αυτών και να μην προσαρμοστεί το Παιδαγωγικό Τμήμα στα "πρέπει" όλων των προαναφερόμενων αλλαγών, όταν και εφόσον βεβαίως αυτές μας προκύψουν; Όπερ εστί μεθερμηνευόμενον "...οι πανεπιστημιακές σχολές να μη συμβάλλουν μόνο στην "παραγωγή" ανέργων και εν δυνάμει υποψήφιων μεταναστών επιστημόνων αλλά να δέχονται μόνο τον αριθμό των φοιτητών που όντως, τελειώνοντας τις σπουδές τους, θα βρουν δουλειά."
Στη δε κ. Louisa Tsiblidou έχω να πω τούτο : Κι εγώ είμαι υπερήφανος που αποφοίτησα από την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, γιατί ορισμένοι από τους διδάσκοντες παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες - χούντα γαρ - τόλμησαν και κατάφεραν να μάς ανοίξουν τα μάτια, να μάς δείξουν το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουμε, δίνοντάς μας να καταλάβουμε πως άλλο πράγμα η συντεχνιακή αντίληψη κι άλλο η πρωτοπορία... Λοιπόν, ας μην συγχέουμε το νόημα των λέξεων, Είναι σαν να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι ... κι αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα αύριο...

 
Γεράσιμος
22 Απρ 2019 05:34

Συγχώνευση δύο τμημάτων με τελείως διαφορετικά και ασύνδετα αντικείμενα σπουδών και τελείως διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα... Ό,τι πιο αντιεπιστημονικό και αντιεκπαιδευτικό. Μία ακόμα πρόχειρη "λύση" από το Υπουργείο Παιδείας παρά την προσπάθεια... "ακαδημαϊκού περιτυλίγματος" από τον κύριο Νικολάου.

 
Μάλλιος Λεωνίδας
23 Απρ 2019 00:25

Μάλλιος Λεωνίδας
Δάσκαλος
Διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση του αξιότιμου καθηγητή Νικολάου Γεώργιου ,συμφοιτητή ,συναγωνιστή και συνοδοιπόρου τα χρόνια εκείνα των μεγάλων αγώνων για την επιστημονική αναβάθμιση των δασκάλων με τη δημιουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Είναι αλήθεια όλες οι παραδοχές που αναφέρει στα χρόνια τη κρίσης( δημογραφική κάμψη, μηδενικές προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών ,μειώσεις μέσω συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, συρρίκνωση ολοήμερου σχολείου, δημογραφικοί δείκτες που δείχνουν μείωση μαθητικού πληθυσμού).
Θέλω εδώ να αναλογιστώ αν η εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό πολιτισμένο κόσμο ,χαράσσεται με μνημονιακές παραδοχές που οδηγούν σε συρρίκνωση και υποβάθμιση αυτής ή με βάση την παραδοχή ότι χρειαζόμαστε ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες.
Θεωρώντας ότι κάθε προοδευτικός άνθρωπος θέλει το δεύτερο σχολείο ,έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω.
Είναι πρώτα από όλα ανάγκη αυτή η χώρα να λάβει άμεσα μέτρα για τη δημογραφική ανάκαμψή της.
Είναι ανάγκη να γίνουν χιλιάδες προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών που να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι τη φετινή σχολική χρονιά προσελήφθησαν όλοι οι δάσκαλοι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι το καλοκαίρι για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων. Το αναφέρω για να καταρρίψω το επιχείρημα ότι έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός δασκάλων που δεν χρειάζεται και επομένως έχει κλείσει κύκλος των Π.Τ όπως λειτουργούν σήμερα.
Εκτός αν το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αυτές τις προσλήψεις λόγω εκλογών και έχουν άλλα σχέδια για τα επόμενα χρόνια.
Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι λόγω συνταξιοδοτικού νόμου μέχρι το 2021 θα αποχωρήσουν πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικών που εγκλωβίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Τέλος να επισημάνω ότι η συρρίκνωση του ολοήμερου σχολείου έγινε στα πλαίσια μνημονιακών πολιτικών ,χωρίς διάλογο με την επιστημονική κοινότητα που ήταν και συνεχίζει να είναι αντίθετη.
Αυτά τα Παιδαγωγικά τμήματα ούτε τον κύκλο τους έκλεισαν και προφανώς η αποστολή τους δεν τελείωσε. Τα Π.Τ χρειάζονται αναβάθμιση και διεύρυνση των παιδαγωγικών τους οριζόντων με βήματα μελετημένα και προσεκτικά σχεδιασμένα μέσα από διάλογο όλων των εμπλεκομένων.
Αυτή η συγχώνευση κατά την ταπεινή μου άποψη συνιστά υποβάθμιση και σε εναρμόνιση με μνημονιακές πολιτικές ,
Παρακαλώ πολύ τους καθηγητές του Π.Τ.Δ.Ε Πάτρας και το σεβαστό Πρόεδρο , δείχνοντας ευελιξία και ακαδημαϊκό θάρρος να αναλογιστούν τις συνέπειες και να αποτρέψουν έστω την τελευταία στιγμή αυτή την εξέλιξη

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean