Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ: Απορίες και ερωτηματικά

Δημοσίευση: 22/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του ΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ

Ο υπουργός Παιδείας αποφάσισε τελικά με την λογική του επείγοντος να  περάσει στην βουλή το πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση.

Ποτέ στο παρελθόν δεν επιχείρησε Υπουργός να φέρει νομοσχέδιο στην βουλή που ρυθμίζει θέματα μείζονος σημασίας ταυτόχρονα και για την τριτοβάθμια και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Ήδη από την σχετική συζήτηση στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων στην βουλή, φάνηκε η αδυναμία μιας ουσιαστικής και ολοκληρωμένης συζήτησης, σε τόσο σοβαρά ζητήματα.

Από την μια μεριά πρυτάνεις και ακαδημαϊκοί να τοποθετούνται στο σοβαρό ζήτημα της συγχώνευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ , φορείς της δευτεροβάθμιας για το νέο σύστημα εισαγωγής,  κάποιοι για τα αρχεία! και τέλος  βουλευτές να αδυνατούν να εκφράσουν συνολική άποψη για όλα αυτά τα ζητήματα στον περιορισμένο χρόνο που διέθεταν.  

Εμείς θα σταθούμε μονό στη  νέα Γ’ Λυκείου και το σύστημα πρόσβασης στις Ανώτατες Σχολές. Πέρα από τις αντιδράσεις της ΟΛΜΕ, εκπαιδευτικών γονέων, το ίδιο το νομοσχέδιο δημιουργεί πλήθος ερωτηματικών , προβληματισμών και αποριών.

Θα χρειαστούν 17 Υπουργικές αποφάσεις για να ρυθμιστούν τα θέματα που δεν περιγράφονται στο νομοσχέδιο.

Στο άρθρο 13 Δ αναφέρονται όλες αυτές οι μελλοντικές αποφάσεις! Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) ο χρόνος υποβολής της Α΄ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β΄ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,

β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις  ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,

γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται,

ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται,

ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια,

η) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,

θ) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των  Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται  μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου  κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,

ι) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156),

ια) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών,

ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,

ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,

ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής,

ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Αναρωτιόμαστε αν ο υπουργός και οι σύμβουλοι του γνωρίζουν ότι ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών τάξεων του Λυκείου υπάρχει, εξεταστικό σύστημα υπάρχει και δεν έχει να κάνει με τον νόμο  4186/2013 του Αρβανιτόπουλου , που τροποποιεί ο κ. Υπουργός άλλα με δίκη του απόφαση (ΦΕΚ 3807/2018), και τον νόμο (4327 ΦΕΚ Α΄50/14.5.2015) των Κουράκη- Μπαλτά που είχε τροποποιήσει τον 4186/2013 για το σύστημα εισαγωγής!

Το τραγελαφικό είναι ότι 4186/13 τροποποιείται κάθε φόρα άλλα πότε δεν ίσχυσε!

Στο νομοσχέδιο λοιπόν δεν ορίζονται:

Α)  Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου που θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο, το όποιο όμως υπήρχε στην αρχική πρόταση του Υπουργού! . Είχε ανακοινωθεί ότι τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα το καθένα, μετά προστέθηκε και έβδομη ώρα που ονομάστηκε συνεργασία του καθηγητή με τους μαθητές και έτσι το ωρολόγιο πρόγραμμα έφτασε τις 32 ώρες που είναι και σήμερα. Το νομοσχέδιο αναφέρει 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα και τίποτε άλλο. Το ερώτημα που τίθεται είναι ισχύει η όχι το ωρολόγιο που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός; Και αν ναι γιατί δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο;

Β) Αν θα υπάρχουν περιφερειακές εξετάσεις για το απολυτήριο Λυκείου, ή σε ομάδες σχολείων, όπως είχε ανακοινωθεί παλαιότερα, ή αν οι μαθητές θα παίρνουν το απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις, όπως μέχρι σήμερα

Γ) Δεν αναφέρεται πόσες σχολές θα δηλώνουν οι υποψήφιοι στο ενδεικτικό μηχανογραφικό. Αφήνεται για αργότερα ο καθορισμός των τμημάτων που απαιτούν ειδικό μάθημα για την εισαγωγή, καθώς και οι συντελεστές των ειδικών μαθημάτων.

Πέρα από αυτά έχουμε για την πρώτη χρονιά εφαρμογής, χρονικές μεταθέσεις σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να πάρουν οι μαθητές . Στο  νομοσχέδιο αναφέρετε ότι η ακριβής κατανομή των σχολών και των τμημάτων στα επιστημονικά πεδία και η εξεταστέα ύλη θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο μέχρι τις 30 Μαΐου. Για φέτος η ανακοίνωση μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η συμπλήρωση του ενδεικτικού μηχανογραφικού θα γίνεται στο τέλος της Β Λυκείου μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά για φέτος αυτό θα γίνει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ερωτηματικά αγωνία άγχος στους μαθητές  τους γονείς τους, αδυναμία προγραμματισμού  και το ερώτημα είναι, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις, μετά την ψήφιση του θα μπορέσει να εφαρμοστεί όταν μάλιστα οι εκπαιδευτικοί και τα πολιτικά κόμματα διαφωνούν και απορρίπτουν το νομοσχέδιο; 

Σχόλια (1)

 
εκπαιδευτικός
22 Απρ 2019 14:13

Το νομοσχέδιο γράφτηκε στο πόδι ....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.