Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι νέες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Δημοσίευση: 24/04/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο  Άρθρο 257 του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα   πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις έχουν ως εξής:

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτωσης α ́ συ- στήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση δ ́.

γ) Η εννεαμελής επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από:

αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),

ββ) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της περίπτωσης δ ́, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας μηχανικού της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται,

γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και

εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης ββ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́.

Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.

Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της.

Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου.

Η σύνθεσή της μεταβάλλεται, ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου, ανάλογα με την ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη από τα Υπουργεία και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α ́ εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́, άλλως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή και τα επαγγελματικά περιγράμματα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α ́ 222), η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών,

δ) Οι ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της περίπτωσης β ́, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́.

Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από:

αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης βασικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχολών της ειδικότητας και

ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο μηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας.

Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη ομάδα έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, οι ομάδες έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου, εντός της δίμηνης προθεσμίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών.

Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση της οικείας επιτροπής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

ε) Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτωσης β ́ και των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.

Σχόλια (21)

 
Μηχανικος ΤΕ
24 Απρ 2019 21:09

Εχουμε σιχαθει πια τις Επιτροπες σας ολα τα χρονια

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
25 Απρ 2019 00:15

Εάν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα , φτιάξε μια επιτροπή,λέει ο λαός.
Εδώ μάλιστα φτιάχνονται πολλές για να μην λυθεί ποτέ.
Δυστυχώς ο Υπουργός όχι μόνο μας κορόιδεψε ,αλλά μας ειρωνεύτηκε μη αποδεχόμενος την τροπολογία του ΚΚΕ ως ασαφής και στο τέλος σε συνεργασία με το ΤΕΕ έφτιαξε επιτροπή .
Για το καλό μας που τραγουδάει και ο Μηλιώκας...

 
THOMAS
25 Απρ 2019 00:55

Όποιος βαριέται να ζυμώνει 40 χρόνια κοσκινίζει

 
T.Τ.
25 Απρ 2019 03:07

NOMOΣ 4485 / 4 Αυγούστου 2017
Άρθρο 46
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επαγγελματικά δικαιώματα.

Δύο χρόνια μετά, το Υπουργείο νομοθετεί ξανά επιτροπές.
Αφού εκχώρησε το integrated master σε ΤΕΕ και ΕΜΠ τώρα επαφίεται στη μεγαλοψυχία τους για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σα να βάζεις βουλευτές της Χ.Α. να νομοθετήσουν για τα δικαιώματα των μεταναστών, ή του ΚΚΕ για τη φορολόγηση των εφοπλιστών!

 
στιγμές και διάρκειες
25 Απρ 2019 08:09

Ὤδινεν Γαβρόγλου καὶ ἔτεκεν επιτροπές.

 
Σισυφος
25 Απρ 2019 08:27

Aκόμη εχουν σανό στις αποθήκες ...? δεν το πιστεύω

Υπουργέ να τον δωσεις σε αλλους ... εμεις τελος ... δεν τον τρώμε

Αιντε Πασχαλιάτικα ...

 
ΣΠΥΡΟΣ
25 Απρ 2019 08:34

η επιτροπή
της επιτροπής
την επιτροπή την επιτροπήν (λόγ.)
επιτροπή
οι επιτροπές αι επιτροπαί (λόγ.)
των επιτροπών
τις επιτροπές τας επιτροπάς (λόγ.)
επιτροπές επιτροπαί (λόγ.)

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ................

 
Γιωργος
25 Απρ 2019 08:58

Έρχονται εκλογές κύριοι. Καλή επιστροφή στο 5%

 
Φενέκος Αριστειδης
25 Απρ 2019 10:19

Το μαύρο το εχετε στο ζωνάρι σας .... εξαλλου κληρωνει σύντομα

Δεν σας σώζει τίποτα οτι και να κάνετε ..... και δικαιωματα αποφοιτου πολυτεχνειου να μας δώσετε που λέε ο λόγος εχετε ενσταλάξει τόση απέχθεια και δυσφορία που δεν ξεπερνιέται ....

Αιντε αφήστε μας να κανουμε πασχα με ησυχία

 
Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕΙ
25 Απρ 2019 10:58

Το ίδιο λάθος για μια ακόμα φορά...

 
ΜΔΕ
25 Απρ 2019 14:35

Είναι κρίμα πραγματικά για τον Υπουργό και για την κοινωνία οι αστειοτητες ενός τμήματος της που θεωρούνται μορφωμένοι.Μια υπενθύμιση :κανένας ποτέ δεν κέρδισε εργασία με σημαδεμένη τράπουλα και καμιά χώρα δεν αναπτύσσεται.

 
Δημήτρης Σ.
25 Απρ 2019 15:56

Έρχονται οι εκλογές και θα πάτε εκεί που ανήκετε. Βέβαια εσείς κ Γαβρογλου δεν τολμάτε ούτε καν να είστε υποψήφιος και να αφήσετε να κριθεί το έργο σας από τη κάλπη. Δεν πειράζει. Στο καλό και να μας γράφετε...

 
Ιωάννης Ρόδος
25 Απρ 2019 16:44

" Δύο χρόνια μετά, το Υπουργείο νομοθετεί ξανά επιτροπές.
Αφού εκχώρησε το integrated master σε ΤΕΕ και ΕΜΠ τώρα επαφίεται στη μεγαλοψυχία τους για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σα να βάζεις βουλευτές της Χ.Α. να νομοθετήσουν για τα δικαιώματα των μεταναστών, ή του ΚΚΕ για τη φορολόγηση των εφοπλιστών!" Τα είπες όλα φίλε!! Και εγώ με την σειρά μου θα κάνω μία επιτροπή στην οικογένειά μου για να αποφασίσουμε πόσο ηλίθιοι ήμασταν που υποστηρίζαμε και όχι μόνο με την ψήφο μας, μέχρι χτες αυτούς που τελικά προσπαθούν να μας σκοτώσουν και επαγγελματικά και ηθικά.

 
Δαρρείος
26 Απρ 2019 10:22

Ολο το κοινοβουλευτικο τοξο μας εξοντωνει επαγγελματικά και ηθικά πλην ΚΚΕ (.....και εγω δεν ειμαι κομμουνιστης ) μονο αυτοι τουλαχιστον κατεθεσαν τροπολογια για ισοτιμήσεις εαν ειχαν καταθεσει και οι αλλοι μπορει να πιεζοτανε το Υπουργειο περισσοτερο και να προχωρουσε σε ρυθμισεις ... δυσκολο .. αλλα οχι αδυνατον...

Η ΝΔ πέρα βρεχει ..... που ειναι η προταση σας κε Κέλα ....

Το ΠΑΣΟΚ διαφωνουσε και δεν προσήλθε ... ειναι φυσικο οταν δεν εχεις τι να πεις ηη το ακομη χειροτερο για αυτούς ... να συμφωνεις και να κανεις το ασπρο μαυρο και να νομιζεις οτι εισαι και απο πάνω

χρονια πολλα σε ολους σας

 
Ισότιμα με πολυτεχνείου τα πτυχία των ΤΕΙ
01 Μάιος 2019 15:43

Ειπα να πω το ανέκδοτο πρωτομαγιά αντι πρωταπριλιά. Βρήκαν ευκαιρία ολοι οι απόφοιτοι ΤΕΙ και θέλουν να αναβαθμιστούν αυτόματα. Μερικοί ελάχιστοι έχουν και διδακτορικό και μπράβο τους, αυτο δεν αλλάζει σε τίποτα όμως το επίπεδο του πτυχίου που πήραν οταν το πήραν. Ξέρω και εγω φιλολογο με ελληνικό διδακτορικό στην Ιατρική, προτείνετε να παω να με χειρουργήσει;

 
@ Ισότιμα με πολυτεχνείου τα πτυχία των ΤΕΙ
02 Μάιος 2019 08:47

Διάβασε πρώτα τις εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, δες τι αξιολόγηση πήρε το ΤΕΙ Αθήνας και τι αξιολόγηση πήρε το ΕΜΠ, διάβασε τις διατάξεις του άρθρου 16 του συντάγματος, του ν. 4485/2017 και 4521/2018, τις ευρωπαϊκές συστάσεις και το EQF και μετά μπορείς να έχεις άποψη. Προς το παρόν μιλάς αόριστα και άνευ επιχειρημάτων. Ουδείς είπε ότι οι 4ετεις πτυχιούχοι θα αποκτήσουν αυτόματα ισοτιμία με 5ετεις διπλωματούχους. Όσοι όμως έχουν συναφές MASTER δεν πρέπει να ισοτιμηθούν αυτόματα? Μιας και πιθανόν είσαι του πολυτεχνείου για κάνε την πρόσθεση 240+90 ή 120=330 ή 360 ECTS (Πτυχίο ΤΕΙ + MASTER) > 300 ECTS (Δίπλωμα Πολυτεχνείου). Υπόψη, τα ECTS στα ΑΕΙ (ΤΕΙ + Πανεπιστήμια) βάσει νόμου και υπουργικής αποφάσεως ΔΕΝ διαχωρίζονται και μπορούν να μεταφέρονται από ΑΕΙ σε ΑΕΙ πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι είναι τα ίδια, αλλιώς ο νομοθέτης δεν θα έδινε την δυνατότητα αυτή. Για τους 4ετεις απόφοιτους των υπόλοιπων ειδικοτήτων δεν το συζητάμε καν, διότι 240 ECTS = 240 ECTS, άρα η αυτόματη αντιστοίχιση είναι μονόδρομος και το μόνο δίκαιο!

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
02 Μάιος 2019 11:39

Το τέλος των ΤΕΙ και η απόλυτη σούπα.
Με το έκτρωμα που ψηφίστηκε (καλά πόσα εκτρώματα θα ψηφίσει μέχρι να φύγει αυτή η κυβέρνηση) καταργούνται πλήρως τα ΤΕΙ χωρίς να έχει αποφασιστεί ( διακομματικά ) τι θα γίνει με τους αποφοίτους τους. Ειδικά για σχολές μηχανικών ή γεωτεχνικών το πράγμα δυσκολεύει. Για τον απόφοιτο Νοσηλευτικής ή Λογιστικής ενδεχομένως δεν είναι και δύσκολο με 5-6 μαθήματα να ισοτιμίσει το πτυχίο του με αντίστοιχο παν/μιου. Για τα άλλα τμήματα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να σκεφτώ όλους τους απόφοιτους σχολών τεχνολογικών εφαρμογών να γίνονται μηχανικοί !!!! και το αμέσως επόμενο να είναι τεχνίτες επιπέδου 5. Πως ο εισακτέος του 6 στο τμήμα ηλεκτρολόγων στο ΤΕΙ της εξορίας του Αδάμ θα γίνει ισότιμος με αυτόν του 19 στο Μετσόβιο (τώρα έχουμε και άλλο ΕΜΠ) ? Ούτε ψύλλος στον κόρφο του επόμενου υπουργού.

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ
02 Μάιος 2019 14:02

Δείτε λίγο τα πρακτικά της Βουλής και θα καταλάβετε! Ο κ. Κέλλας, στην Μορφωτικών Υποθέσεων, ρώτησε τον Υπουργό τι θα γίνει με την εξίσωση των πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά κι εκείνος έκανε ντρίμπλα και ανασκεύασε φέρνοντας επαγγελματικά δικαιώματα για τους μηχανικούς. Μάλιστα δεν μπορεί να γίνει παρερμηνεία της ερώτησης διότι ο κ. Κέλλας του ανέφερε και το υπόμνημα των αποφοίτων των 2 εν λόγω ΤΕΙ. Έπειτα, το ΚΚΕ καταθέτει ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ τροπολογία την οποία ο κ. Γαβρόγλου χαρακτήρισε ασαφής και όταν ο κ. Παφίλης τον κάλεσε σε συζήτηση για την ισοτίμηση των πτυχίων, ο Υπουργός δεν απάντησε καν. Λες και όλη η νομική ομάδα του κ. Γαβρόγλου δεν μπορούσε να προβεί σε επεξεργασία της τροπολογίας!
Ελπίζουμε ο κ. Τσίπρας να ξέρει ότι ο Υπουργός του τον έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα σε μισό εκατομμύριο ψηφοφόρους, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία λύση στο πρόβλημά τους το οποίο είναι η ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία! ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!

 
@ @Ισότιμα με πολυτεχνείου τα πτυχία των ΤΕΙ
02 Μάιος 2019 15:59

Κάποιος νομίζει ότι το κάθε έτος εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ είναι το ίδιο (που δεν είναι, 1ο άρθρο του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Τα ECTS είναι μόνο φόρτος εργασίας και όχι ποιοτικός δείκτης. Κατ΄επέκταση, τα ECTS δεν μεταφέρονται μεταξύ των ΑΕΙ με διαφορετικό εκπαιδευτικό στόχο. Και επειδή τα ΔΕΠ τα ξέρουν αυτά, δείτε τι εφαρμόζεται π.χ. στις κατατακτήριες (που δεν αναγνωρίζονται μαθήματα).

Τα αθροίσματα των ECTS μεταξύ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών είναι ακόμα μεγαλύτερα "λογικά άλματα". Περαιτέρω, τα μεταπτυχιακά προγράμματα (εκτός 2 εξαιρέσεων) δεν προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα μιας και είναι εξειδικεύσεις (υφίσταται και η δυσκολία του "πόσο συναφές" είναι το καθένα) και όχι η "γενικότητα" ενός προπτυχιακού προγράμματος.

 
@ ΕΔΙΠ_ΤΕΙ --- πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
02 Μάιος 2019 20:10

Να σου πω και το άλλο πως ο Διπλωματούχος μηχανικός της Ξάνθης με βαθμό 13? έχει τα ίδια δικαιώματα με τον μηχανικό του ΕΜΠ του 19?
Πως ο μηχανικός ερχόμενος απο την Βουλγαρία - Ρουμανία κλπ (που δεν έδωσε καν εξετάσεις στην Ελλάδα) έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Μηχανικό του ΕΜΠ του 19? πως ο μηχανικός του ΤΕΙ αναγνωρίζεται και εξελίσσεται πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο στην Ελλάδα έχει αυτά τα προβλήματα?

 
Παναγιώτης , Απόφοιτος ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
03 Μάιος 2019 08:20

¨"Πως ο εισακτέος του 6 στο τμήμα ηλεκτρολόγων στο ΤΕΙ της εξορίας του Αδάμ θα γίνει ισότιμος με αυτόν του 19 στο Μετσόβιο (τώρα έχουμε και άλλο ΕΜΠ) ? "
Αναρωτιέται ο ΕΔΙΠ_ΤΕΙ . Σωστό , αλλά έξω στην αγορά εργασίας , στον ιδιωτικό τομέα ακόμη περισσότερο αλλά δυστηχώς όχι στον δημόσιο , δεν μετράνε οι βαθμοί πρόσβασης στο ΤΕΙ ή στο Πολυτεχνείο .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean