Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Θετικές εξελίξεις για την πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ

"Καταρρίπτεται ένας μύθος που προπαγανδίζει ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ «δεν είναι ικανοί» για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής τους διαδρομής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"
Δημοσίευση: 03/05/2019

Του Θέμη Κοτσιφάκη, εκπαιδευτικού

Πολλές φορές έχουν ακουστεί επιχειρήματα από εκπαιδευτικούς, αλλά και πολιτικούς παράγοντες, που επικρίνουν την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να άρει τους φραγμούς στη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δυστυχώς και σε αυτά τα επιχειρήματα έχουν παρεισφρήσει αντιλήψεις που θέλουν την επαγγελματική εκπαίδευση β΄ κατηγορίας. Αντιλήψεις που παραδοσιακά διαπερνούν μια μάλλον «αριστοκρατική» λογική για την εκπαίδευση και τροφοδοτούνται από τη μόνιμη απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Οι αλλαγές που προώθησε και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας από το 2015 κάνουν τη διαφορά, αναδεικνύοντας και στηρίζοντας μια σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση. Και σιγά σιγά, αλλά σταθερά, τα Επαγγελματικά Λύκεια βρίσκουν το σημαντικό και αναντικατάστατο  ρόλο τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα στο επίπεδο της λυκειακής βαθμίδας.

Από το 2017, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση για πρώτη φορά,  μέσα από τις ίδιες ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από τα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια. Αρχικά τους δόθηκαν πρόσθετες θέσεις σε ποσοστό 1% και από το 2018 το 5% των θέσεων που διατίθενται στους εκάστοτε υποψηφίους αποφοίτους λυκείων.

Πολλά γράφτηκαν εναντίον αυτών των ρυθμίσεων. Τα περισσότερα από αυτά, χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα και ανάλυση, παρέχουν μια λανθασμένη εικόνα για τις επιδόσεις των αποφοίτων ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις, αξιοποιώντας και κάποιες χαμηλές επιδόσεις, που όμως παρατηρούνται και στους αποφοίτους  ΓΕΛ.

Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα για τις επιδόσεις των αποφοίτων, μετά και από τη εμπειρία που προέκυψε από την πρόσβασή τους σε όλο το εύρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ενόψει μάλιστα και του νέου χάρτη που διαμορφώνεται σε αυτή με το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας.

Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ πραγματοποιείται σε σχολές που είναι αντίστοιχες ή συναφείς με τις ειδικότητες που υπάρχουν στους εννέα τομείς των Επαγγελματικών Λυκείων.

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων του 2018 στις 356 κοινές σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στις οποίες εισήχθησαν απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σε σύνολο 438, μπορεί κανείς να διαπιστώσει τα παρακάτω:

1.    Στο  51 %  των 356 σχολών προηγούνται σε μόρια (εισαγωγής του πρώτου επιτυχόντος) οι απόφοιτοι των  ΓΕ.Λ.  και στο 49 %  των σχολών αυτών προηγούνται σε  μόρια (εισαγωγής του πρώτου επιτυχόντος) οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

2.    Στο  63 % των 356 σχολών προηγούνται σε μόρια (εισαγωγής του τελευταίου επιτυχόντος) οι απόφοιτοι των  ΓΕ.Λ.  και στο 37 %  των σχολών αυτών προηγούνται σε  μόρια (εισαγωγής του τελευταίου επιτυχόντος) οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ.(ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

3.    Σε 15 από τις 356 (4,2 %) σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, απόφοιτοι των ΓΕ.Λ. εισήχθησαν (ο πρώτος επιτυχών) με λιγότερα από 10.000 μόρια  (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

4.    Σε 21 από τις 356 (5,9 %) σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. εισήχθησαν (ο πρώτος επιτυχών) με λιγότερα από 10.000 μόρια  (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

5.    Σε 109 από τις 356 (30,6 %) σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, απόφοιτοι των ΓΕ.Λ. εισήχθησαν (ο τελευταίος επιτυχών) με λιγότερα από 10.000 μόρια (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

6.    Σε 140 από τις 356 (39,3 %) σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. εισήχθησαν (ο τελευταίος επιτυχών) με λιγότερα από 10.000 μόρια (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

7.    Τέλος, αν συγκρίνουμε τον μέσο όρο των βαθμών (σύνολο μορίων) αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι εισήχθησαν πρώτοι στις 356 σχολές, διαπιστώνουμε ότι η απόκλιση μεταξύ τους είναι μόλις 1,2 %, ενώ αν συγκρίνουμε τον μέσο όρο των βαθμών (σύνολο μορίων) των τελευταίων εισακτέων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις 356 σχολές, η απόκλιση είναι 10,2 % (ΠΙΝΑΚΑΣ 3).


Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, είναι σαφές ότι καταρρίπτεται ένας μύθος που προπαγανδίζει ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ «δεν είναι ικανοί» για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής τους διαδρομής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νομίζω ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων δικαιούνται, όπως όλοι οι απόφοιτοι οι απόφοιτοι λυκείων άλλωστε, το «δικαίωμα στο όνειρο» της συνεχούς εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής τους βελτίωσης, δικαιούνται να έχουν μπροστά τους μόνο ανοικτούς ορίζοντες. Και η πολιτεία οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα  κάθε φορά νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίζει αυτό το δικαίωμα. Οι προκαταλήψεις, άλλωστε, διαλύονται όταν οι εκπαιδευτικές πολιτικές συμβάλλουν σε αυτό.

Με βάση και τα παραπάνω, σε απολύτως  θετική κατεύθυνση βρίσκεται και η νέα νομοθετική ρύθμιση που προώθησε το ΥΠΠΕΘ στο πρόσφατο νομοσχέδιο, για την αύξηση του ποσοστού των θέσεων που θα διεκδικούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ  στις πανεπιστημιακές σχολές από 5% σε 10%, με παράλληλη διατήρηση του 5% των θέσεων στις σχολές και τμήματα: πολυτεχνικές, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές, φυσικής, βιολογίας και γεωλογίας. Παράλληλα, διατηρούνται τα ποσοστά του 20% των θέσεων σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ και 8% για τις στρατιωτικές σχολές, την αστυνομία κ.λπ.

Παραμένει, επίσης, το 1% των επιπλέον θέσεων για τα εσπερινά ΕΠΑΛ, που διευρύνεται με όλες τις πανεπιστημιακές σχολές. Επίσης, παραμένει το δικαίωμα επιλογής των αποφοίτων τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις με τα ημερήσια ΕΠΑΛ, επιλογή που δίνει περισσότερες δυνατότητες.

Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ γίνεται σε σχολές και τμήματα που είναι συναφή ή αντίστοιχα με τους τομείς των ΕΠΑΛ, αλλά και σε μια κοινή ομάδα σχολών που περιλαμβάνει πανεπιστημιακά τμήματα και στρατιωτικές σχολές.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πλέον το σύνολο σχεδόν των θέσεων που διατίθενται και στους απόφοιτους ΕΠΑΛ αφορά σε πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, δηλ. τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν μια αναβαθμισμένη εκπαιδευτική διαδρομή αλλά και μια καλύτερη εργασιακή προοπτική  σε κλάδους της ΠΕ κατηγορίας.

Επίσης, από τη χρονιά 2019-20 ξεκινούν και αρκετά διετή προγράμματα σπουδών από τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ, στα οποία οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση με το απολυτήριο και το πτυχίο τους. Το γεγονός αυτό θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το πεδίο της συνέχισης σπουδών και της απόκτησης ανώτερων επαγγελματικών προσόντων για τους απόφοιτους.

Γενικότερα, η στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής για κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο που παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές αλλαγές που έχουν προωθηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

•    Από τις διαθεσιμότητες και την κατάργηση ειδικοτήτων από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στην εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών και στην ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ από το ΣΥΡΙΖΑ.

•    Από την υποχρηματοδότηση και την απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στη συγκρότηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, την επαρκή χρηματοδότηση των ΕΠΑΛ με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ που λίμναζε, στην εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών, στην ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού, στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και στην πρόσληψη ψυχολόγων και πολλά άλλα της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ.

•    Από την ανυπαρξία επαγγελματικών δικαιωμάτων και οποιασδήποτε βοήθειας για την ένταξη των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στους χώρους εργασίας επί ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους μαθητές και στις μαθήτριες και  στη νομοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ και της τάξης μαθητείας  από το ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές όχι μόνο απελευθερώνουν την επαγγελματική εκπαίδευση από την ανάγκη να «αναπνέει με το καλάμι κάτω από τη νερό», αλλά, πολύ περισσότερο, τη μετατρέπουν σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Η «άνοιξη» ήρθε και για την επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε όχι μόνο για να διατηρηθούν όλες αυτές οι θετικές αλλαγές, αλλά και να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο προς όφελος της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Σχόλια (143)

 
"πτυχιούχος"
03 Μάιος 2019 08:26

Αυτό και αν είναι λαϊκισμός.

Επί 35 χρόνια αναθεμάτιζαν οι πάντες τους πτυχιούχους των ΤΕΙ γιατί "λέει" έμπαιναν με χαμηλά μόρια στις σχολές. Αρκετοί από αυτούς ήταν απόφοιτοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων.

Αφού αυτή η κυβέρνηση αφόρισε τον Τεχνολογικό Τομέα των ΑΕΙ και τους αποφοίτους, που όμως δεν τους ήθελαν τα επιμελητήρια, τώρα ξεκινάει ψηφοθηρία γιατί γνωρίζει ένα μαύρο που έρχεται από 400.000 αποφοίτους μηχανικούς και γεωτεχνικούς κυρίως, τους οποίους με τις δοτές αποφάσεις του ΤΕΕ, υποβάθμισε.

Αυτό είναι αριστερά.

Όχι ότι οι προηγούμενοι τα έκαναν καλύτερα, διότι αυτοί εθύνονται για την διαιώνιση των προβλημάτων.

 
Κωνσταντίνος
03 Μάιος 2019 08:33

Μα τι λέει ο άνθρωπος !!!
Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε ευκολότερα μαθήματα , σε μικρότερη ύλη και με ευκολότερα θέματα .
Πραγματικά δεν έχουν τον Θεό τους .

 
συγχαρητηρια!
03 Μάιος 2019 08:34

όλοι στα πανεπιστημια-τεχνικες σχολες μεταδευτεροβαθμιας εκπαιδευσης!
αυτη την υποβαθμιση θα την πληρωσουμε ολοι για πολλα χρονια....
τμημα σεφ αναμενεται... στο τμημα βιο-γεωπονικο-ψυχολογικων ερευνων!

 
ydrorroesnikos@gmail.com
03 Μάιος 2019 08:54

μην παρουσιαζεται στοιχεια για την εισαγωγη παρουσιαστε στοιχεια για την αποφοιτηση απο αει να δουμε γινεται με ληψες γνωσεις???????

 
PE19
03 Μάιος 2019 09:05

Ζήτω !!!!!!!!!!!!!!!!
Τέτοιους συμβούλους θέλουμε !!!
Τέτοιοι χαράζουν την πολιτική του υπουργείου !!!
Το επόμενο που έχουν να κάνουν είναι να συγκρίνουν τις βάσεις του παιδαγωγικού με αυτές του ΕΜΠ (του original), να συγκρίνουν πορτοκάλια με μήλα, και να προσθέσουν ντομάτες με αγγούρια για να κάνουν σαλάτα όπως έχουν κάνει την εκπαίδευση !!!!!!!

 
γιωργος
03 Μάιος 2019 09:15

Ο κ. Κοτσυφάκης δεν μιλάει για τη διάταξη- ρουσφέτι οι Περιφερειακοί να πηγαίνουν στα Πανεπιστήμια, όταν στο παρελθόν ήταν λάβρος και δικαίως, επειδή τους έκαναν συμβούλους. Δύο μέτρα και σταθμά κατά που μας συμφέρει; Αυτό είναι το νέο ήθος της αριστεράς;

 
ασεπίτης
03 Μάιος 2019 09:20

τα ΨΕΥΤΙΚΑ τα λόγια τα μεγάλα....δες ΠΙΝΑΚΑ 2.......
(και για να βοηθήσω ΚΑΙ στα 2 παραδείγματα τα μόρια είναι <10000 αλλά τα ποσοστά ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ) τώρα θα πει κάποιος βρε αδελφέ στον έναν είναι <10000 και στον άλλον >10000 κι εγώ θα απαντήσω: ΨΕΥΤΕΣ

 
Νίκος Ι.
03 Μάιος 2019 09:47

Κείμενο εσωκομματικής κατανάλωσης και στόχευσης. Η τέχνη της διαστρέβλωσης στο απόγειό της! Συγκριτικοί πίνακες για ανόμοια πράγματα! Οι μαθητές των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε διαφορετικά και πολύ πιο εύκολα θέματα. Δεν το γνωρίζει ο κος Κοτσιφάκης; Εισάγονται σε σχολές με υψηλές απαιτήσεις Μαθηματικών και Φυσικής χωρίς να γνωρίζουν τίποτα από τα δύο! Λαϊκισμός χειρίστου επιπέδου το κείμενο. Οι σωστοί πίνακες θα ήταν: πόσοι εισήχθησαν, σε ποιες σχολές, πόσοι αποφοίτησαν, μετά πόσα έτη, με ποια βαθμολογία. Κι αυτοί πάλι δε θα περιέγραφαν την αλήθεια, καθώς αρκετοί πονηρεμένοι σπουδάζουν στα ΕΠΑΛ, για να εισαχθούν ευκολότερα σε υψηλόβαθμες σχολές κι ούτε που ασχολούνται με το τι γίνεται στο σχολείο. Το ότι εισάγονται μαθητές του τρία κι από τα γενικά δε λέει τίποτα. Αντίθετα δείχνει την αποτυχία του συστήματος εξετάσεων και του Γενικού Λυκείου. Ας απαντήσει ο κος Κοτσιφάκης στο απλό ερώτημα : μπορεί κάποιος χωρις υπόβαθρο Μαθηματικών και Θετικών επιστημών να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΑΕΙ; Γιατί όλοι γνωρίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ και τα απίστευτα κενά του. Κι όλοι γνωρίζουμε την τρομακτική αύξηση των φροντιστηριων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 
D.K.
03 Μάιος 2019 10:35

Διαβάζοντας το παραπάνω άρθρο απόρησα πως ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει σε κορυφαίες θέσεις στην εκπαίδευση δεν μπορεί να κάνει μια απλή μελέτη. Θεμελιώδη αρχή των Μαθηματικών κ. Κοτσιφάκη λέει ότι ΔΕΝ μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα π.χ. τηλεοράσεις με νταλίκες. Στη μελέτη σας συγκρίνεται τηλεοράσεις με νταλίκες. Στη μελέτη σας συγκρίνεται εντελώς ανόμοια πράγματα: Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ διαγωνίζονται σε τελείως διαφορετικά μαθήματα και τα μόρια τους προκύπτουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Επομένως δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση. Σύγκριση θα μπορούσε να γίνει μόνο αν ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) διαγωνίζονταν στα ίδια μαθήματα, στην ίδια ύλη και τα μόρια υπολογίζονταν με τον ίδιο τρόπο.

 
Δον Κιχώτης
03 Μάιος 2019 10:54

Το κείμενο μου θύμισε ένα γνωστό ανέκδοτο από τον χώρο της Στατιστικής:
Αν ο μισός είσαι μέσα σε ένα φούρνο και ο άλλος μισός μέσα σε ένα ψυγείο, η θερμοκρασία σου είναι φυσιολογική.
Με άλλα λόγια, μετά τις πολιτικές κωλοτούμπες και τις γλωσσικές(βουλεύτρια, πολίτισσα), άρχισαν και οι μαθηματικές!

 
Επαλιτης
03 Μάιος 2019 11:03

Πράγματι δικαιούνται οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ την πρόσβαση.
Μια τροποποίηση των προγραμμάτων Σπουδών απαιτείται,σε Μαθηματικά ,φυσική και ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΑΠΛΟ!!!!

 
Μαρία
03 Μάιος 2019 11:10

Η ισοπέδωση προς τα κάτω σε όλο της το μεγαλείο. Μέρος της γενικότερης τάσης απάλοιφης της μερίδας της κοινωνίας που δεν ανήκει στην ελίτ αλλά δεν ανήκει και στον...πάτο. Όλοι στον πάτο λοιπόν μαζί.

 
Λιώσιμο από τα γέλια
03 Μάιος 2019 11:40

Δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο από τον κύριο αυτό. Άλλοι θα κάνουν τις σοβαρές αναλυσεις.Προς το παρόν τις κάνουν οι μαθητές...

 
Καθηγητής ΕΠΑΛ
03 Μάιος 2019 11:49

Γιατί δε μας λέτε κύριε τι μαθήματα δίνουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για να μπουν στα ΑΕΙ? Δεν διαγωνίζονται στα ίδια μαθήματα. Γιατί το κρύβεται επιμελώς?
Δεν δίνουν μαθηματικά κατεύθυνσης αλλά στατιστική .
Επίσης δεν δίνουν Φυσική.
Έτσι μπαίνουν στο Πολυτεχνείο που δεν θα μπορούν με τίποτα να τελειώσουν!
Όλα αυτά για να γράφετε στην Αυγή για τη δήθεν αναβάθμιση των ΕΠΑΛ.
ΝΤΡΟΠΗ !!! ΛΑΙΚΙΣΤΕΣ

 
kostas
03 Μάιος 2019 12:02

Πρέπει να μπει σε όλες τις σχολές ελάχιστη βάση το 10 και κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του...

 
Νικος
03 Μάιος 2019 12:10

κ. Κοτσυφάκη, μήπως νομίζετε πως απευθύνεστε σε ανόητους;

Ας δώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ στα ίδια θέματα για να δούμε τι ισχύει.
Όλα τα υπόλοιπα είναι πελατειακό κράτος του οποίου είστε ο πρώτος υπέρμαχος.

 
Δεν ξέρεις τι λές!!!
03 Μάιος 2019 12:12

Δεν ξέρεις τι λές!!!
Πραγματιά άσχετο άρθρο !!!

 
Απόφοιτος ΕΠΑΛ, Κάτοχος master
03 Μάιος 2019 12:21

Να είστε σίγουροι πως όλα ειναι δυνατά. Μην αφορίζετε χωρίς να γνωρίζετε. Απλά ο απόφοιτος ΕΠΑΛ θα δουλέψει περισσότερο στο ΑΕΙ. Όσοι νιώθουν πως αδικούνται, τα ΕΠΑΛ ειναι εκεί και τους περιμένουν, αν φυσικά τα καταδεχθούν.

 
ΓΣ
03 Μάιος 2019 12:42

Λαϊκισμός, ισοπέδωση, οδοστρωτήρας παντού, να μην αφήσουμε να αναπτυχθεί η αριστεία πουθενά, για να λέμε ότι έχουμε έτσι "ισότητα". Η ισότητα μέσω του κοψίματος των ποδιών των ικανότερων/αποδοτικότερων/εργαρικότερων/εξυπνότερων. (Γιατί "πώς δηλαδή έγινες ικανότερος; ειχες λεφτά/ευκαιρίες/ανθρώπους πλάι σου; Κάτσε κάτω, γιατί οι άλλοι δεν είχαν"). Ρίχτο Ηλία, οπως λεει και η διάσημη ατάκα. Ουτε σε 20 χρόνια δε θα συνέλθει η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οσα (3-4, όχι παραπάνω) μεγάλα ιδρύματα κατορθώσουν να κρατήσουν το επίπεδο ψηλά, θα είναι και οι πόλοι έλξης για τους καλούς μαθητές, και απο κει και πέρα, βουρκος. Όποιος εχει παιδιά και χρήμα κοιτάει πως να τα στείλει έξω να γλιτώσουν απο αυτό. Για τους πολλούς, που δεν έχουμε τη δυνατότητα....ατυχήσαμε.

 
Καθηγητής ΕΠΑΛ
03 Μάιος 2019 12:48

Ποιο κάτω δε νομίζω να υπάρχει.
Πώς είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι να κανονίζουν για το μέλλον των παιδιών μας.
Η είναι τελείως άσχετοι ή προκλητικά επικίνδυνοι.
Το 80% των μαθητών μας στα ΕΠΑΛ δεν γνωρίζουν βασικές γνώσεις στα μαθηματικά, και μιλάμε για πανεπιστήμια.
Χρήματα χρειάζονται στα ΕΠΑΛ για εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων
Ευτυχώς που έρχονται εκλογές!!!!

 
Ι.
03 Μάιος 2019 12:49

κ. Κοτσιφάκη,
δεν πείθετε κανέναν παρά μόνο όσους έχουν άγνοια της πραγματικότητας των σχολείων και των πραγματικών στοιχείων. Διδάσκω για πολλά χρόνια σε Γενικό Λύκειο και διατίθεμαι για συμπλήρωση ωραρίου σε ΕΠΑΛ οπότε μπορώ να έχω άποψη. Μερικές επισημάνσεις σε όσα γράφετε:

1. Οι βαθμολογίες πανελλαδικών εξετάσεων υποψηφίων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ τους γιατί ως γνωστόν προέρχονται από την εξέταση διαφορετικών μαθημάτων σε αριθμό, σε ύλη και σε βαθμό δυσκολίας θεμάτων εξέτασης. Όλοι ξέρουν αυτές τις διαφορές. Μην προσπαθείτε να συγκρίνετε τα ασύγκριτα για να εξάγετε τα συμπεράσματα που εκ των προτέρων έχετε στο μυαλό σας.

2. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι οι μαθητές των Γυμνασίων με τις χαμηλότερες επιδόσεις και βαθμολογίες. Αυτό δεν θα ήταν απαραίτητα κακό εάν στόχος των ΕΠΑΛ ήταν η επαγγελματική εκπαίδευση στην πράξη. Όμως είναι πολλαπλώς άδικο να δίνονται στους αποφοίτους ΕΠΑΛ θέσεις σε υψηλόβαθμες Σχολές πανεπιστημίων με ειδικό ποσοστό, το οποίο μάλιστα τώρα αυξάνεται! Θα είχε ενδιαφέρον να κριθεί η συνταγματικότητα τέτοιων ρυθμίσεων καθώς οι διεκδικούντες την είσοδο στις Σχολές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν προσέρχονται με τους ίδιους όρους στη διαδικασία εξέτασης και εισαγωγής (καταπάτηση της βασικής αρχής της ισότητας και των ίσων ευκαριών). Απορώ πραγματικά πως δεν υπήρξε μέχρι στιγμής σχετική προσφυγή γονέων μαθητών των ΓΕΛ. Ποιος όμως αποκλείει μια τέτοια προσφυγή όταν η κυβέρνηση συνεχίζει προκλητικά την προνομιακή μεταχείριση των ΕΠΑΛ;

3. Δεν φτιάχνω την "αγιογραφία" των ΓΕΛ. Κάθε άλλο. Αλλά η λειτουργία των ΕΠΑΛ είναι πραγματικά σε οικτρή κατάσταση με πλήθος απουσιών που αποκρύπτονται, εικονικές εγγραφές μαθητών (παρά τον τρόπο εγγραφής με κωδικούς κλπ), εικονικές παρακολουθήσεις μαθημάτων, παραβατικότητα, ανοχή συμπεριφορών που θα ταίριαζαν σε σχολεία μαθητών που επανεντάσσονται στην κοινωνία και όχι σε γενικά σχολεία, απονομή τίτλων χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Πολλοί απόφοιτοι ΕΠΑΛ δεν γνωρίζουν στοιχειωδώς την ελληνική γλώσσα!

4. Η επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών των ΕΠΑΛ είναι μηδαμινή. Κανένας δεν εξειδικεύεται με τη φοίτησή του σε αυτά. Από εκεί παίρνουν μόνο "το χαρτί" και την τέχνη την μαθαίνουν, όσοι την μαθαίνουν, στις δουλειές που πηγαίνουν μετά.

5. Η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ μέσω των γνωστών προγραμμάτων προώθησης των ΕΠΑΛ (Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ κλπ) έχει τα τελευταία χρόνια καταστήσει εξοργιστική την προπαγάνδα υπέρ των ΕΠΑΛ. Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου αλλά και της Α΄ Γενικού Λυκείου (!) ώστε να επιλέξουν ΕΠΑΛ! Λες και τα Γενικά Λύκεια είναι για τους λίγους μόνο...

6. Ατυχώς η Ν.Δ. δείχνει να έχει πλήρη μεσάνυχτα για την πραγματικότητα που περιγράφω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Τομέας Παιδείας σχεδιάζουν ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και κάνουν παραλληλισμούς της ελληνικής πραγματικότητας με την συμμετοχή μεγάλου ποσοστού μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση άλλων ευρωπαϊκών κρατών όπως η Γερμανία ή η Ιταλία. Φαίνεται πως δεν έχουν ιδέα της απόστασης που χωρίζει την Τεχνική Εκπαίδευση Ελλάδος από αυτήν των χωρών της Ευρώπης. Ο στόχος της απόκτησης εξειδικευμένων επαγγελματιών δεν μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα με τα ΕΠΑΛ που έχουμε. Απλά δεν μπορεί!!! Όσοι υπηρετούμε σε αυτά το γνωρίζουμε πολύ καλά. Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο απλά υποκρίνονται για να μην χάσουν τη δουλειά τους.

7. Σημειωτέον τέλος ότι οι καθηγητές που διδάσκουν αποκλειστικά σε ΕΠΑΛ έχουν χάσει κάθε επαφή με την γενική εκπαίδευση και δεν κατανοούν πολλές φορές πως λειτουργούν τα σχολεία.

 
ΕΠΑΛ και ΠΤΥΧΙΟ
03 Μάιος 2019 12:59

Πράγματι στα ΕΠΑΛ ο όγκος της ύλης και τα αντικείμενα δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδια με του ΓΕΛ. Φυσικά είναι λιγότερα.
Όμως, στα ΕΠΑΛ στη τρίτη Λυκείου οι μαθητές έχουν και σημαντικά μαθήματα ειδικότητας που πρέπει να διαβάζουν γιατί από αυτά εξάγεται ο βαθμός πτυχίου που είναι πάρα πολύ σημαντικός για αρκετά ζητήματα π.χ. προκηρύξεις Δήμων για διορισμούς, εισαγωγή σε τμήματα μαθητείας , τώρα θα υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου και για εισαγωγή στα διετή ΚΕΕ. Άρα έχουν φόρτο εργασίας όχι μόνο για τα Πανελλαδικά μαθήματα αλλά για ΟΛΑ. Ενώ στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές απλά αγνοούν όλα μαθήματα πλην Πανελλαδικών!

 
Επιτέλους Αναβαθμισμένα ΕΠΑΛ
03 Μάιος 2019 13:28

Τα τελευταία χρόνια πράγματι ενισχύθηκαν σημαντικά τα ΕΠΑΛ, όπως ο θεσμός των δύο καθηγητών στη τάξη στα μαθήματα γενικής παιδείας Α τάξης, ο θεσμός του ψυχολόγου, ο θεσμός του μέντορα καθηγητή για πολύ μικρές ομάδες παιδιών όλων των μαθητών, ο θεσμός της μαθητείας που οδηγεί και σε προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, τα διετή ΚΕΕ στα Πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν και το αυξημένο ποσοστό στα Πανεπιστήμια. Από αυτά τίποτα δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια και αποτελούν πραγματική αναβάθμιση των ΕΠΑΛ!

 
Ο άνθρωπος με την ντουντούκα
03 Μάιος 2019 13:39

Ή ο άνθρωπος με τις τιράντες και το καπελάκι.Έτσι έγινε γνωστός ο κ
Κοτσυφάκης.Σχεδόν κάθε μέρα με την ντουντούκα έξω από το Υπουργείο κατακεραυνώνοντας τους πάντες.Ένα Υπουργείο αποκλεισμένο σχεδόν καθημερινά,με συνεχείς καταλήψεις Περιφερειών , Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και πορειών.Πιστός στα χνάρια του αρχηγού του.Τώρα οι καταληψίες και οι από έξω μπήκαν μέσα , και μιλάν από άλλη θέση.Να δούμε σε πέντε μήνες που δεν θα είναι κυβέρνηση τι θα κάνουν.

 
Καθηγητής
03 Μάιος 2019 13:54

Δεν ντρέπεστε κ. Κοτσιφάκη? Ψεύδεστε!!!
Πως συγκρίνετε βαθμολογίες όταν τα μαθήματα έχουν τεράστια διαφορά επιπέδου. Τα μαθηματικά των ΕΠΑΛ είναι πανεύκολα και η ύλη εντελώς διαφορετική με αυτά των ΓΕΛ! Δεν κάνουν Φυσική!!!
Το ακούτε? Καταλαβαίνετε κύριε? Εισάγονται στο Πολυτεχνείο χωρίς Φυσική και ουσιαστικά χωρίς Μαθηματικά. Και το παρουσιάζετε ως επιτυχία?
Σοβαρή αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει? Εφημερίδες? Όλοι αυτοί/ες που κάνουν εκπαιδευτικό ρεπορτάζ ?
Ας πουν την αλήθεια στους γονείς και στους μαθητές. Χαντακώνετε τα παιδιά. Θα μπουν σε σχολές που δεν έχουν καμία πιθανότητα να τελειώσουν.
Καταστρέφετε μια ολόκληρη γενιά. Έχετε ευτελίσει κάθε έννοια αξιοκρατίας!
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα
03 Μάιος 2019 14:03

@Ι.

Συμφωνώ μαζί σας αλλά μην λέτε ο,τι δεν γνωρίζουν Ελληνικά οι απόφοιτοι των επα.λ. και στο γενικό λύκειο δεν σημαίνει ο,τι όλοι είναι ξεφτέρια στην νεοελληνική γλώσσα. Μόνο αυτοί που διαβάζουν αρκετά νεοελληνική γλώσσα γνωρίζουν καλά Ελληνικά. Τα επα.λ ειλικρινά δεν χρειάζονται να υπάρχουν. Μπορούν να μετατραπούν σε δημόσια ι.ε.κ. Αρκούν τα γενικά λύκεια που δίνουν απολυτήριο και τα ι.ε.κ δίπλωμα ή πιστοποίηση. Δεν χρειάζονται και τα επα.λ που θα δίνουν και απολυτήριο και πτυχίο.

 
Αγρ.
03 Μάιος 2019 14:25

Συγκρίνει οτι ναναι !!!
Δεν ειναι λαϊκισμός, ειναι αγραμματοσύνη !!!!

 
Observator
03 Μάιος 2019 15:25

Eχω υπόψιν μου αρκετές περιπτώσεις παιδιών απο τα ΕΠΑΛ που εισάγονται στα ΑΕΙ και μετά απο λίγο καιρό εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Αυτο που πρέπει να καταλάβουμε ως κοινωνία είναι οτι τα ΑΕΙ δεν μπορουν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Αν ο καθηγητής που εχει 25 παιδιά μέσα στην τάξη δεν μπορεί να τα εκπαιδεύσει, πως μπορούν να τα κάνουν τα ΑΕΙ με 200 και 300 άτομα ανά μάθημα. Ειτε απο ΕΠΑΛ είτε από ΓΕΛ η ουσία ειναι τα παιδιά να έχουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο.

 
ΘΕΜΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
03 Μάιος 2019 15:29

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ESOS.GR για το άρθρο:
«Θετικές εξελίξεις για την πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ»

ΑΠΑΝΤΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΠΑΝΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ
Συστήνω ψυχραιμία. Είναι γεγονός πως τα στοιχεία που αναδείξαμε με το άρθρο, ανατρέψουν τη μέχρι σήμερα αντίληψη που επικρατούσε για τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στις πανελλαδικές ανάμεσα στους απόφοιτους ΓΕΛ/ΕΠΑΛ. Μένανε όλοι σε κάποια όντως ακραία παραδείγματα χαμηλής βαθμολογίας για να βγάλουν συμπεράσματα.
Το σημαντικό όμως για ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό να μην δημιουργεί φραγμούς σε κανένα νέο ή νέα που θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του. Αυτό το σκοπό υπηρετεί και η πολιτική της διεύρυνσης της πρόσβασης στα ΑΕΙ και στους απόφοιτους ΕΠΑΛ από το ΥΠΠΕΘ.
Μη βιαζόμαστε να χαρακτηρίσουμε κάποιο/α μαθητή/-τρια, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχω δει ως εκπαιδευτικός πολλά παιδιά που ξεκινούν με χαμηλές φιλοδοξίες και επιδόσεις να συνεχίζουν, να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους να έχουν καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Φαντάζομαι και όσοι γράφουν να έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις στα σχολεία τους.
Όσον αφορά τη γενική παιδεία (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες κ.λπ.) είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν την αύξηση της στο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ. Μια βελτίωση έγινε ήδη επ΄ αυτού (ειδικά στην Α τάξη) με τα νέα προγράμματα και θα γίνει ακόμα περισσότερο με τη μελέτη που ετοιμάζει τώρα το ΙΕΠ μέσα από επιστημονικές επιτροπές για όλα τα μαθήματα.
Επίσης με την αλλαγή της δομής του ΕΠΑΛ, τη θεσμοθέτηση των μαθημάτων τομέα στη β΄ τάξη με ευρύτερο επιστημονικό - τεχνολογικό περιεχόμενο και την τοποθέτηση της ειδίκευσης στη Γ΄ τάξη, υπηρετείται σημαντικά η κατεύθυνση της παροχής και ευρύτερων γνώσεων, εκτός από την συγκεκριμένη ειδίκευση.
Επίσης με το πρόγραμμα ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ καθιερώθηκε από φέτος ένας νέος θεσμός, η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία (συνδιδασκαλία σε γλώσσα και μαθηματικά) για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, με στόχο να ενδυναμώσουμε τις εκπαιδευτικές βάσεις τους.
Η σύγκριση βαθμολογιών (αποφεύγω εδώ να απαντήσω στις παρομοιώσεις για νταλίκες κλπ) είναι όντως από διαφορετικά διαγωνιζόμενα μαθήματα που έχουν οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ, αλλά διαφορετικά μαθήματα και θέματα υπάρχουν και ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες προσανατολισμού των ΓΕΛ. Διαφορετικά θέματα υπάρχουν ανάμεσα στους υποψηφίους προηγούμενης χρονιάς που και αυτοί καταλαμβάνουν ένα 10% των θέσεων.
Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εξ΄ορισμού είναι πιο εύκολη π.χ η Ανατομία-Φυσιολογία που δίνουν οι μαθητές του τομέα Υγείας των ΕΠΑΛ από τη Βιολογία που δίνουν οι μαθητές των ΓΕΛ, ή η πληροφορική των ΓΕΛ από τα Δίκτυα Υπολογιστών των ΕΠΑΛ κ.λπ.
Προφανώς ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα και την ποσότητα της ύλης είναι ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση και πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τους ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη επιλογή των υποψηφίων.
Αυτό χρειάζεται να γίνεται διαρκώς με επιστημονικά κριτήρια και στους δύο τύπους λυκείων.
Αλλά όμως δεν χρειάζεται κανένας ρατσισμός απέναντι στα παιδιά των ΕΠΑΛ , αλλά ούτε βέβαια και των ΓΕΛ από την αντίστροφη πλευρά. Όλα τα παιδιά που σπουδάζουν, πολλές φορές σε δύσκολες για αυτά συνθήκες, είναι η νιότη της κοινωνίας μας, είναι παιδιά δικά μας. Οφείλουμε να τα νοιαζόμαστε όλα εξ ίσου και η εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται θα πρέπει να αμβλύνει και όχι να διογκώνει τις κοινωνικές ανισότητες.
Αθήνα, 3/5/19
Θέμης Κοτσιφάκης, εκπαιδευτικός
Υ.Γ.. τα υποτιμητικά και "εξυπναδίστικα" σχόλια δείχνουν έλλειψη εκπαιδευτικών επιχειρημάτων. Έτσι και αλλιώς τα γραφόμενα και τα λεγόμενα καθενός τον χαρακτηρίζουν

 
ΜΙΚΗΣ
03 Μάιος 2019 15:47

Το απόλυτο ξέπεσμα της έρευνας. Η έρευνα δεν μετράει τις γνώσεις και τις προϋποθέσεις στις γνώσεις εισαγωγής αλλά συγκρίνει βαθμολογίες(πρώτων και τελευταίων επιτυχόντων) οι οποίοι εισάγονται με διαφορετικά μαθήματα ,με διαφορετικά θέματα με διαφορικούς συντελεστές μαθημάτων. Φυσικά και πρέπει οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους να έχουν ευκαιρίες αλλά αυτού του τύπου οι συγκρίσεις δεν έχουν καμία επιστημονική ορθότητα. ¨ένα ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον "ερευνητή" είναι πόσοι από αυτούς που εισάγονται από τα ΕΠΑ.Λ. περατώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών και ποιο είναι το ποσοστό αυτών που δεν περατώνουν ποτέ τις σπουδές τους;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean