Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Μια ανάλυση και μια πρόταση για τις υπεραριθμίες του κλάδου ΠΕ04

Δημοσίευση: 04/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πολύζος Αθανάσιος
Βιολόγος
2ο ΓΕΛ Κατερίνης

Με αφορμή τις υπηρεσιακές μεταβολές που πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα θα ήθελα να καταθέσω και να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις – για την ακρίβεια μια νομικής φύσεως ανάλυση- αλλά και να κάνω μια πρόταση για τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών και ειδικότερα του κλάδου ΠΕ04.

Αφορμή αποτελεί η εγκύκλιο υπ. αριθμ. 111364/Ε2/3-7-2018 που εξέδωσε πέρσι τον Ιούλιο το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ρύθμιση των υπεραριθμιών και στην οποία αναφέρεται χωρίς καμία ανάλυση ή αιτιολόγηση νομικής ή άλλης φύσεως ότι «…η λέξη «ρύθμιση» αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία από τη διαπίστωση της υπεραριθμίας ως και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.»

Κατά την άποψη μου, η διαπίστωση αυτή αποτελεί αυθαίρετη ερμηνεία, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την διαχείριση προσωπικού από την κεντρική διοίκηση και η οποία είναι αντίθετη προς τα οριζόμενα στα πδ 50/96 (άρθρο 14, ΦΕΚ 45 Α’) και πδ 100/97 (παρ. 2 του άρθρο 12, ΦΕΚ 94 Α΄) τα οποία ρυθμίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών και τα οποία μάλιστα επικαλείται η εγκύκλιος.

Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω την δική μου ανάγνωση της σχετικής νομοθεσίας:
Ειδικότερα, με βάση το άρ. 14 του πδ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 (η οποία αντικαθιστά τις παρ. 5 και 6 του άρ. 14 του πδ. 50/1996 με νέα διατύπωση) και την παρ. 2 (η οποία προσθέτει στο αρ. 14 του πδ. 50/1996 νέες παρ. 9, 10, 11 και 12) του άρ. 12 του πδ 100/1997 και εν μέρει με το αρ. 1 του πδ 269/2000 (η οποία ρυθμίζει την υπεραριθμία εκπαιδευτικών ΤΕΕ), και η οποία συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) το ζήτημα των υπεραριθμιών εκπαιδευτικών ρυθμίζεται ως εξής:

Α. Το άρ. 14 του πδ 50/1996 με τον τίτλο του «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών» ξεχωρίζει τις δύο διαδικασίες εξ αρχής. Στο άρθρο αυτό :
•    η παρ. 1 περιγράφει το πώς μπορεί να προκύψουν υπεραριθμίες,
•    η παρ.2 αναφέρεται στην σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων και την διαπίστωση υπεραριθμίας από τα υπηρεσιακά συμβούλια,
•    η παρ. 3 αναφέρεται στην διαδικασία ρύθμισή της, (3.Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία :…) δηλ. την δήλωση ή μη επιθυμίας να κριθούν υπεράριθμοι και την ονομασία των υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων,  
•    η παρ. 4 αναφέρει την δυνατότητα (και όχι υποχρέωση) στην συνέχεια όσων χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση νέας τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που υφίστανται οργανικά κενά.
•    η παρ. 5 αναφέρει την διαδικασία και τα κριτήρια για την τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης.
•    η παρ. 6 αναφέρει την διαδικασία και τα κριτήρια για την τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης

Β. Σύμφωνα δηλαδή με τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 3 και 6 του άρ. 14 του πδ 50/1996, η «κρίση» της υπεραριθμίας περιλαμβάνει:
•    την διαπίστωση (παρ. 2) και
•    την ρύθμιση της (παρ. 3)
ενώ η τοποθέτηση σε οργανικά κενά (παρ. 6) είναι μια διακριτή διαδικασία που ακολουθεί, και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς (μεταξύ αυτών και τους υπεράριθμους που το επιθυμούν), όπου σειρά προτεραιότητας όμως έχουν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 αρ του άρ. 14 του πδ 50/1996), ακολουθούν όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία του άρ. 13 του πδ 50/1996, εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/19-5-2010) και τέλος τοποθετούνται όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και οριστική τοποθέτηση (μετατιθέμενοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με την παρ.8 του άρ. 15 του πδ 50/1996. Εάν η ρύθμιση περιλάμβανε και την τοποθέτηση ο νομοθέτης θα είχε προβλέψει να είναι  υποχρεωτική για όλους τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.

Γ. Η δε παρ. 18 του άρθ. 36 του ν.4186/2013, η οποία αναφέρει :
«Στο άρθρο 14 του πδ 50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο2 του άρθρου 12 του πδ 100/1997 (Α’94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: “Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτων της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.”».

και την οποία επικαλείται η εγκύκλιος

•    δεν έρχεται σε αντίθεση, δεν καταργεί, δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα πδ 50/1996 και 100/1997 και

•    δεν κάνει καμία ρητή αναφορά στην οργανική τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 αλλά μόνο στην διαπίστωση και τη ρύθμιση της υπεραριθμίας του κλάδου ΠΕ04, όπως αυτές συνεχίζουν να ορίζονται ως διαδικασίες και να διαχωρίζονται από την τοποθέτηση βάσει των ισχυόντων στα πδ 50/96 και πδ 100/97.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πουθενά δεν αναφέρεται ρητά στο ν.4186 ότι η «ρύθμιση» αφορά και την οριστική τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ04 σε κενές οργανικές θέσεις. Αντιθέτως αναφέρεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα πδ 50/96 και 100/97. Κατά συνέπεια από πουθενά δεν προκύπτει ότι «…η λέξη «ρύθμιση» αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία από τη διαπίστωση της υπεραριθμίας ως και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.» Η νέα τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 οφείλει δηλαδή να συνεχίσει να γίνεται κατά κλάδο και κατά ειδικότητα, όπως γίνονται όλες οι οργανικές τοποθετήσεις.

Δ. Συνοψίζοντας λοιπόν, ενόψει της διαδικασίας αντιμετώπισης της υπεραριθμίας σε τρία (3) διαδοχικά στάδια, ο νομοθέτης όρισε για τα δύο (2) πρώτα στάδια να δημιουργείται μια ενιαία κατηγορία εκπαιδευτικών την ΠΕ04 που περιλαμβάνει Φυσικούς (ΠΕ04.01), Χημικούς (ΠΕ04.02), Φυσιογνώστες (ΠΕ04.03), Βιολόγους (ΠΕ04.04) και Γεωλόγους (ΠΕ04.05). Επομένως, από κοινού κρίνονται οι θέσεις των ανωτέρω ειδικοτήτων τόσο για τη διαπίστωση (στάδιο α), όσο και κατά την ρύθμισή της (στάδιο β) υπεραριθμίας.

Ε. Το τελευταίο, ωστόσο, στάδιο της τοποθέτησης (στάδιο γ), αφέθηκε εκτός της εν λόγω ρύθμισης, ώστε να ισχύει το προβάδισμα βάσει των ειδικοτήτων, δηλαδή των Βιολόγων για τις θέσεις Βιολογίας, των Φυσικών για τις θέσεις Φυσικής κ.ο.κ. ούτως ώστε να μην έρχεται και σε αντίθεση με βάση τα προβλεπόμενα στις αναθέσεις μαθημάτων και τις ώρες Α’ και Β’ ανάθεσης και να μην διαταράσσει το παιδαγωγικό κλίμα των σχολείων.

Συμπερασματικά λοιπόν και σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα η διοίκηση οφείλει να προβαίνει για τον κλάδο ΠΕ04

α) στην διαπίστωση (κρίση) της υπεραρθμίας (βλέπε παρ. 2), όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου  ΠΕ04 ενιαία σε μια σχολική μονάδα,

β) στην ρύθμισή (η κοινώς λεγόμενη άρση) της (βλέπε παρ 3), όπου ορίζεται ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός ΠΕ04 ενιαία σε μια σχολική μονάδα ονομαστικά μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις, είτε ο ίδιος συναινεί στην ονομασία του ως υπεράριθμος είτε όχι,  

γ) και στην συνέχεια  με ξεχωριστή  διαδικασία στην πλήρωση των οργανικών κενών ΠΕ 04 σε μια περιοχή μετάθεσης κατά κλάδο και ειδικότητα, για όσους επιθυμούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην διαδικασία οριστικής τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση

Πεποίθησή μου είναι ότι η επιδίωξη από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας θα πρέπει να είναι η ομαλότητα, πάντα με πίστη στις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και με πίστη στο εκπαιδευτικό «όραμα». Η εγκύκλιος υπ. αριθμ. 111364/Ε2/3-7-2018 δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων χωρίς να λύνει κανένα ουσιαστικό ζήτημα:

Πιο συγκεκριμένα:

Ι .Έρχεται σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο των λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών του κλάδου ΠΕ04, καθώς όλες οι υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 όπως π.χ. οι προσλήψεις, οι μεταθέσεις, κτλ γίνονται κατά ειδικότητα και όχι κατά κλάδο.

ΙΙ. Αντίκειται σε άλλες ανώτερες διατάξεις (Υπουργικές Αποφάσεις) περί αναθέσεων και οργανικών κενών.

Σύμφωνα με την υα 136680/Δ2/25-8-2016, ΦΕΚ Β’ 2758:

«Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των ένδεκα (11) διδακτικών ωρών».

Επίσης με την υπ. αριθμ. 84582/Δ2/20-6-2013 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ ορίζεται ότι:

«εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α’ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) ΔΕΝ καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος».

Τέλος η υπ’ αρ. 23464/Γ2/6-3-2012 υπουργική απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ αναφέρει ότι:

«Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύνανται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους. Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες».

Με βάση τα παραπάνω δηλαδή δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ’ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α’ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριο τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β’ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα.

Άρα το οργανικό κενό που ανακοινώθηκε υπολογισμένο με βάση της ώρες Α’ ανάθεσης μιας ειδικότητας δεν νοείται καν κενό για τις άλλες ειδικότητες. Η εγκύκλιος είναι κατά συνέπεια αντίθετη στις παραπάνω υα καθώς και οδηγεί σε παράνομη η οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικού με βάση Β’ ανάθεση (και μάλιστα άνω των 11 ωρών!). Οι εγκύκλιοι οφείλουν να μην αντίκεινται σε ανώτερη νομολογία

ΙΙΙ. Δημιουργεί διάκριση εις βάρος των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04

Το 12ωρο της Α ανάθεσης (σύμφωνα με την υα 136680/Δ2/25-8-2016, (ΦΕΚ Β’ 2758)) για οργανική θέση ισχύει για όλες τους κλάδους και τις ειδικότητες πλην κλάδου ΠΕ04 κάτι που είναι ενάντια στην αρχή ισότητας της δημόσιας διοίκησης.

ΙV. Οδηγεί σε λάθος στελέχωση σχολείων, βλάπτει το συμφέρον των μαθητών και δεν εξυπηρετεί το γενικότερο δημόσιο συμφέρον  

Η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να αποβλέπει στην ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 με βάση την σχετική εγκύκλιο δημιουργεί :

•    στρεβλώσεις και προβλήματα στην διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς της κατάλληλης για τους μαθητές του σχολείου ειδικότητας, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του σχολείου σε ειδικότητες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και της διοίκησης της εκπαίδευσης να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης.

•    ιδιαίτερα αρνητικού αντίκτυπου στους ίδιους τους μαθητές κάθε σχολικής μονάδας και στην προσπάθεια τους καθώς οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους καθώς  έλαβαν εξειδικευμένη στον κλάδο τους εκπαίδευση, ανάλογα με την ειδικότητά τους και ελάχιστη έως μηδενική εκπαίδευση στις άλλες ειδικότητες του κλάδου (με βάση τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων τμημάτων). Έτσι οι συνάδελφοι μιας ειδικότητας θα καλούνται να διδάξουν μαθήματα άλλης ειδικότητας (μαθήματα Β’ ανάθεσης τονίζουμε), γεγονός που θεωρείται επιστημονικά και παιδαγωγικά λάθος από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας όσον αφορά τα δικαιώματα όλων των μαθητών των ελληνικών σχολείων να διδάσκονται το μάθημα από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό της ειδικότητας.

•    ιδιαίτερα αρνητικού αντίκτυπου κατ’ επέκταση και στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα με πιθανές αντιδράσεις από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς η διοίκηση της εκπαίδευσης θα φαίνεται ότι αντί να δουλεύει για την επίλυση τέτοιων χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, αντίθετα με τις αποφάσεις της τα ενισχύει.

•    προβλήματα στην επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία όχι μόνο των θιγόμενων εκπαιδευτικών αλλά και όλων των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ04 που θα θελήσουν μελλοντικά να τοποθετηθούν σε οργανική θέση της ειδικότητας τους και θα αδυνατούν.

Να προσθέσω εδώ ότι εάν το πρόβλημα είναι η διαχείριση προσωπικού και η προσπάθεια εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων εκ μέρους της Διοίκησης η απόσυρση της εγκύκλιου δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα διότι οι κενές οργανικές θέσεις μπορούν να καλυφθούν λειτουργικά με προσωρινές τοποθετήσεις βάσει των Β αναθέσεων.

Τέλος οφείλω να σημειώσω ότι όλες οι Επιστημονικές Ενώσεις (ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ, κτλ) συμφωνούν στο να διδάσκεται το μάθημα τους από τους ίδιους (η Φυσική από Φυσικούς, η Χημεία από Χημικούς κλπ), ενέργεια η οποία θεωρείται επιστημονικά και παιδαγωγικά σωστή από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας.

Και μια πρόταση….

Καθώς, όπως αναλύθηκε λεπτομερώς, η εγκύκλιος υπ. αριθμ. 111364/Ε2/3-7-2018:

1.    έρχεται σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο των λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών του κλάδου ΠΕ04

2.    έρχεται σε αντίθεση με άλλες ανώτερες διατάξεις (Υπουργικές Αποφάσεις) περί αναθέσεων και οργανικών κενών:
•    την ΥΑ του ΥΠΟΠΑΙΘ υπ’ αρ. 136680/Δ2/25-8-2016,
•    την ΥΑ του ΥΠΟΠΑΙΘ υπ’ αρ. 23464/Γ2/6-3-2012

3.    δημιουργεί διάκριση εις βάρος των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 και

4.    οδηγεί σε λάθος στελέχωση σχολείων, βλάπτει το συμφέρον των μαθητών και δεν εξυπηρετεί το γενικότερο δημόσιο συμφέρον  

προτείνω

¬    α. να αποσυρθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος και

¬    β. τα οριζόμενα στη παρ. 18 του άρθ. 36 του ν.4186/2013 να τροποποιηθούν με νέο νόμο, ανάλογα, ως εξής:

«Στο άρθρο 14 του π.δ.50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α’94) και συμπληρώθηκε με την παρ. 18 του άρθ. 36 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται η παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της  (ολοκληρώνεται με τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των υπεράριθμων) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτων της ειδικότητας στην οποία ανήκουν»

και προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

«14.Την ρύθμιση της υπεραριθμίας ακολουθεί η οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών (υπεράριθμοι, στην διάθεση, για βελτίωση, από μετάθεση κτλ) αποκλειστικά κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθ. 14 του πδ 50/1996»

Σημείωση : Τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται μέσα στο άρθρο είναι τα εξής:
α) Εγκύκλιος ΥΠΟΠΑΙΘ υπ. αριθμ. 111364/Ε2/3-7-2018
β) ΠΔ 50/96 (άρθ. 14, ΦΕΚ 45 Α’)
γ) ΠΔ 100/97 (άρθ. 12, ΦΕΚ 94 Α΄)
δ) Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
ε) ΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ υπ’ αρ. 136680/Δ2/25-8-2016
στ) ΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ υπ’ αρ. 23464/Γ2/6-3-2012
ζ) Εγκύκλιος ΥΠΟΠΑΙΘ υπ. αριθμ. 84582/Δ2/20-6-2013

Σχόλια (12)

 
Μαριος
04 Μάιος 2019 10:19

Μα καλά δεν δόθηκε λύση βάζοντας εξεταζόμενη τη χημεία ακόμη και για μαθηματικό, πληροφορικη και ηλεκτρολόγους;

 
ΓΒ
04 Μάιος 2019 11:32

Αυτό που συμβαίνει με τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων ΠΕ04 είναι εξωφρενικό και δημιουργεί πολλές στρεβλώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενώ οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 είναι ξεχωριστές στις αναθέσεις, διορισμούς, μεταθέσεις και τοποθετήσεις, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται ενιαία με αποτέλεσμα πολλές φορές να συσσωρεύονται εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας σε ένα σχολείο με προφανή δυσμενή αποτελέσματα και δυσλειτουργίες.

 
ασεπίτης
04 Μάιος 2019 12:28

...μία ΟΡΓΑΝΙΚΗ στον κύριο.....

 
Στράτος
04 Μάιος 2019 16:59

κ. Πολύζο,
αποτελεί όντως παράδοξο ότι ισχύουν άλλα για τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές και άλλα για την τοποθέτηση υπεραρίθμων στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04. Ο κλάδος σας βέβαια (των Βιολόγων) είναι από τους πιο ευνοημένους υπηρεσιακά εντός του ΠΕ04. Έχετε λάβει όλοι σχεδόν μετάθεση στην περιοχή σας (οι αιτήσεις μετάθεσης στον κλάδο σας είναι ελάχιστες) και έχετε αφήσει πίσω τους Φυσικούς να βγαίνουν πλεονάζοντες σε όλες τις περιοχές και να αδυνατούν να μετατεθούν.

Γενικώς πάντως, καλή η προσπάθεια να αναδείξετε το πρόβλημα μέσω του esos αλλά αυτά τα θέματα λύνονται επί της ουσίας στα διοικητικά δικαστήρια. Εν προκειμένω αρκεί μια προσφυγή για την ακύρωση της εγκυκλίου υπ. αριθμ. 111364/Ε2/3-7-2018. Εκεί, στο δικαστήριο, μπορεί να παραθέσει κάποιος τα επιχειρήματά του και να πετύχει "να βρει το δίκιο του". Με όλες τις χρονικές καθυστερήσεις και το κόστος που χρειάζεται η διαδικασία αυτή...

 
ΓΠ
04 Μάιος 2019 19:17

Πολύ σωστά η τοποθέτηση των υπεράριθμων ΠΕ04 να γίνεται ανά ειδικότητα, η διαπίστωση της υπεραριθμίας όμως γιατί να γίνεται ενιαία; Στο νέο σχολείο να τοποθετηθεί ο υπεράριθμος Βιολόγος, αφού οι διαθέσιμες ώρες είναι Βιολογίας και να πάρει νέα οργανική, από το πρώτο του σχολείο όμως γιατί να κριθεί υπεράριθμος αυτός ο Βιολόγος, ενώ έχει ώρες Βιολογίας και να μην κριθεί υπεράριθμος ο (παλαιότερος) Χημικός π.χ. που δεν έχει ώρες Χημείας; Και έτσι και αλλιώς δεν γίνεται. Ή έτσι ή αλλιώς.

 
str
04 Μάιος 2019 21:21

telika βρεθηκε η αιτια , φταιει η χημεια παλι........δεν βαρεθηκατε να κρινετε τους αλλους και οχι τους εαυτους σας

 
Εντος
05 Μάιος 2019 01:27

Που να είδατε επίθεση στη χημεία εντός αυτού του νήματος;

 
@εντός
05 Μάιος 2019 13:32

και οι Βιολόγοι τελικά εναντίον της χημείας εκτός από τους Πληροφορικούς. Σύνδρομο καταδίωξης λέγεται, για το πατρογονικό δικαίωμα, μέρες που είναι.

 
sig xim
05 Μάιος 2019 17:02

Το θέμα του άρθου δεν είναι οι υπεραριθμίες αλλά το τι κρύβεται ανάμεσα στις γραμμές του άρθρου. Το έχω ξαναγράψει σε άλλο site και δέχθηκα μετωπική επίθεση. Καταρχήν έχω δηλώσει ότι το άθρο απαοτελεί σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή και συρραφή άρθρων που έχουν γραφεί κατά καιρούς από μία συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών. Δεύτερον -αν αφήσει κανείς κατα μέρος την νομική πλευρά του θέματος καθώς και την ερμηνεία της εγκυκλίου κάτι για το οποίο ο καθένας έχει την άποψη του-είναι φανερό από την τρίτη παράγραφο του άρθρου "ΙΙΙ. Δημιουργεί διάκριση εις βάρος των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04" ποιο είναι το βαθύτερο σκεπτικό και που αποσκοπεί. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ κάτι που οδηγεί σε μία πολυδιάπαση των ωρών (πέντε ώρες σε ένα σχολείο, 10 στο άλλο κλπ με μαθήματα μόνο α ανάθεσης) για όλους σχεδόν τους ΠΕ04. Είναι σύμφωνο με τις πάγιες θέσεις των επιστημονικών ενώσεων. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν άριστα μαθήματα Β ανάθεσης, που εργάζονται επί ώρες σπίτι τους για να είναι έτοιμοι για το μάθημα (τις ίδιες ώρες που ξοδεύουν και για το μάθημα της ειδικότητας), που αναζητούν πειράματα από το διαδύκτιο ή τρέχουν στα σεμινάρια των ΕΚΦΕ κ.α. Όσο αφορά την διδακτική/επιστημονική πλευρά του θέματος (ότι δηλαδή η κάθε ειδικότητα μπορεί να διδάξει άριστα μόνο το αντικειμένό της) υπάρχει μια μεγαλη αντιπαράθεση θέσεων (στη βιβλιογραφία) κάτι που αποτελεί αμτικείμενο συνεδρίου και όχι ενός φορουμ.

 
Βασίλης Γεωργιάδης
05 Μάιος 2019 21:21

Όταν τοποθέτησε σε κενό της ειδικότητας σου όπως προτείνει ο κος Πολύζος και συμφωνώ και εγώ κάνεις κυρίως Α Ανάθεση, αλλά μπορεί να κάνεις και Β μέχρι ένα όριο. Άρα όταν τοποθετείται κάποιος σε κενό της ειδικότητας του πάλι μπορεί να κάνει Β ανάθεση. Άρα ο Sixgim λέει ψέματα και προσπαθεί να τρομοκρατήσει με επιχειρήματα αχειρανθρωπου για να κρυφτεί πίσω από αυτή. Δηλαδή συνάδελφοι άλλων κλάδων πως παίρνετε οργανικές; Με πλειοψηφία Β ανάθεση ; Αλλάζετε δηλαδή ειδικότητα; Αυτό υπερασπίζεται ο Sixgim. Αν συμφωνείτε να παίρνουν οργανικά κενά άλλης ειδικότητας τότε γιατί μόνο αυτοί. Τόσοι πληροφορικοι γιατί να μην πάρουν οργανικά και μεταθέσεις σε κενά Μαθηματικών; Ξενόγλωσσοι σε κενά ιστορίας; Ή και εγώ σαν Βιολόγος να διοριστω σε θέση Φυσικού! Να σκίσετε τα πτυχία σας τότε και να είμαστε όλοι Δάσκαλοι Δευτεροβάθμιας. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Υπάρχει και μέση λύση που ισχύει για όλους εκτός από τους ΠΕ04. Ο καθένας τοποθετείται σε κενό της ειδικότητας του, και όταν προκύψει ανάγκη κάνει λίγη Β Ανάθεση, λιγότερη από την Α Ανάθεση. Δεν είναι αυτονόητο; Και έχουμε τον άλλο και άλλους 550 τέτοιους να λένε ΟΧΙ θα πάρω θέση άλλης ειδικότητας και να κοροϊδεύει το αυτονόητο! Ρουσφέτια

 
sig xim
06 Μάιος 2019 00:47

Επιμένω σε αυτό που γράφω το οποίο ο Γεωργιάδης δεν το κατάλαβε. Τόνισα ότι ανεξάρτητα από το νομικό πλάσιο αναφέρονται μερικά παιδαγωγικά/διδακτικά επιχειρήματα (που είναι ταυτόσημα με τις απόψεις των επιστημονικών φορέων ) και τα οποία δεν διακρίνουν την "πολύ" ή "λίγη" β ανάθεση. Αν το αρχικό άρθρο ανάφερε μόνο νομικά επιχειρήματα δεν θα ήμουν τόσο αντίθετος (αν και πάλι έχω διαφορετική άποψη). Θα έλεγα απλά ότι κάποιος ερμνεύει τον νόμο όπως τον συμφέρει. Τι σημαίνει όμως "πολύ" και "λίγη" β ανάθεση; Απαντησε ευθέως Γεωργιάδη . Είσαι υπερ ή κατά της Β ανάθεσης; Γιατί αν είσαι υπερ δεν μπορείς να προσυπογράφεις το παρόν άρθρο το οποίο έχεις σαφή αναφορά εναντίον. Αν είσαι κατά δεν μπορει να λες ότι" ναι λίγη δεν κάνει κακό αλλά η πολύ κάνει". Δηλαδή αυτός που διδάσκει "λίγη" β ανάθεση είναι επιστημονικά καταρτησμένος να το κάνει ενώ αυτός που διδάσκει "πολύ" β ανάθεση δεν είναι Φυσικά για εμένα (που γνωρίζω την υπόθεση) έχεις απαντήσει με παλαιότερες αναρτήσεις που αναφέρεις τα ίδια παιδαγωγικά/διδακτικά με το επιχειρήματα με το άρθρο (με απλά λόγια ο καθένας το μάθημα του). Αυτό είναι που έχει εκενευρίσει . Η μεγάλη υποκρισία και τα ψέμματα. Για να υποστηρίξει κάποιος μία άποψη που αφορά ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (μόνο τις υπεραριθμίες των ΠΕ04) χρησιμοποιεί επιχειρήματα που προσβάλλουν όλο τον κλάδο.

 
stt
06 Μάιος 2019 19:14

Κοιτάξτε τη πρώτη παρατήρηση στο νήμα αυτό
. Γράφει για τη χημεία η οχι

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean