Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Περί της διάρθρωσης των Πανεπιστημίων

Το σημερινό Υπουργείο Παιδείας δείχνει πως μέχρι τώρα επιτυχώς εντάσσει το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο στα νέα δεδομένα, με γνώση και με τόλμη
Δημοσίευση: 10/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νικήτας Χιωτίνης
Κοσμήτωρ Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σε παλαιότερα κείμενά μας στο φιλόξενο ΕΣΟΣ, προσπαθήσαμε να επισημάνουμε πως η βιομηχανική εποχή έχει παρέλθει, τη θέση της έχει πάρει η «κοινωνία της γνώσης», κοινωνία που οδεύει προς ένα εν πολλοίς απρόβλεπτο μέλλον, με εργαλείο και ανάγκη  τόσο την παραγωγή νέας γνώσης, όσο και  τον έλεγχο, την επεξεργασία και τη χρήση της συσσωρευμένης γνώσης ως πληροφορίας.    Βρισκόμαστε σε μία άνευ ιστορικού προηγουμένου αλματώδη   εξέλιξη των επιστημών,   εξέλιξη  μη διδασκόμενη με τον τρόπο που μέχρι τα μέσα  του 20ου αιώνα θεωρούσαμε την  εκπαίδευση. Παλαιότερα όποιος σπούδαζε χρησιμοποιούσε τις γνώσεις που έπαιρνε από τη Σχολή του σε όλη του τη ζωή. Σήμερα οι επιστήμες εξελίσσονται εν πολλοίς απρόβλεπτα, δημιουργούνται και ολωσδιόλου νέες επιστήμες,   οι δε σημερινού νέοι θα αναγκαστούν να αλλάξουν αρκετές φορές επάγγελμα στη ζωή τους –έχουν υπολογίσει κατά μέσο όρο τέσσερεις φορές. Επισημάναμε ακόμα, πως συνακολούθως άλλαξαν και οι στοχεύσεις    όλων των μορφών των «εκπαιδεύσεων» και σε όλα τα είδη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τόσο της Ευρώπης, όσο και του κόσμου όλου. Μόνο εμείς στην Ελλάδα παραμείναμε, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, δίκην  γαλατικού χωριού του Αστερίξ.

Μέχρι τη μέση εκπαίδευση, επιδιώκεται πλέον  διεθνώς, η πρόσδοση Παιδείας  (έννοιας ευρύτερης της εκπαίδευσης), η ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και η καλλιέργεια  κριτικής σκέψης. Εμείς αντιθέτως, συντηρούμε ένα   εκπαιδευτικό σύστημα και μια νοοτροπία  που αποκλείουν  κάθε κριτική  σκέψη, κάθε  φαντασία και κάθε άνοιγμα των νέων προς την έρευνα και προς αναζήτηση και δημιουργία βαθύτερων  γνώσεων.

Πρόκειται περί συστήματος     και νοοτροπίας που δείχνουν να βολεύουν και τους καθηγητές, ιδιαιτέρως αυτούς των (ιδιωτικών) φροντιστηρίων. Έχουμε σχεδόν καταργήσει το Λύκειο, για να εκπαιδεύονται οι νέοι μας στην αποστήθιση, αποστηθίζοντας από εδάφια βιβλίων μέχρι   συνταγές εκθέσεων, που τους δίνουν οι  φροντιστές  της πνευματικής τους νέκρωσης.  

Στα Πανεπιστήμια, ήδη πριν την περίφημη Λευκή Βίβλο της Edith Cresson, της δεκαετίας του ‘80, επιδιώκεται (διεθνώς) ο μη εγκλωβισμός των φοιτητών σε δεξιότητες που οσονούπω θα πάψουν να χρειάζονται και   το άνοιγμα των προγραμμάτων σπουδών στην έρευνα και στην παραγωγή γνώσης.  Τα Πανεπιστήμια στοχεύουν  αρχικώς στην εισαγωγή των  φοιτητών τους σε ευρύτερη των πρακτικών της συγκυρίας   θεωρητική γνωσιολογία, που θα τους δώσει την ικανότητα να παρακολουθήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις που δεν θα είναι εγκλωβισμένες στην αποκλειστική εξυπηρέτηση των τρεχουσών πρακτικών, αλλά και να τις δημιουργήσουν. Στη συνέχεια, οργανώνουν εκπαιδευτικά  προγράμματα εξειδικεύσεων στις τρέχουσες επιστημονικές πρακτικές, απονέμοντας τα πτυχία masters (η λέξη master/maitre, σημαίνει ειδικός σε κάτι). Master που ενδεχομένως κάποια στιγμή  θα χρειαστούν επικαιροποίηση, ίσως και μέσω δομών «διαρκούς εκπαίδευσης»,  γιατί αλματωδώς και διαρκώς εξελίσσεται πλέον η Θεωρία και η Πρακτική.   Βεβαίως μεριμνούν και για  την ενθάρρυνση παραγωγής προωθημένης γνώσης, μέσω των «διδακτορικών» και «μεταδιδακτορικών» σπουδών.   

Οι παραπάνω σπουδές και πιστοποιήσεις τους, εξυπηρετούνται από   πανεπιστημιακές σπουδές και  πτυχία 3 ή 4 ετών, μεταπτυχιακά (masters) 1 ή 2 ετών,  διδακτορικούς τίτλους και   μεταδιδακτορικές έρευνες. Αλλά πάντα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία. Ο κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος μπορεί να εκπονήσει master σε γνωστικό αντικείμενο παραπλήσιο της γνωσιολογίας του αρχικού του Πανεπιστημιακού Τμήματος. Μπορεί όμως να αλλάξει γνωσιολογική κατεύθυνση και οποτεδήποτε θελήσει.  Έγραφε η Λευκή Βίβλος της δεκαετίας του  ’80, πως μπορεί κάποιος, π.χ., να εισαχθεί σε ένα πανεπιστήμιο ιατρικής και να καταλήξει με πτυχίο μηχανικού, ή σε πανεπιστήμιο μηχανικών και να καταλήξει οικονομολόγος. Γι’ αυτό και οι «πιστωτικές μονάδες» (ECTS), γι’ αυτό και τα  σχετικά περιορισμένα ανά πτυχίο έτη σπουδών.  Σήμερα, ενώ πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης επέμεναν μέχρι πριν λίγα χρόνια στα ενιαία 5 έτη σπουδών, τα περισσότερα από αυτά τα έχουν πλέον διανείμει σε 3+2 ή  4 +2, όπου τα 3 ή 4  για το   πανεπιστημιακό πτυχίο, τα 2 για το master, είτε στην ίδια γνωσιολογική κατεύθυνση είτε σε άλλη. Ίσως βέβαια υπάρχουν και ειδικότητες που  χρειάζονται 5 ή και 6 χρόνια βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά αυτές μετρώνται πλέον στα δάκτυλα της μιας χειρός, ενδεχομένως οσονούπω να περιοριστούν ακόμα περισσότερο.  

Εμείς εδώ  ζούμε στη δεκαετία του ‘60 και πολύ πίσω, όχι μόνο από τα τεκταινόμενα στον προηγμένο κόσμο, αλλά από και τις περισσότερες χώρες   του λεγόμενου τρίτου κόσμου,(δεν αναφέρομαι στις περισσότερο προηγμένες, στο ζήτημα των Πανεπιστημιακών δομών,  Ινδίας, Κίνας, Τουρκίας, κ.λ.π.). Εμμένουμε π.χ. στη στέρηση από τους φοιτητές της δυνατότητας   να αλλάξουν πανεπιστημιακό Τμήμα προτού πάρουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου στο οποίο αρχικώς εισήλθαν και που επέλεξαν  όταν ήσαν 16 ετών.  Εμμένουμε μάλιστα να εγκλωβίζουμε νέους σε   5ετείς «ενιαίες» σπουδές, ενέργεια που συνιστά   παγίδευσή τους. Συχνά μάλιστα κάνει κακό τόσο στην ίδια την εξέλιξη των επιστημών όσο    και στη σωστή διαχείριση   της τρέχουσας πρακτικής τους. Τα πτυχία –αλλά και το περιεχόμενό τους-  των ενιαίων πενταετών σπουδών, ονομάσαμε πλέον  «master integrated», που ναι μεν δικαίως τα 5 χρόνια τα ισοτιμούμε με master, αλλά ταυτόχρονα   τις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές,  που πρέπει να έχουν πλέον άλλο ρόλο, τις εγκλωβίσαμε στις  εξειδικεύσεις της επιστημονικής συγκυρίας.   Είναι   βέβαιο πως η τοπογραφία, π.χ.,  σε 2-3 χρόνια  δεν θα είναι αυτή που τώρα διδάσκεται στο πτυχίο/εξειδίκευση,    ούτε σε 6-7 χρόνια θα είναι αυτή που θα είναι σε 2-3 χρόνια. Δεν ξέρουμε και πως και αν θα υπάρχει ως τέτοια.  Νομίζουμε πως δεν πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς όταν ένας κάτοχος του 5ετούς πτυχίου/εξειδίκευση   θεωρείται ταυτόχρονα άριστος   στις προεντάσεις, στις   κρεμαστές γέφυρες, στον υπολογισμό ουρανοξυστών και στον αντισεισμικό υπολογισμό της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Αν όμως έκανε 4 χρόνια σπουδών, όπου θα αποκτούσε ισχυρό γνωσιολογικό υπόβαθρο μη εξαρτημένο αποκλειστικά από την (πρόσκαιρη) επιστημονική συγκυρία   και μετά 2 ετών εξειδίκευση (master) στις ανωτέρω ειδικές κατασκευές (2 χρόνια για την κάθε μία) και η επιστήμη  θα   ωφελείτο τα μέγιστα και εμείς θα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Εάν, π.χ.,  τα Τμήματα Μηχανικών του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατανοήσουν το ρόλο των 4ετών πανεπιστημιακών σπουδών και οργανώσουν σωστά μεταπτυχιακές σπουδές στις απαιτητικές  ειδικότητες του Μηχανικού, οι τελικοί κάτοχοι master θα είναι περισσότερο ειδικευμένοι στις απαιτητικές κατασκευές  όπου θα επικεντρωθούν  στο μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα, από τους φοιτητές των ενιαίων πενταετών σπουδών. (Δεν αναφερόμαστε βεβαίως στις συνήθεις και μικρότερης κλίμακας κατασκευές, που καλύπτονται από τις τετραετείς σπουδές) .

Το σημερινό Υπουργείο Παιδείας δείχνει πως μέχρι τώρα επιτυχώς εντάσσει το ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο   στα νέα δεδομένα, με γνώση και με τόλμη (για να μη παραμείνουμε το γαλατικό χωριό του Αστεριξ). Αποκαθιστά  το μέχρι τώρα περίπου καταργημένο Λύκειο και εντάσσει την ανώτατη εκπαίδευση στη μορφή των διεθνώς τεκταινομένων. Ελπίζουμε να εξακολουθεί να δρά έτσι, αδιαφορώντας για τα επιζήμια συλλογικά μας φαντασιακά και παραμένοντας μακράν κάθε   πολιτικής σκοπιμότητας, με την πολιτική στην υποβαθμισμένη σημερινή της έννοια και μορφή.  Νομίζω  πως η ηγεσία του το εγγυάται.

Σχόλια (24)

 
Διδακτορικά ΤΕΙ
14 Μάιος 2019 13:36

Καλό είναι να μη λέγονται ανακρίβειες. Τα ΤΕΙ μέχρι πολύ πρόσφατα δεν είχαν την δυνατότητα χορήγησης διδακτορικων, παρά μόνο όσα είχαν συνέργειες με ξενα πανεπιστήμια σε επίπεδο μεταπτυχιακών, όπου όμως οι φοιτητές έκαναν το διδακτορικό τους με πληρωμή στο ξένο πανεπιστήμιο. Λίγο πριν την ίδρυση του ΠΑΔΑ φτιάχτηκε μια επιτροπή για να βάλει τους όρους χορήγησης διδακτορικων από τα ΤΕΙ. Κανένα διδακτορικό δεν ξεκίνησε.
Φυσικά στο εξωτερικό ή σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ με μεταπτυχιακό μπορούσαν εδω και χρόνια να κάνουν διδακτορικό

 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τ.Τ
14 Μάιος 2019 06:04

@Σοφία PhD,

Επίσης, άσχετα με τις αξιολογήσεις, τα Τ.Ε.Ι. έχουν την δυνατότητα βάσει Ελληνικού Νόμου και του Ελληνικού Συντάγματος, έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν αυτόνομα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Master και Διδακτορικού (PhD) από το έτος 2008 και μετά. Αυτό είναι αλήθεια που λέω, το λέει η Αγγλική Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε ψάξτε το, για να δείτε του λόγου το αληθές. Ευχαριστώ.

 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τ.Τ
13 Μάιος 2019 22:52

@Σοφία PhD

Το θέμα με τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδιαίτερα της Γερμανίας το έχω μελετήσει πολύ καλά.

Ναι μεν τα Ιδρύματα σαν Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (FH) δεν κάνουν Διδακτορικό σαν Ιδρύματα, αλλά οι Απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών συνεχίζουν κανονικά σε Διδακτορικές Σπουδές απρόσκοπτα όπως και οι Πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων.

Τα Πτυχία που δίνουν όμως τα Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών είναι Ισοδύναμα, άρα και Ισάξια, άρα και εξομοιωμένα, με αυτά των Κλασσικών Πανεπιστημίων και αποκτούν και γενικά τα ίδια δικαιώματα, και Επαγγελματικά, αλλά και Ακαδημαϊκά, δηλαδή όλα ακριβώς τα Δικαιώματα.

 
Σοφία PhD
13 Μάιος 2019 17:02

@Απόφοιτος αει ττ

Σε προκαλώ να έρθεις Γερμανία (εγώ προσωπικά κατοικώ τα τελευταία 4 χρόνια) και να διαπιστώσεις αν τα Π.Εφ.Επ. είναι ισάξια των ελληνικών πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ. Σίγουρα τα ΤΕΙ είναι ανωτέρα σε διαβεβαιώνω.
Ο Κύριος Μητσοτάκης κακώς θέλει να μετατρέψει τα πρώην ΤΕΙ νυν Πανεπιστήμια σε Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων Επιστημών καθώς αυτό συντελεί σε υποβάθμιση στο 100%!
Η Γερμανία Όχι απλά δεν θεωρεί τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων εποστημων αλλα τα κατατάσσει στην ίδια κλίμακα με τα Πανεπιστήμια!

Υ.Γ.
Τα ΤΕΙ απ'το 2016 μετά την εξαιρετική επίδοση αρκετων σχολών στην αξιολόγηση τους , πήραν το "ΟΚ" για εκπόνηση διδακτορικών σπουδών σε συσυγκεκριμένα ΤΡΙ που πληρούν προϋποθέσεις. Τα Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων Επιστημών κατά κύριο λόγο φτάνουν έως και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Να λοιπόν γιατί δεν συγκρίνονται με τα ΤΕΙ.

 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τ.Τ
13 Μάιος 2019 15:48

Κύριε Χιωτίνη,

Δεν γνωρίζω γιατί τα λέτε αυτά, ενώ όλοι ξέρουμε ότι π.χ. στην Γερμανία αυξάνονται τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, δηλαδή τα πρώην Fachhochschule, εν σύγκριση με τα Κλασσικά Πανεπιστήμια, είναι πέραν των διπλασίων σε αναλογία. Που σημαίνει ότι τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών δεν είναι ξεπερασμένα, αλλά τα Κλασσικά Πανεπιστήμια είναι ξεπερασμένα, και είναι Πανεπιστημιακού Επιπέδου τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών κανονικότατα, δηλαδή συμβαίνει το ανάποδο από ότι λέτε σε όλη την Ευρώπη.

Επίσης, τα Τ.Ε.Ι. είναι Πανεπιστημιακού Επιπέδου, το προβλέπει το Άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδος (παράγραφος 5).

 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τ.Τ
13 Μάιος 2019 11:58

Κύριε Χιωτίνη,

Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια τώρα, αλλά είναι λιγάκι αργά, τουλάχιστον για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι). Διότι, εκ των υστέρων όλοι λέμε το σωστό, αλλά δεν το πράττουμε το σωστό όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι.

 
Νικητας Χιωτίνης
13 Μάιος 2019 00:39

Κε "Αιρετικέ",
η Λευκή Βίβλος του -80 είναι που οδηγησε στα ECTS για τους λόγους που αναφέρετε στο (2), λόγοι που προβλέπονταν από τη Λευκή Βίβλο.

Το ερώτημα του (4) δεν κατανοώ πως προέκυψε! ποιά "ΤΕΙ" υπερασπίζει η Ευρώπη; τα δε "πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών" είναι πλέον ξεπερασμένα (και ουδέποτε ήσαν έγκυρα ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου).

Όσον αφορά στην "Ευρώπη 2020" (που είχα την ευκαιρία να μελετήσω σε βάθος σε επίπεδο χωροταξίας, λόγω συνεργασίας μου με το Eθνικό Σημείο Επαφής ESPON, που είχε και ζητήματα Παιδείας) θέλει συζήτηση που δεν χωράει εδώ. Άλλωστε ήδη συζητείται η "Ευρώπη 2040". Πάντως παρακαλώ ξαναδιαβάστε τη, ταυτίζεται με αυτά που γράφω ως προς τους στόχους (στο χώρο της Παιδείας δείχνει να υποδεικνύει μια "περιφερειοποίησή" της ..θέλει κουβέντα. Σε παλαιότερο κείμενό μου στο ΕΣΟΣ, επεσήμανα πως κάτι τέτοιο δείχνει να προωθείται με τα ακαδημαϊκά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν οι τοπικοί παραγωγικοί φορείς των Περιφερειών. Δειλά μεν, καλή αρχή δε...).

Οι διαδικασίες που άρχισαν όντως με τη συνθήκη της Μπολώνια, εξελίσσονται και προς αυτές τις εξελίξεις είναι και οι προτάσεις μου. Δεν αυτοσχεδιάζω, κρίνω να αποδέχομαι διεθνείς εξελίξεις. Μιλάω γενικά, αλλά προφανώς ειδικά θα πρέπει να προσαρμοστούν στα καθ΄ημάς.

Η Ελληνική Πολιτεία νομίζω πως έχει αρχίσει να συμβαδίζει με τα διεθνή δεδομένα, κάποια πανεπιστήμια δυσανασχετούν, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν το παγκόσμιο εκπαιδευτικό τοπίο. Όπως και σείς νομίζω θα συμφωνείτε, το εκπαιδευτικό τοπίο στην Ελλάδα παρέμενε επί δεκαετίες στο παρελθόν "ακίνητο, αμίλητο κι' αγέλαστο". Τώρα γίνονται τολμηρά και επιτυχημένα βήματα εξέλιξής του και προσαρμογής του στα διεθνή δεδομένα και διεθνώς τεκταινόμενα. Το μέλλον θα δικαιώσει αυτούς που τα κάνουν με τόλμη και γνώση (η σωστή πολτική σκέψη και πράξη, ποτέ δεν είναι επίκαιρη....).

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
12 Μάιος 2019 23:44

Αγαπητέ Δάσκαλε κύριε Χιωτίνη εσείς μας τιμάτε με την αρθρογραφία σας και τις εύστοχες αλλά και χρήσιμες παρεμβάσεις σας .
Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι οι πτυχιούχοι είναι απογοητευμένοι από στάση των επιτροπών που απάρτιζαν οι καθηγητές των 2 ΤΕΙ που έλαβαν μέρος στη δημιουργία του ΠΑΔΑ.
Ενώ μας διαβεβαίωσαν ότι οι απόφοιτοι αποτελούν μια από τις βασικές κόκκινες γραμμές ,τελικά όχι μόνο υπέκυψαν στις προθέσεις του Υπουργείου αλλά και δεν ανέφεραν (έτσι για τα μάτια των αποφοίτων) τίποτα σχετικά.
Μας αγνόησαν εμφατικά.
Για αυτό τώρα που δεν υπάρχουν πια ΤΕΙ και όπως έλεγε το Υπουργείο ,μόνο όταν καταργηθούν όλα τα ΤΕΙ θα δοθεί λύση ,εμείς περιμένουμε λύση .
Περιμένουμε πρώτα από όλα από εσάς κύριε καθηγητά και φυσικά εννοώ από το σύνολο των καθηγητών του ΠΑΔΑ και ιδίως από τον νέο πρύτανη και πρυτανικό συμβούλιο.
Δεν μπορεί οι μέχρι χθες καθηγητές να κάνουν σήμερα ότι δεν μας ξέρουν.
Πάντως σας ευχαριστώ προσωπικά για τις θέσεις σας και την στάση σας έως σήμερα.

 
Αιρετικός
12 Μάιος 2019 21:16

Κυριε Χιωτίνη,
1. Η Λευκή βίβλος έχει ξεπερασθεί. Οι κατευθύνσεις για τα θέματα αυτά ορίζονται σε κείμενα όπως το "Ευρώπη 2020" που αποτελούν βασικές κατευθύνσεις που αναθεωρούνται κάθε 3 χρόνια.
2. Τα ECTS δημιουργήθηκαν με κύριο σκοπό να διευκολυνθεί η κινητικότητα μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και μοντέλων στο Ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης.
3. Η Ευρωπαϊκή ένωση προχωρά στην ενοποίηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών συστημάτων με βάση την συνθήκη της Μπολώνια και του Bergen που το ΤΕΕ και η Ελληνική Πολιτεία αρνείται να αποδεχθεί.
4. Γιατί λοιπόν δεν υπερασπιστήκατε το θεσμό των ΤΕΙ όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.

 
Αθανάσιος
12 Μάιος 2019 19:54

Θέλω να σταθώ στις πρώτες παραγράφους του κειμένου, που περιγράφουν το γενικότερο πρόβλημα της εκπαίδευσης και απασχόλησης στα επόμενα χρόνια. Για εμένα, που δεν είμαι μηχανικός, αυτές οι επισημάνσεις έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.
Συμφωνώ με όσα λέτε και εκτιμώ κι εγώ ότι έτσι θα είναι τα πράγματα. Το πτυχίο Πανεπιστήμιου θα είναι το βασικό πτυχίο που θα πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει βασικές/ γενικές πλέον γνώσεις και ικανότητες σε σχέση με ένα τομέα - όπως ήταν το απολυτήριο Λυκείου πριν από 30 χρόνια, ή του Δημοτικού πριν από 60 χρόνια (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική). Δεν θα οδηγεί σε αξιόλογη καριέρα ως μισθωτός και σίγουρα δεν θα εξασφαλίζει τον εργασιακό βίο, όπως μάθαμε τα περασμένα χρόνια (π.χ. πήρα πτυχίο μηχανικού, όπως λέτε, και για τα επόμενα 30-40 χρόνια θα έχω σταθερά -και αυξανόμενα μάλιστα- επαγγελματικά δικαιώματα. Η πραγματικότητα θα σε βγάλει εκτός επαγγέλματος, όσο κι αν ανθίστανται οι συντεχνίες).
Θα προέτρεπα όσους είναι στο Λύκειο να σπουδάσουν ως πρώτο πτυχίο μαθηματικά ή φυσική (αν θέλουν να εξειδικεύσουν αργότερα κάπου στις θετικές επιστήμες), ή φιλοσοφία (αν θέλουν να προχωρήσουν στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες), ώστε να λάβουν βασικές γνωστικές ικανότητες και τον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Ίσως και οικονομικά.

 
Νικητας Χιωτίνης
12 Μάιος 2019 18:38

θα ήθελα να επισημάνω, ιδιαιτέρως προς τον "πτυχιούχο ΤΕΙ" που με τιμά με την προσφώνηση "δάσκαλε", πως προσωπικώς δεν μπορώ να κάνω παρά προτάσεις. Ενίοτε με έντονο τρόπο και κατά κανόνα μαζί με την Κοσμητεία της Σχολής μου, όπου συμμετέχουν τέσσερεις εξαιρετικοί Πρόεδροι Τμημάτων και οι εκπρόσωποι των συναδέλφων ΕΔΙΠ. Αυτές τις προτάσεις τις στηρίζουμε, με τα υπόλοιπα μέλη της Κοσμητείας μου, σε σωστές κατά τη γνώμη μου αναλύσεις και βέβαια επικαλούμαστε και τα διεθνώς τεκταινόμενα. Έχω την αίσθηση ότι απευθυνόμαστε σε ώτα ακουώντων, θα δούμε στο τέλος....

 
Στο ΕΜΠ πέρασες όχι στο MIT
12 Μάιος 2019 12:50

@GiannisEMP

Χωρίς να χρειαζόταν να σου απαντήσω, μιας και η ημιμάθεια..χειρότερη της αμάθειας , να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν Πολυτεχνική τμήματα πχ Κρήτη που είχαν και έχουν βάσεις κάτω από 8 Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολα. Η βάση είναι κυρίως θέμα προσφοράς ζήτησης.

 
ΜΑΝΩΛΗΣ Π.
12 Μάιος 2019 12:46

Δυστυχώς και πάλι σε αυτή τη χώρα παρατηρείται και πάλι ισοπέδωση των πάντων.
Εξίσωση προγραμμάτων σπουδών μόνο στην Ελλάδα γίνεται.
Στο εξωτερικό απόφοιτοι ΤΕΙ που ζητούν μεταπτυχιακό σε Πανεπ. Σχολή δε τυγχάνουν της ίδια αναγνώρισης με τους Διπλ. Πολυτεχνείου και αναγκάζονται να παρακολουθήσουν extra κύκλους μαθημάτων . Εδώ υπερισχύει το πολιτικό κόστος και οτιδήποτε άλλο

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
12 Μάιος 2019 10:35

Αγαπητέ κύριε Χιωτίνη
Δεν νομίζω κανείς να μπορεί να διαφωνήσει με τα παραπάνω που γράφετε.
Εξαιρετικές και ριζοσπαστικές απόψεις- λύσεις που δίνουν λύση και διέξοδο σε πολλά προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όμως κύριε Χιωτίνη ,αγαπητέ μας δάσκαλε δεν αναφέρεστε ουσιαστικά πουθενά στο θέμα των πτυχιούχων .
Πιστεύω ότι για πάμε ένα βήμα μπροστά θα πρέπει πρώτα να λυθεί αυτή η μεγάλη αδικία που αφορά χιλιάδες .
Όταν κρύβουμε τα προβλήματα ή τις ... παραλείψεις κάτω από το χαλί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε .
Σας παρακαλώ κύριε καθηγητά να μας ενημερώσετε εάν εσείς ή μαζί με άλλους θα προβείτε σε ενέργειες για να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Είμαι σίγουρος ότι ως δάσκαλος και ως επιστήμονας θα βρείτε τους τρόπους για λυθεί αυτό το θέμα.
Γνωρίζω ότι η λύση του σε ένα μεγάλο μέρος εξαρτάται και από το ΠΑΔΑ και τους καθηγητές του.
Σας ευχαριστώ
Χριστός Ανέστη !

 
Νέα Πανεπιστήμια
12 Μάιος 2019 03:31

Κύριε Νικήτα Χιωτίνη έχετε δίκιο. Είναι άδικο οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών να παίρνουν δίπλωμα ισότιμο με μεταπτυχιακό τίτλο. Είναι άδικο ο απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος να είναι ισότιμος με τον απόφοιτο προπτυχιακού προγράμματος. Στο προπτυχιακό αποκτάς γενικές γνώσεις πάνω σε ένα επάγγελμα. Το μεταπτυχιακό είναι εξειδίκευση σε ένα κομμάτι του επαγγέλματος. Τα τμήματα των σχολών επιστημών υγείας, τα οποία είναι 5 χρόνια γιατί δεν παίρνουν μάστερ από το προπτυχιακό; Είναι χαζοί; Όχι. Απλά ο λόγος είναι πως έχουν πολλά μαθήματα και γι' αυτό είναι 5 χρόνια οι επιστήμες υγείας. Οι πολυτεχνικές σχολές να γίνουν 4 χρόνια χωρίς να παίρνουν master, διαφορετικά αν πρέπει και τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών να είναι 5 χρόνια επειδή τα μαθήματα είναι πολλά, τότε να παραμείνουν 5 χρόνια αλλά πάλι με πτυχίο και όχι με master. Η λογική αυτό λέει. Τόσο δύσκολο είναι να το εφαρμόσουν σε όλα τα πανεπιστήμια;

 
ΧΨ
12 Μάιος 2019 00:35

Σωστα ολα αυτα. Ποσες πολυτεχνικες η γενικοτερα σχολες μηχανικων πανεπιστημιακου επιπεδου πρεπει- μπορει να εχει αυτη η χωρα ? Ποια η αποψη του κ. Χιωτινη για αυτο?

 
@ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ
11 Μάιος 2019 10:22

Κε Χιωτίνη τι σας κάνει να πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο που προτείνετε( με τον οποίο συμφωνώ σχεδόν απόλυτα) δεν θα χάσουν οι απόφοιτοί σας άλλα τριάντα πέντε χρόνια εκτός επαγγέλματος; Μετά από αυτή την κρίση, προσωπικά έχω χάσει και την τελευταία ελπίδα που είχα για την οργάνωση του ελληνικού κράτους με βάση σύγχρονες αρχές και αξίες και όχι με αυτές που επικρατούσαν την εποχή του βυζαντίου των συντεχνιών. Τα εξήντα χρόνια πίσω που λέτε είναι λίγα...

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
11 Μάιος 2019 10:08

Συγχαρητήρια κ. Χιωτίνη.

 
@GIANNIS ΕΜΠ
11 Μάιος 2019 00:05

Ευσεβείς Πόθοι.Εισέρχομαι μς χαμηλές βάσεις και έχω το ακόλουθο δίλημμα. Η παίρνω μετεγγραφή σε πιο υψηλόβαθμη σχολή ή περνώ σε 4 ετή σχολή. Δε πειράζει..ας διαβάζουν τα κορόιδα των πολυτεχνείων τόσα χρόνια

 
Πτυχιούχοι
11 Μάιος 2019 00:02

Κύριε Χιωτίνη βεβαίως και τάξατε.
Οι κόκκινες γραμμές έγιναν ροζ και τελικά χάθηκαν.
Κόκκινες γραμμές για τις οποίες είχατε αρθρογραφήσει πολλές φορές.
Εμείς τα παρακολουθούμε όλα κύριε Χιωτίνη και περιμένουμε .
Ο χρόνος όμως τελειώνει.
Είμαστε πολύ περίεργοι για το τι θα πράξετε με ενέργειες σας για την...παράληψη που είπε και ο κύριος Βρυζίδης.
Περιμένουμε .

 
Χανιώτης
10 Μάιος 2019 22:07

Νομίζω ότι ο κ. Χιωτίνης έθεσε ένα πρόβλημα για συζήτηση το οποίο αγγίζει τη βάση (ή τις βάσεις) του συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ιδέα του για την κινητικότητα ανάμεσα σε τμήματα μπορεί να επεκταθεί ως είσοδο φοιτητών σε Σχολή και όχι σε τμήμα και οι φοιτητές πλέον να φτιάχνουν το προφίλ των μαθημάτων που θέλουν να παρακολουθήσουν παράδειγμα οι σχολές μηχανικών, όλοι οι μηχανικοί διδάσκονται τα ίδια μαθηματικά την ίδια φυσική και κατόπιν να επιλέγουν μαθήματα που τους ενδιαφέρουν χωρίς να εγκλωβίζονται σε μια επιλογή από το μηχανογραφικό.
Εξαιρετικές ιδέες κ Χιωτίνη.

 
Νικητας Χιωτίνης
10 Μάιος 2019 21:47

Κε Πετρίδη, σανο ταϊζει όποιος τάζει και δεν υλοποιεί...Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες, σχολιαστής είμαι και κανω προτάσεις!

 
Πετρίδης Κων/νος
10 Μάιος 2019 21:03

.......Εάν, π.χ., τα Τμήματα Μηχανικών του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατανοήσουν το ρόλο των 4ετών πανεπιστημιακών σπουδών και οργανώσουν σωστά μεταπτυχιακές σπουδές στις απαιτητικές ειδικότητες του Μηχανικού, οι τελικοί κάτοχοι master θα είναι περισσότερο ειδικευμένοι στις απαιτητικές κατασκευές όπου θα επικεντρωθούν στο μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα, από τους φοιτητές των ενιαίων πενταετών σπουδών......

Ειναι η πρωτη φορα που συμφωνω μαζί σου .... αν και μας εχει ταισει σανο μετο κιλο σχετικα με ισοτιμηση - αντιστοιχη των πτυχιων των συγχωνευθεντων ΤΕΙ και τα επαγγελματικά δικαιωματα των αποφοιτων των

 
Θαμωνας
10 Μάιος 2019 20:56

Αυτά να τα πείτε σε όσους επέμειναν να χαρακτηρίζονται μηχανικοί (μέλη Τ.Ε.Ε) μόνο οι διπλωματούχοι (όπως αρέσκονται να τους αποκαλούν) των ελληνικών πολυτεχνείων.
Εμείς που έχουμε εμπειρίες από την ευρωπαϊκή παιδεία τα γνωρίζουμε πολύ καλά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.