Καλύτερες επιδόσεις για αγόρια και κορίτσια στο σχολείο και στροφή των κοριτσιών στις Θετικές επιστήμες όταν υπάρχουν πολλά κορίτσια!

16/05/2019

Άκουσε το άρθρο

Η  Ρήγισσα Μεγαλοκονόμου που   Λέκτορας στο Τμήμα των Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Queensland  απέστειλε στο esos τα ευρήματα   μελέτης, για την Ελλάδα, που ολοκλήρωσε πρόσφατα με τον συνάδερφο της οικονομολόγο Δρ. Σοφοκλή Γούλα από το Πανεπιστήμιο του Stanford στην Αμερική.  

Η μελέτη αφορά τις επιδράσεις στις επιδόσεις των μαθητών και στην επιλογή σπουδών από τη συναναστροφή με κορίτσια στο σχολείο και στη γειτονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ακαδημαικοί , όπως μας δήλωσαν, μελέτησαν αδημοσίευτα δεδομένα του υπουργείου Παιδείας για παραπάνω από 300,000 μαθητές Λυκείου στην Ελλάδα και εξέτασαν τις επιδράσεις που προκύπτουν από τυχαίες μεταβολές στο ποσοστό των κοριτσιών από την μια χρονιά στην άλλη μέσα στην τάξη αλλά και στην γειτονιά.

Όπως προκύπτει από την μελέτη, οι τυχαίες αυτές μεταβολές μπορεί να προέρχονται από τυχαίες μεταβολές στο ποσοστό των γεννήσεων ανά φύλο στην περιοχή αυτή 17 χρόνια πριν.

Ανάμεσα στα διάφορα ενδιαφέροντα αποτελέσματα   δυο είναι αυτά που ξεχωρίζουν:

1) Τα αγόρια πάνε καλύτερα στις πανελλαδικές εξετάσεις όταν η τάξη ή η γειτονιά τους έχει μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών, και

2) Τα κορίτσια στρέφονται σε σχολές Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, Πολυτεχνικές Σχολές κλπ.) καθώς και σε πιο κερδοφόρα επαγγέλματα όταν η τάξη ή η γειτονιά έχει μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών.

Η μελέτη αυτή έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον σε Αυστραλία, Αγγλία και Αμερική.

Ηδη του δύο ακαδημαικούς τους  έχουν προσκαλέσει και έχουν  παρουσιάσει τα ευρήματα σε σεμινάρια, ακαδημαϊκά συνέδρια και ημερίδες. Πρόσφατα τους  προσέγγισαν και από εφημερίδες του εξωτερικού καθώς και άλλους φορείς ενημέρωσης.  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γράφουν οι: Μεγαλοκονόμου Ρήγισσα, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, Αυστραλία Γούλας Σοφοκλής, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Η.Π.Α Ζανγκ Γι, Διδακτορικός Φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, Αυστραλία

Τα κορίτσια διεθνώς επιλέγουν πτυχία και αντικείμενα σπουδών που συνδέονται με χαμηλότερες εισοδηματικές απολαβές. Αυτό συμβαίνει παρόλο που τα κορίτσια πάνε καλύτερα στο σχολείο και έχουν καλύτερα ποσοστά εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από ότι τα αγόρια, κατά μέσο όρο.

Το μοτίβο αυτό επιβεβαιώνεται και στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα τα κορίτσια στην Ελλάδα πάνε καλύτερα στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια και μπαίνουν σε σχολές με υψηλότερες βάσεις εισαγωγής.

Παρόλα αυτά, τα κορίτσια στην Ελλάδα αποφεύγουν τις Θετικές και Πολυτεχνικές σχολές και επιλέγουν πτυχία που συνδέονται με χαμηλότερες μελλοντικές απολαβές κατά 0.10 τυπικές αποκλίσεις, κατά μέσο όρο.

Αυτό συμβαίνει παρότι οι επιδόσεις τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα ποσοστά εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια υπερβαίνουν αυτά των αγοριών κατά 4 και 2 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας και του Στάνφορντ των Η.Π.Α εξετάσανε την επίδραση της παρουσίας των κοριτσιών στην τάξη και στη γειτονία στις επιδόσεις των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου αλλά και στην εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα μαθητών για όλη την Ελληνική επικράτεια από το 2004 έως και το 2009 και συνδέει τη συναναστροφή με κορίτσια στο σχολείο και στην γειτονιά με καλύτερες επιδόσεις και για τα δυο φύλα στο Λύκειο.

Οι ερευνητές συγκρίνανε τις διαφορές στις επιδόσεις και τις επιλογές των μαθητών από διαδοχικές χρονιές μέσα στα ίδια σχολεία ή γειτονιές που μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στις μεταβολές του ποσοστού των δυο φύλων στο σχολείο και τη γειτονιά.

Για ένα μεγάλο ποσοστό σχολείων η διαφορά στο ποσοστό των κοριτσιών από τη μια χρονιά στην άλλη φτάνει ακόμα και στο +/- 20%, ποσοστό μη αμελητέο.

Οι ερευνητές δείχνουν πως η διακύμανση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε τυχαίες μεταβολές στο ποσοστό των γεννήσεων των δυο φύλων στις αντίστοιχες γεωγραφικές μονάδες 17 χρόνια πριν.

Η βασική ιδέα είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα των επιδόσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις και των επιλογών, όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, των μαθητών από διαδοχικές χρονιές στο ίδιο σχολείο ή στην ίδια γειτονιά που εκτίθενται στο ίδιο σχολικό ή γειτονικό περιβάλλον (ίδιους δασκάλους, σχολικούς πόρους κλπ.) και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά διαφέρουν μονάχα στο ότι η μια χρονιά τυγχάνει να έχει περισσότερα κορίτσια από την άλλη για τυχαίους λόγους.

Οι μαθητές στην Ελλάδα, όπως και στο 85% των κρατών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξής (OECD) κατανέμονται σε σχολεία με βάση της εγγύτητα στη διεύθυνση κατοικίας.

Στην μελέτη αυτή οι ερευνητές ορίζουν ως συμμαθητές τους υπόλοιπους μαθητές στην τάξη και ως ευρύτερους γείτονες τους συνομήλικους μαθητές που παρακολουθούν τα υπόλοιπα δημόσια Λύκεια σε ακτίνα 1 μιλίου από το σχολείο που παρακολουθεί ένας μαθητής.

Η μελέτη αυτή εκμεταλλεύεται το γεγονός πως στην Ελλάδα τα σχολεία σε πολλές περιοχές χτίζονται σε μικρές αποστάσεις και κατ’ επέκταση, μαθητές που μένουν σε κοντινές αποστάσεις είναι πιθανόν να πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία.

Οι μαθητές αυτοί των γειτονικών δημοσίων Λυκείων μένουν σε κοντινή απόσταση και είναι πιθανόν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε πάρκα, γήπεδα, φροντιστήρια κλπ. Για τη στατιστική εγκυρότητά των αποτελεσμάτων οι ερευνητές αφαιρούν από το δείγμα όσα σχολεία δεν είναι δημόσια, περιοχές με ένα μονάχα Λύκειο, σχολεία και γειτονιές με συνολικά λιγότερους από 10 μαθητές.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Πρώτον, η μεγαλύτερη παρουσία κοριτσιών στο σχολείο και στη γειτονιά οδηγεί του μαθητές και των δυο φύλων σε καλύτερες αποδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις στην Γ ́ Λυκείου, υψηλότερους βαθμούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής σε ΑΕΙ, καθώς και επιτρέπει στους μαθητές την εισαγωγή σε σχολές με υψηλότερα κατά μέσο μόρια.

Δεύτερον, οι θετικές επιδράσεις της συναναστροφής με τα κορίτσια είναι ακόμα μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κοριτσιών στην τάξη ή την γειτονιά.

Τρίτον, η συναναστροφή με κορίτσια αφήνει ανεπηρέαστα τα αγόρια ως προς την επιλογή του αντικειμένου των Τριτοβάθμιων σπουδών, ενώ στρέφει τα κορίτσια στις Θετικές και Πολυτεχνικές επιστήμες (Μαθηματικές σχολές, σχολές Μηχανικών, σχολές Υπολογιστών κλπ.) και γενικότερα σε επιλογές πτυχίων που συνδέονται με μεγαλύτερη κερδοφορία στον επαγγελματικό στίβο.

Οι ερευνητές χρησιμοποιήσαν δεδομένα για την κερδοφορία των επαγγελμάτων από την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές δείχνουν πως μια αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών στο σχολείο ή στη γειτονιά κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μειώνει το χάσμα των δυο φύλων στην εγγραφή σε σχολές Θετικών Επιστημών κατά 2% και 3% αντίστοιχα.

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με το πως μπορεί να αυξηθεί η παρουσία των κοριτσιών στις Θετικές Επιστήμες.

Όπως δείχνουν τα διεθνή στοιχεία, τα πτυχία που αντιστοιχούν στις σχολές αυτές οδηγούν σε καλύτερες προοπτικές εργασίας και καλύτερους επαγγελματικές απολαβές.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής φιλοδοξούν τα ρίξουν φως σε ένα σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εισοδηματικές ανισότητες των δυο φύλων.

Επίσης η μελέτη αυτή επισημάνει τη σημασία που παίζουν οι επιδράσεις που προέρχονται από τους συμμαθητές αλλά και τους γείτονες για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και στις επιλογές σπουδών ενός μαθητή.

Τα ευρήματα αυτά φιλοδοξούν να υπενθυμίσουν στους ιθύνοντες σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών την σημασία, μεταξύ άλλων, των διαφορετικών αλληλεπιδράσεων που προκύπτουν μεταξύ των συνομηλίκων όταν σχεδιάζουν τις περιοχές με βάση τις οποίες γίνεται η κατανομή των μαθητών στα διαφορετικά σχολεία μιας ευρύτερης περιοχής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ