Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφοιτοι ΤΕΙ: Απάντηση στις δηλώσεις Α. Τσίπρα περί ΤΕΙ

Δημοσίευση: 19/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για ακόμη μια φορά εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αποφοίτους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα!

Αυτή τη φορά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, κος Αλέξης Τσίπρας, επεχείρησε να υποβαθμίσει τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με δήλωσή του σε ανοικτή ομιλία του στις 17-05-2019 στην πόλη των Τρικάλων, αποκαλώντας εμμέσως τους απόφοιτους αυτών δεύτερης κατηγορίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Αλλάξαμε τον χάρτη των ΑΕΙ καταργώντας τον αναχρονιστικό νόμο των ΤΕΙ και τώρα έχουμε παντού Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια μεγάλη τομή διότι θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στη γνώση υψηλής ποιότητας, διότι αυτό είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας, οι νέοι και οι νέες μας  θα βγαίνουν  μορφωμένοι στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας».

Παρόλο που ο Σύλλογός μας γνωστοποίησε μεταξύ άλλων και στον κο Πρωθυπουργό, με την από 13-03-2019 αίτησή του, κάθε στοιχείο που αφορά το νομικό πλαίσιο και το υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., ο ίδιος προέβη σε αυτού του είδους την δήλωση. Σημειωτέον, μάλιστα, ότι δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση στην εν λόγω αίτησή μας.

Είναι το λιγότερο προκλητικό, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κωφεύει απέναντι στο δίκαιο και πάγιο αίτημά μας για πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων μας με τα πτυχία των νέων Α.Ε.Ι. Π.Τ., όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα από τις συνέργειες μεταξύ των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και των Α.Ε.Ι. Π.Τ., την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει αφήσει πάνω από 400.000 αποφοίτους του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μετέωρους, ο κος Τσίπρας αγνοεί επιδεικτικά, όχι μόνο την δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας όπου κυβερνά, όχι μόνο το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όπως προκύπτει μέσα από τις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ και από την αναγνωρισιμότητά τους εντός και εκτός Ε.Ε., αλλά και το έργο που έχουν επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια οι διδάσκοντες και οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στον επιστημονικό και οικονομικό πυλώνα της χώρας!

Ενημερώνουμε τον κο Πρωθυπουργό πως εμείς οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., αγκαλιάσαμε πρώτοι το εγχείρημα της κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, θεωρώντας πως αυτό βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση και σε πλήρη εναρμόνιση με την Συνθήκη της Bologna και το European Qualifications Framework (EQF), καθώς τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. βρίσκονται ακριβώς στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης με τα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχουν δύο κατηγορίες Α.Ε.Ι. στην χώρα, δεδομένου ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. ανήκουν ισότιμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση νομικά και ακαδημαϊκά! Άλλωστε, το επίπεδο των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. το διαπιστώνει και ο ανώτατος διοικητικός δικαστής της χώρας, αναφέροντας με την πάγια νομολογία του ότι  «ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες αναπτύσσεται ήδη ενιαίος χώρος ανώτατης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης και τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και παραγωγής για επιστημονικώς καταρτισμένα στελέχη και διαπιστώνοντας ότι τα Τ.Ε.Ι., με τις συνεχείς αναβαθμίσεις των προσόντων των εκπαιδευτικών τους και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών τους, είχαν αποκτήσει στην πράξη τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ανώτατης εκπαίδευσης, προέβη στην αναδιοργάνωση του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. ως «σχολές ανώτερης βαθμίδας» καταργούνται, ταυτόχρονα δε ιδρύονται, με την ίδια ονομασία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά το άρθρο 1 του ν. 2916/2001 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα που περιλαμβάνει τα ιδρυόμενα με τον εν λόγω νόμο Α.Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 τα Α.Τ.Ε.Ι. αποβλέπουν στην παροχή εκπαιδεύσεως, η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή απλής μετάδοσης εξειδικευμένων γνώσεων, εμπειριών και δυνατοτήτων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, και τούτο διότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων τους και την διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας για την ανάπτυξη και μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.». (ΣτΕ Τμήμα Γ’ απόφαση 4247/2013, σκέψη 5)

Επίσης, το νομικό καθεστώς των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., μετά την «ανωτατοποίησή» τους (Ν. 2916/2001), χαρακτηρίζεται από μια σταθερή πορεία εξομοίωσης με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα, με την σταδιακή εξάλειψη των όποιων διαφοροποιήσεων είχαν διατηρήσει οι νόμοι 2916/2001, 3549/2007 και 4009/2011. Με τον Ν. 4485/2017 κορυφώθηκε η νομοθετική εξομοίωση, διότι ο νόμος αυτός ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα των Α.Ε.Ι. (γενικές αρχές, αυτοδιοίκηση και όργανα, καθηγητικό και λοιπό προσωπικό, σπουδές, φοιτητές κλπ.) κατά τρόπο ενιαίο και χωρίς διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, ο νομοθέτης αφενός έχει κατοχυρώσει πλήρως τον ανώτατο ακαδημαϊκό χαρακτήρα των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. εντάσσοντάς τα, τυπικά και ουσιαστικά, στην κατηγορία των Α.Ε.Ι. μαζί με τα Πανεπιστήμια και αφετέρου κατέστησε σαφές ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και τα Πανεπιστήμια έχουν, καταρχήν και κατά βάση, κοινή αποστολή την οποία επιτελούν βάσει κοινών κανόνων και αρχών.

Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά πως ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο υλοποιείται από μια αριστερή κυβέρνηση, δεν μπορεί να συνοδεύεται από τέτοιου είδους διακρίσεις και ανισότητες σε ό,τι αφορά το προφίλ και τον αποκλεισμό των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ., γεγονός που γίνεται κατάφωρα αντιληπτό μέσα από την απουσία θεσμοθέτησης  διατάξεων οι οποίες να κατοχυρώνουν την πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων μας με τα πτυχία των νέων ιδρυμάτων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σήμερα! Τονίζουμε, ταυτόχρονα, όπως προκύπτει μέσα από όλες τις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων που αφορούν τις συνέργειες των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα Α.Ε.Ι. Π.Τ., πως πρόκειται για μια αναδιοργάνωση (συγχώνευση ή κατάργηση) κάποιων τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (ως είθισται άλλωστε να γίνεται διαχρονικά και πέραν των υφιστάμενων εθνικών αναγκών, σε διεθνές επίπεδο, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αφουγκράζονται και ακολουθούν τις  επιστημονικές, ακαδημαϊκές και  κοινωνικές εξελίξεις)  και όχι για μια αναβάθμιση σε κάτι ανώτερο, όπως αφήνεται να εννοηθεί για λόγους άγνωστους, τόσο από την υφιστάμενη κυβέρνηση όσο και από διάφορες συντεχνιακές εστίες. Επιπλέον δε, από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. είναι κατώτερα των Α.Ε.Ι. Π.Τ.. Αντιθέτως, από κάθε διάταξη του εθνικού και υπερεθνικού δικαίου προκύπτει ότι τα ιδρύματα των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι απολύτως ισότιμα μεταξύ τους!

Κατόπιν, δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το αίτημά μας να έρθει σε οποιονδήποτε διάλογο μαζί μας, στα πλαίσια του δημοκρατικού και ακαδημαϊκού πολιτισμού, από την στιγμή που έχουμε καταθέσει αιτήματα συνάντησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου (Αρ. Πρωτοκόλλου: 56834/10-04-2019) και προς την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κα Τζούφη Μερόπη (Αρ. Πρωτοκόλλου: 50761/02-04-2019), αιτήματα τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα αναπάντητα, παρόλο που το ζήτημα αυτό αφορά πάνω από 400.000 επιστήμονες και επαγγελματίες και παρόλο που το ζήτημα αυτό ο ίδιος ο κος Γαβρόγλου χαρακτήρισε ως «πολύ σοβαρό» στην συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 2019 της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής!

Τέλος, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει υπέρ του δικαίου, του νομικά και ακαδημαϊκά ορθού και εντός των Συνταγματικών και Ευρωπαϊκών πλαισίων, για την επιτυχή ολοκλήρωση του εμβληματικού αυτού εγχειρήματος που αφορά στην αναδιοργάνωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ήτοι να νομοθετήσει υπέρ της πλήρους και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα νέα προκύπτοντα πτυχία, αίροντας με αυτόν τον τρόπο τον κατάφωρα άδικο και απαξιωτικό διαχωρισμό που συντελείται εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων ακαδημαϊκών πολιτών της χώρας εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
Πολίτης Βίκτωρ
Λαλαδάκης Ιωάννης
Κουτσουδάκη Κατερίνη
Κορόμπας Αλέξανδρος
Παναγοπούλου Μαρία

Σχόλια (12)

 
ΣΤΕΦ Κοζάνης
21 Μάιος 2019 18:49

Όπως και με την ΣΤΕΦ Χαλκίδας έτσι και η ΣΤΕΦ Κοζάνης καταργήθηκε ενώ στην Πάτρα ,Καβάλα ,Κρήτη έγιναν πανεπιστημιακά.
ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!
Μήπως πρέπει να γίνει κάτι και να κατέβουμε όλοι σε κατάληψη μήπως και καταλάβουν τιποτα γιατι ζούμε στην χώρα του παράλογου!!!

 
Κωστας
21 Μάιος 2019 18:33

@MrBetadin, Δεν ......έτυχε να διαβάσεις ότι σε κάποιες ειδικότητες δεν έδωσαν ποτέ ή έδωσαν ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα;
Το ΠΕ και το ΤΕ είναι κατηγορίες εκπαίδευσης του ίδιου επιπέδου (Ανώτατης). Στο δημόσιο όμως έχουν διαφορετικό μισθολόγιο παρά του ότι ανήκουν και οι δύο στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή 6 !!!

 
Πολυτεχνεία=Τεχνολογικη Εκπαίδευση
21 Μάιος 2019 16:51

@,Apostolos

Δεν υπάρχει "ασκοπο" σε όλο τον αγώνα τον αποφοίτων. Είναι παράλογο σε όλο τον κόσμο τα τετραετή πτυχία των ΤΕΙ να είναι ισότιμα με τα πανεπιστημιακά με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα , και με πανεπιστημιακή αναγνώριση και εδώ Ελλάδα να έχουμε τέτοιες παράλογες διακρίσεις.
Τα δικαστήρια περιμένουν, κάτσε στην θέση σου και περίμενε να δεις τι έχει να γίνει, και πως τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους.

Υ.Γ. Τα πολυτεχνεία προσφέρουν αυτού καθ αυτού τεχνολογική εκπαίδευση να σε ενημειώσω.

 
MrBetadin
21 Μάιος 2019 13:51

Απο την στιγμη που τα τ.ΤΕΙ ήταν ανώτατης εκπαίδευσης δια νόμου προς τι ο αλληλοσπαραγμός να εξισωθούν με τα νεοϊδρυθέντα ΑΕΙ των τ.ΤΕΙ;Δεν εχει λογική. Χαλαρώστε λιγο κ απλά δώστε κατατακτήριες τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για τα νεα ΑΕΙ οσοι επιθυμείτε πια τόσο διακαώς το πρόθεμα ΠΕ στις ειδικότητες σας αντί του ΤΕ. Νομίζω οτι αναλωνόμαστε σε θέματα απλα για να λεμε.

 
Apostolos
21 Μάιος 2019 10:50

Εφόσον βάσει Νόμου τα ΤΕΙ είναι ισότιμα με τα Πανεπιστήμια αλλά "τεχνολογικά" και όχι "πανεπιστημιακά" δεν έχει νόημα καμία απαίτηση για ισοτίμηση (αφού είναι ήδη ισότιμα). Εξάλλου τα νέα πτυχία θα είναι "πανεπιστημιακά" και όχι "τεχνολογικά" επομένως δεν θα είναι τα ίδια με αυτά που έδιναν τα ΤΕΙ μέχρι τώρα.
Το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι να κοιτάξουν να γίνουν επαγγελματίες στο αντικείμενο τους και να αφήσουν άσκοπες διεκδικήσεις που γίνονται μόνο για ψυχολογικούς λόγους ή μόνο για το δημόσιο.

 
AKOMH YPARXOYN A.T.E.I.
20 Μάιος 2019 13:16

Για του λόγου το αληθές η ΑΣΠΑΙΤΕ παραμένει ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ κατά τον κ. Τσίπρας, καθώς και τα 5 Τμήματα του ΤΕΙ Χαλκίδας (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Αυτοματιστές, Μηχανικοί Αεροσκαφών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) καθώς μετά την δήθεν ενοποίηση με το ΕΚΠΑ, τα Τμήματα αυτά παραμένουν και σήμερα ως είχαν καθώς το Εκπα δεν έχει Τμήματα με αντιστοιχο γνωστικό αντικείμενο, για την μετάβαση των φοιτητών αυτών!!!!!!!!!
Τα αντίστοιχα όμως Τμηματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συγχωνεύτηκαν με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και έγιναν Πανεπιστημιακά με την "βούλα".
ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΑΣ!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ!!!

 
THOMAS
20 Μάιος 2019 07:51

Και ο Εμφύλιος όπως είπε και ο Κύριος Υπουργός Παιδείας συνεχίζεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κύριε Τσίπρα είστε Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και όχι μόνο μιας Ομάδας πολιτών .

 
Απόφοιτος ΑΤΕΙ
20 Μάιος 2019 00:14

Αίσχος. Μα είναι δυνατόν αυτοί που μας κυβερνούν να είναι τόσο άσχετοι? Μα τόσο άσχετοι? Λυπάμαι πραγματικά

 
Νίκος Σ.
19 Μάιος 2019 21:21

Από το 2001 που ανωτατοποιήθηκαν, τα ΤΕΙ μαζί με την ΑΣΠΑΙΤΕ απαρτίζουν τον Τεχνολογικό Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Τι ακριβώς εννοεί ο πρωθυπουργός, 18 ολόκληρα χρόνια μετά, λέγοντας ότι εφεξής θα υπάρχουν μόνο ΑΕΙ; Δηλαδή πριν τι υπήρχαν;

 
Κώστας Ε.ΔΙ.Π. απόφοιτος ΤΕΙ
19 Μάιος 2019 18:48

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας κάνει τέτοιες ντροπιαστικές δηλώσεις για όλους εμάς τους αποφοίτους των ΤΕΙ.
Είστε για κλάματα, ούτε εσείς οι επικεφαλής της χώρας μας δεν σέβεστε τα άρθρα τους νόμους και το Σύνταγμα. Τα ΤΕΙ απ'το 2001 είναι ΑΕΙ και η ανώτατη Εκπαίδευση διακρίνεται σε δύο παράλληλους τομείς: Τον Τεχνολογικό και τον Πανεποστημιακο.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ντροπιαζει και αμφισβητεί την ακαδημαϊκή υπόσταση όλων των αποφοίτων ΤΕΙ και ζητάει και ψήφο την Κυριακή. Θα τα πούμε στις κάλπες και στα δικαστήρια.

 
Σοφία
19 Μάιος 2019 18:35

Η μη αντιστοίχιση των παλιών με τα νέα πτυχία προσβάλει εκατοντάδες αποφοίτους και τις οικογένειές τους που συνέβαλαν στην οικοδόμηση του κράτους εδώ και πολλά χρόνια. Η ύπαρξη των ΤΕΙ ως κομμάτι της ανώτατης Εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Είστε για κλάματα πραγματικά. Καταριόμαστε την ώρα και την στιγμή που σας ψηφίσαμε.
Θα μαυρίσει ο ουρανός για εσάς την Κυριακή κύριοι.

 
Απόφοιτοι πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
19 Μάιος 2019 18:33

Γαβρόγλου,
Ακόμα αναμένουμε εκείνη την ρημάδα την πρόταση σου για τους αποφοίτους των ΤΕΙ.
Με την μη ισοτίμηση/κατάθεση πρότασης για τα πτυχία των αποφοίτων ΤΕΙ θα στείλεις κόσμο στο εξωτερικό.
Τα πτυχια των ΤΕΙ αναγνωρίζονται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου ως πανεπιστημιακά. Αναλογίσου το κακό, την απογοήτευση, την απαξίωση που έχεις προκαλέσει σε τόσους αποφοίτους και πράξε τα δέοντα.

Απόφοιτοι Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.