Τα τμήματα των ΑΕΙ που μπορούν να εισαχθούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ-Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Συντελεστές βαρύτητας - Τρόπος υπολογισμού μορίων-Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα

28/05/2019

Ενημερώθηκε: 29/05/2019, 21:09

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, οι Σχολές, τα τμήματα και οι Εισαγωγικές κατευθύνσεις  τμημάτων , των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην ίδια απόφαση περιγράφονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, , οι διαδικασίες αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου κλπ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΦΕΚ

Συντελεστές βαρύτητας - Τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και της Κοινής Ομάδας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας καθορίζονται , ως εξής:

Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών :
− για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
− για το μάθημα « Νέα Ελληνικά» συντελεστής 1,5
− για το α ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
− για το β ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β) Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών:
− για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
− για το μάθημα « Νέα Ελληνικά» συντελεστής 3,5
− για το α ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
− για το β ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Γ) Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για όλα τα τμήματα που απαιτείται ορίζεται συντελεστής 1.

Δ) Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Ε) Ο τρόπος εξαγωγής της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων που επιθυμούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α ́ ) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β ́)
υπουργικής απόφασης.

Ζ) Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

ΣΤ) Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα

Για την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων:

1. μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019,

2. μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019

3. μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας,

4. απόφοιτοι της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,

5. απόφοιτοι της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, οι οποίοι διεκδικούν θέσεις στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται τα παρακάτω πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:

α. δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας:
«Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα),

β. δύο μαθήματα ειδικότητας, όπως ορίζονται στη με αριθμ. Φ.153/156280/Α5/20-9-2018 (ΦΕΚ 4195 Β ́) υπουργική απόφαση.

Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Μουσική και Σχέδιο), οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/-ες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει ο βαθμός να είναι ίσος με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α ́) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β ́) υπουργικής απόφασης.»

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

 

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.

2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες γραπτώς.

4. Τα θέματα:

• περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και δύνανται να απαντηθούν από τους/τις υποψήφιους/-ες στον χρόνο που ορίζεται για την αξιολόγησή τους

• δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού – λάθους) ή σύντομης απάντησης.

• διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων

• είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ι.Ε.Π.

5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:

• η αποκτηθείσα γνώση των υποψηφίων.

• η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων • η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης

• η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων

• η αξιολόγηση δεδομένων • η συνδυαστική σκέψη • ο έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προ- βλημάτων για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

6. Οι υποψήφιοι/-ες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

γ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας περιγράφεται παρακάτω στην Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

δ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας περιγράφεται παρακάτω στη Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ι. Νέα Ελληνικά

Ι.1. Στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» εξετάζονται όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες.

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά», δίνονται στους υποψηφίους/ες δύο (2) μη διδαγμένα κείμενα (ένα λογοτεχνικό και ένα μη λογοτεχνικό), τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους και σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι ποιητικό ή πεζό (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο).

Τα δύο κείμενα έχουν θεματική συνάφεια συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Το μη λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

α. μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο ερωτήματα ίδιας περίπου βαρύτητας και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
β. μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
γ. μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2Χ20) μονάδες.

Ι.2. Όσον αφορά στο μη λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που το συνοδεύουν:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, να συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο ή/και

ββ. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη συγκε- κριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, ββ. να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία
του κειμένου,

γγ. να αποδίδουν το περιεχόμενο των παραγράφων ή
ενοτήτων του κειμένου με πλαγιότιτλους,

δδ. να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή
και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και

εε. να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, να ερμηνεύουν λέξεις–φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.

γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή λόγου, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 200-250 λέξεις.

Ι.3. Όσον αφορά στο λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσω- πα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου,

ββ. να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου,γγ. να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου. Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων με ερωτήσεις ποικίλων τύπων:

αα. να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

ββ. να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),

γγ. να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3 ερωτήματα, στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.

γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην ερμηνεία και την παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/ες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ..

Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

II. Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Στο μάθημα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι/-ες.

α. Δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψήφιου/-ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

β. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες διαρθρώνονται ως εξής:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

ββ. Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τους/τις υποψήφιους/-ες ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γγ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/-α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον/την υποψήφιο/-α στη λύση.

γ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για τους παρακάτω τομείς του ν.4386/2016 καθώς και για τους αντίστοιχους τομείς των προηγούμενων νόμων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται ως εξής:

I. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ν.4386/2016) - Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν.4473/2017).

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

• Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ν.4386/2016) και του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν.4473/2017), δίνονται στους/ στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) ερωτήσεις. Ειδικότερα:

α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.

β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

ΙΙ. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (ν. 4386/2016, ν.4473/2017)

Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Α.Ο.Θ.) δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ανα- λύεται σε υποερωτήματα.

γγ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από συνδυασμό ερωτημάτων θεωρίας και άσκησης, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

δδ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώ- σεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό αναλύεται σε υποερωτήματα.

2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Α.Ο.Δ.) δίνονται στους/ στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αν λύεται σε υποερωτήματα.

γγ. Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/- ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

δδ. Το τέταρτο θέμα περιέχει μία εφαρμογή θεωρίας και μία μικρής έκτασης άσκηση, με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Τόσο η εφαρμογή της θεωρίας, όσο και η άσκηση δύνανται να αναλύονται σε υποερωτήματα.

III. Τομέας Δομικών, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (ν.4386/2017) - Τομέας Δομικών Έργων (ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:

• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

• Οικοδομική

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.). Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγησή τους έχουν ως ακολούθως:

αα. Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

i. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών (μονάδες 15), ii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων (μονάδες 20),

iii. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων (μονάδες 15).

ββ. Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης) (μονάδες 15),
ii. γραμματογραφία (μονάδες 10)
iii. συμβολισμοί, ενδείξεις (μονάδες 5).

γγ. Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

δδ. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Οικοδομική» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’
του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

ΙV. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν.4386/2016) - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν.4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν.4386/2016) για: α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 και β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών είναι:

• Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

• Τεχνολογία Υλικών

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Το- μέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν.4473/2017) για τους/ τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019, είναι:
• Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
• Τεχνολογία Υλικών

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» του Τομέα «Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν.4473/2017)

β. Το μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν.4386/2016) και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν.4473/2017).

4.α. Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» και «Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί» δίνονται στους/στις υποψηφίους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο και δεύτερο θέμα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται η κατοχή και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, των καλλιτεχνικών όρων και των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.

ββ. Το τρίτο και τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από ένα (1) ερώτημα ανάπτυξης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήματα επεξεργασίας και ανάλυσης έργων τέχνης, τα οποία δίνονται στους/ στις υποψήφιους/-ες σε ασπρόμαυρη φωτοτυπία. Το υλικό αυτό προέρχεται από φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιούνται ως καλλιτεχνικά τεκμήρια για την παρουσίαση των καλλιτεχνικών περιόδων της τέχνης.

4.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/- ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) πρώτα θέματα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το τρίτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα σύντομης απάντησης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα ανάπτυξης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η συνδυαστική και συνθετική σκέψη των υποψηφίων ή/και η ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

V. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016, ν.4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) για:

α. τους /τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 και β. τους /τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι:
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία 2
• Ηλεκτρικές Μηχανές

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017) για τους/ τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ του σχ. έτους 2018-2019 είναι:

• Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών • Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία
• Ηλεκτρικές Μηχανές

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016), το μάθημα «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών», του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017) και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής.

β. Το μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017).

γ. Το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία 2» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) και το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία» Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017).

δ. Το μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4473/2017).

4. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

α. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

β. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VI. Τομέας Μηχανολογίας (ν. 4386/2016, ν.4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά- των για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας για: α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-
2019 και

β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι: • Στοιχεία Μηχανών

• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

• ΜΕΚ

• Κινητήρες Αεροσκαφών

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας για τους/τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ του σχ. έτους 2018-2019 είναι:

• Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
• ΜΕΚ ΙΙ
• Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016, ν.4473/2017) και του Τομέα Μη- χανικών (ν.4473/2017).

β. Το μάθημα «Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4186/2013 και ν.4473/2017).

γ. Το μάθημα «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερ- μάνσεων» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4473/2017).

δ. Το μάθημα «ΜΕΚ» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και το μάθημα «ΜΕΚ ΙΙ» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4473/2017).

ε. Το μάθημα «Κινητήρες Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016) και το μάθημα «Κινη- τήρες Αεροσκαφών ΙΙ» και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4473/2017).

4.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοι- χεία Μηχανών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/- ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με εφαρμογές της θεω- ρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με ασκήσεις ή προβλή- ματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

4.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήμα- τα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θε- ωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VΙΙ. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016)- Τομέας Πλοιάρχων (ν.4473/2017) - Τομέας Μηχανικών (ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2018-2019 και β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και
της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι: • Ναυσιπλοΐα ΙΙ

• Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές
• Ναυτικές Μηχανές

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πλοιάρχων για τους/τις μαθητές/- τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Ναυσιπλοΐα ΙΙ
• Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία- Εφαρμογές

3. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Μηχανικών για τους/τις μαθητές/- τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Μηχανές Πλοίου ΙΙ • Στοιχεία Μηχανών

4. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) και του Τομέα Πλοιάρχων (ν.4473/2017).
β. Το μάθημα «Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) και του Τομέα Πλοιάρχων (ν.4473/2017).
γ. Το μάθημα «Ναυτικές Μηχανές» του Τομέα Ναυτιλι- ακών Επαγγελμάτων (ν.4386/2016) και το μάθημα «Μη- χανές Πλοίου ΙΙ» του Τομέα Μηχανικών (ν.4473/2017).
δ. Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μη- χανικών( ν.4473/2017) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν.4386/2016, ν.4473/2017).

5.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοι- χεία Μηχανών» ο τρόπος εξέτασης είναι ο αναφερόμενος για το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μηχα- νολογίας.

5.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήμα- τα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα θεω- ρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήμα- τα, με δυνατότητα υποερωτη-μάτων με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχε- ται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VIII. Τομέας Πληροφορικής (ν. 4386/2016, ν.4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά- των για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Προγραμματισμός Υπολογιστών
• Δίκτυα Υπολογιστών

2. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής (ν.4386/2016, ν.4473/2017) και του Το- μέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν.4386/2016) καθώς και το μάθημα «Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι- κής και Αυτοματισμού (ν.4186/2013 και ν.4473/2017).

3.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Προ- γραμματισμός Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υπο- ψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεω- ρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συ- μπερασμάτων.

ββ. Το δεύτερο και τρίτο θέμα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλή- ματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεω- ρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώ- σεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγ- χεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

3.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσ- σερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρί- ας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υπο- ψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρί- ας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συν- δυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

IX. Τομέας Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν.4386/2016) - Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Τομέας Αισθητικής Κομμωτικής (ν.4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά- των για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας- Ευεξίας για:
α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2018-2019 και β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ ́ τάξης ημερήσιων και
της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών είναι: • Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
• Υγιεινή

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθη- μάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας- Πρό- νοιας και του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής για τους/ τις μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2018-2019 είναι:
• Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
• Υγιεινή

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν.4386/2016) και το μάθημα «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» του Τομέα Υγεί- ας Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής (ν.4473/2017).

β. Το μάθημα «Υγιεινή» του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν.4386/2016), του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής (ν.4473/2017).

4. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα- θήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θε- ωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.

β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψη- φίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (6)

NIKOLAOS
|

Τα παιδαγωγικά τμήματα Δασκάλων και το νέο τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Πάτρας δεν υπάρχουν στο κοινό πεδίο και είναι απαράδεκτο. Επίσης υπάρχει το τμήμα Διατροφής της Άρτας και δεν υπάρχει το Διατροφής του Αγρινίου ....Επίσης δεν υπάρχουν καθόλου Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ ...τελικά πως τα ΕΠΑΛ θέλετε να συγκεντρώσουν καλούς μαθητές όταν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση των παιδιών που επέλεξαν τα ΕΠΑΛ και όταν στην Ευρώπη το 75% των μαθητών σπουδάζουν στα ΕΠΑΛ....η Ελλάδα πότε θα αλλάξει???

Θεοκλης
|

Οι σχολές αυτές αφορούν και τους υποψήφιους του 10% η θα δώσει λιγότερες σε αυτή την κατηγορία;

ΓΟΝΙΟΣ
|

Λυπάμαι αλλά θα ψάχνετε την ψήφο σας στις εκλογές που έρχονται!Αναστατώνετε τα σπίτια μας τελευταία στιγμή ,και αλλάζετε τους συντελεστές ενώ είχατε υποσχεθεί ότι θα το κάνετε του χρόνου!Εμείς θα ταλαιπωρηθούμε,αλλά και εσείς θα πάτε στον αγύριστο εξάπαντος!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΠΑΛ
|

Δεν υπάρχουν λόγια,να δω πως θα πάνε οι μαθητές μας να γράψουν για τις κοινές σχολές με τέτοιους συντελεστές στις κοινές ομάδες!Και έκλαιγαν συνάδελφοι στα σχολεία για τη συντριβή του Σύριζα στις εκλογές!Οι μαθητές μας που θα κλαίνε από δώ και στο εξής ,υπολογίζονται από κανέναν;ΑΙΣΧΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ!

Βικτωρία
|

Ούτε και φέτος τα παιδαγωγικά τμήματα στην κοινή ομάδα των ΕΠΑ.Λ. Ας ελπίσουμε του χρόνου να προστεθούν επιτέλους!!

KATAΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
|

Η καλύτερη καταστροφική κυβέρνηση που πέρασε ποτέ . Τελικά τους έκαναν τους συντελεστές σαν τα μούτρα τους. Μπράβω Γαβρόγλου μετά απο 20 χρόνια αποφασίζεις να αντιστρέψεις τους συντελεστές 1.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 3.5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ ΕΚΘΕΣΗ για της κοινές ομάδες .
Ιούλιο όμως φεύγεις να ξέρεις .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ