Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για τη χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς

Δημοσίευση: 30/05/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο  για τη χορήγηση  - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα , όπως αναφέρει η εγκύκλιος, λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής:

ΚΕΦ. 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α ́/09-02-2007) «Η άδεια (υπηρεσιακής εκπαίδευσης) χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.»

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α ́/13-02-2002), όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε [με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α ́/17-09-2013) και την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ.Α ́/11-02-2014)] και ισχύει, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α ́/09- 02-2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α ́/3-1-2003) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β ́/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 τ.Β ́/21-10-2005) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β ́/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 τ.Α ́/23-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α ́/21-2-2016) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 τ.Α ́/07-08-2017) ορίζεται ότι: «α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές.

Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α ́134)». Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α ́), όπως ισχύει, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α ́) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β ́) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 Β ́) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των παρ. Α και Β – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εκπ/κών στους οποίους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής
εκπ/σης, σας επισημάνουμε ότι:

Α) στις διατάξεις της παρ. δ, παρ. 1, του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α ́) ορίζεται ότι: «δ. Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπ/ικής άδειας. [...]», και, στις διατάξεις της παρ.7, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́) ορίζεται ότι «7.

Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. [...]».

Β) στην υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-02-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β ́/27-02-2008) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε (με την αντικατάσταση της παρ. 7) με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/687/43403/22-11-2018 (ΦΕΚ 5441 τ.Β ́/05-12-2018) Κ.Υ.Α. και ισχύει, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τα οικεία Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε ́ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α ́/30-09-1985), όπως ισχύουν [με την αντικατάσταση της παρ. 2 της περ. Ε ́ του ν. 1566/1985 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α ́/04-12-2015)].

Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος. Η χορήγηση των αδειών αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών.

ΚΕΦ. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα (βλ. υποδείγματα αιτήσεων στο τέλος του εγγράφου):

1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται
να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

στ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

ζ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

5. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. α. Αίτηση.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α. Αίτηση.

β. Άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

γ. Απόφαση του Υπουργού Υγείας για τοποθέτηση ως υπεράριθμοι-άμισθοι προς απόκτηση
ειδικότητας.

δ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση
ειδικότητας.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.

γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των
σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

Σχόλια (2)

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φ.Α
10 Φεβ 2020 16:27

Η κοροϊδία στο μεγαλείο της......αφού τα τελευταία χρόνια το ΙΚΥ θέτει οικονομικά κριτήρια στην χορήγηση υποτροφιών αποκλείοντας έτσι τους δημόσιους υπάλληλους!!! Αυτή είναι η επιμόρφωση που θέλετε???

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-
31 Μάιος 2019 06:22

Η εγκύκλιος αυτή ισοδυναμεί με την απαγόρευση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθώς το ΙΚΥ χρόνια τώρα αποκλείει τους δημόσιους υπαλλήλους από τις υποτροφίες του.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.