Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

Δημοσίευση: 30/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκε με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ο αριθμός   εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Ανθυποπυραγών  και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2018-2019 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ειδικότερα:

Σχολή Ανθυποπυραγών

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθορίζεται σε τριάντα (30). Από τον αριθμό αυτό:

α) Ποσοστό 20%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α ́ 226), ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β) Ποσοστό 15%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν. Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), οι οποίοι απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης / συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή δέκα εννέα (19) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ). Αναλυτικότερα από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση. Οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ ́ ει- δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Κατηγορία και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή δέκα εννέα (19) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ). Αναλυτικότερα από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση. Οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ ́ ει- δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Κατηγορία και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέ- μεται ως ακολούθως:

Α) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 6

Β) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης/ συμμετοχής το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο:
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Δ) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προη- γούμενων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγού- μενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ: 1

Ε) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):
α) Γενικής Κατηγορίας: 15

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 1

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας:1

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας:0

ΣΥΝΟΛΟ:17

Σχολή Πυροσβεστών  

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2018-2019 καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).

α) Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 5%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προη- γούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), οι οποίοι απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

β) Επί των υπολοίπων ενενήντα οκτώ (98) θέσεων ποσοστό 10%, δηλαδή δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.

Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ́ ει- δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη Γενική Κατηγορία και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Υποψήφιοι ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Β) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):

α) Γενικής Κατηγορίας: 4

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας:

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας:
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 6

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Δ. Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι οποίοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):

α) Γενικής Κατηγορίας: 79

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 3

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 4

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 2

ΣΥΝΟΛΟ: 88

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ