Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

“Μάχη” 3.073 μαθητών για 448 θέσεις στα πέντε Πρότυπα Γυμνάσια

Πληροφορίες για τις εξετάσεις
Δημοσίευση: 13/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Μάχη” στην κυριολεξία θα δώσουν , μέσω εξετάσεων πανελλαδικού τύπου, συνολικά 3. 073 μαθητές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Πρότυπα Γυμνάσια.

Συνολικά οι θέσεις είναι 448 και ειδικότερα:

ATTIKH

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: δήλωσαν υποψηφιότητα 751 μαθητές  για 96 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ : δήλωσαν υποψηφιότητα  874 μαθητές    για   78 θέσεις!

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:  654 υποψήφιοι  για 78 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ:  603 υποψήφιοι για  108 θέσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :Περίπου 191 υποψήφιοι για 88 θέσεις

Εισαγωγή μαθητών/τριών/Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-2020

 

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

- Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

- Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα (ηλεκτρονικά) και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π., τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η επιλογή θεμάτων

Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό.

Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντρι- ας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής των Προτύπων Γυμνασίων.

Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου που σε κάθε περίπτωση έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια.

Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο.

Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών.

Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση.

Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή.

Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.

Επιλαχόντες

Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.

Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση.

 

Σχόλια (3)

 
Σχολεία
14 Ιουν 2019 04:42

Τι είναι τα πρότυπα γυμνάσια και γενικώς τα πρότυπα σχολεία; Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους;

 
XB
14 Ιουν 2019 09:06

@Σχολεία
Μην ασχολείσαι. Έτσι κι αλλιώς η αριστεία είναι κάτι που δε σε ένοιαξε ποτέ.

 
Σχολεία
15 Ιουν 2019 06:29

@XB

Μην με ειρωνεύεσαι. Στα σοβαρά το ρώτησα. Δεν τρολλάρω. Εσύ νομίζεις ότι ειρωνικά μίλησα, γι' αυτό μιλάς έτσι. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω τι είναι πρότυπα σχολεία. Ούτε ήξερα ότι είναι για άριστους μαθητές. Ούτε τα πειραματικά σχολεία δεν ήξερα τι διαφορά έχουν από τα γενικά σχολεία. Γενικά, δεν είναι γνωστά στους περισσότερους Έλληνες πιστεύω. Όλοι γνωρίζουμε τα γενικά λύκεια (μαζί με τα αθλητικά, μουσικά, καλλιτεχνικά κλπ) και τα επαγγελματικά λύκεια, τα υπόλοιπα σχολεία είναι λιγότερο γνωστά.

Και να κάνω και μια άλλη ερώτηση πάλι στα σοβαρά που έχει την λογική της και θα ήθελα να μου απαντήσεις στα σοβαρά όμως. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν αθλητικά γενικά γυμνάσια και λύκεια, μουσικά γενικά γυμνάσια και λύκεια, καλλιτεχνικά γενικά γυμνάσια και λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και πρότυπα γυμνάσια και λύκεια και δεν ξέρω τι άλλα είδη σχολεία υπάρχουν. Δηλαδή όλων των ειδών σχολεία εκτός από τα γενικά σχολεία; Ποιος ο σοβαρός λόγος;

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από σχολεία, δεν αρκούν μόνο τα δημόσια και ιδιωτικά γενικά γυμνάσια και γενικά λύκεια; Αριστεία δεν γίνεται να υπάρχει σε κάποιους μαθητές και στα γενικά σχολεία; Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν πρότυπα σχολεία για να υπάρξει αριστεία; Το σχολείο θα πρέπει να σου παρέχει μόνο γενική εκπαίδευση. Πας σχολείο για να αποκτήσεις βασικές γενικές γνώσεις σε διάφορες επιστήμες που θα σου χρειαστούν στην ζωή σου. Δεν θα σου χρειαστούν όλες σε βάθος. Π.χ μπορεί να σου χρειαστούν μόνο τα μαθηματικά του δημοτικού. Το πιο πιθανόν είναι να μην σου χρειαστούν τα μαθηματικά γυμνασίου και λυκείου, ασχέτως που θα πρέπει να τα μάθεις όταν είσαι μαθητής. Αν θες να εξειδικευτείς περισσότερο σε κάποια τέχνη ή επιστήμη ώστε στο μέλλον να την κάνεις επάγγελμα, τράβα να σπουδάσεις σε ι.ε.κ ή σε πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ιδρύματα γι΄αυτό τον σκοπό και είναι αυτά τα δυο που ανέφερα.

Τα σχολεία, όπως είπα, θα πρέπει να παρέχουν γενικές γνώσεις σε διάφορες επιστήμες και όχι να σε οδηγούν σε επαγγελματικό προσανατολισμό που απαιτείται πτυχίο. ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΠΩΣ ΛΕΩ ΒΛΑΚΕΙΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ Κ.Α ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΑΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ; ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ. ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.