Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΝΔ:Οι 13 άξονες για τα Πανεπιστήμια- Τι θα κάνουμε με τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ

Για τις αποφάσεις Κ. Γαβρόγλου στην προεκλογική περίοδο, όπως των πενταετών Σπουδών στο ΠΑΔΑ και Μεσογειακό και κατανομή μελών ΔΕΠ η ΝΔ θα πράξει ανάλογα
Δημοσίευση: 15/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Για  τις εξελίξεις που αφορούν στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που μετέβαλαν  τον ακαδημαϊκό χάρτη, είναι   καταγεγραμμένη η άποψη μας. Και αυτή είναι σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα. Όπως στα ιδρύματα όπου ΤΕΙ έχουν απορροφηθεί από Πανεπιστήμια, είναι αναγκαία η διάκριση και η ιδιαίτερη μέριμνα για τα τμήματα τεχνολογικού τομέα. Και τούτο με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών των φοιτητών μας, ώστε να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες έχουν παρουσιαστεί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο βασικός σκοπός κάθε Πανεπιστημίου είναι η μέριμνα για τη φοίτηση και τους φοιτητές του".

Τα παραπάνω είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Πρύτανης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας σήμερα στη Σύνοδο Πρυτάνεων, στην Κέρκυρα.

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, το ξεκαθάρισε  στους Πρυτάνεις πως “για κάθε όμως νεότερη εξέλιξη, όπως αυτές των τελευταίων ημερών (σ.σ. Πενταετή τμήματα Μηχανικών στο ΠΑΔΑ και Μεσογειακό Κρήτης, αλλά και ενδεχόμενη κατανομή θέσεων μελών ΔΕΠ),   η ΝΔ θα πράξει ανάλογα με τι θα παραλάβει, καθώς δεν γνωρίζουμε τι μπορεί ακόμα να προκύψει, παρότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο”.

Ο Δ. Αναγνωστόπουλος ανέπτυξε προς τους Πρυτάνεις   τις δεκατρείς βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον   η Νέα Δημοκρατία είναι η αυριανή κυβέρνηση:
 
1. Διοικήσεις Πανεπιστημίων

Στα σχέδιά μας είναι να δώσουμε ξεκάθαρες και διακριτές αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων στο παρελθόν προκάλεσε μεγάλες δυσλειτουργίες.

2. Επαναφορά Συμβουλίων Ιδρυμάτων

Να επαναφέρουμε το Συμβούλιο Ιδρύματος με αναμορφωμένη  τη θεσμική λειτουργία του.

Η άποψη μου είναι ότι ο θεσμός αυτός, με την επιλογή των κατάλληλων μελών που θα το στελεχώσουν, είναι ο βέλτιστος τρόπος ώστε να επιτευχθεί υψηλότερου βαθμού αυτονομία των Ιδρυμάτων.

Ώστε να μην χρειάζονται ζητήματα που αφορούν στις βασικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου να προωθούνται διαρκώς προς έγκριση στο Υπουργείο.

3. Επαναφορά του θεσμού του Γενικού Γραμματέα στα ΑΕΙ

Να επαναφέρουμε τον θεσμό του Γραμματέα στα Ανώτατα Ιδρύματα. Η επιλογή του να γίνεται από το κάθε Ίδρυμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και ο ρόλος του,σαφώς περιγεγραμμένος, θα είναι καθοριστικός για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος ώστε να δοθεί στα όργανα διοίκησης η δυνατότητα ενασχόλησης με τα μείζονα ζητήματα του Ιδρύματος.

4. Μεταπτυχιακά

Σκοπεύουμε να απελευθερώσουμε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από την τωρινή υπερρύθμιση. Βεβαίως όμως θα προβλέψουμε συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών ανά πρόγραμμα με βάση την αξιοσύνη και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών.

5. Ξενόγλωσσα τμήματα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θερινά/χειμερινά σχολεία

Να διευρύνουμε τις δυνατότητες δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

Να ενισχύσουμε τα θερινά/χειμερινά σχολεία σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός, διατροφή, πρωτογενής παραγωγή).

Να καθιερώσουμε ένα εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus, όπως εξ’ όσων αντιλαμβάνομαι έχει ήδη ζητήσει και η Σύνοδος.

Να αναπτύξουμε περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα εξ’ αποστάσεως (distance learning/e-learning) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με επένδυση στις νέες τεχνολογίες.

6. Αριθμός εισακτέων

Να δώσουμε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να καθορίζουν πραγματικά τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων, ανάλογα με τις δυνατότητές και τους πόρους τους.

7. “Αιώνιοι” φοιτητές

Να βάλουμε τέλος στους “αιώνιους” φοιτητές. Να καθιερώσουμε ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην σοβαρών και αιτιολογημένων εξαιρέσεων).

8. Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) θα λειτουργεί ως ο βασικός θεσμός αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των Ιδρυμάτων.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να δημοσιοποιούνται, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση, και να αναδεικνύονται και διαδίδονται οι καλύτερες πρακτικές (εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές).

Η αξιολόγηση να επεκτείνεται και σε ζητήματα εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων, να συνδέεται με τις επιδόσεις των φοιτητών και με τη δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

9. Η χρηματοδότηση

Η κρατική χρηματοδότηση προς τα Ιδρύματα να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών, όπως το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος), τα οποία θα αποτιμώνται και θα κοστολογούνται. Περαιτέρω, η κρατική χρηματοδότηση να μπορεί να συνδέεται και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

10. Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης

Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας να προκύπτει από την αξιολόγηση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (ακαδημαϊκών, αναπτυξιακών, χωροταξικών, τοπικών/περιφερειακών κ.α.) και όχι στη βάση ευκαιριακών συνεννοήσεων και μικροπολιτικών συμφερόντων.

11. Αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών

Με την κατάργηση του ασύλου και την εξασφάλιση ομαλού και υγιούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Καθιερώνουμε την αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στα Ιδρύματα.

12. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων.- ΕΛΚΕ

Με την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης (spin-off), με συμμετοχή του Ιδρύματος (μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.) ή/και του ερευνητικού προσωπικού του, ως κυψελών επιχειρηματικής δημιουργικότητας εντός των Πανεπιστημίων.

Απλοποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ για τη δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας προμηθειών και των διοικητικών ενεργειών που υποστηρίζουν τα ερευνητικά προγράμματα, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

Με την προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση,

  • Να αξιοποιήσουμε σχήματα ΣΔΙΤ.
  • Να εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα.
  • Να αξιοποιήσουμε τα έσοδα από τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off).

13. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Τέλος, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς εκεί ακριβώς εντοπίζεται μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης,

Να ενισχύσουμε το θεσμό της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συναφή με τις σπουδές αντικείμενα.

Να ενισχύσουμε τη διάδραση των Ιδρυμάτων με επιχειρήσεις για τη μεγαλύτερη σύνδεση με τον αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας (όπως παρέχοντας κίνητρα για τη δημιουργία κοινών συνεργατικών χώρων μεταξύ Ιδρύματος και τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο την πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων, τη δικτύωση και την επαφή των φοιτητών με την επιχειρηματικότητα).

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ ζήτησε   από το Προεδρείο της Συνόδου τις προτάσεις  για όλα τα θέματα που θα τεθούν, “ώστε να αποτελέσουν βασικό άξονα για το πως μπορούν κατά τη γνώμη σας να βελτιωθούν τα Πανεπιστήμια μας και να αντιμετωπίσουν τόσο τα διαχρονικά προβλήματα όσο και αυτά που έχουν ανακύψει με κυβερνητικές αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς αξιολόγηση, ακαδημαϊκά κριτήρια και στρατηγικό σχεδιασμό”.

Σχόλια (53)

 
ναι οκ
22 Ιουλ 2019 15:56

εκει που λεει για τους αιωνιους. δηλαδη καποιοι που προσπαθουμε παραπανω αλλα αργησαμε (προσωπικα τωρα τελειωνει το +2 το δικο μου και μου μενουν πολυ λιγα μαθηματα) θα διαγραφω; δηλαδη αξιολογηση τυπου: οσοι δεν εχουν περασει μαθηματα τον τελευταιο χρονο και εχουν περασει το ν+2 δεν παιζει; να φανει ποιοι ειναι οι λυμναζοντες και ποιοι εκεινοι που το προσπαθουν

 
Άρχισαν τα όργανα!
02 Ιουλ 2019 01:18

Αν και αυτός ο δύσμοιρος λαός μας έχει μνήμη χρυσόψαρου,

με όσα αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα
για το " στρατηγικό σχεδιασμό " της ΝΔ για την Παιδεία,
ακόμα και οι χειροκροτητές του Μητσοτακισμού,
αρχίζουν σιγά σιγά να καταπίνουν τη γλώσσα τους...

Και ακόμα δεν είδατε τίποτα!!!

 
dimitris
22 Ιουν 2019 11:34

με τα εδιπ - εεπ τι θα κάνετε εσεις οι νεοι κυβερνήτες;

 
φοιτητης
19 Ιουν 2019 20:38

Με αυτούς που έχουν ξεπεράσει το ν+2 τι θα γίνει.Θα έχει μεταβατικές διατάξεις όπως ο νόμος διαμαντοπούλου?

 
Θύμιος
19 Ιουν 2019 11:54

Δεν χρειάζεται χρονικό όριο ν+χ. Απλά πράγματα:

Περνάς ένα μάθημα στο εξάμηνο; Εντάξει. Μπορείς να δουλεύεις και να προχωράς όσο προλαβαίνεις. Μπορείς να το κάνεις από χόμπι, για να αποκτήσεις τις γνώσεις. Κανένα πρόβλημα.

Δεν περνάς τίποτα για έναν χρόνο; Διαγράφεσαι. Αν έχεις σοβαρό πρόβλημα, μπορείς να ζητήσεις διακοπή και να επανέλθεις όταν είσαι έτοιμος.

 
panpan
19 Ιουν 2019 10:26

πάντως για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ήδη αποφοίτων, κάποιες χιλάδες παιδιά ,τσιμουδιά και η ΝΔούλα !!

 
Αρθούρος
18 Ιουν 2019 13:02

Προς @Αρθούρος:Το σχέδιο "Αδαμάντιος Κοραής" ήταν ανεφάρμοστο και συγκεντρωτικό που ένωνε ιδρύματα σε απόσταση είκοσι χιλιομέτρων,ενώ αυτά που προτείνετε εσείς γιά τα περιφερειακά ιδρύματα και σε άλλες συνάφειες,στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση του πληθυσμιακού εκτρώματος του λεκανοπεδίου!
1.Απορώ με τις γνώσεις σας,γιατί εγώ δεν είμαι μέλος ΔΕΠ,ούτε καν απλός καθηγητής,που λέτε ότι το ΕΚΠΑ είναι πλήρες ΑΕΙ,ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει Πολυτεχνική,ούτε Γεωπονική Σχολή.Και γιά να είμαστε απόλυτα ακριβείς με την ιστορία,μέχρι το 1984,δεν ήταν καθόλου ανοιχτό στην ίδρυση σχολών και τμημάτων.
2.Γιατί να μην ενωθεί το ΕΜΠ με άλλα θεματικά ιδρύματα όπως το ΟΠΑ που δεν απέχουν και πολύ ούτε από άποψη απόστασης,ούτε από άποψη επιπέδου, ούτε από άποψη επιστημονική,γιατί μπορούν να λειτουργήσουν σα συγκοινωνούντα δοχεία.Γιατί επίσης να μην ενωθεί και με το Γεωπονικό που και πάλι κοντά είναι από άποψη απόστασης και από επιστημονική άποψη και μπορεί να λειτουργήσει και μ'αυτό όπως τα συγκοινωνούντα δοχεία. Τί είδους προβλήματα θα δημιουργηθούν στην πτωχευμένη εδώ και δεκαετία ελληνική κοινωνία,η οποία όμως αντί να έχει επίγνωση της κατάστασής της,ζει με τα περασμένα μεγαλεία ενός μακρινού πιά παρελθόντος οικονομικής ευμάρειας;
3.Γιατί πρέπει οπωσδήποτε στο μυαλό όλων εσάς των σοφών να ενωθούν ΤΕΙ με ΑΕΙ και ΤΕΙ με ΤΕΙ κι όχι αυτό που είναι το πιό φυσικό και ώριμο από δεκαετίες,τα ΑΕΙ με τα ΑΕΙ και να δώσουν το παράδειγμα τα θεματικά ΑΕΙ του λεκανοπεδίου,ώστε να διδαχτούν και τα περιφερειακά θεματικά ΠΑΜΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και πρόσφατα ΕΛΜΕΠΑ;
4. Γιά τα οικονομικοκοινωνικά ιδρύματα όπως εσείς τα βάζετε ξέχωρα από όλα τα άλλα(τυχαίο;)υπήρξε σχέδιο επί ΠΑΣΟΚ,το Αττικό Πανεπιστήμιο,το θυμάστε,που κι αυτό ναυάγησε εξαιτίας του κλίματος που λέτε εσείς.
Μήπως αυτό το κλίμα των ειδικών περιπτώσεων και συνθηκών,δεν επικρατεί μόνο στον πανεπιστημιακό χώρο,αλλά και μέχρι πρόσφατα στον ασφαλιστικό, στο δικαστικό,στον εκκλησιαστικό,παλιότερα και στα σώματα Ασφαλείας,στον τομέα των δήθεν επετηρίδων γιά τους διορισμούς των καθηγητών κλπ.;Μήπως ολόκληρη η Ελλάδα είναι μία ειδική περίπτωση,ένα γιγαντιαίο ΑΜΕΑ όπου ο καθένας θέλει το νόμο φωτογραφικό γιά εκείνον;Αυτό που συνήθως λέω ότι εμείς οι Έλληνες απέναντι στο συνταγματικό άρθρο που λέει ότι όλοι οι Έλληνες-ίδες,είναι ίσοι απέναντι στο νόμο,πετύχαμε να είμαστε ίσοι ενώπιον των εξαιρέσεων από το νόμο.Αλλά αυτά πρέπει κάποτε να τελειώσουν, τουλάχιστον αν η Ν.Δ.θέλει να αποδείξει στην πράξη ότι είναι θεσμική κι όχι βολεψάκισα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,το ΠΑΣΟΚ,(όχι το ΚΙΝΑΛ)και το ΚΚΕ.

 
ΒΓ
18 Ιουν 2019 11:54

Πολύ το ενδιαφέρον για την Γ/θμια από τους αναγνώστες του esos.
Για το ακαδημαϊκό χάρτη: Η δημιουργία του ΠΑΔΑ ήταν μια καλή κίνηση που υπονομεύθηκε από το ίδιο το Υπουργείο με τη λογική του "βολέματος" όλων των Τμημάτων και με την αβλεψία του να τακτοποιήσει το θέμα των αποφοίτων. Το αν θα λέγεται Πανεπιστήμιο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι δευτερεύον ζήτημα, εφόσον θα έχει το δικαίωμα να δίνει διδακτορικά.
Όμως, το ΠΑΔΑ είναι μια ειδική περίπτωση γιατί προήλθε από τη συνένωση δύο δυνατών Ιδρυμάτων με - κατά κύριο λόγο - επαρκές ακαδημαϊκά προσωπικό. Και μια που βλέπω σχόλια περί "ανταγωνισμού", ο ακαδημαϊκός ανταγωνισμός βελτιώνει τα ιδρύματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, συνεπώς, είναι καλοδεχούμενος αγαπητέ φίλε από το ΠΑΔΑ.
Το πραγματικό πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τις υπόλοιπες απορροφήσεις των ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια, τις απίθανες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει (π.χ. ΔΙΠΑΕ με ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας!!), τη μεταφορά τμημάτων σε περιοχές που αντικειμενικά δεν μπορούν λειτουργήσουν (π.χ. Φυσικοθεραπεία στη Σπάρτη) και τη δημιουργία τμημάτων που δεν έχουν διδακτικό προσωπικό και εργαστήρια (π.χ. Φυσικό στην Καβάλα). Εκεί η ΝΔ δεν θέλησε προεκλογικά να δεσμευθεί. Κατανοητό σε πολιτικό επίπεδο, όμως, τον Ιούλιο θα κληθεί να αποφασίσει τι θα κάνει. Δυστυχώς για τη χώρα οι προχειρότητες και οι εμμονές του κ. Γαβρόγλου έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο τοπίο στην Γ/θμια εκπαίδευση.

 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ
18 Ιουν 2019 11:38

όλοι οι πολίτες περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις, από την αντιπολίτευση, για Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο, όπου η κατάσταση στα σχολεία είναι επιεικώς δραματική και οι οικογένειες-μαθητές παλεύουν για το τίποτα. Να επανέρθει η ύλη των βιβλίων όπως ήταν , τα φροντιστήρια με τον νόμο Γαβρόγλου κάνουν πάρτυ και οι γονείς έχουν στερέψει οικονομικά, επίσης η προσέλευση των μαθητών να μείνει στις 8:00 π.μ.

 
@ Aρθούρος
18 Ιουν 2019 10:34

Μετά από τόσα χρόνια, δε χωρά αμφιβολία ότι είναι τα ΤΕΙ που πρέπει να απορροφηθούν από τα Πανεπιστήμια.

1) Το ΕΚΠΑ είναι πλήρες πανεπιστήμιο (Νομική, Ιατρική, Φιλοσοφική, Θετική, Αθλητισμού), όχι θεματικό. Στο Παρίσι και το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη δε δημιουργήθηκε ξαφνικά ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ Πανεπιστήμιο, παρόλο που ως πόλεις έχουν αναλογικά πολύ μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας σε σχέση με (Αθήνα - Ελλάδα).

2) Το ΕΜΠ είναι πλέον πολύ αργά να ενωθεί με το ΕΚΠΑ (πόσοι γνωρίζουν ότι πολύ παλιά, πριν το 1940, λειτουργούσε αυτόνομο Πολυτεχνείο και στη Θεσσαλονίκη;...). Δεν μπορούν όμως πλέον να ενωθούν Ιατρική και Νομική και Πολυτεχνείο Αθηνών γιατί τότε θα δημιουργηθούν άλλου τύπου στρεβλώσεις στην ελληνική κοινωνία.

3) Τα Οικονομικά και Κοινωνικά ΑΕΙ Αττικής (ΟΠΑ-ΠΑΠΕΙ-Πάντειος-Χαροκόπειος) μπορούν να ενωθούν αλλά ποτέ δεν κατατέθηκε συγκεκριμένο σχέδιο από ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Δηλαδή, το 2013 είχαμε ένα ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ και ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ σχέδιο συνένωσης των Πανεπιστημίων Αττικής χωρίς καμία μέριμνα για τα ΤΕΙ της Αττικής.

Το 2018 εφαρμόστηκε μια βιαστική ένωση μόνο μεταξύ των δύο μεγάλων ΤΕΙ Αττικής (με την εξαίρεση της ΑΣΠΑΙΤΕ) και πάλι δεν έγινε ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να περιλαμβάνει *και* τα ΤΕΙ *και* τα Πανεπιστήμια.

Στο δια ταύτα:

Πρέπει μέχρι το 2025 να προταθεί ΣΧΕΔΙΟ που να λαμβάνει υπόψη και τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ειδικά στην Αθήνα, τα τμήματα των ΤΕΙ (Αθηνών-Πειραιά-ΑΣΠΑΙΤΕ) μπορούν να ενωθούν με εκείνα των πανεπιστημίων, και αυτό πρέπει να το δεχτούν τα μέλη ΔΕΠ σε κάθε ίδρυμα.

Στην περιφέρεια, πρέπει να σταματήσει η "εξάπλωση" των ιδρυμάτων (Παν. Θεσσαλίας, Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Παν. Πελοποννήσου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παν. Αιγαίου) σε περισσότερες από δύο περιοχές, πόλεις ή νησιά και οι συγχωνεύσεις να μη δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν.

Για παράδειγμα, το 2013 καταργήθηκε το Παν. Στερεάς Ελλάδας αλλά τα τμήματα στη Λαμία παραμένουν μέχρι σήμερα σε αυτόνομη λειτουργία.

Στο ΑΠΘ, λειτουργούν δύο τμήματα Φυσικής Αγωγής, ένα στις Σέρρες και ένα στη Θεσσαλονίκη...

Το Παν. Πελοποννήσου (έτος ίδρυσης: 2002) έχει τμήματα σε Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Ναύπλιο και Καλαμάτα την στιγμή που λειτουργεί το Παν. Πατρών (έτος ίδρυσης: 1967), με σχολές που καλύπτουν όλο το φάσμα των σπουδών.

Το Παν. Αιγαίου (έτος ίδρυσης:1984) έχει 18 τμήματα, απλωμένα σε έξι νησιά (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος) ενώ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (έτος ίδρυσης: 1984) ενσωμάτωσε τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο, συγκροτείται από 5 Σχολές, 12 Τμήματα και 1 Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) με 3 Ινστιτούτα. Αναλυτικότερα, τα 7 από τα 12 Τμήματα και τα 2 Ινστιτούτα θα έχουν έδρα την Κέρκυρα, τα 3 Τμήματα την Κεφαλονιά, το 1 Τμήμα με 1 Ινστιτούτο την Ζάκυνθο και 1 Τμήμα με Παράρτημα ενός Ινστιτούτου την Λευκάδα.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναιι ενδεικτικά, και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει σε κάθε περιφέρεια της χώρας εδώ και δεκαετίες, με την ανοχή όλων μας...

 
Νίκος
18 Ιουν 2019 09:14

¨οπως τα λέει ακριβώτ το μέλςο ΔΕΠ ΠΑΔΑ
Πανεπιστήμια - Πολυτεχνεια μόνο σε
Αθηνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Ιωάννινα-Ξάνθη-Κρητη-Αιγαίο

αξιολόγηση τω μελων ΔΕΠ των υπολοίπων και μεταφορά όσων μπορούν να ανταποκριθούν εκεί ώστε αυτά τουλάχιστον να είναι ισχυρά (αφού χρήματα για νέα ΔΕΠ δεν υπάρχουν), λίγα αλλά ισχυρα ΑΕΙ

Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ συγκροτούν πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνικές σχολες (τα 2ετη προγράμματα αντί για τα ΙΕΚ)

Δεν σηκώνει πολυτεχνική σχολή σε Βόλο,-Σέρρες-Κοζάνη και σε κάθε ραχούλα η χώρα, ούτε υπάρχπυν οι υποδομές.

Πρέπει να γίνει το Αθηνά ΙΙΙ άμεσα

 
Αρθούρος
18 Ιουν 2019 08:38

Προς Μέλος ΔΕΠ ΠΑΔΑ: Στέκομαι στο πρώτο σας επιχείρημα ότι δε χρειάζεται ένα επιπλέον πανεπιστήμιο όταν λειτουργούν τόσα θεματικά.Μα γιατί να λειτουργούν τόσα θεματικά πανεπιστήμια στο λεκανοπέδιο και να μη γίνει ένα ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο που από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου είχε προταθεί,ο Αδαμάντιος Κοραής,αν θυμάστε;Αλλά δεν το δέχτηκαν,γιατί στη χώρα μας μας αρέσει να υπαγόμαστε σε ειδικές δήθεν συνθήκες όπως είναι αυτή των πολλών θεματικών πανεπιστημίων.Η τάση στη δύση είναι τα θεματικά να συγχωνεύονται και να λιγοστεύουν κι όχι αυτή η κατάσταση που δέχτηκε ο ΓΑΠ όταν του την επέβαλαν οι τόσοι πολλοί πρυτάνεις των πανεπιστημίων που αναφέρετε.Το ΠΑΔΑ έχει θέση στο λεκανοπέδιο και αν το χειριστούν καλύτερα οι επόμενοι πρυτάνεις,θ'απορροφήσει κι άλλες σχολές και θεματικά πανεπιστήμια και θ'ανταγωνιστεί το ίδιο το ΕΚΠΑ. Αν υπάρχει όμως βούληση,αλλιώς θα το χάσετε κι αυτό με τις ηττοπαθείς σας απόψεις.

 
Μέλος ΔΕΠ ΠαΔΑ
18 Ιουν 2019 01:31

Γιατί χρειάζεται η Αττική άλλο ένα ΑΕΙ όταν ήδη λειτουργούν ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΠΑΠΕΙ και Πάντειος, Γεωπονική, ΑΣΚΤ?

Ας μεταφέρουν το διαθέσιμο προσωπικό και τους φοιτητές σε άλλα ιδρύματα της Αττικής ή στα περιφερειακά πανεπιστήμια (πχ. Παν. Πατρών, Παν. Κρήτης, Παν. Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Οι ιδρυματικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ δεν έγιναν ώστε να καθορίσουν το πλαίσιο για τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη!

Ας ενσωματωθούν οι Νοσηλευτικές, η Φυσικοθεραπεία και η Λογοθεραπεία στις Σχολές Επιστημών Υγείας και ας καταργηθούν τα υπόλοιπα τμήματα.

Πόσα τμήματα Μηχανικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων χρειάζεται η Ελλάδα; Βλέπουμε όλοι το ΤΕΙ Κρήτης, τραγικές για το μέλλον της χώρας οι αποφάσεις από τις διοικήσεις των ΑΕΙ και τα μέλη ΔΕΠ...

 
@ Μέλος ΔΕΠ
17 Ιουν 2019 23:02

Και το ΠΑΔΑ μετονομάζεται Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, όπως εξαρχής με βάση τις γνώσεις που παρέχει, έπρεπε να ονομάζεται και τα 5ετή προγράμματα μηχανικών, ας θεωρηθούν ότι δεν υφίστανται. Είναι οριστικό και αμετάκλητο αυτό.

 
Φοιτητές της ΣΤΕΦ Κοζάνης
17 Ιουν 2019 21:32

Για τους φοιτητές της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εξαφάνισε το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάτι η ΝΔ.
Εκλογές έρχονται και όλοι φοιτητές όλων των τμημάτων περιμένουν κάποια μέριμνα προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν.

 
@Αρθούρος
17 Ιουν 2019 19:16

Οι λόγοι που μπορείς να φτάσεις ν+3 και να χρωστάς μαθήματα μπορεί να είναι δεκάδες. Από δουλειά, προβλήματα υγείας (σωματικής και ψυχικής), οικογένεια, αδυναμία ένταξης στο περιβάλλον της σχολής, χρονοβόρο πρόγραμμα σπουδών κτλπ.

 
Μέλος ΔΕΠ
17 Ιουν 2019 18:13

Επειδή κάποιοι λέτε χωρίς προφανώς να γνωρίζετε ή κάνετε οτι δεν γνωρίζετε για το ΠΑΔΑ ας βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους
α) Το ΠΑΔΑ προήλθε από τη συγχώνευση των παλιών τει Αθήνας και Πειραιά τα οποία είχαν αξιολογηθεί από τη ΑΔΙΠ με άριστη βαθμολόγηση (ειδικά το τει Αθήνας είχε αξιολογηθεί ως worth of merit δηλαδή άξιο μνείας) και το επίπεδο σπουδών ήταν ισάξιο, αν όχι σε κάποια τμήματα (πχ τμήμα νοσηλευτικής) υψηλότερο από άλλα πανεπιστημιακά,κάτι που αποτυπωνόταν μέχρι και στις βάσεις εισαγωγής των πανελληνίων ,όπου ήταν υψηλότερες ακόμη κι από πανεπιστημιακά τμήματα εντός Αττικής(!!!).Επομένως αυτομάτως διαφοροποιείται το ΠΑΔΑ από τα άλλα τει που εν μία νυκτί και χωρίς αξιολόγηση έγιναν πανεπιστήμια( ΕΛΜΠ,ΔΙΠΘ) ή συγχωνεύτηκαν με άλλα προυπάρχοντα πανεπιστήμια( πανεπιστήμιο Πατρών ,πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
β) Το παδα είναι το μόνο πανεπιστήμιο (από τα νέα) στο οποίο έχουν ήδη εισαχθεί νέοι προπτυχιακοί φοιτητές με βάση τα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ενώ εδώ και μήνες λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα και κυρίως τα πρώτα διδακτορικά, τα οποία ΜΟΝΟ πανεπιστήμια μπορούν να αποδώσουν. Τα τει ή τα πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων επιστημών ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ. Τέλος, εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν υπογραφθεί μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ από τον υπουργό παιδείας αντιστοιχίες τμημάτων με άλλα πανεπιστημιακά τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας. Άρα για τους προαναφερθέντες λόγους οποιαδήποτε υποβάθμιση του παδα σε πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών ή οτιδήποτε άλλο, πέρα από ανήθικη προς τους φοιτητές και τις οικογένειες τους είναι και εντελώς παράνομη και αντισυνταγματική.
γ) Στο ΠΑΔΑ προσφάτως ιδρύθηκε πρότυπο ερευνητικό κέντρο (ελάχιστα πανεπιστήμια σε όλη την χώρα διαθέτουν), ενώ εντάχθηκε και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του πανεπιστημίου και του κύρους του στην ακαδημαική κοινότητα (μόνο τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως διαθέτουν σχολή δημόσιας υγείας και πόσο μάλλον την εθνική σχολή δημόσιας υγείας της χώρας.
δ) Η σχολή μηχανικών απέκτησε νέα σύγχρονα πενταετή προγράμματα σπουδών ( πρίν λίγες μέρες η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ )αντίστοιχα με άλλα πολυτεχνεία της χώρας και ξένα κορυφάια πανεπιστήμια, τα οποία και θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβρη,κάνοντας ετσι το πρώτο βήμα για την πολυτεχνοποίηση της σχολής.
Όλα τα παραπάνω καθιστούν εκ των πραγμάτων αδύνατη και παράνομη οποιαδήποτε σκέψη υποβάθμισης ή αλλαγής του status quo του τρίτου μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Αντιθέτως θα πρέπει να ενισχυθεί κι αλλο ώστε να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο ακαδημαικό γίγνεσθαι.

 
Φατα Μοργκάνα
17 Ιουν 2019 16:46

Προτείνω σε όσους θέλουν να στείλουν τα παιδιά ή τα ανήψια τους να μάθουν μια "ΤΕΧΝΗ" σε κάποιο ΙΕΚ αλλά να αφήσουν τα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου να σπουδάσουν την επιστήμη που τους αρέσει περιμένοντας παράλληλα και να ζήσουν αξιοπρεπώς με την εργασία τους σε κάποιον σχετικό επαγγελματικό τομέα - ακριβώς όπως συμβαίνει και στην Ευρώπη.

Στον 21ο αιώνα ΔΕΝ αρκούν οι τεχνίτες ή οι καλλιτέχνες, χρειαζόμαστε και επιστήμονες._

 
Αρθούρος
17 Ιουν 2019 14:59

Δυστυχώς,στην Ελλάδα υπάρχει μία βαριά κληρονομιά από το παρελθόν.Στο συγκεκριμένο θέμα,υπάρχει ένα αξίωμα που λέει ότι μπήκε ένας φοιτητής σε ένα τμήμα,πρέπει οπωσδήποτε να το τελειώσει.Μα γιατί να το τελειώσει;Αν βρίσκεται ακριβώς στο ν+3 και χρωστά ακόμα μαθήματα,σημαίνει ότι δεν το αγάπησε ποτέ το αντικείμενο και πιέζεται από την οικογένειά του και τον περίγυρο να το τελειώσει.Προφανώς,είναι από εκείνους που πέρασαν με 4,5,6 ή 7 σε σχολή κάπου στην περιφέρεια που την έβαλε απλά στη θέση από 25 και πάνω όταν συμπλήρωνε το μηχανογραφικό.Δηλαδή σε μία σχολή που δεν ήθελε ποτέ να περάσει,και κατά συνέπεια δεν την αγάπησε ποτέ.Τέτοιες περιπτώσεις,υπήρχαν και τα παλιά χρόνια και δημιούργησαν όλη αυτή τη βαλτώδη,χατιρική και δήθεν συμπονετική ατμόσφαιρα.Όμως,ευτυχώς,τα τελευταία χρόνια,υπάρχουν ελπιδοφόρες συμπεριφορές παλιών απόφοιτων, πετυχημένων κι αποτυχημένων στις εξετάσεις,από άσχετα αντικείμενα,που επιστρέφουν, αυτή τη φορά στοχευμένα μέσα από εξετάσεις,σε τεχνολογικές ή παραϊατρικές σχολές ή ακόμα και σε σχολές ΙΕΚ,που είναι κατώτερου επιπέδου,προκειμένου να λάβουν ένα επαγγελματικό χαρτί που θα τους δώσει μία απτή εργασία.
Άρα,λοιπόν το θέμα δεν είναι να τελειώσουν όλοι κάποια ανώτατη σχολή γιά να μην τους κοροϊδεύουν οι συνομήλικοι και οι συγγενείς τους,αλλά μία συγκεκριμένη σχολή από την οποία θα αντλούν τα προς το ζην κι αν θέλουν έπειτα,να μπορούν να σπουδάσουν μία επιστήμη στην οποία κλίνουν κι αγαπούν, χωρίς όμως να περιμένουν απ'αυτήν αποκατάσταση.

 
Δρ. ΕΔΙΠ
17 Ιουν 2019 14:01

Το ν+2 ή οτιδήποτε άλλο εφαρμοστεί για τους "αιώνιους" φοιτητές, το μόνο που κάνει είναι να μεταβιβάζει την πίεση στον καθηγητή και επομένως όλοι να παίρνουν πτυχίο στα ν+2 χρόνια. Πάρτε ως παράδειγμα αυτό που αναφέρει ο φοιτητής της οδοντιατρικής και εφαρμόστε το παντού. Χρωστάει λοιπόν κάποιος δύο μαθήματα και έχει μόνο μια εξεταστική, αν τα περάσει έχει καλώς, αν όχι διαγράφεται. Για σκεφτείτε το λιγάκι που θα μεταβιβαστει η πίεση; ποιος καθηγητής θα αναλάβει ένας γιατρός να μην πάρει το πτυχίο γιατί χρωστάει ένα δύο ή τρία μαθήματα; ενώ όταν δεν υπάρχει ο χρονικός περιορισμός του λες διάβασε και έλα στην επόμενη εξεταστική. Είναι κάτι που έρχεται και ξαναέρχεται χωρίς σημασία γιατί ο αιώνιος φοιτητής δεν κοστίζει τίποτα, αλλά εφαρμόζοντας το ν+2 πιστεύω πως όλοι θα παίρνουν πτυχίο. Τι θα πει λοιπόν η εκάστοτε κυβέρνηση ότι με αυτό τον τρόπο δεν έχουμε διαρροή φοιτητών!!!

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
17 Ιουν 2019 09:07

Δεν μας φταίνε οι «αιώνιοι» φοιτητές είναι ίσως η τελευταία παθογένεια των ΑΕΙ μια λύση είναι να μην διαγράφονται οι «αιώνιοι» φοιτητές απλά να πληρώνουν για το οτιδήποτε. Π.χ. για τα έτη μέχρι ν+2 όλα δωρεάν (πάσο, εστία, βιβλία κλπ). Για άλλο 1 ή 2 χρόνια (για ιατρικές πολ/κες σχολές) να μην έχουν παροχές απλά να μπορούν να παρακολουθούν και να δίνουν μαθήματα. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος αυτού (μέγιστο ν+4) να μην χάνεται η φοιτητική ιδιότητα απλά να πληρώνονται τα πάντα πχ εγγραφή στο έβδομο έτος 50€ παρακολούθηση του Χ-μαθήματος άλλα 100 εξετάσεις στο ίδιο μάθημα άλλα 50, διπλωματική εργασία 300 €. Το ποσό αυτό ενδεχομένως να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό και δεν έχουμε αποκλεισμούς αλλά και τα ΑΕΙ θα έχουν ένα σημαντικό έσοδο, άσε που κανένας δεν θα θέλει να δίνει 150ρια και 200ρια χωρίς να έχει ανοίξει βιβλίο.

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
17 Ιουν 2019 01:26

@ΔΕΠ
Δεκτή η αξιολόγηση ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με τα ίδια κριτήρια και ΔΕΠ πρώην ΤΕΙ και ΔΕΠ πανεπιστημίων και ΕΔΙΠ/ΕΕΠ πανεπιστημίων και ΤΕΙ !!!!

 
Φοιτητής
16 Ιουν 2019 23:29

Έστω κάποιος φτάνει στο ν+2 και χρωστάει την διπλωματική του, ή 2-3 μαθήματα, ή κλινικές όπως στις οδοντιατρικές που έχουν μέσο όρο αποφοίτησης πάνω από το όριο. Τι γίνεται ακριβώς; Έχει καμία λογική να διαγραφεί μετά από χρόνια προσπαθειών στο κατόφλι της αποφοίτησης, και ενώ το κράτος ήδη έχει πληρώσει για να φοιτήσει. Ποιό το κόστος για τον φορολογούμενο και την ποιότητα των σπουδών στο πανεπιστήμιο από τη στιγμή που δεν δικαιούνται παροχές, και δεν συνυπολογίζονται για τις αξιολογήσεις των ιδρυμάτων; Μια ρεαλιστική λύση είναι να μπούν κάποια δίδακτρα μετά το ν+2 ώστε να διαχωριστούν αυτόματα αυτοί που μπορούν και θέλουν να αποφοιτήσουν έναντι αυτών που απλά έχουν παρατήσει την σχολή τους. Ή να κρίνουν επιτροπές αξιολογητών για την συνέχιση η μή των σπουδών τους.

 
Δον Κιχώτης
16 Ιουν 2019 23:12

ν+2 ή ν+3 και 4ν για τα κομματικά στελέχη...

 
Η εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ
16 Ιουν 2019 22:49

Η ΝΔ που έχει στόχο την Αριστεία στα Πανεπιστήμια θα δώσει την δυνατότητα της εξέλιξης σε όσους είναι Δρ ΕΔΙΠ και έχουν επιδιώξει την Αριστεία και είναι άριστοι; Είναι δημοκρατικό δικαίωμα

 
Ακαδημαϊκός Χάρτης Πανεπιστημίων
16 Ιουν 2019 21:48

Η Ελλάδα χρειάζεται 10-12 σωστά μεγάλα πανεπιστήμια, με στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειακών τμημάτων και σχολών και όχι διάσπαση των ΑΕΙ σε 4-5 πόλεις, και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ όλων των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού.

Οπότε:

Α) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης ένωση με Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορούν να απορροφήσουν άλλα ιδρύματα (πχ. Παν. Πελοποννήσου, Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα ΤΕΙ)

Β) Σε Αττική και Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις (πχ. ΟΠΑ ένωση με ΠΑΠΕΙ και Χαροκόπειο και Πάντειο, ΕΜΠ ένωση με ΑΣΠΑΙΤΕ και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ένωση με Παν. Μακεδονίας). Να δοθούν κίνητρα για μετακίνηση προσωπικού από τμήματα των δύο μεγάλων πόλεων σε περιφερειακά ιδρύματα.

Γ) Να σταματήσει κάθε συζήτηση και σκέψη για νέους διαχωρισμούς τύπου (Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών) και να ενσωματωθούν τα τμήματα των ΤΕΙ (Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία κ.α.) στις Ιατρικές Σχολές.

Δ) Τέλος, όλοι οι πολίτες περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, για Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο, όπου η κατάσταση στα σχολεία είναι επιεικώς δραματική και οι οικογένειες και οι καθηγητές παλεύουν για το τίποτα.

Κατάντησε η Δημόσια Παιδεία στην Ελλάδα το Γεφύρι της Άρτας...

Χωρίς στέρεα θεμέλια στην Εκπαίδευση (Προσχολική Αγωγή + Σχολείο + Πανεπιστήμια / ΙΕΚ) δεν υπάρχει ούτε Οικονομική Ανάπτυξη ούτε Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων ούτε Αξιοκρατία και Κοινωνική Λογοδοσία, οπότε ας αφήσουμε κατά μέρος τα παχιά λόγια...

 
ΑΠ
16 Ιουν 2019 20:45

@Tassos
Σε τι στάδιο βρίσκονται οι προσφυγες στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ; Γνωρίζετε τίποτα για το τι θα γίνει με τους απόφοιτους ΤΕΙ;

 
@ΔΕΠ
16 Ιουν 2019 20:19

Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνει η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ προσωπικού και υποδομών ΌΛΩΝ των Πανεπιστημίων ΠΑΛΑΙΩΝ και ΝΕΩΝ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ικανοποιούν συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές (χρήση αξιόπιστων διεθνών δεικτών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση ΑΕΙ ) ακαδημαϊκότητας. Εξυπακούεται ότι οι διεθνείς δείκτες που θα τεθούν (π.χ. h-index για την έρευνα ) θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες επίτευξης αυτών (π.χ. συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων ή μη ), καθώς επίσης και την ύπαρξη ανάλογου επαγγελματικού έργου ως απόδειξη ικανότητας εφαρμογής της επιστήμης.

 
Πλατάρος Γιάννης
16 Ιουν 2019 19:06

Έχω μια πρόταση για εξορθολογισμό του ν+2
α)Προτείνω το ν+ν/2
Και τα δύο είναι ίσα για 40ετείς σπουδές, αλλά αυτό που προτείνω έξορθολογίζει τις 5-ετείς και 6-ετείς.
β) Να υπάρχει δυνατότητα διακοπής σπουδών τουλάχιστον για ένα ακαδημαϊκό έτος και επ άόριστον, με αίτηση του φοιτητή και επαφορά του, διακοπή του, πάλι με αίτησή του. Ο χρόνος διακοπής σπουδών, μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν του φοιτητή, χωρίς δικαιολογητικά και δεν λογίζεται στον χρόνο σπουδών. Κατά την περίοδο αναστολής φοιτητικής ιδιότητας, ο φοιτητής, αναστέλλει και την φοιτητική του ιδιότητα. (Πάσο, σίτιση, διαμονή σε Εστία, συγγράμματα, λήψη φοιτητικού δανείου, δικαίωμα ψήφου σε φοιτητικές εκλογές.)
γ) 09.00-15.00 Θεωρία Μαθημάτων 15.00-18.00 Εργαστήρια και Φροντιστήρια 18.00-21.00 Φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια σε Μαθήματα που έχουν και ασκήσεις.
δ) Παροχή δυνατότητας παρακολούθησης της Θεωρίας και εξ αποστάσεως είτε με βιντεοσκόπηση του μαθήματος είτε με πλήρεις προβολές παρουσίασης των μαθημάτων (Power Point)
Με τον παραπάνω εξορθολογισμό, το ν+ν/2 καθίσταται ΔΙΚΑΙΟ.

 
@ΔΕΠ
16 Ιουν 2019 17:39

Έπρεπε να είσαστε μελος ΔΕΠ του πρώην ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά και τότε θα μιλάγατε με περισσότερο σεβασμό για το ΠαΔΑ.. δεν πειράζει ομως, θα συνηθίσετε στην ιδεα οπως και στον ανταγωνισμό που έρχεται για εσάς.. από το ίδρυμα που τόσο απαξιωτικά αναφέρεστε (αυτό πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε..)

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.