Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΝΔ:Οι 13 άξονες για τα Πανεπιστήμια- Τι θα κάνουμε με τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ

Για τις αποφάσεις Κ. Γαβρόγλου στην προεκλογική περίοδο, όπως των πενταετών Σπουδών στο ΠΑΔΑ και Μεσογειακό και κατανομή μελών ΔΕΠ η ΝΔ θα πράξει ανάλογα
Δημοσίευση: 15/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Για  τις εξελίξεις που αφορούν στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που μετέβαλαν  τον ακαδημαϊκό χάρτη, είναι   καταγεγραμμένη η άποψη μας. Και αυτή είναι σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα. Όπως στα ιδρύματα όπου ΤΕΙ έχουν απορροφηθεί από Πανεπιστήμια, είναι αναγκαία η διάκριση και η ιδιαίτερη μέριμνα για τα τμήματα τεχνολογικού τομέα. Και τούτο με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών των φοιτητών μας, ώστε να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες έχουν παρουσιαστεί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο βασικός σκοπός κάθε Πανεπιστημίου είναι η μέριμνα για τη φοίτηση και τους φοιτητές του".

Τα παραπάνω είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Πρύτανης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας σήμερα στη Σύνοδο Πρυτάνεων, στην Κέρκυρα.

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, το ξεκαθάρισε  στους Πρυτάνεις πως “για κάθε όμως νεότερη εξέλιξη, όπως αυτές των τελευταίων ημερών (σ.σ. Πενταετή τμήματα Μηχανικών στο ΠΑΔΑ και Μεσογειακό Κρήτης, αλλά και ενδεχόμενη κατανομή θέσεων μελών ΔΕΠ),   η ΝΔ θα πράξει ανάλογα με τι θα παραλάβει, καθώς δεν γνωρίζουμε τι μπορεί ακόμα να προκύψει, παρότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο”.

Ο Δ. Αναγνωστόπουλος ανέπτυξε προς τους Πρυτάνεις   τις δεκατρείς βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον   η Νέα Δημοκρατία είναι η αυριανή κυβέρνηση:
 
1. Διοικήσεις Πανεπιστημίων

Στα σχέδιά μας είναι να δώσουμε ξεκάθαρες και διακριτές αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων στο παρελθόν προκάλεσε μεγάλες δυσλειτουργίες.

2. Επαναφορά Συμβουλίων Ιδρυμάτων

Να επαναφέρουμε το Συμβούλιο Ιδρύματος με αναμορφωμένη  τη θεσμική λειτουργία του.

Η άποψη μου είναι ότι ο θεσμός αυτός, με την επιλογή των κατάλληλων μελών που θα το στελεχώσουν, είναι ο βέλτιστος τρόπος ώστε να επιτευχθεί υψηλότερου βαθμού αυτονομία των Ιδρυμάτων.

Ώστε να μην χρειάζονται ζητήματα που αφορούν στις βασικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου να προωθούνται διαρκώς προς έγκριση στο Υπουργείο.

3. Επαναφορά του θεσμού του Γενικού Γραμματέα στα ΑΕΙ

Να επαναφέρουμε τον θεσμό του Γραμματέα στα Ανώτατα Ιδρύματα. Η επιλογή του να γίνεται από το κάθε Ίδρυμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και ο ρόλος του,σαφώς περιγεγραμμένος, θα είναι καθοριστικός για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος ώστε να δοθεί στα όργανα διοίκησης η δυνατότητα ενασχόλησης με τα μείζονα ζητήματα του Ιδρύματος.

4. Μεταπτυχιακά

Σκοπεύουμε να απελευθερώσουμε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από την τωρινή υπερρύθμιση. Βεβαίως όμως θα προβλέψουμε συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών ανά πρόγραμμα με βάση την αξιοσύνη και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών.

5. Ξενόγλωσσα τμήματα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θερινά/χειμερινά σχολεία

Να διευρύνουμε τις δυνατότητες δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

Να ενισχύσουμε τα θερινά/χειμερινά σχολεία σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός, διατροφή, πρωτογενής παραγωγή).

Να καθιερώσουμε ένα εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus, όπως εξ’ όσων αντιλαμβάνομαι έχει ήδη ζητήσει και η Σύνοδος.

Να αναπτύξουμε περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα εξ’ αποστάσεως (distance learning/e-learning) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με επένδυση στις νέες τεχνολογίες.

6. Αριθμός εισακτέων

Να δώσουμε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να καθορίζουν πραγματικά τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων, ανάλογα με τις δυνατότητές και τους πόρους τους.

7. “Αιώνιοι” φοιτητές

Να βάλουμε τέλος στους “αιώνιους” φοιτητές. Να καθιερώσουμε ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην σοβαρών και αιτιολογημένων εξαιρέσεων).

8. Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) θα λειτουργεί ως ο βασικός θεσμός αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των Ιδρυμάτων.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να δημοσιοποιούνται, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση, και να αναδεικνύονται και διαδίδονται οι καλύτερες πρακτικές (εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές).

Η αξιολόγηση να επεκτείνεται και σε ζητήματα εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων, να συνδέεται με τις επιδόσεις των φοιτητών και με τη δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

9. Η χρηματοδότηση

Η κρατική χρηματοδότηση προς τα Ιδρύματα να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών, όπως το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος), τα οποία θα αποτιμώνται και θα κοστολογούνται. Περαιτέρω, η κρατική χρηματοδότηση να μπορεί να συνδέεται και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

10. Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης

Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας να προκύπτει από την αξιολόγηση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (ακαδημαϊκών, αναπτυξιακών, χωροταξικών, τοπικών/περιφερειακών κ.α.) και όχι στη βάση ευκαιριακών συνεννοήσεων και μικροπολιτικών συμφερόντων.

11. Αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών

Με την κατάργηση του ασύλου και την εξασφάλιση ομαλού και υγιούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Καθιερώνουμε την αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στα Ιδρύματα.

12. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων.- ΕΛΚΕ

Με την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης (spin-off), με συμμετοχή του Ιδρύματος (μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.) ή/και του ερευνητικού προσωπικού του, ως κυψελών επιχειρηματικής δημιουργικότητας εντός των Πανεπιστημίων.

Απλοποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ για τη δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας προμηθειών και των διοικητικών ενεργειών που υποστηρίζουν τα ερευνητικά προγράμματα, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

Με την προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση,

  • Να αξιοποιήσουμε σχήματα ΣΔΙΤ.
  • Να εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα.
  • Να αξιοποιήσουμε τα έσοδα από τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off).

13. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Τέλος, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς εκεί ακριβώς εντοπίζεται μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης,

Να ενισχύσουμε το θεσμό της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συναφή με τις σπουδές αντικείμενα.

Να ενισχύσουμε τη διάδραση των Ιδρυμάτων με επιχειρήσεις για τη μεγαλύτερη σύνδεση με τον αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας (όπως παρέχοντας κίνητρα για τη δημιουργία κοινών συνεργατικών χώρων μεταξύ Ιδρύματος και τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο την πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων, τη δικτύωση και την επαφή των φοιτητών με την επιχειρηματικότητα).

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ ζήτησε   από το Προεδρείο της Συνόδου τις προτάσεις  για όλα τα θέματα που θα τεθούν, “ώστε να αποτελέσουν βασικό άξονα για το πως μπορούν κατά τη γνώμη σας να βελτιωθούν τα Πανεπιστήμια μας και να αντιμετωπίσουν τόσο τα διαχρονικά προβλήματα όσο και αυτά που έχουν ανακύψει με κυβερνητικές αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς αξιολόγηση, ακαδημαϊκά κριτήρια και στρατηγικό σχεδιασμό”.

Σχόλια (53)

 
ΚΚ
15 Ιουν 2019 17:03

Το πρόγραμμά σας είναι να ξαναφτιάξετε ότι κατήργησαν οι προηγούμενοι; Έτσι θα πορευτούμε; Μ αυτά που λέτε δε βγάζετε ούτε 6μηνο. Κύριοι σοβαρευτείτε!!!

 
Άρες μαρες....
15 Ιουν 2019 19:11

Πρακτικά είπε ότι δεν θα τολμήσουν να πειράξουν τίποτα από συγχωνεύσεις ΤΕΙ με πανεπιστήμια και ΠαΔΑ..
που είναι οι λαλίστατοι σχολιαστές περί μετατροπής ΠαΔΑ σε Εφαρμοσμένων Επιστημών;
Που είναι οι σαφείς δεσμεύσεις τώρα που πλησιάζουν εκλογές;

 
Γενικά κι αόριστα!
15 Ιουν 2019 19:16

«..η ΝΔ θα πράξει ανάλογα με τι θα παραλάβει»..
Σαφής τοποθετηση για το τι θα κάνει η ΝΔ σχετικά με όλα όσα η ίδια έχει εξαγγείλει κατά καιρούς!
Με τέτοιες τοποθετήσεις βλέπω να μην βγαίνει τελικά..

 
ΑΠ
15 Ιουν 2019 20:22

Μακάρι να μη βγει η ΝΔ κυβέρνηση. Θα καταστρέψει κάθε απόφοιτο ΤΕΙ.

 
χαχαχα
15 Ιουν 2019 20:44

τι ανάλογα με το τι θα παραλάβει; δεν κουνιέται τίποτα, όλα είναι γνωστά. άλλοι πάλι στου κασίδη το κεφάλι και ό,τι του φανεί του λωλοστεφανή!

αυτό πάλι με τους αιώνιους φοιτητές;;;;;;; κόψτε δωρεάν συγγράμματα και πάσο από ένα έτος και πέρα και τι σας πειράζει ο ρυθμός του καθενός ανάλογα και με τις συγκυρίες της ζωής;;; άλλοι παραλογισμοί. σοβαρευτείτεεεεεεεεε, θα πω κι εγώ

 
@ΑΠ
15 Ιουν 2019 22:13

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά παραδοχή του και εσκεμμένα κατάστρεψε την μεσαία τάξη στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι απόφοιτοι ΤΕΙ.Πάρτο απόφαση και πίστεψε το.Η ΝΔ θα σαρώσει.Περαστικά σου.

 
Δον Κιχώτης
15 Ιουν 2019 23:14

Γνωρίζει κανείς τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός;

 
PE19
15 Ιουν 2019 23:33

Με τα πενταετή που πέρασαν νύκτα τι θα γίνει ?

 
Άντε να δούμε!
16 Ιουν 2019 00:04

"Να βάλουμε τέλος στους “αιώνιους” φοιτητές. Να καθιερώσουμε ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην σοβαρών και αιτιολογημένων εξαιρέσεων)."

Αν και συμφωνώ σε γενικές γραμμές (θα πρότεινα ν+4), θέλω να δω την τοποθέτηση των συνδικαλιστών της ΔΑΠ (οργάνωση της ΝΔ), που, τουλάχιστον στο Ίδρυμα μου, η πλειοψηφία τους έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ν+2 !!!

 
Η λύση
16 Ιουν 2019 02:50

Τα 2 πρώην ΤΕΙ (παδά) θα γίνει εφαρμοσμένων επιστημών. Το μεσογειακό είναι εκ των πραγμάτων μη βιώσιμο και θα συγχωνευτεί με Κρήτης. Όσο για τα υπόλοιπα ΤΕΙ που τα έδωσαν σε πανεπιστήμια θα γίνουν τεχνολογικός τομέας στο ίδιο ΑΕΙ, ισότιμα με το εφαρμοσμένων επιστημών παδα. Μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει για την εξίσωση των πτυχίων. Θα ακουστούν πολλά αλλά θυμηθείτε, αυτό θα γίνει. Θα παίρνεις πτυχίο από πανεπιστήμιο αλλά θα αναγράφει τεχνολογικού τομέα

 
Αποφοιτος τει αθηνας
16 Ιουν 2019 07:31

Τα 5ετή του παδα εν μεσω προεκλογικής περιόδου, με μονομερείς και βιαστικες αποφασεις γαβρόγλου, καταργούνται άμεσα, όπως άμεσα το παδα, σύμφωνα με την εμβληματική ςξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεκλογική του ομιλία, στο Περιστέρι θα ονομασθεί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . Είναι απόλυτα εξακριβωμένο αυτό.

 
Jb
16 Ιουν 2019 08:51

Δηλαδή το ΠΑΔΑ θα είναι πανεπιστήμιο εφαρμοσμενων επιστημών και τα άλλα πανεπιστήμια των ανεφαρμοστων επιστημών. Οι φοιτητές όμως που μπήκαν στο πρώτο έτος δεν μπήκαν ούτε σε τει ούτε σε πανεπιστήμιο εφαρμοσμενων επιστημών. Λίγη σοβαρότητα αν υπήρχε σε αυτή τη χώρα......

 
Το εφικτό
16 Ιουν 2019 09:08

Καλώς ελέχθη. Πράξεις ισοτίμησης θα μπορούν να εκδοθούν, μόνο αν ιδρυθεί τεχνολογικός τομέας στα πανεπιστήμια, κι ο οποίος θα είναι τα τμήματα πρώην ΤΕΙ. Σε αυτή τη λύση δεν παραβιάζονται οι ήδη υφιστάμενο νόμοι, ούτε χρειάζονται νέα νομοθετική ρύθμιση (που δεν γινόταν ποτέ λόγω αντιδράσεων), μιας και ο νόμος μιλάει για 2 διακριτούς τομείς της ανώτ. εκπαίδευσης. Σε αυτό το σχήμα (πτυχία τεχνολογικού τομέα ΑΕΙ) θα μπορούν άρα να εκδίδονται πράξεις ισοτίμησης για αποφοίτους ΤΕΙ, που δεν θα μπορούν να προσβληθούν στα δικαστήρια, μιας και είναι σύμφωνες με τον υφιστάμενο νόμο για τα ΑΕΙ, ο οποίος δεν προσβάλλεται δικαστικά.

 
Νίκος Κ
16 Ιουν 2019 09:40

"Επαναφορά Συμβουλίων Ιδρυμάτων"

Όποιος βρει τι προσέφεραν τα χρόνια που κυβερνούσε η Ν.Δ. (πέρα από έναν ακόμη γραφειοκρατικό μηχανισμό) ας μας το πει

 
Άκης
16 Ιουν 2019 10:07

Κανονικά τα τμήματα των ΤΕΙ που εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν διακριτό ρόλο και όπως και πριν με περιορισμένα ή και καθόλου επαγγελματικά δικαιώματα. Μια άλλη λύση είναι να μετατραπούν σε διετή πρόγραμμα.

 
@χαχαχα
16 Ιουν 2019 10:22

Οι αιώνιοι φοιτητές ούτε πάσο παίρνουν ούτε βιβλία ούτε τίποτα.
Δεν κοστίζουν τίποτα.
Μόνο μαθήματα δίνουν.
Οι διαγραφές,που πήγε να κάνει και η Διαμαντοπούλου ,τιμωρητικές είναι και μόνο.
Ουσιαστικά η ΝΔ το νόμο της Διαμαντοπούλου θέλει να επαναφέρει.
Το έχουν πει και ο Μητσοτάκης.

 
Tassos
16 Ιουν 2019 11:58

Σας έχει γίνει καραμέλα στο στόμα η έννοια τεχνολογική εκπαίδευση και οι περισσότεροι ουδεμία ιδέα έχετε για την σημασία της.

Η τεχνολογική εκπαίδευση αρχικά είναι το σύνολο των παρεχόμενων ακαδημαϊκών γνώσεων σε επιστημες αιχμής που διέπουν την σύγχρονη Επιστήμη και Τεχνολογία και παρέχεται από ανώτατα ιδρύματα πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, και όχι "πρακτική" επαγγελματική καταρτιση τύπου ΙΕΚ που παρέχεται από δημόσια/ιδιωτική σχολή 2 ετους φοίτησης για την "σύντομη" κατάρτιση ενός ατόμου για τις ανάγκες μιας δουλειάς.

Οι περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές παρέχουν τεχνολογική ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Παραθέτω μερικές από αυτές τις σχολές που παρέχουν στο μεγαλύτερο μέρος σπουδών τους παρεχουν τεχνολογική εκπαίδευση:
Πολυτεχνεία, ιατρική , γεωπονια , και άλλες.
Ο συσχετισμός της τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τα πρώην ΤΕΙ και εννοώντας κάτι το υποδεέστερο είναι λαθεμενος και αντιακαδημαϊκός, ουδέποτε είδαμε κάποιον να αμφισβητεί ένα Πολυτεχνείο χαμηλής βάσης (πχ Πολυτεχνείο Κρήτης φυσικών πόρων 6.500 χιλιάδες μόρια) αλλά θα αμφισβητήσει την φυσιοθεραπεια με τα 17000 μόρια. Επίσης ο επιτυχών σε μια σχολή Πανεπιστημίου με 4000 μόρια (ιταλική φιλολο"γία) θα είναι πιο επιστήμονας" απ'τον επιτυχών του Τμήματος εργοθεραπειας με 16000+ μόρια.
Επίσης ουδέποτε ακούστηκε ο απόφοιτος ενός ΤΕΙ να στερείται των επαγγελματικών δικαιωμάτων, και του πανεπιστημιακού κύρους του πτυχίου του στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. έχοντας πτυχίο ΑΕΙ 4ετους φοίτησης , αναγνωρισμένου επιπέδου Bachelor, και επιπέδου σπουδών ίδιο με τις 4 ετεις σχολές των Πανεπιστημίων.

Το ότι κόπτεται ο κάθε αφερεμένος για το αν τα νέα Πανεπιστήμια (πρώην ΤΕΙ) θα πάρουν πανεπιστημιακά δικαιώματα νομίζω έχει δώσει απάντηση ο ίδιος ο υπουργός (ασχέτως που τον πιέζουν οι συντεχνίες). " Ο διαχωρισμός σε ΠΕ και ΤΕ επρεπε να έχει παύσει να υφίσταται απ'το 2001 που τα ΤΕΙ έχουν γίνει ΑΕΙ" Όπως επίσης " Πολλά τμήματα ΤΕΙ είναι de Facto πανεπιστημιακά". Δηλώσεις του Υπουργού είναι όχι δικές μου.

Η νέα δημοκρατία όχι απλά δεν θα αλλάξει αυτά που έκανε ο Συριζα αλλά θα συνεχίσει στην ίδια κατευθύνη, γεγονός που το συμπεραίνουμε από τις ομιλίες κορυφαίων στελεχών της στα πανεπιστήμια. Προς απάντηση του κάθε κακό προαιρετου σχολιαστή που αναφέρεται Για μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΤΕΙ και την αντιστοιχία με τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, μην βιάζεστε οι πρόσφυγες σε ευρωπαϊκά ανώτατα δικαστήρια είναι στο "ρελαντί" εν όψει εκλογών... Μετά θα τρίβετε τα μάτια σας.

 
Αρθούρος
16 Ιουν 2019 12:27

Και γιατί είναι κακό κάτι που το πρότεινε κάποιος που ανήκει σε άλλο κόμμα απ'αυτό που αρέσει σε μένα;Ο κομματισμός που έσπειρε στη γενιά μου το ΠΑΣΟΚ,ευθύνεται γιά πολλές στρεβλώσεις στην ελληνική κοινωνία.Όταν ο γιατρός προτείνει μία θεραπεία,αφού βέβαια κάποιος άλλος γιατρός κάνει τη διάγνωση σε μία πάθηση,η θεραπεία δεν πρέπει να συμφωνεί με τη διάγνωση, άρα και με το γιατρό που την έκανε;
Στην προκείμενη περίπτωση,η κοινότητα των χρόνιων φοιτητών δεν επηρέαζε τη φοιτητική και την ελληνική κοινωνία μόνο στο οικονομικό μέρος. Τράβαγε και τη συνολική φοιτητική κοινότητα προς τα κάτω,προς τα χατίρια,προς την ήσσονα προσπάθεια.Και μην ακουστεί πάλι η καραμέλα περί εργαζόμενων και φτωχών φοιτητών.Εδώ και μία δεκαετία,που η τριτοβάθμια εκπαίδευση γενικεύτηκε και περνούν όλοι στα ΑΕΙ και ΤΕΙ,η κύρια αιτία της καθυστέρησης αυτών των φοιτητών είναι η αρχική τους επιτυχία έστω και με 5,6 ή 7 μέσον όρο,σε σχολές που δε θα μπορούσαν ποτέ να τελειώσουν.Τώρα γιά το πώς θα μεθοδευτεί αυτό,υπήρχε,μία παλιά φόρμουλα γιά ν+3 που ίσχυε διεθνώς τότε.Ο νέος υπουργός θα κρίνει.Θα κρίνει επίσης και το περιοριστικό όριο στις εισιτήριες εξετάσεις έτσι ώστε να μην παρουσιαστούν τα φαινόμενα αυτά.Και ένα τέτοιο μέτρο είναι η επαναφορά κάποιας μορφής βάσης στα μαθήματα των εξετάσεων.Μία καλή αρχή είναι το 9,5 που ισχύει στους μέσους όρους των Λυκείων.
Έπειτα,γιά τα ξενόγλωσσα,πρέπει να πώ ότι στη χώρα υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνάμεις που άλλες αντιδραστικές,οπισθοδρομικές δυνάμεις με το κάλυμμα της αριστεράς,τις εμποδίζουν να ξεδιπλώσουν τη δυναμική τους.Χωρίς να ιδρύσει η Ν.Δ.ιδιωτικά ή μη κρατικά ΑΕΙ,μπορεί μέσα από μεταπτυχιακά,διδακτορικά σε πρώτη φάση και από προπτυχιακά σε δεύτερη που θα ιδρυθούν στη θητεία της,να παρέχει ξενόγλωσσες σπουδές σε βαλκάνιους στην αρχή και μετά Ευρωπαίους φοιτητές.Αυτά τα προγράμματα φυσικά θα είναι με δίδακτρα και θα μπορούν να ιδρυθούν σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας,με αιτήσεις των συγκλήτων τους.Πολύγλωσσοι καθηγητές όλων των βαθμίδων,μέχρι και ΕΔΙΠ,υπάρχουν άφθονοι.Ειδικά οι τελευταίοι σαπίζουν στην αναμονή.Αυτό ήταν έτοιμο να το κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πέθανε.Ας τελειώνουν λοιπόν οι ιδεοληψίες κι ας κάνουμε αυτό που και οι Ούγγροι και οι Τσέχοι και οι Πολωνοί κάνουν εδώ και χρόνια στ'αγγλικά. Κι έτσι και δε θα χρειαστεί να γίνουν ενέργειες γιά ιδιωτικά πανεπιστήμια από τη Ν.Δ.,και θα φύγει ο προεκλογικός θυμός και ζήλεια ορισμένων μεγαλοστελεχών κυρίως στην επαρχία που ο απερχόμενος υπουργός και πέτυχε τη συγχώνευση όπου απέτυχαν εκείνοι,και γέμισε την επαρχία με εκατοντάδες τμήματα που θα ήθελαν εκείνοι να έχουν κάνει.
Όσο αφορά γιά το χιλιοειπωμένο θέμα περί Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων ή Τεχνικών Επιστημών,πρέπει να πώ το εξής:Ξέρετε παιδιά κάποιο ίδρυμα με ιστορία να θέλει να γυρίσει στην πρότερή του κατάσταση;Θέλει το ΟΠΑ να ξαναγίνει ΑΣΟΕΕ,ή μήπως το ΕΜΠ,να γίνει Σχολείο Τεχνικών Σπουδών που ήταν το 19ο αιώνα;Μήπως θέλουν τα Παιδαγωγικά τμήματα να ξαναγίνουν Παιδαγωγικές Ακαδημίες;Το ίδιο ισχύει με το ΠΑΔΑ και με τα νέα συγχωνευμένα Πανεπιστήμια.Δε θα δεχτεί ποτέ κάτι το οποίο μπορεί να είναι και αντισυνταγματικό,γιά να βολευτούν δήθεν χιλιάδες απόφοιτοι. Η Ν.Δ.είναι θεσμική,δεν είναι λαϊκιστικό κόμμα. Γιά να είμαι αντικειμενικός όμως,ίσως να μην προχωρήσει η μετατροπή των τετραετών σχολών σε πενταετείς,σύμφωνα με τη θέση της Ν.Δ. γιά τον τελευταίο λόγο που θα έχει η ΑΔΙΠ σε όλες αυτές τις αλλαγές.

 
GGK
16 Ιουν 2019 12:42

Δηλαδή θα ψηφίσουμε εσάς για να μας ξαναφέρετε τη Διαμαντοπούλου; Αυτό είναι το πρόγραμμά σας; Να γυρίσουμε στο 2011 και να κάνουμε πάλι τα ίδια; Σπουδαία πράγματα υπόσχεστε...Θα φάτε κι εσείς μαύρο μην αγωνιάτε....

 
Δον Κιχώτης
16 Ιουν 2019 13:40

Έπιασαν οι ζέστες...

Αριθμός εισακτέων
Να δώσουμε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να καθορίζουν πραγματικά τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τους πόρους τους.

“Αιώνιοι” φοιτητές
Να βάλουμε τέλος στους “αιώνιους” φοιτητές. Να καθιερώσουμε ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην σοβαρών και αιτιολογημένων εξαιρέσεων).

Ο στρατηγικός σχεδιασμός...

 
ΔΕΠ
16 Ιουν 2019 14:49

Ενα από τα πρώτα που πρέπει να εφαρμοστούν είναι επαναφορά των στοιχείων ακαδημαικότητας. Δεν είναι τυχαίο οτι ΠΑΔΑ και ΕΜΠ(ΤΕΙ Κρήτης) ήταν κοντά στο σημερινό Υπουργό Παιδείας. Ετσι χωρίς καμμία αξιολόγηση εγιναν 5ετη (Μη Πολυτεχειακά), εγκλωβίζοντας τους φοιτητές σε ενα ακομα ετος χωρίς αντίκρισμα . Βασική αρχή θα πρέπει να είναι η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ προσωπικού και υποδομών απο και μονο την ΑΔΙΠ. Ετσι το προσωπικό του ΠΑΔΑ και του ΕΜΠ(ΤΕΙ Κρήτης) όλων των βαθμίδων θα πρέπει να αξιολογηθεί αν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές πανεπιστημιακών μελών ΔΕΠ. Ομοια και το προσωπικό των τμημάτων που ενώθηκαν με Πανεπιστημια.
Εχουμε το τραγικό να γίνεται 5ετες το Τμημα Τοπογραφων στο ΠΑΔΑ με το περισσοτερο προσωπικό προσωποπαγές και το ΕΜΠ(ΤΕΙ Κρήτης) με ΟΛΟ το προσωπικό προσωποπαγές αφου ΔΕΝ εχει γινει καν η κρίση που προβλέπει ο προσφατος νομος . Αυτα ευτελίζουν την Ακαδημαική υπόσταση των ΑΕΙ και δίνουν το μήνυμα οτι ολα είναι πολιτικές αποφάσεις και δεν χρειαζεται η ακαδημαική προσπάθεια , αρκει να εισαι με την οποια κυβερνηση ...
Επ΄αυτων η ΝΔ πρέπει σαφέστατα να πάρει θεση ΤΩΡΑ !!

 
Φοιτητής
16 Ιουν 2019 17:04

Θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για τους νυν φοιτητές που μπήκαν με το 2ν (μεταβατικές διατάξεις και μερική φοίτηση του 4009/2011) ή χωρίς χρονικό όριο μετά το 2015; Αν όχι και έρθει κατευθείαν νομοσχέδιο τον Σεπτέμβριο με άμεσες διαγραφές, πολύ φοβάμαι πως ...

 
Προς Αρθούρος
16 Ιουν 2019 17:33

Αρθούρε,
Πρέπει να μελετήσεις τις στοιχειώδεις αλλαγές στην ανώτατη Ελληνική Εκπαίδευση , εκτός του ότι παραπληροφορεις τον κόσμο με οπισθοδρομικές εννοιες όπως το κλασικό "ΑΕΙ ΤΕΙ" το οποίο δεν υφισταται απτο 2001 Όταν τα ΤΕΙ έγιναν ανώτατα , θες διακαώς να δείξεις την δήθεν Καλή πλευρά του Προέδρου σου του Μητσοτάκη. Δεν θέλουμε Μητσοτάκη φίλε μου

 
@ΔΕΠ
16 Ιουν 2019 17:39

Έπρεπε να είσαστε μελος ΔΕΠ του πρώην ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά και τότε θα μιλάγατε με περισσότερο σεβασμό για το ΠαΔΑ.. δεν πειράζει ομως, θα συνηθίσετε στην ιδεα οπως και στον ανταγωνισμό που έρχεται για εσάς.. από το ίδρυμα που τόσο απαξιωτικά αναφέρεστε (αυτό πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε..)

 
Πλατάρος Γιάννης
16 Ιουν 2019 19:06

Έχω μια πρόταση για εξορθολογισμό του ν+2
α)Προτείνω το ν+ν/2
Και τα δύο είναι ίσα για 40ετείς σπουδές, αλλά αυτό που προτείνω έξορθολογίζει τις 5-ετείς και 6-ετείς.
β) Να υπάρχει δυνατότητα διακοπής σπουδών τουλάχιστον για ένα ακαδημαϊκό έτος και επ άόριστον, με αίτηση του φοιτητή και επαφορά του, διακοπή του, πάλι με αίτησή του. Ο χρόνος διακοπής σπουδών, μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν του φοιτητή, χωρίς δικαιολογητικά και δεν λογίζεται στον χρόνο σπουδών. Κατά την περίοδο αναστολής φοιτητικής ιδιότητας, ο φοιτητής, αναστέλλει και την φοιτητική του ιδιότητα. (Πάσο, σίτιση, διαμονή σε Εστία, συγγράμματα, λήψη φοιτητικού δανείου, δικαίωμα ψήφου σε φοιτητικές εκλογές.)
γ) 09.00-15.00 Θεωρία Μαθημάτων 15.00-18.00 Εργαστήρια και Φροντιστήρια 18.00-21.00 Φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια σε Μαθήματα που έχουν και ασκήσεις.
δ) Παροχή δυνατότητας παρακολούθησης της Θεωρίας και εξ αποστάσεως είτε με βιντεοσκόπηση του μαθήματος είτε με πλήρεις προβολές παρουσίασης των μαθημάτων (Power Point)
Με τον παραπάνω εξορθολογισμό, το ν+ν/2 καθίσταται ΔΙΚΑΙΟ.

 
@ΔΕΠ
16 Ιουν 2019 20:19

Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνει η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ προσωπικού και υποδομών ΌΛΩΝ των Πανεπιστημίων ΠΑΛΑΙΩΝ και ΝΕΩΝ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ικανοποιούν συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές (χρήση αξιόπιστων διεθνών δεικτών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση ΑΕΙ ) ακαδημαϊκότητας. Εξυπακούεται ότι οι διεθνείς δείκτες που θα τεθούν (π.χ. h-index για την έρευνα ) θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες επίτευξης αυτών (π.χ. συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων ή μη ), καθώς επίσης και την ύπαρξη ανάλογου επαγγελματικού έργου ως απόδειξη ικανότητας εφαρμογής της επιστήμης.

 
ΑΠ
16 Ιουν 2019 20:45

@Tassos
Σε τι στάδιο βρίσκονται οι προσφυγες στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ; Γνωρίζετε τίποτα για το τι θα γίνει με τους απόφοιτους ΤΕΙ;

 
Ακαδημαϊκός Χάρτης Πανεπιστημίων
16 Ιουν 2019 21:48

Η Ελλάδα χρειάζεται 10-12 σωστά μεγάλα πανεπιστήμια, με στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειακών τμημάτων και σχολών και όχι διάσπαση των ΑΕΙ σε 4-5 πόλεις, και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ όλων των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού.

Οπότε:

Α) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης ένωση με Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορούν να απορροφήσουν άλλα ιδρύματα (πχ. Παν. Πελοποννήσου, Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα ΤΕΙ)

Β) Σε Αττική και Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις (πχ. ΟΠΑ ένωση με ΠΑΠΕΙ και Χαροκόπειο και Πάντειο, ΕΜΠ ένωση με ΑΣΠΑΙΤΕ και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ένωση με Παν. Μακεδονίας). Να δοθούν κίνητρα για μετακίνηση προσωπικού από τμήματα των δύο μεγάλων πόλεων σε περιφερειακά ιδρύματα.

Γ) Να σταματήσει κάθε συζήτηση και σκέψη για νέους διαχωρισμούς τύπου (Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών) και να ενσωματωθούν τα τμήματα των ΤΕΙ (Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία κ.α.) στις Ιατρικές Σχολές.

Δ) Τέλος, όλοι οι πολίτες περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, για Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο, όπου η κατάσταση στα σχολεία είναι επιεικώς δραματική και οι οικογένειες και οι καθηγητές παλεύουν για το τίποτα.

Κατάντησε η Δημόσια Παιδεία στην Ελλάδα το Γεφύρι της Άρτας...

Χωρίς στέρεα θεμέλια στην Εκπαίδευση (Προσχολική Αγωγή + Σχολείο + Πανεπιστήμια / ΙΕΚ) δεν υπάρχει ούτε Οικονομική Ανάπτυξη ούτε Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων ούτε Αξιοκρατία και Κοινωνική Λογοδοσία, οπότε ας αφήσουμε κατά μέρος τα παχιά λόγια...

 
Η εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ
16 Ιουν 2019 22:49

Η ΝΔ που έχει στόχο την Αριστεία στα Πανεπιστήμια θα δώσει την δυνατότητα της εξέλιξης σε όσους είναι Δρ ΕΔΙΠ και έχουν επιδιώξει την Αριστεία και είναι άριστοι; Είναι δημοκρατικό δικαίωμα

 
Δον Κιχώτης
16 Ιουν 2019 23:12

ν+2 ή ν+3 και 4ν για τα κομματικά στελέχη...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean