Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων : Οι 13 αποφάσεις

Κ. Γαβρόγλου: Έκτακτη χρηματοδότηση στα ΑΕΙ- Επίλυση του θέματος της Χρηματοδότησης - δανειοδότησης των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 15/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεκατρείς ομόφωνες  αποφάσεις για τα τρέχοντα ζητήματα των ΑΕΙ , έλαβε η Σύνοδος Πρυτάνεων, οι εργασίες της οποίας  ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κέρκυρα, παρουσία του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ο  υπουργός Παιδείας, μεταξύ άλλων ενημέρωσε τη Σύνοδο  ότι:

•    Θα δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση ίση τουλάχιστον με αυτή του προηγούμενου έτους

•    για την επίλυση του θέματος της Χρηματοδότησης - δανειοδότησης των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, θα δοθεί παράταση 3 μηνών για εξεύρεση λύσης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και οι ομόφωνες αποφάσεις της Συνόδου, είναι οι ακόλουθες:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατανομή 500 θέσεων ΔΕΠ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά από τον Υπουργό να προβεί άμεσα στην κατανομή των 500 θέσεων ΔΕΠ σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε το Προεδρείο της Συνόδου .

2. Νέοι Οργανισμοί ΑΕΙ

Μετά την πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο, περιορίζεται η ύλη των Οργανισμών των Α.Ε.Ι. στη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης των διοικητικών και οικονομικών (και όχι των ακαδημαϊκών) δομών του οικείου Α.Ε.Ι. Προτείνεται να προχωρήσει  η  σύνταξη και κατάθεση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων .

3. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ-Αριθμός Εισακτέων-Μετεγγραφές

•    Η  Σύνοδος θα  παρακολουθεί  με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο   την εφαρμογή  των  πρόσφατων  νομοθετικών  ρυθμίσεων  σχετικά με το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση  συγκροτώντας ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας.  Η Ομάδα εργασίας  απαρτίζεται από τους εξής: Καθ. Κώστας Αγγελάκος (Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου), Καθ. Γ. Καρακάσης (Αντιπρύτανης Παν. Κρήτης), Καθ. Ζωή Γαβριηλίδου (Αντιπρύτανις ΔΠΘ).

•    Η Σύνοδος  θεωρεί ότι  η πρακτική του αυθαίρετου και ατεκμηρίωτου καθορισμού του  αριθμού των εισακτέων επισωρεύει τεράστιες δυσκολίες  στα ιδρύματα , γι' αυτό προτείνει   ο αριθμός  των εισακτέων να  καθορίζεται σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και να  βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια.

•    Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων και η δημιουργία πολλών νέων ομοειδών τμημάτων θα δημιουργήσει λόγω του σημερινού συστήματος μετεγγραφών μεγάλα προβλήματα. Προτείνεται η αναθεώρηση του πλαισίου των μετεγγραφών με βάση τα νέα αυτά δεδομένα.

4. Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και εξέλιξη των πιστοποιήσεων των ΕΣΔΠ και ΠΠΣ των ΑΕΙ.

Η Σύνοδος  αφού ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πιστοποιήσεων των ΕΣΔΠ και ΠΠΣ των ΑΕΙ  θεωρεί  καταρχάς  σημαντική και  απαραίτητη την ουσιαστική συνεργασία με την ΑΔΙΠ  πέραν των άλλων και για την οργάνωση  επιστημονικών συναντήσεων και επιμορφωτικών δράσεων επικεντρωμένων σε συγκεκριμένα προβλήματα-ζητήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των πιστοποιήσεων

5. Συνεργασία με Σύνοδο Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Αποφασίστηκε η συνεργασία της Συνόδου Πρυτάνεων με τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και στην επόμενη Σύνοδο να κατατεθεί Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Συνόδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Υποστελέχωση Οικονομικών  και Τεχνικών Υπηρεσιών

•    Να γίνει άμεση στελέχωση των Οικονομικών και των Τεχνικών Υπηρεσιών με νέο εξειδικευμένο προσωπικό για να υποστηρίξει την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

•    Να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης ειδικού προγράμματος στήριξης της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

7. Έκτακτη χρηματοδότηση

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ έχει μειωθεί κατά 60% την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε ποικιλοτρόπως την εκπαίδευση στην Ελλάδα, η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΕΠΘ να δοθεί στα ΑΕΙ πρόσθετη επιχορήγηση, μεγαλύτερη αυτής του προηγούμενου έτους και να λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των φοιτητών ανά  Ίδρυμα.

8. Δημιουργία διαδικτυακού λογαριασμού και πλατφόρμας

Προτείνεται η δημιουργία διαδικτυακού λογαριασμού και πλατφόρμας, για την επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των Ιδρυμάτων σε θέματα που αφορούν τις οικονομικές και τις τεχνικές υπηρεσίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

9. Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

Πάγιο αίτημα της Συνόδου Πρυτάνεων είναι η απεμπλοκή των Ε.Λ.Κ.Ε. από τις χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες του Δημοσίου Λογιστικού.

10. Οικονομικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

Χρηματοδότηση - δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Να ανακληθεί  άμεσα  η Κ.Υ.Α., είτε να παραταθεί η προθεσμία επιστροφής των πιστώσεων για  τουλάχιστον  3 μήνες (έως 22/10/2019) διότι σε αντίθετη περίπτωση οι Ειδικοί Λογαριασμοί των Ιδρυμάτων θα περιέλθουν σε δεινή θέση και αρκετοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Nα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι δανειοδοτήσεις να μετατραπούν σε χρηματοδοτήσεις των ΕΛΚΕ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

11. Σίτιση

•    Τα κριτήρια παροχής σίτισης στους φοιτητές, με βάση την Υπουργική απόφαση, πρέπει να προσαρμοστούν στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες με βάση το εθνικό διάμεσο εισόδημα. Το κόστος του ημερησίου σιτηρεσίου πρέπει να αυξηθεί σε πραγματικές επικρατούσες τιμές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων γευμάτων.

12. Στέγαση

•    Πρέπει να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων  ανέγερσης  κατοικιών με στόχο την αύξηση του ποσοστού των φοιτητών στους οποίους παρέχεται στέγαση.

13. Θεσμοθέτηση δομής συμβουλευτικής -ψυχολογικής στήριξης φοιτητών

Η Σύνοδος θεωρεί τις ανάγκες συμβουλευτικής και ψυχολογικής  στήριξης φοιτητών  ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τα Ιδρύματα. Κρίνεται σημαντικό να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εφαρμοστεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών  σε όλα τα ΑΕΙ.

Ποιοι παραβρέθηκαν στη Σύνοδο

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, παρέστησαν στη Σύνοδο Πρυτάνεων και απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων   Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Δήμαρχος Κέρκυρας  . Κώστας Νικολούζος.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019, στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου, παρέστησαν εκ μέρους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο π. Πρύτανης   Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Μέλος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η  Αλεξάνδρα  Μπαλού , Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, και ακολούθησε συζήτηση.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν, ο Πρόεδρος  της ΑΔΙΠ,  Καθ. Παντελής Κυπριανός , ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στην Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης και ο Καθ. Γ. Δημοσθένους, Πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Επίσης παρέστησαν, ο Πρόεδρος του  ΙΝΕΔΙΒΙΜ    Δημήτριος Ζέρβας, ο   Γ. Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, ο Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠ.ΠΕ.Θ.   Π. Γιαννόπουλος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΕ.Θ.    Εμμανουήλ Αντωνόπουλος,   Αντώνης Κυπάρος,  Συντονιστής του ΥΠ.ΠΕ.Θ. για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, Καθ. Ιωάννης Νηματούδης.

Σχόλια (16)

 
Πρόταση για τους αποφοιτους των ΤΕΙ
15 Ιουν 2019 17:57

Οι απόφοιτοι στον αέρα ακόμα υπουργέ?

 
Μηχανικος ΤΕ
15 Ιουν 2019 20:25

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ;;; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΜΗ ΠΕΙΤΕ ΤΠΤ ; ΤΟΣΟ «λίγοι» ΕΙΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ

 
Οριστικό
15 Ιουν 2019 21:02

Όπως ακριβώς σας ανέφερα σε άλλο Post, ούτε την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τίποτε κατά των πενταετών προγραμμάτων σπουδών, ούτε σήμερα στον κ. Αυτιά μίλησε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε - βέβαια - ο εκπρόσωπος της ΝΔ έγινε συγκεκριμένος στη σύνοδο των πρυτάνεων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα μηχανικού μετά από κατατακτήριες. Είναι αποφασισμένο.

 
Observator
15 Ιουν 2019 22:00

Γιατί οι απόφοιτοι του ΤΕΙ ειναι στον άερα? Σε ΤΕΙ εισήχθηκαν.

 
ΠΑΔΑ
15 Ιουν 2019 22:12

Αγαπητοί μου συνάδελφοι όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. στη σύνοδο των πρυτάνεων η Ν.Δ. θα πράξει ανάλογα με το τι θα παραλάβει ,λόγω του ότι η προεκλογική περίοδος έχει δρόμο ακόμη.
Κρατείστε το αυτό και σημειώστε επίσης ότι οι αλλαγές που θα γίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι ριζικές και αρκετές.
Θα ανακοινωθούν συνολικά και όχι αποσπασματικά .
Επίσης σημειώστε ότι μέσα στις αλλαγές θα υπάρχει και το θέμα των πτυχιούχων που ο κύριος νυν Υπουργός δεν το άγγιξε καθόλου .

 
ΑΣΠΑΙΤΕ
15 Ιουν 2019 22:25

Από την ΑΣΠΑΙΤΕ εκπρόσωπος? Πουθενά??Αναφορά καμία???Σιωπή έτσι???εκεί δεν σπουδάζουν επιστήμονες ?Δεν δωσαν πανελληνιες?Έτσι μπήκαν?πόση υπομονή ακόμα? ???

 
ΕΑΠ
16 Ιουν 2019 02:54

Ευχαριστούμε πολύ, και θα ανταποδώσουμε τα πρέπεοντα. Φεύγετε μέσα στη λαϊκή χλεύη...

 
@Οριστικό
16 Ιουν 2019 07:21

Από τα όσα είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, φάνηκε ξεκάθαρα πως 5ετή Τμηματα Μηχανικων στο νυν παδα και συντομότατα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, δεν πρόκειται να υπάρξουν. Είναι οριστικό και αμετάκλητο. .Μονομερείς υπουργικες αποφασεις, που έγιναν μετά την προκήρυξη των εκλογών, δεν πρόκειται να έχουν συνέχεια και θα καταργηθούν άμεσα.

 
Νομικός
16 Ιουν 2019 08:40

Οι υπουργικές αποφάσεις έχουν μεν τυπική ισχύ νόμου, αλλά είναι προ-τελευταίες στην ιεραρχική πυραμίδα, ένα σκαλί μόλις πιο πάνω από τις απλές της πράξεις της διοίκησης, λ.χ., ένα πρόστιμο για παραβίαση του Κ.Ο.Κ....Όποιος κατάλαβε κατάλαβε...

 
Θανάσης
16 Ιουν 2019 12:24

@Observator. Πέρασε εσυ σε ΤΕΙ Κάτσε εκει 4 χρονια. Χάλασε πολλες χιλιάδες ευρω. Βγες στο επαγγελμα με μηδενικα δικαιωματα και μετα πουλησε οσο πνευμα θελεις.

 
Οριστικό
16 Ιουν 2019 12:45

Το "φάνηκε ξεκάθαρα" δεν το συμμερίζονται οι παρευρεθέντες στη σύνοδο των Πρυτάνεων.
Η κυριαρχούσα αλλά ανεπίσημη άποψη: 2 πολυτεχνικές σχολές και στα λοιπά ιδρύματα Τεχνολογικός Τομέας, ήτοι πτυχίο Πανεπιστημίου με την αναγραφή Τεχνολογικός Τομέας.

Πάντως πανεπιστημιακό πτυχίο με αυτόματη διαδικασία δε συζητήθηκε από κανέναν. Εξάλλου ο κ. Γαβρόγλου είχε τόσο χρόνο να το κάνει και επέλεξε συνειδητά να μην το κάνει. Παρόμοια θα κινηθεί ο/η υπουργός της επόμενης κυβέρνησης.

 
Γαβρόγλου:Πάρε κόσμε λεφτά και ότι θέλετε
16 Ιουν 2019 15:17

Αλλά δεν θα τα δώσω εγώ που φεύγω σε 20 μέρες αλλά οι ...άλλοι που θα ρθουν.Δεν τα έκανα 4,5 χρόνια που κυβερνούσα αλλά τα δίνω τώρα που φεύγω για να τα φορτωθούν οι επόμενοι.Σας σκέφτομαι ως την τελευταία στιγμή.Αν δεν τα κάνουν θα υπάρχει αναταραχή.Εμείς τα τάζουμε και η ΝΔ υποχρεώνεται να υλοποιήσει τα ταξίματα μας.
Πάρτε κόσμε ότι θέλετε,εκτός από σανό που τελείωσαν τα αποθέματα.

 
@Οριστικό
16 Ιουν 2019 17:08

Λίγη υπομονή συνιστώ. Και τα 5ετή δε θα ισχύσουν στο Παδα και το Παδα θα ονομασθει με συνοπτικότατες διαδικασίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Έχει ληφθεί μέριμνα και για τους αποφοίτους των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Το γνωρίζω εκ των έσω. Είναι όντως οριστικό.

 
Απόφοιτοι και όχι μόνο....
16 Ιουν 2019 17:58

Θα τα πούμε στις....7 του Ιούλη

Αντίο αντίο....

 
Δημήτρης
17 Ιουν 2019 12:11

Ανεπίτρεπατα πράγματα
έχουν γίνει σχεδιασμοί για νέα τμήματα με στόχο (?) τα 8 μέλη ΔΕΠ και δεν μιλάει κανείς....

Με το 1¨5 της ΝΔ ΠΟΤΕ δεν θα λειτουργήσουνν κανονικά
καθηγητές / φοιτητές > 1/100 που στέκει αυτό το πράγμα?

Απλά πράγματα χρειάζονται

να μην λειτουργήσει ΚΑΝΕΝΑ νέο τμήμα
άμεση κατάργηση τμημάτων με <15 μέλη ΔΕΠ

κλείσμο ιδρυμάτων! Να μείνουν 3-4 Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη, ! Θράκη , 1 Πάτρα, 1 Ιωάννινα, 1 Αιγαίο και Ιόνια νησία ενιαίο 1 Κρήτη

Πανεπιστήμια τύπου Κοζάνης / Θεσσαλίας/ Πελοπονήσσου να κλείσουν άμεσα
δεν μπορουν να είναι ανταγωνιστικα αν δεν πάρουν θέσεις ΔΕΠ (και όλοι ξέρουμε οτι δεν θα πάρουν απλά κανένας δεν το λέει)

Στις περιφέρειες αυτές να ιδρυθοτν μέσες τεχνικές σχολές στις μέτριες υποδομές που υπάρχουν με τα μέλη ΔΕΠ που δεν μπορύν να ακολουθήσουν στα άλλα πανεπιστήμαι λόγω προσόντων (και είναι πολλοι...)

Τα μέλη ΔΕΠ έπειτα από πραγματική αξιολόγηση να πάνε σε σχολές/τμήματα συγγενούς αντικειμένου ώστε να συγκροτηθούν ισχυρές σχολές και τμήματα με >20 ΔΕΠ σε λιγότερα αλλά πραγματικλα ισχυρά πανεπιστήμια. Τα μέλη ΔΕΠ δεν είναι λίγα στην χώρα μας απλά διασκορπισμένα

Τα παραπάνω είναι μονόδρομο απλά αντί να τα κάνουμε αμέσως θα περιμένουμε να κλείσουν μόνα τους τα νέα τμήματα κοροιδευοντας τους φοιτητές και την ελληνική κοινωνία

Ας πει κάποιος την αληθεια επιτέλους

 
ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ
18 Ιουν 2019 09:36

Θα ήθελα να επισημάνω μια κατάφωρη αδικία που υπάρχει στην αντιμετώπιση φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε ΤΕΙ που έγιναν πανεπιστήμια.
Όταν τα ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ για παράδειγμα έγιναν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στα ΤΕΙ αυτά είχαν το δικαίωμα να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου με μια απλή αίτηση στη γραμματεία αρκεί να μην είχαν υπερβεί το 13ο εξάμηνο σπουδών. Επίσης όσοι είχαν κάνει διακοπή φοίτησης, τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στη φοίτηση.
Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΤΕΙ Κρήτης για παράδειγμα αν δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (και πτυχιακή και πρακτική) έως το 6ο εξάμηνο δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου.
Έχουν σκεφτεί οι ιθύνοντες ότι οι φοιτητές αυτοί μπορεί να έχουν χάσει ήδη δύο εξάμηνα περιμένοντας την απάντηση της αίτησής τους για μετεγγραφή ή να εργάζονται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδών τους, γιατί μιλάμε για επαρχιακό ΤΕΙ ;
Πόσο συνταγματικό είναι να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι φοιτητές ανάλογα με το ΤΕΙ που έχουν εισαχθεί ή πότε έγινε Πανεπιστήμιο αυτό το ΤΕΙ;
Νομίζω πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το θέμα;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ