Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Έρευνα: Ευχαριστημένοι οι εκπαιδευτικοί από τη φύση της εργασίας τους και από τη σχέση με τους μαθητές τους και λιγότερο από τις συνθήκες της εργασίας τους και τις σχέσεις με τους συναδέλφους τους

Οσο ανεβαίνουμε επίπεδο εκπαίδευσης μειώνεται η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτό, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης να εμφανίζονται σε επίπεδο Γενικού Λυκείου
Δημοσίευση: 17/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την Πανελλαδική  Έρευνα  για την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, που διενήργησε η ερευνητική ομάδα   Καρναβάς Βασίλης, MSc, PhD δάσκαλος-ερευνητής, τ. Σύμβουλος ΙΕΠ, Λάζαρος Βλαχόπουλος MSc, PhD εκπαιδευτικός, ψυχολόγος-ερευνητής, τ. Σύμβουλος ΙΕΠ, Ελένη Τσαλαγιώργου MSc, PhD,  ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ, τ. Σύμβουλος ΙΕΠ και Αλίκη Χατζηηλιού MSc, καθηγήτρια Αγγλικής – ερευνήτρια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν  σε εκδήλωση  που  διοργάνωσαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, το γραφείο Πολιτιστικών θεμάτων της ΔΔΕ Δράμας, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου Α.Μ.Θ, Παναγιωτίδου Αναστασία, Καράογλου Γεώργιο, Ζήση Αντιγόνη και τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο: «eκπ@ιδευτικός κύκλος».  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια είναι ποσοτικού χαρακτήρα με χρήση ερωτηματολογίου, κορμός του οποίου είναι μεταφρασμένο και σταθμισμένο στην ελληνική πραγματικότητα, διεθνές σχετικό εργαλείο.

Έχει διεξαχθεί σε όλες τις περιφέρειες της επικράτειας, σε όλες τις βαθμίδες και τύπους σχολείων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), με δημογραφικά στοιχεία βασισμένα στους τελευταίους σχετικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ.

Η έκτασή της   είναι  μεγαλύτερη κάθε προηγούμενης σχετικής μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έρευνας με περισσότερους από 3500 συμμετέχοντες και περισσότερα από 2500 αξιοποιήσιμα ερωτηματολόγια.

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τον Δ/ντη της Δ.Δ.Ε. Δράμας κ. Κιουλάνη Σπυρίδωνα και ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της έρευνας από την ερευνητική ομάδα. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα δημιουργήθηκαν ομάδες ανά βαθμίδα (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) στις οποίες έγινε επεξεργασία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Ακολούθησε η ολομέλεια στην οποία ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας.

Από την ανακοίνωση των πορισμάτων, αλλά και γενικότερα από τη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε ως ένας ακόμη κρίκος στην αναζήτηση της καθολικής  ποιότητας  στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.

Στόχος της ήταν ο καθορισμός του επιπέδου ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και ο εντοπισμός δημογραφικών και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με αυτήν.

Απώτερος στόχος ήταν η συνεισφορά στην βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων καθώς είναι πλέον αποδεκτό  ότι σε οποιοδήποτε εργασιακό πεδίο, η ποιότητα των τελικών «προϊόντων» σχετίζεται και με την ικανοποίηση των εργαζομένων που τα δημιουργούν.

Γενικά διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται περισσότερο ευχαριστημένοι από τη φύση της εργασίας τους και από τη σχέση με τους μαθητές τους και λιγότερο από τις συνθήκες της εργασίας τους και τις σχέσεις με τους συναδέλφους τους.

Το στοιχείο αυτό αφήνει περιθώρια για περισσότερες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας, αλλά και σε συνεργασίες γενικότερα, καθώς βέβαια και σε βελτιώσεις αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με τους γονείς και από την εκτίμηση που τους δείχνουν, ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει πως οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα επιτυχίας του εκπαιδευτικού έργου.

Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται λίγο ευχαριστημένοι από τις απολαβές τους, στοιχείο αναμενόμενο και λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, ωστόσο εμφανίζονται λίγο ευχαριστημένοι και από τις δυνατότητες εξέλιξης που έχουν μέσω της εργασίας τους.

Φάνηκε επίσης ότι το φύλο δεν επηρεάζει το επίπεδο ικανοποίησής τους, όμως άλλοι παράγοντες όπως τα χρόνια υπηρεσίας, η βαθμίδα εκπαίδευσης, το καθεστώς εργασίας, το επίπεδο σπουδών, η περιοχή εργασίας διαφοροποιούν το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά στη διαφορά επιπέδου ικανοποίησης ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης εμφανίζονται στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης (Προσχολική), τη στιγμή που όσο ανεβαίνουμε επίπεδο εκπαίδευσης μειώνεται η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτό, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης να εμφανίζονται σε επίπεδο Γενικού Λυκείου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά η διαφορά επιπέδου ικανοποίησης ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης.

 Η εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Προσχολικής αγωγής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Στελέχη της Εκπαίδευσης, Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και Διευθυντές Σχολικών μονάδων, Εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης, γονείς και πολίτες, έκλεισε σε ένα ζωντανό και φιλικό κλίμα με γεύμα και ζωντανή μουσική από ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Δράμας, το πρόγραμμα της οποίας επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Νίκος Γιαμαλής και Ηρακλής Σιδέρης.

Ετικέτες: 
ΔΔΕ Δράμας

Σχόλια (11)

 
κπ
17 Ιουν 2019 12:04

υπάρχουν πολλές έρευνες τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο (πχ στο ΕΑΠ) που ερευνούν το επίπεδο ικανοποίησης κυρίως εκπαιδευτικών, ελάχιστες του υποδιευθυντή και αρκετές για τον διευθυντή. Σε 2-3 σημεία όλες συμφωνούν: λίγες οι απολαβές, κανένα κίνητρο επαγγελματικής ανέλιξης, καμία επιβράβευση για τους ικανούς, δυσχερές πολύπλοκο το έργο υποδιευθυντή και διευθυντή και με επιδόματα για γέλια. Επιπλέον όλες οι έρευνες μελετούν τις απόψεις των μονίμων εκπαιδευτικών γιατί αν βάλουν και τους αναπληρωτές τι καλό μπορεί να βγάλει η έρευνα;

 
Φυσικά..
17 Ιουν 2019 12:05

και δεν είναι ευχαριστημένοι από το οικονομικό αφού είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου οι απολαβές εκπαιδευτικών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο είναι ΙΔΙΕΣ χάριν του συνδικαλισμού......

 
Δημήτρης
17 Ιουν 2019 12:56

@ Φυσικά
Τι ακριβώς εννοείτε συνάδελφε; Πώς οι αποδοχές των εκπαιδευτιοκών θα έπρεπε να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης;

 
@@Φυσικά
17 Ιουν 2019 19:45

@Δημήτρης, όπως το είπατε. Διαφοροποιούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν μπειτε στον κόπο να ψάξετε θα βρείτε έρευνες που το επιβεβαιώνουν. Μάλιστα σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες οι διαφορές είναι σημαντικές.

 
ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
17 Ιουν 2019 21:11

προκειμενου για ΕΣΠΑ ο,τι μπορεις να φανταστεις ακους!!!!

 
@Δημήτρης
18 Ιουν 2019 07:00

Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται βάσει τυπικών προσόντων (πχ με μεταπτυχιακό παίρνει μισθολογικό κλιμάκιο κλπ) αλλά θα έπρεπε να διαφοροποιούνται και βάσει αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και στην ίδια βαθμίδα.

 
@δημήτρης
18 Ιουν 2019 07:52

Εννοεί ότι θα έπρεπε οι αποδοχές τους να διαφοροποιούνται με τον τρόπο που ισχύει στις 26 από 35 Ευρωπαϊκές χώρες. Μεταφέρω αυτούσια από το δίκτυο Ευρυδίκη:
"In comparison, the average starting salaries at the other levels of education are: pre-primary (ISCED 02), 22 745 PPS; primary (ISCED 1) 24 404 PPS; and upper secondary (ISCED 34), 25 946 PPS. The top of the salary ranges for the otherlevels of education are 37 229 PPS in pre-primary, 40 885 PPS in primary and 45 038 PPS in uppersecondary level. This means that the salaries in pre-primary and primary education tend to be lower than in lower secondary, while salaries in upper secondary are higher",
όπου φαίνεται ότι οι διδάσκοντες αμείβονται περισσότερο στις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης (εννόείται ότι έχει εξαιρεθεί η τριτοβάθμια).

 
Φυσικα
18 Ιουν 2019 08:29

@Δημήτρης, όπως το αναφέρετε. Διαφοροποιούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Στις περισσότερες χώρες οι διαφορές είναι σημαντικές ακόμα και μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου. Φυσικά και στην ίδια βαθμίδα υπάρχουν διαφορές ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και την αξιολόγηση. Υπάρχουν μελέτης με λίγο χρόνο αναζήτησης θα το επιβεβαιώσετε.

 
fery
18 Ιουν 2019 10:39

Μα τι άλλο μένει να ερευνηθεί πια? σταματήστε!!!

 
Π.Σ
18 Ιουν 2019 20:35

Απορία. Γιατί όλοι οι σχεδόν οι συνάδελφοι μου στο σχολείο και εγώ, δεν ανήκουμε στους "ευχαριστημένους - ικανοποιημένους" εκπαιδευτικούς που αναφέρει η έρευνα;

 
Δημήτρης
18 Ιουν 2019 22:57

@Φυσικά
Συνάδελφε,
Το θέμα που θέσατε στην αρχική σας ανάρτηση έχει να κάνει με τις απολαβές των εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, υπονοώντας πως θα πρέπει να διαφοροποιούνται από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Συμφωνω απόλυτα μαζί σας! Στο Νηπιαγωγείο, του οποίου ο σκοπός είναι κυρίως παιδαγωγικός (μην ξεχνάτε πως σκοπός τους Σχολείου είναι πρωτίστος παιδαγωγικός, διαμόρφωση χαρακτήρα και προσωπικότητας), ο μισθός του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν του εκπαιδευτικού Λυκείου (του οποίου ο ρόλος είναι κυρίως γνωσιοκεντρικός. Με λίγη προσπάθεια θα βρείτε κι εσείς τις αντίστοιχες μελέτες που τεκμηριώνουν τον ρόλο της κάθε μια βαθμίδας εκπαίδευσης). Να το πω διαφορετικά. Ποιος πρέπει να αμοίβεται περισσότερο: Αυτός που απλά διεκπεραιώνει το σχολικό εγχειρίο ή αυτός που πλάθει χαρακτήρες; Αναλογιστείτε το!

@δημήτρης & @@Φυσικά
Συνάδελφοι,
Το απόσπασμα της μελέτης που αναφέρετε παραθέτει γεγονότα και, ναι, κάποιοι παίρνουν περισσότερα χρήματα από κάποιους άλλους. Ωστόσο, δεν τεκμηριώνει το επιχείρημα πως οι μεν πρέπει να αμοίβονται καλύτερα από τους δε.

@Φυσικα
Θα συμφωνήσω μαζί σας σχετικά με τα τυπικά προσόντα και την αξιολόγηση.

Ταύτα και μένω!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean