Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Αιτήσεις για το ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π.

Δημοσίευση: 26/06/2019
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (γενική & ειδική, Α/θμια -νηπιαγωγείο, δημοτικό-, Β/θμια –γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. , Δ.Υ.Ε.Π.,Κ.Ε.Σ.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφο- ροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ 5032906, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω έργου. Η εν λόγω Πράξη έχει ως αντικείμενο την επι- μόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρακ- τικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, με στόχο την ανταπόκριση στην ετερογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών, όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συγκεκριμένα για τις ανάγκες της Πράξης θα επιλεχθούν για τις 3 φάσεις της επιμόρφωσης οι εγγεγραμμέ- νοι/ες στο μητρώο ως:

Επιμορφωτές/τριες-πολλαπλασιαστές/τριες από όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της επικράτειας, οι οποίοι/ες θα επιμορφωθούν κατά την Α’ φάση της επιμόρφωσης για να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές/τριες-πολλαπλασιαστές/τριες κατά την υλοποίηση της Β’ φάσης της επιμόρφωσης.

Επιμορφωτές/τριες-εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών, από όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της ε- πικράτειας, οι οποίοι/ες θα επιμορφωθούν κατά τη Β’ φάση της επιμόρφωσης ώστε να λειτουργήσουν
ως επιμορφωτές/τριες-εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών κατά τη Γ ́ φάση της επιμόρφωσης.

Φάσεις επιμόρφωσης - Φυσικό αντικείμενο επιμορφωτών/τριων

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις ως εξής:

Α’ φάση επιμόρφωσης (ενδεικτικά από 01/10/2019 έως 31/03/2020): Οι επιμορφωτές/τριες- πολλαπλα- σιαστές/τριες οι οποίοι/ες θα επιλεγούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης θα επιμορφωθούν δια ζώσης και εξ αποστάσεως 24 ώρες (14 δια ζώσης στην Αθήνα σε διημερίδα και έως 10 εξ αποστάσεως) από 6 μέλη Δ.Ε.Π., ή και έως 2 μέλη του Ι.Ε.Π., ενός ειδικού εμπειρογνώμονα για τη διαφοροποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης και ενός ειδικού εμπειρογνώμονα για θέματα Ρομά, ώστε να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές/τριες -πολλαπλασιαστές/τριες κατά την υλοποίηση της Β’ φάσης της επι- μόρφωσης.

Β’ φάση επιμόρφωσης (ενδεικτικά από 01/04/2020 έως 31/10/2020): Οι επιμορφωτές/τριες- πολλαπλασιαστές/τριες, οι όποιοι/ες επιμορφώθηκαν σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών/τριών κατά την Α’ φάση επιμόρφωσης, θα επιμορφώσουν κατά τη διάρκεια της Β ́ φάσης, δια ζώσης και εξ αποστάσε- ως 24 ώρες (21 ώρες δια ζώσης σε τριημερίδα και 3 ώρες εξ αποστάσεως) εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευ- τικών στις Περιφέρειες Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευτικών θα επιλεγούν με βάση συγ- κεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Γ’φάσηεπιμόρφωση(ενδεικτικάαπό01/11/2020έως28/02/2022): Οι εκπαιδευτές/τριεςτωνεκπαιδευ- τικών, οι οποίοι/ες επιμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της Β ́ φάσης θα επιμορφώσουν 14 ώρες (δια ζώσης) έως 21.750 εκπαιδευτικούς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας κατά τη διάρκεια της Γ’ φάσης της επιμόρ- φωσης.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε φάση επιμόρφωσης θα καθορίζεται -κατόπιν εισήγησης της Υπευθύνου της Πράξης- με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Φυσικό αντικείμενο επιμορφωτών/τριών

Συγκεκριμένα το έργο των επιμορφωτών/τριών, που θα επιλέγονται από το μητρώο, και στους οποίους/ες θα ανατίθεται το επιμορφωτικό έργο κατά τη διάρκεια της Β’ και Γ’ φάσης είναι:

Επιμορφωτές/τριες-πολλαπλασιαστές/τριες

Αρχικά θα επιλεγούν από το μητρώο έως 126 επιμορφωτές/τριες-πολλαπλασιαστές/τριες, οι οποίοι/ες θα επιμορφωθούν κατά την Α’ φάση επιμόρφωσης όπως αναφέρεται άνωθι. Στο τέλος της επιμόρφωσης οι επιμορφωτές/τριες - οι πολλαπλασιαστές/τριες θα εκπονήσουν ένα σχέδιο/σενάριο διδασκαλίας ή και πρακτικές διαφοροποίησης μαθησιακού/κοινωνικού περιβάλλοντος κατά γνωστικά αντικείμενα /μαθήματα ή/και ειδικότητες ή/και βαθμίδες εκπαίδευσης, για το οποίο θα λάβουν ανατροφοδότηση από τα μέλη Δ.Ε.Π. και θα αποτελέσει μέρος του επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού κατά τη Β’ και επόμενη φάση της επιμόρφωσης.

Από τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις θα προκύψει αποθετήριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και μητρώο υλικού (σχεδίων/ σεναρίων, καλών πρακτικών διαφοροποίησης μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης στην τάξη).

Στη συνέχεια οι 126 επιμορφωτές/τριες-πολλαπλασιαστές/τριες θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών κατά τη Β’ φάση της επιμόρφωσης. Εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν 126 τμήματα των 25 εκπαιδευτών/τριων των εκπαιδευτικών με εκπροσώπηση από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και δομές, που αποτελούν την ομάδα στόχο.

Κάθε τμήμα θα λειτουργήσει ως κοινότητα μάθησης. Οι 126 κοινότητες μάθησης θα ελέγχονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο/η επιμορφωτή/τρια- πολλαπλασιαστή/τρια ή/και τα μέλη της Ε.Ο.Ε. του Ι.Ε.Π., τα οπο- ία θα ορισθούν για τον σκοπό αυτό.

Επιμορφωτές/τριες-εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών

Θα επιλεγούν από το μητρώο έως 3.150 επιμορφωτές/τριες-εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ες θα επιμορφωθούν κατά τη Β’ φάση της επιμόρφωσης όπως περιγράφεται άνωθι. Στο τέλος της επιμόρφω- σης θα εκπονήσουν ομαδικά σενάρια ή σχέδια μαθήματος ή/και πρακτικές διαφοροποίησης κοινωνικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, κατά γνωστικά αντικείμενα /μαθήματα ή/και ειδικότητες ή/και βαθμίδες εκ- παίδευσης καθώς και εκθέσεις αποτίμησης της επιμόρφωσης, τα οποία θα ελεγχθούν από τους 126 πολ- λαπλασιαστές-τριες.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευτικών στις περιφέρειες εκπαίδευσης θα επιμορφώσουν (δια ζώσης) 21.750 εκπαιδευτικούς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Γ’ φάση επιμόρφωσης).
Εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν 3.150 τμήματα των 25 εκπαιδευτών/τριων των εκπαιδευτικών, ήτοι θα επιμορφωθούν 21.750 εκπαιδευτικοί στο σύνολο της επικράτειας. Οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι εκπαι- δευτικοί με εκπροσώπηση από όλες τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης, που αποτελούν την ομάδα στόχο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η υποστήριξη των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων και των δομών εκπαίδευ- σης.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες-επιμορφωτικά κέντρα που θα έχουν οριστεί με ΥΑ για το σκοπό αυτό ως επιμορφωτικά κέντρα. Οι σχολικές μονάδες θα επιλεγούν σύμφωνα με κριτή- ρια, ώστε να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες υλοποίησης των επιμορφώσεων (π.χ. χωρητικότητα και πλήθος αιθουσών, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κλπ), αλλά και με γεωγραφικά κριτήρια για την εξασφά- λιση της εύκολης πρόσβασης των επιμορφούμενων.

Στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης οι επιμορφωτές/τριες του μητρώου υποχρεούνται να:

Α) συνεργάζονται με την Επιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση, παρα- κολούθηση και τον συντονισμό των επιμορφωτών/τριών και την υλοποίηση του προγράμματος ή/και με τα μέλη Δ.Ε.Π. ή/και με τους/τις αρμόδιους/ες Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (οι οποίοι/ες έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής υποστήριξης της υλοποίησης των αντικειμένων της επι- μόρφωσης στις σχολικές μονάδες) στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπηρετούν οι επιμορφούμενο-
ι/νες.

Β) υλοποιούν τις επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Πράξης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης που περιλαμβάνει:

Επιτόπιες, διά ζώσης επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε επιμορφωτικά κέντρα (σχολικές μονά- δες Α/θμιας και Β/θμιας) σε κεντρικές πόλεις των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) της επικράτειας, ενώ θα υπάρχει μέριμνα τόσο για την ευχερέστερη πρόσβαση όλων των επιμορφούμενων (κινητικότητα ή/και μετάφραση/διερμηνεία του εκπαιδευτικού υλικού σε γραφή Braille και στη νοηματική γλώσσα), όσο και για τη δυνατότητα σύντομων επιτόπιων ενδοσχολικών παρεμβάσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα.

Εξ αποστάσεως επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. κατά τη διάρ- κεια των οποίων ο επιμορφωτής/τρια μπορεί να βρίσκεται στον χώρο του Ι.Ε.Π. ή όπου αλλού αυτός/ή επι- λέξει, διασφαλίζοντας, σε αυτήν την περίπτωση, την ευχερή επιτέλεση του ανατιθέμενου έργου (μέσω Δια- δικτύου και κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση να λαμβάνεται μέριμνα για προσβασιμότητα σε κατάλληλο εξοπλισμό/υποδομές και ψηφιακό υλικό για τα άτομα με ανα- πηρίες.

Για την ευχερή διεκπεραίωση των ανωτέρω, αλλά και κατά το διάστημα διάρκειας της σύμβασής τους, οι επιμορφωτές/τριες καλούνται, και συμφωνούν με την ανάληψη καθηκόντων, να παραμένουν διαθέσιμοι για διαδικτυακή επαφή με την ομάδα επιμορφούμενων, σε ώρες και ημέρες που θα συμφωνούν με την ο- μάδα επιμορφούμενων και την Ε.Ο.Ε., προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση της υλοποίησης των επιμορφώσεων και των ανάλογων διεπαφών.

Οι υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής του, μεταξύ άλλων θα:

  • ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης της Δράσης Δ.Δ. από τον «Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής του Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης του Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906».
  • αποκτήσουν εξοικείωση με την διαδικτυακή πλατφόρμα (moodle), μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνεται σημαντικό μέρος των εξ αποστάσεως επιμορφώσεων, της αξιοποίησης του επιμορφωτικού υλικού, της επικοινωνίας μεταξύ των επιμορφούμενων με τους επιμορφωτές/τριες και την Επιστημονική Ομά-δα Έργου του Ι.Ε.Π.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) είναι τα παρακάτω:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό)αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

2. Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 8 έτη, η οποία αποδεικνύεται με αναλυτική βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από το αρμόδιο όργανο.

3. Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαικής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοι- νό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages). Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ.

4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (Επίπεδο Α ́ Δημόσιου ή ιδιωτικού φορεα). Πιστοποιείται με αποδεικτικό ή με αντίστοιχο πτυχίο Σχολών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
και
ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και διαφόρων δομών εκπαί- δευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π.κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασ- καλίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσω- πα, εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι/ες είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 της παρούσης.

Δικαιολογητικά

Α. Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούν- τες/θείσες έχουν τα κατά τον νόμο προσόντα, είναι τα παρακάτω:

I. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό), επικυρωμένα όπως τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα.

II. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα λοιπά κριτήρια ένταξης (διδακτική προϋπηρεσία, επιμορ- φωτική εμπειρία κ.ά.) από αρμόδια όργανα/υπηρεσίες/φορείς.

III. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας αποκλειστι- κά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5 της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν να δηλώσουν την προτίμησή τους ως προς την περιοχή ή τις περιοχές προτίμησης για την περίπτωση της «δια ζώσης» επιμόρφωσης (οι ενδιαφερόμενοι/ες δύναται να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία περιφερειακή ενότητα ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται με βάση τα κριτήρια ένταξης για τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομέ- νου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Όσοι/ες υποβάλλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δέκα (10) χρόνια και γ) συμφωνούν για πρόσβαση στο αρχείο προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες της Πράξης, από τα αρμόδια όργανα και τους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς για τα επόμενα δέκα (10) έτη.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

Προθεσμία υποβολής αίτησης:

Το μητρώο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων έως και την έναρξη της Γ’ φάσης της επιμόρφωσης, δηλαδή την 1/11/2020 και θα καταρτίζεται ανά σχολικό έτος. 

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχόλια (9)

 
Νιβο
28 Ιουν 2019 08:24

Δεν αναφέρει πουθενά συγκεκριμένα τις αμοιβές. Τι σχεδιασμούς κάνουν στο ιεπ; πάνε να δεσμεύσουν τον επόμενο υπουργό με μια επιμόρφωση που σχεδίασαν πρόχειρα ;.... Κρίμα

 
Sin
27 Ιουν 2019 17:32

Ποια η αμοιβή για τη συμμετοχή; εκτός από τα οδοιπορικά;

 
Μαριετα
27 Ιουν 2019 10:27

Προς ψύχραιμο... Και γιατί το έβγαλαν στο παρά πέντε των εκλογών και εντός προεκλογικής περιόδου.

 
Ψύχραιμος
27 Ιουν 2019 09:18

Υπάρχουν πολλά παιδιά που χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Εξαιρετική η πρωτοβουλία για τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτές είναι βαθιά δημοκρατικές τομές στο ισοπεδωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και απέχουν πολύ από το πρόταγμα των επερχόμενων νεοφιλελεύθερων, που θέλουν ένα καλό σχολείο σε κάθε πόλη και τα άλλα αποθήκες αδιαφοροποίητων ψυχών

 
Παύλος
27 Ιουν 2019 08:48

Επίσης υποτίθεται ότι ο κ γαβρογλου σε συνεργασία με το ιεπ έφτιαξαν νέο επιμορφωτικό φορέα.. Ποιος ο σκοπός ύπαρξης του ιεπ κυρια κεραμεως;

 
Παύλος
27 Ιουν 2019 08:46

Η δημιουργική ασάφεια του ΙΕΠ και των πέριξ αυτού μας έχει συνεπάρει. Έχουν επίγνωση της πραγματικότητας; αντί να συμμαζευουν απλώνουν...
Καιρος γαρ εγγύς

 
Τάκης
26 Ιουν 2019 22:25

Πώς σκεφτήκατε αυτό το θέμα, πολύ πρωτότυπο, μπράβο σας, το σκεφτόσαστε φαίνεται τέσσερα χρόνια και επειδή ο Γαβρόγλου είπε χθες ότι έχει μείνει πίσω η επιμόρφωση το πετάξατε. Τώρα όμως την τελευταία στιγμή; Και θα πραγματοποιηθεί το 2022. Αυτό θα πει στρατηγικός σχεδιασμός.

 
Βαγγελης
26 Ιουν 2019 18:22

Άλλη μια προκήρυξη παρωδία του ΙΕΠ,όπως πολλές προηγούμενες,εντελώς άστοχες ως προς τα κριτήρια τους.Ναχαμε να λέγαμε.Επισης να θυμίσω ότι διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν εφαρμόζει κανένας εκπαιδευτικός πλην ελαχίστων ξενόγλωσσων γιατί πολύ απλα στα υπόλοιπα μαθήματα είναι ρεαλιστικά ανεφάρμοστη.Για όποιον έχει μελετήσει την Tomlinson αντιλαμβάνεται...

 
Σπύρος Πάγκ.
26 Ιουν 2019 16:57

Από την προκήρυξη "Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαικής Ένωσης, επιπέδου Β2...." Μου λεγε η μάνα μου μάθε κροάτικα και πήγαινα για μπάλλα. Αποτέλεσμα δεν μπορώ να κάνω αίτηση γιατί ενώ ξέρω τις υπόλοιπες 22 ξένες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. (επίπεδο Β2, παρακαλώ) είμαι σκράπας στα κροάτικα... Μου το λεγε η μάνα μου ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ