Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Χωρίς αμοιβή η θέση του Θ. Κοτσιφάκη

Δημοσίευση: 28/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η οποία προβλέπει μηναία   αποζημίωση (200 ευρώ)  των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ , πλην του προέδρου του  Θέμη Κοτσιφάκη, του οποίου η θέση είναι άμισθη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ποια είναι η Επιτροπή και οι αρμοδιότητές της- ΤΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τη σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής  Επιτροπής  Έργου, αμειβόμενη,  στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας, με απόφαση που υπέγραψε τον Οκτώβρη του 2018, με πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκη και αναπληρώτρια την Ζιώγα Αικατερίνη..

Ειδικότερα η Επιτροπή έχει  ως εξής:

1. Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής του Ιωσήφ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 87.04
2. Ζιώγα Αικατερίνη του Χαραλάμπους  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 81 αποσπασμένη στη ΓΓΝΓΔΒΜ
3. Σακκά-Χρονοπούλου Αγγελική του Χαραλάμπους, Φιλόλογος, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02
4. Λαλαζήση Χρυσούλα του Αντωνίου,  Αρχιτέκτων – Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ 81), Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου Εκπαίδευσης για την Αειφορία
5. Βεκρής Ελευθέριος του Αντωνίου,  Σύμβουλος Α ́ Φιλολόγων ΙΕΠ
6. Μπαγάκης Γεώργιος του Γεωργίου, Καθηγητής Μεθοδολογίας και Πολιτικών Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
7. Στράντζαλος Αθανάσιος του Πολυχρόνη, , Σύμβουλος Β ́ Μαθηματικών ΙΕΠ
8. Κουλίνου Θεοδώρα του Δημητρίου,βΔιευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγ. Αναργύρων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
9. Μουστάκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου   Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
10. Βαλιάντζας Κων/νος του Δημήτριου,  Προϊστάμενος της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
11. Μάτσος Βασίλειος του Θεοδώρου,  Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας – «ΝΟΗΣΙΣ»
12. Ασμαργιανάκη Νεκταρία του Ιωάννη,   υπάλληλος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08 Καλών Τεχνών

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου αποτελεί ο συντονισμός των δράσεων του προγράμματος σε κεντρικό – επιτελικό επίπεδο. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή:

1. Οργανώνει δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος και όπου απαιτείται κατόπιν εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Ομάδας Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών.

2. Διαχειρίζεται κεντρικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος.

3. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα, των εκπαιδευτικών και των ψυχολόγων που έχουν τοποθετηθεί στα ΕΠΑ.Λ.

4. Επιλύει προβλήματα υλοποίησης του προγράμματος στα σχολεία σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΠΕΚΕΣ, την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών Σχολείων και την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων.

5. Υποστηρίζει και συμμετέχει σε δράσεις διάχυσης του προγράμματος (ημερίδες, εκθέσεις έργων κ.λπ.).

6. Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την ανάπτυξη των στόχων του προγράμματος.

7. Αποτιμά τις δράσεις του προγράμματος και συντάσσει ετήσια έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη συνέχιση του προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ», προβλέπεται να είναι αμειβόμενη.

Η αμοιβή των μελών θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη

Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου θα απασχοληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ορισμού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η /08/2022.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων για τις εργασίες της. Οι συνεδριάσεις των μελών της δύνανται να πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ́) και άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Ετικέτες: 
Θέμη Κοτσιφάκη

Σχόλια (7)

 
Ερώτηση για τον κ.Κοτσηφάκη
29 Ιουν 2019 01:02

Αν δεν είχε αποκαλυφθεί από σχολιαστές του εσος η αμοιβόμενη αυτή θέση σας θα μας είχατε ανακοινώσει δημόσια μέσω του εσος ότι θα εκδοθεί αυτή η ΥΑ που θα προβλέπει την μη αμοιβή σας έναντι των υπολοίπων μελών;Γιατί η ανακοίνωση σας περί παραίτησης από την αμοιβή έγινε ΜΕΤΑ τα σχόλια των σχολιαστών του εσος και όχι μήνες πριν όταν συστάθηκε η επιτροπή.Είπαμε και με την βούλα των εκλογών σανός τέλος όπως και οι ευκολόπιστοι αφελείς .

 
Νομικός
29 Ιουν 2019 10:05

O κ. Κοτσιφάκης να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Έτσι θα προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες.

 
@Νομικός
29 Ιουν 2019 19:30

Απλά θα καταργηθεί η συγκεκριμένη επιτροπή και θα δημιουργηθεί νέα με διαφορετικό όνομα.

 
@Γαβρόγλου & Κοτσιφάκη
29 Ιουν 2019 19:41

Με ποια προκήρυξη εκδήλωσης Δημοσίου ενδιαφέροντος επιλέχτηκαν τα μέλη αυτής της επιτροπής (και παρά πολλών άλλων); Με τί κριτήρια; Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί;Γιατί έγινε διορισμός όλων και του Κοτσιφάκη;

 
D-Day σε 7 ημέρες
30 Ιουν 2019 02:20

Σε 7 ημέρες γλυτώνουμε και από σας και από τις επιτροπές που δημιουργήσατε σωρηδόν από το φθινόπωρο και μετά του 2018 χωρίς να δημοσιοποιήσετε την πρόθεση σας για να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι εκτός των διορισμένων.Αμφιβάλλω αν έχετε καταλάβει ακόμη γιατί σας καταψήφισαν.

 
Απόμαχος εκπαιδευτικός
30 Ιουν 2019 08:56

Ο κ. Κοτσιφάκης αμείβεται κανονικότατα από τον 11/2018 μέχρι και τον 6/2019 με το σύστημα 20,8,12 ωρών κάθε μήνα για υπερωριακή, νυκτερινή εργασία καθώς και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών αντίστοιχα.

 
Δον Κιχώτης
30 Ιουν 2019 14:03

Πολύτιμη η εμπειρία και η γνώση των "Απομάχων Εκπαιδευτικών"...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ