Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία

Δεκατέσσερα σημεία περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσίευση: 30/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεκατέσσερα σημεία περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία  με κεντρικό μήνυμα : «η ΣΤΗΡΙΞΗ της Δημόσιας Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες είναι κεντρική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη κυβερνητική θητεία θα υλοποιηθούν πολλά ακόμα».

Ειδικότερα τα δεκατέσσερα σημεία είναι τα εξής::

1.    Αύξηση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση και την έρευνα, σταδιακά, σε κάθε ετήσιο προϋπολογισμό από το έτος 2020 έως το 2023, με στόχο να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5% του ΑΕΠ).

2.    Επαρκής χρηματοδότηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την έρευνα για υποδομές, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και  ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων.

3.    Ολοκλήρωση των μέτρων για θεσμοθέτηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης με: α)  πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 σε όλους τους Δήμους και β) σταδιακή ένταξη των τάξεων του Λυκείου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με διατήρηση όλων των υφιστάμενων τύπων Λυκείων.

4.    Μόνιμοι διορισμοί 15.000 εκπαιδευτικών την επόμενη τριετία με τους πρώτους 4.500 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντός του 2019. Τα επόμενα χρόνια, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, θα ακολουθούν την αναλογία 1:1, που έχει ήδη νομοθετηθεί από την κυβέρνηση, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της εκπαίδευσης.

5.    Πλήρης και ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων και υλικών όλων των βαθμίδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με έμφαση στη σύγχρονη, επιστημονική γνώση, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας  και στην άρτια προετοιμασία των νέων για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα και τη δικαιοσύνη με στόχο την ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη.

6.    Εδραίωση του Επαγγελματικού Λυκείου ως σχολείου ισότιμης επιλογής, το οποίο  υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και τις μαθήτριες, αναπτύσσοντας τη συνεργασία και τη δημιουργικότητά τους,  προσφέροντας συγχρόνως διευρυμένες εργασιακές και εκπαιδευτικές επιλογές μετά την αποφοίτηση (τάξη μαθητείας, πρόσβαση σε ΑΕΙ και Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ.ά.).

7.    Δημιουργία 10.000 θέσεων νέων ερευνητών έως το 2021.

8.    Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων για νέους επιστήμονες, ώστε να ανασχεθεί περαιτέρω το brain drain.

9.    Εμπέδωση του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με στήριξη των Ιδρυμάτων για την αρμονική ανάπτυξη όλων των Τμημάτων τους, υπαρχόντων και νέων.

10.    Έναρξη διαλόγου με τα ΑΕΙ για τα ζητήματα ποιότητας και εξασφάλισης της ευημερίας των φοιτητών στη νέα εποχή.

11.    Ενίσχυση των ΑΕΙ για τη συμμετοχή τους στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

12.    Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας μέσω της οικοδόμησης νέων εστιών και της αύξησης του στεγαστικού επιδόματος.

13.    Περαιτέρω  ενίσχυση των δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

14.    Επέκταση των διετών προγραμμάτων σε όλα τα Πανεπιστήμια με αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο έντυπο που εξέδωσε κάνει αναφορά και στο ακόλουθο έργο που έχει επιτελέσει ως Κυβέρνηση:

ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

•    Από το 2009 ως το 2015 σημειώθηκε μείωση κατά 34% των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση.
•    Από το 2016 μέχρι το 2019 οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν κατά 12%.
•    Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε για την παιδεία 1,2 δισ. περισσότερα από όσα είχαν προβλεφθεί από το μεσοπρόθεσμο 2014-2018 της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για το 2018.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

•    Από το 2015 ως το 2018 διπλασιάστηκε ο αριθμός των αναπληρωτών, που ξεπέρασαν τους 30.000.
•    Το ίδιο διάστημα διορίστηκαν περίπου 1.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
•    Εγκρίθηκαν 1.650 θέσεις μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και κατοχυρώθηκε νομοθετικά η άμεση αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
•    Δημιουργήθηκαν 5.200 θέσεις για νέους επιστήμονες, για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στα ΑΕΙ.
•    Εντάχθηκε ήδη στον προϋπολογισμό του 2019 και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για το διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ) στην Eιδική Αγωγή από το σχολικό έτος 2019-2020.
•    Εγκρίθηκε ήδη στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος ο διορισμός 10.500 εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

•    Μετά από πολλά χρόνια τα σχολεία πλέον ανοίγουν έγκαιρα και κανονικά κάθε Σεπτέμβρη.

Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια

•    Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση, (εφαρμόζεται σε 298 από τους 325 Δήμους από τη σχολική χρονιά 2019 – 2020) με πρόβλεψη χρηματοδότησης των αναγκών για νέες αίθουσες νηπιαγωγείων.
•    Θεσμοθετήθηκε ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, εξασφαλίζοντας σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων χωρίς τα εξοντωτικά για τους μαθητές/τριες 7ωρα.
•    Μειώθηκε δραστικά ο εξεταστικός φόρτος στο Λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) σε όφελος του διδακτικού έργου.
•    Καταργήθηκε η τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο, που δημιουργούσε συνθήκες διαρκούς εξεταστικού κέντρου.
•    Θεσμοθετήθηκε η νέα Γ΄ ΓΕΛ (από το 2019-2020), με στόχο τη μείωση της ανάγκης για εξωσχολική  βοήθεια.
•    Θεσμοθετήθηκε το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το οποίο καθιερώνεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης.
•    Αναβαθμίστηκαν ουσιαστικά τα Επαγγελματικά Λύκεια με νέα δομή και περιεχόμενο, με την επαναλειτουργία τομέων και ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί λόγω διαθεσιμότητας, με την εξασφάλιση πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και στα νέα 2ετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την τάξη μαθητείας μετά την αποφοίτηση, με την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, με την επιπλέον χρηματοδότηση για προγράμματα και εξοπλισμούς και με τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
•    Δημιουργήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης όλων των σχολείων με τοποθέτηση Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων.
•    Καθιερώθηκε το τριετές Εσπερινό Λύκειο.
•    Αναβαθμίστηκε η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) με την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων και τμημάτων ένταξης, αλλά και με την αναθεώρηση της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου με ενταξιακό προσανατολισμό.
•    Τριπλασιάστηκαν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ).
•    Επανήλθε ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας, τέθηκε φραγμός στην αυθαιρεσία των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων και προστατεύονται πλέον τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών  που εργάζονται σε αυτά.
•    Δημιουργήθηκαν νέες δομές υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων με βασικό χαρακτηριστικό τη μετάβαση από τα μονοπρόσωπα όργανα  προς τα συλλογικά, με στόχο να δημιουργηθεί  αλληλεπιδραστική και δυναμική σχέση ανάμεσα στο σχολείο και στις δομές υποστήριξης.
•    Μειώθηκε ο ανώτατος αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά στους 22, στη Γ΄ τάξη των ΓΕΛ στους 25 και στη Γ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων στους 22 μαθητές ανά τμήμα.

Τριτοβάθμια

•    Ολοκληρώθηκε η νέα αρχιτεκτονική της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, με τη δημιουργία νέων Τμημάτων και συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ανά Περιφέρεια.
•     Διασφαλίστηκε η δωρεάν πρόσβαση στα μεταπτυχιακά σε όσους δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και γίνεται πλέον αυστηρός έλεγχος του κόστους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
•    Συμμετέχουν πλέον όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στα Όργανα Διοίκησης. Επανήλθε η φοιτητική εκπροσώπηση στα Όργανα Διοίκησης.
•    Καθιερώθηκε η εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η εκλογή πρυτανικών συμβουλίων πλήρως ελεγχόμενων από τον εκάστοτε Πρύτανη.
•    Θεσμοθετήθηκε και υλοποιείται η ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός των ΑΕΙ για διετή Προγράμματα Σπουδών με δωρεάν φοίτηση και παροχή επαγγελματικών πιστοποιητικών ευρωπαϊκών προσόντων για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
•    Επεκτάθηκαν οι δυνατότητες μετεγγραφής, με τη θεσμοθέτηση της μετεγγραφής αδελφών φοιτητών, ώστε καμιά οικογένεια να μην έχει την επιβάρυνση συντήρησης τριών σπιτιών.
•    Χορηγούνται 39 εκ. € ετησίως για επίδομα ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές.
•    Οργανώθηκαν προγράμματα ενίσχυσης οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών με προπτυχιακές υποτροφίες σε 3.685 φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων (3.420 € ετησίως).
•    Αυξήθηκαν οι Μεταπτυχιακές και Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας

•    Ψηφίστηκε νέος νόμος για την έρευνα, που ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.
•    Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για τη στήριξη νέων επιστημόνων, με εμπροσθοβαρή κατανομή των πρόσθετων πόρων (240 εκ. € για την τριετία 2017-2019).
•    Αυξήθηκαν οι δαπάνες έντασης γνώσης από 1,48 δισ. € το έτος 2014 σε 2,03 δισ. € το 2017, φτάνοντας το 1,14% του ΑΕΠ (ιστορικά το υψηλότερο ποσοστό για τη χώρα).
•    Αυξήθηκαν οι συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με στόχο οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη να φτάσουν το 1,3 % του ΑΕΠ το 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•    Καταργήθηκε ο θεσμός της διαθεσιμότητας και επέστρεψαν 2.500 εκπαιδευτικοί, 1.000 διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων και 2.000 σχολικοί φύλακες ενισχύοντας σημαντικά τη δημόσια εκπαίδευση που είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα από την πολιτική ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.  
•    Καταργήθηκε ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας, καθώς και η σύνδεση της τιμωρητικής ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών με μισθό και βαθμό.
•    Καταργήθηκε η πολιτική επιστράτευση των απεργών, που ταλαιπώρησε και το χώρο της εκπαίδευσης.
•    Θεσμοθετήθηκαν μέτρα στήριξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αναγνώριση προϋπηρεσίας, άδεια ανατροφής παιδιού, επέκταση αδειών εξετάσεων και επιμόρφωσης, εκπτώσεις σε εισιτήρια πλοίων, εξασφάλιση σίτισης,  ηλεκτρονική διαδικασία πρόσληψης κ.ά.).

 

Ετικέτες: 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχόλια (27)

 
Σωτήρης
02 Ιουλ 2019 16:50

@ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ
Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τους ΣΣ;
Η ΝΔ τι θα κάνει με τους ΣΕΕ;Θα τους καταργήσει, όπως καταργήθηκαν οι ΣΣ;
Και πώς θα προσλάβει τα νέα στελέχη; Με τι σύστημα; Και με ποια νομιμότητα;

 
Δον Κιχώτης
02 Ιουλ 2019 14:36

Δειγματικές διδασκαλίες;
Θυμάται κανείς τι είναι;...
Εγώ θυμάμαι τον αείμνηστο Χριστόφορο Μηλιώνη και άλλους, τόσο από την ΠΕ όσο και από τη ΔΕ, που δεν τον άφηναν οι συνδικαλιστές να μπει σε τάξη - στο τέλος της δεκαετίας του 1980 - γιατί ήθελε να επιτελέσει την αποστολή του!...
Δεν άντεξε τόση «Δημοκρατία» αυτός ο υπέροχος Δάσκαλος, παραιτήθηκε κι έφυγε. Απεταξάτω λοιπόν. Απεταξάτω!

 
ΣΤΡΙΠΙΚΛΟ
02 Ιουλ 2019 11:55

..... Αναβαθμίστηκαν ουσιαστικά τα Επαγγελματικά Λύκεια με νέα δομή και περιεχόμενο, ......

Από που προκύπτει αυτό; Μόνο στην εικονική πραγματικότητα γίνονται με γυαλιά τιραντάκια.

 
ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ
02 Ιουλ 2019 11:52

Το προηγούμενο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε: "θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των σχολικών συμβούλων και θα κάνουν δειγματικές διδασκαλίες". Οι ΣΣ καταργήθηκαν και δειγματικές διδασκαλίες δεν κάνει κανένας. Όσοι ως ΣΣ κάναμε (ως υψηλά καταρτισμένοι), φάγαμε "πόρτα" από τις "προοδευτικές" θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Απεταξάμην τον Σατανάν; Απεταξάτω.

 
Δρ_ΕΔΙΠ
01 Ιουλ 2019 18:02

Περιμένετε την αναβάθμιση τώρα, με τον Μητσοτάκη. Αύξηση των ωρών εργασίας, οπότε θα είναι σαν να διορίζει 10.000 και πλέον καθηγητες/δασκάλους. Συρρίκνωση (συμμάζεμα) των σχολείων εξοικονόμηση πάνω από 5000 δασκαλους/καθηγητές. Οπότε διορισμοί το 2100.
Καλή ψήφο!!!

 
πεζοπόρος
01 Ιουλ 2019 16:41

Αφήστε τουλάχιστον τα λατινικά. Δεν είναι πολύ αργά. Φέρτε τα πίσω.

 
εντολη
01 Ιουλ 2019 12:03

μαύρο στον..... και δαγκωτό

 
Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ
01 Ιουλ 2019 11:18

Αδικησατε και κοροϊδέψετε κατάφορα 3 χρονια τον κλάδο των Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ μη δίνοντας οπως υποσχόμασταν οπου στεκόσασταν και βρισκόσασταν ότι θα δώσετε αμεσα το δικαίωμα της εξέλιξης στη βαθμίδα του λέκτορα. Θα τιμωρηθείτε σκληρά που θυσιασατε τόσους ανθρώπους για ένα πουκάμισο αδειανό.

 
Αντίλογος
01 Ιουλ 2019 11:08

Όλα μαύρα θέλετε να τα βλέπετε. Ξεχνάτε ότι πριν λίγα χρόνια ήταν ανέκδοτο να βλέπαμε τα βιβλία και τους καθηγητές στις θέσεις τους το Σεπτέμβριο;

Υπήρχε εθνική χρηματοδότηση για έρευνα στα Πανεπιστήμια; Σήμερα τόσες προκηρύξεις ΕΛΙΔΕΚ, Ερευνώ-καινοτομώ, τις είδατε επί κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Ποιος μπορεί να πει ότι δεν αυξήθηκαν τα κονδύλια για την Παιδεία/Έρευνα και μάλιστα υπό αυτές τις συνθήκες;
Ξεκολλήστε επομένως... ο καθένας από σας που σχολιάζετε προτάσσετε το προσωπικό σας συμφέρον (γιατί τα ΤΕΙ έτσι, γιατί τα ΕΔΙΠ αλλιώς). Δυστυχώς δεν πάμε μπροστά έτσι...
Αυτό έχει σημασία και να σκεφτείτε τη δήλωση του Μητσοτάκη : "Διορισμοί εφόσον το επιτρέψουν τα δημιοσιονομικά".

 
oikoniki
01 Ιουλ 2019 10:40

Εγώ αυτό που ξέρω είναι......6 και σήμερα. Τέλος....επιτελους

 
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ...
01 Ιουλ 2019 10:22

Καλό είναι να μην ξεχνάμε...την επίταξη των εκπαιδευτικών το 2013 για να μην κάνουν απεργία...την ποινικοποίηση της προσωπικής ζωής του δημοσίου υπαλλήλου...τον ξαφνικό θάνατο των ειδικοτήτων ΕΠΑΛ του 2013 που μετά γέμισαν τα ιδιωτικά ΙΕΚ...και αντίστοιχα την ενίσχυση των ΕΠΑΛ με προσωπικό, δυνατότητες επαγγελματικές, την ίδρυση δομών για την εκπαίδευση, τις μοριοδοτήσεις παντού, τις μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικών που χρόνια τις περίμεναν (αιτήσεις απο το 2013)

 
Ισοτίμηση με εξετάσεις στους απόφοιτους των ΤΕΙ
01 Ιουλ 2019 07:14

Αναμένουμε η κυβέρνηση που θα εκλεχθεί τι θα κάνει με το ζήτημα μας.

 
Γεωργ.Πέτρος
01 Ιουλ 2019 07:05

Ασε μας ησυχους καλοκαιριάτικα ... και συ και ο Αρχιτέκτονας της καταστροφης μας Γαβρόγλου ,θα φάτε μαύρο δαγκωτο που θα το θυμάστε ...

Αιντε

 
MV
01 Ιουλ 2019 05:41

Η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών σε ποιο σημείο του προγράμματος είναι;

 
MEGA - Παράληψη ΣΥΡΙΖΑ
01 Ιουλ 2019 01:23

Επαγγελματικά δικαιώματα στα 5ετούς τμήματα μηχανικών-Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων : Δυτικής Αττικής και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Δεν αναφέρεται πουθενά στο παραπάνω πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς αποφοίτους των 2 αυτών Πανεπιστημίων. Έλεος πιά μισές δουλειές κάνετε κύριοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

 
καλαμαρά 2015
01 Ιουλ 2019 01:22

ωραίο το πρόγραμμα και δουλεμένο

 
τι καιρό
01 Ιουλ 2019 00:47

κάνει στον πλανήτη σας , κ.κ. του τσίριζα (και της νδούλας) ; α, και τι γεύση έχει το σανό, διότι εγώ είμαι αλλεργικός...

 
Tik tak
01 Ιουλ 2019 00:42

7 και σήμερα . Τα αφηγήματα σας σε 10 χρόνια ξανά

 
EEΠ με διδακτορικό
01 Ιουλ 2019 00:33

Για την αναβάθμιση του υπάρχοντος προσωπικού ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με πολλά προσόντα μούγγα στη στρούγγα πάλι εεε??? Μην ανησυχείς άχαστε θα μας δεις στην κάλπη...

 
Ερευνητής
01 Ιουλ 2019 00:03

Αγνοώντας τις διάφορες ασυναρτησίες που αναφέρουν, οφείλω να ομολογήσω πως η πατέντα του ΕΛΙΔΕΚ είναι άνευ προηγούμενου.

 
Καμία σχέση με την αλήθεια
30 Ιουν 2019 23:59

Προσπαθήσατε να δημιουργήσετε ένα απολύτως κομματικά ελεγχόμενο κράτος. Ότι χειρότερο έχει περάσει.

 
δεπ
30 Ιουν 2019 23:58

φυγετε καταστρεψατε τα παντα...

 
Συμβασιούχοι
30 Ιουν 2019 23:48

Για τους συμβασιούχους των ΑΕΙ έχετε να πείτε κάτι? Αναγνωρίσατε το πρόβλημα και δώσατε υπόσχεση για λύσεις πριν 1,5 χρόνο. Μέχρι τώρα τίποτα!!!

 
2020
30 Ιουν 2019 23:42

το ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης ξεχάσατε..

 
Θανασης
30 Ιουν 2019 23:09

Και τις πιστώσεις που γλιτώσαμε από τις μετατάξεις μέσω ΕΣΚ να γράφετε παιδιά, τεράστιο έργο και μεγάλη προσφορά στην Παιδεία. Μετατάξεις μόνο για τα δικά μας παιδιά, για τους άλλους τίθεται θέμα πλήρωσης πιστώσεων.

 
Απλός πολιτης
30 Ιουν 2019 22:42

Αναβαθμίστηκαν τα επαγγελματικά λύκεια? ??ωραια πολύ καλά κάνατε! !!Την μοναδική Σχολή στην Ελλάδα που βγάζει καθηγητές και ταυτόχρονα μηχανικούς. Στα επαλ Με 5χρονια σπουδων!!!!!!γιατί δεν την αναβαθμισατε πρώτη από όλα τα τει.γιατι δεν προλαβατε ???και αντίθετα την αφήσατε μοναδικη εξαίρεση εκτός παδα Εκτός ΠΕ????Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν και να δίνουμε και τις εξηγήσεις που πρέπει.αγαπητοί μου!!!!!

 
6 και σήμερα και απέρχεστε
30 Ιουν 2019 22:37

Αυτά που λέτε ότι ΘΑ (κάτι μου θυμίζει) κάνετε γιατί δεν τα κάνατε τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσατε;Να θυμηθώ τις αντισυνταγματικές ψηφοφορίες;Τις αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν πολλούς νόμους σας και επιλογών στελεχών αντισυνταγματικούς;Το μπάχαλο στα ΑΕΙ με το μοναδικό στον κόσμο άσυλο σας που μόνο τους παραβάτες προστατεύει;Το παρεμπόριο στις σχολές;Την διαπόμπευση και απειλές σε καθηγητές;Αν τα γράψω όλα θα μας πιάσουν οι επόμενες εκλογές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ