Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αποφάσεις: Πενταετή 7 τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου και 3 του Μεσογειακού

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Δημοσίευση: 02/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στις 27 Ιουνίου  (σ.σ. Δημοσιεύτηκαν  σε ΦΕΚ), ορίζονται πενταετή :

Α. Τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος: α) Μηχανολόγων Μηχανικών, β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών.

Β. Τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού: α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019
(Α ́70).

β. Των άρθρων 1, 2 και 6 του ν. 4610/2019 (Α ́70).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α ́210) καθώς και του π.δ. 18/ 2018 (Α ́31),

ε. Της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́2168).

2. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρίαση αριθμ. 2/19.06.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανι- κών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμημάτων.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/323/103267/Β1/27.06.2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 778.041,21 ευρώ κατ  ́ έτος. Η εν λόγω δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον έτος (2019) και θα αντιμετωπιστεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Μηχανολόγων Μηχανικών, β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 ( Α ́70).

β. Των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4610/2019 (Α ́70). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο- ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α ́210) καθώς και του π.δ. 18/ 2018 (Α ́31).

ε) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́2168).

2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση αριθμ. 3/30.05.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμημάτων.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/288/91972/Β1/07.06.2019 καθώς και την αριθμ.Φ1/Γ/324/103287/Β1/27-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται σε 478.000 ευρώ περί- που σε ετήσια βάση (159.000 ευρώ ο μέσος όρος ετήσιας δαπάνης ανά Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βάσει απολογιστικών στοιχείων του Ιδρύματος του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων x 3 Τμήματα = 478.000 ευρώ), δεδομένου ότι με την αύξηση των ετών φοίτησης από τέσσερα (4) σε πέντε (5) και 10 εξάμηνα των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών (σύνολο 3 Τμήματα) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα προκληθούν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σίτιση και στέγαση φοιτητών που θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλλά και τις αυξήσεις κόστους του εκπαιδευτικού υλικού και των λοιπών λειτουργικών δαπανών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Οι επιπλέον δα- πάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από πόρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Σχόλια (20)

 
SOS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
01 Ιουλ 2019 23:45

Με τα επαγγελματικά δικαιώματα των συγκεκριμένων σχολών που έγιναν 5ετή τι γίνεται;

 
άπαιχτος λέμε
02 Ιουλ 2019 01:11

Ο άνθρωπος που έβαλε την ταφόπλακα στον κλάδο των μηχανικών, μία άλλοτε ακμάζουσα επαγγελματική ομάδα που έχαιρε κοινωνικής αναγνώρισης για την προσπάθεια και τις ικανότητες της. Αφού έλυσε την εξίσωση 5 = 10 = 15 = 20, πλέον στην χρεοκοπημένη Ελλάδα ένας στους πέντε φοιτητές θα σπουδάζει μηχανικός.

 
ΧΨ
02 Ιουλ 2019 03:07

Μεχρι τις εκλογες ( 5 μερες εμειναν ) προλαβαινει να τους δωσει και Ιntegrated master. Αφου ειναι πενταετη τμηματα ?

 
αποψη
02 Ιουλ 2019 08:13

...στα υπόλοιπα τμήματα π.χ. Σχολή Μηχανικών (Πάτρα) του ΠΑΠΕΛ οι φοιτητές είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού;;;
... και μην ακούσουμε δικαιολογίες του τύπου ότι θεωρούνται καλύτερα....μπλα...μπλα..μπλα...
η αναβάθμιση των ΑΤΕΙ πρέπει να είναι για όλους οι ίδιες.....

 
Ερωτηματα
02 Ιουλ 2019 09:11

κατα τ αλλα δεν προλαβενε να τακτοποιησει το θεμα της ΑΣΠΑΙΤΕ.Χαρηκαμε για την γνωριμια......αντε γεια.

 
Αντιστοίχιση πολυτεχνικών σχολών;;;
02 Ιουλ 2019 09:26

Συγνώμη τα παιδιά μας που μπήκαν πέρσι θα φορτωθούν ένα ακόμα χρόνο χωρίς να έχουν αντιστοιχηθεί με πολυτεχνικές σχολές ( που όπως φαίνεται δεν θα προχωρήσει) και χωρίς να έχουν σαφή επαγγελματικά δικαιώματα που αρμόζουν στις σπουδές τους;
Τουλάχιστον για τους περσινούς και μετά φοιτητές να ληφθεί μέριμνα για το θέμα αυτό διότι επηρεάζει όλη τους την σταδιοδρομία .

 
Εκπαιδευτικός
02 Ιουλ 2019 09:51

Χαχαχαχα
Αυτός είναι ικανός να εκδώσει υπουργική απόφαση ακόμα και τη μέρα των εκλογών!!!

 
ΠΑΠΑΣ
02 Ιουλ 2019 10:43

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ. ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΕΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΑ ΜΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ Α.Ε.Ι. ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ .......ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.......ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ. ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΙ ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ.....ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ .....ΑΛΛΑΞΑΝ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ . ΔΥΣΤΥΧΩΣ.......ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΩΣ........

 
Περαστικά .....
02 Ιουλ 2019 11:05

σε όλους όσοι πίστεψαν ότι ο Γαβρόγλου θα έκανε πραγματικότητα το όνειρο τους, δηλαδή να εξαφανίσει τα ΤΕΙ (τους πτυχιούχους σε ένα βαθμό το κατάφερε)
ώστε η κατανομή της πίτας των έργων να μείνει ίδια. Τώρα με νέες Πολυτεχνικές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια αναδιανομή της πίτας και αποσυμπίεση των βάσεων!

 
@Αντιστοίχιση πολυτεχνικών σχολών;;
02 Ιουλ 2019 11:18

Ολοι οι φοιτητες που εισηχθηκαν πριν τις αλλαγες(οπως τα παιδια που μπηκαν περσι που λετε)θα ακολουθησουν το δικο τους προγραμμα σπουδων,δηλαδη 4 χρονια.Οταν τελειωσουν,θα τους δοθει η επιλογη να συνεχισουν αλλα δεν ειναι τιποτα υποχρεωτικο.

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑ
02 Ιουλ 2019 11:58

Για τους φοιτητές των Σχολών Μηχανικών [ΜΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ]

Και 5 χρόνια σπουδές και μετά την αποφοίτησή σας στην ΕΕΤΕΜ !!!!
Ξινή η πορτοκαλάδα που σας κέρασε ο κ. Γαβρόγλου πριν να φύγει!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
@ @Αντιστοιχηση πολυτεχνικών σχολών;;
02 Ιουλ 2019 11:58

Τα παιδιά που εισήχθηκαν πέρυσι υποχρεωτικά πλέον ακολουθούν τα 5ετη προγράμματα σπουδών. Δεν τους δίνεται καμία επιλογή στο πέρας των σπουδών αφού από Σεπτέμβριο καταργούνται τα 4ετη προγράμματα και είναι σε εφαρμογή τα πενταετή.
Παρακαλώ μην λέτε κάτι που δεν ισχύει και μπερδεύετε τον κόσμο.

 
@Γιάνης
02 Ιουλ 2019 12:11

Δεν είναι προφανές οτι το πολύ σε 3-5 χρόνια δεν θα υπάρχουν τα περισσότερα νέα τμήματα?.Πόση χρηματοδότηση και υποδομές χρειάζονται για να λειτουργήσουν? μη ξεχνάτε οτι θα ξεκινήσουν και τα ιδιωτικά.
Και φυσικά τα διετή. Θα συγχωνευτούν και θα εξαφανιστούν.
Ήταν το πρώτο βήμα για συγχωνεύσεις.
θέλει μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του Μηχανο/κού

 
@ @ @Αντιστοίχηση πολυτεχνικών σχολών;
02 Ιουλ 2019 14:15

Τα παιδιά που εισήχθησαν πέρυσι ακολουθούν τον δικό τους κύκλο σπουδών. Από Οκτώβριο δεν θα υπάρχουν εισακτέοι στους παλιούς κύκλους σπουδών (4ετής) αλλά μόνο στους νέους κύκλους σπουδών (5ετής). Οι 4ετής κύκλοι χρειάζονται ακόμη 3 έτη σπουδών για να κλείσουν. Παράλληλα θα υλοποιούνται και οι δύο κύκλοι σπουδών.
Άρα καλά το θέσατε, "Παρακαλώ μην λέτε κάτι που δεν ισχύει και μπερδεύετε τον κόσμο".

 
Αργύρης Π.
02 Ιουλ 2019 14:40

@ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑ
Αγαπητέ η ΕΕΤΕΜ είχε δηλώσει πως θα εγγράφει τους απόφοιτους του πανεπιστημίου δυτικής αττικής καθώς τα έτη σπουδών είναι τέσσερα και τα ECTS 240. Αυτό πλέον δεν ισχύει καθώς τα έτη σπουδών είναι πέντε και τα ECTS 300 καμία σχέση. Να τονιστεί ότι η πενταετία είναι το πρώτο βήμα του νόμου καθώς το δεύτερο βήμα είναι αντιστοίχιση με πολυτεχνική. Βέβαια παλιά ακούγαμε για πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών τώρα ακούμε για ανούσιο πέμπτο έτος κάτι είναι και αυτό.

 
γονέας φοιτητή ΔΙΠΑΕ
02 Ιουλ 2019 19:40

κ. Υπουργέ προστέθηκε ένα επιπλέον ακαδημαικό έτος για τα παιδιά μας στην σχολή Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, χαιρόμαστε για την αναβάθμιση των σπουδών των παιδιών μας, περιμένουμε αναλυτικά την ενημέρωση για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, τα επαγγελματικα δικαιωματα, κλπ
Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν δωρεάν τμήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για τους φοιτητές, σε επίπεδο proficiency, για όσα παιδιά τουλάχιστον που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά στα φροντιστήρια. Καλό Καλοκαίρι

 
xψζ
03 Ιουλ 2019 12:20

H AΣΠΑΙΤΕ με 5 έτη σπουδών και υψηλότερες βάσεις εισαγωγής από αρκετά πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστήμια παρέμεινε στάσιμη και δεν μετεξελίχθηκε στον ενιαίο χάρτη των ΑΕΙ ως Παιδαγωγικό και Τεχνικό Πανεπιστήμιο

 
Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης
03 Ιουλ 2019 13:55

Τα τμήματα α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (λειτουργία από το 1990 ως Ηλεκτρονικών Μηχανικών, μετονομασία το 2016) και β) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (λειτουργία από το 1984, οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού από το 2014) ιδρύθηκαν στα Χανιά, ενταγμένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Επίσης, το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1995 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1997-1998.

Τέλος, το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Πληροφορική) λειτουργεί από το 1984, όντας το δεύτερο Τμήμα Yπολογιστών/Πληροφορικής στην Ελλάδα. Ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.

https://www.esos.gr/arthra/63305/prytanis-pan-kritis-lene-synehos-psemata

Δεν υπάρχει κανένα νόημα στη δημιουργία άλλων τριών παρεμφερών τμημάτων στην Κρήτη, ως μετεξέλιξη των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης.

 
Αντιστοίχιση πολυτεχνικών σχολών;;;
03 Ιουλ 2019 23:48

Εννοείται ότι υποχρεωτικά θα προχωρήσουν τα παιδιά μας σε πενταετή προγράμματα σπουδών.
Το θέμα είναι η αντιστοίχιση των τμημάτων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων πτυχιούχων.
Από ότι ακούγεται η νέα κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε ορισμό επιτροπής για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω.
Μήπως πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο να κινηθούμε δικαστικά;;;
Μην έχουν τα παιδιά μας την τύχη των μηχανικών ΤΕΙ.
Είναι κρίμα να σπουδάσουν 5 χρόνια χωρίς συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Μην τσακώνεστε και προσπαθείτε να οργανωθέιτε.
Παραπληροφορούν τα παιδιά για πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και πράσινα άλογα.
Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η αντιστοίχιση και τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Και να θυμάστε ότι θα μας παρασύρουν οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ που βρήκαν εκεί τα παιδιά μας.
Δεν μπορεί να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ από τους φοιτητές ΤΕΙ σε διαδικασίες λήψης τους διπλώματος του ΠΑΔΑ.
Νομικός που γνωρίζει το θέμα μου είπε πως πρέπει οπωσδήποτε να διαχωριστούμε από τους πρώην ΤΕΙ.

 
@Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης
04 Ιουλ 2019 10:18

To HMMY του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει εξαίρετο επιστημονικό προσωπικό σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής. Δώστε τους μόνο λίγο χρόνο, τίποτα άλλο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.