Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Κολλέγια: Η νέα απόφαση για την αναγνώριση των πτυχίων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- Τα υποδείγματα των αναγνωρίσεων των πτυχίων
Δημοσίευση: 04/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα απόφαση  για την επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η οποία ορίζει τα εξής:

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II).

2. Για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) απαιτούνται:

α) ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα,

β) βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το δηλωθέν Εθνικό Σημείο Επαφής για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa. eu/growth/sin gle-market/services/free-moveme nt- professionals_en ή άλλη αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους) ότι ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, ή

γ) βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

δ) απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος,

ε) έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,

στ) παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010.

3. Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

4. Η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά .

5. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης του ολοκληρωμένου φακέλου της αίτησης, εκδίδει βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είτε για την δυνατότητα πρόσβασης σε όμοιο επάγγελμα στην ημεδαπή είτε για την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα με την οποία βεβαιώνει ότι ο τίτλος σπουδών που φέρει ο ενδιαφερόμενος προσφέρει είτε τη δυνατότητα εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη χώρα κτήσης, είτε την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 51/2017, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας.

7. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

8. Μετά την έκδοση της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο ενδιαφερόμενος μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, να ασκεί το οικείο επάγγελμα, αφού η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή η αρμόδια διοικητική αρχή ελέγξει τον φάκελό του και χωρίς καθυ- στέρηση αποφασίσει για την εγγραφή του στα οικεία Μητρώα και εκδώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΣΑΕΠ μπορεί να ανακληθεί και να κατατεθεί εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μετά την υποβολή των αναφερόμενων στην παρ. 2 εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4610/2019. Δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή παραβόλου μόνο σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει εξεταστεί ακόμα από το ΣΑΕΠ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

1.Απόδειξη Ιθαγένειας:

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου

2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του κράτους προέλευσης.

5. Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

6.Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:

Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.

7. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

1.Απόδειξη Ιθαγένειας:

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου

2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα

3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του κράτους προέλευσης.

Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:

Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.

5. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.


ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

1.Απόδειξη Ιθαγένειας:

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου

2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα

3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

4.Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του κράτους προέλευσης.

Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:

Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.

5. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Σχόλια (21)

 
KONSTANTINA DIM.
11 Οκτ 2019 11:30

Σχεδόν 4 χρονιά μου πηρε για να κάνω αναγνώριση στον ΣΑΕΠ το πτυχίο μου από το 2013 ( το είχα πάρει από το 2001)... το θέμα είναι ότι μας το αναγνωρίζουν ενώ είναι 4 ετες με βαθμό 5 ακόμη και άριστα που το πήραμε και κατά δεύτερον και μείζονα λόγο δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μεταπτυχιακό σε ελληνικό πανεπιστήμιο ... δράμα

 
Ανδρέας Φιλιπόπουλος
03 Σεπ 2019 19:23

Μετά από 4,5 χρόνια γραφειοκρατίας και αριστερής ιδεοληψίας και αφού έθαψαν την υπηρεσία στα αζήτητα, πέταξαν το μπαλάκι σε νεότευκτη υπηρεσία που υπάρχει μόνο στο ΦΕΚ για να ξεπλύνουν τον διασυρμό που έχει υποστεί η χώρα στην ΕΕ η οποία έστειλε τελεσίγραφο για την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας 2005/36/ΕΚ, έχοντας γράψει στα παλαιότερα των σανδαλιών τους και το προεδρικό διάταγμα 38 του 2010 της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αριστερή δημοκρατία !

 
Γιώργος Γ.
03 Αυγ 2019 02:00

Μια χαρά λοιπόν. Καμία ισχύει στο δημόσιο η βεβαίωση επαγγελματικών προσόντων που θα χορηγεί το ΑΤΕΕΝ. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Ας ενεργοποιηθούν και οι ενδιαφερόμενοι (φορείς) πριν είναι πολύ αργά. Το ΣΑΕΠ καταργήθηκε. Για όσους κάνετε εγγραφή σε προγράμματα που περνούσαν ΣΑΕΠ (νυν ΑΤΕΕΝ), να ξέρετε ότι με το πτυχίο- μεταπτυχιακό σας ΑΣΕΠ και Δημόσιο δεν βλέπετε. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κοροϊδία με το ΑΤΕΕΝ.

 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Β.
12 Ιουλ 2019 16:24

Παιδιά, έχω κάνει αίτηση τον Αύγουστο του 2016 ,και απο ότι διαβάζω έχουν εξεταστεί,έχουν σταλεί απαντήσεις αυτής της περιόδου αιτήσεων σε εσας; ευχαριστώ.

 
Σπύρος
10 Ιουλ 2019 10:11

Πρέπει όλοι να καταλάβετε κάτι αν δεν αλλάξει άμεσα ο νέος νόμος έχει καταργηθεί η επαγγελματική ισοδυναμία για μεταπτυχιακά-διδακτορικά. Θα αλλάξει όμως πιστεύω σύντομα. Το μόνο που έμεινε είναι οι αιτήσεις στο ΣΑΕΠ για προπτυχιακό επίπεδο μέχρι το 2022.

 
Χριστινα
09 Ιουλ 2019 18:49

Έχεις κανεις ιδέα σε ποιο μήνα του 2017 βρίσκονται;Πραγματικά είμαστε Μπανανία,χάνω επίδομα μεταπτυχιακού 50 ευρώ το μήνα γιατί δεν μου το έχουν αναγνωρίσει!

 
Μαίρη
08 Ιουλ 2019 22:00

Για το επαγγέλμα του δικηγόρου τι ισχύει;; Δεν σηκώνει κανένας το τηλέφωνο. Υπάρχει κάποιος που να έχει απευθύνει;;

 
Σπύρος
08 Ιουλ 2019 17:26

@Κατερίνα
Αυτό είναι ο νέος νόμος που καταργεί την επαγγελματική ισοδυναμία. Ουσιαστικά καταργεί αναγνώριση μεταπτυχιακών, διδακτορικών! Κατάργησαν δηλαδή το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις αποφάσεις του ΣτΕ και την 276/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Αυτό θα τελειώσει τις επόμενες μέρες το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο. Μιλάμε για νόμο αντισυνταγματικό που κοροϊδεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταργεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που έτσι κι αλλιώς υπερτερεί του Εθνικού.

 
Apostolos
05 Ιουλ 2019 17:30

@ LG

αυτό δεν έχει αλλάξει διότι η ισοδυναμία δεν περιέχει βαθμολογία. Επίσης άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι ορισμένες προκυρήξεις (πχ η πρόσφατη προκύρηξη για θέσεις εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση) δεν δέχονται επαγγελματική ισοδυναμία αλλά μόνο αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.

 
LG
05 Ιουλ 2019 16:46

Με την βαθμολογική αντιστοιχία τι γίνεται;Θα εξακολουθούν να λαμβάνουν οι τίτλοι αυτοί το κατώτερο 5;

 
Anastasia
05 Ιουλ 2019 13:34

& για να καταλάβω γιατί την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ του ως ΥΠΟΥΡΓΟΣ αποφάσισε να το κάνει αυτό;

Με λίγα λόγια, στους πτυχιούχους (εξωτερικού - κολεγίων) που το πτυχίο τους / επάγγελμα, είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα τους δίνει μια "βεβαίωση" που με αυτήν γράφονται στον αντίστοιχο σύλλογο ενώ καταργεί τους αιτούντες Επαγγελματικής Ισοδυναμίας και μη νομοθετημένων επαγγελμάτων π.χ. Πληροφορικής;

 
Kατερινα
05 Ιουλ 2019 12:07

μπορεί κάποιος να με ενημερώσει αν μπορώ να καταθέσω για μεταπτυχιακό και τι πρέπει να επισυνάψω γιατί πήρα τηλέφωνο και μου είπαν οτι δεν μπορώ να στείλω κάτι για επαγγελματικη αναγνωριση μεταπτυχιακού.

 
Apostolos
05 Ιουλ 2019 10:00

@Ηλίας

Αν θυμάμαι καλά σύμφωνα με το νόμο δεν αλλάζει τίποτα γι'αυτούς που ήδη έχουν κάνει αίτηση στον ΣΑΕΠ. Θα εξεταστούν κανονικά όπως και πριν. Και μάλιστα, μετά από τις πιέσεις των κολλεγίων δόθηκε παράταση μέχρι 30.10.2022 να γίνονται δεκτές αιτήσεις στον ΣΑΕΠ.

Άρθρο 99
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄
1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι αιτήσεις που πρόκειται να κατατεθούν έως τις 30.10.2022 από μελλοντικούς αποφοίτους, οι οποίοι φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις. Η ανωτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.03.2020 για τις εκκρεμείς αιτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες το αργότερο έως τις 31.12.2022.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν..

3. Όσοι επιθυμούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/ 2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και να καταθέσουν νέα.

 
Προς Ηλία
05 Ιουλ 2019 09:58

Όχι και πάλι όχι! Αν το κόψεις την πάτησες, συνέχισε τη διαδικασία κανονικά μια που θέλουν να τελειώνουν με το ΣΑΕΠ για να λειτουργήσει το νέο μόρφωμα που δημιουργεί προβλήματα.

 
Ηλίας
05 Ιουλ 2019 09:04

Να ρωτήσω αν κάποιος ξέρει ή κατάλαβε κάτι περισσότερο...

Για τις εκκρεμής αιτήσεις στο ΣΑΕΠ από όλους εμάς που περιμένουμε και έχουμε καταθέσει τα προηγούμενα χρόνια και αιτούμαστε αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ, τι γίνεται; Έως χθες ξέραμε ότι θα μας δει το ΣΑΕΠ... Τώρα αλλάζει αυτό και πάμε ΑΤΕΕΝ? Θα πρέπει να πάρουμε πίσω φάκελο, να συμπληρώσουμε δικαιολογητικά και να καταθέσουμε εκ νέου;

 
μαζι με τα ψευδοδικαιωματα λυκειου
05 Ιουλ 2019 08:41

τελευταία ημέρα σου αινσταιν...τα ΙΕΚ σε χαιρετούν

 
Σάκης
05 Ιουλ 2019 08:21

Τεράστιο σκάνδαλο να υπογράφει τέτοιες αποφάσεις 1,2 ημέρες πριν τις εκλογές! Για αυτό ορίζονται οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις αλλά τι να λέμε τώρα, εδώ έχουν γίνει άλλα και άλλα.

 
Apostolos
05 Ιουλ 2019 07:22

Τελευταία απόφαση? Θα έχει διάρκεια 0 ημερες αφού αύριο είναι Σάββατο και την Δευτέρα ο Υπουργός θα είναι σπίτι του. Αντί να μειώνει την γραφειοκρατία την αυξάνει για να προκαλέσει πρόβλημα σε αυτούς που έχουν ξένα πτυχία.

 
Ν.Περικλής
05 Ιουλ 2019 07:11

Τυχερε... σημερα ειναι η τελευταία σου μέρα

Πόση ανακούφηση νιώθω .... σε ευχαριστώ θεέ μου ,τα βασανα μας τελειωσαν...

 
Nikos
05 Ιουλ 2019 03:58

Τελικά δεν έχετε ιερό και όσιο. Καμία αναφορά στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα που ανήκουν σε συλλόγους που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου και αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο των αιτήσεων. Το ΑΤΕΕΝ δεν έχει καμία αρμοδιότητα για αυτά τα επαγγέλματα και παραπέμπει τους αποφοίτους αυτών κατευθείαν στους συλλόγους προς αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

 
Δημήτρης
05 Ιουλ 2019 00:59

Ωραίοι....δαίδαλος εγγράφων και 100 ευρώ για να ...εφαρμόσει το κράτος την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως οφείλει. Χειροκρότημα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.