Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος ΑΠΘ κατά Κ. Γαβρόγλου για τις αντιστοιχίες τμημάτων και κατανομή μελών ΔΕΠ

Η ανάπτυξη των νέων Τμημάτων δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των ήδη λειτουργούντων.
Δημοσίευση: 05/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2996/4-7-2019, συζήτησε μια σειρά πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και διαπιστώνει ότι αυτές θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή και ποιοτική λειτουργία του Αριστοτελείου.

Το ισχύον, ιδιαίτερα «χαλαρό» σύστημα μετεγγραφών και η προσθήκη ειδικών κατηγοριών εισακτέων οδηγούν σε σημαντική αύξηση των εγγεγραμμένων φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία σε ορισμένα Τμήματα έφτασε το 2018 στον διπλασιασμό των εισακτέων. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον με τη μαζική μετακίνηση φοιτητών προς τα κεντρικά Πανεπιστήμια από τα περιφερειακά νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ.

Η Σύγκλητος διαπιστώνει ότι η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Παιδείας που καθορίζει τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των ΑΕΙ για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σε πολλές περιπτώσεις αντιστοιχίζει με Τμήματα του ΑΠΘ έναν μεγάλο αριθμό νέων Τμημάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ. Πολλά από αυτά τα Τμήματα είτε δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και διδακτικό προσωπικό είτε προέκυψαν από τη μετονομασία υπάρχοντος Τμήματος ΤΕΙ χωρίς καμμιά ουσιαστική ακαδημαϊκή διαδικασία.

Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος με λύπη διαπιστώνει ότι η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή 500 νέων θέσεων ΔΕΠ σε ΑΕΙ αγνοεί την ομόφωνη πρόταση της πρόσφατης Συνόδου Πρυτάνεων και αδικεί κατάφωρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε προηγούμενη κατανομή 500 θέσεων το 2016, που συμπεριελάμβανε όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, το Αριστοτέλειο έλαβε 67 θέσεις, ενώ σήμερα παίρνει μόνο 45, παρά τις συγχωνεύσεις και με λιγότερα ΑΕΙ στη χώρα.

Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η ανάπτυξη των νέων Τμημάτων δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των ήδη λειτουργούντων. Το ΑΠΘ χάνει κάθε χρόνο περίπου 100 Καθηγητές λόγω συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα, τα τελευταία 10 χρόνια να έχει μειωθεί ο αριθμός των διδασκόντων από 2.300 στους 1.740, ενώ ο αριθμός των φοιτητών συνεχίζει να αυξάνει.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η διάκριση εις βάρος του Αριστοτελείου δεν οφείλεται στον προβληματισμό που έχουμε εκφράσει για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάργηση-πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ζητά:
•  Την αλλαγή του ισχύοντος ελαστικού συστήματος μετεγγραφών και τον καθορισμό άνω ορίου 15% στο ποσοστό επί των εισακτέων ανά Τμήμα, για τις μετεγγραφές, ώστε να αποφευχθεί η μαζική μετακίνηση φοιτητών από τα περιφερειακά νέα Τμήματα προς τα κεντρικά Πανεπιστήμια λόγω της δημιουργίας πολλών νέων ομοειδών Τμημάτων.

•  Την επανεξέταση της κατανομής των 500 θέσεων Καθηγητών σε ΑΕΙ, προς την κατεύθυνση της πρότασης της Συνόδου Πρυτάνεων.

Η Σύγκλητος υπενθυμίζει την πάγια θέση της ότι ο αριθμός των εισακτέων πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, με βάση σαφή, τεκμηριωμένα και ορθολογικά κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και λειτουργικές δυνατότητες των Πανεπιστημίων, με σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους.

H διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η άσκηση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής με μοχλό τις μετεγγραφές των φοιτητών/τριών μπορεί να συνεισφέρει στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου και να αποσκοπεί στην ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου, θα πρέπει όμως να συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη ενίσχυση των δημόσιων Πανεπιστημίων με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και υποδομές για να ανταποκριθούν στο πρόσθετο έργο που τους επιβάλλεται, διαφορετικά αυτά οδηγούνται νομοτελειακά σε παροχή ποιοτικά υποβαθμισμένης εκπαίδευσης.

Η Σύγκλητος υπογραμμίζει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για το θέμα των μετεγγραφών, με στόχο τη διασφάλιση της αρτιότερης υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα του ΑΠΘ.

Σχόλια (4)

 
Μετεγγραφές
06 Ιουλ 2019 19:42

Με όριο 10% στα τμήματα προέλευσης, να μην "αδειάζουν" οι περιφερειακές σχολές.

Φυσικά, πρέπει να μειωθούν τα τμήματα ώστε να μην έχουμε φοιτητές πολλαπλών ταχυτήτων. Να κρατήσουμε 10-12 ΑΕΙ που να είναι ισχυρά με βάση τα διεθνή πρότυπα (όπως εστίες, ερευνητικές υποδομές, θέσεις διδασκόντων και υποτροφίες για ΥΔ)

 
Αρθούρος
06 Ιουλ 2019 14:33

Προς πολύ σωστά@Συμφωνώ με την άποψή σας ότι ο θεσμός των μετεγγραφών καταστρατηγεί την ισότητα ευκαιριών που παρέχονται στους νέους μας.Όμως αυτό το αντισυνταγματικό που χρησιμοποιείτε είναι μία έκφραση που φορέθηκε πολύ τελευταία,ειδικά μετά από τις καταθλιπτικές εκδηλώσεις της πλατείας των αγανακτισμένων.Ο κάθε Έλληνας τείνει να θεωρεί αντισυνταγματικό,ό,τι δεν τον διευκολύνει,γι'αυτό και το Σύνταγμα,αν και είναι διατυπωμένο αφηρημένα,το έχουν κάνει "σουρωτήρι" στις ερμηνευτικές διατάξεις,εξαιρέσεις,εγκυκλίους κλπ.
Όσο αφορά όμως τη δεύτερη άποψή σας που είναι απαξιωτική γιά τα τμήματα πρώην ΤΕΙ της επαρχίας,εγώ θα ενισχύσω τη θέση σας,αφαιρώντας όμως τη ρατσιστική χροιά γι'αυτά τα τμήματα.Όπως όλοι γνωρίζουμε,όταν αναβαθμίστηκαν αυτά τα τμήματα σε ΑΕΙ και μάλιστα μερικά απ'αυτά σε πενταετή τμήματα ΑΕΙ,αυτό έγινε στη βάση της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους,είτε σπουδάζουν σε ανώτερες είτε σε κατώτερες σχολές,γιατί όλες έγιναν ίδιες.Όταν ισχύσουν οι μετεγγραφές,οι οποίες γίνονται κυρίως προς τα ΑΕΙ του κέντρου,κάποιοι ενώ εξισώθηκαν οι ευκαιρίες τους γιά πολύ καλές σπουδές με εκείνους που είχαν τα οικονομικά μέσα,προηγούνται πάλι στις ευκαιρίες,έναντι εκείνων,αλλά κι έναντι όλων των άλλων που κουράστηκαν κι έγραψαν στις εξετάσεις.Αυτό κι αν αποτελεί μεσσιανική αντίληψη γιά τον κυρίαρχο ρόλο των τάχα αδικημένων παιδιών των εργατών,των άνεργων και των μη προνομιούχων.Μία πολιτική μίσους,ενάντια σε κείνους που εργάζονται,που κουράζονται και πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι,τηρώντας τους νόμους του κράτους.Και γι'αυτό αυτή η άποψη θα καταδικαστεί στις εκλογές.
Όμως,υπάρχει και μία άλλη διάσταση.Μπροστά στη σπουδή τους να μην αδικηθούν τάχα οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι,οι οποίοι θα έχουν τα όχι ευκαταφρόνητα φοιτητικά δικαιώματα,αλλά θα κατοικούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,παραβλέπουν ότι έτσι αδικείται και ξεχνιέται η επαρχία και μάλιστα οι ακριτικές της περιοχές.Εδώ ναι,είναι αντισυνταγματικές οι μετεγγραφές,γιατί πραγματικά αδικούνται στο συγκεκριμένο θέμα οι κάτοικοί τους,οι φοιτητές τους, η οικονομία της κάθε ακριτικής περιοχής.Και τα συγκεκριμένα τμήματα,αντί να στηριχθούν, υποβαθμίζονται όχι μόνο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση,αλλά και σιωπηρά από την αντιπολίτευση κι από όλα τα κόμματα,ανεξάρτητα από ποσοστά που έχουν.Άρα,λοιπόν,δε φταίνε τα τμήματα που λέτε ότι είναι πρώην ΤΕΙ,αλλά η ίδια η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα που συναινεί γιατί πρόκειται και γιά τα δικά τους παιδιά,που δε στηρίζει τα τμήματα,τα οποία,χωρίς φοιτητές θα οδηγηθούν στο κλείσιμο. Δυστυχώς,κανένα κόμμα δεν έχει πάρει θέση στο συγκεκριμένο θέμα.Εγώ πάντως,προτείνω να μην ισχύουν άλλες μετεγγραφές, εκτός από εκείνες που γίνονται λόγω φοιτητή αδερφού και μάλιστα να ισχύουν μόνο γιά τους τρίτεκνους και πάνω γονείς,όπως ήταν και παλιότερα.
Η δε αντιστοιχία μεταξύ των τμημάτων να αφορά μόνο τα μέλη ΔΕΠ,ΕΔΠ,κλπ.,η οποία πρέπει να είναι και η μόνη αποδεκτή λογικά,επειδή ούτε τα νέα τμήματα δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει κανονικά με όλο τους το πρόγραμμα και το προσωπικό,ούτε κι αυτά που θεωρούνται ως παλιότερα και ιδρύθηκαν από το 1990 και μετά,έχουν αναπτυχθεί τόσο,ώστε να θεωρούνται αυτόνομες παραγωγές και προαγωγές της επιστήμης.

 
Πολύ σωστά
05 Ιουλ 2019 23:04

Οι μετεγγραφές είναι αντισυνταγματικές και καταλύουν τον θεσμό των πανελληνίων. Ουσιαστικά ένας "πονηρός" μπορεί να γράψει 5 και να περάσει σε ένα πρώην ΤΕΙ της επαρχίας και να μετεγγραφεί στις πολυτεχνικές σχολές του ΑΠΘ με βάση εισαγωγής 17 και 18. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει τεράστιο συνωστισμό δεδομένου του πλήθους των νέων τμημάτων.

 
Τ.Τ.
05 Ιουλ 2019 19:00

Φυσικά η Σύγκλητος του ΑΠΘ ΔΕΝ ζητά:
Αύξηση του διδακτικού ωραρίου των μελών ΔΕΠ από 6 ώρες την εβδομάδα στο επίπεδο του διδακτικού ωραρίου, έστω, του καθηγητή Α Βαθμίδας πρώην ΑΤΕΙ (10 ώρες την εβδομάδα).
Υπομονή, ο Μητσοτάκης έρχεται…

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.