Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ενωση Ελλήνων Ερευνητών : Έρευνα και Ανώτατη Εκπαίδευση: το απροσδόκητο διαζύγιο υπονομεύει την Ανάπτυξη!!

Δημοσίευση: 10/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η διεθνής και η Ευρωπαϊκή πρακτική, που ακολουθείται επί δεκαετίες από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρωσία (*) και πολλές άλλες, έχει αποδείξει ότι ο τομέας της Έρευνας είναι και πρέπει να είναι θεσμικά και ουσιαστικά συνδεδεμένος με την Παιδεία και ιδιαίτερα με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η θεσμική σύνδεση της Έρευνας με την Παιδεία, δηλαδή η υπαγωγή τους στο ίδιο Υπουργείο, έγινε πολύ καθυστερημένα, μόλις το 2009, έτυχε διακομματικής αποδοχής και ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια. Παρά, μάλιστα, τις ασφυκτικές συνθήκες, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, και τη μη ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του αναγκαίου νομικού πλαισίου, έχει ήδη αποδώσει πολλά οφέλη όχι μόνο στον Ακαδημαϊκό Τομέα, αλλά και στην Κοινωνία και στην Οικονομία.

Η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας Κυβέρνησης επιφύλαξε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς της, δηλαδή ο κύριος κορμός του ερευνητικού συστήματος της χώρας, μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΠΔ 81/2019). Επίσης, φορείς που υποστήριζαν με τις υποδομές και το έργο τους την έρευνα και την καινοτομία, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (οργανική μονάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών) και ο τεχνολογικός φορέας της ΓΓΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε., μεταφέρονται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο αιφνίδιος και απρόσμενος διαχωρισμός της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση ή συζήτηση με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς καμία αιτιολόγηση και σκεπτικό και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σχετική μνεία στο προεκλογικό πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης.

Η απομάκρυνση της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την αποδεδειγμένα επιτυχημένη διεθνή και Ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία και θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον κατακερματισμό και βαθμιαία στη διάλυση του ερευνητικού-ακαδημαϊκού ιστού. Αυτή η απροσδόκητη και βίαιη αποκοπή θα αναστείλει τις συνεχώς αυξανόμενες συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα αναιρέσει τη θετική πορεία προς την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας & Τεχνολογίας. Καταδικάζει τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια σε χωριστούς δρόμους, δυσχεραίνει την πρόσβαση των Πανεπιστημίων στις υποδομές των Ερευνητικών Κέντρων και αφαιρεί από τα Ερευνητικά Κέντρα τη δυνατότητα υποδοχής και εκπαίδευσης νέων επιστημόνων.

Ο θεσμικός διαχωρισμός της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της βασικής έρευνας. Χωρίς πρόοδο στη βασική έρευνα δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η εφαρμοσμένη έρευνα. Χωρίς πρόοδο στην εφαρμοσμένη έρευνα δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν καινοτόμες εφαρμογές και νέα τεχνολογικά προϊόντα που θα μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην Οικονομία.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) θεωρεί ότι μέσω του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας, οι φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα μας (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα) μπορούν να αποτελέσουν ένα αλληλοσυμπληρούμενο, δυναμικό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιήσει, θα συνδυάσει και θα μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχουν οι δύο επιμέρους χώροι. Τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) είναι αφιερωμένα στην έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης και αποτελούν χώρους που θέτουν τα θεμέλια για νέους ποιοτικούς τύπους εργασίας και επιχειρηματικότητας, βασισμένους στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Η Ελλάδα στη δεινή οικονομική αλλά και θεσμική κατάσταση που βρίσκεται δεν έχει την πολυτέλεια της οπισθοδρόμησης και της απομόνωσης από τις διεθνείς πρακτικές και σίγουρα δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς!

Ως ΕΕΕ υποστηρίζουμε ένθερμα τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα της Έρευνας & Τεχνολογίας που ασκείται στα Ερευνητικά Κέντρα και ζητούμε την άμεση θεσμική επαναφορά τους στον «φυσικό» τους χώρο που δεν είναι άλλος από το Υπουργείο Παιδείας.

(*) Γαλλία: Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (Ministère de l' Enseignement supérieur, de la Recherche et de l' Innovation),
Γερμανία: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας (Bundesministerium für Bildung und Forschung),
Νορβηγία: Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας (Royal Norwegian Ministry of Education and Research),
Σουηδία: Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ministry of Education and Research),
Ολλανδία: Υπουργείο Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Έρευνας (Ministry of Education, Culture and Science),
Ιταλία: Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca),
Ισπανία: Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων (Ministry of Science, Innovation and Universities (MICINN),
Ρωσία: Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ministry of Education and Science of the Russian Federation).

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος    Η Γενική Γραμματέας
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου    Γεωργία Κ. Τσιροπούλα

Σχόλια (14)

 
Ερευνητής
10 Ιουλ 2019 17:20

Η διαδικασία για την υποταγή της Έρευνας και της Παιδείας στα ιδιωτικά συμφέροντα μόλις ξεκίνησε.
Σεμνά και ...ταπεινά...

 
Μέλος ΔΕΠ
10 Ιουλ 2019 18:23

Αντί να φύγουν από τον το υπουργείο τα θρησκεύματα που δεν υπάρχουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, έφυγε η έρευνα.

 
Μέλος ΔΕΠ
10 Ιουλ 2019 18:59

Προκαλεί ανησυχία και θλιψη αυτή η νοοτροπία της αλλαγής χωρίς κανένα διάλογο επειδή έτσι μου πάνε ή έτσι νόμιζα. Από πού και ως που μπορεί μια κυβέρνηση μιας ημέρας να φτιάχνει διατάγματα και να καταστρέφει δομές που για χτιστούν χρειάστηκαν μήνες και χρόνια.

 
Νίκος
10 Ιουλ 2019 19:57

@Ερευνητής
Δηλαδή μέχρι τώρα η έρευνα γινόταν για το καλό της πατρίδας από δημόσιους φορείς; Καθόλου δεν με πειράζει, ακόμη και αν συμβεί αυτό που φοβάσαι, να κερδίζουν (και) ιδιώτες, άλλωστε το σημαντικό είναι η έρευνα να μπορεί να έχει εφαρμόσιμα αποτελέσματα, γιαυτο μπαίνει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 
ΔΕΠ
10 Ιουλ 2019 21:41

Αρχίσαν οι πειραματισμοί. Δε θα αφαιθεί ποτέ ήσυχος ο ερευνητικός κόσμος να προσφερει στην κοινωνία. 2 βήματα μπροστά 3 πίσω.

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛ.
10 Ιουλ 2019 22:13

Μοναδική χώρα της Ευρώπης η Ελλάδα, που το υπουργείο λέγεται: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»!
Άκου θρησκευμάτων !
Εσείς τι λέτε; Ανάπτυξη έρευνα τεχνολογια παπάδες εκκλησίες μεσαίωνας! Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, η ευρωπαϊκή Ελλάδα!
(Πρόταση κα. Υπουργέ! Άμεση μετονομασία του υπουργείου, όπως στις χώρες της Ευρώπης... «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»!
Το... θρησκευμάτων κάντε το ότι νά’ναι... π.χ. «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»! Ακούτε; ή απο το ένα αυτί μπαίνουν απ’ άλλο βγαίνουν, στην μοναδική χώρα της Ευρώπης που η ορκωμοσία της κυβέρνησης με θρησκευτική λειτουργία με 20-ρια παπάδες!

 
πάκης
11 Ιουλ 2019 00:36

καθίστε ακόμα τι άλλο θα δούμε ...

 
Αρθούρος
11 Ιουλ 2019 01:21

Προς ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛ.:Εσείς,ο νεωτεριστής,ο επηρεασμένος από το Διαφωτισμό, σήμερα,διακόσια χρόνια μετά,δεν παρατηρήσατε ότι ο τίτλος μιλά γιά θρησκεύματα στον πληθυντικό;Οι συντάκτες του γιά πρώτη φορά το 1926,επηρεασμένοι κι αυτοί από το Γαλλικό διαφωτισμό,αλλά συγκρατημένοι με την ελληνική πραγματικότητα,εισήγαγαν τον παραπάνω τίτλο,χωρίς να έχουν στο νου τους τα προωθημένα κι ανισόρροπα που λέτε εσείς.Και τότε δεν είχαν πολλά θρησκεύματα,μόνο κάτι λίγους Εβραίους,τους μουσουλμάνους της Θράκης και τους λίγους Ρωμαιοκαθολικούς των νησιών.Σήμερα που έχουμε πιστούς από πολλά θρησκεύματα στη χώρα μας ο τίτλος 'θρησκευμάτων"είναι περισσότερο επιτακτικός κι αναγκαίος καθώς έχει περιλάβει καινούριο νόημα.
Και φυσικά δε θ'ακούσει κανείς στη νέα μας κυβέρνηση,έναν τόσο προκατειλημμένο λόγο όπως ο δικός σας που χρωματίζεται έντονα με αθεϊστική προσέγγιση που επικεντρώνεται στη χιλιοειπωμένη κατηγορία γιά μεσαίωνα,που μας επιστρέφει στον άθεο κομμουνισμό του μεσοπολέμου και του ψυχρού πολέμου.
Κάντε ένα τρισάγιο λοιπόν μνημονεύοντας τους πρωτοπόρους παππούδες μας που προέβλεψαν ότι εμείς στο μέλλον θα είμαστε κουφιοκεφαλάκηδες και θα τ'αλλάζουμε όλα,γι'αυτό μας χάρισαν έναν καθόλα πετυχημένο τίτλο γιά το υπουργείο Παιδείας μας.

 
Ερευνητής PhD
11 Ιουλ 2019 03:32

Δυστυχώς, δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Μάλλον θέλουν να διώξουν και αυτούς τους λίγους που μείναμε Ελλάδα....

 
Ερευνητής
11 Ιουλ 2019 10:55

Και πολύ καλά έκαναν! Η έρευνα στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχει. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες. Αν κατά λάθος κανένας διδάκτορας βρει τρόπο να πληρώνεται είναι κατόρθωμα ενώ στο εξωτερικό είναι αυτονόητο ότι παίρνεις μισθό κανονικά. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Πόσα προγράμματα έμειναν στη μέση, πόσοι ερευνητές δεν πληρώθηκαν ποτέ για τη δουλειά τους και κυρίως πόσοι ερευνητές έφυγαν στο εξωτερικό. Ας απαγκιστρωθούμε από αριστερίστικες ιδεοληψίες και να κρίνουμε στην ουσία του πράγματος. Η έρευνα πρέπει να φέρνει και ανάπτυξη.

 
Ερώτηση
11 Ιουλ 2019 11:28

Η θρησκεία θα διαχωριστεί ποτέ από την παιδεία;

 
πάκης
11 Ιουλ 2019 22:21

πολύ καλά τα είπα ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛ

 
Απλήρωτος Ερευνητής PhD
12 Ιουλ 2019 09:32

Δηλαδή κύριοι στην Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, όλα καλά γίνονται σήμερα με τους ΕΛΚΕ; Ξεχνάτε τα πλαφόν που επιβάλλουν αυθαίρετα τα Ιδρύματα για εμάς τους "τυχερούς", τα οποία μας κατατάσσουν στο ίδιο εισοδηματικό επίπεδο με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των δήμων; Κάποιοι από εμάς δεν έχουμε την ασφάλεια του μισθού του καθηγητή. Η γενικότερη γραφειοκρατεία και η ευθυνοβοφία μερικών υπαλλήλων; Συμβιβάζεστε με το γεγονός ότι ο Έλληνας ερευνητής αντιμετωπίζεται σαν ένας επιχειρηματίας που τιμολογεί υπηρεσίες προς ένα πελάτη, αλλά παράλληλα τα PhD γίνονται με "μπλοκάκια"; Σε προγράμματα που δεν είναι Ευρωπαϊκά υπάρχει και το Φ.Π.Α. 24% για έρευνα! Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα κάνουν το σχόλιο μου περισσότερο μακροσκελές. Αν είναι να αλλάξει κάτι από αυτά που μας ενδιαφέρει, είναι αδιάφορο κατά την άποψη μου για το ποιος έχει την αρμοδιότητα.

 
Ερευνήτρια
15 Ιουλ 2019 12:16

Η ΕΕΕ ξεχνάει ότι στο εξωτερικό τα Πανεπιστήμια συνεργάζονται με εταιρίες. Είναι αυτονόητο αυτό. Κάποιος μπορεί να χρηματοδοτείται από εταιρεία μέχρι και για να κάνει διδακτορικό. Όπως έγραψε κάποιος συνάδελφος πιο πάνω, πολλοί ερευνητές φεύγουν στο εξωτερικό. Αρα χρειάζονται αλλαγές για να μείνουν ερευνητές στην Ελλάδα. Ας μη κρίνουμε κάνοντας αφαιρετικές σκέψεις ως προς τη μεθοδολογία λοιπόν, αλλά ας περιμένουμε να κάνουμε κριτική ως προς το πραγματικό αποτέλεσμα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.