Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Οι 30 προτεραιότητες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι προτεραιότητες διαρθρώνονται σε 4 βασικούς άξονες
Δημοσίευση: 22/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τις 30  προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα ευθύνης της, την Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, οι οποίες διαρθρώνονται σε 4 βασικούς άξονες, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλη η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη..

Ειδικότερα η υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τα εξής:

Α. Σύγχρονο  σχολείο  
 
1. Καταρτίζουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό ως το Λύκειο

2. Προσαρμόζουμε τη διδακτέα ύλη, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης,

3. Εισάγουμε μεθόδους διδασκαλίας που ελαττώνουν το διάβασμα του μαθητή στο σπίτι, ειδικά στις πρώτες τάξεις,

4. Εισάγουμε παράλληλα νέες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες, όπως επιχειρηματικότητα, οδική συμπεριφορά, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση και προφύλαξη από τις φυσικές καταστροφές,

5. Προωθούμε την ανάπτυξη δημιουργικών και βιωματικών δράσεων και τη λειτουργία μαθητικών ομίλων εκτός ωρολογίου προγράμματος (π.χ. ρομποτική, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.α.), οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα αντί για την αποστήθιση.

7.    Αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία για την βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας

8.    Δίνουμε έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών από πολύ μικρή ηλικία για τους κινδύνους που αυτό ενέχει, και

9.    Καθιερώνουμε τη λήψη πιστοποιητικού βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι την Ά Λυκείου από όλους τους μαθητές

10.    Εισάγουμε ουσιαστικό σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στο Γυμνάσιο, ώστε κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του

11.    Δημιουργούμε ένα τουλάχιστον Πρότυπο και ένα Πειραματικό σχολείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αρχίζοντας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

12.    Ενισχύουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και παρέχουμε δυνατότητα στους μαθητές να τη γνωρίσουν και να την επιλέξουν αφού ενημερωθούν για τις πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης που αυτή προσφέρει. Ιδρύουμε Πρότυπα ΕΠΑΛ και συμβούλιο σύνδεσης με της τοπικές ανάγκες επαγγελματικής αποκατάστασης.

13.    Δίνουμε έμφαση στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού στην ειδική αγωγή και προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην ανάπτυξη της ενταξιακής εκπαίδευσης για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

14.    Ιδρύουμε προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας και κατάρτισής δίνοντας διέξοδο στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ

Β. Ποιοτική  και αποτελεσματική  εκπαίδευση
 
15.    Προωθούμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχύουμε την επιμόρφωση των Διευθυντικών στελεχών στο ΕΚΔΔΑ

16.    Προγραμματίζουμε προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών βάσει των πραγματικών αναγκών, των δημογραφικών εξελίξεων και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων με αντικειμενικό σύστημα επιλογής.

17.    Προωθούμε την αξιολόγηση όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και συνδέουμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη διαρκή βελτίωση και  επιβράβευσή τους

18.    Αναθέτουμε στην ΑΔΙΠΠΔΕ τον καθορισμό των κριτηρίων και την αποτίμηση της αξιολόγησης

19.    Θεσπίζουμε σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και νομοθετούμε την επιλογή των ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης με διαδικασία ΑΣΕΠ

20.    Επαναφέρουμε το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους

21.    Ενισχύουμε το ρόλο του Διευθυντή του σχολείου και δίνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον δάσκαλο να επιλέξει ένα κομμάτι του παρεχόμενου προγράμματος που δίνει στους μαθητές του

22.    Ανοίγουμε τα σχολεία στην τοπική κοινωνία και ενισχύουμε τα δίκτυα των σχολικών μονάδων με έμφαση στις παιδαγωγικές επιμορφωτικές συνεργασίες με όμορα σχολεία

23.    Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, για τον προσδιορισμό του βαθμού του οποίου, θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη και καθιερώνουμε γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου, με επιλογή θεμάτων από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας

Γ. Κοινωνικός  χαρακτήρας του εκπαιδευτικού  συστήματος
 
24.    Ενισχύουμε ουσιαστικά τα ολοήμερα σχολεία με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης

25.    Θεσπίζουμε τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας μέσα στα σχολεία

26.    Στηρίζουμε και εξορθολογίζουμε τη λειτουργία των εξειδικευμένων σχολείων (μουσικών, καλλιτεχνικών και άλλων)

27.    Ενισχύουμε τα σχολεία της ομογένειας

28.    Στηρίζουμε την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και παρά τα όποια προβλήματα στις υποδομές, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση

Δ. Ασφαλές  σχολικό  περιβάλλον

29.    Καθορίζουμε σε κάθε σχολείο έναν «υπεύθυνο κτηρίου», ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση σχεδίου παρεμβάσεων και δράσεων για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και την καταγραφή τυχόν ζημιών ή ελλείψεων και την άμεση αποκατάστασή τους

30.    Ευαισθητοποιούμε και ενδυναμώνουμε τους μαθητές στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, με επιλογή ενός εκπαιδευτικού ως «Δασκάλου ή Καθηγητή Εμπιστοσύνης» στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού

Η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε επίσης στην ομιλία τα εξής:

  • Το κύριο πρόταγμα των πρόσφατων εκλογών και η σαφής ετυμηγορία των πολιτών, είναι η επείγουσα απαίτηση, η χώρα να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να ανοίξει έναν νέο κύκλο, έναν κύκλο Ισχυρής Ανάπτυξης.
  • Είναι, περισσότερο από στόχος της κυβέρνησης αυτής, στόχος εθνικός να αφήσουμε πίσω τον μαρασμό και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που θα δώσουν στους Έλληνες και στις Ελληνίδες νέες ευκαιρίες και νέες προσδοκίες.
  • Το σχέδιό μας για την Παιδεία ήταν ήδη στην προεκλογική περίοδο και είναι σήμερα η αιχμή του δόρατος του προγράμματος μας.
  • Και είναι λόγω αυτής της κεντρικής μας πολιτικής επιλογής, που μπορούμε σήμερα ενώπιον του νομοθετικού σώματος να επικαλεστούμε ότι διαθέτουμε -επιπλέον της γενικής νομιμοποίησης για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος- και ιδιαίτερη και αυξημένη λαϊκή νομιμοποίηση για την εφαρμογή του προγράμματος μας στην Παιδεία. Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας και ανεξαρτήτως κάθε άλλης συνθήκης, να έχουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.
  • Σε ένα δημόσιο σχολείο, που θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των κάθε είδους αποκλεισμών, που θα δίνει στους μαθητές του, όποια και αν είναι η αφετηρία τους, τα εφόδια για να μπορούν στην ζωή τους να υπερασπιστούν ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι πολίτες το δικαίωμά τους στην επιδίωξη της ευτυχίας τους, και, συγχρόνως, το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για να προσφέρουν τις δυνάμεις τους στην επιδίωξη της συλλογικής προκοπής της χώρας.
  • Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε την δέσμευση της κυβέρνησης για την μεγαλύτερη επένδυση στο μέλλον της χώρας: Την επένδυση στην Παιδεία. Την επένδυση στους εκπαιδευτικούς μας και στους μαθητές μας.
  • Σε αυτή την κατεύθυνση θα επιδιώξουμε, στην βάση του προγράμματός μας, την μέγιστη δυνατή συναίνεση με τα κόμματα της βουλής, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς όμως εκπτώσεις σε αυτά που οι πολίτες απαιτούν να γίνουν και που η Παιδεία μας έχει ανάγκη.

Σχόλια (21)

 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
26 Ιουλ 2019 12:19

Για δύο από τα κυριότερα κλειδιά για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης την αξιολόγηση όλων και το ωράριο 8-2 κουβέντα .

 
Κατερίνα Δ
24 Ιουλ 2019 18:53

Δάσκαλος εμπιστοσύνης; Τι μου θύμισε! Ποιοι από δω θυμούνται τους... μέντορες;

 
Βάλια Κ.
24 Ιουλ 2019 17:25

"Έχε το νου σου στο παιδί,
κλείσε την πόρτα με κλειδί,
ψεματα λένε."

 
Γφ
23 Ιουλ 2019 23:02

Δάσκαλος εμπιστοσύνης....άντε κ του μιλάνε τα θύματα μετά? Υπεύθυνος κτιρίου ....θα γράφει τις βλάβες και θα τον γράφει ο δήμος....wifi k projectors σε όλα τα σχολεία? Απουσίες 114 ... κ...κοπάνες φουλ ...? Η ατιμωρησία στο Δημοτικό? .....τι θα κάνει για αυτά?

 
MaryG
23 Ιουλ 2019 19:11

Να ακούς κάποιους να λένε ότι οι μεγάλοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί κοιτάνε να περνάει ο χρόνος για τη σύνταξη είναι ντροπή! Γιατί, αν μάλιστα, είναι εκπαιδευτικός, σημαίνει ότι δεν ξέρει τίποτα για την εξέλιξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και κατά τα άλλα εκπαιδεύει ανθρώπους...
Εξάλλου, ας θυμηθούμε τη σοφή παροιμία: "Αν δεν έχεις γέρο, βρες κι αγόρασε".
Όσο για τα νέα παιδιά μην ανησυχείτε. Εκκολάπτονται και όταν έρθει η ώρα τους θα αναλάβουν δράση.
Α, να θυμηθούμε με την ευκαιρία, ότι η συντριπτική πλειονότητα των Σχ. Συμβούλων ήταν στις τάξεις! Και ότι είναι πιστοποιημένοι αξιολογητές.

 
Στέλιος
23 Ιουλ 2019 17:05

ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΕΕ. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚ ΝΕΟΥ. ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΕΕ ΩΣ ΣΣ! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ,ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ...

 
Βασιλης Κ
23 Ιουλ 2019 12:41

Για να γινει μεταρρυθμιση στην εκπαιδευση χρειαζεται να μπουν τα νεα παιδια.Με ηλικιες.ανωτων 55 και 35 χρονια προυπηρεσια ο καθενας κοιταει να περνα ο χρονος ωστε να να ερθει η πολυποθητη συντσξη.Οσο για την αξιολογηση ποιος θα την κανει;Αυτοι που εχουν να μπουν σε ταξη πανω απο 10 χρονια;Αφηστε λοιπον τις μπουρδες.Μην φερνετε αναμπουμπουλα γιατι στο τελοε τιποτα δε θα γινει.

 
Στρατής Κ.
23 Ιουλ 2019 08:44

Μακάρι να τα δούμε σύντομα!!

 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
23 Ιουλ 2019 01:11

ΜΠΡΑΒΟ.........ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΜΟΡΦΩΜΑ" 4547/2018.ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ.

 
Sara@Mara
22 Ιουλ 2019 23:53

Τα πράγματα πρέπει είναι απλά και οι δράσεις αποφασιστικές στην πολυπλοκότητα που ζούμε. Όποιος το καταλάβει κερδίζει και κερδίζουν όλοι από αυτόν.
Όπως καταργήθηκαν οι ΣΣ, όντας σε παράταση, σε μια νύχτα, να κληθούν να επανέλθουν σε μια μέρα (όπου κι αν υπηρετούν) και να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά την επόμενη σχολική χρονιά. Όχι από ρεβανσισμό αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς ο σχετικός νόμος θα καταργηθεί και επειδή αυτοί έχουν την εμπειρία να δράσουν αποτελεσματικά, να επανορθώσουν τις τυχόν παραλείψεις τους και να ανατάξουν άμεσα την κατάσταση που βάλτωσε κατά κοινή παραδοχή (εκπαιδευτικών, γονέων και των ίδιων των ΣΕΕ). Στη βράση κολλάει το σίδερο, λέει ο σοφός λαός. Αυτά, αν θέλουμε μια καλύτερη σχολική χρονιά, αν και προσωπικά δεν με αφορά το θέμα.

 
30 προτεραιότητες?
22 Ιουλ 2019 21:48

Μα 30? Κι άλλα τόσα που ανέφερε η Υπουργός? Ξέρετε αγαπητή κα. Υφυπουργέ, τί έπαθαν οι προηγούμενοι που τάζαν 10 και έκαναν 1 ε?

 
Υπεύθυνος Κτιρίου!!!!
22 Ιουλ 2019 21:44

Αλήθεια έχει μπει ποτέ σε σχολικό κτίριο η κ Υφυπουργός;

 
@Alekos Salonikios
22 Ιουλ 2019 21:31

Είστε ο μοναδικός που λέτε, ότι μια χαρά είναι ο νέος θεσμός των ΠΕΚΕΣ.
Ούτε οι ίδιοι συριζαίοι Συντονιστές δεν το ισχυρίζονται.
Εκείνο που χρειαζόταν μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας του θεσμού των Σχ. Συμβούλων ήταν βελτίωση και όχι κατάργηση και μάλιστα μετά από μια συστηματική στοχοποίηση των Σχ. Συμβούλων.
Τώρα αν ένα μεγάλος μέρος π. Σχ Συμβούλων έγινε Συντονιστές ήταν, γιατί είχε υψηλά προσόντα και δεν μπόρεσαν να τα παρακάμψουν, όπου μπόρεσαν το έκαναν με τις αντισυνταγματικές διατάξεις, κόφτες και με τις συνεντεύξεις.
Ελπίζω η νέα Κυβέρνηση να αποκαταστήσει τη ζημιά που έγινε και να επαναφέρει το θεσμό στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών και γιατί όχι και με ανανεωμένους ρόλους.
Καλό είναι να μην κάνετε πολιτική στην πλάτη των εκπαιδευτικών.

 
ANNA
22 Ιουλ 2019 20:03

Μα τι ικανότητες και δυνατότητες που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί,,, και δεν το ξέρουμε,,, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ,,,ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ...

 
κωστας
22 Ιουλ 2019 18:30

Δίνουμε λέει αξία στον μάχιμο εκπαιδευτικό που έχει 2 και 3 πτυχία και τον επιβραβεύουμε ενώ του δίνουμε την ίδια αμοιβή με τον ανειδίκευτο υπάλληλο γραφείο που ίσως να μην έχει καν αντικείμενο απασχόλησης !!!
Αυτό μου θυμίζει τον στρατηγό που αντί να φροντίζει τους μάχιμους της πρώτης γραμμής μοιράζει τα λεφτά στους χαρτογιακάδες της δοίκησης...
Παράλληλα ετοιμάζονται αλλαγές ..... που θα τις τρέξει ποιός ;
Βέβαια τα λεφτά δίνονται αλλού σ των ΔΕΚΟ
που πρέπει να διασωθούν για ακόμη μια φορά!!!
Βέβαια οι εξωτερικοί εχθροί παραμονεύουν και θα χρειαστούν και εξοπλισμοί !!!
Τελικά δεν θέλουν να φτιάξουν την παιδεία έχουν άλλα ενδιαφέροντα

 
Μπαμπης
22 Ιουλ 2019 17:44

Πολύ καλή αρχή ! Να τα δούμε να υλοποιούνται γρήγορα.

 
Δάσκαλος
22 Ιουλ 2019 17:36

Επιτέλους! ο εκπαιδευτικός να ελευθερωθεί διδακτικά από την πίεση και τον έλεγχο Διευθυντών, ΣΣ ή Συντονιστών,Συνδικαλιστών, Συλλόγου Διδασκόντων!

 
Alekos Salonikios
22 Ιουλ 2019 16:26

Λέτε κυρία Υφυπουργέ ότι "Επαναφέρουμε το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους", άρα ΔΕΝ επαναφέρετε τον μέχρι το 2018 ισχύσαντα θεσμό, αλλ΄ απλώς τ΄ όνομά του... Ρόλος άλλος, αρμοδιότητες άλλες.... Είναι άρα γε, όμως, θέμα ονόματος (Σχολικοί "Σύμβουλοι", ή Σχολικοί "Συντονιστές"), δηλ. "καρέκλας", ή ουσίας, δηλ. βέλτιστης υποστήριξης του παιδαγωγικού έργου των σχολικών μονάδων και του επιστημονικού έργου των εκπαιδευτικών (κατά ειδικότητα); Οι περισσότεροι εξ εκείνων που επέκριναν τον νέο θεσμό του "Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου" διεκδίκησαν και (το 70% των πρώην Σχολικών Συμβούλων - οι πράγματι προσοντούχοι) έγιναν Συντονιστές... Δεν είναι κυρία Υφυπουργέ θέμα ή όνομα "καρέκλας", είναι θέμα ουσίας.... Μια χαρά είναι ο νέος νόμος για τις δομές υποστήριξης (ΠΕΚΕΣ / Συντονιστές, κλπ). υποστήριξη απ΄ το υπουργείο χρειάζεται για να παράξει το προσδοκώμενο έργο.

 
έκθεση ιδεών
22 Ιουλ 2019 15:42

1. η εμμονή με τα πρότυπα είναι τόσο χαζή όσο και η κατάργηση της νομικής πάτρας ! έλεος. όλα τα σχολεία με τα απαραίτητα. τα πανεπιστήμια ας συνδεθούν με το τοπικό/όμορο σχολείο για τα "πειράματα" .

2. όμιλοι εκτός ωρολογίου γιατί;;;;; ευέλικτη ζώνη για όλους εντός ωρολογίου με συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών (όχι τα τραγικά που ζήσαμε με αποκλεισμούς και εθελοντισμό, που είναι η κάλυψη της αστοχίας του κράτους. ευσυνείδητους πολίτες θέλουμε όχι εθελοντές - κορόιδα)

3. για την ελληνομάθεια ως προαπαιτούμενο για ένταξη ομαλή στην εκπαίδευση αλλοδαπών (που πάσχει τραγικά με κουρελόχαρτα) δεν είπε λέξη.

4. κωδικοποίηση νομοθεσίας, εξορθολογισμός και διαφάνεια (πχ κάντε μια βάση για αμοιβαίες μεταθέσεις -αποσπάσεις θέσεων συγκεκριμένων σε σχολεία να δείτε για πότε σε χρόνο ρεκόρ - έστω και ετήσια απόσπαση- θα είναι τακτοποιημένα πολλά προβλήματα και πολλοί ευχαριστημένοι. και πάρτε και περιθώριο για τα μαγειρέματά σας, δεν θα έχουμε πρόβλημα).

5. φροντίστε για τις αναγκαίες υποδομές (μην κουβαλά σα χαμάλης από το σπίτι και ρποτζέκτορα σε κάποια σχολεία ο εκπαιδευτικός ή που δε βρίσκει ιντερνετ στην τάξη ασύρματο να δείξει ένα βίντεο) και δομές (υποστηρικτικές και για σοβαρά θέματα πχ προβληματικά παιδιά που θα έπρεπε άμεσα χωρίς το τι λέει ο γονιός ή ο διευθυντής που δεν έχει ιδέα ενίοτε από τάξη να παραπέμπονται σε ειδικούς και όχι άιντε να πάρουν χαρτί γυμνασίου μωρέ, υποχρεωτική εκπαίδευση είναι)

6. να ξέρουμε τι πρέπει να κατέχουν με το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να μένουν εκεί μέχρι να το κατακτήσουν . όχι στην παρατεταμένη αλλά ατελέσφορη εκπαιδευση και στα κουρελόχαρτα.

φταίει και η προηγούμενη κατάσταση που έκανε ό,τι μπορούσε για να αφήσει ναρκοθετημένη γη, αλλά προχωρήστε τώρα να βολευτεί η κατάσταση κάπως. όλοι είναι στα κάγκελα τελευταία ώρα. ας μην είναι ΚΑΙ αυτή μια δύσκολη και πιεσμένη χρονιά.

(δεν ελπίζουμε από τις γενικότητες που ακούμε, αλλά ...)

 
Νικος
22 Ιουλ 2019 15:23

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΥΤΑΝΕΥΕΙ!ΑΠΛΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ! ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΘΛΗΜΑ!

 
μετριοπαθής
22 Ιουλ 2019 15:14

Σχετικά με την χρηση της τεχνολογίας στα σχολειά θα μείνει μόνο στα χαρτιά και στα λογία. Παρολαυτα, η αναδιοργανωση του σχολικού συστήματος από την βάση του δημοτικου μέχρι και το λύκειο είναι αναγκαία και πρέπει να γίνει σωστά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ