“Κόντρα” στη Διοικούσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου: Με “περίπτερο” που θέλει να απορροφήσει τρία Σούπερ Μάρκετ (ΤΕΙ) παρομοίασε το Διεθνές Πανεπιστήμιο ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας , πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ Σερρών

Αφορμή το προσχέδιο 50σέλιδου οργανογράμματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου

23/07/2019

Άκουσε το άρθρο

Άρχισαν τα “όργανα” από σήμερα στο συγχωνευμένο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος  με τα τρία ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης και Αν. Μακεδονίας Θράκης.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας του Διεθνούς Πανεπιστημίου και  πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ Σερρών Δ. Χασάπης με δηλώσεις κατηγόρησε τον πρόεδρο της Διοικούσας Γ. Στάμου ότι του έστειλε 50 σέλιδο Σχέδιο οργανογράμματος, το οποίο δεν είναι προιόν της συσταθείσας Επιτροπής, καθώς αυτή δεν συνεδρίασε καμία φορά.

Ο κ. Χασάπης ανέφερε ότι υπάρχουν σημεία στο οργανόγραμμα  που αγγίζουν τα όρια του γελοίου και ότι “είναι μακριά από αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι το βέλτιστο”

“Με το 50σέλιδο οργανόγραμμα εάν υιοθετηθεί  θα έχουμε σημαντική ποιοτική υποβάθμιση  γι αυτό είναι μη αποδεκτό, με ότι αυτό σημαίνει.Δεν πρόκειται να το δεχθούμε με τίποτα”, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Ο Δ. Χασάπης θέλοντας να “φωτογραφίσει” το 50σέλιδο οργανόγραμμα παρομοίασε το Διεθνές Πανεπιστήμιο ως ένα  “περίπτερο” που θέλει να απορροφήσει τρία Σούπερ Μάρκετ (ΤΕΙ)  , δηλαδή τα τρία ΤΕΙ με τα οποία συγχωνεύθηκε.

Τι απαντά ο πρόεδρος της Διοικούσας

Το esos επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Διοικούσας κ. Στάμο ο οποίος μας είπε ότι το 50σέλιδο που στάλθηκε στον κ. Χασάπη είναι ένα προσχέδιο και όχι απόφαση. Το θέα του προσχεδίου θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Διοικούσας.

Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Διοικούσας υπέγραψε και απέστειλε , προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τις αρμοδιότητες των αντιπροέδρων  της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τ, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ψύλλο Δημήτριο

Α. Στον Ψύλλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, Αφυπηρετήσαν Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Αντιπρόεδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως εξής:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος

2. Προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3. Προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

4. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τη μέριμνα για τη διασύνδεση με συναφείς εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους.

5. Συντονίζει την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και θα προΐσταται του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

6. Προΐσταται του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

7. Υπεύθυνο για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.

8. Συντονίζει τις ενέργειες για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

9. Προΐσταται της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.

10. Εποπτεύει επί θεμάτων και δράσεων φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.λπ.).

11. Εποπτεύει επί θεμάτων συμβουλευτικής και πληροφόρησης των φοιτητών.

12. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+.

13. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Τζιώνα Παναγιώτη

Β. Στον Τζιώνα Παναγιώτη του Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε, του Αντιπρόεδρου Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, του Πρόεδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και υπεύθυνου επίβλεψης πά- σης φύσεως έργων / προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως εξής:

1.1. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

1.2. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

1.3. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

1.4. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

1.5. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

1.6. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Έχει την εποπτεία επί δωρεών, χορηγιών και κληροδοτημάτων που δεν εμπίπτουν στη διαχείριση της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας.

3. Προΐσταται της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

4. Πρόεδρο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου.

5. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

6. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου, τα οποία δεν ανα- τίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Χασάπη Δημήτριο

Γ. Στον Χασάπη Δημήτριο του Δημητρίου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε, του Αντιπρόεδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως εξής:

1. Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 3. Την υπογραφή των παρακάτω:

3.1. Των αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των ανατροπών (ανακλήσεων) ανάληψης υποχρέωσης.

3.2. Των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης.

3.3. Των αποφάσεων Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαιτεί έγκριση Υπουργού.

3.4. Την έγκριση τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπάνες έως 2.500€ χωρίς ΦΠΑ.

3.5. Των αποφάσεων απ’ ευθείας ανάθεσης.

3.6. Όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με αναδόχους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρεσιών, μισθωτές και εκμισθωτές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά την έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος και τα οποία αφορούν στην διαχείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση χρήση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

3.7. Των προκηρύξεων, διακηρύξεων και απλοποιημένων περιλήψεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδών / παροχή υπηρεσιών, μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

3.8. Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων του μόνιμου και επί θητεία Προσωπικού.

3.9. Των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών του επί συμβάσει προσωπικού.

3.10. Των ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής που βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

3.11. Των Γραμματίων Είσπραξης που αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

4. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του Ιδρύματος.

5. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

6. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα θεμάτων σχετικών με τον χωροταξικό και κτιριακό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

7. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

8. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη των Σερρών, τα οποία δεν ανατίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Μπαντέκα Δημήτριο

Δ. Στον Μπαντέκα Δημήτριο του Βασιλείου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. , του Αντιπρόεδρου Διοικητικών Υποθέσεων, ως εξής:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

2. Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

3. Υπεύθυνο για την υπογραφή των εντολών μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνί- ες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του Πανεπιστημίου καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας.

4. Υπεύθυνος της Αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού.

5. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού.

6. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Οργανισμού και του Οργανογράμματος.

7. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.

8. Προΐσταται και συντονίζει τη Διεύθυνση Πληροφο- ρικής και Δικτύων.

9. Προΐσταται και συντονίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας, τα οποία δεν ανατίθενται ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Σχόλια (14)

Τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα...
|

Δεν έχει καταλάβει ότι το ΤΕΙ του καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στο Διεθνές. Αυτά περί σούπερ-μάρκετ είναι ανάξια σχολιασμού...

Πανεπιστήμια
|

Καταργήστε το διεθνές πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ιδρύστε ένα νέο διεθνές πανεπιστήμιο Ελλάδος ή νέο πανεπιστήμιο κεντρικής Μακεδονίας το οποίο θα έχει σχολές και τμήματα σε Θεσσαλονίκη (μαζί και η Σίνδος) και σε Σέρρες. Θα έχει για έδρα την Θεσσαλονίκη. δυο σχολές να υπάρχουν στις Σέρρες (σχολή μηχανικών και σχολή φυσικής αγωγής και αθλητισμού). Το τεφαα στις Σέρρες να καταργηθεί από το απθ και να το πάρει το νέο πανεπιστήμιο. Στην Σίνδο να υπάρχει μια σχολή, σχολή επιστημών υγείας. Στην Θεσσαλονίκη 3 σχολές του πρώην πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχολή μουσικών σπουδών, σχολή επιστημών πληροφορίας και σχολή κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Πολλοί καθηγητές θα χρειαστεί να μετακινηθούν. Τι να κάνουμε; Μαζί με τα θετικά έρχονται και τα αρνητικά.

τρολ
|

@fm
Ευαισθητούλι μου εσύ, που κοκκινίζεις από τους χαρακτηρισμούς.
Και εγώ έχω παιδί που σπουδάζει στις Σέρρες και έχω να σου πω ότι είναι από τα καλύτερα τριτοβάθμια ιδρύματα στην Ελλάδα, από καθηγητές, εγκαταστάσεις, κλπ
Να αφήσουν λοιπόν τις δομές διοίκησης σε αυτούς που έχουν εμπειρία πολλών ετών με χιλιάδες φοιτητές.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ
|

Δυστυχώς αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά η προχειρότητα στον σχεδιασμό και υλοποίηση του νέου ΔΙΠΑΕ όπως το οραματίστηκε ο κύριος Γαβρόγλου....εδώ και καιρό φωνάζουνε και τα λένε οι υπάλληλοι και των τριών τει οτι δεν θα περπατήσει το νέο εγχείρημα και τα προβλήματα θα τα βρούνε μπροστά τους όλα τα μέλη της κοινότητας ...ας τα λουστούνε τώρα...τα χειρότερα έρχονται.

Απλήρωτος Ερευνητής ΔΙΠΑΕ
|

Αν έχετε διαβάσει τον νόμο, τα τρία ιδρύματα καταργήθηκαν και ιδρύονται νέες σχολές του ΔΙΠΑΕ, δεν γράφει πουθενά για το αντίστροφο. Που ήταν οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Σερρών τόσους μήνες συζητήσεων πριν την ψήφιση, που εκφράζονται σήμερα σαν να χάνουν κάποια δικαιώματα; Και τόσους μήνες γιατί κανένας δεν μερίμνησε πως θα υλοποιηθεί η συγχώνευση και φτάσαμε να μην έχουμε σήμερα ούτε καθαριότητα; Ο Σεπτέμβριος έρχεται και καλύτερα να καθήσετε και να βρείτε λύσεις, όχι να δημιουργείτε νέα προβλήματα και μάλιστα πάνω σε κείμενα draft.

Δημήτρης
|

ΟΚ, ο κ. Χασάπης δεν έλεγε τίποτα όταν μαγειρεύονταν αυτή η εκτρωματική συγχώνευση - άκου "διεθνές" πανεπιστήμιο με παραρτήματα ΤΕΙ σε Σέρρες και Καβάλα... Μηδέν μελέτη σκοπιμότητας, μηδέν μελέτη επιπτώσεων, όλα στο μπλέντερ. Και τώρα που έγινε η συγχώνευση θυμήθηκε το περίπτερο και τα σουπερ μαρκετ;

Αριστέα
|

Πράγματι πρόκειται για προσχέδιο και όχι για απόφαση. Αναμένονται προτάσεις και απόψεις για την ολοκλήρωσή του. Όσο για "περίπτερο" είναι μεν ατυχή χαρακτηρισμός αλλά δυστυχώς εκφράζει μια αλήθεια. Πέντε άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από δημόσια διοίκηση , πώς τώρα θα διοικήσουν εκατοντάδες διοικητικούς υπαλλήλους και πως θα αντιμετωπίσουν προπτυχιακούς κύκλους δημοσίου πανεπιστημίου;

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ
|

Και λίγα λέει για τις σκηνές που διαδραματίζονται καθημερινά σε όλα τα πρώην ιδρύματα. Κανένα σχέδιο, υπάλληλοι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, συμβασιούχοι και προμηθευτές απλήρωτοι, φοιτητές που θα εισαχθούν σε τμήματα που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. ..χωρίς ΠΣ και υποδομών
Όμως πριν γίνει αυτό το έκτρωμα κανείς στις τόσες συναντήσεις και επιτροπές δεν σκέφτηκε ότι πως ένα σούπερ μάρκετ θα διοικηθεί από τον περιπτερά?.. Αλλά... Όποιος θέλει να κάτσει σε δύο καρέκλες.. στο τέλος πέφτει κάτω!
Ας ελπίσουμε ότι η νέα υπουργός θα δει το όλο θέμα πριν είναι αργά.. αν δεν είναι ήδη.

Ευστάθιος Κ.
|

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές. Δεν εγείρεται θέμα καταστρατήγησης του πνεύματος του νόμου, όταν οι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ορίζονται σε όργανα διοίκησης Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Πρόεδροι Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης Προτάσεων; Είναι εύλογη η δυνατότητα ανάληψης ή συνέχισης ερευνητικών έργων για αφυπηρετήσαντες Καθηγητές είτε περιορισμένου διδακτικού έργου (π.χ. για ομότιμους Καθηγητές), αλλά μέχρις εκεί.

Ανώνυμος
|

Ο κ. Χασάπης δεν έλεγε τίποτα, όταν ο Γαβρόγλου ξεδιπλωνε το το φαραωνικο του σχεδιο. Τωρα βρηκε τη μιλιά του; Εκ του ασφαλους;

@fm
|

Όταν ο κ. Χασάπης, ερχόμενος από τη Γερμανία όπου έκανε όλους τους κύκλους των σπουδών του, ΕΠΕΛΕΞΕ για οικογενειακούς λόγους να βρεθεί στο τότε ΤΕΙ Σερρών αντί για κάποιο περιφερειακό πανεπιστήμιο, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους Έλληνες ακαδημαϊκούς της Γερμανίας.
Έκτοτε αποτέλεσε περίπτωση ακαδημαϊκού δασκάλου, εξαίρετου αντιπροέδρου και, εσχάτως προέδρου, ενισχύοντας την έρευνα και την εξωστρέφεια του ΤΕΙ.
Επιπρόσθετα, η περίπτωση του ΔΙΠΑΕ κυριολεκτικά παραπέμπει σε περίπτερο, καθώς το "Πανεπιστήμιο" δεν έχει καν την επάρκεια να προχωρήσει διαγωνισμούς που το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είχε επιτύχει να κατοχυρώσει, καθώς και σε έργα που προσέλκυσε το ΤΕΙ.

Άρα ο χαρακτηρισμός του κ. Χασάπη - δυστυχώς - είναι δόκιμος.

@fm
|

Αυτό που λέει ο κ. Χασάπης είναι η αλήθεια. Αν τώρα δεν σου άρεσε η παρομοίωση φαντάσου κάτι άλλο. Πχ μια βάρκα που θέλει να ρυμουλκήσει 3 τάνκερ.

fm
|

Δεν γνωρίζω τον κ. Χασάπη
αν όμως προβαίνει σε τέτοιους χαρακτηρισμούς περί περιπτέρων και σούπερ μάρκετ για πανεπιστημιακά ιδρύματα
λυπάμαι για τα παιδιά μας που σπούδασαν στο ΤΕΙ που διοικούσε και ελπίζω να μη συνεχίσει στο πανεπιστήμιο

Καλά ποιος διεθνές...
|

Με μέλη ΔΕΠ όσα τα δάχτυλα δύο παλαμών θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ