Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Σχολικός Σύμβουλος: δυναμικό μοντέλο υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

"Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έφεραν σε πέρας μακροχόνιες επιμορφώσεις στις δυο πρώτες δεκαετίες και κυρίως από το 2004 και μετά, ενώ και οι ίδιοι παρακολούθησαν τότε εξαιρετικές επιμορφώσεις, για να θωρακιστούν και να συντονιστούν στο έργο τους"
Δημοσίευση: 27/07/2019
Σχολείο
Alt Text: 
Σχολείο
Title Text: 
Σχολείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Dr.Σεραφείμ –Ρηγοπούλου Ευαγγελία , πρώην Σχολική Σύμβουλος 

Σχετικά με το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου έχουν γραφεί πολλές απόψεις και κυρίως έχουν κατατεθεί πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια και ενδιαφέρουσες Διδακτορικές Διατριβές στο ΕΚΤ. Κατά συνέπεια, πολλές παράμετροι των δυνατοτήτων του θεσμού έχουν σχολιαστεί και αναδειχθεί. Με αφορμή όμως και τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας,κ.Κεραμέως, θα ενεργοποιηθεί ο διάλογος που η ωριμότητα του κλάδου θεωρώ ότι θα τον κρατήσει σε ένα υψηλό επίπεδο, με εξίσου υψηλές προσδοκίες, όπως άλλωστε συνέβη γενικά για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, από τότε που αποτελούσε καθολικό αίτημα του κλάδου.

Ποια ήταν όμως η βασική παράμετρος που είχε καταστήσει το αίτημα για την αντικατάσταση του Επιθεωρητή με το Θεσμό του Σχολικού Συμβούλου; Ο κλάδος τότε και δια των κειμένων των συνδικαλιστικών του οργάνων, αλλά και με αρθρογραφία των εκπαιδευτικών, ζητούσε να υποστηρίζεται επαγγελματικά και επιστημονικά, δι’ ενός προσώπου  που να έχει διαπιστωμένη γνώση και διανοητική δυνατότητα εποπτείας και κατανόησης των προβλημάτων και των θεμάτων της εκπαίδευσης, αλλά και των δυσκολιών και ανεπαρκειών των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο πρόσωπο αυτό θα έθεταν- εμπιστεύονταν και οι ίδιοι τις προσωπικές τους δυσκολίες και ανεπάρκειες, για να εισπράξουν στήριξη, άποψη, ιδέα, πρόταση. Ο ορισμός της «ανθρωποκεντρικής προσέγγισης» και της σχέσης της «σχεσιοδυναμικής του προσώπου».

Εδώ βρίσκεται το κομβικό σημείο των δυνατοτήτων και συγχρόνως του προσανατολισμού του θεσμού: επάρκεια γνωστική, δυνατότητα εποπτείας και ανάλυσης των δεδομένων που θα προέκυπταν από αυτή, αλλά και δυνατότητα διατύπωσης άποψης, τεκμηριωμένης πρότασης με τέτοιο τρόπο που να γίνεται αποδεκτή από τον εκπαιδευτικό,θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα θα τίθεται σε πλαίσιο και κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, δια διαύλων επικοινωνίας αποτελεσματικών για την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Από την παραπάνω διατύπωση,που θεωρώ ότι αν γίνει κατανοητή θα γίνει και αποδεκτή από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, προκύπτει όλο το καθηκοντολόγιο των Σχολικών Συμβούλων και τα προς μοριοδότηση στοιχείων επιλογής αυτών, αλλά και οι παράμετροι της επιμόρφωσης αυτών.

Με όση συντομία στη διατύπωση δύναμαι, για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, επεξηγώ: Πώς διαχειρίζεται κανείς τους ανθρώπους έτσι ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα και να εξελίσσονται διαρκώς επαγγελματικά; Φυσικά θωρακισμένος τόσο με σπουδές και εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, όσο και με σύνταξη με την παραπάνω άποψη και προσανατολισμό. Άρα η 15ετία στην τάξη είναι η επαρκής και αναγκαία συνθήκη μεταπήδησης στο επόμενο επίπεδο, αυτό της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι πρέπει ο Σχολικός Σύμβουλος να βρίσκεται ως την τελευταία στιγμή στην τάξη, για να είναι ικανός για το ρόλο του Συμβούλου. Κάθε άλλο. Η επαρκής λειτουργία του ρόλου του Συμβούλου πέραν της διδακτικής εμπειρίας χρειάζεται δύναμη επικοινωνιακή, αντίληψη δεδομένων εποπτείας και όσα προαναφέρθηκαν, τα οποία αποτελούν στάδια εξέλιξης πέραν της τάξης. Επίσης, κάθε άλλη επιμόρφωση σε θέματα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, των καλών πρακτικών, της διαφοροποιημένης διδακτικής, της διατυπωμένης γνώμης σε άρθρα έγκυρα κλπ αλλά και δράσεις μέσα σε εκπαιδευτικούς φορείς και συμμετοχές σε έγκριτα συνέδρια, συνεπικουρούν συνεπώς συνεκτιμώνται.

Όμως, όπως διαφαίνεται παραπάνω, η γνώση δεν επαρκεί, όταν δεν υφίσταται η δυνατότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας, για την οποία υπάρχουν βέβαια κανόνες αλλά παρεμβαίνει de facto  και apriori η προσωπικότητα του ατόμου. Αυτή η παράμετρος μένει να κριθεί με το αποτελεσματικό εργαλείο την δομημένης συνέντευξης με κανόνες για κριτές και κρινόμενους(!)

Να θυμίσουμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έφεραν σε πέρας μακροχόνιες επιμορφώσεις στις δυο πρώτες δεκαετίες και κυρίως από το 2004 και μετά, ενώ και οι ίδιοι παρακολούθησαν τότε εξαιρετικές επιμορφώσεις, για να θωρακιστούν και να συντονιστούν στο έργο τους, ενώ υπήρχε διάλογος με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συναντήσεις των Σχολικών Συμβούλων με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας κατά την διάρκεια του έτους.

Μοντέλα θωράκισης του θεσμού για το μέγιστο της απόδοσής του, μπορούν να βρεθούν και η κεκτημένη μας εμπειρία έχει πλέον ταξινομηθεί και οργανωθεί σε άποψη, πρόταση, την οποία και πρόθυμα θα καταθέσουμε όταν θεσμικά μας ζητηθεί.

Για όσους γνωρίζουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και την ελληνική, σε επίπεδο εποπτείας, μπορεί να γίνει εύκολα και σαφώς αντιληπτό το γεγονός, ότι η διαρκής παρουσία και εμπλοκή του Σχολικού Συμβούλου στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, μπορεί να καταστεί, υπό προϋποθέσεις, μοναδικό μοντέλο εγγύησης της διαρκούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας. Και αυτή είναι η φιλοδοξία μας.

Σχόλια (34)

 
Θοδωρής ΠΕ 70
22 Αυγ 2019 14:07

@ΣΣ
Τα ΠΕΚΕΣ λειτουργούν σε όλες τις Περιφέρειες, άλλα λιγότερο και άλλα πλήρως επανδρωμένα. Το θέμα είναι ότι δε γίνεται κάθε Υπουργός και κάθε νέα κυβέρνηση να ''κόβει και να ράβει'', όπως θέλει, αναστατώνοντας τα σχολεία. Ας σεβαστεί το υπάρχον σύστημα και ας το βελτιώσει απλώς. Τι να γίνει εναλλακτικά; Να επανέλθουν στις ίδιες θέσεις Σχολικών Συμβούλων τα ίδια άτομα; Ισόβιοι σε μια θέση; Αν θέλει να αλλάξει το σύστημα, να αφήσει να μπουν και νέοι άνθρωποι. Νέο αίμα. Δε γίνεται να έχουν δεσμεύσει μια θέση τα ίδια πρόσωπα. Αλλαγή σε όλα, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στην ουσία.

 
ΣΣ
22 Αυγ 2019 00:27

Η Υπουργός μπορεί να αποκαταστήσει την αδικία κατά των πρώην ΣΣ βασιζόμενη πέρα από την κατάργηση όλου του νόμου 4547/2018 και στο ΦΕΚ 3813 τ. Β΄/04-09-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/ 22 / 141872 /E3/03-09-2018 Υπουργική Απόφαση: «Παράταση προθεσμίας», και ανέφερε ότι «Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ.»
Αυτή την στιγμή εκκρεμούν τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ 03, ΠΕ 80 και ΠΕ 83 για την κάλυψη των κενών θέσεων στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό; Που είναι η έναρξη πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ;

 
Αλέκος
18 Αυγ 2019 20:46

Ότι και να γράφεται ότι και να λέτε έρχεται καινούργιο νομοσχέδιο που καταργεί τον απαράδεκτο στα εκπαιδευτικά χρονικά νόμο 4547/2018 και όλες οι επιλογές που απορρέουν από αυτόν. Άλλωστε είναι και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Τι δεν καταλαβαίνετε ;

 
ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΙΣ ΣΕΕ ΣΤΗΝ @ΦΕΒΡΩΝΙΑ
03 Αυγ 2019 23:51

Αχ Φεβρωνία/ η ασθένειά μας έγινε χρονία/.Με στείλανε ΣΕΕ στη Λακωνία/να υπηρετήσω λέει την Παιδεία/κι εγώ ερωτεύτηκα την Αντωνία/για να μη πλήττω από την ανία/και ψάχνω για να βρω τρελογιατρό/Αχ Φεβρωνία/μου είπε χθες πως είναι έγγυος η Αντωνία/και άντε είπα τώρα να υπηρετήσεις την Παιδεία/φροντίζοντας μαζί και το μωρό!

 
Πάτροκλος
30 Ιουλ 2019 17:29

@Φεβρωνία
Συγχαρητήρια για την ειλικρίνιά σας. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και μπράβο σας, γιατί λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι μέγιστη αλήθεια ότι οι δομές/ΠΕΚΕΣ/ΣΕΕ δεν πρόσφεραν αυτό που αναμενόταν. Αν αναμενόταν κιόλας, γιατί δεν είχατε ούτε σαφές καθηκοντολόγιο. Τώρα εκ των υστέρων κατάλαβαν όλοι πόσο άξιος ήταν ο θεσμός των ΣΣ. Όλοι οι εκπαιδευτικοί το διαπιστώσαμε φέτος. Ας επανέλθει λοιπόν ο θεσμός λίαν συντόμως και επειγόντως! Βούληση να υπάρχει και επιλογές γίνονται άμεσα...

 
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
30 Ιουλ 2019 17:00

@Νίκος
Γεια στο στόμα σου!!!!!! Είπες όσα από λεπτότητα δεν ήθελα να πω.

 
Λία Β.
30 Ιουλ 2019 10:28

@Alekos Salonikios
Σε ποιον ποιον "πήχυ" υψηλών προσόντων ακριβώς αναφέρεστε;
_ Σ' αυτόν που ισοπέδωσε τα πτυχία μας (μεταπτυχιακά, Διδασκαλείο, πτυχίο ΑΕΙ) συλλήβδην δίνοντας ανώτατο όριο 7 μορίων σε όλους;
_Σ' αυτόν που πριμοδότησε διακριτά τους υποδιευθυντές σχολείων με 1,5 διοικητικά μόρια την ίδια στιγμή που έδινε επικαλυπτικά με το διοικητικό έργο των διευθυντών 2 μόνο διοικητικά μόρια για τους Σ.Σ.; Δηλαδή καλύτερα να ήσουν υποδιευθυντής σε ένα μικρό σχολείο παρά Δευθυντής και Σχολικός Σύμβουλος αφού έτσι θα κέρδιζες και τα διδακτικά στην τελευταία περίπτωση.
_ Σ' αυτόν που πριμοδότησε ανεξέλεγκτα τις ετήσιες επιμορφώσεις των ΑΕΙ αφήνοντας έξω εξειδικεύσεις και επιμορφώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος;
_ Σ' αυτόν που ακόμη κι όλα τα παραπάνω να είχε ένας πρώην ΣΣ ακόμη και πλήρες συγγραφικό έργο και τους κόφτες (γλωσσομάθεια και διδακτικά) έδινε το προβάδισμα στον "άλλον" με τη συνέντευξη ακόμη και για λίγα εκατοστά του μορίου τον υπερπηδούσε;;
Αφήστε τα λοιπόν αυτά τα περί υψηλού πήχεως προσόντων και δεχτείτε ότι ο Ν. 4547/2018 πολέμησε τους προσοντούχους υποψηφίους και τους άφησε απέξω!!
Θα ήταν καλό στο καινούριο νομοθέτημα που θα εκπονήσει η παρούσα κυβέρνηση να επιβραβευτούν όλοι όσοι παράλληλα με την προϋπάρχουσα πολύτιμη, διδακτική εμπειρία με κόπο και ακριβό τίμημα επένδυσαν στην πολύπλευρη γνώση, τη συγγραφή και την έρευνα!
Για να μπορούμε να καυχιόμαστε έστω και για μία φορά ότι ξεπεράσαμε τις μικροπολιτικές ιδεοληψίες και σκεφτόμαστε υπεράνω κομματικών συμφερόντων και ιδιοτελειών, όπως ακριβώς η Παιδεία το επιτάσσει!!!

 
Νίκος
30 Ιουλ 2019 09:04

@ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Είναι προφανές πως δεν περιμένατε τις δικές μου κατευθυντήριες γραμμές για να διαλέξετε τα επαγγελματικά σας βήματα, όπως κι εγώ άλλωστε από τη μεριά μου. Όμως η ειρωνεία, τη στιγμή που μόνη σας δηλώνετε ότι η τωρινή σας θέση δεν έχει καμιά σχέση με την όποια παραγωγή έργου της προηγούμενης, δεν απαντά στο ερώτημα "γιατί παραμένετε σε μια θέση που δεν προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό;" Αν όμως κρίνουμε από το τί έκαναν (ή μάλλον τι δεν χρειάστηκε να κάνουν) η πλειοψηφία των συναδέλφων ΣΕΕ τη χρονιά που μας πέρασε, η απάντηση μπορεί να είναι προφανής. Καλή συνέχεια των διακοπών σας, λοιπόν, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στον προθάλαμο του συμβουλίου επιλογής σχολικών συμβούλων, όταν ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιλογής και περιμένουμε για τη συνέντευξη. Μέχρι τότε, εγώ στο σχολείο μου με τους μαθητές μου κι εσείς στο ΠΕΚΕΣ να απαντάτε σε τηλέφωνα.

 
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
30 Ιουλ 2019 05:21

@(@ΦΕΒΡΩΝΙΑ)
Περίμενα εσάς να με κατατοπίστε επαγγελματικά , γιατί είμαι σε σύγχυση και δίλημμα ποιον δρόμο να διαλέξω. Ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς και μας δίνετε κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά τελικά θα το αποφασίσω η ίδια για αυτό. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Καλές διακοπές .

 
ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Σ.Σ.
29 Ιουλ 2019 20:04

Όσοι ΣΣ επιστρέψαμε στη σχολική τάξη δεν αισθανθήκαμε καμιά ταπείνωση, αν και κατέχουμε πλήθος ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Η ταπείνωση και ο ευτελισμός ήρθε από τους μισούντες τους ΣΣ λόγω ιδεοληψιών. Δεν είναι κατάλληλος χώρος για να εκφράσω την απογοήτευσή μου για κάποιους ελάχιστους συναδέλφους που ταπεινώνουν και ευτελίζουν τους συναδέλφους τους πρώην ΣΣ λόγω ιδεοληψιών και διασύρουν όλο τον κλάδο. Δηλαδή εμείς πρέπει να διασύρουμε τους ΣΕΕ; Απαράδεκτες συμπεριφορές.

 
Alekos Salonikios
29 Ιουλ 2019 15:46

Διαμαρτύρονται ορισμένοι για το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της μη αριστείας έβαλε ψηλά τον πήχη για την επιλογή των ΣΕΕ (διδακτική υπηρεσία, γλωσσομάθεια) με αποτέλεσμα ορισμένοι μη προσοντούχοι πρώην Σχ. Σύμβουλοι να μην επιλεγούν.... (τη στιγμή που το 70% των προσοντούχων πρώην ΣΣ επελέγησαν αξιοκρατικότατα). Τι υπαινίσσονται άρα γε οι διαμαρτυρόμενοι και τι προσδοκούν; Η νυν κυβέρνηση της αριστείας να κατεβάσει τον πήχη των προσόντων;...

 
@ΦΕΒΡΩΝΙΑ
29 Ιουλ 2019 15:36

"Είμαι πρώην Σχολική Σύμβουλος και νυν Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου. Καμία σχέση ο ένας ρόλος με τον άλλον , ως Σχολική Σύμβουλος παρήγαγα έργο. Σε διαβεβαιώνω ότι έτσι τα πράγματα σίγουρα δεν πάνε μπροστά !"
Αφού, λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα, γιατί παραμένετε στη θέση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου; Γιατί δε γυρίζετε στην τάξη σας και να περιμένετε αν προκύψει κάτι καλύτερο;
Ξέρετε, υπήρχαν και άλλοι που είχαν (είχαμε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη διαδικασία επιλογής ως ΣΕΕ, αλλά βλέποντας την αδιαμφισβήτητη δυσλειτουργία των νέων δομών επιλέξαμε να παραμείνουμε στα σχολεία μας. Το να συμμετάσχεις σε μια διακασία επιλογής για θέσεις που δεν είχαν ακόμη βγάλει ούτε το περίγραμμα των καθηκόντων τους και να παραμένεις μετά - χωρίς πρακτικά να κάνεις τίποτα - φαίνεται λίγο κάπως...

 
Δανάη
29 Ιουλ 2019 15:22

Τα σχολεία στην πρωτοβάθμια τουλάχιστον που έχω επιστρέψει,χρειάζονται πολύ δουλειά και καθοδήγηση,παιδαγωγική και διδακτική.
Ο Διευθυντής λόγω άλλων καθηκόντων δεν μπορεί να κάνει και καθοδήγηση.
Οι ΠΕΚΕΣ κάπου ..συσκέπτονται..
Όσο για τους ΣΣ με μικρότητα εκδιώχθηκαν,αφού πρώτα τέθηκαν στο περιθώριο και κατηγορήθηκαν για αρμοδιότητες που τους είχαν ήδη
αφαιρεθεί..
Αλλά προηγούνται οι σχολικές μονάδες ,ας γίνει το καλύτερο ,γιατί αυξήθηκαν οι διδάσκοντες και άρχισαν να γίνονται σπάνιοι οι δάσκαλοι!!

 
ΝΙΚΗ
29 Ιουλ 2019 10:28

@Tasos
Αυτό σημαίνει μένος και μίσος κατά των πρώην ΣΣ.! Δεν μας εξηγείς όμως τους λόγους που δεν θες να επιστρέψουν. Έχεις κάτι να φοβηθείς μήπως? Παραδέχεσαι ευτυχώς πως μια χαρά τα πήγαν στις τάξεις. Μα φυσικά αγαπητέ συνάδελφε, αφού πάνω από όλα είναι εκπαιδευτικοι. Αλήθεια, εσύ στην τάξη πως τα πας?Τα διαχειριζεσαι όλα άψογα? Αν ναι τότε όντως δεν τους χρειάζεσαι. Αν όχι ξανασκεψου το κάτι μπορεί να ωφεληθείς. Καλές διακοπές.

 
Υπερήφανος Σύμβουλοι
29 Ιουλ 2019 09:32

Είναι υπερήφανοι οι καθηγητες για την εικόνα των σχολείων; Είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να ασχολούμαστε με μικροπολιτικες αποφάσεις;

 
TAKHΣ
28 Ιουλ 2019 11:10

@ΣΣ και πάλι τα ίδια
Και ποιο μοντελο προτεινετε αγαπητε συναδελφε (εαν ειστε συναδελφος) για την παιδαγωγικη και επιστημονικη καθοδηγηση στα σχολεια? Αυτο των ΠΕΚΕΣ και ΣΕΕ?Μα νομιζω πως και οι ιδιοι οι συντονιστες αναγνωριζουν την ουτοπια του να σχεδιαζεις και να εισαι μακρια απο τα σχολεια. Η φιλοσοφια σχεδιασμου του ΠΕΚΕΣ - και δεν το λεω εγω - ειναι ο συντονιστης να μην πηγαινει στο σχολειο. Βλεπε ολα τα ΠΕΚΕΣ της επαρχιας. Πως ο συντονιστης με εδρα π.χ τη Λαμια η τη Λαρισα θα καλυψει τα υπολοιπα σχολεια εκτος νομου? Τι αλλο εκαναν οι συντονιστες?Δυωρες επιμορφωσεις και μαλιστα σε μη θεσμοθετημενο ωραριο πχ 12-2. Εκτιμας εσυ πως με μια δυωρη επιμορρφωση οσο καλη και να ειναι αυτη, εστω και μια στο εκατομμυριο μπορει να προκυωει βελτιωση για τον παρακολουθουντα συναδελφο? Ασε που συνηθως οι περισσοτερες δυωρες ηταν συναντησεις γνωριμιας με τον συντονιστη. Εκτιμω οτι ολα εξαρτωνται απο το πλαισιο και οχι απο τα προσωπα. Οσο το πλαισιο ειναι συγκεχυμενο και ασαφες, βολευονται ολοι και δουλεια δεν γινεται. Αν λοιπον σου αρεσει ο θεσμος των ΣΕΕ και ΠΕΚΕΣ πες μας τεκμηριωμενα τα πλεονεκτηματα του. Ο θεσμος των ΣΣ δεν ειχε φανει οτι απετυχε, καμια ερευνα δεν το δειχνει αυτο. Το οτι καταργηθηκε ηταν μια καθαρα πολιτικη αποφαση. Ως φιλοσοφια σχεδιασμου ηταν οντως κοντα στα σχολεια. Στην πραξη ναι ειχε προβληματα γιατι και εκει το πλαισιο αφηνε αρκετα περιθωρια, τα οποια ομως μια υπ.αποφαση θα μπορουσε να τα βελτιωσει.

 
@ΣΣ και πάλι τα ίδια
28 Ιουλ 2019 07:54

δημοκρατικά εκλεγμένε σύντροφε ΣΕΕ (με βάση τη ρήση σου για αστικά καθεστώτα) να φανταστώ οτι εκλέχτηκες από το πουθενά αφού οι προσοντούχοι και με μακροχρόνια ποιοτικό έργο Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας σου βρέθηκαν εκτός νυμφώνος επειδή είτε υπομοριοδοτήθηκαν ή κόπηκαν λόγω του a-la cart κόφτη των "διδακτικών καθηκόντων στη τάξη" του κ. Γαβρόγλου; Επειδή ο κόσμος πάει μπροστά (όπως λές) ο νέος νόμος (το μπροστά που αναφέρεσαι) θα επαναφέρει το δίκαιο και θα το κάνει πράξη (τι σου θύμισα τώρα εεε;;)

 
Tasos
28 Ιουλ 2019 07:47

Να μην το επαναφέρει η ΝΔ. Να γυρισουν στην τάξη. Μια χαρά τα πήγαν πέρσι.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
27 Ιουλ 2019 23:25

Ο θεσμός του ΣΣ όπως τον ξέραμε είναι χρεωκοπημένος. Ασφαλώς τα σχολεία χρειάζονται υποστήριξη στο παιδαγωγικό έργο. Ας δώσουν αρμοδιότητες στους νυν ΣΕΕ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

 
Έλεος πια με τους σχολικούς συμβούλους.
27 Ιουλ 2019 23:24

Τα ίδια και τα ίδια για το πόσο καλός ήταν ένας σαραντάχρονος θεσμός που έκλεισε τον κύκλο του και ήταν καιρός να καταργηθεί και να έρθει κάτι άλλο.Τα ίδια και τα ίδια από συμβούλους που ήταν τουλάχιστον 15 χρόνια στην ίδια θέση, που όσο ήταν σε αυτήν ήταν όλα καλά. 70% των συμβούλων αντιλαμβανόμενοι την νέα πραγματικότητα έγιναν συντονιστές . Το 30% που δεν έγιναν, ζητά την επαναφορά του παλιού αλλά με τους ίδιους φυσικά. Δηλ δεν ζητά μόνο επαναφορά του παλιού αλλά επαναφορά και των ίδιων προσώπων. Αιώνιοι σύμβουλοι και αιώνιοι συμβουλευόμενοι (εκπαιδευτικοί τάξεων). Προ δεκαετιών έγινες σύμβουλος ή διευθυντής εκπαίδευσης ; Θα συνταξιοδοτηθείς στα 67 σου
χρόνια με 40 και 45 χρόνια υπηρεσίας σε αυτήν την θέση . Διορίστηκες εκπαιδευτικός τάξης; Θα παρακαλάς και αν αντέξεις να βγεις στην σύνταξη στα 35 χρόνια στα 62 . Εκεί έχουμε φτάσει.

 
ΣΣ - όπου φυσάει ο άνεμος!
27 Ιουλ 2019 22:12

Μέχρι πέρυσι που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία κατάργησης των ΣΣ, όλοι οι παράγοντες/φορείς της εκπαίδευσης - εκπαιδευτικοί κ.λπ., πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- αναθεμάτιζαν κατά του θεσμού του ΣΣ, αναφέροντας τα γνωστά τρωτά του θεσμού και την ανεπαρκή λειτουργία πολλών αν όχι των περισσότερων ΣΣ και οι πλείστοι δήλωναν ικανοποιημένοι από την κατάργησή τους! Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών της τάξης δήλωνε ανακουφισμένη από την κατάργηση των ΣΣ, ενός θεσμού που πλέον είχε εκφυλιστεί στην πράξη. Οι μόνοι που διαμαρτύρονταν εντόνως ήταν μια μερίδα των πρώην ΣΣ που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νέου νόμου 4547 για να γίνουν ΣΕΕ (διδακτική υπηρεσία ή γλωσσομάθεια) ή που δεν είχαν τη διάθεση να μετακινηθούν από τη μόνιμη κατοικία τους και να μετακομίσουν στην έδρα των ΠΕΚΕΣ.
Βέβαια, και ο νέος θεσμός των ΣΕΕ έχει αδύνατα σημεία και η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε από την απελθούσα κυβέρνηση ΧΩΡΙΣ να υποστηριχθεί επαρκώς στα πρώτα του βήματα! Θέσπισαν νέες δομές στην εκπαίδευση ΧΩΡΙΣ επαρκή χρηματοδότηση και θεσμική υποστήριξη!
Βέβαια, η νέα κυβέρνηση έχει το απόλυτο δικαίωμα να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να εισάγει τις μεταρρυθμίσεις που πιστεύει, αλλά στη βάση του σεβασμού του Συντάγματος, των νόμων και των πολιτών!
Αν θέλει να επαναφέρει το θεσμό του ΣΣ - αλλά με νέο καθηκοντολόγιο, γιατί διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσει να σταθεί- μπορεί να το κάνει, σεβόμενη την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος!!!
Ωστόσο, επαναφέροντας τους ΣΣ με άλλο καθηκοντολόγιο και με πιθανότατα σαφή σύνδεση με την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών θα πικράνει πολλούς εκπαιδευτικούς και θα αποθαρρύνει πολλούς πρώην ΣΣ να υπηρετήσουν το νέο θεσμό!!!
Οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή, αν δεν περιλαμβάνει και τη μαγική λέξη ''Αξιολόγηση'' και αν δεν είναι καλά μελετημένη και αν δεν βασίζεται σε διεθνή εμπειρία είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία!!!
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται ριζικές αλλαγές, αλλά καλά μελετημένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και με σαφή πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο!!!

 
Δον Κιχώτης
27 Ιουλ 2019 19:51

Εγκώμιον Σχολικού Συμβούλου

Ο Νικ* ήταν Σχολικός μου Σύμβουλος. Ο καλύτερος!
Έμοιαζε του Αλέξανδρου Δελμούζου! Όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στην παιδα-γωγική κατάρτιση. Μας έλεγε συχνά: «Ο δάσκαλος που αγαπάει το παιδί, δεν ησυχάζει. Ένα σκεφτικό, μοναχικό, λυπημένο παιδί, κάτι έχει!... Έχετε χρέος να το βρείτε, να αναιρέσετε το αίτιο. Να θυμώνετε με τον εαυτό σας και μ’ εμένα. Όχι με τα παιδιά! Να λέτε ότι κάτι δεν έχω κάνει σωστά και γι’ αυτό συμβαίνει αυτό το γεγονός στην τάξη μου ή στην αυλή του σχολείου. Φταίει κι ο σχολικός μου σύμβουλος που δεν μ’ έχει βοηθήσει όπως πρέπει.»

Άριστος ήταν και στα θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας.
Κατ’ αρχάς μιλούσε σωστά την ελληνική γλώσσα και τα κείμενά του ήταν άψογα από γλωσσική τουλάχιστον άποψη. Συχνά – στις συναντήσεις που είχαμε - μας διόρθωνε τον προφορικό μας λόγο αλλά και τον γραπτό στις σημειώσεις που γράφαμε και δίνα-με στα παιδιά. Σε αρκετούς αυτό δεν άρεσε αλλά μια μέρα μας είπε:
«Εσείς είστε χειρουργοί κι εγώ ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής. Έχω κάνει χιλιάδες πετυχημένες εγχειρήσεις αλλά και αποτυχημένες. Χειρουργώ ακόμη, όταν μπαίνω στις τάξεις σας. Γνωρίζω ότι ένα λάθος μου, μια αδέξια κίνηση, μπορεί να κάνει κακό... Πείτε μου τώρα, όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησα και αποκτώ κάθε μέρα, σε ποιον πρέπει να τις δώσω;» Δεν υπήρχε ίχνος έπαρσης στον λόγο του, τον αγαπούσαμε άλλωστε και αποδεχό-μασταν τις άλλες παρεμβάσεις του γιατί βλέπαμε ότι μοχθούσε!...

Ο Σύμβουλός μου έμπαινε στις τάξεις, καθόταν σε μια άκρη και άκουγε... Κρατούσε σημειώσεις και στο διάλειμμα σου έλεγε τι ήταν καλό, τι πρέπει να διορθώσεις, τι πρέπει να ελέγξεις... Μια μέρα τον ρώτησα τι βαθμό μου έχει βάλει και μου είπε πως δεν βάζει βαθμούς ούτε διατηρεί σε αρχείο τις αξιολογήσεις του. « Δε βάζω ταμπέλες στους συναδέλφους. Όλες οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων.» Μερικές φορές, επέλεγε ένα κατάλληλο δείγμα μαθητών από τρία τέσσερα κοντινά σχολεία και αξιολογούσε με το κατάλληλο κριτήριο. Ακολουθούσε η συνάντηση, η παρουσίαση των συμπερασμάτων που είχαν προκύψει και ένας γόνιμος διάλογος.
Όλες του οι παρεμβάσεις ήταν ειδικές και στοχευμένες.

Συχνά ενέπλεκε κι άλλους δασκάλους σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας. Μόλις έβλεπε έναν ικανό, χαρισματικό δάσκαλο, τον έπειθε να παρουσιάσει τη διδακτική του προσέγγιση και τότε παρίστανε τον μαθητή. Τον πίεζε τον δάσκαλο, ήξερε πως θα τα καταφέρει και ήθελε να αναδείξει τη διδακτική του δεινότητα. Η ώρα περνούσε και δεν μας ένοιαζε!

Μια μέρα όμως, αυτός ο λαμπρός Σύμβουλος, ξαφνικά άλλαξε. Έπαψε να έρχεται στις τάξεις αλλά και να αξιολογεί δείγματα μαθητών. Άρχισε τις γενικές, βαρετές παρεμ-βάσεις κι όλοι κοιτάγαμε τα ρολόγια μας για να δούμε πότε θα πάει 2 η ώρα για να φύγουμε. Κανείς μας δε διατύπωσε δημοσίως την ερώτηση «Γιατί κύριε Σύμβουλε;»
Και δεν τη διατυπώσαμε γιατί όλοι γνωρίζαμε τι είχε γίνει. Και σιωπήσαμε. Όπως σιωπήσαμε και πέρυσι άπαντες οι εκπαιδευτικοί, ΠΕ και ΔΕ, όταν δόθηκε το τελικό χτύπημα.

Τελειώνοντας, θα προσθέσω κάτι ακόμη γι’ αυτόν τον Σύμβουλο. Συναντηθήκαμε τυχαία, μετά από χρόνια, στο κατάστρωμα ενός πλοίου και καθίσαμε να μιλήσουμε. Στη σύνταξη αρκετά χρόνια πλέον, μου είπε και του είπα πολλά...
Απ’ αυτά που δημοσιοποιούνται, επιλέγω δύο. Υπήρχαν «χρήσιμα πτυχία» στον υπηρεσιακό του φάκελο. Δεν είχε δηλαδή κάποιο μεταπτυχιακό για τον Άγιο Ονούφριο, τον θαυματουργό. Πιστεύει ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι πρέπει να αξιολογούνται για το υποστηρικτικό έργο τους και οι καλύτεροι να επιλέγουν τους νεότερους. Σε καμιά χώρα του κόσμου δεν υπάρχουν τέτοια Συμβούλια σαν τα δικά μας.

* Ψευδώνυμο χρησιμοποιώ κατ' ανάγκην.

 
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
27 Ιουλ 2019 17:46

Είμαι πρώην Σχολική Σύμβουλος και νυν Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου. Καμία σχέση ο ένας ρόλος με τον άλλον , ως Σχολική Σύμβουλος παρήγαγα έργο. Σε διαβεβαιώνω ότι έτσι τα πράγματα σίγουρα δεν πάνε μπροστά !

 
Φ.Φ.
27 Ιουλ 2019 17:29

Δεν αναφέρεται το άρθρο, φαντάζομαι, στο να επανέλθουν τα ίδια άτομα σε θέσεις ΣΣ χωρίς νέες επιλογές. Όμως επιβάλλεται να γίνουν κανονικές διαδικασίες επιλογής στελεχών άμεσα. Έγιναν εγκλήματα πέρυσι το καλοκαίρι από τη νομοθεσία ως την εφαρμογή και τελική επιλογή ΣΕΕ. Δεν μπορεί στο πλαίσιο μιας (κακώς εννοούμενης) αποκομματικοποίησης του κράτους να παραμένουν οι τεράστιες αδικίες που έγιναν σε βάρος των πιο προσοντούχων εκπαιδευτικών, που φυσικά πολλοί από αυτούς ήταν ΣΣ.
Ψήφιση αξιοκρατικού νόμου επιλογής στελεχών και επιλογές από την αρχή: Περιφερειακών Δ/ντών, Συμβούλων, Δ/ντών Εκπ/σης, κλπ.

 
Ππ
27 Ιουλ 2019 16:16

Αληθεια συναδελφε ειμαι στην ταξη απο τον Οκτωβριο και δεν εχω δει τον ΣΥντονοστη στο σχολειο που υπηρετω θα μας πειτε τι κανουν οι συντονιστες; ποιος ειναι ο ρολος τους;

 
ALEKOS
27 Ιουλ 2019 16:14

@ΣΣ και πάλι τα ίδια: Η μεγάλη περιφρόνηση προς τις ομοσπονδίες, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ & ΟΙΕΛΕ καθώς και προς την ΠΕΣΣ βρήκε απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όποιος κύκλος κλείνει βίαια ξανανοίγει ιστορικά. Καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης ό,τι αντικατεστησε τους ΣΣ και γι΄αυτό ο θεσμός θα ξαναγεννηθεί.

 
Ελεύθερος
27 Ιουλ 2019 16:06

Σταμάτησα να διαβάζω στην 2η παράγραφο, μόλις είδα την φράση "της σχέσης της «σχεσιοδυναμικής του προσώπου»".

 
Γιάννης
27 Ιουλ 2019 15:58

@ΣΣ και πάλι τα ίδια
Δε νομίζω ότι οι ιδεοληψίες και οι συκοφαντίες της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου ήταν σοβαρή αντιμετώπιση ενός, αναμφίβολα, παλιού θεσμού. Μηδέν σοβαρή αξιολόγηση της πορείας του θεσμού. Μόνο συκοφαντίες και για ανθρώπους που δούλεψαν και αντικατάσταση με έναν αμφιλεγόμενο θεσμό. Ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς αν είναι ευχαριστημένοι με το συγκεντρωτικο αυτό σύστημα.

 
Στέλιος Καραγιάννης,Δρ.Παν.Ιωαννίνων και Παν.Γρανάδας,ΣΕΕ
27 Ιουλ 2019 15:02

Ποτέ δε κατάλαβα αυτή την απολυτότητα για κάποια πράγματα από μέρους κάποιων,δηλαδή για ένα θεσμό που πρόσφερε,κατά την έκθεση τςη ΑΔΙΠΔΕ, σημαντικά πράγματα στην επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση μετά το 1982.Οι άξιοι είτε Σχολικοί Σύμβουλοι είτε ΣΕΕ, προσέφεραν και προσφέρουν και αυτό δεν αμφισβητείται από τα σοβαρά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.Δεν ξέρουμε ακόμα πως θα λειτουργήσει ο θεσμός των Σχ.Συμβούλων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΝΔ.Αυτό που δεν καταλαβαίνουν μερικοί,και το επαναλαμβάνω,είναι ότι ο 4547 θα καταργηθεί σύντομα κυρίως ως νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως για κάποιες χτυπητές αδυναμίες του και αδικίες στον τρόπο μοριοδότησης,,και θα επανέλθει ο θεσμός των Σχ.Συμβούλων γιατί είναι προαποφασισμένο και γιατί κάθε νέο κόμμα εξουσίας αλλάζει κάποια πράγματα στην εκπαίδευσή μας..Δυστυχώς ,ή ευτυχώς, η ζωή αγαπητέ συνάδελφε,πάει προς τα μπρος υπαγόμενη όμως στον νόμο των corsi και ricorsi ήτοι των κύκλων και των ανάκυκλων του μεγάλου Ιταλού ιστορικού Giampatista Vico.Κατ'αυτόν, κάποια πράγματα δοκιμασμένα, επανέρχονται δια της ανακύκλισης στη ζωή,καθώς η ανθρώπινη φαντασία και εφευρετικότητα δεν είναι ανεξάντλητη,αλλά μάλλον εξαρτώμενη και αυτή,από τα συμφέροντα και τις κοινωνικές συμβάσεις των κυρίρχων ομάδων,που γράφουν την ιστορία τους με το δικό τους τρόπο που πάντα διαφέρει,απ'αυτόν των αντιπάλων τους.Από το κοντινό 1600,ευχές για καλό καλοκαίρι..

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ