Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Οι λόγοι αποτυχίας των νέων δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης και η ανάγκη επαναφοράς του Σχολικού Συμβούλου

Τα ΠΕΚΕΣ έγιναν πολυμελή, αλλά, ταυτόχρονα, δυσκίνητα, απομακρυσμένα από τις σχολικές μονάδες όργανα, με αριθμό μελών ακόμη και άνω των 40, με πληθώρα γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αδυναμιών οργάνωσης και συντονισμού, δυσκαμψία στη λήψη
Δημοσίευση: 29/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Κων/νου Κλουβάτου
Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Νάξου – πρώην Σχολ. Συμβούλου

Ο λόγος για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, τα ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΣΥ. Αν κάνει κανείς μια ανεπίσημη αποτίμηση του έργου των δομών αυτών με βάση τα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο στοιχεία για τις δράσεις των φορέων αυτών και συγκρίνει με το αντίστοιχο έργο των προκάτοχων θεσμών τους θα καταλήξει αβίαστα στο εξής συμπέρασμα: το έργο που υλοποίησαν συνολικά οι νέες δομές ήταν σημαντικά υποδεέστερο συγκριτικά με το έργο που επιτελούσαν οι σχολικοί σύμβουλοι σε αντίστοιχο χρόνο. Την ίδια αίσθηση έχουν και τα περισσότερα στελέχη των δομών αυτών.

Ξεκινώντας από τα ΠΕΚΕΣ, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι τα σχολεία, ιδίως αυτά απομακρυσμένων και δη νησιωτικών περιοχών, ξέμειναν από υποστήριξη, καθοδήγηση, συμβουλευτική και επιμόρφωση. Από την προσωποκεντρική και κατά κύριο λόγο δια ζώσης «σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση» του Σχολικού Συμβούλου περάσαμε στον απρόσωπο και απομακρυσμένο «συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου», ο οποίος στις πλείστες των περιπτώσεων υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου όχι μόνο μειώθηκαν αριθμητικά, συγκριτικά με τον αριθμό των σχολικών συμβούλων, αλλά συγκεντρώθηκαν στα κέντρα των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τα ΠΕΚΕΣ να γίνουν πολυμελή, αλλά, ταυτόχρονα, δυσκίνητα, απομακρυσμένα από τις σχολικές μονάδες όργανα, με αριθμό μελών ακόμη και άνω των 40, με πληθώρα γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αδυναμιών οργάνωσης και συντονισμού, δυσκαμψία στη λήψη αποφάσεων, ελλιπή υποστήριξη της λειτουργίας τους (βλέπε προβλήματα στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής, γραμματειακής υποστήριξης, δαπανών μετακίνησης συντονιστών για άσκηση του έργου τους, υποτυπώδη συνεργασία με τα ΚΕΣΥ κ.ά).

Όχι με ευθύνη των ίδιων των συντονιστών - οι περισσότεροι κατέβαλαν φιλότιμη προσπάθεια να ανταποκριθούν στις ανάγκες που απορρέουν από τα καθήκοντά τους - αλλά εξ αιτίας του ίδιου του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ η συνεργασία μεταξύ των συντονιστών υπήρξε υποτυπώδης έως ανύπαρκτη, ιδίως μεταξύ των συντονιστών διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης. Και πώς να δρομολογήσει κανείς κοινές δράσεις με άλλους συντονιστές, όταν ο ίδιος δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί κατ’ ελάχιστον στις καθημερινές ανάγκες των σχολείων της αχανούς περιοχής αρμοδιότητάς του.

Αντιθέτως, η μονοπρόσωπη μορφή του προκάτοχου θεσμού, του σχολικού συμβούλου, δεν εμπόδισε το σχεδιασμό εξαιρετικών συνεργειών στο παρελθόν από σχολικούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων, όχι κατ’ ανάγκην της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης ή βαθμίδας (βλέπε ενδεικτικά http://klouvatos.mysch.gr/epimorfosi.htm και ειδικότερα https://drive.google.com/file/d/0B3edl__UoQ22MDBMRmlDbm9OTDhXeEZzWEc3N3V... TcG1R/view). Δεν εμπόδισε επίσης τη διαρκή υποστηρικτική παρουσία του στα σχολεία και την επιτόπια συμβολή του στη διαχείριση παιδαγωγικών προβλημάτων, λόγω της εγγύτητας της έδρας με τα σχολεία και της ευελιξίας που είχε να προγραμματίζει τις δράσεις του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Η εμπειρία από τη δράση των ΠΕΚΕΣ στις νησιωτικές περιοχές είναι απογοητευτική. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ούτε είδε ούτε άκουσε από κοντά το συντονιστή εκπαίδευσης της ειδικότητάς του, πολλοί ούτε από μακριά, ενώ η διαχείριση επιμέρους παιδαγωγικών και επιμορφωτικών ζητημάτων επιτελέστηκε κυρίως εξ αποστάσεως ή έμεινε απραγματοποίητη, επαναλαμβάνω, όχι με ευθύνη των συντονιστών.

Κάπως έτσι διαμορφώθηκε και η εικόνα των ΚΕΣΥ: Μηδενική υποστήριξη της λειτουργίας τους (στέγαση, εξοπλισμός, ψυχομετρικά εργαλεία, επιμόρφωση στη χορήγησή τους, στελέχωση, λειτουργικές δαπάνες), ασαφές πλαίσιο συνεργασίας με τα σχολεία και τα ΠΕΚΕΣ, ευρύτατες γεωγραφικές περιοχές αρμοδιότητας, ανύπαρκτο πλαίσιο μετακινήσεων προσωπικού εκτός έδρας είναι μερικά από τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για αναστολή της λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των σχολείων αφαιρέθηκε ουσιαστικά η δυνατότητα των ΚΕΣΥ να ασκήσουν τις διευρυμένες εξωστρεφείς αρμοδιότητές τους (ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων, υλοποίηση παρεμβάσεων εντός των σχολείων , υποστήριξη μαθητών, διερεύνηση αναγκών). Η απόφαση αυτή εκτόξευσε τον αριθμό αιτήσεων αξιολόγησης μαθητών και ανάγκασε τα ΚΕΣΥ στον εσωστρεφή αυτοπεριορισμό του έργου τους, με σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο δράσης την αξιολόγηση μαθητών, δηλαδή εν μία νυκτί ξαναέγιναν ΚΕΔΔΥ (βλέπε σχετική δημοσίευσή μας: https://www.esos.gr/arthra/61951/pos-ta-kesy-xanaeginan-keddy).

Οι φιλόδοξες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης απέτυχαν να επιτελέσουν το ρόλο τους κυρίως λόγω του συνολικού τους σχεδιασμού, αλλά και της απρονοησίας της πολιτείας να υποστηρίξει εξαρχής πλήρως τη λειτουργία τους. Τι έργο να αναμένεις από κάποιον που δεν έχει γραφείο να καθίσει, τηλέφωνο να επικοινωνήσει, υπολογιστή να γράψει, μελάνι και χαρτί για να εκτυπώσει, όταν δηλαδή δεν έχουν καλυφθεί ζωτικές ανάγκες του; Τι έργο να αναμένεις όταν για σημαντικά ζητήματα ακόμη δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις και απαντήσεις;

Είχαμε σχολιάσει κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για τις νέες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης αυτό που επιβεβαιώθηκε περίτρανα, ότι ο θεσμός του σχολικού συμβούλου είχε να προσφέρει πολύ περισσότερα στην εκπαίδευση και αρκούσε η αναβάθμισή του και η στοιχειώδης αξιολόγησή του και ότι τα ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΣΥ, με το σχεδιασμό που είχαν, ήταν καταδικασμένα να αποτύχουν. Αυτό, εξάλλου, είχε διατρανωθεί και καταδειχθεί τόσο από την ποσοτική όσο και από την ποιοτική ανάλυση των σχολίων της διαβούλευσης, στην αποκαλυπτική έρευνα που διενεργήσαμε τότε για το θέμα αυτό (βλέπε https://www.esos.gr/tags/konstantinos-kloyvatos).

Τέλος, εξαιρετικά επίκαιρα είναι όσα σχολιάζαμε τότε στο πλαίσιο της διαβούλευσης:

«Ας έρθει οποιαδήποτε νέα δομή, μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη, ας έρθουν όλες μαζί κι ας κάνουν το ένα δέκατο του έργου ενός σχολικού συμβούλου που την τιμάει τη θέση του. Το δικό μου έργο είναι εδώ και βρίσκεται σε λογοδοσία ενώπιον όλων από την πρώτη στιγμή: http://klouvatos.mysch.gr. Ανάλογο και αξιολογότερο έργο μπορεί να βρει κανείς φυσικά και σε ιστότοπους άλλων σχ. Συμβούλων.

Ας αναπληρώσει, υποκαταστήσει, αντικαταστήσει κάποιος άλλος θεσμός όλο αυτό το έργο. Ας το ακυρώσει αν μπορεί. Αργά ή γρήγορα θα φανεί το τεράστιο κενό. Δυστυχώς, όταν κατακαθίσει η ομίχλη και τεθεί σε εφαρμογή η δημοκρατική ίσως, αλλά ατελέσφορη

νέα τάξη πραγμάτων, θα αντιληφθεί σύσσωμος ο εκπαιδευτικός κόσμος το τραγικό λάθος, την κατάργηση, αντί την περαιτέρω αναβάθμιση του σχολικού συμβούλου.

Η επερχόμενη αλλαγή δεν ήταν αυτό που είχε ανάγκη το σχολείο. Λίγη λογοδοσία παραπάνω χρειαζόταν, πιο σαφές καθηκοντολόγιο και αξιολόγηση (εννοώ του έργου του σχολ. συμβούλου). Ποιος τους άφησε ελεύθερους να εξαφανίζονται από την έδρα τους; Δεν υπήρχε προϊστάμενη αρχή για έλεγχο των "ασυνείδητων";

Στο εξής, ο συντονιστής εκπαίδευσης από τη Σύρο, χωρίς να υπάρχει καν ακτοπλοϊκή σύνδεση με πολλά μικρά και μεγάλα κυκλαδονήσια, ας καταφέρει να επισκεφτεί όλα τα σχολεία της Σαντορίνης ή της Νάξου, έστω μια φορά το χρόνο, ας συναντήσει τους γονείς, ας κάνει ημερίδες και δειγματικές διδασκαλίες (άλλωστε δεν προβλέπονται πλέον), ας κάνει κατά τάξη επιμορφωτικές συναντήσεις, ας κάνει απογευματινές συναντήσεις, ας κάνει ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις, ας συναντήσει τους τοπικούς φορείς, ας συναντήσει κατ' ιδίαν γονείς και τόσα άλλα. Ας καταφέρει να πάει έστω μια φορά στη διάρκεια της θητείας του στην Ανάφη ή στην Ηρακλειά ή στη Θηρασία με τη λάντζα, να εμψυχώσει, να στηρίξει, να καθοδηγήσει τον συνάδελφο. Και τόσα άλλα σημαντικά... Αυτή η ευέλικτη, παιδαγωγική, προσωποκεντρική σχέση θα γίνει δυστυχώς παρελθόν. Η ώρα του γραφειοκρατικού συντονισμού έφτασε και είναι άλλο συντονισμός και άλλο παιδαγωγική καθοδήγηση.

Ας το ξαναδεί ο νομοθέτης, αλλιώς καλό κουράγιο σε όλες και όλους!»

Σχόλια (33)

 
Σ.Κ@Σωτήρης
11 Απρ 2020 14:05

[...Ας ξεκαθαρίσει το τοπίο κάποιος επιτέλους, για να ξέρουμε και τι προγραμματισμό θα κάνουμε…]

Αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει ν αναρωτηθούμε για τα εξής:

1.Γιατί το Υπουργείο αφαίρεσε το μερος που αφορά τις κρίσεις των στελεχών από τον νέο νόμο και έδωσε το υπόλοιπο στη διαβούλευση
2.Γιατί το ESOS μας ενημέρωσε δυο φορές με βάση "διασταυρωμένες πληροφορίες" ότι δε πάει στη διαβούλευση αυτό το μέρος του νόμου
3.Γιατί δεν μπορούν να δρομολογηθούν κρίσεις σοβούσης της πανδημίας
4.Γιατί "καίγεται' μόνο για τις πανελλήνιες
5.Γιατί μιλάνε για επαναφορές προσώπων μόνο οι ευφάνταστοι γιοα να μη πω οι νομικά αναλφάβητοι

Να ευχηθώ sto ESOS και σε σας

Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση!

 
Σ.Κ.@Αλέκα!
11 Απρ 2020 13:15

[Και που θα έρθει, το 80% θα είναι τα ίδια πρόσωπα. Αυτό είναι το δυναμικό των στελεχών στη χώρα μας. Και η πλειοψηφία τους είναι αξιόλογοι και εργάζονται σκληρά, ισορροπώντας καταστάσεις στα σχολεία.]

Ο νεος νόμος υπάρχει σε κάποια συρτάρια του Υπουργείου.Το κομμάτι του με τις επιλογές μπήκε στο ντουλαπάκι για του χρόνου..Το άλλο πάςει για την τωρινή διαβούλευση
Οι κρίσεις θα γίνουν στη μετακορωνοιό φάση με δίκαιη μοριοδότηση...

Καλό Πάσχα

 
Σωτήρης
19 Αυγ 2019 14:29

@ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΟΜΩΝ

Ναι, δεκτό ότι ο 4547 θα καταργηθεί, όπως λέτε… Το άλλο που ακούγεται, είναι αλήθεια; Ότι οι ΣΣ ως πρόσωπα επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν προ καταργήσεώς τους; Υπάρχει δηλαδή και τέτοιο ενδεχόμενο… Μα εξηγήστε όσοι γνωρίζετε από νομικά, αν αυτό είναι νομικά έγκυρο… Πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσουν τα πρόσωπα στις θέσεις ΣΣ που κατείχαν προ καταργήσεως του θεσμού; Άλλοι μετακόμισαν, γιατί επέστρεψαν στις οργανικές τους… Άλλοι ορίσθηκαν Συντονιστές και άφησαν τις οργανικές τους… Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο; Έστω ότι καταργείται ο 4547 μαζί με όλα τα συνεπακόλουθά του, όπως λέτε, άρα ΠΕΚΕΣ και ΣΕΕ καταργούνται. Οι καταργηθέντες -τον περασμένο Οκτώβρη- ΣΣ έχουν νομικό δικαίωμα να αναλάβουν υπηρεσία ως ΣΣ;;; ΠΩΣ; Μην ξεχνάτε ότι η θητεία τους ήταν ήδη παρατεταμένη… Έχουν αλλάξει πολλά… Τα γραφεία έχουν κλείσει, ο εξοπλισμός έχει αλλάξει… Δε γίνονται αυτά τα πράγματα… Ή μήπως γίνονται; Ας ξεκαθαρίσει το τοπίο κάποιος επιτέλους, για να ξέρουμε και τι προγραμματισμό θα κάνουμε…

 
Μπάμπης
14 Αυγ 2019 17:12

Αμερόληπτος
εσύ πόσο νυχτωμένος είσαι δηλαδή που η εκπαίδευση είναι σε κατάσταση μεσσαιωνα τα τελευταία 25 χρονιά (μπορεί και λίγα να λέω) και πιστεύεις πως όλα έγιναν εν μια νυχτη σύριζα, ενώ όταν η νδ θέλει να διαμορφώσει δρόμο για ιδιωτικά αυτοί δεν εκτελούν κρυφές επιθυμίες εεε?

 
Σωτήρης
14 Αυγ 2019 12:51

Έχει επίσης ακουστεί ότι ώσπου να δρομολογηθούν οι νέες επιλογές, θα επιστρέψουν οι ΣΣ στις θέσεις που κατείχαν προ καταργήσεως του θεσμού. Ως πρόσωπα δηλαδή.
Ερώτημα 1: Ισχύει κάτι τέτοιο;
Ερώτημα 2: Όντως μέχρι να βγει ο Αύγουστος θα καταργηθεί ο Ν.4547;
ΕΡΏΤΗΜΑ 3: Τα σχολεία ξεκινούν χωρίς υποστήριξη;
Ερώτημα 4: Υπάρχει νομιμότητα στην κατάργηση των ΣΕΕ, εφόσον αυτοί διανύουν νόμιμη θητεία;
Παρακαλώ δώστε επίσημη πληροφόρηση και μην επιτρέπετε να διαδίδονται φήμες και αοριστίες.

 
Αμερόληπτος
14 Αυγ 2019 12:08

Παρατήρησα πως ορισμένοι σχολιαστές έχουν μείνει στο έτος 2015, τότε που το σύριζα τα σάρωνε όλα και ψήφιζε αντισυνταγνατικούς νόμους επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Οραματίζονται λοιπόν ψηφοφορίες στους συλλόγους διδασκόντων. Επιθυμούν τον συριζαίικο εκπαιδευτικό μεσαίωνα. Πόσο βαθειά νυχτωμένοι είναι;

 
ΑΛΕΚΑ
14 Αυγ 2019 08:51

Και που θα έρθει, το 80% θα είναι τα ίδια πρόσωπα. Αυτό είναι το δυναμικό των στελεχών στη χώρα μας. Και η πλειοψηφία τους είναι αξιόλογοι και εργάζονται σκληρά, ισορροπώντας καταστάσεις στα σχολεία.

 
Στράτος
13 Αυγ 2019 22:03

@ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΟΜΩΝ
Για να δούμε αν αυτή τη φορά η Ν.Δ. θα καταφέρει ως κυβέρνηση να ανατρέψει την χαρακτηριστική καθυστέρηση της παραδοσιακά στην αλλαγή στελεχών.
Εν αναμονή...

 
Έρχεται!!! Έρχεται!!!
13 Αυγ 2019 17:23

Ο νέος νόμος των επιλογών.Τον είδα και εγώ.Ήταν κοντά στην Θήβα και δεν χάθηκε στον δρόμο ,όπως λένε διάφοροι κακεντρεχείς
Θα έρθει και στο Μαρούσι κάποια στιγμή.Του ετοιμάζουν μεγαλοπρεπή υποδοχή.Αν συνεχίσει όμως να έρχεται τόσο αργά φοβάμαι ότι θα τον υποδεχτεί ο ...Γαβρόγλου και όχι η Κεραμέως που θα είναι αντιπολίτευση.

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΟΜΩΝ
13 Αυγ 2019 13:19

Πληροφορία από πολιτικό πρόσωπο δεν το είδα γραμμένο κάπου.
Έρχεται νέος νόμος για τις Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις που καρταργεί τον ν4547/2018 και τα συνεπακόλουθα του προς το τέλος Αυγούστου και από Σεπτέμβριο αρχίζουν νέες επιλογές για όλα τα στελέχη .Θερμό το φετινό φθινόπωρο !!!

 
TIRANTAKIAS THE UNEDUCATED
13 Αυγ 2019 12:36

@ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το νομοσχέδιο για τις νέες δομές θα περάσει για ψήφιση στη βουλή μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι κρίσεις (κατάθεση υποψηφιοτήτων) μάλλον ξεκινάνε το Γενάρη του 2020 με επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης (εκκρεμότητα) και θα τοποθετηθούν άμεσα. Το σχολικό έτος 2020-21 θα λειτουργήσει με τα στελέχη των νέων δομών. Ο ν. 4547 θα ακυρωθεί. Οι ΣΕΕ θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του επιδόματος μόνο για ένα χρόνο (θα έχουν 2 έτη προσφοράς έργου). Το κόστος για το δημόσιο θα είναι περίπου 1.000.000 ευρώ το μέγιστο. Όσοι επανεπιλεγούν δεν θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Επομένως, το κόστος θα είναι αρκετά λιγότερο.

 
@Επιλογές 4:25
13 Αυγ 2019 11:50

ΕΡΧΕΤΑΙ γράφεις νέος νόμος για τις επιλογές.Στον δρόμο είναι αλλά έχει κίνηση και καθυστερεί.Θα έρθει όμως κάποτε.Τον βλέπω στην άκρη του τούνελ .Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης που είναι στον 13ο χρόνο παράτασης της θητείας τους δεν ακούω κάτι.Επιλεγμένοι με την αντισυνταγματική ψηφοφορία και που έχουν για αυτό νομικό πρόβλημα κατά την και νομικό Κεραμέως.Βλέπεις κάτι να αλλάζει από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Ίδιοι είναι.Άκουσες έστω έναν από τις δεκάδες διορισμένες επιτροπές του Γαβρόγλου να έχει παραιτηθεί;Για διορισμένους λέω τοποθετημένους χωρίς δημόσια πρόσκληση.Εσύ περίμενε τον νέο νόμο των επιλογών όπως οι άλλοι την Δευτέρα Παρουσία.

 
Τον 15 Αύγουστο???
13 Αυγ 2019 11:45

@ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η Παναγία να τους φωτίσει αν κάνουν νόμο Αυγουστιάτικα. Το λέτε έτσι, ή έχετε αξιόπιστες πηγές?
Οι προηγούμενοι έκαναν 2 χρόνια να φτιάξουν τον 4547 και τους βγήκε και πατάτα. Οι τωρινοί θα τον κάνουν σε 2 βδομάδες? Μωρέ μπράβο! Χωρίς ανακοινοποιήσεις έτσι???

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
13 Αυγ 2019 04:25

Έρχεται νέος νόμος για τις Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις που καρταργεί τον ν4547/2018 και τα συνεπακόλουθα του προς το τέλος Αυγούστου και από Σεπτέμβριο αρχίζουν νέες επιλογές για όλα τα στελέχη .Θερμό το φετινό φθινόπωρο !!!

 
Παύλος
09 Αυγ 2019 21:51

@K
Γιατί να γίνει αυτό; Για να ''νομιμοποιηθούν'' οι αδικίες που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ; Νέα κυβέρνηση-νέες επιλογές στελεχών. Ήδη ανακοινώθηκε από την κυρία Ζαχαράκη ότι τέλος του έτους θα έχουμε νέο νόμο.

 
Κ
07 Αυγ 2019 16:44

Επομενως χρειαζεται να αυξηθουν οι θεσεις των ΣΕΕ και να δοθει η δυνατοτητα αιτησης σε περισσοτερες περιφερειες. Αν ονομαστουν και ΣΣ ουτε γατα ουτε ζημια.

 
ΜΑΡΙΑ
07 Αυγ 2019 10:25

@ ΧΩΡΙΣ ΚΟΤΣΙΔΑ ΠΙΑ
Πεστα για να καταλάβουν ορισμένοι το μπάχαλο με τα ΠΕΚΕΣ/ΣΕΕ. Για ένα χρόνο στα σχολεία του Β. Αιγαίου δεν υπήρχε ΣΕΕ Μαθηματικός, Οικονομολογος και Ηλεκτρολόγος!! Δείτε και την κύρωση του πίνακα. Μια υποψηφιότητα για ΠΕ80, μια υποψηφιότητα για ΠΕ83!! Όσα μόρια και να είχες, έπαιρνες τη θέση Αρκεί να είχες 12 διδακτικά έτη, Β2 και Α ΤΠΕ. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ!. Υπάρχει ακόμα κάποιος που να βλέπει θετικά και να υποστηρίζει αυτή τη δομή? Ας βγει με επιχειρήματα.

 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΤΣΙΔΑ ΠΙΑ
07 Αυγ 2019 03:54

Η διαδικασία επιλογής των ΚΕΑ σταμάτησε αλλά η κυρία Κεραμέως σήμερα 6/8/2019 κύρωσε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ03, ΠΕ80 και ΠΕ83 για την κάλυψη των κενών θέσεων στο 1ο ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5, καθώς και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 και των παρ. 5, 6 και 8του άρθρου 28 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»(Α΄102). ΤΥΧΑΙΟ;

 
Πρών Σχολικός Σύμβουλος πληγείς στο μάτι
04 Αυγ 2019 10:41

Κάθε θεσμός που κόπηκε σύριζα θα επανέλθει

 
ΠΡΩΗΝ ΣΣ
01 Αυγ 2019 11:09

@κ. Κλουβάτο
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, θέλετε να πείτε ότι είχαν όλες τις ανέσεις;
Στη δική μου Περιφέρεια είχαμε πολύ λιγότερα απ' ό,τι οι ΣΕΕ, αλλά δουλεύαμε πολύ περισσότερο.
Εργασία για το σπίτι:α) Σε ποιά/ποιές Περιφέρειες δεν λειτουργούν ακόμα κάποια ΚΕΣΥ;
β) Σε ποιά/ποιές Περιφέρειες ΠΕΚΕΣ/ΣΕΕ ζητούν ενοικίαση κτηρίου 1000τμ για να μπορέσουν επιτέλους να λειτουργήσουν; (αυτό δηλ. είναι ο λόγος που ακόμα είναι δομή-φάντασμα;) Και με τί υποδομές στην ίδια περιοχή οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρήγαγαν αξιολογότατο έργο;
γ) Ποιά οι άποψή σας για το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων των Σχολικών Συμβούλων και τις προτάσεις που υπάρχουν σε αυτές, οι οποίες πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας;

 
Ανατολική Αττική
31 Ιουλ 2019 18:05

@ Τάκης έχω την αίσθηση ότι αυτά πάνε μαζί , εάν κάνω λάθος διορθώστε με.

 
ΤΑΚΗΣ
31 Ιουλ 2019 10:51

@ Ανατολική Αττική
Αγαπητε/η στα ανωτερω γραφομενα σας αναφερεστε στη λειτουργια των ΚΕΣΥ σε σχεση με τα πρωην ΚΕΔΔΥ. Εγω αναφερομαι στη φιλοσοφια σχεδιασμου και στον τροπο λειτουργιας των ΣΕΕ σε σχεση με τους πρωην ΣΣ.

 
GEORGE
31 Ιουλ 2019 08:17

Είναι σε θέση εκπαιδευτικοίκοί που ναι μεν έχουν υψηλά τυπικά προσόντα αλλά από την άλλη έχουν το πολύ 5 έτη υπηρεσίας σε ΣΜ και τα υπόλοιπα έτη ήταν αποσπασμένοι σε γραφεία, ΑΕΙ κλπ να ασκήσουν καθοδηγητικό ρόλο στα σχολεία; Με ποια εμπειρία και με ποια ηθική και ρεαλιστική νομιμοποίηση; Νομίζει κανείς ότι αυτά δεν τα βλέπουν και δεν τα συζητούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί;

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
31 Ιουλ 2019 08:11

Οι αδυναμίες των ΠΕΚΕΣ είναι γνωστές και έχουν επισημανθεί και καταγραφεί στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Επίσης ο θεσμός των ΣΣ είναι γνωστό για μας που είμαστε μάχιμοι εκπ/κοί, πως έχει χρεωκοπήσει με το πλαίσιο που λειτουργούσε και είχε απαξιωθεί στα μάτια των συναδέλφων. Εκτός ελάχιστων φωτεινών εξαιρέσεων η παρουσία ΣΣ στις ΣΜ δεν ήταν (να το πω κομψά) ουσιαστικά υποβοηθητική στο παιδαγωγικό και επιστημονικό κομμάτι. Επίσης όσοι ζητούν την επιστροφή των ΣΣ φυσικά αναφέρονται στον θεσμό και όχι στα πρόσωπα. Γιατί αν μπούμε στην λογική των "πεφωτισμένων" που διατήρησαν επί έτη τη θέση τους με αποκλεισμούς υποψηφιοτήτων και αλλεπάλληλες παρατάσεις θητείας τοτε μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια...
Από την άλλη το πνεύμα της συλλογικότητας και της διεπιστημονικότητας που διέπει την λειτουργία των ΠΕΚΕΣ είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί στον νέο θεσμό που σχεδιάζεται.

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
31 Ιουλ 2019 01:33

@ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΤΕ; ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΌΤΙ Η ΝΔ ΈΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ; ΌΤΙ Ο 4757 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ; ΟΙ ΣΕΕ ΈΧΟΥΝ ΘΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ! ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ.

 
Ανατολική Αττική
30 Ιουλ 2019 23:05

@Τακης Στις νέες δομές δεν πάει κανείς επειδή ακριβώς υπάρχει μια αόριστη φημολογία για το μέλλον τους και λογικό είναι οι συνάδελφοι να θέλουν κάτι πιο ασφαλές. Το νέο σύστημα κατά την γνώμη μου προσφέρει καλύτερου επιπέδου υποστηρικτικες υπηρεσίες, επειδή αυτές παρέχονται από διεπιστημονικη ομάδα και από προσωπική εμπειρία τους 2-3 μήνες που λειτούργησε φέτος είχε καλύτερο αποτέλεσμα και οι παρεμβάσεις ήταν σαφώς πιο ολοκληρωμενες. Επίσης το νέο σύστημα παρέχει την δυνατότητα καλύτερου φιλτραρισματος των αιτήσεων προς διάγνωση / αξιολόγηση. Αν θέλετε ένα ρεαλιστικό στοιχείο αποτυχίας του παλιού συστήματος αυτό είναι ο χρόνος αναμονής για να εξεταστεί ένα αίτημα προς διάγνωση / αξιολόγηση. Αν στο νέο σύστημα γίνει αναβάθμιση και δοθούν περισσότερες δυνατότητες/πόροι για διάγνωση και αξιολόγηση κατά την γνώμη μου θα γίνει ιδανικό. Η άποψη μου είναι ότι δεν μας παίρνει για πισωγυρισματα.

 
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
30 Ιουλ 2019 17:33

Είμαι πρώην Σχολική Σύμβουλος και νυν Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου. Καμία σχέση ο ένας ρόλος με τον άλλον , ως Σχολική Σύμβουλος παρήγαγα έργο. Σε διαβεβαιώνω ότι έτσι τα πράγματα σίγουρα δεν πάνε μπροστά !

 
Ας περιμένουμε λίγο πριν κρίνουμε.
30 Ιουλ 2019 10:56

Συμφωνώ ότι για να κρίνει κάποιος μια δομή πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί.
Να δούμε τα αποτελέσματα και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα.
Μόλις ιδρύθηκαν αυτές οι δομές ας μην βιαστούμε να βγάζουμε συμπεράσματα.
Λειτούργησαν πολύ λίγο.

Τώρα αν η καινούρια ηγεσία θέλει να τα αλλάξει είναι δικό της θέμα.

Όμως ας μην τα απαξιώνουμε όλα επειδή υπήρχαν στρεβλώσεις που μπορούσαν να διορθωθούν, τίποτα δεν είναι τέλειο ειδικά αν είναι καινούριο.

 
ΤΑΚΗΣ
30 Ιουλ 2019 10:37

@ Ανατολική Αττική
Και απο που παρακαλω προκυπτει πως το παλιο συστημα απετυχε? Εχετε καποια ερευνα η μελετη που να το αποδεικνυει? Εχετε δει πως στις νεες δομες δεν παει κανενας, πως σε καποιες περιφερειες υπαρχουν ακομα κενες θεσεις και ενω μπορει να παει συναδελφος με τα ελαχιστα δυνατα τυπικα προσοντα, δηλαδη 12 ετη διδακτικης και Β2 σε ξενη γλωσσα, δεν παει κανενας? Γιατι αραγε αφου ο νεος θεσμος θα φερει νεα πνοη στα σχολεια? Δεν μας παιρνει για αλλες μεταβατικες χρονιες και πειραματισμους. Να βελτιωθει το δοκιμασμενο στα σημεια που πασχει και να γινεται η δουλεια που εχουν αναγκη οι εκπαιδευτικοι

 
Ας περιμένουμε λίγο
30 Ιουλ 2019 09:30

Συμφωνώ ότι για να κρίνει κάποιος μια δομή πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί.
Να δούμε τα αποτελέσματα και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα.
Μόλις ιδρύθηκαν αυτές οι δομές ας μην βιαστούμε να βγάζουμε συμπεράσματα.
Λειτούργησαν πολύ λίγο.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.