Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ο Συντονιστής των Διετών Προγραμμάτων γράφει στο esos για την "αλήθεια του εγχειρήματος"

Τα διετή προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια αποτελούν το νέο υπόδειγμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, παρέχοντας μια ακόμη προοπτική για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.
Δημοσίευση: 05/08/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Αντώνη Κυπάρου
Ο Αντώνης Κυπάρος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ και πρώην συντονιστής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα διετή προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ  

 
Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της νέας ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να αναστείλει (και ίσως να καταργήσει μέσω αυτής της αναστολής) την έναρξη λειτουργίας των ήδη ιδρυθέντων με ΦΕΚ διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια προτού καν αυτά λειτουργήσουν και αξιολογηθούν, έχουν γραφεί και ακουστεί πολλά άδικα και ανακριβή.

Εκ του προηγούμενου θεσμικού μου ρόλου ως πρώην συντονιστή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα διετή προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, θεώρησα χρέος μου, ως όφειλα, να υπερασπιστώ την επίπονη προσπάθεια όλων όσων συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το σχετικό άρθρο που επισυνάπτω με την παράκληση να δημοσιευθεί στο φιλόξενο ESOS λόγω της εξαιρετικής επικαιρότητας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Διετή προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ: το νέο υπόδειγμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ένας εμβληματικός νέος ακαδημαϊκός θεσμός που παραδίδει η κυβέρνηση του Σύριζα ως παρακαταθήκη στη νέα κυβέρνηση είναι η ίδρυση των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός των πανεπιστημίων και η οργάνωση διετών προγραμμάτων μέσω αυτής της νέας ακαδημαϊκής μονάδας. Ο θεσμός των διετών προγραμμάτων εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα διετή προγράμματα διοργανώνονται από τα πανεπιστήμια και λειτουργούν υπό την εποπτεία και το κύρος τους. Ωστόσο, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διατηρούν έναν αυτόνομο χαρακτήρα καθώς το πρόγραμμα σπουδών τους διαμορφώνεται από τις ανάγκες της σύγχρονης επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας. Αρχικός σκοπός των διετών προγραμμάτων υψηλής εξειδίκευσης δεν είναι αυτά να αποτελέσουν προθάλαμο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, αλλά να προετοιμάσουν εξειδικευμένα και ικανά στελέχη που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Τα Ιδρύματα συμμετέχουν σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου. Στην πρώτη φάση υλοποίησης εκδήλωσαν ενδιαφέρον 11 πανεπιστήμια με 70 περίπου διετή προγράμματα σε αντίστοιχες ειδικότητες στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Με ωφελούμενους τουλάχιστον 1500 αποφοίτους των ΕΠΑΛ μόνο για φέτος, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στα διετή προγράμματα δωρεάν, χωρίς εξετάσεις με βάση το βαθμό του απολυτηρίου ή το βαθμό του πτυχίου ειδικότητας του ΕΠΑΛ. Για την επιλογή, συνυπολογίζονται επίσης κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται δίπλωμα-πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους των διετών προγραμμάτων.

Για την υλοποίηση των διετών προγραμμάτων, το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και σε συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους, συνδιαμόρφωσαν με σχεδιασμό και μεθοδικότητα τη διαδικασία, τα βασικά εργαλεία και ένα φιλικό υποστηρικτικό θεσμικό πλαίσιο, όπως αποτυπώνεται στα παρακάτω: απλός και κατανοητός νόμος, μελέτη Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) για τα διετή, χρηματοδότηση διετών από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικά κίνητρα για διδάσκοντες και διευθυντή διετούς, δυνατότητα ορισμού οργανωτικού συντονιστή στα ΚΕΕ, απλοποιημένος οδηγός συγγραφής πρότασης, διευκρινιστικές/ενημερωτικές επιστολές και συναντήσεις, βοηθητικά έντυπα/σχέδια για σχετικές αποφάσεις Συγκλήτου ίδρυσης ΚΕΕ και Συμβουλίου, σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του ΚΕΕ, καθορισμός εισακτέων ανά πρόγραμμα, ενημερωτικό έντυπο διετών για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Για την επιλογή εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων διαμορφώθηκε ένα ενιαίο, δίκαιο, ισορροπημένο και αναλογικό μείγμα κριτηρίων που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα Ιδρύματα ανταποκρίθηκαν θετικά και υπέβαλαν πλήρεις και εμπεριστατωμένες προτάσεις, μέσω αποφάσεων των Συγκλήτων τους, για την ίδρυση καινοτόμων διετών προγραμμάτων υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας και αναπτυξιακής προοπτικής, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο των ίδιων των Ιδρυμάτων όσο και της περιφερειακής ενότητας στην οποία τα Ιδρύματα εντάσσονται χωροταξικά. Σε τοπο-ειδικά προγράμματα με έμφαση στην πράσινη-γαλάζια ανάπτυξη, στην πρωτογενή παραγωγή, στην αγροδιατροφή και την παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Σε προγράμματα γενικού σκοπού με στόχευση την εκπαίδευση στελεχών σε τυπικά επαγγέλματα και ειδικότητες για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, στη βάση της ζήτησης που υπάρχει στη σημερινή αγορά εργασίας και διάρθρωση της οικονομίας. Προγράμματα σε καινοτόμες κατευθύνσεις και ειδικότητες στις οποίες τα Ιδρύματα διαθέτουν τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναδεικνύοντας παράλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την τοπικότητα, την κουλτούρα, το κοινωνικο-οικονομικό ανάγλυφο και τη γεωγραφία της περιοχής. Προγράμματα σε τομείς όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, η βιώσιμη γεωργία, η αγροδιατροφή, η ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων, η βιομηχανία του θεάματος, αλλά και σε πιο παραδοσιακούς κλάδους, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, οι μεταφορές, η γαλακτοκομία, η ιχθυοκαλλιέργεια, οι επιστήμες αποκατάστασης υγείας, δημιουργούν νέες απαιτήσεις στο πεδίο της τεχνικής εκπαίδευσης.

Η ραγδαία παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης, οι νέες τεχνολογίες, οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες στην οικονομία και στην αγορά εργασίας απαιτούν ακαδημαϊκή αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η αναβάθμιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως μέσα από τα πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν τον κατεξοχήν εκπαιδευτικό θεσμό που είναι ταυτισμένος με την έννοια της ακαδημαϊκότητας, τόσο στην ουσία της εκπαίδευσης που αυτά προσφέρουν, όσο και στη συνείδηση της κοινωνίας και την αποδοχή που αυτά απολαμβάνουν από τους πολίτες. Οι ειδικότητες που προσφέρονται στα διετή δεν είναι ανταγωνιστικές με αυτές στα δημόσια ΙΕΚ, αλλά συμπληρωματικές τους. Αφορούν κυρίως αναδυόμενους κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλή εξειδίκευση και απαιτούν διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση, η οποία μπορεί να μεγιστοποιηθεί μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του πανεπιστημίου.

Μέσα από τα διετή προγράμματα αναβιώνουν η τέχνη και η μαστοριά για παραδοσιακά επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εκλείψουν (π.χ. καραβομαραγκός, τεχνικός κατασκευής και επισκευής μουσικών οργάνων, συντηρητής αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης, ερμηνεία και εκτέλεση ελληνικής παραδοσιακής μουσικής), ενώ δημιουργούνται νέα αναδυόμενα επαγγέλματα (π.χ. τεχνικός μετάλλου ναυπηγείου, τεχνικός ηλεκτρονικός και αυτοματισμών πλοίων, τεχνικός ρομποτικών εφαρμογών και αυτοματισμών).

Τα διετή προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια αποτελούν το νέο υπόδειγμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, παρέχοντας μια ακόμη προοπτική για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των μαθητών και των γονέων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάποιοι μαθητές των ΕΠΑΛ κάνοντας τον προγραμματισμό τους πιθανά να μη συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί αποφάσισαν να εγγραφούν στα διετή προγράμματα σπουδών. Τα πανεπιστήμια είναι πανέτοιμα να προχωρήσουν στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους και αναμένουν την εκταμίευση της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλίσει η προηγουμένη ηγεσία του υπουργείου, ώστε τα προγράμματα να ξεκινήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αντί αυτού, τους ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά η αναστολή έναρξης (και ίσως η κατάργηση μέσω αυτής) των διετών προγραμμάτων. Προτού καν λειτουργήσουν και αξιολογηθούν.

Κρίμα για τα πανεπιστήμια. Περισσότερο κρίμα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και τις οικογένειες τους.

Σχόλια (32)

 
Περικλής
05 Αυγ 2019 16:36

Να οργανώσετε ότι θέλετε!! Με δύο μόνον όρους, όπως και στα Δημόσια ΙΕΚ, 1ος. να μην προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές, εργαζόμενοι στο οικείο Ιδρυμα, και 2ος. Ο ¨καραβομαραγκός¨, αν θελήσει να φοιτήσει στο Τμήμα Ναυπηγών του ΕΜΠ, να περάσει μεσα απο την ¨Βασανο¨ των Πανελλαδικών εξετάσεων όπως όλα τα Ελληνόπουλα, τέρμα πια οι πίσω πόρτες.

 
Η αλήθεια διαφορετικά
05 Αυγ 2019 16:58

Κείμενα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών στο οποίο σημειώνουν «είμαστε κι εμείς εδώ. Όχι στην Ελλάδα του μίσους και του σκοταδισμού», υπογράφει η Πρωτοβουλία (ΣΥΡΙΖΑ) ανθρώπων της Τέχνης, του Πνεύματος και του Πολιτισμού και συνοδεύονται συνομικά από 373 υπογραφές μεταξύ αυτών και ΚΥΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΠΘ.
Αυτό για να ξέρουμε το παρελθόν. Έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτή τη θεση??? Ήταν αμοιβόμενη ???
Γράφετε κ. Κυπάρε, ο θεσμός των διετών προγραμμάτων εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα διετή προγράμματα διοργανώνονται από τα πανεπιστήμια και λειτουργούν υπό την εποπτεία και το κύρος τους. Μπορείτε να μας αναφέρετε αυτά τα πανεπιστήμια με το όνομά τους???
Και επιπλέων ο καραβομαραγκός, ο τεχνικός κατασκευής και επισκευής μουσικών οργάνων κ.α. τι σχέση έχουν με την εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο εκτός και αν μερικοί ΔΕΠ είναι άξιοι να διδάξουν μόνο τέτοια αντικείμενα.

 
Ναντια Παναγιωτου
05 Αυγ 2019 17:01

Δεν διάβασα αλήθεια...στο κάτω κάτω γιατί μόνο τα επαλ να έχουν πρόσβαση;Η κατάρτιση είναι για όλους. Για να ακολουθήσει Κάποιος τουριστικά νοσηλευτική κλπ πρέπει να έχει τελειώσει επαλ; απλά ήταν πολλά ρ χρήματα

 
Πανος
05 Αυγ 2019 17:14

Ήσουν δηλαδή και εσύ ένας από αυτούς που σχεδίαδαν τα διετή προγράμματα στο ποδάρι!

 
Μακρίδης Μ.
05 Αυγ 2019 17:20

Εδώ ακόμη δεν ανακοίνωσαν την ύλη των ΕΠΑΛ που υποτίθεται είναι κι αυτό Λύκειο όπως το Γενικό. Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Τα πρώτα σημάδια της αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης φαίνονται εξάλλου και με την κατάργηση λειτουργίας των διετών προγραμμάτων.

 
Πέτρου Δημήτριος
05 Αυγ 2019 17:26

Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδειξε εμπράκτως ότι ήθελε να αναβαθμίσει την τεχνική εκπαίδευση με αύξηση ποσοστού εισακτέων, με ψυχολόγους στα σχολεία, διετή προγράμματα στα ΑΕΙ.

 
@Η αλήθεια διαφορετικά
05 Αυγ 2019 18:14

Πρώτα να διαβάσετε ποιοι είναι οι διδάσκοντες στα Διετή και μετά να σχολιάσετε για τα μέλη ΔΕΠ και το πανεπιστημιακό επίπεδο....

Αλήθεια, ποιο είναι το πρόβλημα που ο κ. Κυπάρος είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών; Ποια η σχέση με τα Διετή;

Περί αμειβομένων θέσεων και προκηρύξεων. Ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ορίζει όποιον νομίζει κατάλληλο για αυτές (αυτό γίνεται πάντα ξαι δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα).
Η τωρινή κυβέρνηση διόρισε δεκάδες Γενικούς Γραμματείς στα Υπουργεία χωρίς καμία διαδικασία ή προκήρυξη. Αυτό δεν σας ενοχλεί; Μάλλον όχι.

 
Είμαστε και εμείς εδώ κ.Κυπάρε
05 Αυγ 2019 18:24

Με αυτόν τον τίτλο υπογράψατε 373 του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της εθνοκτόνου και επονειδίστου συμφωνίας των Πρεσπών, όπως έγραψε ο πρώτος σχολιαστής.Επειδή λοιπόν είστε και εσείς εδώ αν θέλετε πηγαίνετε τώρα στα Σκόπια.Θα δείτε παντού σκέτο Μακεδονία.Πουθενά το Βόρεια.Οι φετινές ταυτότητες,διπλώματα ,άδειες κυκλοφορίας κλπ είναι σκέτο Μακεδονία. Το Βόρεια υπάρχει ΜΟΝΟ στα σύνορα.Παντού χάρτες της μεγάλης Μακεδονίας μέχρι τα Τέμπη,την Καβάλα και την Καστοριά.Παντού οι χάρτες.Από τα σχολεία ως τα δημόσια κτίρια. Η συμφωνία που υπογράψατε και εσείς στηρίξατε δεν τηρήθηκε από τους Σλάβους ούτε μια στιγμή.Το είδατε προχθές με την Εθνική τους ομάδα.Σκέτο Μακεδονία και δεν καταλαβαίνουν τίποτα.Το ίδιο στα προϊόντα τους και παντού.Στοιχειωδώς γνωρίζοντας την νοοτροπία τους ξέρατε ότι ΔΕΝ θα σεβαστούν την υπογραφή τους.Επειδή είστε από τους υπογράφοντες του"είμαστε και εμείς εδώ"να διαμαρτυρηθείτε για την καταπάτηση της συμφωνίας που υποστηρίξατε από την σκοπιανή πλευρά από την πρώτη στιγμή.Και όταν βλέπετε σκοπιανά ΙΧ και νταλίκες με το ΜΚ (Μακεδονία)στις πινακίδες και στα αυτοκόλλητα να τους σταματάτε και να τους λέτε ότι παραβιάζουν την συνθήκη που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να υπογράψει και εσείς του"είστε και εσείς εδώ" να την υποστηρίξετε.

 
MS
05 Αυγ 2019 18:32

Ρε παιδιά, για τα διετή προγράμματα σπουδών μιλάμε, τι σχέση έχει η γνώμη του κυρίου Κυπάρου για τη συμφωνία των Πρεσπών ; 'Εχει παρανομήσει κάπου; Στην τελική εκ της θέσεως του έχει και δικαίωμα και υποχρέωση να εκφέρει γνώμη για τα διετή προγράμματα σπουδών !

 
ΔΔΜ
05 Αυγ 2019 20:06

Προσωπικά αναρωτιέμαι γιατί να ιδρυθούν νέα διετή προγράμματα σπουδών επιπέδου 5, όταν αυτά υπάρχουν ήδη στα πολλά Δημόσια ΙΕΚ της χώρας και μάλιστα με παρόμοιες ή ίδιες ειδικότητες;
Απλά δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι έγιναν μόνο και μόνο για να πάρουν θέση προϊσταμένου τους οι πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης (αλήθεια, με ποια κριτήρια και με ποια προκήρυξη;)

 
Informer
05 Αυγ 2019 20:48

Τα 2ετη προγράμματα ίσως είναι μια από τις λύσεις για τα παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πανελλήνιες εξετάσεις (πχ αν μπει βάση εισαγωγής)
Και φυσικά θεσμός που ήδη υπάρχει σε αρκετές χώρες, ως πρώτο στάδιο στην ανώτατη εκπαίδευση (higher national diploma επιπέδου 5).
Εννοείται ότι πρέπει να είναι εντός των πανεπιστημίων που έχουν, εγκαταστάσεις, εργαστήρια, know-how.
Προτείνω να διδάσκουν οι υποψήφιοι διδάκτορες (σε συνεργασία με κάποια μέλη ΔΕΠ) ώστε να έχουν μια πηγή χρηματοδοτήση της έρευνας τους.

 
Ερώτημα στον κ.Κυπάρο
05 Αυγ 2019 21:38

Πότε και με ποιά κριτήρια διοριστήκατε συντονιστής των προγραμμάτων; Με ποιά δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι μη προσκείμενοι στο σύστημα Γαβρόγλου -ΣΥΡΙΖΑ; Άρα και εσείς ,όπως και οι πολλές επιτροπές που διόρισε ο Γαβρόγλου με την διαδικασία αποκλειστικά του διορισμού,διοριστήκατε χωρίς τον διάφανο και αξιοκρατικό της υποβολής υποψηφιοτήτων από όποιον πολίτη θα ενδιαφέρονταν.Αν προσθέσουμε και τους περιφερειακούς διευθυντές και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης που θα διορίζονταν σαν οργανωτικοί συντονιστές πολύ καλά έκανε η κα.Κεραμέως που ανέστειλε τα διετή.Διότι και εδώ,όπως και σε όλες τις επιτροπές,οι διορισμοί φέρνουν την σφραγίδα Γαβρόγλου -ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι Έλληνες δικαιώματα δεν έχουν;Πολίτες της χώρας δεν είναι;Από μάνα βγήκαν και αυτοί και όχι από νεροχύτη.Μπράβο και πάλι στην κα.Κεραμέως.

 
27yearsvet
05 Αυγ 2019 21:46

Δεν ξερω ποια ηταν η τεχνογνωσια του Συμβουλου συντονιστη των διετων. Απλα αναρωτιεμαι γιατι τοσος ντορος για κατι που ηταν στα χαρτια. Αληθεια ποιοι αλλοι συμμετειχαν υπο το συντονιστη και που ειναι τα πρακτικα αυτων των συναντησεων; Ακουει κανεις; Ελεος πια ολοι αυτοι που κοπτονται για το μελλον της επαγγελματικης, συμβουλοι και παρασυμβουλοι!!! Ας κανουν τη δουλεια που ξερουν κι ας αφησουν τους ειδικους στον εκπαιδευτικο σχεδιασμο να μιλησουν. Ας σοβαρευτουμε ...

 
Προς όλους που κόπτονται για αξιοκρατία..
05 Αυγ 2019 22:18

Η τωρινή κυβέρνηση διόρισε δεκάδες Γενικούς Γραμματείς στα Υπουργεία χωρίς καμία διαδικασία ή προκήρυξη. Αυτό δεν σας ενοχλεί;

 
Αιρετικός
05 Αυγ 2019 22:24

Κ. Κυπαρέ,
Μην τρελαθούμε κιόλας. Μέχρι το Μάρτιο δεν ασχολείτο κανείς με τα 2ετή. Το πόρισμα του ΕΣΕΚΑΑΔ έβαζε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προβληματισμούς που τους αγνοήσατε. Όλο το επόμενο διάστημα πιέζατε αφόρητα να προχωρήσουν τα 2ετη αλλά ελάχιστα ιδρύματα ανταποκρίθηκαν . Για αυτό άλλωστε προέκυψε ξαφνικά και η εμπλοκή των στελεχών διοίκησης στα 2ετη.
Έλεος πια, ο μόνος λόγος ήταν να εμφανισθούν ως εναλλακτική λύση στη διάλυση των ΤΕΙ και να κοροϊδέψτε τους πολίτες.

 
ΚΩΣΤΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟ
05 Αυγ 2019 22:41

Ο κ. ΚΥΠΠΑΡΟΣ ξέχασε να μας πει ότι συντονιστές ορίζονται και οι πρωην περιφερειακοί διευθυντές σε αυτά τα προγράμματα. Ας μας πεί συμφωνεί ή την θεωρεί άκρως ρουσφετολογική?

 
ΕΔΙΠ_ΤΕΙ
05 Αυγ 2019 22:44

Συγνώμη κ. Κυπάρε αλλά με τα παραδείγματα που αναφέρετε απλά εκφυλίζετε την έννοια των διετών. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ το ίδιο εργαστήριο να χρησιμοποιείται από τον ναυπηγό μηχανικό και το καραβομαραγκό ή Πολυτεχνική σχολή να βγάζει και τεχνικούς ηλεκτρονικούς (αλήθεια τι είναι αυτό ?). Ενδεχομένως λόγο ειδικότητας (Φυσικής Αγωγής) δεν έχετε και πολύ σχέση με την παραγωγή αλλά και τις εφαρμοσμένες επιστήμες (δεν είστε Μηχανικός ή κάτι τέτοιο) για το λόγο αυτό καλύτερα να μη αναφέρεστε σε πράγματα που δεν γνωρίζετε. Φυσικά υπάρχει και η λεπτομέρεια ότι τα συντονίζατε σε επίπεδο υπουργείου, αλλά λεπτομέρειες !!!!! Όπως και το γεγονός ότι δάσκαλοι (πρώην Π.Δ) θα συντόνιζαν τα ΚΕΕ των ΑΕΙ Λεπτομέρειες !!! Που όμως αρκούν να τα καταργήσουν !!! Ίσως αν δεν υπήρχαν αυτές οι λεπτομέρειες δεν καταργούνταν ο θεσμός. Για σκεφτείτε το.

 
@@Η αλήθεια διαφορετικά
05 Αυγ 2019 22:56

Ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ορίζει όποιον νομίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ αλλά είναι λίγο περίεργο κάποιος με Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Μάστερ στη Φυσική Αγωγή/Επιστήμη της 'Άσκησης, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση (έμφαση στη φυσιολογία του σκελετικού μυός σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας) αφού όλως τυχαίως, υπογράφει Κείμενα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, αποκτά την ιδιότητα του συντονιστή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα διετή προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ. Όσο "Ποια η σχέση με τα Διετή;" Αυτό θέλω και εγώ να καταλάβω πως με τις εξειδικεύσεις που έχει έγινε συντονιστής??? και προσπαθεί να μας πείσει πως τα διετή είναι υπόδειγμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας

 
Ο ικανός και κατάλληλος διορισμένος
05 Αυγ 2019 23:26

Ο Γαβρόγλου διόρισε στις επιτροπές μέχρι και την τελευταία ημέρα αποχώρησης του δεκάδες άτομα που αυτός ή το κυβερνητικό τότε κόμμα έκριναν κατάλληλους και ικανούς χωρίς δημόσια πρόσκληση για να δει αν υπάρχουν πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι ικανοί.Πιθανόν να έκρινε ότι ικανοί μόνο είναι όσοι πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι είναι απλώς οδοντόκρεμες.Το αυτό και με τους διορισμούς συντονιστών και οργανωτικών συντονιστών στα διετή.Ικανοί είναι μόνον οι διορισμένοι.Και αφού ήξερε ο Γαβρόγλου ποιοι είναι ικανοί δεν χρειάζονταν δημόσιες προσκλήσεις που ήταν περιττές. Κάτι σαν το δίλημμα του Ομάρ που έκαψε την Βιβλιοθήκη της Αλαξάνδρειας.Άρα μετά τον ΣΥΡΙΖΑ όλοι οι άλλοι είναι απλώς ...οδοντόκρεμες.

 
spyros_v
06 Αυγ 2019 00:11

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν με δύο εξάμηνα κατάρτισης στα Δημόσια ΙΕΚ να λάβουν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης πτυχίο επιπέδου 5. Το ίδιο πτυχίο επιπέδου 5 δίνουν και τα διετή των ΑΕΙ. Έχουν κάποιο λόγο οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να κάνουν δύο έτη (αντί δύο εξαμήνων) για να πάρουν πτυχίο ίδιου επιπέδου 5 και μάλιστα μακρυά από τον τόπο τους, αφού τα ΑΕΙ με διετή προγράμματα είναι 11 σε όλη τη χώρα, ενώ τα Δημόσια ΙΕΚ 125;

 
Διετή Φάρσα
06 Αυγ 2019 01:06

Κακόγουστη μάλιστα. Σωστή απόφαση η ανάκληση αυτών των υβριδίων.

 
πολυ φτωχή οργανωση
06 Αυγ 2019 09:05

τα 2ετη ήταν μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής. Χτίστηκε με την δυνατότητα να λειτουργεί παρασιτικά στα Πανεπιστήμια και χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις για έμπειρους στην αγορά τεχνιτες/διδάσκοντες.
Αποτέλεσμα και αυτό του ξηλωματος της τεχνικής εκπαίδευσης.

 
μα ολοι οι αποτυχημενοι στα ΙΕΚ??
06 Αυγ 2019 09:06

Informer
Τα 2ετη προγράμματα ίσως είναι μια από τις λύσεις για τα παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πανελλήνιες εξετάσεις (πχ αν μπει βάση εισαγωγής)@@
Οι Παραμυθάδες καλά κρατούν, μη ανταπόκριση με 2 και με 3 πανελληνιες.
Αποκρυπτουν τυχαία ότι ΙΕΚ πάνε και αποφοιτοι πανεπιστημίων..μάλλον αυτοί αποτυχαν στις πανελληνιες..
T

 
Τα διετή Προγράμματα...μήπως σήμερα είναι Πρωταπριλιά;
06 Αυγ 2019 09:17

Δεν νομίζω ότι βρέθηκαν αρκετοί καθηγητές ΔΕΠ που εκτός τα προπτυχιακά, τα μεταπτυχιακά την οικογένεια που έχουν και την έρευνα που πρέπει να κάνουν ως μέλη ΔΕΠ, την διοίκηση που κάνουν ορισμένοι από αυτούς , να μπορούν να απασχοληθούν και για τα διετή.

Αν βρέθηκαν νομίζω ότι είναι υπεράνθρωποι superman.
Να δούμε όμως αυτοί που λένε ότι θέλουν να συμμετέχουν στα διετή κάνουν και έρευνα; επιβλέπουν διδακτορικές, πηγαίνουν στο εξωτερικό, δημοσιεύουν σε διεθνή περιοδικά;
Αυτά συνήθως τα Προγράμματα σπουδών γίνονται εις βάρος της έρευνας και αυτό νομίζω ότι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση.

Επίσης αυτά τα προγράμματα χρειάζονταν κονδύλια. Πρόσληψη προσωπικού
αφού σύμφωνα με την άποψή μου η πλειοψηφία των υπαρχόντων μελών ΔΕΠ
δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα.

Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί κάνουμε διακρίσεις, γιατί αν λειτουργήσουν μόνο οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να έχουν πρόσβαση και γιατί να μην έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι Λυκείου; Δεν τους έφταναν τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν όταν αποφοιτούν από το ΕΠΑΛ, την δυνατότητα να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές,την δυνατότητα με εξετάσεις στο ΕΟΠΠΕΠ να πάρουν επαγγελματικά δικαιώματα εθνικού πλαισίου προσόντων 5, θέλουν τώρα και την αποκλειστική πρόσβαση στα Πανεπιστήμια με διετή προγράμματα που ενδεχομένως μελλοντικά να αναβαθμιστούν;

Μπορεί το Υπουργείο να κάνει νέες προσλήψεις; Κατά την άποψή μου όχι.
Εδώ δεν μπόρεσε να προσλάβει τους 10.500 εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια και θα κάνει προσλήψεις στη Τριτοβάθμια;

 
πρώην Σχολικός Σύμβουλος, εκπαιδευτικος ΕΠΑΛ
06 Αυγ 2019 09:32

ΟΙ 12 ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Ο θεσμός των διετών προγραμμάτων εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχως γενικο και αοριστο. Πειτε μας συγκεκριμενα που και πως.
Στην πρώτη φάση υλοποίησης εκδήλωσαν ενδιαφέρον 11 πανεπιστήμια με 70 περίπου διετή προγράμματα σε αντίστοιχες ειδικότητες στις 13 Περιφέρειες της χώρας.Φυσικα και δεν είναι ετσι και δεν καλυπτομται και οι 13 Περιφερειες.Οι μαθητες που ζουν στη π.χ στη Στερεα Ελλαδα, στη Λαμια η στο Καρπενησι, σε ποιο ΚΕΕ θα πανε να σπουδασουν την ειδικοτητα που επιθυμουν? Ποσα εξοδα είναι αυτά για τις οικογενειες τους?
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Μπορει να μας αναρτηθει ένα προγραμμα σπουδων που δημιουργηθηκε μα βαση τις αναγκες της αγορας εργασιας να δουμε πως είναι δομημενο? Περιγραφονται μαθησιακα αποτελεσματα? Από ποιους καταρτιστηκε? Συμμετειχαν εκπαιδευτικοι ΕΠΑΛ?
Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους των διετών προγραμμάτων.Πως θα αποδοθουν και από ποια παραγωγικα Υπουργεια οι αδειες για τις νεες ειδικοτητες π.χ καραβομαραγκος η μονταδορος?
Για την υλοποίηση των διετών προγραμμάτων, το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και σε συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους, Ας μας κοινοποιηθει ενας διαλογος οπου συμμετειχαν μελη τοπικων κοινωνιων για συνδιαμορφωση αναγκων.
Δυνατότητα ορισμού οργανωτικού συντονιστή στα ΚΕΕ, Σε ποιους αναφερεται?Σε πρωην περιφερειακους δασκαλους και μη τεχνικων ειδικοτητων?Αυτοι θα οργανωναν και θα συντονιζαν?
Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του ΚΕΕ, Κοινοποιηστε το μας αν υπαρχει. Θα εχει ενδιαφερον.
Για την επιλογή εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων διαμορφώθηκε ένα ενιαίο, δίκαιο, ισορροπημένο και αναλογικό μείγμα κριτηρίων που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και κοινωνικά κριτήρια.Ποιο είναι αυτό το δικαιο πλαισιο? 30 ευρω αμοιβη για τα μελη ΔΕΠ και 20 ευρω για κατοχο διδακτορικου?Αυτο είναι το δικαιο?
Προγράμματα σε καινοτόμες κατευθύνσεις και ειδικότητες Οι ειδικότητες που προσφέρονται στα διετή δεν είναι ανταγωνιστικές με αυτές στα δημόσια ΙΕΚ, αλλά συμπληρωματικές τους. Δεν νομιζω. Οι περισσοτερες είναι αντιγραφη των ΙΕΚ.
Μέσα από τα διετή προγράμματα αναβιώνουν η τέχνη και η μαστοριά για παραδοσιακά επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εκλείψουν Μια χαρα μπορουν να διδαχθουν αυτά σε ΕΠΑΛ, δεν χρειαζονται διετη γι αυτά τα επαγγελματα της μαστορικης.
Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των μαθητών και των γονέων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από πού προκυπτει αυτό? Καμια ενημερωση δεν υπηρχε και οι μαθητες ρωτουσαν χωρις να υπαρχουν απαντησεις. Που να τους στελναμε να ρωτησουν?Στα Πανεπιστημια που δεν γνωριζαν?
Κάποιοι μαθητές των ΕΠΑΛ κάνοντας τον προγραμματισμό τους πιθανά να μη συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί αποφάσισαν να εγγραφούν στα διετή προγράμματα σπουδών. Από πού συναγεται αυτό? Αφου υπολογιζεται κυριως ο βαθμος, λετε οι καλοι μαθητες των ΕΠΑΛ να μην πηγαν να δωσουν Πανελληνιες να περασουν σε Πανεπιστημιο και να περιμεναν ποτε θα ξεκινησουν τα Διετη?
Αυτα και αλλα πολλα.

 
Καθηγητής θεολόγος.
06 Αυγ 2019 10:24

Και με τα Δημόσια ΙΕΚ που απαξιώθηκαν! Και αυτά διετή προγράμματα σπουδών υλοποιούν! Αλλά με πολλές ελλείψεις και περικοπές, δυστυχώς!

 
ΑΛΕΚΟΣ
06 Αυγ 2019 10:50

Η γνωστή διαδρομή: Χωρίς εξετάσεις ή με βαθμό 5 - ΤΕΙ - ΑΕΙ - 2ετή - 3ετή - 4ετή - 5ετή - Ισοβάθμιση κτλ. Άντε και Καθηγητές στα ΑΕΙ μετα. Για τους ΛΙΓΟΥΣ, οι ΠΟΛΛΟΙ μπορούν να δίνουν διαρκώς εξετάσεις και να αξιολογούνται απο ...τους ΛΙΓΟΥΣ. Σε τι κόσμο ζείτε ;

 
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων
06 Αυγ 2019 11:14

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία σαφέστατα στρέφονται στα ΙΕΚ, ως μια μορφή κατάρτισης και επαγγελματικής διεξόδου.

Επίσης, αρκετοί διδάσκοντες στα ΙΕΚ έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή και διδακτορικό τίτλο.

 
Νίκος
06 Αυγ 2019 14:13

Ένα ακόμη γκραν πανεπιστημιακό ρουσφέτι τα περίφημα διετή...

 
@ΕΔΙΠ ΤΕΙ
06 Αυγ 2019 16:01

Ακριβώς τα ίδια λέγανε και οι φοιτητές των "ΑΕΙ", δεν γίνεται να κάνουμε μαθήματα και εργαστήρια στα Αμφιθέατρα και τα εργαστήρια των ΤΕΙ. Να τρώμε στην ίδια λέσχη.
Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην μπορούν να γίνονται, αν υπάρχει χώρος, μαθήματα των διετων προγραμμάτων στα εργαστήρια των ΑΕΙ. Ίσα - ίσα θα είναι και πιο οργανωμένα και πιο αναβαθμισμένα
Το ποιοι θα κανουν τα μαθήματα το λέει το ΦΕΚ. Αν χάνονταν κάποιες θέσεις Διευθυντών ΙΕΚ δεν είναι και τόσο τραγικό. Σίγουρα όμως θα ήταν αναβάθμιση για την μεταλυκειακη εκπαίδευση.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.