Νέα απόφαση (ΦΕΚ) : Τι θα ισχύσει στις Πανελλαδικές του 2020 για Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μειώνεται ο συντελεστής βαρύτητας της Λογοτεχνίας στο 15% του συνολικού βαθμού του εν λόγω μαθήματος

13/08/2019

Ενημερώθηκε: 13/08/2019, 12:46

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η νέα  απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός  Παιδείας Σ. Ζαχαράκη ,  σχετικά με το τι θα ισχύσει στις Πανελλαδικές του 2020 για  τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση

Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» στη Γ' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Γ' και Δ' τάξη Εσπερινού Γενικού οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)• τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθητών/ τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέμα- τα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με:

α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη / συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως ση- μασιοδοτημένη κατασκευή -δηλαδή, οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.α.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητα τους (15+15+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των μαθητριών και των μαθητών.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέμα- τος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους μαθητές/τριες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεό- τυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχόλια (22)

@ Άνεμος
|

Οι μαθητές και φοιτητές πρέπει να εξασκηθούν στον ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ, όποιες σπουδές, όποιο επάγγελμα, και να ακολουθήσουν.

Δεν μπορεί να αποφοιτούν από πανεπιστήμια πολίτες που δεν μπορούν να γράψουν μια δομημένη περίληψη ή να συνθέσουν ένα απλό κείμενο 5 παραγράφων με επιχειρήματα (2 σελίδων ή 600 λέξεων).

Δεν έχει σημασία αν τους ενδιαφέρει 100% το θέμα ή οι πλευρές ενός διαλόγου. Μια άσκηση είναι, όπως και στα Μαθηματικά ή τα Αρχαία ή τη Φυσική.

Στην πραγματική ζωή, όταν ενηλικιωθούν, πώς θα επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους στην κοινωνία χωρίς δομημένο γραπτό λόγο; Με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή μήπως με emoticons;

Άνεμος
|

Εντελώς άχρηστο μάθημα για την Γ λυκείου.
Είναι περιττό ένας μαθητής που έχει ήδη φοιτήσει 5 ετη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να εξετάζεται στη λογοτεχνία και στην έκθεση ιδεών και απόψεων, υποκρινόμενος απόψεις που πιθανότερο να μην τις υιοθετεί ούτε ο ίδιος, ούτε και οι φιλόλογοι που διορθώνουν το γραπτό του.
Πολύ καλό μαθημα για την Γ λυκείου στα πλαίσια της γενικής παιδείας, αλλα απαράδεκτο για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Γιώργος
|

Παντελώς άσχετη η Λογοτεχνία! Από την στιγμή που είναι τόσο υποκειμενικός ο σχολιασμός των κειμένων, θα κλάψει κόσμος! Ήδη η Έκθεση έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αναβαθμολόγησης... προστέθηκε τώρα και η Λογοτεχνία! Φανταστείτε τι θα γίνει στις εξετάσεις!
Επίσης, με ποια λογική καταργήθηκαν τα Λατινικά;
Αποφάσεις του ποδαριού παραμονές των εκλογών, που τα λούζεται τώρα η νυν κυβέρνηση, αλλά δεν κάνει το βήμα να αφήσει τα πράγματα ως ίσχυαν εδώ και χρόνια, παρόλο που δεν ψήφισε τα νέα μέτρα στην Παιδεία! Ο,τι να ΄ναι!

Γιώργος Κ.
|

Γιατί 15%; Γιατί όχι 5% ή 0,15% ή ακόμη καλύτερα 0%;
Θα είχε ενδιαφέρον να δημοσιοποιηθεί η μελέτη στην οποία βασίστηκε αυτή η απόφαση.

Ελπίδα
|

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ουσιαστική αντίδραση από φιλολόγους, μαθητές και γονείς για την κατάργηση της συνεξέτασης.

Λογοτεχνία
|

Αν υπήρχε τόση ένταση στη συζήτηση για σχολικές βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικές εκδρομές και ενισχυτική διδασκαλία ίσως να μην είχαμε φτάσει στο ναδίρ.

Έχει εκτροχιαστεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και ακόμα τσακωνόμαστε για φιλολογικά ζητήματα.

μαθήτρια θετικής
|

η ύλη θα αλλάξει; μένουν 5 βιβλία η ύλη της Λογοτεχνίας και 5 η ύλη της Γλώσσας; πότε θα ξεκαθαρίσει επιτέλους η κατάσταση;

Διαιτητής
|

Φάουλ η απόφαση για τη Λογοτεχνία.
Προσοχή στις κόκκινες κάρτες. Φάουλ ήταν και η απόφαση για την Κοινωνιολογία.

Δον Κιχώτης
|

Από τις αμμουδιές του Ομήρου στη σπηλιά του Κύκλωπα

Περπάτησα στις αμμουδιές που μου έδειξες κι ένιωσα πλούσιος, με οδήγησες στην ενδοχώρα και γεύτηκα τους καρπούς, αγάπησα τους θεούς κι αγκάλιασα τους θείους και τα ξαδέλφια μου. Ύστερα με πήγες στις ρεματιές για να μυρίσω και να ακούσω και τότε ήταν που είπα «Δόξα σοι!». Όταν όμως με οδήγησες σε τόπους ιερούς, επλήθυναν τα δοξαστικά και την ώρα που άκουγα τον Ύμνο του άλλου Ποιητή, κατάλαβα και είπα πως θα αγαπώ τη γλώσσα μου «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μου».
Και να ένα μικρό δείγμα της δικής μου σοδειάς!
( Από το πρόγραμμα σπουδών των Νέων Ελληνικών Γ Λυκείου )

στ) απόδοσης χαρακτήρων (από τα λόγια στην υποκριτική: πώς κινηματογραφούνται οι εσωτερικές σκέψεις του/της ήρωα/ηρωίδας, πόσο η εξωτερική εμφάνιση του/της ηθοποιού συμβαδίζει με τον/την λογοτεχνικό/ή ήρωα/ηρωίδα και ποια πλευρά του χαρακτήρα τονίζεται από την υποκριτική ερμηνεία),
ζ)...

Lia
|

Και κανείς δεν ασχολείται με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα φροντιστήρια.
Ατελείωτες ώρες, περισσότερα χρήματα...
Πώς θα αντέξουν τα παιδιά με τόσες ώρες στα φροντιστήρια;
Πραγματικά, ήθελε θάρρος και αποφασιστικότητα, για να αντιμετωπιστούν πολλά θέματα των αλλαγών στην εκπαίδευση.

Η μαθήτρια
|

Ας γράφουν στα επίσημα έγγραφα «η μαθήτρια» και «η φοιτήτρια» και «η εργαζόμενη» και ας εννοούμε περιληπτικώς [sic] αγόρια και κορίτσια χωρίς καμιά διάκριση εις βάρος των αγοριών.

Φιλολογικά
|

Απογοήτευση! Χαοτική και λαβυρινθώδης η Υπουργική Απόφαση. Ασαφής και περιπεπλεγμένη. Επιτέλους, πείτε, όσοι συντάσσετε νομικά κείμενα, τα λιγοστά σας λόγια, που έλεγε και ο ποιητής. Λόγια, λόγια γεμάτα μεγαλοστομίες, λάθη, στόμφο και επίδειξη.
Και όσον αφορά τη Λογοτεχνία:
Η Λογοτεχνία διδάσκεται προς τέρψη και απόλαυση των μαθητών, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στις εξετάσεις ως μέσο καταπίεσης. Η συνεξέταση του μαθήματος με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι παραπάνω από βέβαιο ότι αφενός θα προκαλέσει την απέχθεια των μαθητών αφετέρου θα καταστρέψει και τα δύο μαθήματα.

Και κάτι ακόμα: Στην Υπουργική Απόφαση συνεχώς διαβάζουμε "οι μαθητές και οι μαθήτριες". Σχετικά πρόσφατα διαβάζαμε "του/της περιφερειακού/περιφερειακής Διευθυντή/Διευθύντριας". Έτσι μιλούμε στην καθημερινή μας γλώσσα; Λέμε ποτέ λ.χ. "οι παραθεριστές και οι παραθερίστριες, οι μικροαστοί και οι μικροαστές, οι πλούσιοι και οι πλούσιες, οι πολιτικοί και οι πολιτικές, οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες, οι διαμαρτυρόμενοι και οι διαμαρτυρόμενες κλπ. κλπ."; Όταν λέμε "ο μαθητής" (αρσενικό) εννοούμε περιληπτικώς αγόρια κορίτσια χωρίς καμιά διάκριση εις βάρος των κοριτσιών, κι όταν λέμε "η νεολαία" (θηλυκό) εννοούμε επίσης κορίτσια αγόρια χωρίς διάκριση εις βάρος των αγοριών. Η γλώσσα ενώνει τους ανθρώπους, οι ιδεοληψίες τους χωρίζουν. Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε τη γλωσσική στράτευση μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε χωριστικές, διχαστικές ιδεοληψίες. Ευτυχώς, η γυναίκα στις μέρες μας απολαμβάνει πολιτική και κοινωνική ισότητα. Δεν χρειάζεται την υποστήριξη διχαστικών ιδεοληψιών που και τη γλώσσα καταστρέψουν και τη γυναίκα υποτιμούν είτε προηγείται το αρσενικό του θηλυκού (οι μαθητές και οι μαθήτριες) είτε αντιστρόφως (οι μαθήτριες και οι μαθητές), διότι η γυναίκα δεν έχει ανάγκη την υποκριτική αβροφροσύνη, κάτι που την υποβιβάζει.

Αμερόληπτος
|

Πόσο δίκαιο έχει ο κος Πλατάρος! Διερωτηθήκαμε άραγε γιατί οι μαθητές/τριες απόφοιτοι Λυκείου σήμερα δεν είναι σε θέση να γράψουν μία έκθεση, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων; Και αντί να ζητούμε ενίσχυση της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων από την πλούσια ελληνική και ξένη λογοτεχνία, ορισμένοι απαιτούν, και είναι λυπηρό που μεταξύ τους είναι και δάσκαλοι, ίσως με σπουδές στα Σκόπια, να καταργηθεί από τις πανελλήνιες ως άχρηστη π. χ. για τους γιατρούς. Τι να πεις γι' αυτή την νοοτροπία του "πονάει το αυτί; να κόψουμε το αυτί; Πονάει το κεφάλι, να κόψουμε το κεφάλι."!!!

kostas
|

Του χρόνου το καλοκαίρι που θα κλαίνε οι μαθητές με την λογοτεχνία κανείς δεν θα θεωρήσει υπεύθυνο τον Γαβρόγλου με τον νόμο -έκτρωμα που σας άφησε κέρασμα κυρία υπουργέ. Θα σας θεωρήσουν υπεύθυνη και θα σας φορτώσουν όλες τις αποτυχίες.
Περισσότερα θα πούμε του χρόνου όπου η Λογοτεχνία με το 15% θα αποφασίζει την είσοδο στις ιατρικές -οδοντοιατρικές κλπ σχολές.

Μάχιμος Εκπαιδευτικός
|

Μια ερώτηση λογοτεχνίας δε θα καταστρέψει κανέναν, μην τρομοκρατείτε τους γονείς και τα παιδιά.

Το θέμα είναι ότι οι εξετάσεις του Λυκείου έχουν καταστρέψει όλη τη διαδικασία μάθησης: αντί να γίνεται συντονισμένη προσπάθειας όλη τη χρονιά μέσα στην τάξη όλοι και όλες δουλεύουν με "φροντιστηριακά λυσάρια" γιατί "έτσι μόνο μπαίνεις σε καλή σχολή".

Πε19
|

@Πλατάρος Γιάννης
Εύγε κ. Διευθυντά !!!!
Καλό είναι να μπορεί να καταλάβει ένας φυσικός ή ένας μαθηματικός ή ένας μηχανικός ή ένας γιατρός ακόμα και ένας δικηγόρος τον Καβάφη και τον Ελύτη (αν υπάρχουν στην Γ Λυκείου) αλλά αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι να μπορούν να εκφράσουν το λόγο τους σωστά.
Πάντως μια που τα βάζουμε κάτω όλα περισσότερο θέλει ο Δικηγόρος την Ευκλείδεια Γεωμετρία και τα λατινικά παρά ο Μαθηματικός την Λογοτεχνία.

Δάσκαλος
|

Αν, λέμε αν, ζητούσε κάποιος τη γνώμη ενός μάχιμου εκπαιδευτικού, θα μάθαινε ότι ένας άριστος μαθητής, από αυτούς που βγάζουν 20 ή σχεδόν 20 σε όλα τα σχολικά τους χρόνια, σε ένα διαγώνισμα Λογοτεχνίας παίρνει 65/100 και σε άλλο 90/100. Ενώ σε Βιολογία, Φυσική, Χημεία είναι σταθερός στο 97, 98, 99/100, ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας του διαγωνίσματος. Και ίσως να ζητούσε να μάθει και τα αίτια αυτού του φαινομένου, αν καταλάβαινε
τη διαφορά, αλλά δεν...
Η κατάργηση της Λογοτεχνίας από το πεδίο της ιατρικής είναι απολύτως απαραίτητη.

Πλατάρος Γιάννης
|

Όλοι γνωρίζουν (όλοι;) ότι η Λογοτεχνία με αυτό που εννοούμε ως "Έκθεση ιδεών" έχει σχέση όση ο Φαντης με το ρετσινολαδο. Απολύτως καμία σχέση. Αντιθετικη σημειολογία. Η Ευκλειδεια Γεωμετρία είναι το πιο συναφές αντικείμενο, όχι η Λογοτεχνία.
Προσωπικώς θεωρώ μέγιστη υβρη την συνεξεταση των δύο αντικειμένων ως συμπληρωματικων. Ο Γαβρογλου έκανε έγκλημα κατά της Παιδείας. Οι πραγματικά μορφωμένοι φιλόλογοι, ξέρουν καλά τι εννοώ. Για συντεχνιακους λόγους, δεν αντέδρασαν. Θα το βρουν μπροστά τους. Τα Ελληνικά πρέπει να εξεταζονται πολύ καλά. Σημασιολογία, συνωνυμα, αντωνυμα. Κατανόηση κειμένου, περίληψη και αν μπορούν να διατυπώνουν επιχειρήματα για ένα θέμα. Τι δουλειά έχει η Λογοτεχνία;
Θα τα βρείτε μπροστά σας αγαπητοί φιλόλογοι. Ο πραγματικός σας ρόλος είναι να μάθουν οι μαθητές λεξιλόγιο. Προαπαιτουμενι για να σκέφτονται. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, το λεξιλόγιο, η ετυμολογία, η σημασιολογία το ΠΡΩΤΕΎΟΝ.
Ασχολούμαι με ξένα χωράφια, διότι Ελληνικά ομιλώ και γνωρίζω σε τι με βοηθουν/βοήθησαν.

ΗΡΕΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΔΥΣΚΟΛΑ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΑΘΗΤΉΣ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 15/%; ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΦΗΣ Η ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 2019 ΕΙΝΑΙ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΕΣ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΤΕΡΑ ΕΚΟ, JAUSS, ISER ΚΑΙ META ΘΕΩΡΟΥΝ Ως ΝΟΗΜΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.
ΕΙΔΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥ Σ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ( ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ Μ.ROSENBLATT. ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ Τ Ι ΑΠΗΡΧΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΙΜΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Η Ο ΠΟΙΗΤΉΣ ΑΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΟΝ 40 ΚΑΙ ΔΕΝΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ 17ΑΡΗ. ΠΧ. ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΡΩΝ ΕΝ ΚΟΜΜΑΓΗΝΗ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑΠΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ 17 ΑΡΗ; ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ 50ΑΡΗ Η 60ΑΡΗ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ…ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΘΥΜΟΝΤΑΙ Τ Α ΠΑΙΔΙΑ/ΕΦΗΒΟΙ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ( ΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ Σ ΑΓΑΠΗΣΑ, ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ Τ ΑΚΟΡΙΤΣΙΑ) ΚΑΙ ΛΙΓΟ Κ.ΔΗΜΟΥΛΑ.
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ( ΟΠΩς ΚΑΙΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ) ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ, ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΙ ΣΕ ΗΧΟ, ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ Η ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΤΡΙΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΖΕΙ, Τ Α ΒΙΏΜΑΤΆ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΊΑ ΤΟΥ ΚΛΠ. ΑΝΕΥ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ….
ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ….ΒΕΒΑΙΩς ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΠΕΙΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ…ΑΛΛΑ....

Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει·
παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί γρανίτες…
Το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓ ΩΝΙΑ 937.
Γ.Σεφέρης

Κωνσταντίνος
|

3 μόρια στα 20

Ελεύθερος
|

Σημαντική και επιβεβλημένη η τροποποίηση. ΔΕΝ αρκεί όμως. Χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση. Πρέπει απαραιτήτως ν' αποκλειστεί ρητά η «λογοτεχνία» ως όνομα και ως προς τις απαιτήσεις των ερωτημάτων. «Γνώσεις» περί λογοτεχνικών ρευμάτων και βιογραφικών στοιχείων συγγραφέων / ποιητών είναι απαράδεκτο να είναι προαπαιτούμενες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμιο Εκπαίδευση* ακόμη και για μέλλοντες φιλολόγους, πολλώ δε μάλλον για τους μαθητές πρακτικής κατευθύνσεως.

* Είναι βέβαιο πως θα αποτελέσουν εργαλείο προπαγάνδας, πλύσεως εγκεφάλου και εμμέσου αποκλεισμού των αντιφρονούντων υποψηφίων.

Εύα
|

Σύριζα πρέπει να την κόψετε τη Λογοτεχνία κυρία Νίκη.
Πάρτε την πρωτοβουλία να λήξετε επιτέλους την ομηρεία των μαθητών από
Οι καημένοι οι μαθητές δεν φταίνε σε τίποτα.
Μισή σελίδα απόφαση είναι.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ