Τι θα ισχύσει για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ μετά τις αλλαγές του νέου συστήματος

22 ερωτήσεις-απαντήσεις

15/10/2019

Ενημερώθηκε: 15/10/2019, 12:28

Άκουσε το άρθρο

Το esos  ετοίμασε και δημοσιεύει ένα χρήσιμο οδηγό  για το νέο σύστημα  εισαγωγής στα ΑΕΙ , μετά από όλες τις αλλαγές  που έκανε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και θα ισχύσει για πρώτη φορά για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το νέο σχολικό έτος στη Γ' Λυκείου.

Ειδικότερα:

Ποια είναι τα βιβλία της Γ' Λυκείου

Πατήστε εδώ

Ποια είναι η διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Γ' Λυκείου το επόμενο σχολικό έτος 2019-20

Η νέα  πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε νέα τροποποιημένη Εξεταστέα ύλη της Γ Λυκείου  μόνο στα μαθήματα  Βιολογία, τη Χημεία, την Κοινωνιολογία, την Οικονομία, την Ιστορία και  Αρχαία Ελληνικά.

Πατήστε παρακάτω για να ανοίξετε  την ύλη , όπως ισχύει και στα μαθήματα  μετά τις τροποποιήσεις :

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

20 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.  Ποιο θα είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα για την Α ́ Τάξη και   Β ́ Τάξη Γενικού Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2020-2021  Α ́ Τάξη και η Β ́ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά.

2. Για τη Γ Λυκείου;

Από το σχολικό έτος 2019-2020 θα ισχύσουν τα  εξής:

Η Γ ́ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολι- κά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά.

Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

3. Πότε θα ισχύσει για πρώτη φορά το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Το νέο σύστημα θα ισχύσει το 2020, δηλαδή θα το “εγκαινιάσουν” οι  μαθητές που θα φοιτήσουν το νέο σχολικό έτος στη  Γ Λυκείου και τα ΑΕΙ για  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα δεχθούν πρωτοετείς φοιτητές με το νέο σύστημα.

4. Τι θα ισχύσει για τους αποφοίτους των Εσπερινών ΓΕΛ;

Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδίας,

5. Θα ισχύσουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης, δηλαδή οι λεγόμενες "πράσινες" σχολές  που ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία ότι θα εισάγονται οι υποψήφιοι χωρίς πανελλαδικές ;

Οχι δεν θα ισχύσει τίποτε από αυτά. Οι λεγόμενες "πράσινες"   και "κόκκινες" σχολές  καταργούνται με ρύθμιση που κατατέθηκε από την υπουργό    Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή . Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι  υποψήφιοι για να εισαχθούν σε ΑΕΙ θα πρέπει να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις.

6.Μέσω Πανελλαδικών ποιες βαθμολογίες θα προσμετρήσουν;

Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

Κατ' εξαίρεση  για τους μαθητές  που θα φοιτήσουν το νέο σχολικό έτος στη  Γ Λυκείου, δηλαδή αυτοί που  θα “εγκαινιάσουν” το νέο σύστημα , κατ'  εξαίρεση , θα  υπολογιστεί  μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

Από το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2020-21, εφόσον έως τότε δεν αλλάξει κάτι από τη νυν κυβέρνηση, προβλέπεται η προσμέτρηση   σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου,   και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ..

7. Η βαθμολογία στα Ειδικά Μαθήματα;

Στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά.

Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί , η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή,

8. Τι γίνεται αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές;

Αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.

9. Ποια επιστημονικά πεδία θα έχουμε με το νέο σύστημα;

Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται  σε τέσσερα επιστημονικά πεδία:

  •     1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες.
  •     2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
  •     3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής.
  •     4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.

10. Πως γίνεται η πρόσβαση των υποψηφίων  σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο;

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.

δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.»

11. Με ποιο σύστημα πανελλαδικών θα εξεταστούν  το 2020 όσοι υποψήφιοι θελήσουν να επανεξεταστούν;

Διάταξη, που κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή   δίνει τη δυνατότητα στους παλιούς αποφοίτους , ειδικά για το σχολικό έτος 2019-20 να επιλέξουν τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές,:

α/ με τους όρους  και τις προϋποθέσεις, του νέου νόμου,  που ισχύουν  για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2019-20, ή,

β/ με τους όρους , προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ίσχυσαν το προηγούμενο σχολικό έτος 2018-19.

Τη δυνατότητα επιλογής θα έχουν οι υποψήφιοι κατά την  περίοδο υποβολής αιτήσεων -δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα θα διεκδικήσουν ειδικό ποσοστό θέσεων.

12. Η ρύθμιση αφορά μόνο τους περσινούς υποψήφιους;

Η  ρύθμιση αφορά τόσο τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-19 όσο και τους αποφοίτους παλαιοτέρων σχολικών ετών.

13. Τι θα ισχύσει για την  αξιολόγηση  των μαθητών;

«Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

«Ομάδα Α ́»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

 «Ομάδα Β ́»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

14. Πως προκύπτει η προφορική βαθμολογία τετραμήνων;

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες
και στις ωριαίες.

15. Τι σημαίνει ολιγόλεπτες εξετάσεις;

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών.

Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.

16. Πότε θα γίνονται οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες;

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτε- ρου τετραμήνου, με εξαίρεση τα μαθήματα Φυσική Αγω- γή και Ερευνητικές Δημιουργικές δραστηριότητες στα οποία δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

17. Πότε ο καθηγητής δεν καταθέτει προφορική  βαθμολογία σε ένα μάθημα;

Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

18. Τι γίνεται όταν   δεν υπάρχει προφορικός βαθμός   τετραμήνου ;

Ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

19. Πως προκύπτει ο βαθμός της  ετήσιας επίδοσης του μαθητή  κατά μάθημα;

1. α) Για τις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. Για τη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 ο βαθμός ετήσιας επίδοσης για τη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου υπολογίζεται ως εξής:Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γρα- πτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. .

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθμούς, ως προφορικός μέσος όρος τετραμήνου λογίζεται ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο.

5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

6. Για τους μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής ή απόλυσης,   και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου γραπτά ή προφορικά, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για τους μαθητές της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης.

20. Ποιος είναι ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.);

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο..

2. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

2. Οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.  9,5, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́, οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

3. α) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.9,5, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

β) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. 9,5 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου,  για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Οι μαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, έχουν τις εξής δυνατότητες:

αα. να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου,

ββ. να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή».

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

ε) Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

21. Τι θα ισχύσει στις Πανελλαδικές του 2020 για Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η νέα  απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός  Παιδείας Σ. Ζαχαράκη ,  σχετικά με το τι θα ισχύσει στις Πανελλαδικές του 2020 για  τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Πατήστε εδώ για να δείτε

22. Ο αριθμός εισακτέων θα αλλάξει

Αν υλοποιηθούν  οι  εξαγγελίες του υφυπουργού παιδείας Β. Διγαλάκη ότι στη διαμόρφωση του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα , θα ληφθούν υπόψιν οι εισηγήσεις των Πανεπιστημίων , σίγουρα θα έχουμε μείωση του αριθμού εισακτέων. Κι αυτό διότι όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα κάθε χρόνο εισηγούνται σημαντικά μικρότερο αριθμό εισακτέων από αυτόν που τελικά αποφασίζει το υπουργείο Παιδείας.

23. Πότε θα καθιερωθεί η βάση εισαγωγής

Ανεξάρτητα από το πότε θα θεσμοθετηθεί η βάση εισαγωγής, πάντως δεν θα αφορά τους φετινούς μαθητές της Γ Λυκείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (12)

Πρώτη λυκείου
|

Αυτό που ξέχασα να γράψω είναι, να μπει και ένα επιπλέον μάθημα, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, 1 ώρα την εβδομάδα στην πρώτη λυκείου έτσι ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν για τα επαγγέλματα που υπάρχουν και να σκεφτούν ποια επαγγέλματα ενδιαφέρονται και για ποια δεν ενδιαφέρονται.

Να προσέξουν ποια ομάδα προσανατολισμού (αν και οι ομάδες
προσανατολισμού, είναι πιο ωραίο να λέγονται κατευθύνσεις) θα επιλέξουν στην δευτέρα λυκείου, διότι, δεν γίνεται να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι θέλουν από οποιαδήποτε ομάδα. Δυστυχώς, οι καθηγητές δεν ενημερώνουν σωστά τους μαθητές. Το μάθημα αυτό δεν θα εξετάζεται ενδοσχολικά. Δεν θα γράφουν εξετάσεις οι μαθητές σε αυτό το μάθημα και δεν θα έχουν ύλη να διαβάσουν για το σπίτι. Άρα, στην πρώτη λυκείου, τα μαθήματα να είναι συνολικά 16.

Πρώτη λυκείου
|

Το γυμνάσιο και το λύκειο καλό είναι να παρέχουν 6ωρο μάθημα και όχι 7ωρο. Απλώς, χρειάζεται να αυξηθεί το σχολικό ωράριο. Δηλαδή, οι μαθητές να διδάσκονται 6 μαθήματα με 6 ώρες του ρολογιού, την ημέρα. Και όχι να χτυπάει το κουδούνι για προσευχή 8:05 ή 8:10. Να χτυπάει στις 8:00. 8:00 - 2:00 ή 9:00 - 3:00 να είναι κάθε μέρα το σχολικό ωράριο.

Ένα μάθημα θα διδάσκετε 55 λεπτά, με 5 λεπτά διάλειμμα και κάποιο άλλο 50 λεπτά μάθημα και 10 λεπτά διάλειμμα. Και όταν κτυπάει το κουδούνι για να μπουν στις τάξεις οι μαθητές, σε 5 λεπτά να μπει ο καθηγητής για μάθημα, μην αργεί περισσότερο.

Τώρα ξέρετε τι γίνεται; (βασικά, σε εμάς έτσι γινόταν πριν μερικά χρόνια). Χτυπάει το κουδούνι για να μπουν όλοι οι μαθητές στις τάξεις, μέχρι να μπουν όλοι, μέχρι να έρθει και ο καθηγητής (δηλαδή έχουν μπει όλοι οι μαθητές μέσα στην τάξη και ο καθηγητής αργεί άλλα 5 λεπτά μέχρι να μπει. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό), θα ασχοληθεί και 5 λεπτά με κάποιους μαθητές για την φασαρία που κάνουν, φύγανε τα 15 λεπτά άσκοπα. Στην ουσία 30 λεπτά μάθημα διδάσκουν οι καθηγητές. Τόσος χρόνος μένει με αυτά και με κείνα. Άντε μετά να βγει η ύλη. Γι' αυτό τον λόγο μιλάω για 6 ώρες κανονικές. 1 ώρα ολόκληρη για κάθε μάθημα (μαζί με το διάλειμμα).

Πιστεύω, πως η πρώτη λυκείου είναι αυτή που χρειάζεται να γίνει μικρή αλλαγή στα μαθήματα. Η πρώτη λυκείου να έχει μόνο μαθήματα γενικής παιδείας και να είναι τα εξής, με τις εξής ώρες:

1. Αρχαία Ελληνική γλώσσα και γραμματεία (2 ώρες).
2. Νέα Ελληνική γλώσσα (2 ώρες).
3. Νέα Ελληνική λογοτεχνία (2 ώρες).
4. Θρησκευτικά (2 ώρες).
5. Ιστορία (2 ώρες).
6. Άλγεβρα (2 ώρες).
7. Γεωμετρία (2 ώρες).
8. Αγγλική γλώσσα (2 ώρες).
9. Φυσική (2 ώρες).
10. Χημεία (2 ώρες).
11. Βιολογία (2 ώρες).
12. Φυσική αγωγή (2 ώρες).
13. Κοινωνική και πολιτική αγωγή (2 ώρες).
14. Πληροφορική (2 ώρες).
15. Ψυχολογία (2 ώρες).

Θα μου πείτε, με 2 ώρες αρχαία ίσως να μην βγει η ύλη. Ας μπουν και 2 ώρες αρχαία στην τρίτη λυκείου, και 2 ώρες αρχαία έχει η δευτέρα λυκείου, οπότε συνολικά 6 ώρες στο λύκειο, αρκούν. Όλες οι τάξεις θα έχουν μαθήματα συνολικά 30 ώρες την εβδομάδα, αντί για 35 που είναι τώρα.

Πανελλήνιες 2020
|

Κακός θα διαχωρίσεις τις θέσεις εισαγωγής!!! Έχεις σκεφτεί ποσα παιδιά θα ξαναδώσουν για τις παραγωγικές σχολές σωμάτων ασφαλείας ενόπλων δυνάμεων ναυτιλίας και αυτοι θα μείνουν εκτός σχολής διότι αν τις διαχωρίσεις θα τους αποδοθεί 1 θέση και σε κάποιες καμία!! Όπως είχε γίνει το 2016
Θα αδικηθούν πολλά παιδιά!! Όλοι διαγωνίζονται το ίδιο σε εθνικό επίπεδο!!
Κάντε κάτι όσοι το βλέπετε και μην αφήσετε το υπουργείο παιδείας να το κάνει αυτό η μην αφήσετε τα συναρμόδια υπουργεία να το δεχτούν αυτό!!!
Όλοι οι απόφοιτοι και γονείς και συγγενείς ας βοηθήσετε σε αυτό κάνοντας αίτηση τον Μάρτιο για πανελλήνιες με το παλαιό σύστημα ώστε να αυξηθεί το ποσοστό Και ας μην συμμετάσχουν .. όσοι περισσότεροι μαζευτούν τόσο μεγαλύτερο ποσοστό θα έχουμε!!

Θανάσης
|

Αρχαία μέχρι να σβήσει ο ήλιος!!!
Για υπολογιστική σκέψη, ούτε λόγος...

@Σχολείο
|

Ναι την πρωτη ώρα με την ψυχολογία θα αντιμετωπίζουν το άγχος και την κατάθλιψη, την δεύτερη ώρα θα μαθάινουν για την εφορία και το τεβε και θα τα ξαναπαθαίνουν.

Ιστορικος
|

Αν καταργηθει η φιλοσοφια εμεις ποτε θα διοριστουμε ;

Σου βγάζω το καπέλο
|

@Σχολείο

Πολύ καλά τα είπες! Αν και αυτονόητα, δυστυχώς αυτά δε συμβαίνουν στο σχολείο...

Φτάνουμε στη Γ' Λυκείου, δηλαδή ένα βήμα πριν ο μαθητής (θεωρητικά τουλάχιστον) βγει αυτόνομος στην κοινωνία, και δεν ξέρει τι είναι ο ΦΠΑ, ρωτάς μαθητές λυκείου τι είναι ο φόρος και μερικοί απαντάνε σαν παιδιά Δημοτικού "είναι κάτι που πληρώνουμε κάφε χρόνο". Δεν ξέρουν που πηγαίνουν τα λεφτά, ποιος είναι ο σκοπός τους! Δεν ξέρουν τι είναι η κοινωνική ασφάλιση (οπότε και να καταργηθεί δεν τρέχει και τίποτα!), νομίζουν πως οι τράπεζες είναι απλά ένα μέρος που βάζουμε τα λέφτα για να μη μας τα κλέψουν.

Θα πει κάποιος : "και η οικογένεια τι κάνει;" ... ε προφανώς δεν κάνουν όλες οι οικογένειες αυτό που έκαναν παλιότερα. Να μιλάνε στα παιδιά, να τα προετοιμάζουν για την κοινωνία! Και είναι αυτός ο σκοπός του σχολείου; ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ!!! Πρέπει να πει στα παιδιά αυτά τα χρήσιμα που δεν ακούνε στο σπίτι! Πριν 40 χρόνια οι δάσκαλοι λέγανε ακόμα για την προσωπική υγιεινή (λούσιμο, ψείρες, κόψιμο νυχιών και καθαριότητα κτλ). Ήταν δουλειά του σχολείου αυτά; Θεωρητικά όχι ΑΛΛΑ αφού δεν τα έλεγαν οι αμόρφωτοι γονείς στα παιδιά κάποιος έπρεπε να τα πει!!!

Καλή η κλασσική παιδεία στο λύκειο, αλλά ανάθεμα αν μένει σε κάποιον κάτι από όλα αυτά! Οι περισσότεροι τα ξεχνάνε 2 μήνες μετά! Και δε φτάνει αυτό, δεν ξέρουν και τα άλλα τα απλά... τα καθημερινά... Μέχρι και οι "πιο καλοί" για την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο έρχονται συχνά και ρωτάνε στο σχολείο!!!

Σχολείο
|

Στο λύκειο καλό είναι να υπάρχει και μάθημα ψυχολογίας γενικής παιδείας. Να μάθουν οι μαθητές πως να αντιμετωπίζουν το άγχος και την κατάθλιψη. Τα μαθήματα ερευνητικής εργασίας και φιλοσοφίας δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν. Η ψυχολογία όμως και η πληροφορική ως μαθήματα γενικής παιδείας χρειάζονται. Επίσης, στα μαθήματα πολιτικής παιδείας, καλό είναι οι μαθητές να μαθαίνουν για τον Ε.Ο.Φ, τι είναι η εφορία, για τις τράπεζες, για την δεη, οτε, τι είναι η ασφάλεια που έχουμε όλοι. Τεβε, ι.κ.α κτλ. Θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλα αυτά. Θα πρέπει να μάθει ο μαθητής που πληρώνει νερό, φως, τηλέφωνο. Χρειάζονται όλα αυτά.

Το σχολείο πρέπει να γίνει πιο αληθινό. Να μαθαίνεις πιο ουσιαστικά πράματα και τα οποία πολλά από αυτά θα σου χρησιμεύσουν. Τι με νοιάζει εμένα να ξέρω για την αρχαία Ελένη, και να μαθαίνω ποιήματα από sexpyr και άλλους ποιητές και όρνιθες στο γυμνάσιο. Μάθε μαθηματικά, μάθε νεοελληνική γλώσσα (να ξέρεις καλή ορθογραφία). Μάθε κοινωνική πολιτική αγωγή. Μάθε θρησκευτικά, μάθε για εφορίες, λογιστικά θέματα, οικονομικά, να ξέρεις τι σου γίνεται γιατί θα σου χρειαστούν.

Σακης
|

Καλησπερα.Μηπως γνωριζετε αν οι περιφερειακες εξετασεις για την αποκτηση του απολυτηριου στην Γ λυκειου θα καταργηθουν;;Ευχαριστω.

Αναμόρφωση Σχολικών Βιβλίων
|

Τα βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου πρέπει να ανανεωθούν και να προστεθούν βοηθήματα με επιπλέον εργασίες και ασκήσεις, ακόμα και ηλεκτρονικά.

Ειρηνη
|

Αυτοι που αποφοιτησαν το ΓΕΛ την περιοδο 2017-2018 και αποφασισαν να δωσουν για δευτερη φορα πανελληνιες στο ΕΠΑΛ ειναι υποχρεωτικο να δωσουν γενικης παιδειας;

Α.Μ.
|

Θα ήθελα να ρωτήσω, οι απόφοιτοι ΓΕΛ του 2017 με ποιο σύστημα πανελληνίων εξετάσεων θα εξεταστούν; Σε ποια μαθήματα θα δώσουν εξετάσεις; Δεν ορίζεται ξεκάθαρα στις απαντήσεις των ερωτημάτων.
Ευχαριστώ
Α.Μ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ