Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τα παράδοξα των βάσεων

Στα 506 τμήματα τα 171 επιτρέπουν την επιτυχία σε φοιτητές/τριες που έγραψαν κάτω από τη βάση
Δημοσίευση: 27/08/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με τους πίνακες των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας:

1.    Στα 506 τμήματα τα 171 επιτρέπουν την επιτυχία σε φοιτητές/τριες που έγραψαν κάτω από τη βάση: από λίγο κάτω έως δραματικά κάτω, πχ. 6000 μόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επιτυχόντες σε αυτό το τμήμα έγραψαν κάτω από τη βάση. Το πόσοι ακριβώς είναι γνωστό στο ΥΠΑΙΘ. Το ποσοστό των πανεπιστημιακών, πλέον, τμημάτων που επιλέγουν φοιτητές με μετριότατες επιδόσεις είναι 34% περίπου.

2.    Σε αυτά τα 171 τμήματα μπορούν να προστεθούν και 12 ακόμη στα οποία οι υποψήφιοι πέτυχαν επιδόσεις πάνω από 10000 μόρια, αλλά στα μαθήματα βαρύτητας έγραψαν κάτω από τη βάση (π.χ. Φιλολογία Ρεθύμνου όπου ο/η τελευταίος/α έγραψε μ.ο. στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία 8,6).

3.    Είναι λογικό ότι τα περισσότερα τμήματα που θα έχουν επιτυχόντες με τέτοιες επιδόσεις προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι η περίφημη αναβάθμιση των ΤΕΙ δεν έπεισε τους υποψηφίους, ακόμη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  με τις πενταετείς σπουδές (π.χ. Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ ο τελευταίος έγραψε 10014 μόρια και μ.ο 9,2 στα μαθηματικά και στη φυσική).

4.    Από την άλλη υπάρχουν πολλά τμήματα (φιλολογία, ιστορικό/αρχαιολογικό, μαθηματικό, ξενόγλωσσες φιλολογίες, αρχιτεκτονική) στα οποία εισάγονται φοιτητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις.

Γράφουν για το esos οι εκπαιδευτικοί της Πολύτροπης Αρμονίας

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις των επιτυχόντων στα ΑΕΙ.

Με την αφορμή αυτή και με την προοπτική ενός νέου συστήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά, είναι αναγκαίος κάποιος προβληματισμός.

Οι σκέψεις που ακολουθούν δεν διεκδικούν ούτε την πληρότητα ούτε το αλάθητο. Είναι ένας απλός και φορτισμένος προβληματισμός με  ερωτηματικά για την εκπαίδευσή μας.

Να σημειωθεί ότι όσα ακολουθούν αφορούν μία πρώτη μελέτη για τα αποτελέσματα των ημερησίων Γενικών Λυκείων.

Α. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1.    Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν τις σπουδές τους με κριτήρια την προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης και, ίσως, κύρους και γοήτρου. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι στρέφονται σε επιστημονικούς ή τεχνολογικούς κλάδους που εγγυώνται κάποια επαγγελματική προοπτική εντός ή εκτός Ελλάδας.

2.    Οι σπουδές που έχουν αυτά τα γνωρίσματα σχετίζονται είτε με μικρό αριθμό φοιτητών –επομένως και αποφοίτων- είτε με Ανώτατα Ιδρύματα υψηλού κύρους (π.χ. το ΕΜΠ).

3.    Είναι επίσης προφανές ότι η οικονομική κρίση οδηγεί τους/τις υποψηφίους/ιες να προτιμούν σπουδές στον τόπο κατοικίας τους

4.    Τα τρία προηγούμενα εξηγούν γιατί ορισμένες σχολές και τμήματα όπως και πεδία σπουδών επιλέγονται από τους πιο επαρκείς μαθητές και απαιτούν αξιοπρεπείς επιδόσεις για την επιτυχία των μαθητών/τριών.

5.    Βεβαίως, οι προηγούμενες συνθήκες στρεβλώνουν –εδώ και πολλά χρόνια- τις πραγματικές επιθυμίες και ενδιαφέροντα των παιδιών, ενώ αποψιλώνουν σημαντικούς επιστημονικούς κλάδους (όπως π.χ. τις ανθρωπιστικές σπουδές) από ικανούς φοιτητές/τριες. Τέλος

6.    Τα φετινά θέματα ήταν απαιτητικά, αλλά διαβαθμισμένα. Αυτό σημαίνει ότι η εξασφάλιση της βάσης (του 10 για παράδειγμα) δεν ήταν ανέφικτη, δυσκόλευαν ωστόσο τα πράγματα για το άριστα. Μια τέτοια διαβάθμιση των θεμάτων δεν είναι αναγκαία λανθασμένη, καθώς προφυλάσσει από πληθώρα αριστούχων και περιορίζει τις αυθαιρεσίες ή τα λάθη της βαθμολόγησης· τελικώς το ζήτημα της «τύχης».

Β. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Από τον πίνακα με τις βάσεις που δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ προκύπτουν τα εξής:

1.    Στα 506 τμήματα τα 171 επιτρέπουν την επιτυχία σε φοιτητές/τριες που έγραψαν κάτω από τη βάση: από λίγο κάτω έως δραματικά κάτω, πχ. 6000 μόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επιτυχόντες σε αυτό το τμήμα έγραψαν κάτω από τη βάση. Το πόσοι ακριβώς είναι γνωστό στο ΥΠΑΙΘ. Το ποσοστό των πανεπιστημιακών, πλέον, τμημάτων που επιλέγουν φοιτητές με μετριότατες επιδόσεις είναι 34% περίπου.

2.    Σε αυτά τα 171 τμήματα μπορούν να προστεθούν και 12 ακόμη στα οποία οι υποψήφιοι πέτυχαν επιδόσεις πάνω από 10000 μόρια, αλλά στα μαθήματα βαρύτητας έγραψαν κάτω από τη βάση (π.χ. Φιλολογία Ρεθύμνου όπου ο/η τελευταίος/α έγραψε μ.ο. στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία 8,6).

3.    Είναι λογικό ότι τα περισσότερα τμήματα που θα έχουν επιτυχόντες με τέτοιες επιδόσεις προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι η περίφημη αναβάθμιση των ΤΕΙ δεν έπεισε τους υποψηφίους, ακόμη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  με τις πενταετείς σπουδές (π.χ. Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ ο τελευταίος έγραψε 10014 μόρια και μ.ο 9,2 στα μαθηματικά και στη φυσική).

4.    Από την άλλη υπάρχουν πολλά τμήματα (φιλολογία, ιστορικό/αρχαιολογικό, μαθηματικό, ξενόγλωσσες φιλολογίες, αρχιτεκτονική) στα οποία εισάγονται φοιτητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Ενδεικτικά

5.Τα παραδείγματα είναι πολλά. Από αυτά αρχίζει η μελαγχολία και τα ερωτήματα:

  • η εγκύκλια εκπαίδευση, το σύστημα επιλογής στην τρίτη βαθμίδα και η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων έχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα
  • μπορούν τέτοιοι φοιτητές/τριες να αντεπεξέλθουν στις σπουδές; Εάν και όποτε τελειώσουν το έχουν επιτύχει δίκαια και έντιμα;
  • όταν και όποτε τελειώσουν θα διαθέτουν την αναγκαία επιστημονική επάρκεια;
  • χρειάζονται όλα αυτά τα τμήματα;
  • οι πτυχιούχοι τμημάτων τα οποία οδηγούν στην εκπαίδευση (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί) θα είναι επαρκείς εκπαιδευτικοί;
  • πού πορεύεται μία κοινωνία η οποία απαξιώνει σε τέτοιο βαθμό τις ανθρωπιστικές σπουδές;
  • πού πορεύεται μία κοινωνία η οποία –εξαιτίας της εκπαιδευτικής πολιτικής και των σχεδιασμών της- διαστρέφει κλίσεις και ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων;

Επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι πρόχειρες, διόλου πλήρεις και φορτισμένες σκέψεις. Όποτε χρειαστεί θα επανέλθουμε.

 

Σχόλια (11)

 
Ελενη Μαρ.. ΕΜ.
29 Αυγ 2019 15:50

Αυτο που βλεπω ειναι οτι η εκπαιδευση γενικοτερα ειναι καθε φορα ερμαιη του εκαστοτε πολιτικου συστηματος.Πως ειναι δυνατον σε ενα ιδιο πανεπιστημιο να φοιτουν με 6000 μορια και με 16000 μορια; Πως ειναι δυνατον να εχει γραψει μαθητης μονο το ονομα του και να εισαγετε σ αυτο που το συστημα βαπτισε πανεπιστημιο;πως ειναι δυνατον να εισαγονται με μορια απο 840 και τα 10000 μορια να μενουν απ εξω γιατι στα επαλ δινει μονο 10% να εισαχθουν και αναλογα τον τομεα περιορισμενες επιλογες.Γνωριζετε κυριοι οτι στο επαλ που καποιοι θελουν να τα υποβαθμιζουν ο κλαδος υγειας και προνοιας ειχε χαμηλοτερη βαση εισαγωγης13000plus μορια.Δεν μπορω να το κατανοησω.Απο το Γελ στο ιδιο ειδικοτητας πανεπιστημιο εισαγονται με 11000 plus και απο το "υποβαθμισμενο" κατα κοσμον επαλ με 12999 μενουν εκτος.και θα μου πειτε δεν ξερατε δεν ρωταγατε;; τι να ξερουμε δηλαδη να παμε στο γελ να γραψουμε το ονομα μας μονο και να πετυχουμε στο μαθηματικο με 7000 στο λογιστικο χρηματοοικονομικο στους πολιτικους μηχανικους κλπ.με λιγοτερα μορια;;
Χαιρομαι πραγματικα για την επιτυχια ολων των νεων!!!! Αλλα σαν γονεας παιδιου με 18.50 απολυτηριο/ πτυχιο και 10000 μορια χωρις να σημαινει οτι ειναι τα τοσο φοβερα....ομως με τα δεδομενα των ατελεσματων του 2019 θεωρω οτι καπου το εκπαιδευτικο συστημα εχει διαρροη!!!!και επιτελους ας υπαρξει μια σταθεροτητα στη υγεια στη παιδεια.Ολα αυτα που εξελισσονται καθε φορα με το εκαστοτε πολιτικο συστημα μονο με ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ.Ευχαριστω.

 
KIK
29 Αυγ 2019 15:46

Γιατί τόσος θόρυβος για τις χαμηλές βάσεις;
Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκάλεσε σοκ σε πολλούς. Για πρώτη φορά εισήχθη μαθητής σε Πανεπιστημιακή Σχολή έχοντας 500 μόρια, οι περισσότερες σχολές είχαν βάση κάτω από 10.000 μόρια και είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες σε όλα τα σχολεία της χώρας (δηλαδή σχεδόν όλοι οι μαθητές κάπου πέρασαν…).
Όλα αυτά είναι σωστά. Ας αναφέρουμε κάποια παραδείγματα για τους απόφοιτους από τα Γενικά Λύκεια:
Η Αρχιτεκτονική είχε βάση σε κάποια πόλη 11233μόρια ενώ η Γεωπονική είχε βάση 6271 μόρια. Μάλιστα, ο πρώτος εισακτέος σε αυτή είχε μόλις 12.000 μόρια.
Σε σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υπήρξε βάση στα 6949 μόρια την ώρα που κάποιος να μπορεί σπουδάσει στο Ιστορικό Αρχαιολογικό έχοντας συγκεντρώσει μόλις 9447 μόρια ή να γίνει μαθηματικός με 7478 μόρια. Μπορεί να γίνει επίσης Πολιτικός Μηχανικός με 7665 μόρια (ο πρώτος εδώ μπήκε με μόλις 12401 μόρια!) ή να ασχοληθεί με τα οικονομικά μας με 5004 μόρια!
Υπήρχαν και χειρότερα.
Απόφοιτος Εσπερινού Λυκείου θα μπορούσε να σπουδάσει δικηγόρος με 8952 μόρια, Φιλόλογος (και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη) με 4961 μόρια, Μαθηματικός (στην Αθήνα παρακαλώ) με 3759 μόρια, Φυσικός στη Θεσσαλονίκη με 1155 μόρια ή Οικονομολόγος με 500 μόρια. Ναι! Με 500 μόρια! Για να καταλάβετε, ο υποψήφιος αυτός θα μπορούσε να εισαχθεί στο τμήμα γράφοντας στις Πανελλαδικές 0.7 στα Μαθηματικά, 1 στην Οικονομία και 0 σε Πληροφορική και Γλώσσα!
Όλα, όμως, έχουν την εξήγησή τους αν τα δούμε από τη σωστή γωνία…
Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η αναγκαιότητα παραγωγής άνεργων πτυχιούχων; Για ποιο λόγο να παράγουμε ως κράτος τόσους πολλούς Οικονομολόγους; Τι θα τους κάνουμε τόσους εκπαιδευμένους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων; Που θα απασχοληθούν τόσοι Γεωπόνοι; Αναφέρω παραδείγματα:
Κάθε χρόνο εισάγονται στα πανεπιστήμια 626 Αρχιτέκτονες, 2348 Γεωπόνοι, 1023 Τεχνολόγοι τροφίμων, 2125 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 1650 Μαθηματικοί, 2300 Φιλόλογοι, 5372 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (!), 2129 Λογιστές (!), 3384 Οικονομολόγοι (!)… Είναι απίστευτο αλλά ο αριθμός των εμπλεκόμενων με τα οικονομικά μόνο από τρεις ομάδες σχολών, κάθε χρόνο ισούται με τον πληθυσμό μιας πόλης (11.000 περίπου)!
Προφανώς τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παράγουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πτυχιούχων ενώ οι ανάγκες είναι σαφώς μικρότερες. Πρόσφατα είχε γίνει πολύς ντόρος για την μη ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Έχουμε αναρωτηθεί αν οι επιπλέον 300-400 απόφοιτοι θα βοηθούσαν στην προαγωγή του επαγγέλματος προστιθέμενοι στους 1200 που ήδη εισάγονται κάθε χρόνο στις υπάρχουσες νομικές σχολές;
Τα τελευταία χρόνια, επίσης, δημιουργήθηκαν νέα τμήματα θετικής κατεύθυνσης σε πόλεις που δεν υπήρχαν, αναφέρω ενδεικτικά το τμήμα Μαθηματικών στη Λαμία και την Καστοριά, τα τμήματα Φυσικής στη Λαμία και την Καβάλα στην οποία ιδρύθηκε και τμήμα Χημείας αλλά και άλλα τμήματα θεωρητικών σπουδών (όπως το Ιστορίας Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εισακτέων άρα και αποφοίτων (αργότερα).
Η δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα λύση τόσο στο θέμα των χαμηλών βάσεων όσο και στο θέμα της αποκατάστασης των αποφοίτων.
Θα έπρεπε επίσης να υπάρξει εξορθολογισμός του αριθμού των θέσεων που μοιράζονται μαθητές από τα Εσπερινά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ.
Έχουμε αναρωτηθεί ποια είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης ίδιων τμημάτων στην ίδια πόλη που ανήκουν σε διαφορετικά ιδρύματα; Ποια η αναγκαιότητα ύπαρξης ας πούμε δύο τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών στην Πάτρα; Για ποιο λόγο ανωτατικοποιήθηκαν ΤΕΙ που υπήρχαν σε μια πόλη την ώρα που υπήρχε Πανεπιστημιακή Σχολή με ίδιο αντικείμενο;
Η συγχώνευση ή η κατάργηση ομοειδών σχολών στην ίδια πόλη – περιοχή είναι ένα άλλο επίσης σημαντικό μέτρο που θα έπρεπε να δρομολογηθεί.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή μιας βάσης κάτω από την οποία δεν θα υπήρχαν εισακτέοι θα έλυνε το πρόβλημα της εισαγωγής σε μια σχολή με πολύ λίγα μόρια. Η εφαρμογή όμως αυτού του μέτρου θα δημιουργούσε άλλου είδους παρενέργειες αφού σε ορισμένα τμήματα δεν θα υπήρχαν καν εισακτέοι. Εξάλλου, πολλοί μαθητές είχαν ξεκινήσει με χαμηλούς βαθμούς εισαγωγής και παρόλα αυτά τελείωσαν τις σπουδές, εργάζονται και είναι και πετυχημένοι.
Από την άλλη, στο σημερινό σχολείο, από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο, ένας μαθητής περνάει τις τάξεις μόνο και μόνο με την απλή παρουσία του στο μάθημα. Έχει μάθει συνεπώς (κακώς) ότι δεν χρειάζεται προσπάθεια για να εκπαιδευτείς. Τι κέρδος έχει όμως ο εκπαιδευόμενος από τέτοιου είδους «εκπαίδευση»;
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά ακόμη μικρά και μεγάλα που οδηγούν σε κατάσταση τεχνητής ανεπάρκειας το Εκπαιδευτικό μας σύστημα και σε αδιέξοδα τους νέους μας. Η ανακοίνωση των βάσεων για το 2019 έδειξε ότι απαιτούνται μέτρα και σκληρές αποφάσεις άμεσα. Το θέμα είναι όμως αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί τις λύσεις που απαιτούνται.

 
@Αρθούρος
28 Αυγ 2019 21:08

Όσον αφορά το ΠαΔΑ επειδή το ζω, είμαι φοιτητής εκεί, η μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη δεν είναι οργανωτικό πρόβλημα, είναι απλά η περίοδος μετάβασης, στο συγκεκριμένο ίδρυμα έχουμε τώρα δεύτερη χρονιά με αλλαγές όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών.
Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλο το ζουμί είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα, βλέπε σχολές πολυτεχνείων που μετονομάστηκαν σε σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Το πιο ωραίο είναι όταν το ίδιο άτομο διδάσκει σε πολυτεχνική σχολή και στο ΠαΔΑ σε αντίστοιχο τμήμα για την μεν πρώτη είναι καθόλα άξιος για την μεν δεύτερη είναι χωρίς προσόντα δημοσιεύσεις και τα λοιπά γνωστά, αντίστοιχα έχω να πω για ανθρώπους οι οποόι διδάσκουν σε μεταπτυχιακά πανεπιστημίων αλλά όταν μιλάμε για τη θέση τους σε κάποιο πρώην ΤΕΙ είναι μάλλον χωρίς περγαμηνές, τα παραπάνω μπορούν πολύ εύκολα να αποδειχθούν διαβάζοντας βιογραφικά καθηγητών "ΤΕΙ".
Απλά αυτή την Ελλάδα θέλετε.
Γιατί κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί να εξελιχθεί να περιορίζεται από το πρώτο πτυχίο που έχει λάβει; Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.

 
Apostolos
28 Αυγ 2019 15:31

Θα πρέπει να αφησουμε τις σχολές να ορίζουν τις βάσεις που θέλουν. Και δεν θα πρέπει να κρίνουμε τις σχολές με βάση το τι έγραψε ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ. Περνάνε και άλλοι στην ίδια σχολή με πολύ μεγάλυτερους βαθμούς. Για παράδειγμα στην Σάμο ο 1ος έγραψε 13 πολύ περισσότερο από το 7,5 του τελευταίου.

 
Αρθούρος
28 Αυγ 2019 10:16

Εγώ θα φέρω μόνο ένα παράδειγμα,γιά να δούν όλοι ότι η έννοια της βάσης σε κάποιο τμήμα ξεφτελίζεται όχι από τις εξετάσεις αυτές καθαυτές,αλλά από την πληθώρα ευεργετικών διατάξεων γιά εισαγωγή διάφορων κατηγοριών υποψήφιων,αλλά και γιά τις μετεγγραφές:
Μένει κάποιος υποψήφιος εκτός Νομικής,Ιατρικής,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και λοιπών σχολών υψηλών βάσεων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα γιά 5-10 μόρια.Τη θέση του την παίρνει κάποιος από Εσπερινό,Τεχνικό,Επαγγελματικό Λύκειο,ή που ανήκει σε κάποια ευεργετούμενη μειονότητα.Γιατί επιλέγεται αυτή η αδικία όχι μόνο στον υποψήφιο,αλλά και στην ίδια τη σχολή που μακροπρόθεσμα συνηθίζει να εισαγάγει τέτοιους φοιτητές εδώ και πάρα πολλά χρόνια; Όλ' αυτά οδηγούν στο σημερινό αποτέλεσμα της φανερής απαξίωσης που γίνεται από όλους ορατή.Μόνο τα τμήματα Μαθηματικών ή τα τμήματα Φυσικής που ήταν παραδοσιακοί αποδέκτες υποψήφιων υψηλού επιπέδου βλέπετε;Δε θυμάστε ότι οι ξένες φιλολογίες εκτός από την Αγγλική και τα Ποιμαντικά τμήματα εκτός από τα πρώην ΤΕΙ που λέτε,είχαν βάση κάτω από το 10 εδώ και δεκαετίες;Αυτή η ομοιότητα,αποδείχνει ότι μακροπρόθεσμα,όλες οι τετραετείς σχολές θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία.
Οι σχολές έχουν απαξιωθεί εδώ και πολλά χρόνια και δεν επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση το νομοσχέδιο Γαβρόγλου. Απλά,έκανε σε όλους φανερή τη γύμνια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,αλλά το κυριότερο είναι δυστυχώς ότι αποκάλυψε την ανικανότητα επίλυσης των προβλημάτων στη Δευτεροβάθμια.Όταν ανέφερε συνέχεια ο πρώην υπουργός ότι οι έφηβοι πρέπει να χαρούν την ηλικία τους,τον έρωτα κλπ.,απλά μετέφερε το πρόβλημα στα Πανεπιστήμια. Έτσι,όμως,επεκτείνεται η παιδική ηλικία της ανευθυνότητας κι έρχεται ο νέος-α στα 25 να διαπιστώσουν ότι χρειάζονται άλλα δύο μεταπτυχιακά ή ένα διδακτορικό γιά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,αφού το απλό τετραετές ή και πενταετές πτυχίο τους έχει δώσει μόνο μία εγκυκλοπαιδική,γενική μόρφωση και το χειρότερο,δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς.
Γιά το θέμα της αξιοπιστίας των τμημάτων του ΠΑΔΑ,έχω διαφορετική γνώμη. Πριν ακόμα επιλυθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων,που θα πάρει πολύ καιρό,τα διάφορα τμήματα του ΠΑΔΑ,έχουν να επιλύσουν ποικίλα οργανωτικά προβλήματα.Επιπλέον,προεκλογικά υπήρχε ανεύθυνη προπαγάνδα από οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος ότι το ΠΑΔΑ θα γίνει πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών,δηλαδή θα υποβαθμιστεί.Ακόμα, πριν ακόμα φτάσουμε στα περιβόητα επαγγελματικά δικαιώματα, λές και ο απόφοιτος του ΕΜΠΑ έχει την εργασία στο τσεπάκι του,τα περισσότερα τετραετή τμήματα του ΠΑΔΑ που μετατράπηκαν σε πενταετή,δεν εμφανίζουν στις ιστοσελίδες τους τα νέα πενταετή προγράμματα σπουδών,οπότε οι ίδιοι οι φροντιστές δεν είχαν με τί να συγκρίνουν τα ήδη υπάρχοντα αντίστοιχα τμήματα των υπόλοιπων Πανεπιστημίων στην επαρχία.
Οπότε,όλη αυτή η επιχειρηματολογία ενάντια στα τμήματα του ΠΑΔΑ,πάει περίπατο.Σε τέσσερα περίπου χρόνια,όταν λυθούν τα εσωτερικά προβλήματα, λήξουν τα θέματα των φοιτητών από προηγούμενα έτη και προπαντός απορροφηθεί αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό,τότε οι βάσεις αυτών των τμημάτων θα εκτοξευτούν στα ύψη.

 
Informer
28 Αυγ 2019 08:46

Τις βάσεις τις καθορίζουν πολλοί παράγοντες αλλά ο πιο σημαντικός είναι ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης (κυρίως για τα περιφερειακά πανεπιστήμια που έχουν μεγαλύτερο κόστος για την οικογένεια του φοιτητή).
Όταν δίνουν 80000 υποψήφιοι και οι θέσεις είναι 74000 και εφόσον το 35% έγραψε κάτω από την βάση, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολλά τμήματα κάτω από την βάση.
Αν οι θέσεις ήταν 30000 τότε θα μιλούσαμε για εκτόξευση των βάσεων!!
Το ερώτημα όμως είναι τι θα κάνουν αυτοί που θα έμεναν έξω (πχ με τον ορισμό ελάχιστης βαθμολογίας).
Θα πήγαιναν να δουλέψουν σε ανύπαρκτες θέσεις ΔΕ που προσφέρει η Ελληνική οικονομία?? ή θα πήγαιναν στα "κολέγια" και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού?

 
Jb
28 Αυγ 2019 08:43

Συμφωνώ απόλυτα με το συντάκτη του άρθρου "μερικές σκέψεις". Από προσωπική εμπειρία σας δηλώνω ότι φροντιστες και εταιρείες επαγγελματικου προσανατολισμου κατευθυνουν τους μαθητές σε σχολές εκτός ΠΑΔΑ λόγω των επαγγελματικων δικαιωμάτων όπως λένε. Λάθος γιατί και οι εγκαταστάσεις του ΠΑΔΑ και το επίπεδο σπουδών δεν συγκρίνονται με πολυτεχνικες σχολές της επαρχίας. Ποιος πηγαίνει να δει τις σχολές πριν τις δηλώσει;Δυστυχως ελάχιστοι.

 
KIN
28 Αυγ 2019 07:52

Η πληθώρα των τμημάτων καθώς και ο διογκωμένος αριθμός εισακτέων σ αυτά, οδηγεί την υποχώρηση των βάσεων εισαγωγής τους. Η λύση είναι απλή και λογική όσο και προφανής. Απαιτείται όμως πολιτική απόφαση υψηλού πολιτικού ρίσκου απο την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ερώτηση : Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιθυμεί να λάβει αποφάσεις που ενέχουν υψηλό πολιτικό ρισκο ?? Ερώτηση : Τα κοινοβουλευτικά κόμματα επιθυμούν να συνδράμουν την κυβέρνηση σ αυτές τις καθόλου ευχάριστες ( για χιλιάδες εισακτεους με βαθμό < 10 ) αλλά αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν ???? Απλώς θα ξεκινήσει ενας διάλογος ο οποίος θα είναι το άλλοθι της κυβέρνησης αλλά και όλων των κομμάτων οτι ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα αυτό ............

 
Πανεπιστήμια
28 Αυγ 2019 02:29

Δεν υπάρχουν καθηγητικές σχολές. Αυτοί που σπουδάζουν σε τμήματα όπως φυσικής, χημείας, μαθηματικών, κ.α. δεν έχουν μόνο το επαγγελματικό τους δικαίωμα να γίνουν καθηγητές στα σχολεία. Έχουν και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα. Μην κοιτάτε που οι περισσότεροι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων θέλουν να διοριστούν στα σχολεία.

Απλά το να γίνεις καθηγητής είναι ένα από τα επαγγελματικά σου δικαιώματα. Άλλωστε στις περισσότερες σχολές των πανεπιστημίων, στα περισσότερα τμήματα, έχεις το δικαίωμα να γίνεις καθηγητής π.χ σε ι.ε.κ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι περισσότερες σχολές είναι καθηγητικές; Και ο απόφοιτος ιατρικού τμήματος μπορεί να διδάξει σε ι.ε.κ. Σημαίνει ότι σπουδάζει καθηγητική σχολή; Όχι βέβαια. Μόνο η παιδαγωγική σχολή μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχολή δασκάλων, διότι το επαγγελματικό τους δικαίωμα είναι μόνο να γίνεις δάσκαλος. Σταματήστε να έχετε οι περισσότεροι Έλληνες αυτήν την χαζή νοοτροπία με τις δήθεν καθηγητικές σχολές.

 
Μερικές Σκέψεις
28 Αυγ 2019 01:10

Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω κανένα Ίδρυμα και την ιστορία του, εάν οι εγκαταστάσεις του ΕΜΠ μεταφερότανε στην ακριτική Ορεστιάδα θα είχαν οι σχολές του τις ίδιες βάσεις; Οι βάσεις εξαρτώνται από το πλήθος αυτών που δηλώνουν την Σχολή. Το δεύτερο ζήτημα είναι γιατί δηλώνονται ορισμένες σχολές με το ίδιο αντικείμενο και άλλες όχι στο άρθρο θίχτηκε το ζήτημα της μη πειστικότητας των ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτική Αττικής σε σχέση με τις άλλες σχολές οι οποίες είναι Πολυτεχνικές. Ποιά η διαφορά τους η οποία και δεν θίχτηκε από τον συντάκτη του άρθρου; Τα τμήματα του ΠΑΔΑ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και πολύ σωστά οι φροντιστές στα φροντιστήρια απέτρεψαν τα παιδιά από το να τα δηλώσουν (πολύ σωστά ως προς την τιμιότητα να το πουν στους μαθητές αν και δεν συμφωνώ). Σε αυτές τις σχολές μπαίνουν παιδιά με παραπλήσια βαθμολογία με αυτή που πετύχανε παιδιά που εισάγονται σε περιφερειακές Πολυτεχνικές σχολές (Θράκη Μακεδονία Θεσσαλία Κρήτη). Η διαφορά των παιδιών του ΠΑΔΑ με αυτά τα οποία δηλώσανε τα περιφερειακά τμήματα είναι σαφώς η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.
Οι ρουκέτες τις οποίες ο αρθρογράφος εκτοξεύει έχουν συγκεκριμένους στόχους στο Β.3 "Είναι λογικό ότι τα περισσότερα τμήματα που θα έχουν επιτυχόντες με τέτοιες επιδόσεις προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι η περίφημη αναβάθμιση των ΤΕΙ δεν έπεισε τους υποψηφίους, ακόμη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τις πενταετείς σπουδές (π.χ. Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ ο τελευταίος έγραψε 10014 μόρια και μ.ο 9,2 στα μαθηματικά και στη φυσική)." Ενώ το τμήμα των Αρχιτεκτόνων στα Χανιά με 11859 μόρια και εξέταση σε ειδικό μάθημα έχει πείσει;

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
27 Αυγ 2019 21:34

Αγαπητέ άγνωστε συντάκτη.
. Ένας υποψήφιος με 3000 μόρια αλλά 17 απολυτήριο μπορεί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού , ακόμα και σε κάποιο του Ανατολικού μπλοκ να επιστρέψει γιατρός και να πάρει επίσκεψη 50 ευρώ ;
. Ένας απόφοιτος καθηγητικής σχολής που εισήχθη με 18000 μόρια είναι ικανός να διδάξει;
. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες έχει νόημα να εισάγονται λιγότεροι;
. Υπάρχουν άνθρωποι που το νεαρό της ηλικίας και η πρώτη επιπολαιότητα αντικαθιστώνται με πάθος για αυτό που κάνουν και στην συνέχεια διαπρέπουν στο αντικείμενο τους;
. Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιστήμη κέρδισε με αντισυμβατικούς τρόπους σκέψης που είχαν άνθρωποι που οι άλλοι τους κορόιδευαν;
. Θα είναι άραγε καλύτερος δάσκαλος ένας υποψήφιος παιδαγωγικού τμήματος που δεν εξετάστηκε στην Φυσική, την Γεωγραφία κλπ;
. Υπάρχουν μαθητές που την δεύτερη φορά που έδωσαν κρίθηκαν άξιοι με 12000 μόρια και την πρώτη θεωρήθηκαν ότι δεν αξίζουν με 9000 μόρια; Τελικά ο ίδιος άνθρωπος μπορεί ή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σχολής;
. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έμειναν έξω από την Ιατρική και άλλες σχολές για 10 μόρια; Πόσο καλύτεροι ήταν αυτοί που μπήκαν;
......Λίγες πρόχειρες σκέψεις μετά το άρθρο σου.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.