Yπ. Παιδείας στο esos ("μίνι" Συνέντευξη): Οι πρώτοι σχεδιασμοί για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Με συνυπολογισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου (Α,Β,Γ τάξη) η εισαγωγή στα ΑΕΙ

29/08/2019

Ενημερώθηκε: 29/08/2019, 11:15

Άκουσε το άρθρο

Τους πρώτους σχεδιασμούς στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποκαλύπτει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμεως σε “μίνι” Συνέντευξη που παραχώρησε στο esos.

Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας αποκαλύπτει:

Με συνυπολογισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου (Α,Β,Γ τάξη) η εισαγωγή στα ΑΕΙ: Θα επιδιώξουμε η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου να οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, για το οποίο θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη.

Μια σκέψη είναι ο βαθμός του απολυτηρίου να συνυπολογίζεται – σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον – για την είσοδο στο πανεπιστήμιο.

Επιλογή θεμάτων πανελλαδικών Εξετάσεων: Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ πως η εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν πρέπει να γίνεται με χαμηλών απαιτήσεων θέματα.

Δοκιμαστικές τρίωρες εξετάσεις στα δημόσια σχολεία: Η  καθιέρωση  και καθολική εφαρμογή   τρίωρων  δοκιμαστικών εξετάσεων  (προσομοιώσεις)θα εξεταστεί υπό την καθοδήγηση ειδικών

“Eξάωρα” σε μαθήματα:  Έχουμε ήδη ξεκινήσει ενδελεχή διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν αποδειχθεί προβληματικά στην εφαρμογή τους και να αντλήσουμε γνώση από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

Νέος ακαδημαϊκός χάρτης των ΑΕΙ: Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε σημαντικά την ΑΔΙΠ, η οποία σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παροπλισμένη, και να εργαστούμε με αυτήν για την πλέον κατάλληλη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Προγράμματα Σπουδών: Μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

Νέες θεματικές: Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή. Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός: Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών.

Αυτόνομος παιδαγωγικός ρόλος του Λυκείου: Ενισχύουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.

Ξένες γλώσσες-Πληροφορική: Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής.

Δεξιότητες: Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακά δικαιώματα, κ.ά.

Κέντρα εκπαιδευτικής καινοτομίας:  Σχεδιάζουμε Κέντρα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών- τα οποία πιθανώς να λειτουργούν εντός πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών:  Επιδιώκουμε επιμόρφωση εστιασμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, με αξιοποίηση στελεχών της εκπαίδευσης και με συμπράξεις με Ανώτατα Ιδρύματα. Σκοπεύουμε επιπλέον να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για να φέρουμε τον εκπαιδευτικό από κάθε γωνιά της Ελλάδας κοντά στην επιμόρφωση, με στόχο την αυτοβελτίωση.

Περί κατάργησης του Κέντρου  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΑΠ:  Η τεχνογνωσία του ΕΑΠ θα είναι πολύτιμη.

Νέος ακαδημαϊκός χάρτης των ΑΕΙ: Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε σημαντικά την ΑΔΙΠ, η οποία σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παροπλισμένη, και να εργαστούμε με αυτήν για την πλέον κατάλληλη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Οι πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες: Εργαζόμαστε ήδη σε παράλληλους άξονες νομοθετικής παρέμβασης, ενδεικτικά α) στην πρωτοβάθμια και δευτερόβαθμια εκπαίδευση, β) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η “ΜΙΝΙ” ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ESOS

Ερώτηση: Κυρία Υπουργέ πώς θα περιοριστούν οι άθλιες κάτω από τη βάση επιδόσεις; Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτευχθεί με χαμηλών απαιτήσεων θέματα διότι α) πάντα θα υπάρχουν μαθητές με άθλιες επιδόσεις και β) θα υπάρξει έκρηξη αριστούχων, πχ. σύστημα Αρσένη 2000 όπου υποψήφιος με 19.500 μόρια απέτυχε να περάσει ακόμη και στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον γόρδιο δεσμό;

Απάντηση: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων κατέδειξαν πως έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχόντων που εισάγονται σε σχολές με βαθμό κάτω από τη βάση -και πολύ κάτω από τη βάση. Όσον αφορά στους επιτυχόντες Γενικών Λυκείων, ένας στους τέσσερις πέρασε σε κάποια σχολή με βαθμό κάτω από τη βάση, ενώ στους επιτυχόντες των Επαγγελματικών Λυκείων το 41% εισήλθε σε κάποιο τμήμα με βαθμό κάτω από τη βάση.

Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Διακηρυγμένη πρόθεση του Υπουργείου είναι, μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να θεσπιστεί μια ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Έχουμε κάποιες σκέψεις επ'αυτού, αλλά δεν θέλουμε να τις δημοσιοποιήσουμε πριν από την διαβούλευση με τους φορείς. Ενδεικτικά, τα ιδρύματα θα μπορούν να καθορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης. Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σας πως η εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμιά εκπαίδευση δεν πρέπει να γίνεται με χαμηλών απαιτήσεων θέματα.

Ερώτηση: Χρειάζονται -εκπληρώνουν πραγματική επιστημονική ανάγκη - όλα αυτά τα διάσπαρτα ανά την Ελλάδα τμήματα και Σχολές; Ποιο είναι το ακαδημαϊκό τους επίπεδο; Τι σκοπεύετε να κάνετε;

Απάντηση: Η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη από την προηγούμενη κυβέρνηση έγινε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των εν λόγω ιδρυμάτων, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

Επιπλέον, η αναδιάταξη αυτή έγινε χωρίς την καίρια συμβολή της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε σημαντικά την εν λόγω αρχή, η οποία σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παροπλισμένη, και να εργαστούμε με αυτήν για την πλέον κατάλληλη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Ερώτηση: Πώς, με ποιο τρόπο, μέθοδο, πρόγραμμα θα επιχειρηθεί η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με εστίαση μόνον στο Λύκειο ή στην Γ Λυκείου

Απάντηση: Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Και ήδη κάνουμε πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε μεγάλο αριθμό δήμων στη χώρα, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που κληρονομήσαμε από την απελθούσα Κυβέρνηση.

Ως προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κεντρική μας επιδίωξη είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας.

Πως; Μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις: Μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή. Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών. Ενισχύουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη. Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής. Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακά δικαιώματα, κ.ά.

Ερώτηση: Τα “εξάωρα” σε μαθήματα που θεσμοθετήθηκαν από την απελθούσα Κυβέρνηση θεωρούνται από εκπαιδευτικούς υπερβολικά. Προτίθεστε να συζητήσετε αλλαγές αυτού του επιπέδου;

Απάντηση: Έχουμε ήδη ξεκινήσει ενδελεχή διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν αποδειχθεί προβληματικά στην εφαρμογή τους και να αντλήσουμε γνώση από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

Ερώτηση: Τα Ιδιωτικά Σχολεία και τα Φροντιστήρια εφαρμόζουν τρίωρες δοκιμαστικές εξετάσεις  (προσομοιώσεις), προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία. Σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε κάτι τέτοιο στα δημόσια σχολεία;

Απάντηση: Στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη διδασκαλία στην τάξη. Οι προσομοιώσεις έχουν μια χρησιμότητα, και ήδη κάποιοι εκπαιδευτικοί τις εφαρμόζουν. Ωστόσο, η καθιέρωση και καθολική εφαρμογή τους θα εξεταστεί υπό την καθοδήγηση ειδικών, αλλά και την καθοριστική συμβολή των εκπαιδευτικών της τάξης.

Ερώτηση: Θα προχωρήσετε στον εκσυγχρονισμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον του Λυκείου; Θα λειτουργήσει το Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΑΠ ή θα το καταργήσετε;

Απάντηση: Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι πλούτος για τα σχολεία μας. Στη βάση αυτή επιδιώκουμε επιμόρφωση εστιασμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, με αξιοποίηση στελεχών της εκπαίδευσης και με συμπράξεις με Ανώτατα Ιδρύματα. Σκοπεύουμε επιπλέον να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για να φέρουμε τον εκπαιδευτικό από κάθε γωνιά της Ελλάδας κοντά στην επιμόρφωση, με στόχο την αυτοβελτίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνογνωσία του ΕΑΠ θα είναι πολύτιμη. Περαιτέρω, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, και σχεδιάζουμε κέντρα εκπαιδευτικής καινοτομίας τα οποία πιθανώς να λειτουργούν εντός πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Ερώτηση: Μετά το Μάρτιο οι αίθουσες της  Γ Λυκείου είναι σχεδόν άδειες, δεδομένου ότι οι μαθητές κάνοντας χρήση του δικαιώματος των απουσιών μένουν στο σπίτι να προετοιμαστούν, διαβάζοντας ή  με ιδιαίτερα ή με φροντιστήρια για τις Πανελλαδικές. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που για πρώτη φορά επιχείρησε να το αλλάξει η Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι. Εσείς πως θα “πατάξετε” αυτό το φαινόμενο;

Απάντηση: Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στην πρόθεση μας να ενισχύσουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου να οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, για το οποίο θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη. Μια σκέψη είναι ο βαθμός του απολυτηρίου να συνυπολογίζεται – σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον – για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά θα συζητηθούν αναλυτικά με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ερώτηση: Πότε θα έχουμε το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και ποια βαθμίδα θα αφορά;

Απάντηση: Εργαζόμαστε ήδη σε παράλληλους άξονες νομοθετικής παρέμβασης, ενδεικτικά α) στην πρωτοβάθμια και δευτερόβαθμια εκπαίδευση, β) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι ακόμη νωρίς να προσδιορίσουμε τον χρόνο κατάθεσης των εν λόγω νομοσχεδίων, αυτός άλλωστε θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την πορεία της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και από τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό.

Σχόλια (50)

γιωργος
|

Το 75% των μαθητων της δευτεροβαθμιας στην ευρωπη , φοιτει σε τεχνικα λυκεια ( ΕΠΑΛ )

Απόφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TT ΜSc
|

Τώρα λοιπόν που η μάσκα σου έπεσε καλοπροαίρετε συνομιλητή και η ψυχραιμία σου ακολούθησε τον ίδιο δρόμο συνεχίζεις να λες ανακρίβειες σε βαθμό ύποπτο. Αφού λοιπόν έπεσες σε αντιφάσεις όσον αφορά το ΕΠΠ σε κάθε εκ των α , β , γ, δ σου λες και από ένα ψέμα . α) Σε ΤΕΙ σπούδασα χωρίς να μου πει κανείς ότι θα το καργησει όμως συνεπώς από την πανεπιστημιοποιηση του έχω και εγώ δικαιώματα και όχι μόνο βλαπτικές μεταβολές όπως σου εξήγησα και δεν θες να εννοησεις προφανώς εισαι ένας εκ των ευνοημένων της συγχώνευσης για αυτό. .β) Δεν μπήκαν όλοι φοιτητές του σε Πανεπιστήμιο με την λογική σου παρά μόνο όσοι μπήκαν από το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά οι ελάχιστοι δηλαδή .Όλοι οι άλλοι πέτυχαν την συγχώνευση γιατί όσο και να σε ενοχλεί συγχώνευση 2 ΤΕΙ είναι και επωφελήθηκαν αυτού και θα βγουν με ίδιες ects 240 ΠΕ. Άρα μπήκαν σε ΤΕΙ όπως λες υποτιμητικά βγηκαν Σε Πανεπιστήμιο . γ ) Στο δημόσιο ίδια είναι η αναλογία θέσεων ΤΕ και Πε στις προκηρύξεις παίζεις πάλι με την νοημοσύνη μου και ειρωνικά μιλάς μετά για μονόζυγα. Δ είναι ασυνάρτητο και δεν μπαίνω καν στον κόπο να το σχολιάσω .
Ο χρόνος μου ως στέλεχος κορυφαίας συστημικής τράπεζας αν και μπαινοβγηκα σε ΤΕΙ είναι περιορισμένος ειδικά για να απαντώ σε καλοπροαίρετους συνομιλητές που έχουν άπλετο όπως αυτός που προσφέρει ο δημόσιος τομέας .Δόξα τω θεώ ο μισθός μου από τις 3000 € ελαχιστα θα μεταβληθεί σε προσωπικό επίπεδο με την μετατροπή μου σε ΠΕ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείς εσύ και άλλοι καλοπροαίρετοι να μειώνεις τον κόπο και τον ιδρώτα των αποφοίτων ΤΕΙ ,γιατί το έκανες και μάλιστα με ειρωνία σε μια κυρία ενώ την απεχθανεσαι την ειρωνία ...

@Απόφοιτοι πρώην ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ)
|

Απόφοιτε ΤΕΙ Πειραιά MSc καταρχάς δεν είχα καμία απορία και κρίνεται, ότι ορθές απαντήσεις έλαβες (μάλλον όμως δεν σού άρεσαν και μάλιστα διακρίνω από τα λεγόμενά σου ειρωνεία και με εριστικό κιόλας τρόπο "και το θέλω τώρα χωρίς πολλά-πολλά"). Περαιτέρω πιθανολογείται, ότι εσύ κάνεις πως δεν γνωρίζεις και αναλύω παραπάνω:

α) σε ΤΕΙ σπούδασες και πτυχίο ΤΕΙ έλαβες. Δεν γίνεται να μην έχεις σπουδάσει σε πανεπιστήμιο και να θες εκ των υστέρων πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό είναι παράνομο (ούτε είναι καραμέλες να τα δίνουν "στο έτσι" δεξιά και αριστερά).

β) οι απόφοιτοι των "νέων πανεπιστημίων" σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο, οδηγό σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου παρακολουθούν και πτυχίο πανεπιστημίου (προφανώς) θα λάβουν. Επιπλέον, εν ενεργεία φοιτητές των ΤΕΙ της χώρας που θέλησαν πανεπιστημιακό πτυχίο (ως επιλογή) από όσο γνωρίζω ήδη παρακολουθούν τα επιπλέον μαθήματα. Εσύ προφανώς δεν τα έκανες αυτά μιας και λες ολοκλήρωσες επιτυχώς ΤΕΙ. Οπότε, ως πτυχιούχος, υφίσταται η διαδικασία των κατατακτηρίων, όπως σε κάθε πτυχιούχο (στο ανέφερα και προηγουμένως) και όχι "ισοτίμηση=χορήγηση νέου πτυχίου" από το σπίτι μας.

γ) Στο Δημόσιο, ειδικότερα, που παρέθεσες στην επιχειρηματολογία σου στη συνέχεια, έχει δεδομένο προσοντολόγιο για κάθε θέση. Από την "ανάποδη" μάλιστα, ένας που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πανεπιστήμιο δεν μπορεί να διαγωνιστεί με τους ΤΕ (είναι ξεχωριστά). Μονά-ζυζά, μονόζυγα δικά σου τα θέλεις. Το μεταπτυχιακό και ο βαθμός του (μπράβο σου! αν και ο βαθμός δεν μετράει πουθενά στα επαγγελματικά, οπότε άσχετο και αυτό) δεν σχετίζεται με το όλον μιας και αποτελεί εξειδίκευση και όχι κατοχή δεδομένου επαγγέλματος, όπως το πτυχίο (εκτός 2 περιπτώσεων παλαιόθεν). Έπρεπε να τα ξέρεις αυτά και να μην τα μπερδεύεις.

δ) Τέλος, με τα ΕΠΠ (που λες, ότι τα ξέρεις καλά) αν ισχύει η "λογική" σου (σε κάθε επίπεδο "όλοι ίδιοι" παρόλο τις διαφορετικές σπουδές σε ποιότητα και ποσότητα)... και στο επίπεδο 5 είναι ο πτυχιούχος ΕΠΑΛ με μαθητεία, ο διπλωματούχος ΙΕΚ (με επιπλέον 2,5 έτη σπουδών και πιστοποίηση), ο πτυχιούχος ανώτερων σπουδών (επιπλέον 3 έτη μετά το λύκειο) και οι πτυχιούχοι των διετών ΚΕΕ (αν γίνουν). Άρα όλοι αυτοί είναι "ισότιμοι" και άρα "όλοι ίδιοι"... φυσικά και δεν είναι! Άλλος βαθμός εμβάθυνσης και δυσκολίας μαθήματος και εξετάσεων σε κάθε περίπτωση (ΕΠΑΛ, ΚΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια).

Απόφοιτος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TT ΜSc
|

Ξέρω πολύ καλά που βρίσκομαι σε ποιο επίπεδο του ΕΠΠ εσύ όμως μάλλον εκ του πονηρού κανείς ότι δεν γνωριζεις ότι στην Ελλάδα το ΕΠΠ δεν ισχύει και παραμένει στα ντουλάπια .Συνεπώς όλοι οι απόφοιτοι των νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων που δημιουργήθηκαν με την κατάργηση των παλαιών δικών μας τμημάτων αναγωριζονται από το Δημόσιο ως ΠΕ ενώ εμείς του ΕΠΠ 7 και του ΕΠΠ6 ως ΤΕ .Σου λύθηκε τώρα η απορία γιατί η κα. θέλει ισοτιμιση του πτυχίου της καλοπροαίρετε συνομιλιτη;.
Υ.Γ δεν λέω ότι έχω , έχω Μ.Δ.Ε με βαθμό 9.25 διαθέσιμο σε όποιον "καλοπροαίρετο " το αμφισβητήσει .

Απόφοιτοι πρώην ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ)
|

Εσύ αποφοιτε ΤΕΙ Πειραιά MSc έχεις λες και μάστερ, άρα είσαι ισότιμος με το επίπεδο 6 και με το επίπεδο 7. Μείνε όπως είσαι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.

Τώρα αν κάποτε θελήσεις παραπάνω γνώση από κάποιο άλλο τμήμα, δώσε κατατακτήριες, όπως γίνεται και με άλλους πτυχιουχους των ΑΕΙ.

Έλεος!!!
|

Απορειτε φέτος για χαμηλές βάσεις; Μήπως ξεχάσατε ότι η Ελληνικες Ενώσεις Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών δεν μπορούσαν ένα δίωρο και... να λύσουν τα θέματα; Ότι τα θέματα της Χημείας ήταν εκτός ύλης; Δεν ήταν Χημεία αλλά βιοχημεια; Ότι όλοι παραμιλουσαν; Καθηγητές; Φροντιστήρια ,μαθητές; Και απορειτε γιατί οι βάσεις έπεσαν; Θα μας τρελάνετε επιτέλους; Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους γονείς!!!

Λουης
|

Σα μαθηματικος θεωρω σωστη την τοποθετηση των συναδελφων. τα πειραματα που εγιναν εδειξαν οτι η μαθητικη πυραμιδα πασχει απο ελλειψη προοπτικης. Αποψη μου οτι και με τον καλυτερο σχεδιασμο, ολα θα πανε στραβα οσο υπαρχουν στρεβλωσεις που εφτιαξε η ιδια παραταξη και ορισμενοι ακολουθουν τυφλα. Χωρις προτεραιοτητα στη νεολαιο και 200 χρονων σχεδιασμος στραβα θα παει. Διοικητικα ας ξεκινησει απο το να στελεχωσει τις μοναδες. Και μονιμα πια και με επιμορφωση. Και μπλα μπλα μπλα... Δε βαρεθηκατε τοσες δεκαετιες. Αλλα βεβαια ολοι μας θελουν για τα αρχαια και τα θρησκευτικα μας.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ MSC
|

Δεν καταλαβαίνω γιατί ρωτάς από ποιο τμήμα είναι και αναφέρεις το ΕΠΠ
Απάντησε σε μένα λοιπόν, είμαι απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά Λογιστικής επιπέδου 6 με μάστερ σε Πανεπιστήμιο επιπέδου 7.
Ναι και επιθυμώ την ισοτιμία μου με ΛοΧρη επιπέδου 6....
Σε ακούω που θες να καταλήξεις ...

Απόφοιτοι σχολών ΤΕΙ
|

Πώς θα κάνουν κατατακτήριες εξετάσεις εκατοντάδες πρωην απόφοιτοι ΤΕΙ από το 1990 μέχρι το 2010; Σε ποια μαθήματα, με ποιους διδάσκοντες, πάνω σε ποιο Οδηγό Σπουδών (από τις συνενώσεις προέκυψαν και νέα τμήματα);

Εξάλλου, αρκετοί απόφοιτοι των ΤΕΙ είχαν δώσει ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ για τις παρεμφερείς πανεπιστημιακές σχολές (πχ. Οικονομικών, Πληροφορικής, Μαθηματικών, Μηχανικών) και έχουν ήδη λάβει δίπλωμα Πανεπιστημίου.

πχ. Οι απόφοιτοι τμημάτων του 1994, θα είναι απλώς άτυχοι που δεν περίμεναν την "ανωτατοποίηση" στα χαρτιά ενός τμήματος ΤΕΙ, 25 χρόνια (!) μετά;...

Ή μήπως θα έχουν δύο τίτλους πανεπιστημιακών σπουδών, για μια ώρα ανάγκης;...

Απραξία συλλόγου αποφοίτων ΤΕΙ
|

Ο γνωστός σύλλογος που "δραστηριοποιείται" με το ζήτημα της περιβόητης ισοτιμησης των πτυχίων πρώην ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά έχει πέσει σε πλήρη απραξία. Τόσο καιρό έχουμε κουραστεί να ακούμε από το "συμβούλιο" του για αναμονή έκδοσης αφμ, αναμονή για εκλογές, αναμονή το ένα , αναμονή το άλλο πραγματικα δεν κάνετε τίποτα.

Ισοτίμηση με κριτήρια και εξετασεις σε μαθήματα
|

Αγαπητο και φιλόξενο esos
Παρακαλούμε όλοι εμείς οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ , να θέσετε ερώτηση στην υπουργό σχετικά με το πώς θα κινηθεί με το θέμα ισοτιμίας των πτυχίων μας με τα νέα πανεπιστημιακά.

Ευχαριστούμε

@@Αποφοιτοι πρώην ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ)
|

Λογιστική! Για το 7ο επίπεδο θα μπορούσε να υπάρξει μια είδους διαδικασία! Αλλά όμως για όποιον έχει ήδη συναφές master (που είναι αρκετοί αυτοί) και ως εκ τούτου είναι ήδη στο 7ο επίπεδο, είναι δυνατόν να μην είναι απόλυτα ισότιμος με το integrated? Επιπλέον στα integrated είναι πιστοποιημένα τα μαθήματα ως μεταπτυχιακού επιπέδου? Εδώ υπάρχουν κάποιες αδικίες οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Επιπλέον για όσες ειδικότητες, όπως η δική μου, είναι 4 έτη, στο 6ο επίπεδο στα πανεπιστήμια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για την αυτόματη αντιστοίχιση!

Βιοπληροφορική
|

Κα Κεραμέως, έχετε αναλογιστεί τι επιπτώσεις έχει στο επίπεδο σπουδών στα τμήματα των Θετικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής, να εισάγεται σήμερα ένας φοιτητής χωρίς καμία γνώση Προγραμματισμού; Ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει προεκλογικά για "Προγραμματισμό από το Δημοτικό", και ορθά. Η Πληροφορική δεν είναι μόνο ΤΠΕ, στην μορφή του Προγραμματισμού είναι θεμελιώδες εργαλείο στην ποσοτικοποίηση/μοντελοποίηση των φαινομένων. Αυτές οι επιστήμες δεν υπάρχουν χωρίς την ποσοτικοποίηση/μοντελοποίηση των φαινομένων, άρα δεν υπάρχουν χωρίς την Πληροφορική και το θεμελιώδες της αντικείμενο, τον Προγραμματισμό.

Δείτε το παράδειγμα της Αγγλίας. Δείτε το παράδειγμα της Κύπρου. Στην Κύπρο οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήμια όσον αφορά τα τμήματα Θετικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής & Υγείας έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν στην Πληροφορική. Στην Ελλάδα με ποια επιστημονικά κριτήρια έχει αποκλειστεί η Πληροφορική από τις πανελλαδικές εξετάσεις στις ΟΠ Θετικών Σπουδών & ΟΠ Επιστημών Ζωής & Υγείας; Πως είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Πως είναι δυνατόν στο έτος 2019 να μην διδάσκεται ο Προγραμματισμός ήδη από το Δημοτικό μαζί με την βασική αριθμητική;

@Απόφοιτοι πρώην ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ)
|

Ήδη πολλά πανεπιστημιακά τμήματα (αναμένονται και άλλα) είναι στο 7ο επίπεδο. Ποια είναι η ειδικότητά σας από τα πρώην ΤΕΙ;

@Αποφοιτοι πρώην ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ)
|

Αυτά που γράφεις περί κατατακτηρίων είναι ανυπόστατα και δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή και νομική βάση! Ο Σύλλογος Αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά έχει τοποθετηθεί πολλές φορές επί του ζητήματος, αλλά προφανώς ή δεν διαβάζετε τις τοποθετήσεις του ή εθελοτυφλείτε με δόλο εναντίον των αποφοίτων των ΑΕΙ ΤΤ! Κανείς δεν ζητά την στήριξη κανενός διότι αυτό το οποίο ζητάμε όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ ΤΤ είναι η εφαρμογή της νομιμότητας και των ευρωπαϊκών συστάσεων στις οποίες οι Ελλάδα έχει συμφωνήσει απόλυτα με την δήλωση των ΑΕΙ ΤΤ στο 6ο επίπεδο του EQF και ως ακαδημαϊκά ιδρύματα πλήρως ισότιμα με τα πανεπιστήμια!

Lia
|

Οι αλλαγές ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο.
Όχι άλλοι επικίνδυνοι πειραματισμοί με τους μαθητές της Γ΄Λυκείου.

Η ατολμία να μην εφαρμοστεί το νέο σύστημα και να παραμείνει το παλιό, όταν απουσιάζει κάθε ενημέρωση ουσιαστική και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δημιουργεί πολλά προβλήματα.

Η γενική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να είναι εποικοδομητική, σε θέματα που επιθυμούν και από ανθρώπους που έχουν να πούνε κάτι ουσιαστικό, έχοντας εργαστεί μέσα στη σχολική αίθουσα. Φτάνει πια η θεωρία!

Θεματικές ενότητες, όπως διατροφή κ.α. είναι απαραίτητες, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται στη Θεματική Εβδομάδα.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν θέλει άστοχους πειραματισμούς και προχειρότητες εντυπωσιασμού.

Να ζητήσει το Υπουργείο τη γνώμη εκπαιδευτικών οι οποίοι το επιθυμούν, από όλες τις γεωγραφικές Περιφέρειες, όχι μόνο από συνδικαλιστές και στελέχη.

Το ΠΑΔΑ
|

Είναι μια πραγματικότητα, όπως και οι υπόλοιπες συγχωνεύσεις στα ΑΕΙ μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Όπως πραγματικότητα είναι η φυγή στο εξωτερικό 100.000 νέων επιστημόνων εξαιτίας της ανεργίας και της αναξιοκρατίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

@Αποφοιτοι πρώην ΑΕΙ ΤΤ (ΤΕΙ)
|

Όταν είχε ειπωθεί η ιδεα των «ειδικών» κατατακτήριων για αποφοιτους ΤΕΙ όπου θα δίνατε πρακτικα κάποια μαθήματα για να πάρετε την ισοτιμία εσείς φωνάζατε ακόμα και για 2-3 μαθήματα.. Μετά κάποιοι από εσάς επιμέναν ότι τα νέα πανεπιστήμια/σχολες οπως το ΠαΔΑ πρέπει να υποβαθμίσουν σε εφαρμοσμένα.. Μάλιστα ήταν και σίγουροι ότι θα γίνει με τη ΝΔ ως μόνη και δίκαια λύση για ισοτιμηση (εφαρμόζοντας το γνωστό δυστυχως για τη χώρα μας ρητό περί «της κατσίκες του γείτονα..»
Τελικά καταφέρατε και δεν εχετε τη στήριξη κανενός πλέον. Ούτε των φοιτητών των νέων σχολών αλλά ούτε και της ΝΔ που οπως ήταν απολυτως αναμενόμενο σας ξέχασε αφού βγήκε..
Συμβουλή προς τους νέους αποφοιτους: Δώστε κατατακτήριες άμεσα όσο δεν υπάρχει ακόμα μεγάλη προσέλευση (πριν γίνει η αντιστοίχιση με τις πολυτεχνικές..)

Απόφοιτοι πρωην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)
|

Κυρία Κεραμέως,
Έχουμε απηυδήσει οι Απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), αναμένουμε εδώ και τόσο καιρό μια τοποθέτηση σας για το ζήτημα της ισοτίμησης των πτυχίων μας με τα νέα τμήματα.
Είναι τόσο πολύπλοκο να κάνετε μια τοποθέτηση επί αυτού; Θέστε κάποιες διαδικασίες (π.χ. επιπλέον μαθήματα/εξάμηνο σπουδών) και δώστε την δυνατότητα να κάνουμε ισοτίμηση με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία.
Αυτό που συμβαίνει τόσο καιρό είναι επίπονο για εμάς και είμαστε σε μια συνεχόμενη καταπίεση και άγχος μη γνωρίζοντας τι θα γίνει με τα ''κλεισμένα'' ιδρύματα που αποφοιτήσαμε.
Είμαστε αρκετοί απόφοιτοι που αποφοιτήσαμε πρόσφατα έως και1-2 χρόνια νωρίτερα πριν γίνουν οι συγχωνεύσεις, και προστέθηκαν μονάχα 2-3 μαθήματα στα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα. Δώστε μας την δυνατότητα να κάνουμε ισοτίμηση, βιώνουμε μια ανήκουστη αδικία και μας στερείτε επαγγελματική εξέλιξη με αυτόν τον τρόπο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ
|

α) Τι θα γίνει με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
β) Πότε θα επανέλθουν οι πρώην ΣΣ στις θέσεις που κατείχαν βασιζόμενη η Υπουργός στο ΦΕΚ 3813 τ. Β΄/04-09-2018 που δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/ 22 / 141872 /E3/03-09-2018 Υπουργική Απόφαση: «Παράταση προθεσμίας», και ανέφερε ότι «Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζουμε: Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ.» Αυτή την στιγμή εκκρεμούν τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ 03, ΠΕ 80 και ΠΕ 83 για την κάλυψη των κενών θέσεων στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Που είναι η έναρξη πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ; Η « ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑ ΤΩΝ ΠΕΚΕΣ» ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, άρα τίθεται ζήτημα νομιμότητας. Γιατί δεν δόθηκε παράταση στον προηγούμενο θεσμό (τέως ΣΣ), εφόσον οι νέες δομές δεν ήταν έτοιμες;; Αυτό δεν αποτελεί νομική παρατυπία; Οι τέως ΣΣ καταργήθηκαν, χωρίς να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη....
Περιμένουμε λοιπόν την αποκατάσταση της αδικίας!

Διαφορικές Εξισώσεις
|

Πολύ σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών, δεν υπάρχει πανεπιστημιακή σχολή επιστημών ή μηχανικών ή οικονομικών που να μην το έχει σαν υποχρεωτικό. Θα μπορούσαν στο Λύκειο να διδάσκονται τα βασικά, είναι κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου αλλά εκτός διδακτέας και εξεταστέας ύλης. Σχετικά εύκολο και μάλιστα σχετίζεται και με τη Φυσική και τη Χημεία.

Επίσης, Πιθανότητες και Στατιστική, ένα χρήσιμο και εύκολο μάθημα γενικής παιδείας - πάλι, απόφοιτοι από όλες τις σχολές θα τα χρειαστούν για το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τους, ακόμα και σε Κοινωνιολογία ή Πολιτικές Επιστήμες ή Ξένες Φιλολογίες (στατιστικά μεγέθη).

αντώνης
|

γραμμική άλγεβρα, πίνακες, μιγαδικοί πρέπει να ξαναμπούν στην ύλη άμεσα.
η ύλη των μαθηματικών είναι αστεία τώρα. βασικά πρέπει να είναι το μάθημα με τη μικρότερη ύλη στις πανελλαδικές.

όσο για τη λογοτεχνία, τι να πει κανείς.
έπρεπε να είχε εξαιρεθεί εχθές.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
|

Γιατί καταργήθηκαν από την ύλη των Μαθηματικών η Στερεομετρία, οι Μιγαδικοί, οι Πιθανότητες, η Στατιστική, η Γραμμική Άλγεβρα και οι Διαφορικές εξισώσεις; Δεν θα ήταν καλύτερα να διδάσκεται σε λιγότερο βάθος η Μαθηματική Ανάλυση και να εμπλουτιστεί η μαθηματική ύλη από περισσότερους μαθηματκούς κλάδους;
Γιατί καταργήθηκαν τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας στην Γ΄ Λυκείου;
Γιατί μειώθηκε η ύλη της Γεωμετρίας στην Ά και Β΄ Λυκείου;
Μήπως όλες αυτές οι αλόγιστες ενέργειες θα οδηγήσουν σε μαθηματικά αναλφάβητους πολίτες;

akis
|

Αφού μιλάτε και για τη Λαμία, για ποιο λόγο αξίζει τις σχολές αυτές ; επειδή είναι κοντά στην Αθήνα ; Σχεδόν όλα τα ιδρύματα έχουν εστίες στη Λαμία ούτε για δείγμα.

Λάθος
|

Η προσμέτρηση του βαθμού του απολυτηρίου εγείρει πολλά ζητήματα αντικειμενικότητας, διαβλητότητας, λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. Βέβαια, όταν αρχίζουν αλλαγες από το λύκειο και τις πανελλαδικές αντί να ξεκινάνε από κάτω και βαθμιαία να πορεύονται προς τα πάνω, είναι βεβαιο ότι θα κανουν μια τρύπα στο νερό

Ο καθένας το μακρύ του...
|

Επειδή στο Ελλαδισταν δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε και να τηρήσουμε κανένα σύστημα, ας αντιγράψουμε ένα όπως π.χ. της Κύπρου που είναι κατά πολύ καλύτερο (και λειτουργικά) για να ξεκινήσουμε άμεσα από κάπου , αφού χρόνος για χρονιές διαβουλεύσεις και χτίσιμο από Νηπιαγωγείο για να περιμένουμε 15 χρόνια, δεν υπάρχει!

Anne
|

Στις νέες θεματικές δεν βλέπω το STEM το οποίο υπάρχει σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη.

Τσάντες στο Δημοτικό τα Σαββατοκύριακα
|

Πάρτε το πίσω. Σε άλλα σχολεία τις αφήνουν 2 Σαββατοκύριακα, σε άλλα 4. Εμείς που δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα πότε θα δούμε τι κάνουν τα παιδιά μας;

ΝΞ
|

Όλα καλά. Αλλά μη μας λέτε ότι θα διατηρήσετε τη Λογοτεχνία στη θετική και στην ιατρική γιατί μας μπερδεύετε και δεν καταλαβαίνουμε που θέλετε να καταλήξετε.
Που ζούμε; Και ζητάμε Λογοτεχνία στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2020 (!!!!!) για τις θετικές επιστήμες;

Άλγεβρα
|

Από τη στιγμή που βγήκαν εντελώς από την ύλη του Λυκείου βασικά κεφάλαια (Πίνακες, Μιγαδικοί) επιταχύνθηκε η κατρακύλα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ